Nazar değmesi hakkında


oslana
1-11-13, 12:11
Nazar hakkında büyüklerinizden duyduklarınız yada bizzat başınıza gelen ilginç olaylar var mı?

oslana
1-11-13, 12:11
[h=2]NAZAR NEDİR[/h] [​IMG]Arapçada “bakış, fikir, düşünme, mülahaza, niyet, dikkat, iltifat, teveccüh” olarak kullanılan nazar, Türkçede anlam değişikliğine uğramış ve “Ayn = Göz” kelimesi karşılığında kullanılmaya başlanmıştır. Nitekim Araplar, göz değmesi için “İsabet’ül-ayn” tabirini kullanırlar. Nazar kelimesi Türkçede “Kem Göz” anlamına gelmekte “nazara gelme, nazara uğrama, nazar değme ve nazar etme “şeklinde kullanılmaktadır. Bu noktada insanın yaradılışı özelliği, dış dünyayla iletişimi kuran gözlerin elektromanyetik ışınlar yolladığı dalga boyu, radyo dalgalarıyla enfraruj (kızılötesi) dalgalar arasındadır. Nazar, bilerek ya da bilmeyerek, düşünce yoluyla gönderilen bu enerjilerin uyum sağladıkları her şeyin üzerine sinmesi ve etki etmesidir. Bu enerjiler, “Negatif” (olumsuz) olduğu gibi, “Pozitif” (olumlu) de olabilir. Örneğin, çok sevdiğiniz bir kimseye yönelttiğiniz sevgi dolu düşünce enerjisi, onun “AURA” sında (insan, hayvan ve bitkilerin çevresinde oluşan ışın duvarı, ışıklı haleler) koruyucu bir form oluşturur. Demek ki nazar; bir kişinin diğer bir kişiye iyi veya kötü yönde etkide bulunması demektir. Düşünce yoluyla beynimizden, bilinç altımızdan çevreye çeşitli güçte tesirler yayarız. Bu enerjiler bizim istek ve niyetimize göre türlü şekilde etkiler yaratırlar. Kur’an-ı Kerim nazardan söz ederken açık ve kesin bir hüküm bildirmemekte, buna karşı hadisler, kesin bir ifadeyle nazarın gerçek olduğunu bildirmekteler. Hz. Aişe (R.A.)’dan rivayet olunduğuna göre Resûlullah (S.A.V.) şöyle buyurmuşlardır; “Nazardan Allah’a sığınınız, çünkü nazar (göz değmesi) haktır (gerçektir)”. İslamda göz değmesi (nazar) vardır. Ancak, nazar boncuğu takmak batıl inançlardan sayılmıştır. Nazar kavramının psikolojideki ifadesi psikokinezidir. Nazar olayında iyi niyet ve yoğuşmaya göre alıcı ile verici uçlardan geçen bir “ark” oluşmaktadır. Gıpta, övünme, imrenme gibi dostça duygular, hatta ebeveynlerin; çocuklarına sevgisi, Nazarın küçük dozda uğratma sebebidir. Nazara uğrayan kişi, çok sık esner ve sıkılır. Asıl uğursuz nazar, “haset” duygusundan gelişir. Bu duyguda, düşmanlık, kin ve intikam mevcuttur. Nazarın dozajında bu haset duygusunun şiddeti çok önemlidir. Haset duygusu ne kadar şiddetli olursa, Nazarın gücü de o kadar şiddetli olur. [h=2][​IMG][/h]
[h=2]NAZAR’IN ETKİSİ[/h] Nazar oldukça güçlü bir enerjidir. Bu enerji fiziki hiç bir etki olmadan bir vazoyu kırabilecek kadar güçlü olabilir. Eğer bu enerjileri alan kişi negatif düşüncelere açıksa, nazar etkisini olumsuz yönde gösterir. Bu yoğunlaştırılmış bir enerjidir. Nazar, düşünce enerjisinin harekete geçerek, konsantrasyon yoluyla karşı tarafı etkilemesidir. Fakat bu çoğu kez farkında olmadan yapılır. Parapsikoloji dilinde “Psikokinezi” denilen nazar, bir tür büyülemedir. Baktığımız kişilerden veya eşyalardan çok defa gözlerimizi alamadığımız olur. Gözler rûhi fonksiyonları ve beyin gücünü en rahat ve en tesirli şekilde kullanabildiğimiz organlarımızdır. Bilim adamlarının da tespit ettikleri gibi göz yoluyla bir çeşit hipnoz olayı gerçekleşmektedir. Yılan; fareyi, kuşu ve diğer avlarını böyle yakalar. Gözlerinden gönderdiği zehirli ışınlar yoluyla avının beyin fonksiyonlarını bozmakta ve talihsiz av, bir anlık göz göze gelmenin bedelini hayatıyla ödemektedir. İşte aynen insanlar için de geçerli olan bu husus, göz yoluyla karşı tarafa zarar verebilmektedir. İnsan özellikle kıskançlıkla ve kötü niyetle, yani kem gözle bir şeye baktığı zaman daha çabuk zarar verebilir. Bu yüzden kişinin beğendiği bir şeye ısrarla bakması halinde ona “Maşaallah; Allah dilemezse hiç bir şey olmaz” veya “Barekallah; Allah’ın bereketi üzerine olsun” demesi tavsiye edilmiştir. Nazar eden ve zarar verenler yalnız insanlar değildir. Aynı zamanda cinler de nazar edip, insana zarar vermektedir. “Cinlerin Nazarı ok’tan daha süratli geçer” diyen bazı uzmanlar göz değmesini, cinlerin çarpması ve nazar etmesi mânâsında da anlamaktadırlar. Yanımızdaki arkadaşımız esnerken bizimde esneyeceğimiz gelir. Hatta “Esneme benimde uykumu getirdin” deriz. Esneme de, nazar da, tuz gibi doğal bir enerjidir, doğal olduğu içinde yapıcılığı ve etkisi çoktur. Bu esneyen kişinin “manyetik alanlarıyla” auralarıyla ilgilidir. Bu satırı düşünerek okuyanların bile bir kaç tanesinin esneyeceğini düşünüyorum. Bazı insanların çok