PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Muhteşem Yüzyıl Star TvSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 [290] 291 292 293 294 295 296 297 298

superisi22
09-01-2014, 17:31
Venedik Arşivlerinde Sultan Süleyman’ın damadı ve sadrazamı olan Rüstem Paşa’nın izini sürüyoruz.
Rüstem Paşa, Osmanlı tarihi boyunca ölümünün ardından hakkında iyi bir mersiye yazılmayan tek Osmanlı paşasıdır. Paşa’nın, Sultan Süleyman’ın Mahidevran Sultan’dan olan oğlu Şehzade Mustafa’nın ölümünde etkisi olduğu kabul edilir. Bu nedenle de Rüstem Paşa hem yaşadığı dönem sürecinde hem de ölümünün ardından nefretle anılarak tarihe geçmiştir. Hakkında şimdiye kadar söylenenlere göre Rüstem Paşa “gudubet suratlı, yüzü hiç gülmeyen, rüşvetçi, fesat, cüzzamlı, bitli, şehzadenin kanına giren zalim bir adam”dır.
Rüstem Paşa’nın fiziki görünümü
Venediklilerin yazdıkları raporlarda Rüstem Paşa, oldukça tehlikeli, minyon yapılı, çirkin, kırmızı suratlı ve kötü bakışlı bir adam olarak tasvir ediliyor. Türkçe kaynaklarda da fiziki görünümü hakkında olumsuz yorumlar olan Rüstem Paşa’nın son derece ciddi bir yüze sahip olduğu ve neredeyse hiç gülmediği ifade edilir.
Paşa’nın hayatı
1500 yılında Hırvatistan Skradin’de doğan Rüstem Paşa, 10 Temmuz 1561 yılında İstanbul’da vefat eder. Osmanlı Devleti’nde acemi oğlanlar ocağından hizmete başlar. Zekâsı ve kabiliyetiyle kısa sürede sivrilerek Enderun’dan çıkar ve Sultan Süleyman’ın baş mirahuru olur. Ardından da Diyarbakır Beylerbeyliğine atanır. Osmanlı tarihinde vezir-i ‘azâmlığa kadar çıkmayı başarmış önemli bir devlet adamı olarak tarihe geçer. Hırvat ya da Arnavut olabileceği de söylenen ve Bosnalı Müslüman bir aileden geldiği tahmin edilen Rüstem Paşa’nın kardeşi Sinan Paşa da Osmanlı Devleti’nde deniz kapudanlığına kadar çıkmayı başarmış önemli bir devlet adamıdır.
Rüstem Paşa, 1539’da şehzadelerden Bayezid ve Cihangir’in sünnet düğünlerinde Sultan Süleyman’ınHürrem Sultan’dan olma biricik kızı Mihrimah Sultan ile evlenip Osmanlı sarayına damat olur. Aynı yıl Ayas Paşa’nın vebadan ölmesi de Rüstem Paşa’nın kariyer basamaklarında bir adım ileri gitmesine neden olur. Ayas Paşa’nın vefatıyla Sultan Süleyman’ın kız kardeşi Şah Sultan ile evli olan Lütfü Paşa vezir-i ‘azâm, Rüstem Paşa da Anadolu Beylerbeyisi olarak atanır.
Mohaç Meydan Savaşı’nda Sultan Süleyman’ın silahtarı olan Damat Rüstem Paşa, Sultan Süleyman saltanatı döneminde 28 Kasım 1544 - 6 Ekim 1553 ve 29 Eylül 1555 - 10 Temmuz 1561 tarihleri arasında Osmanlı Devletine sadrazamlık yapmıştır.
Rüstem Paşa’nın yükselişi
Döneminin en güçlü kadın sultanı olan Hürrem Sultan’ın desteğini alarak Mihrimah Sultan ile evlenmeyi başaran ve Sultan Süleyman’a damat olan Rüstem Paşa, kardeşi Sinan Paşa’nın da denizlerin kaptanı olmasını sağlayarak Osmanlı Tarihi’nde kolay kolay kimseye nasip olmayacak bir konum elde eder. Bunun farkında olan Venedikliler de sık sık raporlarında Rüstem Paşa’ya yer verirler ve onunla iyi ilişkiler kurmanın Venedik’in yararına olacağını söylerler.
Rüstem Paşa’nın Kapudan-ı Derya olan kardeşi Sinan Paşa
İstanbul’a bir devşirme olarak gelen ve iyi bir eğitimden geçip önemli bir devlet adamı haline gelen Rüstem Paşa’nın gerçek ailesini unutmadığı hatta öz kardeşi olan Sinan Paşa’nın yükselişinde de büyük rol oynadığı bilinmektedir. Kariyer basamaklarını tıpkı ağabeyi Rüstem gibi hızla tırmanan Sinan Paşa da gelebileceği en yüksek noktaya gelir ve ağabeyinin iktidarında denizlerin en büyük kaptanı olma şerefini elde eder. Şubat 1554’e kadar Sinan Paşa Osmanlı Devleti’nin kapudân-ı derya’sı olarak kalır. Venedik baylosu 3 Şubat 1554’te Rüstem Paşa’nın kardeşi Sinan Paşa’nın hastalıktan vefat ettiğini oysa son günlerde iyileşmesinin beklendiğini Venedik Senatosu’na iletir.
Sinan Paşa servetini ağabeyinin sultan eşi Mihrimah’a bırakıyor!
Sinan Paşa ile ilgili dikkat çeken en büyük ayrıntılardan biri eşi ve çocukları olmasına rağmen bütün mirasını ağabeyinin eşi olan Mihrimah Sultan’a bırakmasıdır.
“Kadınlar Saltanatı” onunla başladı!
Rüstem Paşa kariyer basamaklarını hızla tırmanırken hiç kuşkusuz kayınvalidesi Hürrem Sultan’ın büyük desteğini almıştı. Mihrimah Sultan ile evliliği ise onu, Osmanlı yönetiminde gelebileceği en önemli noktaya getirdi. Bu yükseliş aynı zamanda Rüstem Paşa’yı iktidara getiren kadınların da yükselişi oldu. Tarihte “Kadınlar Saltanatı” olarak bilinen süreç hiç kuşkusuz Hürrem Sultan ile başlamıştı. Devlet adına alınan birçok karardan haberdar olan, çoğunda ise doğrudan etkisi olduğu kabul edilen Hürrem Sultan ve ardından bu iktidarı devam ettiren kızı Mihrimah Sultan ve gelini Nurbanu Sultan kadınların devlet yönetimindeki iktidar temsilcileri oldular. Rüstem Paşa, bu süreç boyunca kayınvalidesi ve eşinin resmi anlamda önemli bir temsilcisidir ve “Kadınlar Saltanatı”nın zirveye ulaşmasına imkân sağlayan kişi olarak da tarihe geçmiştir. Rüstem Paşa yönetiminde başlayan “Kadınlar Saltanatı” Hürrem Sultan, Mihrimah Sultan, Nurbanu Sultan, Safiye Sultan ile devam etmiş ve en sonunda Mahpeyker Kösem Sultan’ın katlinin ardından Köprülü Mehmet Paşa’nın sadrazamlığında son bulmuştur.

