Şu anda arşiv sayfalarında bulunmaktasınız. Konunun orjinali için tıklayınız:

Hat Sanati


Elif
10-08-06, 21:08
[​IMG]Arapça'da çizgi ya da bir satır yazı anlamına gelen hat sözcüğü, bugün Arap harfleriyle yazılmış güzel el yazısı karşılığı olarak kullanılmaktadır. Hat; güzel yazi sanati olup, yazarlarina hattat denir: Kûfî, Sülüs, Nesih, Muhakkak, Reyhânî, Tevkî', Icâze, Ta'lik, Divânî, Celi, Rik'a, Ma'kili dâhil, bin kadar çesidi vardi. Halicilik, kumasçilik, dericilik, ciltçilik, kitapçilik, tezhipçilik, porselencilik, kehribarcilik, mürekkepçilik, mobilya, sandalcilik da ayri birer sanat dali olarak, her sahada eserler verildi.

Yazıya verilen değer, bütün İslam kültürlerinde hat sanatının çok üstünde durulmasına yol açmıştır. Özellikle Osmanlı kültürü içinde hat sanatı çok ilerlemiş, işlevsel görevinin yanısıra, estetik bir düzeye yükselmiş, adeta batı resim sanatındaki tabloların yerini tutar olmuştur. Gerçek bir tablo gibi çerçevelenerek duvara asılan güzel yazı örneklerinden ünlü hattatların yapıtlarına Osmanlı tarihinde çok büyük paralar ödendiği bilinmektedir. Güzel yazı, yalnız levhalarda değil, bundan başka el yazması kitaplarda, fermanlarda, diplomalarda, cami iç ve dış duvarlarında, çeşitli yapıların yazıtlarında, mezar taşlarında, pencere kapağı ya da kapı kanadı gibi mimarlık ögelerinin üstlerinde, halı bordürlerinde, kutu, vazo, tabak gibi gündelik eşyada da kullanılmıştır.

Hat sanatında yazı gelişigüzel yazılmaz, her yazı türünün kendine özgü özellikleri, inceden inceye saptanmış kuralları vardır. Tarih boyunca ünlü hat ustaları zaman zaman yazı kuralları oluşturmuşlar ve bunları saptamışlardır. Çeşitli yazı türleri birbirlerinden, harflerin büyük ya da küçük olması, biçimi, aralıkları, bazı harflerin birbirlerine bitiştirilip bitiştirilmemesi, bazı yazı işaretlerinin kullanılıp kullanılmaması gibi özellikleriyle ayrılır.

Doğal olarak yazı sanatının ilk gelişmesi Araplar eliyle olmuştur. Bilinen ilk büyük Türk hattatı ise Amasyalı Yakut el Musta'Sami'dir (13. Yüzyıl).

Hat konusunda ciddi ve kapsamlı çalışmayı Amasyalı Şeyh Hamdullah (15. Yüzyıl) yapar, aklam-ı sitte, yani 6 esas yazı diye bilinen yazı türlerini, herbirinden örnekler çıkartıp yanlarına kurallarını yazarak bir murakka içinde toplar. Aynı zamanda Sultan 2. Beyazıd'ın da yazı hocası olan Şeyh Hamdullah'dan günümüze kalan en önemli yapıtlar, İstanbul Beyazıt Camii'nin cümle kapısının üstündeki yazıtla Amasya Beyazıt Camii'nin yazıtıdır. Osmanlı sanatının doruğa ulaştığı 16. yüzyılın en önemli hattatı, yazının yalnız üslubunda değil, tekniğinde de yenilikler getiren Ahmet Karahisari'dir. Altını mürekkep gibi kullanarak yazı yazmak, Altın yaldız harflerin dışını siyah çizgiyle belirlemek, harf kalınlıklarının içini çiçek motifleriyle doldurmak ilk kez onun uyguladığı yeniliklerdendir. En önemli yapıtı İstanbul Süleymaniye Camii kubbesindeki yazısıdır. Türk yazı sanatının başka bir ustası da yapıtlarıyla pekçok başka hattatı etkilemiş, 3. Ahmet ve 2. Mustafa gibi Sultanlara hocalık etmiş olan Hafız Osman'dır (17. Yüzyyl). Taş baskısıyla çoğaltılan KURAN'ları, çağında en uzak İslam ülkelerine kadar yayılmıştır. Bu yapıtlar günümüzde de yazı sanatının en değerli örneklerinden sayılır.