beğendikleri insanlara veya mallara, bakışlarıyla ve sözleriyle zarar verdikleri tarih boyunca görülmüş bir gerçektir. Sizde kendi hayatınızda, durup dururken bardağınızın kırıldığına, vazonun veya aynanın çatladığına, yeni aldığınız ve üzerine titrediğiniz bir eşyanın durup dururken bozulduğuna şahit olmuşsunuzdur. Kendinizi çok sıhhatli ve zinde hissettiğiniz bir anınızda birdenbire halsizleşip, sebepsiz bir yere hastalandığınız olmuştur. Tüm bu olaylar, nazarın etkisiyle oluşmaktadır. İşte bu nedenle İslam âlimleri Kur’an-ı Kerim’den aldıkları ilhamla nazar değmesi olayını kabul etmişler. Nazardan korunmak için kökü ayet ve hadislere dayanan bazı silahlar tavsiye etmişlerdir. Nazar olayının varlığını Peygambere (S.A.V.) haset ederek, ona göz değdirmeye çalışanların olduğunu haber veren Kalem Suresi’nin 51. Ayet’inden anlıyoruz. İnsan kendisine de nazar değer, aynaya baktığımızda gözümüzden çıkan ışınlar aynaya çarparak geri döner bu nedenle Peygamberimiz (S.A.V.) geceleri aynaya bakmayı bu yüzden yasaklamıştır. [h=2][​IMG]NAZARIN SEBEPLERİ[/h] Göz değmesi (nazar) ilk sebebi şiddetli düşmanlıktan, diğeri de kişinin bir şeyi beğenip onu güzel bulmasıdır. Resulullah (S.A.V.) şöyle buyurmaktadır; “Göz değmesi hak ve gerçektir. Eğer kaderin önüne geçen bir şey olsaydı, nazar onun önüne geçerdi”. Bu hadis-i şerifte göz değmesinin tesirine ve isabet etmesinin süratine işaret ve te’kid vardır. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) şöyle buyurmuştur; “Allah’ın (C.C.) kaza ve kaderinden sonra benim ümmetimden ölenlerin çoğu göz değmesindendir.” [h=2][​IMG]NAZARDAN KORUNMA TEDBİRLERİ[/h] Göz değmesi (nazar) illetine yakalanmadan önce korunmak için şu gibi tedbirler alınmalıdır; - Fatiha Suresi:
- Ayet’el-Kürsi:
- Felak Suresi:
- Nâs Suresi:
- 3 defa ”Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil ardı ve lâ fissemâi ve hüvessemi’ul alim” Göz değmesinden korunma yollarından biri de, görüp beğendiği bir şey hakkında, gören kişinin bereketle dua etmesidir. “Mâşâallah la kuvvete illa billah” (Allah ne güzel yaratmış, Allah’tan başka kuvvet sahibi yoktur.) Göz değmesi (Nazar) bazen insanlardan olur. Bazen de cinlerden olur. “Cinlerin nazar etmesi, mızrak ucundan daha tesirlidir.” Şüphe yok ki, insan kirli elbiselerini değişmek için çıkardığı vakit yahut tuvalet ihtiyacını gidermek için ya da bir başka sebeple avret yerini açtığı vakit cinlerin nazarından korunmak için dua etmelidir. İnsanlardan bazıları rukye tedavisi (okuyup üfleme) talep ettikleri zaman okuyan kişinin inancının sağlam olup olmadığını, maksadını, ilmini araştırmıyorlar. Bu sebeple de sahtekârlara, büyücülere ve kötü maksatlı olanlara yöneliyorlar. O bozguncular, yapıcı olmaktan çok yıkıcıdırlar. Hatta onların içinde niceleri vardır ki, haram olan şeyleri, bid’atları ya da şirk olan şeyleri insanlara uygulatırlar. Böyle kimselerin şerlerinden muhafaza etmesini Yüce Allah’tan dileriz. Rukye (okuyup üfleme) talep edilen kişi dikkatli ve işini sağlam yapmasıdır. Kendisi okumalı veya buna ehil olan imanlı ve ihlâslı kimseleri bulmalıdırlar. Şunu da iyi bilmelidir ki; eğer islamın uygun gördüğü şartlar uygun olmazsa, rukye yapmak caiz olmaz. İslama uygun olan şartlar şunlardır: a) Okunan şeyler, Kur’an-ı Kerim ayetleri ya da Resulullah’ın (S.A.V.) okuyup önerdiği dualar olmalıdır. b) Ayet ve hadisler orijinal metni ile ve manâsı bilinerek okunmalıdır. c) Okuyanın şunu da çok iyi bilmesi gerekir ki, rukyenin kendisi hiçbir tesir icra etmez. Her şey Allah’ın Takdiri ile olur. Şifayı verecek olan da bizzat Allah (C.C.)’ın kendisidir. O, bir şeyi sebep kılmıştır. d) Aslı esası olmayan vehimlerden ve vesveselerden kaçınarak vesile olacak fiili işleyerek sonucu Allah’a bırakmalı ve samimiyetle Cenab-ı Hakk’a tevekkül etmelidir. Kendinizi devamlı yorgun ve bitkin hissediyorsanız devamlı hastalıklardan yakınıyorsanız, evinizde ve işinizde huzur bulamıyorsanız, eşinizle ve çocuklarınızla hoş sohbet edemiyorsanız, aynaya çok bakıyorsanız. Nazar etkisi altında olabilirsiniz. Nazar etkilerinden kurtulmak için lütfen iletişime geçiniz.alıntı:medyummuhabbet.com

pamukannesi
1-11-13, 12:11
anneannem ilk çocuğunu 5 kilo doğum yapmış..
gelen giden herkes şuna bak 5 aylık bebek gibi, kollara bak, bacaklara bak diye diye nazar değdirmişler ve bebek doğduktan bi hafta sonra vefat etmiş..
nazar adamı çatlatır valla.. mutlaka maaşallah diyelim...

mairuj
1-11-13, 12:11
"Nazar" gördüm, hemen atladım konuya :KK9: Nazardan muzdarip biriyim...