superisi22
09-01-2014, 17:32
Keskin zekâsıyla daha Enderun’da iken sivrilen Rüstem Paşa, Diyarbakır’a Beylerbeyi olarak atandıktan sonra Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan’a da talip olur. Ancak Rüstem Paşa’nın bu evlilikle çok fazla yükseleceğini düşünüp buna taraftar olmayanlar paşa hakkında cüzzamlı olduğuna dair bir söylenti çıkarırlar. Bunu haber alan Sultan Süleyman hemen Hekim Mehmed Halife’yi Diyarbakır’a Rüstem Paşa’yı muayene etmesi için gönderir. Muayene sırasında giysilerinde bite rastlanan Rüstem Paşa, cüzzamlılarda bit olmayacağı gerekçesiyle “cüzzamlı değildir” diye hakkında verilen hekim raporuyla Mihrimah Sultan ile evlenmeye ve Anadolu Beylerbeyi olarak da atanmaya hak kazanır.
Rüstem Paşa’nın kendisine atfedilen ancak yazarının muhtemelen Matrakçı Nasuh olduğu kabul gören bir “Osmanlı Tarihi” eseri vardır. Eser, “Rüstem Paşa Tarihi” olarak da bilinir.
Venedikliler ona II. Süleyman diyorlar
Venedikli soylu Nicolò Michiel yazdığı raporunda (relazione) Rüstem Paşa’nın sahip olduğu gücü tarif ederken ona 1. Vezir olan Rüstem Paşa o kadar güçlü ki ona gerçekten de ikinci Sultan Süleyman denilebilir diyor. Venediklilerin Rüstem Paşa hakkında üzerinde durdukları en önemli konu elbette Rüstem Paşa’nın sahip olduğu herkesin gözünü kamaştıran serveti oluyor. Yaptırdığı hanlar hamamlar, bini geçen köle sayısı ve bütün bunların üstesinden gelen becerikli hali paşanın Venediklilerin Senato’ya sundukları önemli bilgiler arasında yer alıyor.
İbrahim Paşa’nın ölümüyle ilgili Rüstem Paşa’ya ibret olan ayrıntı:
Sultan Süleyman’ın çocukluk arkadaşı ve en yakın dostu olan, ancak bizzat Sultan Süleyman tarafından verilen emirle boğdurularak öldürülen Pargalı İbrahim Paşa o kadar kuvvetlidir ki sağır ve dilsiz cellâtların gücü kolay kolay yetmez paşanın canını almaya. Cellâtlar pargalının boğazına geçirdikleri yağlı ilmiği iyice sıkmak zorunda kalırlar ve bu nedenle ip paşanın boğazını keser. Pargalının boğazından akan kan, bulunduğu odanın duvarına sıçrar ve o kan lekesi ibret olsun diye bizzat Sultan Süleyman tarafından verilen emirle duvarda bırakılır. Sultan Süleyman, Pargalı İbrahim’den sonra Osmanlı Devleti’nin vezir-i azamı olan her yeni paşaya o duvardaki kan izini gösterir ve ona göre adımlarına dikkat etmeleri gerektiğini bildirir. İbrahim Paşa’nın ölümüyle bir devir son bulur ve Sultan Süleyman’ın ondan sonraki hiçbir paşası onun sahip olduğu hakları elde edemez.
İbrahim Paşa’nın bütün mesafesizliğine rağmen Rüstem Paşa, her zaman belirli bir mesafede durur Sultan Süleyman’a karşı. Sultan Süleyman da damadına karşı bu mesafeyi korumak taraftarıdır. Rüstem Paşa’yı kızı Mihrimah Sultan’la nişanladığında Mihrimah Sultan’ın nişanlılık sürecinde Rüstem Paşa’yı harem kısmında görmesine müsaade etmeyerek de mesafeli tavrını net bir şekilde ortaya koyar. Rüstem Paşa buna karşın Sultan Süleyman’ın biricik eşi Hürrem Sultan’ın sağ kolu olur. Kızı Mihrimah Sultan’la evlenir ve eşini hep el üstünde tutar. Rüstem Paşa’nın bu evlilikten Ayşe adını verdiği bir kızı olur. Paşa hayatı boyunca da eşinin ve kızı Ayşe Sultan’ın üzerine titrer.
Rüstem Paşa’nın kıskançlığı
Rüstem Paşa biricik eşi Mihrimah Sultan hastalanınca çareyi eve doktor çağırmakta bulur. Ancak bulunan doktor esir bir İspanyol’dur. Doktor erkek olduğu için Mihrimah Sultan muayene öncesi tamamen kara çarşaf giyer ve iyice örtünür. Hanım sultanın nabzını kontrol etmek isteyen doktor, sultanın elini tutmak isteyince Rüstem Paşa buna şiddetle karşı çıkar. Fakat İspanyol doktor muayenenin bu şekilde yapılmasının gerekli olduğunu söyleyince, paşa çaresiz doktora eşinin bileğini tutması için izin verir. Ancak doktor, Mihrimah’ın diğer elini de tutmak isteyince daha fazla dayanamayan Rüstem Paşa sinirlenip doktoru odadan çıkartır.
Rüstem Paşa’nın Mihrimah Sultan’a düşkünlüğü
Venedik belgeleri, Rüstem Paşa hakkında oldukça önemli belgeleri barındırmaktadır. Bunun da temel nedeni Venediklilerin Osmanlı sultanı ile temas kurabilmek için sadrazamlar ile iyi dostluk kurma çabasıdır. Rüstem Paşa’yı sık sık ziyaret eden bayloslar bir yandan da paşa hakkında edindikleri tüm bilgileri Venedik Senatosu’na rapor etmeyi ihmal etmezler. Bugün Venedik Devlet Arşivi’nin nadide parçaları olan bu raporlarda Rüstem Paşa’nın sadece devlet yönetimi adına yaptıkları değil özel hayatı, kişiliği, dostları, ekonomik faaliyetleri hakkında da önemli bilgiler yer almaktadır.
Eşine olan düşkünlüğü ile bilinen Rüstem Paşa’nın onu sık sık kaplıcalara götürdüğü, eşiyle birlikte zaman geçirmekten hoşlandığı, onu el üstünde tuttuğu Venedik bayloslarının oldukça dikkatini çekmiştir. Serveti ile Osmanlı Devleti’nin en zengin yöneticisi unvanını elinde bulunduran Rüstem Paşa anlaşılan o ki eşini bu servetten mahrum etmemiştir. Mihrimah Sultan’ın mücevher tutkusu ve İstanbul’a gelen en kıymetli mücevherleri hemen satın aldığı bilgisi de Venedik’e iletilenler arasındadır.
Venedik baylosu, Senato’ya Mihrimah Sultan hakkında edindiği bilgileri sunmaya özen gösteriyor. Bunda elbette Mihrimah’ın babası Sultan Süleyman’ın tek kızı olduğu için de ayrı bir ağırlığı olduğunu ve Rüstem Paşa’nın bu nedenle de üstüne titrediğini belirtiyor.
Rüstem Paşa’nın Mihrimah Sultan’ı veba salgınından kaçırışı
1551 Ekim’inin son günlerinde dönemin en tehlikeli hastalığı olan veba İstanbul’da yeniden baş gösterir. Hastalık öyle hızlı yayılmaya başlar ki kısa sürede yüzlerce insan hayatını kaybeder. Veba’dan nasibini Rüstem Paşa’nın sarayı da alır. Çok kısa bir sürede sarayda 24 kişi hayatını kaybedince, Rüstem Paşa eşi Mihrimah Sultan’ı alır ve şehirden yaklaşık 12 km uzaklıkta bulunan kendisine ait bir yere (Bu yer mektupta bir bahçe diye belirtilmektedir.) yerleştirir. Gündüz İstanbul’da devlet işleri için bulunan paşa, akşamları ise kendisine ait gemisiyle yola çıkar ve doğrudan eşinin yanında alır soluğu.

superisi22
09-01-2014, 17:34
Rüstem Paşa, Sultan Süleyman’ın şehzadeleri arasındaki taht yarışında önceliği kayınvalidesi Hürrem Sultan’ın oğullarına verip Mahidevran Sultan’dan olma Mustafa’nın, babasının gözünden düşürülmesinde ve boğdurulmasında etkili olduğu düşünüldüğü için genellikle iyi şekilde anılmamıştır. Dönemin kaynaklarında paşanın fitne ile Şehzade Mustafa’nın gözden düşmesine neden olduğu dile getirilir. Hatta Osmanlı devlet adamları içerisinde ölümünün ardından hakkında beddualarla dolu mersiye yazılan tek paşa olarak da tarihe geçmiştir.
1550’li yıllar Sultan Süleyman’ın artık büyüyen şehzadelerinin rekabetine tanıklık eder hale gelir. Mahidevran Sultan’dan olan Şehzade Mustafa tahta oldukça yakındır. Üstelik yeniçerilerin de desteklediği adaydır. Şehzade Mustafa’nın en büyük rakibi ise Hürrem Sultan’ın vefat eden büyük oğlu Şehzade Mehmet’ten sonraki oğlu Şehzade Selim’dir. Bu yıllar içerisinde Şehzade Selim annesinden olan iki kardeşi Bayezit ve Cihangir’in, kız kardeşinin eşi Rüstem Paşa’nın ve elbette annesi Hürrem Sultan’ın taht için destekledikleri tek adaydır. Bu noktada Rüstem Paşa’nın oynadığı rol elbette çok önemli olmuştur. Görünen o ki kardeşler arasındaki bu ölümüne rekabet Venediklilerin de çok yakından takiplerine neden olmuştur. Sultan Mustafa’nın bizzat babasının emriyle boğdurulmasıyla bu defa Osmanlı tahtı için Hürrem Sultan’ın oğulları arasında büyük bir çekişme yaşanmıştır.
Ben Şehzade Mustafa’yım! / Venedikliler ona “Şeytan Mustafa” diyorlardı:
Şehzade Mustafa bizzat babası Sultan Süleyman’ın emriyle onun çadırında boğdurulurken Rüstem Paşa için de iktidarı giden yolda büyük bir engel kalkmış olur. Ancak asker tepkilidir ve bu işin en büyük sorumlusu olarak Rüstem Paşa hedef tahtasındadır. Asker Rüstem Paşa’nın kellesini istemekte Hürrem Sultan ise damadını korumak adına tetikte beklemektedir. Kısa süre içinde tepkilerin önüne geçmek için Rüstem Paşa kenara çekilir ve bir süre için geri planda kalmayı kabullenir. Kara Ahmet Paşa vezir-i azam olarak atanır. Askerin tepkisinin geçmesini bekleyen Hürrem Sultan ve Mihrimah Sultan yeniden Rüstem Paşa’nın iktidarı alması için alttan alta mücadelelerini sürdürürler. Rüstem Paşa ise yeniden görevlendirileceği tarihe kadar sessiz kalmayı tercih eder. Ancak bu süreç içerisinde İstanbul’da kimsenin beklemediği bir hadise cereyan eder.
Şehzade Mustafa Ölmedi!
Şehzade Mustafa ölmedi! O yaşıyor ve içimizde! Askerler arasında büyük bir heyecan dalgasına neden olan bu hadise Şehzade Mustafa olduğunu iddia ederek ortaya çıkan kişinin kısa sürede ciddi anlamda taraftar bulmasına neden olur. Rüstem Paşa bu olaylar üzerine hemen iki çavuşunu olayın aslını araştırması için gönderir. Venediklilerin “Saitan Mustaffà” (Şeytan Mustafa) dedikleri Türkçe kaynaklarda ise “Düzmece Mustafa Olayı” diye tarihe geçen hadise isyanın bastırılması ve isyancıların idam edilmesiyle son bulur.
Şehzadeler Müzadelesinde İkinci Aşama: Selim-Bayezit Müzadelesi
Şehzade Mustafa’nın ölümünün ardından tahta yaş itibariyle en yakın aday Şehzade Selim olur; ancak Şehzade Bayezit kişiliğiyle abisinin önüne geçer ve taht yarışında tek aday olarak görülür. Ancak rüzgâr tersine döner. Önce Hürrem Sultan’ın ardından Rüstem Paşa’nın vefat etmesiyle Sultan Bayezid en büyük destekçilerini yitirir ve nihayetinde Osmanlı tahtı bu yarışta başlangıçta hiç şans tanınmayan Şehzade Selim’e kalır.
Hürrem Sultan’ın vefatının ardından Rüstem Paşa’ya gelen taziye mektubu
1558’in Nisan ayında sağlık durumu iyice ağırlaşan Hürrem Sultan’ın vefat etmesi Venedik’te de büyük yankı bulur. Senato bu haberi alır almaz Venedik’in İstanbul’daki baylosuna iletilmek üzere iki tane mektup hazırlar. Bunlardan biri Sultan Süleyman diğeri ise Rüstem Paşa içindir. Senato, baylosa bu mektuplarla birlikte başka bir mektup daha yollar ve o mektup ile tembihlenen baylosun Sultan Süleyman’a bizzat baş sağlığında bulunmasını tavsiye ederler. Hürrem Sultan’ın Süleyman’ın gözdesi olduğu ve Venedik’in bu sultanın ölümünden dolayı nasıl üzülüp etkilendiğinin baylos tarafından bilhassa vurgulanmasını beklerler.
Hürrem Sultan’ın Sultan Süleyman’ın gözdesi olması nedeniyle önemini vurgulayan Senato üyeleri Venedik baylosuna, Senato ve Venedik doju adına damadı Rüstem Paşa’ya da baş sağlığı dileklerini iletmesini isterler.