Ünyeli İsmail Efendi, Mustafa Rakım Efendi ve İstanbul'daki pek çok yapının yazıtını hazırlamış olan Mehmet Esad Yesari, 18.yüzyılın ünlü ustalarıdır.

19. Yüzyılda ise başka bir ustayla, Kazasker Mustafa İzzet Efendi'yle karşılaşılır. Ayasofya'daki 8 büyük yuvarlak levha onun en ünlü yapıtlarındandır. Cumhuriyetten sonra harf devrimiyle Arap harflerinin kullanımdan kaldırılması, bütünüyle bu harflere dayanan hat sanatının yaygınlığını birdenbire çok azaltmıştır. Kitapların latin harfleriyle ve baskıyla hazırlanması, bu sanatın kullanım alanını hemen hemen yalnız Cami'lerdeki duvar yazılarına indirgemiştir. Tuğrakeş İsmail Hakkı Altunbezer, Kamil Akdik, Emin Barın gibi hattatlar bu kısıtlı alanda yapıt vererek 20. yüzyılda hat sanatını sürdüren sanatçılar olmuşlardır.

Çeşitli yazı türleri içinde Kufi, en eski yazıdır. Osmanlı kültür çevresinde az kullanılmış olmakla birlikte dik, kalın, köşeli harfleriyle hemen dikkati çekerek öteki yazılardan ayrılır. Halı bordürlerinden madeni paraya dek çok çeşitli alanlarda kullanılır. Yazıtlarda, KURAN'da ve Divan yazmalarında kullanılan Nesih iri harfli olduğu için duvar yazılarında ve Kitapların bölüm başlıklarında kullanılan sülüs, Din kitaplarında ve murakkaların başındaki besmelelerde kullanylan Reyhani ve Muhakkak, devlet belgelerinde kullanılan Tevki, hattatların öğrencilerine verdikleri icazetnamelerin altındaki üstat imzalarında kullanılan Rik'a, bir arada aklam-ı sitte diye adlandırılan en önemli 6 yazı türünü oluştururlar. Bunlardan başka talik, nestalik, divani, bir tür steno sayılabilecek olan siyakat, menşur, zülf-ü arus, hilali, muini, şikeste, müselsel gibi yazı türleri de vardır.

Hat sanatında Osmanlı sanatçıları çeşitli uslupları denemişlerdir. Bunlardan biri istiftir. Bir sözcüğün harflerinin ya da bir cümlenin hece ve sözcüklerinin güzel bir görünüm oluşturmak amacıyla ve kullanılan yazının çeşidine uygun biçimde yanyana ve üstüste sıralanmasına, istif edilmesine denir. Bir sözcüğün, bir eksenin iki yanına bir ters, bir yüz bakışık olarak yazılmasıyla oluşturulan çeşidine müsenna ya da aynalı yazı adı verilir. 17.yüzyıldan sonra özellikle gelişen bu türün en görkemli örnekleri bugün Bursa Ulucamii'nin duvarlarında bulunmaktadır. Harflerin biçimleriyle oynayarak, çeşitli düzenlerde birleştirip istif ederek yaratılan ve oldukça stilize edilmiş bir tür yazı-resim de hat sanatında önemli yer tutar. Yazıyla oluşturulan böyle resimler arasında en çok sevilen ve rastlanan konular kayık, kuş, aslan, sancak, cami, ibrik, çiçek, insan başı vb.dir. Osmanlı Devleti'nin arması ve padişahın imzası olarak kullanylan tuğra da bir tür istif yazıdır. Oğuz Han'ın yazılı nişanından çıktığı bilinen tuğra, Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları'nca da kullanılmıştır...

eny
17-12-06, 18:12
[​IMG]
[​IMG][​IMG]

eny
17-12-06, 18:12
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG][​IMG]

eny
17-12-06, 18:12
[​IMG][​IMG]
[​IMG][​IMG]