Canım biz evlenme kararımızı açıkladığımızdan beri başımıza neler neler geldi... Yine çok şükür atlatamayacağımız bir sıkıntımız olmadı. Bir iki konuya daha yazmıştım, hiç kazasız bir sürücü olan sevgilim 10 gün içinde 2 kez kaza yaptı mesela... Ben iki kez sakatlandım, üstüne zehirlendim. Daha pek çok şey oldu... Artık dua okumaktan hafız olacağım neredeyse :)) ama en uç örneği bana evlilik durumumla ilgili soru soran biriyle konuşurken yanımdaki vazonun kırılması oldu. Valla artık kimseye bir şey anlatmıyorum. Anlatmak zorunda kalırsam da genel cümlelerle geçiştiyorum :KK19:

ECD75
1-11-13, 12:11
Nazara çok inanırım, çokta nazar değer bize.

Özellikle kızıma, bazı insanların söylediği laflardan sonra aynı gün üst üste düştüğünü bilirim, düşme ama öyle böyle değil, üst süt dişini kaybedecek kadar.


Meleknaz
1-11-13, 13:11
Ben de inanırım.Sadece kem gözle değil,iyi niyetle beğenip,özenerek bakınca da nazar değer bence.

Yalnız çok inanıp bazı kişilerden sakınırsanız daha çok nazar çekersiniz.
Annemin nazarı değiyor diye bellediği kişiler vardır.Onlarla görüştüğü zaman mutlaka aksi bir şey olur.
Ben bunun nazar kapısını açmakla alakalı olduğunu düşünüyorum.Beklerseniz olur.

MONNA
1-11-13, 13:11
oslana
Nazar hakkında büyüklerinizden duyduklarınız yada bizzat başınıza gelen ilginç olaylar var mı?
Pis göz diye nitelendirdiğim bi komşumuz var.mezuniyet elbisemi görmesiyle hiç yakmayan ütümüzün bi anda elbisemi yakması bir oldu.arkasından bön bön baktığı ablamın sapasağlam ayakkabısının anında topuğu kırıldı.örnekleri o kadar fazla ki...

akandeniz
1-11-13, 13:11
negatif enerjiye bende inanırım...
nazar değecek muhteşem bi özelliğim yok ama küçükken saçlarım çok uzun güzeldi ona nazar değdiğini söylerdi annem...:KK1:

marli
1-11-13, 13:11
Benim yıldızım düşük olduğu için ben çok nazara gelirim canım.. Bunun için maalesef yapıcak bişey yok.. Kendimce dualar okuyorum.. Nazar kötü bir şey insanı çatlatır derler.. Hakikaten de öyle :KK34:

superisi96
1-11-13, 14:11
Gördüğüm kadarıyla yalnızca kem gözlerden dolayı değmiyor nazar.
Bir beğeni aaa çok güzel,harikaa !! ,keşke bizde de olsa,gibi cümlelerde nazarın başlangıcı:KK50:
Çok değer bize
:KK5:Bir dua var nazar duası sanırım okununca kişiye esneme yapıyo,bana okumuştu din hocası komşumuzdu:KK53:Eve gidene kadar esnemişti,beni görünce yolunu değiştiriyor:KK53:


kucukpisi
1-11-13, 14:11
özürlü gibi olan bir bayan tanıdık vardı. ablasıyla günlere giderdi. (hatta çocuğunu babası kaçırdığı için böle olduğunu söylerlerdi)...

neyse bir gün bize geldiler.. annem çay koyuyordu. farklı olduğu için ilginç bir şekilde bardağa sürekli bakıyordu, sonra bardak çatladı... bize geldiğinde zaten başımıza iş gelirdi... kısacası nazar var.

tweety23
1-11-13, 14:11
valla ben nazara çok inanıyorum bazı insanlar kem gözle bakar nazar eder bazı insanda çok beğenirse nazar eder mesala ben hiç istemsemde nazarım değer bişeyi çok beğeneyim eşya mesala o ya kırılır ya yırtılır ya kaybolur vs

eşimede çok nazarım değiyor eşimi çok seviyorum bğeniyorum dua ediyorum nazarım değmesin diye ama ben eşime çok yakışlısın falan dediğimde yada çok beğenerek bakınca adamın başının ağrısı geçmiyor uykusu geliyor

bebekleri seviyorm arkadaşımn çocugunu falan geçenlerde arkadşım dediki ya cansu sen çocuğu nezaman sevsen o gün çocuk uyumuyor mızmızlanıyor dedi az dua etsen dedi maşallh demeden hiç konuşmam aslında ama değiyor nazarım

eşimle ben bir ortama girdiğimizde birbirimize olan sevgimizi dışarıyada gösterriz yani hep iyiyizdir eve geldiğimzde hep ufak tefekte olsa kavga edrriz kanıtlanmış bişey artık gerçekten nazar varrrrrrrrrr tek çözümüde dua sanırım

yakamozum35
1-11-13, 14:11
Bende inaniyorum NAZARA...