superisi22
09-01-2014, 17:39
Rüstem Paşa’nın Venediklilerle İlişkileri ve Devlet Adamlığı
Osmanlı denizlerinin kaptanları Barbaros, Turgut ve Salih Reisler sık sık Venedik gemilerine saldırmaktadırlar. Barbaros’un ölümüyle denizlerde rahat soluk alacaklarını uman Venediklilerin bu hayallerini, bizzat Barbaros,’un yetiştirdiği adamları (Venedik belgelerinde “figlioli di Barbarossa” “Barbaros’un oğulları”) yıkarlar.
Bilhassa Turgut Reis’in Venediklileri sevmemesi ve onların gemilerini gördüğü anda saldırıya geçmesi Venedik tarafından büyük tepkilerle karşılanır. Belgelerde Turgut Reis’in adını her hangi bir saygı ifadesi olmadan belirten Venedik baylosu Turgut Reis’i[1] faaliyetlerinden dolayı Muhteşem Rüstem Paşa’ya[2] şikâyet eder. Rüstem Paşa’nın bu noktada Venediklilerin zararlarının karşılanmasında ilk başvurulan kişi olduğu anlaşılmaktadır. Ancak Rüstem Paşa bu noktada her zaman Venediklilerin beklentilerini karşılamak niyetinde değildir. Venedik baylosu, Ekim 1550 tarihli mektubunda Venedik’e Rüstem Paşa’nın, Barbaros’un adamlarından bir kaptanı huzuruna kabul ettiği bilgisini aldığını yazar. Bunun üzerine baylos hemen Rüstem Paşa’ya gidip bu kaptanın daha önce Venedik’e vermiş olduğu zararlardan bahseder. Baylosu dinleyen Rüstem Paşa yine de kaptanı huzuruna kabul eder ve Barbaros’un adamlarından kendisine gönderilen hediyeleri bu kaptan aracılığı ile kabul eder. Barbaros’un kaptanı Rüstem Paşa’dan 25-30 kadar geminin kendilerine tahsis edilmesini talep eder. Bütün bu gelişmeleri takip eden baylos ise kendilerini ciddiye almayan ve sözlerine kulak asmayan Rüstem Paşa’nın bu tavrının şokunu yaşar. Baylos cümlelerinde Rüstem Paşa’nın bu tavrına inanamadığını da ifade eder.
Rüstem Paşa’nın Ölümü
10 Temmuz 1662 yılında İstanbul’da vefat eden Rüstem Paşa doğal nedenlerle ölen ender Osmanlı paşalarındandır. Ancak ölümü oldukça hüzünlü ve biraz da hakkında söylenenlere rağmen içinde iyi bir şeyler taşıdığını ispatlar gibidir. Mihrimah Sultan ile evliliğinden dünyaya gelen tek kızı Ayşe Sultan dönemin en tehlikeli hastalığı olan vebaya yakalanınca Rüstem Paşa üzüntüsünden kahrolur. Biricik kızının iyileşmesi için elinden gelen her şeyi yapan paşa bu süreç içerisinde çok yıpranır ve hastalanır. Günden güne durumu kötüleşen paşa tüm çabalara rağmen kurtarılamaz ve 10 Temmuz 1562’de vefat eder. Aynı tarihli baylos raporunda Rüstem Paşa’nın nasıl öldüğü ve ölümünden sonraki gelişmeler ayrıntılarıyla yer bulmaktadır. Buna göre Rüstem Paşa’nın durumunun ağırlaşmasının ardından Mihrimah Sultan, hemen Ali Paşa’ya haber gönderir. Durumu öğrenen Ali Paşa yanına aldığı iki köle ile hemen Rüstem Paşa’nın evine gider.
Rüstem Paşa’nın kızı Ayşe Sultan iyileşir ve Sultan Süleyman tarafından evlendirilir
25 Temmuz 1562 tarihli raporda ise Rüstem Paşa’nın vefatının ardından önce durumu ağırlaşan kızının toparlandığı ve durumunun düzelmeye başladığı bildirilir. Rüstem Paşa’nın vefatının ardından torunu Ayşe Sultan’ın iyileşmesinin sevincinde olan Sultan Süleyman ise paşanın ölümünün hüznünü dağıtmak için Ayşe Sultan’ı Semiz Ali Paşa ile evlendirmeye karar verir. İkili adına yapılan düğün biraz olsun hüzünlü havayı dağıtır.
Rüstem Paşa’nın vefatının ardından dul kalan Mihrimah Sultan Yeniden Evlenmek İster
Rüstem Paşa’nın son anlarında Mihrimah Sultan yardım için çağırdığı Ali Paşa’nın kendisi için iyi bir eş adayı olduğunu düşünür ve onunla evlenmek ister; ancak bilinmeyen bir nedenden ötürü Ali Paşa, Mihrimah Sultan’ın evlenme isteğini reddeder.
Rüstem Paşa’nın ölümüyle ortaya çıkan serveti
Rüstem Paşa’nın yaşadığı dönemde dillere destan olan bir zenginliğin sahibi olduğu bilinmektedir. Bu zenginlikle çok önemli vakıflar kurup hayır işleri de yapan paşanın en bilinen özelliklerinden biri olan tutumlu olası sayesinde Osmanlı Devleti’nin hazinesinin hacmini de arttırdığı bilinmektedir.
Vefatıyla ortaya çıkan servetinde 8000 yazma Kur’an, 130 murassa’ Kur’an, 5000 yazma kitap, 170 köle, 2900 at, 1160 deve, 8000 dülbent, 780.000 altın, 5000 hil’at, 1100 altın üsküf, 290 yük keçe, 2000 zırh, 600 gümüşlü eğer, 500 murassa altınlı eğer, 130 çift altın üzengi, 860 murassa kılıç, 1500 gümüşlü tolga, 1000 gümüşlü şeşper, 33 kıymetli taş, 1000 yük gümüş külçesi, Anadolu ve Rumeli’de 1000 çiftlik, 476 değirmen, 476 elişi örtüler bulunmaktaydı tüm bu mal varlığının tahmini kıymet 11.300. 000’di.

adiyeff
10-01-2014, 07:43
Keskin zekâsıyla daha Enderun’da iken sivrilen Rüstem Paşa, Diyarbakır’a Beylerbeyi olarak atandıktan sonra Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan’a da talip olur. Ancak Rüstem Paşa’nın bu evlilikle çok fazla yükseleceğini düşünüp buna taraftar olmayanlar paşa hakkında cüzzamlı olduğuna dair bir söylenti çıkarırlar. Bunu haber alan Sultan Süleyman hemen Hekim Mehmed Halife’yi Diyarbakır’a Rüstem Paşa’yı muayene etmesi için gönderir. Muayene sırasında giysilerinde bite rastlanan Rüstem Paşa, cüzzamlılarda bit olmayacağı gerekçesiyle “cüzzamlı değildir” diye hakkında verilen hekim raporuyla Mihrimah Sultan ile evlenmeye ve Anadolu Beylerbeyi olarak da atanmaya hak kazanır.
Rüstem Paşa’nın kendisine atfedilen ancak yazarının muhtemelen Matrakçı Nasuh olduğu kabul gören bir “Osmanlı Tarihi” eseri vardır. Eser, “Rüstem Paşa Tarihi” olarak da bilinir.
Venedikliler ona II. Süleyman diyorlar
Venedikli soylu Nicolò Michiel yazdığı raporunda (relazione) Rüstem Paşa’nın sahip olduğu gücü tarif ederken ona 1. Vezir olan Rüstem Paşa o kadar güçlü ki ona gerçekten de ikinci Sultan Süleyman denilebilir diyor. Venediklilerin Rüstem Paşa hakkında üzerinde durdukları en önemli konu elbette Rüstem Paşa’nın sahip olduğu herkesin gözünü kamaştıran serveti oluyor. Yaptırdığı hanlar hamamlar, bini geçen köle sayısı ve bütün bunların üstesinden gelen becerikli hali paşanın Venediklilerin Senato’ya sundukları önemli bilgiler arasında yer alıyor.
İbrahim Paşa’nın ölümüyle ilgili Rüstem Paşa’ya ibret olan ayrıntı:
Sultan Süleyman’ın çocukluk arkadaşı ve en yakın dostu olan, ancak bizzat Sultan Süleyman tarafından verilen emirle boğdurularak öldürülen Pargalı İbrahim Paşa o kadar kuvvetlidir ki sağır ve dilsiz cellâtların gücü kolay kolay yetmez paşanın canını almaya. Cellâtlar pargalının boğazına geçirdikleri yağlı ilmiği iyice sıkmak zorunda kalırlar ve bu nedenle ip paşanın boğazını keser. Pargalının boğazından akan kan, bulunduğu odanın duvarına sıçrar ve o kan lekesi ibret olsun diye bizzat Sultan Süleyman tarafından verilen emirle duvarda bırakılır. Sultan Süleyman, Pargalı İbrahim’den sonra Osmanlı Devleti’nin vezir-i azamı olan her yeni paşaya o duvardaki kan izini gösterir ve ona göre adımlarına dikkat etmeleri gerektiğini bildirir. İbrahim Paşa’nın ölümüyle bir devir son bulur ve Sultan Süleyman’ın ondan sonraki hiçbir paşası onun sahip olduğu hakları elde edemez.
İbrahim Paşa’nın bütün mesafesizliğine rağmen Rüstem Paşa, her zaman belirli bir mesafede durur Sultan Süleyman’a karşı. Sultan Süleyman da damadına karşı bu mesafeyi korumak taraftarıdır. Rüstem Paşa’yı kızı Mihrimah Sultan’la nişanladığında Mihrimah Sultan’ın nişanlılık sürecinde Rüstem Paşa’yı harem kısmında görmesine müsaade etmeyerek de mesafeli tavrını net bir şekilde ortaya koyar. Rüstem Paşa buna karşın Sultan Süleyman’ın biricik eşi Hürrem Sultan’ın sağ kolu olur. Kızı Mihrimah Sultan’la evlenir ve eşini hep el üstünde tutar. Rüstem Paşa’nın bu evlilikten Ayşe adını verdiği bir kızı olur. Paşa hayatı boyunca da eşinin ve kızı Ayşe Sultan’ın üzerine titrer.
Rüstem Paşa’nın kıskançlığı
Rüstem Paşa biricik eşi Mihrimah Sultan hastalanınca çareyi eve doktor çağırmakta bulur. Ancak bulunan doktor esir bir İspanyol’dur. Doktor erkek olduğu için Mihrimah Sultan muayene öncesi tamamen kara çarşaf giyer ve iyice örtünür. Hanım sultanın nabzını kontrol etmek isteyen doktor, sultanın elini tutmak isteyince Rüstem Paşa buna şiddetle karşı çıkar. Fakat İspanyol doktor muayenenin bu şekilde yapılmasının gerekli olduğunu söyleyince, paşa çaresiz doktora eşinin bileğini tutması için izin verir. Ancak doktor, Mihrimah’ın diğer elini de tutmak isteyince daha fazla dayanamayan Rüstem Paşa sinirlenip doktoru odadan çıkartır.
Rüstem Paşa’nın Mihrimah Sultan’a düşkünlüğü
Venedik belgeleri, Rüstem Paşa hakkında oldukça önemli belgeleri barındırmaktadır. Bunun da temel nedeni Venediklilerin Osmanlı sultanı ile temas kurabilmek için sadrazamlar ile iyi dostluk kurma çabasıdır. Rüstem Paşa’yı sık sık ziyaret eden bayloslar bir yandan da paşa hakkında edindikleri tüm bilgileri Venedik Senatosu’na rapor etmeyi ihmal etmezler. Bugün Venedik Devlet Arşivi’nin nadide parçaları olan bu raporlarda Rüstem Paşa’nın sadece devlet yönetimi adına yaptıkları değil özel hayatı, kişiliği, dostları, ekonomik faaliyetleri hakkında da önemli bilgiler yer almaktadır.
Eşine olan düşkünlüğü ile bilinen Rüstem Paşa’nın onu sık sık kaplıcalara götürdüğü, eşiyle birlikte zaman geçirmekten hoşlandığı, onu el üstünde tuttuğu Venedik bayloslarının oldukça dikkatini çekmiştir. Serveti ile Osmanlı Devleti’nin en zengin yöneticisi unvanını elinde bulunduran Rüstem Paşa anlaşılan o ki eşini bu servetten mahrum etmemiştir. Mihrimah Sultan’ın mücevher tutkusu ve İstanbul’a gelen en kıymetli mücevherleri hemen satın aldığı bilgisi de Venedik’e iletilenler arasındadır.
Venedik baylosu, Senato’ya Mihrimah Sultan hakkında edindiği bilgileri sunmaya özen gösteriyor. Bunda elbette Mihrimah’ın babası Sultan Süleyman’ın tek kızı olduğu için de ayrı bir ağırlığı olduğunu ve Rüstem Paşa’nın bu nedenle de üstüne titrediğini belirtiyor.
Rüstem Paşa’nın Mihrimah Sultan’ı veba salgınından kaçırışı
1551 Ekim’inin son günlerinde dönemin en tehlikeli hastalığı olan veba İstanbul’da yeniden baş gösterir. Hastalık öyle hızlı yayılmaya başlar ki kısa sürede yüzlerce insan hayatını kaybeder. Veba’dan nasibini Rüstem Paşa’nın sarayı da alır. Çok kısa bir sürede sarayda 24 kişi hayatını kaybedince, Rüstem Paşa eşi Mihrimah Sultan’ı alır ve şehirden yaklaşık 12 km uzaklıkta bulunan kendisine ait bir yere (Bu yer mektupta bir bahçe diye belirtilmektedir.) yerleştirir. Gündüz İstanbul’da devlet işleri için bulunan paşa, akşamları ise kendisine ait gemisiyle yola çıkar ve doğrudan eşinin yanında alır soluğu.
bu kıskançlık olayından bir tarihçi de bahsetmişti.dizide maşallah mihrimahın konuşmadığı erkek yok.mihrimah bir erkeğe ilgi duysa bile kabul ediyor rüstem.