Yagmurun_kizi
25-03-07, 18:03
Hat sanati

Hat sanatı denilince Arap harfleri çevresinde oluşmuş güzel yazı sanatı akla gelir. Bu sanat Arap harflerinin 6.-10. yüzyıllar arasında geçirdiği uzunca bir gelişme döneminden sonra ortaya çıkmıştır.
Türkler, Müslüman olduktan ve Arap alfabesini benimsedikten sonra uzun bir süre hat sanatına herhangi bir katkıda bulunmamışlardır. Türkler hat sanatıyla Anadolu'ya geldikten sonra ilgilenmeye başladılar ve bu alanda en parlak dönemlerini de Osmanlılar zamanında yaşadılar. Yakut-ı Mustasımi'nin Anadolu'daki etkisi 13. yüzyıl ortalarından başlayıp 15. yüzyıl ortalarına kadar sürdü. Bu yüzyılda yetişen Şeyh Hamdullah (1429-1520) Yakut-ı Mustasımi'nin koyduğu kurallarda bazı değişiklikler yaparak Arap yazısına daha sıcak, daha yumuşak bir görünüm kazandırdı. Türk hat sanatının kurucusu sayılan Şeyh Hamdullah'ın üslup ve anlayışı 17. yüzyıla kadar sürdü. Hafız Osman (1642-98) Arap yazısına estetik bakımdan en olgun biçimini kazandırdı. Bu tarihten sonra yetişen hattatların hepsi Hafız Osman'ı izlemişlerdir.
Türkler altı tür yazı (aklâm-ı sitte) dışında, İranlılar'ın bulduğu tâlik yazıda da yeni bir üslup yarattılar. Önceleri İran etkisinde olan tâlik yazı 18. yüzyılda Mehmed Esad Yesari (ölümü 1798) ile oğlu Yesarizade Mustafa İzzet'in (ölümü 1849) elinde yepyeni bir görünüm kazandı. Türk hat sanatı 19. yüzyılda ve 20. yüzyıl başlarında da parlaklığını sürdürdü, ama 1928'de Arap alfabesinden Latin alfabesine geçilince yaygın bir sanat olmaktan çıkıp yalnızca belirli eğitim kurumlarında öğretilen geleneksel bir sanat durumuna geldi

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

bberrinn
25-03-07, 19:03
Hakikaten hepsi şahane ama ben nedense ikinci hat eserini daha çok sevdim.Herhalde sevdiğim renklerden oluşturulduğu için

inzal
26-03-07, 23:03
bunlara bakmaya doyamıyo insan gerçekten hepsi harika biras bende yapmayı denediim ama lise döneminde ehhh iştee:çok üzgünüm:

kanaviçe
14-04-07, 09:04
b kaç kez yapanları izlemiştim gerçekten zor ve zahmetli bir iş yapanların eline sağlık çok güzel hepsi

ressam1970
5-05-07, 21:05
muhteşem bir sanat çok emek istiyor ama bittiğindede insan bak bak doyamıyor, okadarda güzel.teşekkürler

simalatte
8-05-07, 12:05
çok güzeller. hat sanatı ne kadar sürede ögrenilebilir?

EU1
9-05-07, 16:05
cok guzeller hep cok sevmısımdır hat sanatını orta okuldayken takmıstım kafama yapmayı ama kısmet olmadı ıns. bır gun yaparım paylasımın ıcın tesekkurler

pisika
14-05-07, 21:05
ressam ve aynı zamanda hat sanatını icra eden bir arkadaşımla ortak çalışmalar yapıyoruz bu sanatın içinde yaşayan biri olarak söyleyebilirmki tek kelimeyle HUZUR...

Zehranur
16-06-07, 19:06
http://www.hat-tezhib.com

http://www.islamisanat.net/

Buraya bir bakin :1hug:

Eski_dünya
25-06-07, 17:06
Büyüleyiciiiiiiiii, harikulade. Ben de çok değerli hat ustası ablamdan bir hediye almıştım . buraya resim eklemeyi becerebilseydim sizlerle paylaşmak isterdim... sanatın böylesine emek veren öpülesi ellere ve yüreklere saygı ve selam olsun.muhabbetle

celebrian
2-07-07, 15:07
oy oy oy oy muhteşemler sağolun

EvrenEce
8-08-07, 20:08
[​IMG]


[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

derin119
25-03-11, 20:03
hat sanatı gerçekten huzur veriyor insana ama zor bir sanat gerçi istedikten sonra herkes yapabilir..ben şu an ders almaktayım yolun başındayım yaklaşık altı ay oldu gidiyorum inşallah icazet alana kadar da devam ederim :KK61:

ordinaryday
28-11-11, 15:11
Ben de öğrenmek isterdim nereye gidiyorsunuz kimden öğreniyorsunuz acaba? Yalnız ben daha önce hiç yapmadım becerebilir miyim ki?