Bize nazar degdiren en yakinlarimiz.. Esimin ailesinden ozellikle ANNESI...
Benim ailemdende kardeslerim..

elagam
1-11-13, 15:11
nazara inanırım,
illa karşı tarafın kötü niyetle bakmasına gerek yok nazar değmesi için.
bu yüzden aman canım iyiniyetliyim deyipde ''maşallah'' dememezlik etmeyelim.
ben özellikle avm lerde ya da dışarda tatlı bir bebek görünce aklıma hep nazar gelir ve maşallah,Allah nazardan korusun derim.
bana çok nazar değmiyor o ayrı :KK53: (bunada maşallah deyinde değmemeye devam etsin :KK53: )

pompisko
1-11-13, 15:11
üzülerek söylüyorum ki benim de nazarım çok değer .ama bu burdaki bayanların yazdıgı gibi kem gözle baktıgımdan degil sadece bir seye iç gecirerek bakarsam malesef sonunda ii seyler olmuyor .bir kac örnek veriyim size ; sehir dısındayız,caddede beklioruz .tam kırmızı ısıklarda bir gelin arabası beklior .eski vosvos arabayı dügün arabası yapmışlar,üstüde acık arabanın .çok tatlı görünüyorlardı gelinle damat ,esime dedim ki ,şuna bak yaa,bizim dügüm arabamızda böyle olabilirdi,çok hoş dememle arkadan bir şahin model arabanın paaat diye arabaya vurması bir oldu. görseniz rezil oldular. arabadan inildi ,yeni araba geldi felan .esim aynen şunu dedi :masaalla dedigin 3 gün yasar senin . :KK43: yine yola bir kız yürüor ,sacların beline kadar gür dümdüz,havalı havalı yürürken ,icimden saca bak reklamlardaki gibi çok güzel dememle kız dümdüz yolda takılıp yere yapışmıştı. yine bir adam var inşaat işleriyle ugrasıor ,hep ufak işler yapardı.gecen dediki ....hanım şu ihaleyi aldık şu fiyata .inananadım .dedimki vay be adam artık köseyi döner .iki gün sonra adam geldi ya hic yoktan bizi elediler ,300 bin zarardayım dedi .
kendi kendimden korkuyorum yemin ederim .:44:

newbybride
1-11-13, 15:11
pamukannesi
anneannem ilk çocuğunu 5 kilo doğum yapmış..
gelen giden herkes şuna bak 5 aylık bebek gibi, kollara bak, bacaklara bak diye diye nazar değdirmişler ve bebek doğduktan bi hafta sonra vefat etmiş..
nazar adamı çatlatır valla.. mutlaka maaşallah diyelim...
Ah canım benim ): Allah bütün yeni doğanları bütün bebekleri nazarlardan korusun çok üzüldüm bebeğe /:

mairuj
1-11-13, 15:11
pompisko
üzülerek söylüyorum ki benim de nazarım çok değer .ama bu burdaki bayanların yazdıgı gibi kem gözle baktıgımdan degil sadece bir seye iç gecirerek bakarsam malesef sonunda ii seyler olmuyor .bir kac örnek veriyim size ; sehir dısındayız,caddede beklioruz .tam kırmızı ısıklarda bir gelin arabası beklior .eski vosvos arabayı dügün arabası yapmışlar,üstüde acık arabanın .çok tatlı görünüyorlardı gelinle damat ,esime dedim ki ,şuna bak yaa,bizim dügüm arabamızda böyle olabilirdi,çok hoş dememle arkadan bir şahin model arabanın paaat diye arabaya vurması bir oldu. görseniz rezil oldular. arabadan inildi ,yeni araba geldi felan .esim aynen şunu dedi :masaalla dedigin 3 gün yasar senin . :KK43: yine yola bir kız yürüor ,sacların beline kadar gür dümdüz,havalı havalı yürürken ,icimden saca bak reklamlardaki gibi çok güzel dememle kız dümdüz yolda takılıp yere yapışmıştı. yine bir adam var inşaat işleriyle ugrasıor ,hep ufak işler yapardı.gecen dediki ....hanım şu ihaleyi aldık şu fiyata .inananadım .dedimki vay be adam artık köseyi döner .iki gün sonra adam geldi ya hic yoktan bizi elediler ,300 bin zarardayım dedi .
kendi kendimden korkuyorum yemin ederim .:44:
O zaman "maşallah" demeyi adet edinin lütfen :))

Ben beğendiğim şeylere sürekli derim. Daha bugün mesela doğum yapan bir arkadaşımı gördüm, kısa sürede atmıi kiloları incecik olmuş, çok beğendim, belki 50 kere maşallah dedim, hem bebeğine, hem kendisine :))

oslana
1-11-13, 15:11
Fen Lisesi öğrencileri "mavi ve yeşil gözlülerin nazarının değdiğini kanıtlayan proje" ile yarıştı.


TÜBİTAK'ın yarışmasına katılan proje şöyle: Nazar değecek obje olarak menekşe seçildi. Koyu ve açık renk gözlü beşer kişilik öğrenci grubu oluşturuldu. Öğrenciler 3 seansta 5'er dakika menekşelere baktı. Yeşil ve mavi gözlü grubun bakışlarının bitkide daha fazla organik değişikliğe neden olduğu ortaya çıktı.

Renkli gözün nazarı değiyor

Liselerarası yarışmadaki bir projeye göre mavi ve yeşil gözlülerin nazarı daha çok değiyor. Nazar boncuğu ise yalnız ilk görüşte etkili....

Halk arasındaki "renkli gözün nazarı değer" inancı bilimsel araştırma konusu oldu. TÜBİTAK'ın liselerarası proje yarışmasında yer alan çalışma nazarın varlığını kanıtlamayı amaçlıyor. Maltepe Coşkun Fen Lisesi öğrencisi Nur Kıpçak'ın çalışmasında nazar değecek obje olarak hassas bir bitki olan menekşe tercih edildi. Laboratuvar ortamına 5 adet saksıda menekşe konuldu. İlk 4 saksı için 5 öğrenciden oluşan deney grubu kuruldu. A grubundaki öğrenciler yeşil ve mavi gözlülerden seçildi. B grubunda koyu renk gözlüler yer aldı. C grubundaki öğrencilerin gözleri bağlanarak nazarın parapsikolojik güç olarak maddeye etkimesi ele alındı. D grubunda karışık öğrenci grubu yer aldı ve nazar boncuğunun etkisi araştırıldı. Öğrenciler 3 seansta 5'er dakika boyunca menekşelere baktılar. Seansın her dakikasındaki voltaj değişikliği, bitkinin damarlarına akupunktur iğneleriyle bağlanan elektrotlarla ölçüldü. Bu şekilde bitkinin damarlarındaki organik madde değişkenliği ispatlanmaya çalışıldı.