Rüstem Paşa’nın Venediklilerle İlişkileri ve Devlet Adamlığı
Osmanlı denizlerinin kaptanları Barbaros, Turgut ve Salih Reisler sık sık Venedik gemilerine saldırmaktadırlar. Barbaros’un ölümüyle denizlerde rahat soluk alacaklarını uman Venediklilerin bu hayallerini, bizzat Barbaros,’un yetiştirdiği adamları (Venedik belgelerinde “figlioli di Barbarossa” “Barbaros’un oğulları”) yıkarlar.
Bilhassa Turgut Reis’in Venediklileri sevmemesi ve onların gemilerini gördüğü anda saldırıya geçmesi Venedik tarafından büyük tepkilerle karşılanır. Belgelerde Turgut Reis’in adını her hangi bir saygı ifadesi olmadan belirten Venedik baylosu Turgut Reis’i[1] faaliyetlerinden dolayı Muhteşem Rüstem Paşa’ya[2] şikâyet eder. Rüstem Paşa’nın bu noktada Venediklilerin zararlarının karşılanmasında ilk başvurulan kişi olduğu anlaşılmaktadır. Ancak Rüstem Paşa bu noktada her zaman Venediklilerin beklentilerini karşılamak niyetinde değildir. Venedik baylosu, Ekim 1550 tarihli mektubunda Venedik’e Rüstem Paşa’nın, Barbaros’un adamlarından bir kaptanı huzuruna kabul ettiği bilgisini aldığını yazar. Bunun üzerine baylos hemen Rüstem Paşa’ya gidip bu kaptanın daha önce Venedik’e vermiş olduğu zararlardan bahseder. Baylosu dinleyen Rüstem Paşa yine de kaptanı huzuruna kabul eder ve Barbaros’un adamlarından kendisine gönderilen hediyeleri bu kaptan aracılığı ile kabul eder. Barbaros’un kaptanı Rüstem Paşa’dan 25-30 kadar geminin kendilerine tahsis edilmesini talep eder. Bütün bu gelişmeleri takip eden baylos ise kendilerini ciddiye almayan ve sözlerine kulak asmayan Rüstem Paşa’nın bu tavrının şokunu yaşar. Baylos cümlelerinde Rüstem Paşa’nın bu tavrına inanamadığını da ifade eder.
Rüstem Paşa’nın Ölümü
10 Temmuz 1662 yılında İstanbul’da vefat eden Rüstem Paşa doğal nedenlerle ölen ender Osmanlı paşalarındandır. Ancak ölümü oldukça hüzünlü ve biraz da hakkında söylenenlere rağmen içinde iyi bir şeyler taşıdığını ispatlar gibidir. Mihrimah Sultan ile evliliğinden dünyaya gelen tek kızı Ayşe Sultan dönemin en tehlikeli hastalığı olan vebaya yakalanınca Rüstem Paşa üzüntüsünden kahrolur. Biricik kızının iyileşmesi için elinden gelen her şeyi yapan paşa bu süreç içerisinde çok yıpranır ve hastalanır. Günden güne durumu kötüleşen paşa tüm çabalara rağmen kurtarılamaz ve 10 Temmuz 1562’de vefat eder. Aynı tarihli baylos raporunda Rüstem Paşa’nın nasıl öldüğü ve ölümünden sonraki gelişmeler ayrıntılarıyla yer bulmaktadır. Buna göre Rüstem Paşa’nın durumunun ağırlaşmasının ardından Mihrimah Sultan, hemen Ali Paşa’ya haber gönderir. Durumu öğrenen Ali Paşa yanına aldığı iki köle ile hemen Rüstem Paşa’nın evine gider.
Rüstem Paşa’nın kızı Ayşe Sultan iyileşir ve Sultan Süleyman tarafından evlendirilir
25 Temmuz 1562 tarihli raporda ise Rüstem Paşa’nın vefatının ardından önce durumu ağırlaşan kızının toparlandığı ve durumunun düzelmeye başladığı bildirilir. Rüstem Paşa’nın vefatının ardından torunu Ayşe Sultan’ın iyileşmesinin sevincinde olan Sultan Süleyman ise paşanın ölümünün hüznünü dağıtmak için Ayşe Sultan’ı Semiz Ali Paşa ile evlendirmeye karar verir. İkili adına yapılan düğün biraz olsun hüzünlü havayı dağıtır.
Rüstem Paşa’nın vefatının ardından dul kalan Mihrimah Sultan Yeniden Evlenmek İster
Rüstem Paşa’nın son anlarında Mihrimah Sultan yardım için çağırdığı Ali Paşa’nın kendisi için iyi bir eş adayı olduğunu düşünür ve onunla evlenmek ister; ancak bilinmeyen bir nedenden ötürü Ali Paşa, Mihrimah Sultan’ın evlenme isteğini reddeder.
Rüstem Paşa’nın ölümüyle ortaya çıkan serveti
Rüstem Paşa’nın yaşadığı dönemde dillere destan olan bir zenginliğin sahibi olduğu bilinmektedir. Bu zenginlikle çok önemli vakıflar kurup hayır işleri de yapan paşanın en bilinen özelliklerinden biri olan tutumlu olası sayesinde Osmanlı Devleti’nin hazinesinin hacmini de arttırdığı bilinmektedir.
Vefatıyla ortaya çıkan servetinde 8000 yazma Kur’an, 130 murassa’ Kur’an, 5000 yazma kitap, 170 köle, 2900 at, 1160 deve, 8000 dülbent, 780.000 altın, 5000 hil’at, 1100 altın üsküf, 290 yük keçe, 2000 zırh, 600 gümüşlü eğer, 500 murassa altınlı eğer, 130 çift altın üzengi, 860 murassa kılıç, 1500 gümüşlü tolga, 1000 gümüşlü şeşper, 33 kıymetli taş, 1000 yük gümüş külçesi, Anadolu ve Rumeli’de 1000 çiftlik, 476 değirmen, 476 elişi örtüler bulunmaktaydı tüm bu mal varlığının tahmini kıymet 11.300. 000’di.

mihrimahın yeniden evlenmek istemesine şaşırmadım normaldir de malesef o adam da istememiş mihriyi:ssz:

TatLiGaci
10-01-2014, 22:42
bu kıskançlık olayından bir tarihçi de bahsetmişti.dizide maşallah mihrimahın konuşmadığı erkek yok.mihrimah bir erkeğe ilgi duysa bile kabul ediyor rüstem.