TapDancer
22-02-12, 15:02
İstanbul'da oturanlar, Akmerkez'de geçen günlerde bir hat sanatı sergisi açıldı. belki gidip bir göz gezdirebilirsiniz ilgileniyorsanız.

sebiyla
2-03-12, 23:03
Arkadaşlar ben 11 senedir Hat sanatıyla meşgulum,icazetli hattatim ve hocalık yapıyorum ama hala talebeyim:KK66: çünkü sürekli çalışarak gelişirsin ama buna çalışmak diye bakmamak lazım aşığıyla buluşan insan vaktin nasıl geçtiğini anlamaz yani kısacası aşk olmadan meşk olmaz...Hüsnü Hat sanatı gerçekten sevgi sabır ile büyüyor nazlı bir sanat sürekli ilgi ve alaka istiyor sen ona ne kadar gönlünü açarsan o da o derece sana sırlarını ifşa ediyor...Bu sanatı öğrenmek isteyen arkadaşlara tavsiyem aşk ile meşk yazmaları...
Hat sanatı ve Tezhib Sanatı ile ilgili sorularınız varsa elimden geldiği kadarıyla yardımcı olabilirim..Merak edenler Ab-ı Revan adlı facebook sayfasına bakabilirler...

TheBlackKeys
2-03-12, 23:03
çok güzel bir paylaşım olmuş emeğinize sağlık

hilalclk
23-03-13, 11:03
hepsi birbirinden güzel

ihlamur_cicegi
30-04-13, 20:04
sebiyla
Arkadaşlar ben 11 senedir Hat sanatıyla meşgulum,icazetli hattatim ve hocalık yapıyorum ama hala talebeyim:KK66: çünkü sürekli çalışarak gelişirsin ama buna çalışmak diye bakmamak lazım aşığıyla buluşan insan vaktin nasıl geçtiğini anlamaz yani kısacası aşk olmadan meşk olmaz...Hüsnü Hat sanatı gerçekten sevgi sabır ile büyüyor nazlı bir sanat sürekli ilgi ve alaka istiyor sen ona ne kadar gönlünü açarsan o da o derece sana sırlarını ifşa ediyor...Bu sanatı öğrenmek isteyen arkadaşlara tavsiyem aşk ile meşk yazmaları...
Hat sanatı ve Tezhib Sanatı ile ilgili sorularınız varsa elimden geldiği kadarıyla yardımcı olabilirim..Merak edenler Ab-ı Revan adlı facebook sayfasına bakabilirler...
Babam da hat sanatıyla uğraşıyor yıllardır.Sürekli boş vaktinde çalışmalar yapıyordu.O çalışmalara da meşk deniyomuş.
Ben de babamdan duymuştum.
Bu aralar pek görmüyorum.Ama babamın en büyük hobisidir.
Babam 1995 yılı civarı tam hatırlamıyorum ben de küçüktüm.O zaman Kastamonu'ya kursa gitmişti.
Ben de yaptığı çalışmalardan bir ara buraya ekleyeyim inşallah.

Sibel80
10-05-13, 05:05
sebiyla
Arkadaşlar ben 11 senedir Hat sanatıyla meşgulum,icazetli hattatim ve hocalık yapıyorum ama hala talebeyim:KK66: çünkü sürekli çalışarak gelişirsin ama buna çalışmak diye bakmamak lazım aşığıyla buluşan insan vaktin nasıl geçtiğini anlamaz yani kısacası aşk olmadan meşk olmaz...Hüsnü Hat sanatı gerçekten sevgi sabır ile büyüyor nazlı bir sanat sürekli ilgi ve alaka istiyor sen ona ne kadar gönlünü açarsan o da o derece sana sırlarını ifşa ediyor...Bu sanatı öğrenmek isteyen arkadaşlara tavsiyem aşk ile meşk yazmaları...
Hat sanatı ve Tezhib Sanatı ile ilgili sorularınız varsa elimden geldiği kadarıyla yardımcı olabilirim..Merak edenler Ab-ı Revan adlı facebook sayfasına bakabilirler...
siz hangi hocadan ögrendiniz

aynurm
7-01-14, 05:01
cok guzel bir sanat ogrenmek isterdim