276 PROJE VAR
Sonuçta bitkinin organik madde geçişini en çok durduran grubun, mavi ve yeşil gözlülerden oluşan A grubu olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya göre koyu renk gözlülerin nazarı az değerken, nazar boncuğu sadece ilk bakışta etkili oldu. Gözleri bağlı grup ise nazar etkisi yapamadı. TÜBİTAK tarafından düzenlenen proje yarışmasına bu yıl toplam 276 proje başvurusu yapıldı. Öğretim üyelerinden oluşan jüri 40 okuldan 64 projeyi sergilenmeye değer buldu.

www.sabah.com.tr
03.05.2005


oslana
1-11-13, 15:11
Vücuttaki bazı enerjilerin yayıldığına ve bazı etkilerin bulunduğuna ilişkin parapsikolojik kanıtlar vardır. Nazar olayını da bu konuyla bağdaştırmak gerekir. Kirlian tekniğiyle yapılan incelemeler, vücutta değişen biyokimyasal hassasiyetleri ve yüksek iletme özeliği ile ışıldamaları göstermektedir. Prof. Dr. sitkovsky; 'Nazarın mistizmle hiçbir ilgisi yoktur. Bir insan düşündüğü zaman enerji yayar; bu enerji bazı kişilerde daha güçlüdür. Bu fiziksel ve fizyolojik bir gerçektir' demiştir.

" alıntı:kitaphobim "


oslana
1-11-13, 16:11
Peygamberimiz nazarla ilgili olarak; '' nazar insanı mezara, deveyi kazana sokar.'' demiştir.

corpsebride13
1-11-13, 16:11
yazılanları okuyunca okadar etkilendim ki ben bu derece etkili olduğunu bilmiyordum nazarın.Sizler anlatınca aklıma geldi benim de bi arkadaşım var aynı dediğinz gibi renkli gözlü esmer,yeni evlenen bi çifti öve öve ballandıra ballandıra anlatıyordu yok şurda oturuyorlar yok düğünler şöyle olmuş 1 aya kalmadı ayrıldılar o evli çift.Ozaman hiç düşünmemiştim ama belki de nazar değirdi çünkü ağzından düşürmezdi:26:

larisya
1-11-13, 17:11
nazara inanıyorum.bir komşumuz var felaket nazarı dokunuyor.en basiti aaa ne güzel kahve fincanınız var dedi fincan elimde tepsinin içinde kendiliğinden durduğu yerde çatladı.un ufak olmuştu.o an komuşumuzunda bizimde yüz ifademiz :KK53: şaşkın bir şekilde birbirimize baktık..kendiside mahcup olmuştu.

DepresifPolyanna
1-11-13, 17:11
Nazara inanırım ama nazar konusunun fazla abartıldığını düşünüyorum....

Nazar boncuğunun nazardan koruması inancının hurafe olduğunu biliyorum...

tomvejerry
1-11-13, 17:11
Su konuya adam akilli ornek vererek cevap yazamayacak kadar nazara inanan hatta artik takintili olmus biriyim.

moonlight_mj4ewr
1-11-13, 18:11
DepresifPolyanna
Nazara inanırım ama nazar konusunun fazla abartıldığını düşünüyorum....

Nazar boncuğunun nazardan koruması inancının hurafe olduğunu biliyorum...
Koruduğuna ben de inanmıyorum. Sadece ilk bakışta dikkati oraya çekiyor renkli olduğu için :)

oslana
2-11-13, 14:11
Cahiliye devrinde Araplar bazı hastalıklardan dolayı boyunlarına ve kollarına çeşitli alet ve boncuklar takarlardı. Deva ve şifayı da o taktıkları şeylerden beklerlerdi. Nazardan korunmak için manası bilinmeyen bazı muskalar yazıp kullanmak veya “nazar boncukları” takmak İslam inancına uymayan batıl adetlerdir. Bu gibi şeyleri insanın takınması caiz olmadığı gibi, bir hayvana veya bir eşya üzerine takmak da aynı şekilde meşru değildir. Peygamberimiz’in haram saydığı bazı şeyler arasında nazarlık takınmak da sayılmaktadır. Bu işlere benzeyen ve halk arasında mum eritmek, kurşun dökmek veya ot yakıp hastanın başının üzerinde gezdirmek gibi hiçbir manası olmayan uygulamalara tevessül etmemek gerekir. Çünkü derdi veren Cenab-ı Hak dermanını da yaratmıştır.

oslana
2-11-13, 15:11
Gözdeki foto reseptörlerin kasılması sonucu açığa çıkan negatif ve pozitif göz akım dalga ışınımına nazar denir.
Nazar’ın üç türlü ışınım etkisi vardır. Bu konu radyoloji ilmiyle bağdaştırılarak laboratuarlarda ispatlanmıştır. Alfa(sarsıcı) Beta(kırıcı yıkıcı) ve Gama (yakıcı) ışınları olarak genel itibariyle halk arasında daha çok Alfa (sarsıcı)ışın etkileri daha yoğun olarak oluşmaktadır.
Nazar değen insanda bilimsel olarak beynin orta bölümü olan(Mezen sefelon) kısmında nöronlar(sinirler) harekete geçerek; göz küresini büyütür ve esneme başlar. İnsana nazar değdiği bilimsel olarak fizyolojik açıdan esneme ve göz küresinin büyümesinden anlaşılır.

Nazar’ın oluşabilmesi için nazarı vuran kişinin nazara gelecek kişiye negatif ışın göndermesini bilinçsiz olarak gerçekleşmesi gerekir. Nazar kesinlikle bilinçli olarak gerçekleşemez. Nazar’ı bilinçli olarak gerçekleştiren insanlar çok azdır. Bu olay parapsikoloji konusuna girer.

Nazarı bilinçli olarak vuran insanların gözlerinden Gama(yakıcı)ışınlar akımı oluşur. Bu tür ışınlar röntgen çekimi bile yapabilecek seviyede X ışınlarını beynin hipotalamus kısımlarından boşaltarak oluşturabilirler. Bu tür insanlar sayısı az olmakla birlikte çok tehlikelidirler.

Gama ışınlara ilk defa 14 yaşındaki bir rus kızında bulunmuş ve ölçülmüştür. Bu insan gözleriyle karşısındaki insana radyolojik Gama ışını yollayarak röntgen çekimi bile yapabilmektedir.

1000 kişi üzerinde laboratuar’da yaptığımız çalışma sonucuna göre en çok nazar’ a gelen göz renkleri kahverengi ve yeşil gözlü insanlar olduğu tespit edilmiştir.

En etkili nazar ışınlarını oluşturan göz renkleri ise mavi ve sarı(Bal) göz renklerine sahip olan insanlardır.8 çeşit göz renklerine sahip insanlar üzerinde yaptığımız çalışma sonucu sarı mavi,.siyah,yeşil,menekşe,griela ve kahverengi göz renklerine sahip insanların pigment(Göz renk hücreleri) lerinin uyuşumu şöyledir.

oslana
2-11-13, 15:11
Nazarın psikolojik etkisi;
Rüyada sıçramalar, tik oluşması, el titremesi, göz dalması, yorgunluk hissi, uyku bozukluğu bazen de aşırı uyku isteği, dalma hastalığı, gülme hastalığı, ani bunalım dönemi, stres, konsantrrasyon ve motive eksikliği, sebepsiz huysuzlaşma, dil sürtçmesi, düşüncede saçmalama, kalp çarpıntısı, kâbuslar görme, sebepsiz gözyaşı, sebepsiz mutsuzluk-huzursuzluk hissi, kendinde ağırlık olduğu hissi, regl sancısının artması, rüyada nazar boncuğu görmesi, bitkinlik hissi vb gibi ruhsal etkiler oluşur. ,

Nazarın para psikolojik etkileri;
Bereketsizleşme, işinizin rast gitmemesi, evinizde huzursuz olması, kaderin bir parçası olan şansınızın kapanması, kısmetinizin kapanması, yaşadığınız ortamı sevmeme, üzerinde aşırı derece bilinmeyen ağırlıklar oluşması, sevdiğinizden nefret etme evliliklerde sebepsiz kavgalar, boşanmalar, eşinizin değişmesi, kıskançlıkların başlaması arkadaşlıklarınızın bozulması, evleneme, rüyalarınızda devamlı mavi renk veya nazar boncuğu görme, şiddetli geçimsizlik, büyülenme hissi vb gibi para psikolojik etkiler oluşur.

__Asel__
2-11-13, 15:11
benim başıma gelen bikaç olay oldu valla mesela bir keresinde şöyle bi olay geldi başıma ben lisedeyken saatlere çok meraklıydım hergün farklı farklı saatler takardım birgün yine okulda servisten indim birkac arkadaşımla bahçede ders saatinin başlamasını bekliyoruz sohbet ediyoruz sınıfımdan bir kız arkadaşım daha geldi yanımıza tuttu kolumu 'asel senin babanın saat fabrikası mı var' dedi gülüştük neyse o gün okul bitti ben servise bindim oturdum hareket etmesini bekliyorum saatimin kordonu birden bire çat diye kadranından ayrılmasın mı :KK9: hemde öyle ne bir çarpma, sarsma vs hiçbir şey yok öyle oturdugum yerde oldu o an dedim hakikaten nazar bu diye :) mesela birde gözümde sık sık arpacık cıkar benim kirpiklerim çok uzundur birçok kişi der bunu ve ya o gün ya da ertesi gün muhakkak çıkar... Bunun gibi birçok örnek var nazarla ilgili zaten Peyamber Efendimiz'in de hadisiymiş nazar mutlak birşey yani.

__Asel__
2-11-13, 15:11
ama nazar böyle iyi niyetle söyleyenden degil de kalbinden hasetle söylenildiğinde değer diye biliyorum ben

blue88
2-11-13, 16:11
nezaman yeni bişey alsak hep göze geliyoruz zamanla inandım buna...
bebeğimiz için oda hazırlığına başladık bir arkadaşım geldi baktı baktı gitti...
gittikten sonra benim tv ünitesindeki biblolar şangır şungur aşağıya inip tv ünitesini çizdi hep...
hemen arkasından eşim otoparktan çıkarken arabayı çarptı,ALLAH kem gözden sakınsın ben nazara inanıyorum ve başıma benzer olaylar çok geldi...

missblue
2-11-13, 17:11
Annemin kardeşi doğuştan sünnetli doğmuş zamanında babaannesinin de nazarı çok değermiş saklamışlar falan doğumdan daha 1 hafta geçmeden görmüş bi'sürü şey demiş. Annem hep anlatır "sapasağlamdı doğduğunda babaannem gittikten sonra akşam fenalaştı ertesi güne mosmor oldu rengi vefat etti" diye kadın 101 yaşında falan öldü:18:

Ben çok inanıyorum nazara ama öyle kem göz falan değil bence bi'çocuğa önce annesinin nazarı değiyo çok içten seviyo çünkü. Ben bile kendi ilişkime ayy bu ara bi'iyiyiz, bir mutluyuz oh desem kesin kavga ediyoruz oyüzden hep dilimi ısırıp dua okuyorum:KK37:

Bi'gün çantama böyle kapaklı ayna aldım kapağı böyle resimli nasıl güzel:KK14:Arkadaşım gördü "yaa bu ne güzel, nerden aldın, ay bayıldım" dedi sonra çantama koydum çantamda su falan sıvı hiç bi'şey yok. Akşama bi'çıkardım aylardır kullandığım aynamın kapağındaki resim akmış renk cümbüşü haline gelmiş arkadaşıma gösterdim "ohaaa nazar etmişim" dedi.:KK37:

MissisHippi
2-11-13, 17:11
Kesinlikle anneciğimin nazarı çok değer bana:KK16:
Hemen başım ağrımaya başlar ama umurum da değil,yeter ki onun sevgi nazarı değsin bana.

minnie
2-11-13, 17:11
ben nazara inanlardanım başıma bi kaç şey geldi.ama en unutamadığım kardeşimin doğum gününde bi elbise giydim yengem elbisen çok yakışmış çorabında farklıymış çok beğendim dedi. aradan bi kaç saat geçti ablam bulaşıkları topluyordu tezgahın üzerindeki borcam yere düştü ben tezgaha arkam dönük bi şekilde masayı topluyordum cam topuğuma saplandı çok kalın bi camdı topuğum baya açıldı apartmanda hemşire komşumuz var onu çağırdık ben halledemem dedi hastaneye gittim 5 dikiş atıldı 2 hafta ayakkabı giyemedim nerdeyse 1 hafta ayağımın üstüne basamadım.bazı insanların daha çok nazarı değermiş yengemde onlardan maşallah dediği bile gider walla...

iNsANizbECAncagizim
2-11-13, 18:11
Canım belki yazilmistir amma cevsen duasi var evvela duzenli hergun okunup uzerinde taşınabilecek Peygamberimiz dusmanlardan korunmus Cevseni netten arayıp öğrenin birçok kisi tecrubeyle sabit kotuluklerden muhafaza olunmuştur

zllnaz
2-11-13, 18:11
hic unutmuyorum 13 yasında falandım babamın koyune ziyarete gitmistik oradaki akrabalar beni yeni goruyorlardı her goren gozerimin cok guzel oldugunu soyluyordu bir hafta sonra evimize donduk gozumde çıban cıktı kanlı iltihap aktı doktora gittik uc dort gun gozum sargılı gezdim. teyzem nazar degmistir demisti dua okumustu.

kesmesheker
2-11-13, 19:11
Nazara inanırım ve çok nazar değer.
Atalarımız dediklerinde ne kadar haklılar bilimsel çalışma yapmadan mavi ve yeşil göz den nazarın çok değdiğini eski zamanlarda bilmişler.
Sık sık baş ağrıları yaşarım ne zaman bir topluma girsem.Çocuklarımada nazar çok değer.
Eşimle beraber girdiğimiz her ortamda yıllara rağmen artan sevgi ve muhabbetimiz dillerden düşmez ve biz kavga ederiz :KK1:
Bazen mutsuzum,eşimin şu huyu kötü aman bıktım demeye çalışıyorum ki etkilenmeyelim diye ama yinede değiyor.
Bazen vücudumuza etki eden nazar yapacağımız işlerin bozulmasıylada gerçekleşiyor.
Renkli gözlerle beraber kısık bakışlılardan da çok korkarım.:KK50:

rujjj34
2-11-13, 19:11
Sahip olduğumuz şeyler hakkında çok fazla yorum yapmayıp yüzeysel bahsetmek en mantıklı çözüm nazardan korunmakta :)

themis1990
2-11-13, 19:11
bende inanıyorum başıma da çok geldi.

hemen başım ağrımaya başlar rengim ruhum atar.

ancak dua okuyarak açılırım,oğluma da çok değiyor başına gelmeyen kalmadı nazardan

aa çok tombikleşmiş kilo almış dediler çoçuk bir ishale tutuldu 20 gün geçmedi

yürümeye başladı ne güzel yürüyor dedikleri an pat yere kapaklınıyor.

benden birine nazar değdi mi hiç bilmiyorum.

ama bazı insanlar var ki ,onlar neye imrense ,beğense başına gelmedik kalmıyor.

red.arrow
2-11-13, 20:11
Başlığı görünce bende atladım hemen. bana da çok nazar değer. başıma da gelen bırkac sey var esneme, baş ağrısı, halsizlik ve migrenimin tutması dısındakılerden anlatayım azcık :KK1: beni de en çok inandıran ilk örneği lise zamanında başıma gelmişti. Turkuaz taşlı cici bi kolyem vardı kalın misina ipe diziliydi hiçte koptugunu dustugunu falan bılmem yani. Arkadasın bırı ayy ne guzelmiş dedi aradan yalnızca 5 dakıka gecti o aylardır kopmayan misina ortadan ayrıldı taşlar patır patır dokuldu. az da sovmedım kızın arkasından :KK53: sonra öss sınavına gırıyordum okul yakındı eve annem bende geleyım dedı ben sınavdayken dondü. evi bı supureyım demiş. sehpanın kendi kendine ters döndüğünü üzerindeki küçük şekerliğin ahşap evde 30 santım yukseklikten halıya düşüp kırıldıgını soyleyınce şok geçirmiştim. Sonra hemen baslamış dua okumaya tabi.. sımdı de aynı sayılır annem her aksam okur gozlerınden yaslar gelır kadının hele bıde okumadıgı bı aksam yatayım ertesı gun kafamı zor kaldırıyorum yastıktan. Ama kendimi sıkmıyorum artık nazar için, dua okumamıza vesıle oluyor dıye dusununce kendımı kotu hıssetmıyorum yani sık sık okumaya calısıyorum Felak Nas ve Ayetel Kürsi'yi

gulcan06
2-11-13, 20:11
Bana da cok nazar deyiyor insan bayılacak gibi oluyor, dengem bozuluyor

winteriscoming
2-11-13, 20:11
Inanırım nazara ama her başıma gelenide nazara bağlamam öyle tiplerede gülerim bazıları varki ayağı taşa takılsa nazar nazar diye dolaşıyor neki çok mu mükemmelsin? benim kızım bana çekmemiş nasıl olduysa güzel bir çocuk çıktı benden doğduğu gün hastaneseki hemşireler birbirine haber verip çocuğu görmeye geliyorlardı bir yere götürdüğümde biraz süslesem insanlar yanıma gelip çocuğun kafasındaki bandı bile çıkaranlar olurdu nazar değer diye , kadın erkek bir çok insan dışarı çıkarmayın bu çocuğu diyor ama hiç takılmam böyle şeylere bir çocuk bende yok sonuçta ..herkesin evladıda kendine en tatlı gelir, nazar boncuğu bile takmadım dua okuyup Allah'a emanet diyorum Allah'a şükür hiç aşırı birşey gelmedi başımıza çok dillendirenin başına daha çok geliyor

metallive
2-11-13, 20:11
Benim basima bir sey geldi ama nazar midir bilmiyorum... Bir gun evde otururken bana bir esneme geldi... Ama oyle boyle degil arka arkaya hic sekmeden durmadan esniyorum. Agzim yirtilacakti. Annem de dua okumustu sasirmisti nazar demisti ama bilmiyorum.

ruzgarimbat
2-11-13, 22:11
winteriscoming
Inanırım nazara ama her başıma gelenide nazara bağlamam öyle tiplerede gülerim bazıları varki ayağı taşa takılsa nazar nazar diye dolaşıyor neki çok mu mükemmelsin? benim kızım bana çekmemiş nasıl olduysa güzel bir çocuk çıktı benden doğduğu gün hastaneseki hemşireler birbirine haber verip çocuğu görmeye geliyorlardı bir yere götürdüğümde biraz süslesem insanlar yanıma gelip çocuğun kafasındaki bandı bile çıkaranlar olurdu nazar değer diye , kadın erkek bir çok insan dışarı çıkarmayın bu çocuğu diyor ama hiç takılmam böyle şeylere bir çocuk bende yok sonuçta ..herkesin evladıda kendine en tatlı gelir, nazar boncuğu bile takmadım dua okuyup Allah'a emanet diyorum Allah'a şükür hiç aşırı birşey gelmedi başımıza çok dillendirenin başına daha çok geliyor
Bazı cocuk nazara daha yatkın oluyor, yıldızı düşük mu denir artık bilmem. Bende senin gibi yapayım diyorum ama bazen bariz nazar oluyor. Benim kız da sarışın mavi gözlü , bizden nasıl cikti öyle bi kız bilmem ama bazen uslu cocuk gidiyor cinnet geçiriyor resmen , sonra dualara başlıyorum da sakinlesiyor ,Birde ben kucukken ,hic unutmam , oturuyorduk mutfaktan tabak kırılma sesi geldi , korkarak gittik mutfakta tezgahda duran tabak kendi kendine kırılmış tuz buz olmus , o zamandan beri nazara kesin inanırım

Birde nazar sadece gözle olmuyor, dille sözle de değiyor malesef

nefise3
2-11-13, 23:11
Evet nazar gerçekte var olan birşey ama ben ne kimseye nazar değdirdiğime inanırım nede kimsenin beni nazar etmesinden korkarım yani ne nazar edilecek kadar süperim nede nazar edecek kadar pis nefisliyim:)
:KK19:

sepetsepetyumurta
2-11-13, 23:11
3 gün önce okula giderken azıcık süsleneyim dedim . Topuklu botlarımı giymiştim . Okula girdim kızlar iltifat falan etti derken köşeyi döner dönmez ayakkabımın topuğu kırıldı :) .

Velhasıl bana da çok değer . İlla art niyet değil sevgiyle söylense bile değer nazar . Yıldızım düşük herhalde . Okuyorum sürekli

__BADE__
3-11-13, 00:11
Nazarın varlığına inanıyorum ama başına gelen her şeyi nazara bağlayanlara da ayrı uyuz oluyorum
Mesela maaşını söylemez nazar değer diye, evine aldığını demez, kilosunu söylemez bu liste uzar gider
Hayatımda bir kaç kez yaşadım bende
Birinde bacaklarım tutuldu yürüyemedim kaç gün
Birinde de daha yeni banyoda düştüm
Dediğim gibi nazar var ama ota böceğe bağlamamak lazım

mairuj
4-11-13, 07:11
Ha evet, herşeyin nazara bağlanmasından ve nazar takıntılı davranışlardan ben de hoşlanmıyorum :))

Örneğin iş yerinden bir bayan başka bir ile tayin olmuştu, güya buradan herkesle de arası çok iyiydi. Bir gün başka birilerinden duyduk ki çocuğu olmuş, kimsenin haberi yok. Söylememiş çünkü nazar değermiş. Cümle alemden büyüyüne kadar saklamayı planlıyordu herhalde :KK9:

sevde_
5-11-13, 23:11
Nazara kendimi kaptiracak kadar inanmam. Su ana kadar basima gelen hicbir talihsizlige nazardandir demedim mesela. Kafasina tas dusse, agayi takilsa, hatta yemegini yaksa nazar diyenler var, bunlari sacma buluyorum. Onun yerine tesaduf, sakarlik, basarisizlik, vs birsuru sey var yani. :)

Ha bir de nazar boncugu var, ona bayilirim. Az cok nazardan koruyacagina inanirim, kaptirmadan. Bilhassa aksesuar olarak cok hosuma gidiyor.

stereotyped
5-11-13, 23:11
bende inanmazdım ama bu konularda bilgisi olan yakın bir tanığımla konuştuğumda, böyle bir şeyin olabileceğini söylemişti.
bilemiyorum.
bi insana nazar değdirip, o insanın o acıyı, üzüntüyü ya da hastalığı çekmesine pek inanmıyorum başkasının iyi ya da kıskançlıkta bakıp gıpta ettiği bişeyin sonucu neden bende kötü bitsin.. ben neden yaşiyim bunu?
doğrudur belki lakin pek mantıklı gelmiyor bana.