mihrimahın yeniden evlenmek istemesine şaşırmadım normaldir de malesef o adam da istememiş mihriyi:ssz:

bence mihrimah frijit:1:, ondan ali paşa da onu istememiştir:52::52::52:

huri37
14-01-2014, 19:07
fragmanı izlediniz mi :D :D

burcus91
14-01-2014, 19:15
fragmanı izlediniz mi :D :D

ewt suikast war :o :)

sakeena
15-01-2014, 15:08
cihangire çok üzüldüm...
ilk kez özel bişey yaşadı, kursağında kaldı...
hürrem'de yani hatunla bi konuşsaydı önce...
hatun alık alık baktı aynada cihangirin durumuna....birde herşey yolunda giderken beni kovdu demiş afife'ye, alık gibi baktım da ondan kovdu demiyor da....

superisi22
15-01-2014, 16:54
933799933801933803933804933805933806933800

superisi22
15-01-2014, 16:55
cihangire çok üzüldüm...
ilk kez özel bişey yaşadı, kursağında kaldı...
hürrem'de yani hatunla bi konuşsaydı önce...
hatun alık alık baktı aynada cihangirin durumuna....birde herşey yolunda giderken beni kovdu demiş afife'ye, alık gibi baktım da ondan kovdu demiyor da....

gerçekte öyle bişiy olmamış

sakeena
15-01-2014, 19:40
gerçekte öyle bişiy olmamış

gerçekle birçok yeri alakasız zaten...
şu resimlerdeki yeni kız kim? özge ulusoya benzettim :53:

huri37
15-01-2014, 20:07
gerçekle birçok yeri alakasız zaten...
şu resimlerdeki yeni kız kim? özge ulusoya benzettim :53:

evet canım ta kendisi,hürremin doğduğu toprakların prensesi..

sakeena
15-01-2014, 20:11
evet canım ta kendisi,hürremin doğduğu toprakların prensesi..

özgeyi pek beğenmem ama burda acaip güzelleştirmişler...:ssz:

huri37
15-01-2014, 20:17
özgeyi pek beğenmem ama burda acaip güzelleştirmişler...:ssz:

yess bencede çok şuh duruyo acep niye geldi ki :26:

sakeena
15-01-2014, 20:25
yess bencede çok şuh duruyo acep niye geldi ki :26:

kesin hürremle kan çeker bunları :9: bi hinlik yaparlar mutlaka gör bak :60:
yada şehzade selime yapışırsa bu hatun, gör bak nurbanu ile saç baş girişmezlermi, tadından yenmez artık :60:
bizim nur banu yer onu yer...

stillex
15-01-2014, 20:39
Ahh mustafam ahh sen altın suyuna bulansan baban seni balçık yığını görür :31::50::50:

sakeena
15-01-2014, 21:15
valla dediğim çıktı he :1: o prenses selime yapışır demedim mi az önce ben :10:
nurbanu da hasetinden çatlar demedim mi :27:

stillex
15-01-2014, 21:47
Cihangir sürdün selimin ekmeğine yağı zamanında şimdi o ekmeği ballıyorsun :37: Hürrem Selimi zinhar bırakmaz artık :27:

huri37
15-01-2014, 22:04
o nasıl bir tuzaktı öyle yahuuu :43::53:

stillex
15-01-2014, 22:05
Çok mu saçmalamışlar :37: nerden gelir böyle taşlı tuşlu sahneler akıllarına :27: Hürrem vadisi pusu olmuş :60:

stillex
15-01-2014, 22:07
Yaa hürrem sen uğraş mustafamla böyle taş yağar kafana :27:

Herhalde Allah taş yağdıracak başımıza sözünün vücut bulmuş hali bu olsa gerek :60: :60:

Bi hürrem ölseydi tadından yenmezdi ama neyse :37:

huri37
15-01-2014, 22:40
tuttu tuttu şişti şişti patladı adam yahhh

adiyeff
16-01-2014, 08:47
bence mihrimah frijit:1:, ondan ali paşa da onu istememiştir:52::52::52:

kesin öyledir o:9:

huri37
22-01-2014, 18:49
kızlaaarr..nerde ziyaretçinin bile 50 küsür olduğu günler :D

stillex
22-01-2014, 19:09
Bir muhteşem yüzyıl gecesi daha

Fragmanı bile sinirimi bozu.Nedir bu mustafa yapılan haksızlıklar.Öldürülecekse öldürülsün artık sündür sündür nereye kadar :37:

BenLiLa
22-01-2014, 19:12
hürrem değişince hiç izleyesi kalmadı milletin :))

stillex
22-01-2014, 21:18
İnlersin sülüman mustafa mustafa diye yaptın haksızlıkları canın çıkmıyor işte :37:

nese77
22-01-2014, 21:23
final yapsalarda bizde kurtulsak girmedik baci prenses kalmadi yaaa:25:

stillex
22-01-2014, 21:30
OoO OOoo o nasıl sahneler ooo :27::27::27: halvette bile böyle ateşli değildi :60::60:

stillex
22-01-2014, 22:21
Rüsteeemmm bitliii rüsteemm ahahah nasılda apışıp kaldın bayazıtın rakibi yok derken mustafamı görünce :27::27:

Tırsak selime bak titriyor :60: yeniçeriye baş kaldırmak kim sen kim bee yürü git oyuncak kılıcınla oyna sen :63:

Mustafam koca yürekli mustafam senin kurtardığın kişiler ölmen için dualar ediyor mustafam :31:

stillex
22-01-2014, 22:38
O nasıl fragmandı oyle ya selime gülerken pat diye çıktı karşıma ah mustafam senin ölümünümü izleyeceğiz bir dahaki bölüm içim acıdı :14::14::14::14:

huri37
22-01-2014, 22:38
OoO OOoo o nasıl sahneler ooo :27::27::27: halvette bile böyle ateşli değildi :60::60:

oofff diyorum rüstemm :27: bir an mihrimahın yerinde olmak istedim ya la :3::2::42:

yeni fragman çok acııı,haftaya hepimiz salya sümük...mihrimaha mührünü çaldırtıyor benim bitlim :31:

stillex
22-01-2014, 22:42
oofff diyorum rüstemm :27: bir an mihrimahın yerinde olmak istedim ya la :3::2::42:

yeni fragman çok acııı,haftaya hepimiz salya sümük...mihrimaha mührünü çaldırtıyor benim bitlim :31:

Sorma ne ateşliydi :60:

Of ya mihrimah bunları nasıl sırıta sırıta yapar anlamam.Tamam bir taraf seçtin tamam zorundaydın da be müslüman bari az üzül yaptıklarına öyle sırıtıyor :63:

Bir dahaki bölüm ve sonraki bölümler çok kötü geçecek sırf hürremin ölümü için izleyeceğim pis cadı :47::47:

huri37
22-01-2014, 22:45
Sorma ne ateşliydi :60:

Of ya mihrimah bunları nasıl sırıta sırıta yapar anlamam.Tamam bir taraf seçtin tamam zorundaydın da be müslüman bari az üzül yaptıklarına öyle sırıtıyor :63:

Bir dahaki bölüm ve sonraki bölümler çok kötü geçecek sırf hürremin ölümü için izleyeceğim pis cadı :47::47:

yok yaaaa,o da çok üzücü olacak,mustafa tahta geçebilseydi nasıl olurdu acaba,hala osmanlı hükümeti mi olurdu başımızd ki acep...

stillex
22-01-2014, 23:01
yok yaaaa,o da çok üzücü olacak,mustafa tahta geçebilseydi nasıl olurdu acaba,hala osmanlı hükümeti mi olurdu başımızd ki acep...

Bilmiyorum belki herşeyin sonucu gibi yinede Osmanlı nihayte erecekti ama Mustafa tahtı hak etmişti :31: onun soyundan gelen bir yönetimle nasıl olurdu bilinmez

DeryaW
23-01-2014, 08:19
Hani Rüsto Selim'i pek severdi, noldu da şimdi ona tuzak kuruyor, ben bişey mi kaçırdım?:26:

dejavu_one
23-01-2014, 08:57
O Mihri ile Rüstonun sahnesi neydi öyle yaa ilk gece bile öyle sahne izlemedik yani.. Mihri de baya etkilenmiş gibiydi zor dayandı zaten :9: şimdi ne oldu Rüsto sahiden Bayazıdın tarafına mı geçti. Selim'i boğmak istedim yaa adam taht telaşına düştü ondan başka kimsenin tahtı düşündüğü yok herkes babasının sıhhatini düşünüyo ama o herkesi suçluyor insan fikri neyse zikri de o olurmuş ama iyileşince de başlar yalakalığa hala kendini vekil sanıyor padişah gelmiş daha ne padişahçılık oynuyorsun. Nasıl tırstı ama ödü patladı hünkara bir şey olacak Mustafa tahtı kapacak diye. Hiçbirşey de yapamazdı ne gücü var ki herkes Mustafa'nın yanında. Bayazıd ve Cihangir'i görünce Hürrem'den mi çıktı hepsi diye şüpheye düşüyorum. Ama Hürrem'in aşkı da yadsınamaz kadın çırpınıyor valla Mustafa'dan korkusuna değil yani gerçekten o korku var gözlerinde. Benim canımı alsın sana versin diyecek kadar. Ama Mahidevran yine böyle bir şey olduğunda oğlunun tahta geçme planlarını yapmıştı öldü kabul etmişti. Yine de Mustafa ya da hadi Hürrem'in istediği biri gelecekse Bayazıd tahta geçseydi çok farklı olurdu herşey.

superisi22
23-01-2014, 10:58
bu bölün güzel değili mihriyle rüstem renk katmak istemiş rtük izin vereydi iyi olurdu

huri37
23-01-2014, 12:59
evet bütün bölüm süleymanın hastalığı ile geçti..

TatLiGaci
23-01-2014, 17:32
Rüsteeemmm bitliii rüsteemm ahahah nasılda apışıp kaldın bayazıtın rakibi yok derken mustafamı görünce :27::27:

Tırsak selime bak titriyor :60: yeniçeriye baş kaldırmak kim sen kim bee yürü git oyuncak kılıcınla oyna sen :63:

Mustafam koca yürekli mustafam senin kurtardığın kişiler ölmen için dualar ediyor mustafam :31:

çok güldüm o titremelere..bir arkadan höt dese selimden şıııırrrrrr sesleri gelecekti:52::52:

:9::9::9::9::9::9::9:

stillex
23-01-2014, 17:43
Hani Rüsto Selim'i pek severdi, noldu da şimdi ona tuzak kuruyor, ben bişey mi kaçırdım?:26:
Bende ona şaşırdım küçükken selimi tutmuyormuydu bu adam selime sözler vermemişmiydi beni dinlerseniz hep yanızda olurum felan filan ne için saf değştirdiki karısı için heralde.Mihrimah beyazıtı destekliyor oda karısını seçti galiba :26:

çok güldüm o titremelere..bir arkadan höt dese selimden şıııırrrrrr sesleri gelecekti:52::52:

:9::9::9::9::9::9::9:

Üff sorma çok komikti yaa ona kahkahalarla gülerken küt diye mustafanın idamı fragmanını koydular bi manyak oldum :14: Böyle yapmasalar iyidi :31:

MASLOW
24-01-2014, 12:09
Dizıyı ızlemıyorum artık. Annem salonda ızliyo,ben odamda takılıyorum. Iborottımın olumuyle zaten yıkılmıstım,dızının tadi da kacmıstı,sımdı de aslan mustafama yapılan oyunları,adım adım olume gıtmesını ızlemeye dayanamıyorum. Zaten mehmet gunsuru oynattılar,adam haddınden fazla yakıstı role,ıyice uzvluyorum.

superisi22
24-01-2014, 15:44
hünkarı buzlu küvete koymuşlar hürrem mutafaya keşke benim oğlum olsaydın diyor

relmil
24-01-2014, 15:53
Mustafanın ölümü bu bölümdemi olacak ya :18: izlemeye dayanamam :14:

huri37
25-01-2014, 10:25
yavuzu ne saçma bir şekilde çıkardılar diziden,atın üstüne koyacak başka adam mı bulamadılar baş adamını koydu...
neyse çalışıkuşuna geçmiş kendileri..

dotomes
25-01-2014, 12:51
para iktidar nasıl bir hırs ki herkesin gözünü kör ediyor....

hürremi hep sevmiştim dizide taki oyuncu değiştirene kadar aşkına söz yok ama sanki hiç ölmeyecekmiş gibi selimi tercih etmesi gıcıklığıma gıcıklık ekledi...

yazık oldu mustafaya beyazıta mehmete vahki ne vah...

TatLiGaci
26-01-2014, 13:16
Dizıyı ızlemıyorum artık. Annem salonda ızliyo,ben odamda takılıyorum. Iborottımın olumuyle zaten yıkılmıstım,dızının tadi da kacmıstı,sımdı de aslan mustafama yapılan oyunları,adım adım olume gıtmesını ızlemeye dayanamıyorum. Zaten mehmet gunsuru oynattılar,adam haddınden fazla yakıstı role,ıyice uzvluyorum.


Mustafanın ölümü bu bölümdemi olacak ya :18: izlemeye dayanamam :14:

:14::14::43::43::18::18:

tuceed
26-01-2014, 13:20
:) baya iyi olmuş bu topik

huri37
26-01-2014, 15:03
ya ben hala hürremciyim..ya çok safım ya da hürremi yanlış görüyorlar..ben alamadım valla ...
karşılaştırma yapmıyorum mahidevranla,ki dizide izlediğimiz çoğu konuda hürrem halı bana göre..
ama şu son mevzu kadın tabi ki çocuklarının öldürülmemesi için uğraşıyor..kim olursa olsun akışına bırakamaz,müdahele etmek ister çocuklarının öldürülmemesi için,kadın cihangir için bile uğraşıyor ki,taht hırsı olsa cihangiri bi kenara atardı nasılsa tahta çıkamayacak diye..
bir ara pes etti mustafa çok güçlü,sanırım o çıkacak tahta ve çocuklarımı öldürecek dedi..mahidevran valide olacak beni mahfedecek derdi..demedi..
oysa mahidevran süleymanın ilk hastalığın da valide sultan ayaklarına girmişti...

stillex
28-01-2014, 00:20
Of 2.fragmanı izledim.Mustafa ne kadar güçlendiyse o kadar ölüme yaklaştı bu bölüm sonu boğdurulma sahnesinimi izleyeceğiz gerçekten :14::14:

relmil
28-01-2014, 01:02
gittikçe heycanlı olmaya başladı yaa.. fragmanları izlerken bile heycanlanıyorum bu hafta nasıl izleyeceğim bu bölümü kimbilir :18:

ortaokuldan beri Mehmet günsur hayranlığı var bende , beyaz gelincikteydi o zamanlar.. ordada mustafaydı :16: mustafa isminide bir severimki :17: beyaz gelinciktede ölmüştü :43: burdada ölüyo işte ah mustafa yaaaaaaaaa :50:

valla ben ağlarım öldüğü bölümde :43: çok yakıştı bide role yaaa daha iyisini bulamazlardı bence..

huri37
28-01-2014, 17:27
al benden de o kadar..mehmet günsuuurrrr...mustafaaaaammmm :5::2:
aşk tesadüfleri sever de bile kalbi sıkıştıkça benim canım acırdı...:5:

superisi22
28-01-2014, 18:21
953278953279953280953281953282953283

superisi22
28-01-2014, 18:25
953284953285953286953287953289953290953291

huri37
28-01-2014, 23:18
wwwooooww fotolara bakılırsa sene atlıyorlar...:ssz:

MASLOW
29-01-2014, 19:13
Ben mustafanin bu bolumde oldugune dair birsey gpremedim nerden cilti i bu? Bence rahat 1 ayi daha var mustafamizin en az. Valide sultan, pargali derken dizinin reytingi zaten azaldi. Mustafanin olumunu geciktiricekler bence. Zaten gecen sezon olaylari arasindaydi musstafanin olumu ama bu sezona sarkti
reyting kaygisiyla

Mustafamin oglu buyumus.ogullarina da kiyacak suluman :(

stillex
29-01-2014, 20:00
Mustafam asalete bak bee:16: bide titrek selime bak :37:

Arada nasıl uçurumlar var :31:

5February
29-01-2014, 20:02
Mustafam asalete bak bee:16: bide titrek selime bak :37:

Arada nasıl uçurumlar var :31:Aynennnnn.. :16:

simon
29-01-2014, 20:15
mustafa ne zaman ölecek ya
en son iki bölüm daha kaldı diyolardı merak ediyorum

AngryPenguin
29-01-2014, 20:29
Mustafam ölmesin yaaaa:43::43::43:

Kazen
29-01-2014, 21:16
daha durun bea ....

Mustafalar hemen ölmez...

stillex
29-01-2014, 21:26
Süleymana bak sen kendini nasıl dolduruyor :37: Bu adam oğlunu hiç seveyecek ya az umutlanıyorum yok diyorum ya

Hele o mihrimah yok mu mihrimah saçını yolup eline veresim geldi anası kılıklı :47::47:

stillex
29-01-2014, 21:29
Mustafaaammmm sanaa revamıı buuu :14::14::14::14::14:

stillex
29-01-2014, 21:42
Babası sevmediki mustafamı,anası kılıklı kızı sevsin :50:

stillex
29-01-2014, 22:04
Nergisşah nasıl renk değiştirdi esmer değilmiydi bu kız :53::53:

5February
29-01-2014, 22:38
Bu Mihrimah dövülür..

stillex
29-01-2014, 23:00
Bu Mihrimah dövülür..

Hemde evire çevire :47:

huri37
29-01-2014, 23:33
kızlar hürriyet dizinin mart da biteceğini yazmış link atamıyorum..ama şimdi okudum haftaya mustafayı öldürürler ,arkasından cihangir,fatma sultan da aynı sene ölüyor..5 sene sonra hürrem ölüyor..mart da biterse dizi epey hızlanacak demektir..

superisi22
30-01-2014, 11:53
kızlar hürriyet dizinin mart da biteceğini yazmış link atamıyorum..ama şimdi okudum haftaya mustafayı öldürürler ,arkasından cihangir,fatma sultan da aynı sene ölüyor..5 sene sonra hürrem ölüyor..mart da biterse dizi epey hızlanacak demektir..

haziran diye biliyorum hızlandırılınca tadı olmuyor bu arada nurbanu 4yıl içinde nasıl okada çocuk doğurdu

huri37
04-02-2014, 01:30
eee fatma sultan da mustafanın öldüğü sene ölüyor ama bu hafta fatma sultana bir koca geliyor anlamadı ben :27:

Caddy
04-02-2014, 09:41
Muhteşem Yüzyıl dizisine bir ünlü oyuncu daha katıldı. Diziye daha önce Bizim Yenge ve Merhaba Hayat gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu Yetkin Dikinciler dahil oldu.

Muhteşem Yüzyıl dizisine bir ünlü oyuncu daha katıldı. Diziye daha önce Bizim Yenge ve Merhaba Hayat gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu Yetkin Dikinciler dahil oldu.

Dikinciler dizide Kara Ahmed Paşa rolünü canlandıracak.

FATMA SULTAN'LA EVLENECEK

Muhteşem Yüzyıl'da Rüstem Paşa'nın sadrazamlıktan ayrılmasından sonra yerine Yetkin Dikinciler'in canlandıracağı Kara Ahmed Paşa getirilecek.

Kara Ahmed Paşa, Meltem Cumbul'un canlandırdığı Fatma Sultan'la evlenecek. İlerleyen bölümlerde Hürrem Sultan, Rüstem Paşa ve Mihrimah Sultan, Kara Ahmed Paşa'nın sadrazamlıktan alınması için kumpaslar kuracak.

962711

HanimKelesimiGetir
04-02-2014, 09:57
Hain sülo :57: :57: aç gözünüde zombi zevçen hürrem ve çetesi mustiyi yok etmek için hain planlar yapıyorlar :47::47: sen hala mustiyi kötüle ona inanma :36::36: asıl kötülük sen ve senin yanındakilerde..

Bakınız atçı bitli rüsto :57: :57: bu rüsto yakında boyun fıtığı olacak :27::27:boyun hep yanda geziyor,gözlerde hep kayık modda :52:
Hürrem zombisi kötülüklerin şahı :22::22:
Mihri anasının kızı kopyası saçları yolunasıca :22::22:

HanimKelesimiGetir
05-02-2014, 10:22
Akşam dizinin ekşını nasıl olacak acep :52::52:
Hainler iş başında :47::47:

huri37
05-02-2014, 20:30
rüstemimin sesi değişmiş ama yaaaa...ıııyyykkkk

huri37
05-02-2014, 22:08
ah şehzadem o bataklık da öleydiniz de babanın sana yaptıklarını yaşamasaydınnn...

kybele35
05-02-2014, 22:28
mahidevran bu bölümde esra eroldaki teyzeleri aratmadı.

-şu kadını görüyormusun heh o seni beğenmiş.
+saolsun varolsun
-haber yolladı oğluna istiyor seni sende istersen
+hmpf kem hüm ben pek düşünmedim evliliği.
-iyi çocuk bak ssk sıda var zengin de bir çay için bence :D

sümbülüm oyy senin yerine ben üzüldüm valla baklavalarıda almadan geldin geri. sana üzülürken diziyi hiç izlememiş olan
eşim: ne oldu şimdi.
ben: harem ağası ya olmayacak birşey.
eşim: ne olmuşki.
ben: onları kısırlaştırıyorlar yavrum.
eşim: niye harem ağasını kadınlardan seçmemişler ki.
ben:??:37: hımm bilmem.
harbiden niye kadınlardan seçmemişler de bu heriflere böyle eziyet etmişler. sanki pastadan yapılımış evde diyetle yaşıyor adamcağız. bilen varsa yazıversin öğrenmiş olalım.

hürremin mehmetin ölümünden duyduğu üzüntü oyuncu değişimi dönemine denk geldiğinden gümbürtüye gitmişti. şimdi böyle bir mezar ziyaretine yer vermeleri güzel olmuş. umarım güzel de yansıtırlar. siyahlar iyi olmuş.

sağdan soldan okuduğum kadarıyla fatma sultanın kocasından ayrılma nedeni kocasının fatma sultanı bir erkekle aldatmasıymış.
konu biraz bıçaksırtı olduğundan tersiymiş gibi yansıttılar sanırım ilerleyen bölümlerde görürüz.

beyazıt sende amma hızlıymışsın cancağızım ne ara yaptın 2 bebeyi.
abin mustafada ne arada olduğunu bilmediği bir şekilde ayşe hatundan kız çocuk sahibi oldu ama sen daha baskın çıktın maşallah.

selime bak sen her türlü entrikanın kol gezdiği saltanat yolculugunda hatuna gözünü bağlatıyor.
arkadan hatun bıçağı dürtse de ölsen fantazi yaparken öldü temel içgüdü ottaman serisine bağlarlardı artık.
işte böylede yazıyor yazar kişisi. göz bağlatıyor şehzadeye.

nurbanu avrupanın çeşitli ürünlerini selime fantazik şekilde tanıtıma çıkmış pazarlamacı gibi. maskedir, küvettir,danstır.
hatun hayatında ilk defa manisada bulunuyor ama sanki yıllardır ordaymış gibi yürütüyor işleri.
iş bitiricilik böyle bir şey azizim nasıl ikna etti hatunu.
öbür saftorik ağaya ne demeli hatunu tehdit ediyor. be adam kadının derdi para, çocukları. para verelim de çık işin içinden.

rüstem ölümün nefesini ensesinde hissediyor hürreme koşuyor.
hürrem rerere rörörö.
yahu kadın adama düzgün bir güvence ver bir yardımcı ol.
neymiş ondan yana olursa rüstemin başına birşey gelmezmiş.
ibo bile sülonun fermanına rağmen öldü sen neden bahsediyordun.

Eşinin sorduğu soruyu ben de sormuştum sevgilime :1: o da osmanlıda erkeğin lider görülmesinden demişti.hadım da etseler ağaların erkek olmaları bu sebeptenmiş sözde.

nurbanu zaten 2.hürrem diye de geçer tarihte :27: malum hürrem de bi havete gidince günlerdir çıkmıyodu küvetmiş, göz bağlamaymış tarzı materyaller olmadığı halde.haremi yönetmede de cidden başarılıymış...

bi ara iddiaya girmiştim bi arkadaşımla.osmanlıda gayliğin tarihçesi ile ilgili...Osmanlıdaki erkek fahişelerden tut erkekçi paşalara kadar bulmuştum...şaşmamak lazım Fatma Sultan ın erkekle aldatılmasına....

huri37
05-02-2014, 22:43
haftaya izlemesem mi acabaaaa :2::5::26::25::18:

sakeena
05-02-2014, 22:55
ah mustafa ah, yağlı urgan geçti geçer boynuna...daha da ne denir bu denli masum bir şehzadenin akıbetine...dil tutulur, sıtma geçirir ruhu insanın....yazık ki ne yazık...

dizide yönetmen birtek mahidevranı yaşlandırıyor yahu :1: herkes sülün gibi dolanıyor, mahi ise ruhunu teslim edecek birkaç bölüm sonra diye endişelenir olduk...

huricihanın derdi de beni gerdi artık...kasap et derdinde koyun can...
ben hala mustafanın bu huricihandan hesap sormamasına şaşmaktayım, bilhassa mahidevran bunun acısını çıkarırdı ama nedense araya kaynadı bizim huri...

mihrimaha hiç lafım yok, iyice gıcık kaptım halinden tavrından...o bebeksi yüzüne hinlik cinlik de hiç yakışmıyor..oturmuyor azizim, olmuyor işte sana cinfikir bakışlar, intikam vari duygu patlamaları vs vs vs....
önceki gibi aşık kız modunda iken cuk oturmuştu rol ona...taşlıcalıya, balibeye olan yakarışları daha bir izlemeye şayandı...
validesinin yolundan gitmeye meyilli görünüyor ama olmadımı olmaz napıcaksın..yakışmıyor bu roller sana...

en çok fatma sultanı izlerken zevk duyuyorum :9: o ne bakışlar yahu, güle güle bi hal oldum...paşayı iki saniye önce yerin dibine sokup, iki saniye sonra övmeler iltifatlar...aman efendim bukadar uç noktalarda yaşamayalım hayatı, önceki kocasına benzemez bu kara ahmet paşa devirir sultan multan dinlemez...adamda ki romantizme bakarmısın, yontulmamış elmaslar, yazılmamış defterler gönderiyor, fatma sultan anlamaz bunu şimdi dur şuraya bir not yazıvereyim demiş olsa gerek :60:
hürremde iyi laf etti vesselam, şimdiden size kederin sultanı diyelim falan..tam idol alınacak kadın vallahi...

sakeena
05-02-2014, 22:58
haftaya izlemesem mi acabaaaa :2::5::26::25::18:

beyazları da giymiş, ölüme gittiğini hissetti garibim...:5:
yaktılar başını şehzadenin yaktılar...:47:

Caddy
06-02-2014, 09:47
Çalıkuşu ve Muhteşem Yüzyıl’ı yapan TİMS Prodüksiyon’un sahibi Timur Savcı ani bir kararla ağustos ayı itibariyle sektöre iki yıl ara verdiğini açıkladı.

Televizyon sektörünün en güçlü yapımcılarından olan, halen Çalıkuşu ve Muhteşem Yüzyıl’ı yapan TİMS Prodüksiyon’un sahibi Timur Savcı ani bir kararla ağustos ayı itibariyle sektöre iki yıl ara verdiğini açıkladı.

“Hadi canım, şaka mı bu” dediğiniz duyar gibiyim.
Ben de ilk duyduğumda aynı tepkiyi verdim
Ben de inanamadım.
Ama şaka değil, gerçek.

Her şey salı günü öğleden sonra başladı...
Ekip gözyaşları içinde Timur Savcı’yı dinledi
Timur Savcı’nın sahibi olduğu TİMS, Ay Yapım’la birlikte sektörün en güçlü dizi yapımcılarından...
Yaptığı diziler sadece Türkiye’de değil, dünyada milyonlarca insana ulaşıyor...

Ve önceki gün ani bir karar aldı.
O ana kadar kimsenin bilmediği kararını çalışanlarına ve kurmaylarına açıkladı.
“Sektöre ara verdiğini, iki-üç yıl boyunca hiçbir şey yapmayacağını, şirketinin bütün ticari faaliyetlerini durdurduğunu, yapacağı işleri iptal ettiğini” açıkladı...
Bundan sonra ailesine ve çocuğuna daha çok zaman ayırmak istediğini söyledi...
Bu kararına saygı gösterilmesini isteyerek konuşmasını noktaladı.Timur Savcı’nın bu duygusal konuşmasını ekibi gözyaşları içinde dinledi.
Oyuncular ve set çalışanları genç patronlarının bu ani kararı karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Peki diziler ne olacak?
Timur Savcı’nın şu anda yaptığı iki dizi var; biri Muhteşem Yüzyıl, diğeri Çalıkuşu...
Muhteşem zaten haziran başında, 15-16 bölüm sonra bitiyor.
Oturmuş ekibi var, çekmeye devam edecekler. Kendisi de ağustosa kadar işinin başında zaten.
Çalıkuşu ise başarıyla gidiyor ve önümüzdeki sezon sürecek...
Kanal D yönetimini arayarak sektörden bir süreliğine çekildiğini, Çalıkuşu’nun önümüzdeki sezon devam edip etmeyeceği kararını kanal yönetimine bıraktığını açıkladı. “Çalıkuşu’na devam etmek isterseniz, siz çekebilirsiniz” dedi...
İnanılır gibi değil, değil mi?
Her hafta sadece Çalıkuşu’ndan 600-700 bin lira kazandığı bir işi elinin tersiyle iten bir patron...
Peki bunu neden yaptı...
Onu da birazdan anlatacağım...

Kösem’i de yapmıyor
Timur Savcı’nın bu sezon devam eden işlerinin yanı sıra önümüzdeki sezon için de büyük bombaları vardı...
Muhteşem’in yerine Kösem Sultan’ı yapacaktı Star’a...
Kanal D’ye de büyük bir dizi projesi vardı. Star ve Kanal D yönetimlerini arayarak sözleşme aşamasındaki bu işleri de durduğunu, yapmayacağını bildirdi.
Kösem için kullanacağı Muhteşem’in 7 milyon liralık setini de yıkacağını açıkladı.
Star’ın “Kösem’in haklarıyla birlikte seti de bize devret” teklifine ise sadece “Bunu düşüneceğim” yanıtını verdi.

En çok kazanan yapımcılardan
Timur Savcı’nın sahibi olduğu TİMS, sektörün en çok kazanan yapımcılarından.
İşte Forbes dergisinin araştırmasına göre son 3 yılda en çok kazanan yapımcılar.

2012-2013

1- Ay Yapım: 69 milyon ciro, 6.6 milyon kâr
2- D Yapım: 47.7 milyon ciro, 4.5 milyon kâr
3- TİMS: 41.5 milyon ciro, 4.1 milyon TL kâr

2011-2012

1- Ay Yapım: 75 milyon ciro, 7.2 milyon kâr
2- D Yapım: 50 milyon ciro, 4.8 milyon kâr
3- TİMS: 42 milyon ciro, 4 milyon lira kâr

2010-2011

1- TİMS: 52 milyon ciro, 5 milyon kâr
2- MİNT (Birol Güven): 48.5 milyon ciro, 4.4 milyon kâr
3- D Yapım: 45.2 milyon ciro, 4.3 milyon kâr

Meryem gibi tükendi mi?
İşin ilginci bundan tam 8 ay önce Timur Savcı’nın en gözde oyuncusu Meryem Uzerli, tükenmişlik sendromu yaşayarak her şeyi bir anda bırakıp Almanya’ya gitmişti...
Timur Savcı’nın her şeyi bir anda bırakıp ara vermesi akıllara “oyuncusuyla aynı psikolojiyi mi yaşadı” sorusunu getirdi...
Ancak öyle değil.
Timur Savcı’nınki bir kaçış değil, bir mola...

Kendisine, ailesine ve projeleri için yeniden heyecanlanmaya zaman ayırmak istediği için bu kararı aldı...
Henüz 39 yaşında Timur Savcı...
Evli ve üç çocuğu var...
Bir dönem yurtdışında yaşamayı düşünüyor, kafasını dinlemek, İngilizce’sini geliştirmek istiyor.
2-3 yıl sonra da yeniden sektöre dönmeyi planlıyor.

Eşi bu kararına ne tepki verdi?
Benim en çok merak ettiğim böyle hayati bir kararda erkeğin hayatındaki kadının nasıl bir tepki verdiği?..
Timur, eşi Banu Savcı ile birlikte çalışıyor TİMS’te. Banu Hanım, TİMS’in başarılarındaki gizli kahraman. Öğrendiğim kadarıyla bu önemli kararı haliyle ilk eşine söylemiş Timur Savcı...
Banu Hanım da “Harika bir karar. Sonuna kadar arkandayım” demiş...
Şimdi genç çift, çocuklarıyla birlikte uzun bir tatile çıkmaya hazırlanıyor.
İktidarı, gücü, parayı ellerinin tersiyle itip, çekip gidebildikleri için...
Helal olsun onlara...

Timur Savcı ne diyor?
Televizyon sektörüne bomba gibi düşecek bu konuyla ilgili Timur Savcı’nın da görüşünü almak istedim...
Ancak, telefonlarımı açmadı, geri dönmedi. “Konuşmak istemediğini” dolaylı yoldan iletti bana...
Salı günü öğlen haberi ekibine açıkladıktan sonra, Muhteşem setinden gelen haberle öğrendim ben bu olayı. Çok yakınlarından araştırdıkça da yukarıda yazdığım ilginç detayları öğrendim. Timur da konuşmak istemeyince saygıyla karşıladım.

Cengiz Semercioğlu / Hürriyet

superisi22
06-02-2014, 11:58
o değilde balkondan düşüp ölen nazenmiydi onun kızı ne oldu buhar oldu uçtu şehzadeler maşallah iyi bebe saibi olmuş

nazlma
08-02-2014, 18:24
Mustafa:43::43:keşke baban ölseydi...

stillex
09-02-2014, 12:56
Mustafa :14: fragmanlar felaket :14:

superisi22
10-02-2014, 12:52
970883970897970896

huri37
11-02-2014, 08:59
bu hafta ağlamakdan içimiz çıkacak o belli...
bugün hürriyet gazetesine bir bakın kızlar..meryem uzerli geri dönüyor.muhteşem yulzyılın son bölümünü sinema olarak çekeceklermiş ve orada hürremi meryem oynayacakmış.....

nilim
11-02-2014, 11:41
Muhteşem Yüzyıl'dan büyük sürpriz..Muhteşem Yüzyıl dizisi sinema filmi oluyor..

Meryem Uzerli, Türkiye’ye dönüyor! Hem de tükenmişlik sendromu yaşadığı gerekçesiyle çekimlerini yarıda bıraktığı “Muhteşem Yüzyıl” için. Ünlü oyuncu, dizinin sinema filmi olarak çekilecek final bölümünde rol alacak.BAŞROLÜNDE ünlü oyuncu Halit Ergenç’in oynadığı, dört sezondur izlenme rekorları kıran “Muhteşem Yüzyıl” dizisi, bu yıl seyircilerine veda ediyor. Dizinin final bölümü, “Asmalı Konak”ta olduğu gibi sinema filmi olarak çekilecek. Filmin sürprizi ise Meryem Uzerli olacak.
Doğumdan sonra kamera karşısında
“Muhteşem Yüzyıl”da Hürrem Sultan’ı canlandıran Meryem Uzerli, geçen yıl “tükenmişlik sendromu” yaşadığı gerekçesiyle çekimleri yarıda bırakıp Almanya’ya gitmişti. Yapım şirketi de onun yerine ekibe Vahide Perçin’i dahil etmişti. Ayrıldığı sevgilisi Can Ateş’ten bebek bekleyen ve hamileliğinin dokuzuncu ayında olan Uzerli, önümüzdeki günlerde doğum yapacak. Oyuncu, bebeğini dünyaya getirdikten sonra Türkiye’ye dönecek ve “Muhteşem Yüzyıl”ın sinema filminde Hürrem Sultan’ı oynamak için kamera karşısına geçecek.

nilim
11-02-2014, 22:46
Türkiye’de “Muhteşem Yüzyıl”ın Hürrem’i olarak ünlenen Meryem Uzerli, anne oldu.


Meryem Uzerli, doğum sonrası sosyal paylaşım sitesinden mesaj yazdı;

http://www.hurriyet.com.tr/_np/4290/23204290.jpg"Hoşgeldin bu dünyada benim sevgili canım Lara Uzerli. 10.02.2014 doğdun. Ben Allaha o kadar teşekkür ediyorum ki, sağlıklı dünyaya geldin! Ben allaha teşekkür ediyorum, çünkü bana güç verdi. Seni birinci günden itibaren koruyabildim, yaşıyorsun. Ve bu en büyük hediyem! Benim çok yakın arkadaşım Anadoğum da yanımdaydı ve tüm aileme, arkadaşlarıma ve SİZE teşekkür etmek istiyorum! Dilekleriniz için... Sevginiz için! Çok sağolun!!"

stillex
11-02-2014, 23:26
Bu fragmanlar beni öldürecek :14::14::14:

stillex
11-02-2014, 23:31
Mustafam ölürken bile asil ölürken bile sadık :14: istese oracıkta isyan ederdi etmedi yapmadı kıymadı babasına.Ölmeyi yeğledi :14:

Süleyman hiç görmedin bunu hiç

superisi22
12-02-2014, 15:45
974949974962974961

superisi22
12-02-2014, 15:51
çok aradım ama küçüklüğünü bulamadım

974967974983974984

huri37
12-02-2014, 19:14
mahidevran yıkılacak...:2:

AngryPenguin
12-02-2014, 19:26
Bu bölümü bünyem kaldırmayacak galiba :5::5::5:

stillex
12-02-2014, 19:57
Hay senin itinadına mustafa :47::47::47:

stillex
12-02-2014, 19:58
Şu hürremi geçtimde mihriamah cadolozu nasıl vicdanı rahat ediyor :47::47:

AngryPenguin
12-02-2014, 20:00
Keşke isyan etseydi yaa :5::5:

nazlma
12-02-2014, 20:05
İsyan en akilli fikirdi.niye yaömadın be Mustafa.sen bunları hiç haketmedin:43:mendilim yanımda bekliyorum:43:

fenodo
12-02-2014, 20:11
aynen nazli gerildim inan ama o hurremin yaptiklari bir bir cikmali ortya yoksa cok sacma bitecek

nazlma
12-02-2014, 20:15
Keşke ölümünden sonra bari öğrense babasi denilen adam.hiç olmasza ömrünün sonuna kadar vicdan azabindan ölse.....

stillex
12-02-2014, 20:16
Hürremin ölümünü eceli ile yaparsalar çeşitli küfürlerim var onlara
Hürrem öldürüsün mümkünse mahi yad amustafacılar yapsın zehirlensin kıvransın bende zevkle izliyeyim :47:

nazlma
12-02-2014, 20:27
Mustafaya çok üzüldüm ama Mahiye zerre acımıyorum.çünki pda Mehmeti öldürdü..

stillex
12-02-2014, 20:34
Ah mustafa ah isyan etmiyorsunda babanımı koruyorsun yemişim babanı.Hürrem ve rüstemi koruyorsyn :47::47:

stillex
12-02-2014, 20:52
Mihrü kalas gibi kadınsın vur bi tane bayılsın gidemesin :19:

stillex
12-02-2014, 20:53
Şimdi bu halvetten mihrü hamile kalsa.Bir erkeğe.Onu gizlice büyütse babası gibi cengaver yapsa,sonra o şehzade tahtı ele geçirse :1:

Çok uçuyorum ben ya :10:

mikro
12-02-2014, 20:55
Hürremin ölümünü eceli ile yaparsalar çeşitli küfürlerim var onlara
Hürrem öldürüsün mümkünse mahi yad amustafacılar yapsın zehirlensin kıvransın bende zevkle izliyeyim :47:
hürrem kulunç tutulmasından ölmüş:27:

AngryPenguin
12-02-2014, 20:55
Vicdan azabından çürü Sülüman:47::47:

mikro
12-02-2014, 20:58
hey gidi sultan süleyman:20: sana da kalmadı be dünya :5:

stillex
12-02-2014, 21:01
hürrem kulunç tutulmasından ölmüş:27:

Hinlik yapcam diye oraya buraya bakmaktandır :19::19: kuluncu batsın

BenLiLa
12-02-2014, 21:04
içim acıyo yav nasıl bir bölümdür bu insan isyan ediyo :5:

huri37
12-02-2014, 21:08
Offff offffff keşke gerçek olmasa

stillex
12-02-2014, 21:15
ADAM ALENEN öLDÜReceğim seni diyor sen hala boş boş bakıyorsun mustafa yaa.Herşeyi attım evladınıdamı düşünmüyorsun :19::19:

kittyy
12-02-2014, 21:15
Öff içim şişti :27: