PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gravese bağlı Hipertiroit...PaylaşımSayfa : [1] 2

sibee_l
30-05-2007, 23:51
Basedow-Graves hastalığında kaç türlü tedavi yöntemi mevcuttur?
Bu hastalıkta üç türlü tedavi yöntemi mevcuttur.
· Antitiroit tedavisi (Propycil, Tramazol tedavisi)
· Cerrahi tedavi (tiroidektomi)
· Radyoiyot tedavisi (atom tedavisi)Basedow-Graves Hastalığının tedavisi nasıl yapılır?
Bu hastalığın tedavisinde öncelikle aşağıdaki bilgileri göz ardı etmemek gerekir:
· Tedavi yapılmayan hastalarda semptom ve belirtiler azalıp artarak yıllarca sürebilir
· Tedavisiz vakalarda uzun yıllar sonra hipotiroidi gelişir, yani tiroit fonksiyonlarını tamamen kaybeder.
· Göz bulguları (ekzoftalmi) ile Graves hipertiroidisi birbirinden tamamen ayrı olarak seyreder. Başarılı bir hipertiroidi tedavisinden sonra bile göz bulguları kendi seyrini takip eder.Antitiroit ilaçlarla tedavi hangi durumlarda ve nasıl yapılır?
Türkiye'de iki çeşit Antitiroit ilaç mevcuttur: Propycil ve Thyramazol. İki ilaç da tiroit hormon yapımını engeller. Antitiroit ilaçlar hipertiroidide remisyon varlığına dayanılarak kullanılır. Remisyon, hastalığın geçici olarak ortadan kalktığı ve hastanın normale döndüğü zamana denir. Tedavi edilmeyen bazı Graves hastalarında hastalık geçici olarak iyileşebilir. Ancak daha önceden hangi hastada remisyon olacağını ve remisyonun ne kadar sonra sonlanacağının bilinmesi mümkün değildir.
Antitiroit tedavi ile ancak %30 hasta remisyona girebilir. En yüksek remisyon bir veya iki yıllık antitiroit tedavisinden sonra ortaya çıkar. Geri kalan %70 hastada ise ilaç kesildikten sonra hipertiroidi tekrarlar. Hastalığın tekrarlaması durumunda radyoiyot veya cerrahi tedavi uygulanır:
· Antitiroit tedavi, küçük guatrlarda ve orta şiddetteki hipertiroidide kullanılır.
· Propycil kullanılması durumunda ilaç her 8 saatte bir, Thyramazol kullanılması durumunda ise ilaç günde bir kez alınır.
· Antitiroit tedaviden sonra ötiroit durumu bir buçuk-iki ay sonra sağlanabilir
· Remisyon sağlamak için ilaçlar genellikle bir veya iki yıl alınır.
· Antitiroit ilaçlara verilecek cevap hastadan hastaya değiştiğinden hastaların daha sık doktor kontrolü gerekir.Antitiroit ilaçların yan etkileri nelerdir?
Değişik yan etkileri mevcuttur.
· %6-7 vakada deri döküntüleri ve eklem ağrıları görülür
· %1 hastada çok ciddi bir yan etkisi olan agranulositoz görülür (lökositlerin ortadan kalkması). Bunun belirtileri boğaz ağrısı ve ateştir. Bu durumda hasta derhal ilacı kesmeli ve doktoruna bilgi vermelidir.
· Nadir olarak karaciğer üzerine toksik etkisi olabilir. Bu genelde geçicidir. Ancak seyrek olarak ölüme neden olabilir.

Bazı doktorlar hastalara öncelikle yüksek doz antitiroit ilaç vererek hastayı hipotiroidi durumuna sokmakta ve daha sonra tiroit hormonu (Tefor, Levotiron) vererek hastayı ötiroit hale getirmektedir. Bu tedavi şekline engelleme-yerine koyma yöntemi denir. Bu yöntemin daha etkili olduğu ileri sürülmektedir.Gebelikte Antitiroit ilaçlar nasıl kullanılmalıdır?
Gebelikte radyoiyot tedavisi bebeğe vereceği zarardan dolayı uygulanmaz.
· Tedavi için antitiroit ilaçlar veya cerrahi seçilir. Ancak gebelikte mümkün olduğu kadar cerrahiden de sakınılması gerekir. Bu nedenle hamile hastalar gözlem altında olmalı veya antitiroit ilaçlarla tedavi edilmelidir.
· Hipertiroidili hamilelerin düşük yapma riski yüksektir.
· Graves hastalığında hipertiroidism hamilelik sırasında kendiliğinden geçebilir.
Propycil gebelikte Thyramazola tercih edilir. Çünkü Propycil'in bir doğum defekti olan aplasia cutis'e neden olması oldukça azdır. Antitiroit ilaçlar plasentadan geçerek çocukta hipotiroidiye ve guatra neden olur. Bu nedenle antitiroit ilaçlar çocukta problem olmayacak şekilde mümkün olduğu kadar küçük dozlarda verilir.
Genel olarak az şikayeti olan hafif şiddetteki hipertirodide antitiroit ilaç vermeden de hamileler izlenebilinir. Çok şikayeti olan ve yüksek hormon düzeyleri bulunan hamilelerde ise antitiroit ilaçlar kullanılır.Emzirme sırasında antitiroit ilaçlar kullanılabilir mi?
Antitiroit ilaçlar anne sütüne geçerek bebeğin tiroit fonksiyonlarını etkiler. Propycil daha az yoğunlukta süte geçtiğinden Thyramazola tercih edilir. Günde 200mg'dan daha az kullanılan Propycil genelde bebeğin tiroidini etkilemez. Bununla beraber bebeğin tiroit hormonları anne Propycil kullandığı müddetçe zaman zaman ölçülerek kontrol edilmelidir.Basedow-Graves hastalığında cerrahi tedavi hangi durumlarda ve nasıl uygulanır?
Basedow-Graves hastalığında tiroit cerrahisi önceleri yaygın olarak bütün dünyada uygulanıyordu. 1950'li yıllarda antitiroit ilaçlar kullanılmaya başlandıktan sonra tiroit cerrahisi sayısı giderek düşmeye başladı. Daha sonra radyoiyot tedavisinin etkili ve emin bir tedavi yöntemi olduğu gösterildikten sonra tiroit cerrahisinde dramatik bir düşüş görüldü.
Radyoiyot (halk arasında atom tedavisi olarak biliniyor) tedavisi Basedow -Graves hastalığında halen en fazla tercih edilen tedavi şeklidir. Cerrahi tedavi, ancak aşağıdaki durumlarda Basedow-Graves hastalığında uygulanır.
· Tiroit nodülü bulunan ve kanser şüphesi olan hastalarda
· İkinci 3 ayında bulunan hamile hastalarda
· Çok büyük guatrlarda

Tiroit cerrahisinde uygulanan yönteme tiroidektomi denir. Bu yöntemde tiroit glandının %90 kadarı çıkarılır. Geri kalan doku bazen tiroit antikorları (TRab) tarafından uyarılarak hastalık tekrar nüksedebilir. Diğer yandan radyoiyot ile tedavi edilen hastalarda nüks olma ihtimali çok daha azdır.
Cerrahi tedavi öncesi hastalar, beta blokerlerle, iyotla veya antitiroit ilaçlarla tiroidektomiye hazırlanır. Hazırlık için bazen her üç tedavi de birlikte kullanılır. Cerrahi girişim, hasta ötiroit duruma, yani tiroit hormonları normal düzeylere getirildikten sonra uygulanır. Bunun için ortalama 2 ay gerekir. Hasta ötiroit duruma getirilmeden cerrahi girişimin uygulanması tiroit krizi denilen ve hayatı tehdit eden duruma neden olur. Tiroit krizi, ayrıca, enfeksiyonlarda ve ağır geçirilen diğer hastalıklarda da görülebilir.. Kriz sırasında hastada yüksek ateş, bulantı, kusma, ishal, vücuttan su eksilmesi, akli bozukluk ve 150 dak üzerinde çarpıntı görülür. Bu durumdaki hastalar yoğun bakıma alınarak tedavi edilir.
Hipertiroidili hastalara genelde iyotlu yiyeceklerin verilmesi hastalığın şiddetlenmesine, hatta bazı hastalarda hipertiroidism oluşmasına neden olur. Bununla beraber, çok fazla miktardaki iyot 10 günden az kullanıldığı takdirde tiroit hormon salgılanmasını önler. Cerrahi girişim öncesi hastalara fazla miktarda iyot verilmesinin esas nedeni budur.Cerrahi tedaviye hazırlık nasıl yapılır? Hastanede ne kadar kalınır?
Cerrahi tedavi için öncelikle hastalar ötiroit duruma getirilir. Bunun için T-3, T4 ve TSH hormonları normal düzeye indirilir. Hastalar aç durumda iken sabah hastaneye yatırılır ve cerrahi girişim için bazı tetkikler yapılır ( kan şekeri, EKG, tele radyografi, pıhtılaşma ve kanama testleri ...). Hasta ayrıca anestezi doktoru tarafından muayene edilir. Daha sonra hasta ameliyathaneye alınır. Hastanın hastanede kalma süresi genelde 36 saat bazen ise 2 gündür.

Cerrahi girişim sırasında neler olur?
Hasta uyutulduktan sonra ameliyathanede önce boyun alt kısmından cilt 7-8cm uzunluğunda kesilerek tiroit glandı bütünüyle dışarı alınır ve subtotal tiroidektomi uygulanır. Bunun için bir lob, istmus ve diğer lobun büyük bir kısmı çıkarılır. Operasyon 1-2 saat içinde bitirilir.
Hastada tiroit nodülü mevcutsa ve tiroit kanseri şüphesi varsa operasyon sırasında çıkarılan nodül patologa gönderilir. Operasyon sırasında yapılan bu işleme frozen section denir. Nodül hemen dondurularak kesitler alınır ve mikroskop altında incelenir. Bu sırada doktor patologdan gelecek cevabı ameliyathanede bekler. Gelen cevap kanser ise cerrah hastada total tiroidektomi uygular, yani geri kalan tüm tiroit dokusunu da çıkarır.
Tiroidektomiden sonra çıkarılan doku daha iyi şartlarda patolog tarafından tekrar incelenir. Bu inceleme frozen section'dan çok daha iyi sonuç verir. Frozen section da yanılgı ihtimali vardır.Cerrahiden sonra neler olur?
Operasyon tamamlandıktan sonra hasta ayılıncaya kadar gözlem odasında kalır. Odasına gönderildikten sonra yemek yiyebilir ve ziyaretçilerini kabul edebilir. Yara yerine ameliyat sonucu meydana gelen sıvıların dışarı çıkması ve şişlik yapmaması için konulan dren denilen boru genelde 24 saat sonra çıkarılır. Total tiroidektomi yapılmışsa kandaki kalsiyum zaman zaman ölçülerek paratiroit glandına bir zarar olup olmadığı araştırılır. Hasta taburcu olacağı zaman ağrıları için ağrı kesiciler verilir. Tiroit ilaçları için ilgili doktora sevk edilir. İyileşme hastadan hastaya değişir. Genelde bir -iki hafta içinde hasta işine dönebilir.Cerrahi tedavinin komplikasyonları nelerdir?
Tiroidektomi tecrübeli operatörler tarafından yapıldığı zaman komplikasyon görülmesi çok nadirdir. Komplikasyonlar, genelde tecrübesiz cerrahlar tarafından yapılan operasyonlarda ve özelikle subtotal ve total tiroidektomilerden sonra sıklıkla görülür. Bu nedenle, hasta, bu hususta doktorunun önerdiği deneyimli cerrahları tercih etmelidir. Tiroidektomiden sonra görülen komplikasyonlar :
Hipoparatiroidi.
Bu komplikasyon iki şekilde görülür: Geçici ve kalıcı
Geçici hipoparatiroidi
Tiroit glandı alt ve üst kısımlarında buluna paratiroit glandlarının operasyon sırasında zedelenmesi sonucu oluşur. Paratiroit glandları salgıladıkları parathormon ile kandaki kalsiyumu kontrol eder. Zedelenme sırasında kan kalsiyumu düşer . Buna hipokalsemi denir. Bu sırada hasta, dudak, kol ve bacaklarında karıncalanma hisseder. Şayet kalsiyum çok düşerse hayatı tehdit edici soluk borusu spazmı meydana gelebilir. Bu durum oluşmadan önce hastaya damar veya ağızdan kalsiyum verilir. Geçici hipokalsemi birkaç gün veya hafta içinde kendiliğinden geçer.
Kalıcı hipoparatiroidi
Bazen bütün paratiroit glandları operasyon sırasında çıkarılır veya çok zedelenebilir. Bu durumda kalıcı hipoparatiroidi oluşur. Tedavi edilmeyen hipoparatiroidi adale kasılmalarına, konvulsiyonlara ve katarakta neden olur. Bunun için hastaya hayat boyu kalsiyum ve D vitamini preparatları verilmesi gerekir.
Ses tellerinin zedelenmesi
Ses tellerini kontrol eden sinirler (rekurrent larengeal sinir) tiroit glandı yanından geçer. Bunlardan birinin zedelenmesi hastanın boğuk ve kısık ses çıkarmasına neden olur. Nadir olarak iki sinir de zedelenebilir . Bu durumda kısık ses ve soluk alma zorluğu görülür. Bunun için boyundan soluk borusuna delik açılarak hastanın nefes alması sağlanır.

Ameliyat yerinde iz kalması
Özellikle hanım hastalar boyun bölgesinde çok az iz kalması için doktordan operasyonun estetik olarak yapılmasını isterler. Gerçekten tecrübeli doktorlar tarafından yapılan tiroidektomi operasyonlarından sonra boyun bölgesinde birçok hastada çok az yara izi kalır. Ancak bazı hastalarda yapılan operasyonlarda doktor ne kadar tecrübeli olursa olsun yara izinin oldukça belirgin olduğu hatta bazı hastalarda neredeyse parmak kalınlığında yara izinin kaldığı görülür. Buna keloid denir. Bu durum cildi çok hassas hastalarda görülür. Çok defa hastalar bu bölgede hafif ağrı duyarlar ve yakalı elbise giymekte zorluk çekerler. Birçok hasta maalesef bunu bir doktor hatası olarak algılamaktadır. Tedavi için yumuşatıcı ve kortizonlu kremler verilir. Gerekirse lokal kortizon enjeksiyonları yapılır.Operasyon sonrası hastalar nasıl takip edilir?
Birçok hasta tiroidektomiden sonra hastalığının tamamen geçtiğine inanmakta ve doktorun takibine ihtiyaç duymamaktadır. Halbuki bu hastaların ömür boyu periyodik olarak takip edilmesi gerekir. Özellikle operasyon sonrası geri kalan dokunun yeterli olup olmadığı yani hastanın ilaca ihtiyacının olup olmadığı araştırılmalıdır. Daha sonra nüks olup olmayacağının anlaşılması için hasta takip edilmelidir

talin
14-12-2007, 23:37
bu güzel bilgiler için teşekkür ediyorum canım..ben basedow graves hastasıyım maalesef ve propycille tedavim oldu çok şükür iyiyi,m artık en azından tahlillerim normal çıkıyor ama bu hastalıktan bana miras kalan bir göz bulgusu oldu.düzelmiyor gözüm işte:çok üzgünüm:şu anda sürekli kontroldeyim.hastalığın nüksetmesi durumunda sanırım atom tedavisi görme durumum olabilir:çok üzgünüm:
tekrar teşekkürler
sevgilera.s.

redlight71
30-03-2008, 13:16
Gravese bağlı hipertiroit hakkında bilgisi olan varmı?

menek_se
30-03-2008, 14:27
ben gravese bağlı hipertroidden ameliyat oldum

redlight71
05-04-2008, 20:34
Gravese bağlı hipertroidden ne ameliyatı oldunuz guatr mı

talin
09-04-2008, 13:37
canım merhaba
profilime mesaj yazmışsın ama sana cevap yazamadım çünkü ne özel mesajlaşma ayarların açık ne de profil mesajların
baktım ki konu açmışsın buraya yazayım deddim
zaten benim açtığım konuda da görmüş olman gerekıyor ki ben de graves hastasıydım.yaklaşık 2 sene olacak ilk çıktığına.gözümdeki farktan anlayarak doktora gitmiştim ben.propycill kullandım 1 seneye yakın ve 10 kilo aldım bu sürede.ama 1 yıldır ilaç kullanmıyorum.doktorum çok çabuk ilerleme kaydettiğimi söyleyip ilaç kullanmama artık gerek kalmadığını bana müjdelediğinde çok sevinmiştim.ve 2 ayda bir kontrollerim yapılıyo.en son 2 ay önce tekrar kontrole gidip tahlil yaptırdığımda sonuçlarım yine mükemmeldi.artık 6 ay sonra kontrole gel dedi doktorum.bu arada ben de aldığım tüm kiloları diyet ve sporla geri verdim.ama gözümdeki pörtleme maalesef tam olarak düzelemedi.eskisine göre çok çok iyi durumda çoğu kez kimse anlayamıyo ama ben bıldığım için üzülüyorum tabii.tamamiyle gözün düzelebılır dedi doktorum zamanla.bakalım işte.geçen yıl ilaç tedavisi sebebiyle ertelemek zorunda kaldığım hamile kalma durumumu kontrollerimden sonra inşallah gerçekleştirebılıcem haziran ayında
dilerim sen de üstesinden gelirsin bu illet hastalığınyerimseniben
içini ferah tut ve doktorunu lütfen iyi seç.çünkü gerçekten doktor da çok önemli
sevgilera.s.

redlight71
09-04-2008, 14:30
Cevabın için teşekkürler canım ben de aynı senin durumundayım sanırım doktorum tedavinin iyi gittiğini söylüyor ben hala ilaç tedavisi görüyorum ilacım kesilince rahat bir nefes alcam inşaallah.Sana da çok geçmiş olsun.Herşey gönlünce olsun Allahım bütün hastalara şifa versin

aleyna72
05-09-2008, 15:47
canım merhaba
profilime mesaj yazmışsın ama sana cevap yazamadım çünkü ne özel mesajlaşma ayarların açık ne de profil mesajların
baktım ki konu açmışsın buraya yazayım deddim
zaten benim açtığım konuda da görmüş olman gerekıyor ki ben de graves hastasıydım.yaklaşık 2 sene olacak ilk çıktığına.gözümdeki farktan anlayarak doktora gitmiştim ben.propycill kullandım 1 seneye yakın ve 10 kilo aldım bu sürede.ama 1 yıldır ilaç kullanmıyorum.doktorum çok çabuk ilerleme kaydettiğimi söyleyip ilaç kullanmama artık gerek kalmadığını bana müjdelediğinde çok sevinmiştim.ve 2 ayda bir kontrollerim yapılıyo.en son 2 ay önce tekrar kontrole gidip tahlil yaptırdığımda sonuçlarım yine mükemmeldi.artık 6 ay sonra kontrole gel dedi doktorum.bu arada ben de aldığım tüm kiloları diyet ve sporla geri verdim.ama gözümdeki pörtleme maalesef tam olarak düzelemedi.eskisine göre çok çok iyi durumda çoğu kez kimse anlayamıyo ama ben bıldığım için üzülüyorum tabii.tamamiyle gözün düzelebılır dedi doktorum zamanla.bakalım işte.geçen yıl ilaç tedavisi sebebiyle ertelemek zorunda kaldığım hamile kalma durumumu kontrollerimden sonra inşallah gerçekleştirebılıcem haziran ayında
dilerim sen de üstesinden gelirsin bu illet hastalığınyerimseniben
içini ferah tut ve doktorunu lütfen iyi seç.çünkü gerçekten doktor da çok önemli
sevgilera.s.

bilgi ,içinsaol talin bende hipertiroid hastasiymisim bugun sonuc belli oldu ve doktorum bana ... verdi . Tok karni alcaksin dedi ve sabah 2 aksam 2 dedi 1 ay boyle kullanancam cokmu kilo alildiyor bu ilaç

talin
05-09-2008, 16:05
canım benim hastalığım çok şükür tamamen geçti
1 senedir ilaç da kullanmıyorum.kontrollerim sürekli yapılıyor ama çok şükür turp gibiyim
üstelik gözüm bile düzeldi:sm_cool:
ben ... sabah 3 akşam 3 adet yani günde 6 adet olarak kullanıyordum
bayağı kilo aldırmıştı bana anlayacağın.ama dikkat edersen eminim daha az kilo alırsın

çok çok geçmiş olsun
dilerim tez zamanda benim gibi iyileşirsin
sevgilera.s.

talin
05-09-2008, 16:09
ayrıca canım özel mesajla da sormusun ilacın bir yan etkisi oldu mu sana diye
hayır kesinlikle hiçbir yan etkisi olmadı
sadece dediğim gibi kilo aldım
hipertiroid bana çok kilo verdirmişti.sen de kilo verdin mi bılmıyorum ama
sonradan doktorum bana sen zayıflamamışsın erimişsin demişti
bu ilaç da bana kaybettiğim aslında vermemem gereken kiloları geri aldırdı işte hepsi bu
ama hiçbiri üzerimde kalmadı
hepsini verdim çok şükür
o yüzden lütfen telaşlanma.benim en üzüldüğüm konu gözümün pörtlemesiydi ki çok şükür o da geçti
tekrar tekrar geçmiş olsun
sormak istediğin birşey olduğunda seve seve yanıtlarım

EU1
05-09-2008, 16:55
bu ilacı ben de kullandım 7 ay bya kilo aldırıyor. altı taneyle başladım zmanla bire düştü sonra bıraktım.

zeynep215
05-09-2008, 17:42
canım öncelikle çok geçmiş olsun
ben 1buçuk yılı aşkın hipertroidi tedavisi gördüm ...kullanmama rağmen bir türlü hormonları normal düzeye sokamadık 5buçuk ay önce gebe kaldığımı öğrendim ki hipertroidide gebe kalmak hem zor hem de risklidir ama Allah'dan gebe kaldım yani anlayamadık bizde ama inanılmaz bi olay 1buçuk sene bu hastalıkla herşeyi yapmama rağmen kurtulamamışken gebe kalır kalmaz hormonlarım normale bindi 5 buçuk aydır ara ara yükseliyor ama yinede çok eskisi gibi değil çok şükür bakalım doğumdan sonra ne olacak
ben ... ile inanılmaz kilo aldım canım artı bende yan etki olarak karnımda şişme oldu gebe kalmadan önce bile 7-8 aylık gebe gibi karnım vardı tabi bu durum seni etkilemesin çok nadir olan bişey artı ben hastalığımın tanısı konulduktan sonra hiç iyotlu tuz tüketmedim hipertroidide iyotsuz tuz kullanman gerek dr'un söylemiştir tedavisi zor ama imkansız olmayan bi hastalık
Allah acil şifalar versin güzelim ilaç tedavisiyle atlatırsın inşallah ben son devreleri yaşıyordum karaciğerime kadar vurdu çünkü ilacımı düzenli kullanmamıştım sen düzenli kullan dr'un tavsiyesine birebir uy talin'de olduğu gibi gözlerimde öne çıkmalar yaşadım bi türlü atlatamadım bu gün yine tsh, serbest t3 ve t4 istemi yapıldı yarın sonuçları alıcam bakalım galiba yine yükseldi 5 buçuk aydır baya rahattım ama hipertroidide hormonlar yükseldiği zaman hemen hissediyorsun ki ben baya zorlanıyorum 2 haftadır ama komşum sadece 6 ay düzenli ilaç kullanımıyla tamamen kurtuldu umarım senin kide böyle çabucak geçer canım a.s.

talin
05-09-2008, 17:54
canım öncelikle çok geçmiş olsun
ben 1buçuk yılı aşkın hipertroidi tedavisi gördüm ... kullanmama rağmen bir türlü hormonları normal düzeye sokamadık 5buçuk ay önce gebe kaldığımı öğrendim ki hipertroidide gebe kalmak hem zor hem de risklidir ama Allah'dan gebe kaldım yani anlayamadık bizde ama inanılmaz bi olay 1buçuk sene bu hastalıkla herşeyi yapmama rağmen kurtulamamışken gebe kalır kalmaz hormonlarım normale bindi 5 buçuk aydır ara ara yükseliyor ama yinede çok eskisi gibi değil çok şükür bakalım doğumdan sonra ne olacak
ben ...ile inanılmaz kilo aldım canım artı bende yan etki olarak karnımda şişme oldu gebe kalmadan önce bile 7-8 aylık gebe gibi karnım vardı tabi bu durum seni etkilemesin çok nadir olan bişey artı ben hastalığımın tanısı konulduktan sonra hiç iyotlu tuz tüketmedim hipertroidide iyotsuz tuz kullanman gerek dr'un söylemiştir tedavisi zor ama imkansız olmayan bi hastalık
Allah acil şifalar versin güzelim ilaç tedavisiyle atlatırsın inşallah ben son devreleri yaşıyordum karaciğerime kadar vurdu çünkü ilacımı düzenli kullanmamıştım sen düzenli kullan dr'un tavsiyesine birebir uy talin'de olduğu gibi gözlerimde öne çıkmalar yaşadım bi türlü atlatamadım bu gün yine tsh, serbest t3 ve t4 istemi yapıldı yarın sonuçları alıcam bakalım galiba yine yükseldi 5 buçuk aydır baya rahattım ama hipertroidide hormonlar yükseldiği zaman hemen hissediyorsun ki ben baya zorlanıyorum 2 haftadır ama komşum sadece 6 ay düzenli ilaç kullanımıyla tamamen kurtuldu umarım senin kide böyle çabucak geçer canım a.s.benim 1.5 sene oldu tedavim biteli.emin ol senin de gözün düzelecektir
hamile kalmada problem yaşanıyor diye duymuştum ama doktorum böyle birşeyi kabul etmedi ve ben de kolaylıkla hamile kaldım gerçekten de

canım sana da çok geçmiş olsuna.s.

aleyna72
05-09-2008, 20:09
ayrıca canım özel mesajla da sormusun ilacın bir yan etkisi oldu mu sana diye
hayır kesinlikle hiçbir yan etkisi olmadı
sadece dediğim gibi kilo aldım
hipertiroid bana çok kilo verdirmişti.sen de kilo verdin mi bılmıyorum ama
sonradan doktorum bana sen zayıflamamışsın erimişsin demişti
bu ilaç da bana kaybettiğim aslında vermemem gereken kiloları geri aldırdı işte hepsi bu
ama hiçbiri üzerimde kalmadı
hepsini verdim çok şükür
o yüzden lütfen telaşlanma.benim en üzüldüğüm konu gözümün pörtlemesiydi ki çok şükür o da geçti
tekrar tekrar geçmiş olsun
sormak istediğin birşey olduğunda seve seve yanıtlarım

canim ben cok kilo vermedim sadece 2 kilo verdim oda normal yani

talin
05-09-2008, 20:19
canim ben cok kilo vermedim sadece 2 kilo verdim oda normal yani

canım senin adına çok sevindim
inşallah bu şekilde devam eder hep
geçmiş olsun

redlight71
05-09-2008, 20:31
ilaç adedi yaşa göre değil hastalığın şiddetine göre belirlenir,TSH değerlerinin sonucuna göre endokronoloji uzmanı kişiye özel tedavi uygular.Ben de yaklaşık 2 senedir tedavi görüyorum 4 taneyle başladım,şu anda yarım adet içiyorum.Rabbim cümlemize şifa versin.Bu platform da kimse kimseyi eleştirmesin,herkes tabiiki doğru bildiğini paylaşacak,sonuçta hepimiz ortak bir noktada buluşmuşuz.Lütfen kırıcı olmadan paylaşımlar yapabilelim......

zeynep215
06-09-2008, 11:17
benim 1.5 sene oldu tedavim biteli.emin ol senin de gözün düzelecektir
hamile kalmada problem yaşanıyor diye duymuştum ama doktorum böyle birşeyi kabul etmedi ve ben de kolaylıkla hamile kaldım gerçekten de

canım sana da çok geçmiş olsuna.s.

iyi dileklerin için teşekkür ederim talincim ben kısaca şöyle anlatayım canım ben kızımın doğumundan sonra bi korunma yöntemi kullanmaya başladım dr'un tavsiyesi ile 3 aylık iğne enjeksiyonu ile bu ilaçdan sadece 1 doz yaptırdım ve adet düzenim bozulmaya başladı kanamam tam 1 buçuk ay boyunca bitmedi çok yoğun bi kanama ama o sırada şiddetli baş dönmeleri halsizlik gözlerimde kararmalar aşırı sinir terleme ve doğumdan aldığım ve daha sonra ye sütün olur diye zorla yedirir ya anneler oradan aldığım 25 kiloya yakın bi kilomu tam 2 ay içerisinde versim ve doğumdan önceki halime geldim baş dönmelerim öyle bi boyuta geldi ki bir kaç kez merdivenlerden yuvarlanmaya başladım önceleri biz bunun kan eksikliğinden olduğunu sandık hani iğneden sonra kanamam 1buçuk ay yoğun olarak sürdü ya biz ona yorduk bir kez daha merdivenden yuvarlanınca eşim artık bi dr' gidelim bu normal değil dedi ve gittiğimizde inanılmaz boyutlara varmıştı artık bunları arkadaşlarıma fikir olsun diye söylüyorum benim troitimi bu 3 aylık iğne tetiklemiş lütfen biraz daha dikkatli ilaç kullanalım aklım başıma geç geldi benim
talincim ben hastaşoğım çıktıktan 1buçuk sene boyunca troit harici hiç bir problemim olmamasına rağmen hamile kalmadım canım korunmadığımız halde yani dr'um hiper troidide yumurtalar çok yorgun olduğu için gebeliğe müsade etmiyor demişti 1 buçuk sene sonra troidim bi parça düşünce hemen gebe kaldım bu kadar etkili yani bilmiyorum arkadaşım ben ve ailem troitden dolayı çok zor günler yaşadık
lütfen sizler dikkatli olun dr'a gitmeyi ihmal etmeyin vücudunuzun tepki verebileceği özellikle hormon ilaçlarını çok fikkatli kullanın ve eğer artık bi troit hastasıysanız dünyanın sonu değil ialacınızı dikkatli kullanın ve sonucunu görün
ha bu arada ilacın dozu yaşa göre değil hormonların düzeyine göre ayarlanıyor a.s.
uzun oldu kusura bakmayın ama bi parça sizin daha dikkatli olamnızı ve bunları yaşamamanızı istiyorum bide kızlar ben çok fazla tuz yiyen ve hiç balık tüketmeyen bi insandım ve alışkanlık gereği hala öyleyim lütfen balık tüketin ve tuz kullanımını azaltına.s.

talin
06-09-2008, 11:33
iyi dileklerin için teşekkür ederim talincim ben kısaca şöyle anlatayım canım ben kızımın doğumundan sonra bi korunma yöntemi kullanmaya başladım dr'un tavsiyesi ile 3 aylık iğne enjeksiyonu ile bu ilaçdan sadece 1 doz yaptırdım ve adet düzenim bozulmaya başladı kanamam tam 1 buçuk ay boyunca bitmedi çok yoğun bi kanama ama o sırada şiddetli baş dönmeleri halsizlik gözlerimde kararmalar aşırı sinir terleme ve doğumdan aldığım ve daha sonra ye sütün olur diye zorla yedirir ya anneler oradan aldığım 25 kiloya yakın bi kilomu tam 2 ay içerisinde versim ve doğumdan önceki halime geldim baş dönmelerim öyle bi boyuta geldi ki bir kaç kez merdivenlerden yuvarlanmaya başladım önceleri biz bunun kan eksikliğinden olduğunu sandık hani iğneden sonra kanamam 1buçuk ay yoğun olarak sürdü ya biz ona yorduk bir kez daha merdivenden yuvarlanınca eşim artık bi dr' gidelim bu normal değil dedi ve gittiğimizde inanılmaz boyutlara varmıştı artık bunları arkadaşlarıma fikir olsun diye söylüyorum benim troitimi bu 3 aylık iğne tetiklemiş lütfen biraz daha dikkatli ilaç kullanalım aklım başıma geç geldi benim
talincim ben hastaşoğım çıktıktan 1buçuk sene boyunca troit harici hiç bir problemim olmamasına rağmen hamile kalmadım canım korunmadığımız halde yani dr'um hiper troidide yumurtalar çok yorgun olduğu için gebeliğe müsade etmiyor demişti 1 buçuk sene sonra troidim bi parça düşünce hemen gebe kaldım bu kadar etkili yani bilmiyorum arkadaşım ben ve ailem troitden dolayı çok zor günler yaşadık
lütfen sizler dikkatli olun dr'a gitmeyi ihmal etmeyin vücudunuzun tepki verebileceği özellikle hormon ilaçlarını çok fikkatli kullanın ve eğer artık bi troit hastasıysanız dünyanın sonu değil ialacınızı dikkatli kullanın ve sonucunu görün
ha bu arada ilacın dozu yaşa göre değil hormonların düzeyine göre ayarlanıyor a.s.
uzun oldu kusura bakmayın ama bi parça sizin daha dikkatli olamnızı ve bunları yaşamamanızı istiyorum bide kızlar ben çok fazla tuz yiyen ve hiç balık tüketmeyen bi insandım ve alışkanlık gereği hala öyleyim lütfen balık tüketin ve tuz kullanımını azaltına.s.

bu bilgilendirici güzel mesajın için öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum canıma.s.
ikşnci olarak benim tiroidimin de hamilelikten sonra çıktığını söylemişti doktorum ama tabi ben bu tür bir iğne filan olmamıştım
genelde bayanlarda tiroid doğumdan sonra çıkarmış ama.hormonlar o kadar değişiyor ki toparlanılamıyor olsa gerek
hamile kalmam konusuna gelinde benim tedavim bittiği için sanırım bir problem yaşamadım.gerçi düşük yaptım geçen hafta ama tabi bu konuyla bir ilgisi yok
çok zor günler geçirmişsin canım
tekrar çok geçmiş olsun
dilerim iyi haberlerini alırız buradan
sevgilera.s.

aleyna72
06-09-2008, 20:39
Zeynep215 canim yazinii okudum ben hipertiroid bagli zehirli guatr oldugunu soyledidi dr sen diyosun balik tuketin kizlar diyosun dr. Tuketme balik ben diyene kadar dedi ( balik tuketirdim ama az tuz tuketiyordum)

redlight71
06-09-2008, 20:59
Zeynep215 canim yazinii okudum ben hipertiroid bagli zehirli guatr oldugunu soyledidi dr sen diyosun balik tuketin kizlar diyosun dr. Tuketme balik ben diyene kadar dedi ( balik tuketirdim ama az tuz tuketiyordum)

öncelikle geçmiş olsun canım benimde doktorum tuzlu su balıklarını yemememi söylemişti.Bizim vücudumuzda iyot oranı fazla olduğu için balıkta da bol miktarda iyot olduğu için ben de mümkün olduğunca az yemeye çalışıyorum.

Borzo
06-09-2008, 21:02
Geçmiş olsun üzüldüm inşallah sağlığınıza kavuşursunuz
Bendede hipotroidi var ama böyle birşey duymamıştım.

redlight71
06-09-2008, 21:13
Geçmiş olsun üzüldüm inşallah sağlığınıza kavuşursunuz
Bendede hipotroidi var ama böyle birşey duymamıştım.

çok teşekkürler canım,seninki farklı zaten canım,sizdede iyot oranı az.Rabbim nerde hasta varsa herkese ve bizlerede şifa versin İnşallah....a.s.

zeynep215
06-09-2008, 21:39
Zeynep215 canim yazinii okudum ben hipertiroid bagli zehirli guatr oldugunu soyledidi dr sen diyosun balik tuketin kizlar diyosun dr. Tuketme balik ben diyene kadar dedi ( balik tuketirdim ama az tuz tuketiyordum)
tatlım dr'un zehirli guatr çıktıktan sonra yeme demiştir ben hasta olmadan önce bol bol tüketin diyorum zaten hastalığa yakalandıktan sonra hiç önemi yok ki ben bunu troit rahatsızlığı olmayan arkadaşlar için söyledim a.s.

redlight71
07-09-2008, 12:14
Aslına bakarsan canım,bunun pek balıkla falan alakası yok gibi geliyor bana,yani sonuçta hipotroidler için geçerli olabilir belki, ama bizim durumumuz farklı.Bir de ailede guatr varsa,büyük bir üzüntü,sıkıntı yaşadıysan bunlar bile bu hastalığa sebep olabiliyor....Rabbim beterinden saklasın....

insirah
19-04-2009, 21:28
arkadaşlar ben de graves hastasıyım doğumdan sonra ortaya çıkmış dedi doktor şimdi hormonlar normal düzeye geldi ama gözlerimden çok rahatsızım ilacı 3e düşürdü doktorum sağ gözüm fırladı bu göz tedavisi için ne yapabiliriz internetten araştırdım biraz kortizonlu ilaç veriliyormuş ve düzelme olmuyomuş bu durumu yaşayanlar bilgi verebilir mi neden hala gözlerim düzelmedi acaba?

talin
19-04-2009, 21:32
gözlerin düzelmesi zaman alıyor canım
bende hamilelikten sonra çıkmıştı bu graves
doktorum gözün düzelebilir de düzelmeyebilir de demişti
bunun bir çaresi yokmuş maalesef
ben kortizonlu ilaç filan kullanmadım ama
tedaviden sonra yavaş yavaş düzelmeye başladı
şu anda tamamen düzelmiş durumda ama

sana da çok geçmiş olsun
canını sıkma
inşallah en yakın zamanda sağlığına kavuşursun
sevgilera.s.

insirah
20-04-2009, 20:39
yaaa ne kadar zaman geçmesi lazım tedaviye başlayalı 6 ay oldu ilerledi gözlerim sağ göz fırladı psikolojim bozuldu insanların yüzüne bakamıyorum herkes gözüme bakıyo gibime geliyo

talin
20-04-2009, 20:52
canım ben de senin gibiydim
tek gözümde problem vardı benim
2 seneyi bulmuştur tam olarak düzelmesi
doktorunla konuş bu konuyu
o içini rahatlatacaktır

plum12
26-08-2009, 21:52
Merhaba arkadaşlar bende graves hastasıyım 1 yıl önce oldu ameliyat oldum. ilk bu hastalık çıktığında gözümde bir bulgu olduğunu söylediler beni göz doktoruna yönlendirdi doktorum çok az bir belirti olduğunu söyledi. 1 ay sonra kontrole gittim ve gerilediğini söylediler. Sonrada zaten tiroid bezim alındı.yaklaşık bir ay önce göz kapağım şişmeye başladı önce enfeksiyon sandım ama şimdi tek gözüm daha büyük gibi duruyor bunu annem de farketti. Bu önceki gibi değil aynı gözde de değil zaten. Doktora hafta başına randevu alabildim. Tedavisi var mı yani geri dönüşü varmıdır bunun.

talin
26-08-2009, 22:02
Merhaba arkadaşlar bende graves hastasıyım 1 yıl önce oldu ameliyat oldum. ilk bu hastalık çıktığında gözümde bir bulgu olduğunu söylediler beni göz doktoruna yönlendirdi doktorum çok az bir belirti olduğunu söyledi. 1 ay sonra kontrole gittim ve gerilediğini söylediler. Sonrada zaten tiroid bezim alındı.yaklaşık bir ay önce göz kapağım şişmeye başladı önce enfeksiyon sandım ama şimdi tek gözüm daha büyük gibi duruyor bunu annem de farketti. Bu önceki gibi değil aynı gözde de değil zaten. Doktora hafta başına randevu alabildim. Tedavisi var mı yani geri dönüşü varmıdır bunun.

canım ben ameliyat filan olmadım ama ilaç tedavisinden sonra gözümdeki buyume tamamen geçti.çok uzun bir süreç aldı bu ama yavaş yavaş zamanla gözüm küçüldü ve zamanla tamamen yokoldu.geçmeyecek diye bişey yok.umudunu kaybetme

plum12
26-08-2009, 22:08
canım ben ameliyat filan olmadım ama ilaç tedavisinden sonra gözümdeki buyume tamamen geçti.çok uzun bir süreç aldı bu ama yavaş yavaş zamanla gözüm küçüldü ve zamanla tamamen yokoldu.geçmeyecek diye bişey yok.umudunu kaybetme

şimdi geriye dönük okudum çok sevindim düzelebiliyor demek ki moralim bozuldu bir anda sabahtan beri internette okuyup duruyorum büyük ihtimalle bu o. Gözüm yaşarıp yaşarıp duruyodu ben denizden enfeksiyon herhalde dedim göz kapağımın şişmesinden ama 3 gündür tek gözümün biraz daha büyük olduğunu anladım. siz nasıl anladınız yani nasıl başladı.

talin
26-08-2009, 22:12
canım konuyu en başından okursan yazmış olmalıyım zaten
ben ilk gözümdeki değişikliği anlayıp göz doktoruna gittim.o da gözümde birşey olmadığını söyledi.endokrine gitmemi buyuk ihtimal hormonlarla ilgili birşeydir bu dedi.endokrine gittim ben de.bu arada ellerimde titreme tırnaklarımın kırılması filan gibi yan etkileri vardı ve zzayıflamıştım çok.ama spor yaptığım iç,n anlayamamıştım.spordandır diyordum.sonuçta değerlerim çok yüksek çıktı ve ilaç tedavisine başladık.yaklaşık 1.5 sene ilaç kullandım.gözüm biraz düzeldi.ilacı bıraktıktan sonra bi,le göz düzelmeye devam etti
şu anda diğerinden hiç farkı yok.merak etme.doktorun seni yönlendirecektir.ama iyi bir endokrine git
çok geçmiş olsun

plum12
26-08-2009, 22:18
canım konuyu en başından okursan yazmış olmalıyım zaten
ben ilk gözümdeki değişikliği anlayıp göz doktoruna gittim.o da gözümde birşey olmadığını söyledi.endokrine gitmemi buyuk ihtimal hormonlarla ilgili birşeydir bu dedi.endokrine gittim ben de.bu arada ellerimde titreme tırnaklarımın kırılması filan gibi yan etkileri vardı ve zzayıflamıştım çok.ama spor yaptığım iç,n anlayamamıştım.spordandır diyordum.sonuçta değerlerim çok yüksek çıktı ve ilaç tedavisine başladık.yaklaşık 1.5 sene ilaç kullandım.gözüm biraz düzeldi.ilacı bıraktıktan sonra bi,le göz düzelmeye devam etti
şu anda diğerinden hiç farkı yok.merak etme.doktorun seni yönlendirecektir.ama iyi bir endokrine git
çok geçmiş olsun

Benim sormak istediğim gözündeki değişiklik yani şişmişmiydi göz kapağın yada sulanıyormuydu. Büyümüş gibi tek gözüm ve ve o gözün kapağı şiş sanki.İlki gibi değil benim şu an. Daha şiddetli bu sefer sanki

talin
26-08-2009, 22:29
evet gözkapağı şiş gibi oluyo.göz bebeği buyuyo.tek göz şiş gibi duruyo.öne gelmiş gibi

plum12
26-08-2009, 22:33
Öyle benimde şu an.Sağol cevapladığın için sorularımı. ınşallah geçer. artık Allahın izniyle.

yabangülüm
26-08-2009, 22:34
arkadaşlar bendede hipertroid var ama bana doktor graves diye bişey demedi.hormonlarım yüksekti propycil kullanıyorum.günde 2 taneyle başladık şimdi 1 gün 1 tane,1 gün 2 tane içiyorum.çoklu nodüllerim var.sintigrafi çektirdim ameliyata gerek yok dedi doktorum hormonlarım düzeldi ama ekime kadar ilacı kullanıp kontrole gidicem.

yabangülüm
26-08-2009, 22:36
ben bilmiyordum aslında bebek tedavisi görüyordum ara verdim adet düzensizliğim vardı hormon tahlilinde çıktı.ama kalp çarpıntısı ve yorgunluk oluyordu.zayıflamıştım birden.

plum12
26-08-2009, 23:10
arkadaşlar bendede hipertroid var ama bana doktor graves diye bişey demedi.hormonlarım yüksekti propycil kullanıyorum.günde 2 taneyle başladık şimdi 1 gün 1 tane,1 gün 2 tane içiyorum.çoklu nodüllerim var.sintigrafi çektirdim ameliyata gerek yok dedi doktorum hormonlarım düzeldi ama ekime kadar ilacı kullanıp kontrole gidicem.

Geçmiş olsun sanada. Bende 2 yıl propycil kullandım.Nodül yoktu. Bu ilacı 2 yıldan fazla kullandırmadıklarını söylediler yani 3 dr bana öyle dedi İlacı kestikten 4 ay sonra tekrar nüksetti zaten değer normale getirilince hemen ameliyat oldum. Ve bebek istediğim için yapılması gerekliydi Bir yıl oldu.

yabangülüm
26-08-2009, 23:14
Geçmiş olsun sanada. Bende 2 yıl propycil kullandım.Nodül yoktu. Bu ilacı 2 yıldan fazla kullandırmadıklarını söylediler yani 3 dr bana öyle dedi İlacı kestikten 4 ay sonra tekrar nüksetti zaten değer normale getirilince hemen ameliyat oldum. Ve bebek istediğim için yapılması gerekliydi Bir yıl oldu.

sanada geçmiş olsun canım.bende bebek istiyorum:((doktor ilacı kullanırken tavsiye etmiyorum dedi ama biz korunmuyoruz.gerçi 5 yıldır olmuyor şimdide olacağını sanmıyorum.tedavim bitsin bebek tedavisine başlayacam bu defa..

plum12
26-08-2009, 23:35
ılaç kullanırken çok tehlikeli evet. Ben 3 ay önce bebeğimi düşürdüm Tedaviyle hamile kalmıştım bende. Hayırlısını versin arkadaşım. ınş.Tez zamanda bebeğine kavuşursun

yabangülüm
27-08-2009, 09:53
İlaç kullanırken çok tehlikeli evet. Ben 3 ay önce bebeğimi düşürdüm Tedaviyle hamile kalmıştım bende. Hayırlısını versin arkadaşım. İnş.Tez zamanda bebeğine kavuşursun

allah sabır versin canım..amin canım sende işallah tez zamanda kavuşursun.rabbim tüm isteyenlere nasip etsin..:Saruboceq:

plum12
01-09-2009, 18:05
Merhaba arkadaşlar bu gün doktoruma gittim. Ameliyatımı yapan doktor takibimide yapıyordu.benden herzaman ki tiroid tahlillerini istedi birde Tsh Reseptör Antikoru diye bir tahlil. Tahlil sonuçlarına göre göz kapağımın şişliğinin nedenini söylüycek.ve göz doktoruna yönlendirecek. Büyük bir ihtimalle gravesten kaynaklanan bir şişme bakalım nasıl çıkıcak sonuçlarım.

yabangülüm
01-09-2009, 19:01
Merhaba arkadaşlar bu gün doktoruma gittim. Ameliyatımı yapan doktor takibimide yapıyordu.benden herzaman ki tiroid tahlillerini istedi birde Tsh Reseptör Antikoru diye bir tahlil. Tahlil sonuçlarına göre göz kapağımın şişliğinin nedenini söylüycek.ve göz doktoruna yönlendirecek. Büyük bir ihtimalle gravesten kaynaklanan bir şişme bakalım nasıl çıkıcak sonuçlarım.

canım işallah hayırlı sonuç alırsın.allah şifa versin.:Saruboceq:

plum12
01-09-2009, 19:04
canım işallah hayırlı sonuç alırsın.allah şifa versin.:Saruboceq:

Sağol cnm sen nasılsın?

yabangülüm
01-09-2009, 19:21
Sağol cnm sen nasılsın?

iyiyim canım bende varya usandım ilaçlardan.bebek tedavisi için kullandım bi sürü o bitmeden bu çıktı:((herşeyde bi hayır var.

plum12
01-09-2009, 19:24
[QUOTE=yabangülüm;8829952]iyiyim canım bende varya usandım ilaçlardan.bebek tedavisi için kullandım bi sürü o bitmeden bu çıktı:((herşeyde bi hayır var.[/QUOT
Canım tedavi öncesi sana hiç bakmadılar mı ilaçlara başlamadan önce bir takım tahliller istemişlerdi benden tiroide mutlaka bakılır çünkü

insirah
22-09-2009, 21:54
plumcum beni de tedirgin ettin şimdi ben de haziranda tiroid bezimi tamamen aldırdım gözlerim hafif düzelmeye başladı insanlar öyle diyo ama hala eskiye dönmedi tam olarak. ameliyatı da zaten sırf gözler için oldum. bi acayip olmuştum doktor ameliyattan sonra düzelebilir de düzelmeyebilir de ama en azından büyümesi durur dedi şimdi büyüme yok ama sende neden oldu acaba test sonuçlarını muhakkak yaz

plum12
22-09-2009, 22:36
ınsirah merhaba. 1 buçuk aydır falan göz kapağım şiş Talin sağolsun onunla konuştum bana çok yardımcı oldu. Sana da ulaşmak istedim mesajıma cvp verdiğin için sağol. Tahlil istediler ve yaptırdım Hepsi normal çıktı ameliyattan sonra zaten 3 ayda bir bakılıyordu hep normaldi. Gözümde hiç bir şey yoktu ameliyattan öncede. Şimdi 1-1,5 yıl sonra göz kapağım şiş tek gözümde büyümüş gibi geliyor. Bende bu yüzden oldum zaten olunması gerekiyormuş Tiroid dursaydı her nüksedişinde göze bir aşı yollar demişti doktorum. Benim anlayacağım dille böyle anlatmıştı doktorum. Olma ihtimali daha yüksek yani demişti.Ama ameliyattan sonrada göz hastalığı ayrı seyredebilir de demişti. galib öyle oldu benim şimdi.
Şimdi ben çok üzüldüm seni korkuttum diye. Ama şunu söyleyim benim durum nadir olacak bir durum genelde iki göz olurmuş çünkü burdan anla... Biraz uzun oldu ama kusura bakma.

plum12
23-09-2009, 19:19
Merhaba bu gün göz doktoruna gittim iki gözümüde ölçtü ve eşit olduğunu söyledi Göz kapağımın şişmesinin nedenide mikrobik olduğunu söyledi. Gravesten olduğunu düşünmediğini söyledi ılaçları kullanıp tekrar kontrole çağırdı . Daha önce küçük bir açıklık hissettikleri için göz çevremdeki her şeyi ona bağlıyorum yine şişecek diye inşallah geçerde bendede soru işareti kalmaz. Allah herkeze acil şifalar versin.

insirah
23-09-2009, 20:16
amin canım çok sevindim alerjik olmasına .kendi açımdan da rahatladım nüksetmez inşallah tekrar benim gözler de. valla unutmuştum aynaya bakmayı bugün ilk işim yine aynaya bakmak oldu gözlerim nasıl diye. sen hiç endişelenme senin gözünde bişey yok için rahat olsun

unhappy
09-08-2010, 12:55
Ne kadar şanslısınız.15 gün önce bana da hipertiroid teşhisi kondu.Çok endişeliyim.Bebek yapmaya karar verdiğimiz bir dönemde çıkması çok yıkıcı oldu.İlaç mı yoksa atom mu karar veremiyorum ama sizin hastalığı yenmeniz bana moral oldu.İnşallah Allah ın izniyle ben de yenerim.

unhappy
09-08-2010, 12:57
Talin hanım için diyorum. İnşallah Allah bir daha göstermez.

talin
09-08-2010, 14:16
amin inşallah teşekkür ederim
umarım siz de yenersiniz benim gibi
sevgiler

messilo
11-08-2010, 17:38
merhabalar..benimde tek gözümde öne doğru fırlama vardı.Bir Endokrinoloji uzmanına gittim,kan tahlili verdim ve ultrason çektirdim.Sonuçlar normal çıktı yani doktor öyle söyledi..gözümün öne doğru çıkmasının nedeninin başka sorundan kaynaklanabileceğini söyledi ve Göz doktoruna yönlendirdi beni.Olmazsa başka bir endokrinoloji uzmanına daha görünüp tiroid hastası olmadığımı netleştirmek istiyorum.Kafamda soru işaretleri kaldı..neyse herkese çok çok geçmiş olsun....

meral88
31-08-2010, 03:20
bende graves hastasıyım 1 senedir tedavi oluyorum iki gözümde dışarı pörtlemiş durumda son zamanlarda göz ağrılarım da arttı ameliyat olmam gerekiyor tiroidlerim tamamen alınacak ama karaciğer değerlerim çok yüksek o yüzden olamıyorum gözlerim çok şiş olduğu için atom tedaviside yapamıyorlar doktorum ameliyat sonrası gözlerimde gerileme olmayacağını sadece ilerlemenin duracağını söyledi sizin söylediklerinizi okuyunca biraz olsun rahatladım inş ameliyattan sonra eski halime dönebilirim allah hepimizin yardımcısı olsun

katy
10-02-2011, 15:35
Merhaba,
Ben de kendimde hipertiroid olduğundan şüpheleniyorum. Sizde huzursuzluk falan oluyor mu, ruh halinize etki ediyor mu? Ellerimde belli belirisiz bir titreme var ve kilo kaybı yaşadım. Geceleri de bazen çarpıntım oluyor. Kan tahlillerimi yaptırıcam. Bilmek istediğim kesin tedavisi var mı? Yoksa bi düzelip bir bozuluyor mu?

talin
11-02-2011, 08:01
Merhaba,
Ben de kendimde hipertiroid olduğundan şüpheleniyorum. Sizde huzursuzluk falan oluyor mu, ruh halinize etki ediyor mu? Ellerimde belli belirisiz bir titreme var ve kilo kaybı yaşadım. Geceleri de bazen çarpıntım oluyor. Kan tahlillerimi yaptırıcam. Bilmek istediğim kesin tedavisi var mı? Yoksa bi düzelip bir bozuluyor mu?

bende huzursuzluk el titremesi kilo kaybı ve acaip sinir yapmıştı bu tiroid canım.hemen yaptır bence tahlillerini.çogu doktor geçici olmadığını söyler.yani ilaç kullanmalısın ömrünün sonuna kadar diyorlar.ama ben sadece 2 yıol kullandım ama çok şükür bir daha gerek kalmadı.3 yıldır ilaçsızım ve kontrollerimde tirpidlerimin süper çlıştığı görülüyo.tek bir iz dahi kalmadı.ama ihmal etme canım.çok geçmiş olsun

sedef10
11-02-2011, 11:51
Merhaba,
Ben de kendimde hipertiroid olduğundan şüpheleniyorum. Sizde huzursuzluk falan oluyor mu, ruh halinize etki ediyor mu? Ellerimde belli belirisiz bir titreme var ve kilo kaybı yaşadım. Geceleri de bazen çarpıntım oluyor. Kan tahlillerimi yaptırıcam. Bilmek istediğim kesin tedavisi var mı? Yoksa bi düzelip bir bozuluyor mu?

arkadaşım ben de de hiç bi belirtisi yok diyodum ama kilo kaybını emzirmeye bağlıyordum zayıflıyordum gözümün şişmesini uykusuzluğa bağlıyordum bi gün aile hekimine başvurdum öylesine gitmiştim guatr olabilir dedi bi şüphe ile kan tahlili yaptırdım aşırı derece de tiroidlerim çalışıyormuş hiper tiroidmişim dün öğrendim hipertiroidimi hemen ilaç kullanmaya başladım bildiğim kadarı ile sağlık ocağında bedava kan tahlili yaptırıyorlar bi baktır hormonlarına, zarar gelmez en azından rahat edersin inşaallah bişeyin yoktur:61::61::61:

talin
11-02-2011, 15:23
arkadaşım ben de de hiç bi belirtisi yok diyodum ama kilo kaybını emzirmeye bağlıyordum zayıflıyordum gözümün şişmesini uykusuzluğa bağlıyordum bi gün aile hekimine başvurdum öylesine gitmiştim guatr olabilir dedi bi şüphe ile kan tahlili yaptırdım aşırı derece de tiroidlerim çalışıyormuş hiper tiroidmişim dün öğrendim hipertiroidimi hemen ilaç kullanmaya başladım bildiğim kadarı ile sağlık ocağında bedava kan tahlili yaptırıyorlar bi baktır hormonlarına, zarar gelmez en azından rahat edersin inşaallah bişeyin yoktur:61::61::61:

genellikle kadınlarda tiroid hamileliktan sonra çıkıyormuş zaten.bende de doğumdan sonra çıkmıştı hipertiroid.çok geçmi,ş olsun

sedef10
13-02-2011, 16:23
genellikle kadınlarda tiroid hamileliktan sonra çıkıyormuş zaten.bende de doğumdan sonra çıkmıştı hipertiroid.çok geçmi,ş olsun

çok teşekkürler rabbim önce diğer hastalarına sonra da bana şifa versin

sedef10
13-02-2011, 18:43
genellikle kadınlarda tiroid hamileliktan sonra çıkıyormuş zaten.bende de doğumdan sonra çıkmıştı hipertiroid.çok geçmi,ş olsun

Propycil tb emzirirken kullanılıyomu yaa ne kadar aptalım sormayı unutmuşum anne sütüne geçip bi zarar verir mi bebeğe cevap için çok teşekkürler:71::71:

talin
13-02-2011, 21:18
Propycil tb emzirirken kullanılıyomu yaa ne kadar aptalım sormayı unutmuşum anne sütüne geçip bi zarar verir mi bebeğe cevap için çok teşekkürler:71::71:

canım ben emzirirken kullanmadım hiç ama bir arkadaşım hamileyken kullanıyordu.ama mutlaka doktorun bilmeli.dozunu ona göre ayarlar çünkü

sedef10
14-02-2011, 23:26
canım ben emzirirken kullanmadım hiç ama bir arkadaşım hamileyken kullanıyordu.ama mutlaka doktorun bilmeli.dozunu ona göre ayarlar çünkü
ilgilendiğin için çoooook teşekkürler bu bıcırlar akıl bırakmıyo pazartesi randevum var inşaallah yine bi aptallık yapmazsam sorarım tekrar teşekkürler:71::71::71:

talin
15-02-2011, 22:08
ilgilendiğin için çoooook teşekkürler bu bıcırlar akıl bırakmıyo pazartesi randevum var inşaallah yine bi aptallık yapmazsam sorarım tekrar teşekkürler:71::71::71:

rica ederim canım ne demek.ihmal etme ama mutlaka sor doktoruna.tekrar geçmiş olsun

sedef10
21-02-2011, 20:53
teşekkürler arkadaşım ya sordum ilaç bi zarar veririr mi diye bişey olmaz dedi ultrason çekildim yazdığı şu tiroid glandında grade 2 büyüme ,doku heterojen eko yapısındadır birde multipl sayıda hipoekoik solid mikronodüller mevcut diye yazıyo anlamıyorum ki tekrara kan tahlili yaptırdım yarın tekrar gidicem bu ne ya kendime kansermişim gibi bakıyorum:50::50::50:

talin
22-02-2011, 07:19
yazdıklarından ben de pek bişey anlamadım canım ama sanırım sende nodül var ve nodülde büyüme mi var acaba.ay bu tıp terimleri çok karmaık.en iyi bilgiyi yine doktorundan alacakındır canım

sedef10
23-02-2011, 20:13
yazdıklarından ben de pek bişey anlamadım canım ama sanırım sende nodül var ve nodülde büyüme mi var acaba.ay bu tıp terimleri çok karmaık.en iyi bilgiyi yine doktorundan alacakındır canım

bakarmısın canım ya seni de çok uğraştırdım bildiğin iyi bi doktor var mı acaba istanbulda bugün özel bi hastahaneye gittim beni hemen ameliyata alıyodu valla kafam karıştı birinin dediğini öteki tutmuyo napıcam günde 4 kere ilaç alıyordum baya etkili gelmiş ama ameliyat dedi anlamadım bu işten ameliyattan da çok korkuyorum riskleri de var napıcam bilmiyorum :43::43::43::43::43::59::59::59::59:

talin
23-02-2011, 22:09
bakarmısın canım ya seni de çok uğraştırdım bildiğin iyi bi doktor var mı acaba istanbulda bugün özel bi hastahaneye gittim beni hemen ameliyata alıyodu valla kafam karıştı birinin dediğini öteki tutmuyo napıcam günde 4 kere ilaç alıyordum baya etkili gelmiş ama ameliyat dedi anlamadım bu işten ameliyattan da çok korkuyorum riskleri de var napıcam bilmiyorum :43::43::43::43::43::59::59::59::59:

bende istanbuldayım ve doktorumdan çok memnunum.istersen araştır bi canım.ismi taner damcı.nişantaşında muayenhanesi var biraz pahalıdır ama iyidir.memorial hastanesinde de bakıyo ayrıca.ınternetten araştırısan bulursun muytlaka zaten

sedef10
24-02-2011, 10:00
bende istanbuldayım ve doktorumdan çok memnunum.istersen araştır bi canım.ismi taner damcı.nişantaşında muayenhanesi var biraz pahalıdır ama iyidir.memorial hastanesinde de bakıyo ayrıca.ınternetten araştırısan bulursun muytlaka zaten

çooook teşekürler sigorta geçiyomu acaba muayene ne kadar alır acaba acil cevaplarsan çook sevinirim çok teşekkürler:71::71:

talin
24-02-2011, 10:37
çooook teşekürler sigorta geçiyomu acaba muayene ne kadar alır acaba acil cevaplarsan çook sevinirim çok teşekkürler:71::71:

hastanede geçiyodur belki bılmıyorum canım.en son muayenhanesi 320 lira filandı

sedef10
24-02-2011, 17:42
hastanede geçiyodur belki bılmıyorum canım.en son muayenhanesi 320 lira filandı

bıkmadan yorulmadan ilgilendiğin gerçekten çok teşekkür ederim evet anlaşmalı kurumları var bakalım anlaşmalı olduğumuz halde kaç lira alıyolar bi gidip öğrenmek lazım ki galiba gidicem bende de graves e bağlı hipertiroid var birde nodül çıkmış ameliyat diyo doktor olmak istemiyorum nedeni ise riski vardır diye korkuyorum bi çare arıyorum ilaçlarda cevap veriyo ama yine de ameliyat diyolar bakıcam artık bu sıcak ilgin için çok teşekkürler 2 çocuk annesiyim işte napayım korkuyorum:59::59:

talin
24-02-2011, 21:04
bıkmadan yorulmadan ilgilendiğin gerçekten çok teşekkür ederim evet anlaşmalı kurumları var bakalım anlaşmalı olduğumuz halde kaç lira alıyolar bi gidip öğrenmek lazım ki galiba gidicem bende de graves e bağlı hipertiroid var birde nodül çıkmış ameliyat diyo doktor olmak istemiyorum nedeni ise riski vardır diye korkuyorum bi çare arıyorum ilaçlarda cevap veriyo ama yine de ameliyat diyolar bakıcam artık bu sıcak ilgin için çok teşekkürler 2 çocuk annesiyim işte napayım korkuyorum:59::59:

haklısın canım ama inan korkulacak bişey yok.düzelmeyecek bi hastalık değil.bak bana izi bile kalmadı.gözümün bir tanesi dışarı pörtlemişti resmen çok kötü olmuştum gözüm bile düzeldi.artık normalım.2 seneden fazladır ilaç da kullanmıyorum.eğer imkanın el veriyosa mutlaka git tavsiye ettiğim doktora.çünkü iyi bi doktor muayenesi de çok önemli.iyi araştırmanı tavsiye ederim.ayrıca ilgilenicem tabi.çünkü zamanında ben de çok sıkıntı yaşamıştım.iyi anlıyorum şu anda senin yaşadıklarını.rabbim tez zamanda şifa versin inşallah.yine danışmak istediğib bişey olursa çekinmeden sor lütfen
sevgiler

canımmm
03-03-2011, 17:03
ben yaklaşık 3 sene önce şans eseri fark ettim bu hastalığı... gözlerimde büyüme saçlarım da dökülme el titremelerim kalp atışlarımın hızlanması vs vs yürüyemiyordum çok ilerlemişti bnm rahatsızlığım.. cerrahpaşa nükleer tıp bölümüne gittiğimde anında atom yüklediler bana. hormaonlarımı sıfırladılar şu anda takviye hormon ilacı alıyorum sürekli kontroldeyim ölene kadar dewammmm

sedef10
07-03-2011, 18:38
haklısın canım ama inan korkulacak bişey yok.düzelmeyecek bi hastalık değil.bak bana izi bile kalmadı.gözümün bir tanesi dışarı pörtlemişti resmen çok kötü olmuştum gözüm bile düzeldi.artık normalım.2 seneden fazladır ilaç da kullanmıyorum.eğer imkanın el veriyosa mutlaka git tavsiye ettiğim doktora.çünkü iyi bi doktor muayenesi de çok önemli.iyi araştırmanı tavsiye ederim.ayrıca ilgilenicem tabi.çünkü zamanında ben de çok sıkıntı yaşamıştım.iyi anlıyorum şu anda senin yaşadıklarını.rabbim tez zamanda şifa versin inşallah.yine danışmak istediğib bişey olursa çekinmeden sor lütfen
sevgiler

tekrar teşekkürler bi komşunun tavsiyesi ile özel fatih hastanesine gittim amira baker hanımefendi ile görüştüm çok sıcakkanlı bi doktor ameliyata gerek yok dedi beni taksim araştırma hastahanesine yolladı baştan aşağı tarama yapıyolar yarın da film çekileceğim bakalım yarın belli olacak kesin sonuç allahım tüm hastalara şifa ver içim biraz rahat gözümde büyüme varmı guatr onada vurdu mu diye baktılar temiz çıktı şükürler olsun rabbime yarın görüşürüz inşaallah:71::71:

talin
07-03-2011, 20:37
tekrar teşekkürler bi komşunun tavsiyesi ile özel fatih hastanesine gittim amira baker hanımefendi ile görüştüm çok sıcakkanlı bi doktor ameliyata gerek yok dedi beni taksim araştırma hastahanesine yolladı baştan aşağı tarama yapıyolar yarın da film çekileceğim bakalım yarın belli olacak kesin sonuç allahım tüm hastalara şifa ver içim biraz rahat gözümde büyüme varmı guatr onada vurdu mu diye baktılar temiz çıktı şükürler olsun rabbime yarın görüşürüz inşaallah:71::71:

çok sevindim canım hadi geçmiş olsun.her hastalıkta da olduğu gibi erken teşhis çok önemli ama sakın ihmal etme.bak benim gözüm bile tamamen düzeldi.moralini bozma sakın.iyi haberlerini bekliycem.görüşmek üzere:70:

sedef10
17-03-2011, 11:29
tekrar merhaba film çekindim sıcak ufak bi nodül çıktı ardından biyobsi yapıldı temiz çıktı ama sorun graves ve basedowa bağlı hipertiroid dedi doktorum çok aşırı derecede tiroidlerim çalışıyormuş seni ameliyat edip tiroidini alırsak bu sefer işler tersine döner çalışmayan bi tiroid ve onca kilolarla başbaşa kalırsın dedi o yüzden yarından itibaren atom tedavisine başlıyorum alıcam ilaçlar radyasyon lu ve ağır ilaç olduğu için minik kelebeklerimden 1 hafta ayrı kalıcam annemlerde kalıcak yavrularım onların sağlığı için :58::58:napayım off neyse bakalım inşaallah işe yarar da ameliyata gerek kalmaz bu tadavi yöntemi ile çoğu hasta hastalığından kurtulmuş ben evde tedavi görücem rabbim dermansız dert vermesin tüm hastalara acil şifalar inşaallah talin cim sana da canı gönülden çooook teşekkürler dilerim çok yardımcı oldun gerçekten canım arkadaşım:70:

gumustutam
22-03-2011, 16:30
tekrar merhaba film çekindim sıcak ufak bi nodül çıktı ardından biyobsi yapıldı temiz çıktı ama sorun graves ve basedowa bağlı hipertiroid dedi doktorum çok aşırı derecede tiroidlerim çalışıyormuş seni ameliyat edip tiroidini alırsak bu sefer işler tersine döner çalışmayan bi tiroid ve onca kilolarla başbaşa kalırsın dedi o yüzden yarından itibaren atom tedavisine başlıyorum alıcam ilaçlar radyasyon lu ve ağır ilaç olduğu için minik kelebeklerimden 1 hafta ayrı kalıcam annemlerde kalıcak yavrularım onların sağlığı için :58::58:napayım off neyse bakalım inşaallah işe yarar da ameliyata gerek kalmaz bu tadavi yöntemi ile çoğu hasta hastalığından kurtulmuş ben evde tedavi görücem rabbim dermansız dert vermesin tüm hastalara acil şifalar inşaallah talin cim sana da canı gönülden çooook teşekkürler dilerim çok yardımcı oldun gerçekten canım arkadaşım:70:

merhaba sedefcim,

öncelikle çok geçmiş olsun. ben de o yollardan geçtiğim için senin soruna buradan yanıt veriyorum... herşeyin başı sağlık, hep moralini yüksek tut. aldığın doz çok önemli radyoaktif iyot tedavisinde yarı ömür hesabı yapılarak ne kadar gün dikkat etmek gerektiği sana dr tarafında söylenmeli hatta yazılı bir kağıt da verilmeli adım bu şu kadar mikro kürü doz aldım şunları şunları yapmayacağım diye yazan bir kağıttır bu.

evde dikkat etmen gereken lavaboları ayrı kullanmanız. sen bu şekilde yaptığını söylemiştin zaten. radyasyon ter, idrar ve büyük abdest ile daha kolay bulaştığı için kapı kollarını tutarken ellerin çok terliyorsa havlu kağıtla tutmanı tavsye ederim. ama öyle aşırı bir terlemen yoksa hiç önemli değil. bol bol su içmen lazım burada litrelerce sudan bahsediyorum 8-9 litre kadar. limon çok tüketmen lazım çünkü radyoaktik iyot tükürük bezlerine tahribat verebiliyor... sakız bol bol çiğne ve eşinde çiğnesin...

evde bulaşıkları ayrı yıkamakla uğraşma. kendine karton bardak, tabak ve plasitk çatal, kaşık, bıcak al. oluşan çöplerini balkonda beklet en az 7 gün geçtikten sonra onları normal çöplere at. hergün yıkanman gerektiği sana da söylenmiştir. her seferinde baştan ayağa tertemiz kıyafetler giymen lazım. daha öncede dediğim gibi ter yoluyla bulaştığı için kıyafetlerini sık sık değiştir ve onlarıda balkonda bir poşette beklet 7 gün sonunda yıka. hep kağıt havlu kullan.

ben 150 mikro küri almıştım ve 3 hafta dikkat etmem gerekiyordu. senin dozunun ne olduğu çok önemli. o doza göre hafta sayıları değişiyor.

eşinden uzakta ayrı bir yerde yatman lazım bunuda sana söylemişlerdir. ama ne olursa olsun apartman dairelerinin duvarları kurşunla kaplı olmadığı için saatler sonunda eşin başka odada dahi yatsa ona da mutlaka ulaşıyor. mesafe çok önemli biri seni ziyaret ederse 1 saatte 1 metre, 2. saate girerseniz 2 metre diye diye uzayacak.

ben bahçeye çıkıp ağaçları kucaklıyordum. bana çok iyi geliyordu toprakla oyna yani eline al avcunda beklet. yada bitki yaprakları gövdelerine dokun bu benim keşfettiğim birşey bana çok iyi gelmişti.

baş ağrısı çok şiddetli olabiliyor. hemen en ufak bir sinyande verilen ilaçlarını iç... mide bulantısı da aynı şekilde onda da geçer diye bekleme...
ve unutma burda bizi insanlardan değil insanları bizden koruyorlar. bize zaten olan oldu alacağın dozu aldın, önemli olan onlara birşey bulaştırmamak...
aklıma gelen şimdilik bu kadar senin sormak istediğin birşey olursa lütfen sor.
görüşmek üzere

talin
22-03-2011, 16:51
tekrar merhaba film çekindim sıcak ufak bi nodül çıktı ardından biyobsi yapıldı temiz çıktı ama sorun graves ve basedowa bağlı hipertiroid dedi doktorum çok aşırı derecede tiroidlerim çalışıyormuş seni ameliyat edip tiroidini alırsak bu sefer işler tersine döner çalışmayan bi tiroid ve onca kilolarla başbaşa kalırsın dedi o yüzden yarından itibaren atom tedavisine başlıyorum alıcam ilaçlar radyasyon lu ve ağır ilaç olduğu için minik kelebeklerimden 1 hafta ayrı kalıcam annemlerde kalıcak yavrularım onların sağlığı için :58::58:napayım off neyse bakalım inşaallah işe yarar da ameliyata gerek kalmaz bu tadavi yöntemi ile çoğu hasta hastalığından kurtulmuş ben evde tedavi görücem rabbim dermansız dert vermesin tüm hastalara acil şifalar inşaallah talin cim sana da canı gönülden çooook teşekkürler dilerim çok yardımcı oldun gerçekten canım arkadaşım:70:

canım ya ben bu yazdığını yeni görüyorum daha nedense atlamışım sanırım.nasılsın nasıl oldun atom tedavisi yapılmıştır herhalde.gelirsen ses ver bize meraktayım

sedef10
22-03-2011, 18:37
merhaba sedefcim,

öncelikle çok geçmiş olsun. ben de o yollardan geçtiğim için senin soruna buradan yanıt veriyorum... herşeyin başı sağlık, hep moralini yüksek tut. aldığın doz çok önemli radyoaktif iyot tedavisinde yarı ömür hesabı yapılarak ne kadar gün dikkat etmek gerektiği sana dr tarafında söylenmeli hatta yazılı bir kağıt da verilmeli adım bu şu kadar mikro kürü doz aldım şunları şunları yapmayacağım diye yazan bir kağıttır bu.

evde dikkat etmen gereken lavaboları ayrı kullanmanız. sen bu şekilde yaptığını söylemiştin zaten. radyasyon ter, idrar ve büyük abdest ile daha kolay bulaştığı için kapı kollarını tutarken ellerin çok terliyorsa havlu kağıtla tutmanı tavsye ederim. ama öyle aşırı bir terlemen yoksa hiç önemli değil. bol bol su içmen lazım burada litrelerce sudan bahsediyorum 8-9 litre kadar. limon çok tüketmen lazım çünkü radyoaktik iyot tükürük bezlerine tahribat verebiliyor... sakız bol bol çiğne ve eşinde çiğnesin...

evde bulaşıkları ayrı yıkamakla uğraşma. kendine karton bardak, tabak ve plasitk çatal, kaşık, bıcak al. oluşan çöplerini balkonda beklet en az 7 gün geçtikten sonra onları normal çöplere at. hergün yıkanman gerektiği sana da söylenmiştir. her seferinde baştan ayağa tertemiz kıyafetler giymen lazım. daha öncede dediğim gibi ter yoluyla bulaştığı için kıyafetlerini sık sık değiştir ve onlarıda balkonda bir poşette beklet 7 gün sonunda yıka. hep kağıt havlu kullan.

ben 150 mikro küri almıştım ve 3 hafta dikkat etmem gerekiyordu. senin dozunun ne olduğu çok önemli. o doza göre hafta sayıları değişiyor.

eşinden uzakta ayrı bir yerde yatman lazım bunuda sana söylemişlerdir. ama ne olursa olsun apartman dairelerinin duvarları kurşunla kaplı olmadığı için saatler sonunda eşin başka odada dahi yatsa ona da mutlaka ulaşıyor. mesafe çok önemli biri seni ziyaret ederse 1 saatte 1 metre, 2. saate girerseniz 2 metre diye diye uzayacak.

ben bahçeye çıkıp ağaçları kucaklıyordum. bana çok iyi geliyordu toprakla oyna yani eline al avcunda beklet. yada bitki yaprakları gövdelerine dokun bu benim keşfettiğim birşey bana çok iyi gelmişti.

baş ağrısı çok şiddetli olabiliyor. hemen en ufak bir sinyande verilen ilaçlarını iç... mide bulantısı da aynı şekilde onda da geçer diye bekleme...
ve unutma burda bizi insanlardan değil insanları bizden koruyorlar. bize zaten olan oldu alacağın dozu aldın, önemli olan onlara birşey bulaştırmamak...
aklıma gelen şimdilik bu kadar senin sormak istediğin birşey olursa lütfen sor.
görüşmek üzere

verdiğin bilgiler için çok sağol evet bunları yapıyodum ama doktorum bana bir hafta dikkat etmem gerektiğini ve plastik tabak çatal kaşık bıçak alayım mı dediğimde gerek yok ayrı bi şekilde makinede yıkarsın demişti bana da sadece evden çocukları uzaklaştırma mı söylemişti 5 günden beri çocuklarımı anneme bıraktım maviş gözlü kızım tatlı dilli konuşan oğlum şimdilik yanımda yok bana bir tane kapsül içirdi ve hastahaneden fırr uzaklaştım yani kaçtım :1::1:benim aşırı terlemem yok benim sadece tek sorunum aşırı derecede tiroidlerim çalışıyomuş bunları engelleyecekler sana nasıl içirdiler bu arada ziyaretçi almıyorum ama zavallı kocamla aramızda 3 4 metre mesafede oturuyoruz ama yine de bulaşır mı yaa zaten ayrı oda da yatıyoruz :44::44: sen bunları yapınca hemen geç ti mi süreç nasıl devam ediyo seni de çok yorucam yaa hakkını helal et iş radyasyon olunca haliyle korkuyo insan çok teşekkürler:71::71::71:

sedef10
22-03-2011, 18:53
canım ya ben bu yazdığını yeni görüyorum daha nedense atlamışım sanırım.nasılsın nasıl oldun atom tedavisi yapılmıştır herhalde.gelirsen ses ver bize meraktayım

önemli değil talincim senin de işin gücün vardır olsun,bende şuan atom tedavisi görüyorum çocuklar annemde şimdi 5.günümdeyim aşırı çalışan tiroidlerim bu yöntemle tedavi edeceklerini söyledi karaciğer yağlanması çıktı bunu anlamadım içki ve sigaram yok ama anlamadım galiba ilaca bağlı çıktı bakalım ne zaman geçecek normal ilaç tedavisi değil ya o bakımdan zor kimseye yaklaşamıyorum evde kendime bi köşe yaptım koltuklara bile oturmuyorum valla hep yaptığım yerde oturup yiyip içip yatıyorum yaa o yönden kötü allahtan evde 2 tuvalet 2 lavabo var da acaba bulaştırıyormuyum diye o kadar da korkmuyorum şimdilik böyle bu tedavi biraz pahalı buna çok şaştım bizim ki tanıdık doktor olduğu için bir kapsül 500 tl normalde 2 bin tl buluyomuş neyse ayy başını şişirdim valla şimdilik bu kadar :17::17::17::17::17::71::71:

talin
22-03-2011, 18:56
:nazar:
önemli değil talincim senin de işin gücün vardır olsun,bende şuan atom tedavisi görüyorum çocuklar annemde şimdi 5.günümdeyim aşırı çalışan tiroidlerim bu yöntemle tedavi edeceklerini söyledi karaciğer yağlanması çıktı bunu anlamadım içki ve sigaram yok ama anlamadım galiba ilaca bağlı çıktı bakalım ne zaman geçecek normal ilaç tedavisi değil ya o bakımdan zor kimseye yaklaşamıyorum evde kendime bi köşe yaptım koltuklara bile oturmuyorum valla hep yaptığım yerde oturup yiyip içip yatıyorum yaa o yönden kötü allahtan evde 2 tuvalet 2 lavabo var da acaba bulaştırıyormuyum diye o kadar da korkmuyorum şimdilik böyle bu tedavi biraz pahalı buna çok şaştım bizim ki tanıdık doktor olduğu için bir kapsül 500 tl normalde 2 bin tl buluyomuş neyse ayy başını şişirdim valla şimdilik bu kadar :17::17::17::17::17::71::71:

anladım canım.zor bir süreç senin için ama çoğu gitmiş azı kalmış.umarım herşey isytediğin gibi olur bundan sonrası için.sağlıkla ailenle uzun ömürler geçirirsin.ben atom tedavisi görmediğim için bu konuda pek bir bilgim yok ama arkadaş çok güzel açıklamış.her ıkınıze de geçmiş olsun tekrar
çok öpüyorum

sedef10
22-03-2011, 18:56
pardon gumustutam yaa sende çok zayıflamışmıydın ben çok zayıfladım ama sanki almaya başladım :32::32::32:

sedef10
22-03-2011, 18:59
:nazar:

anladım canım.zor bir süreç senin için ama çoğu gitmiş azı kalmış.umarım herşey isytediğin gibi olur bundan sonrası için.sağlıkla ailenle uzun ömürler geçirirsin.ben atom tedavisi görmediğim için bu konuda pek bir bilgim yok ama arkadaş çok güzel açıklamış.her ıkınıze de geçmiş olsun tekrar
çok öpüyorum

teşekkürler talincim gerçekten sende az yardımcı olmadın ciddiyim rabbim kimseye dermansız dert vermesin bu hastalık çok ilerlediği zaman ani ölüm diğer adı ile şok ölüm meydana gelebiliyomuş çok şükür dediğin gibi çoğu gitti azı kaldı sen nasılsın hayat nasıl gidiyo :71::71::71:

talin
22-03-2011, 19:16
:24::emir_bebek:
teşekkürler talincim gerçekten sende az yardımcı olmadın ciddiyim rabbim kimseye dermansız dert vermesin bu hastalık çok ilerlediği zaman ani ölüm diğer adı ile şok ölüm meydana gelebiliyomuş çok şükür dediğin gibi çoğu gitti azı kaldı sen nasılsın hayat nasıl gidiyo :71::71::71:

ben iyiyim canım çok şükür.geçen hafta aynı gözümde bir şişme oldu benim de eyvah dedim yine mi tiroid geldi acaba.ama önceki durumdan farklıydı.sadece göz kapağım şişmişti.zaten tahlillerim normaldi.göz doktoruna gittim.meğerse mikrop kapmış.neyse çok şükür korktum ama bişey çıkmadı.ama yine de nüksedebilir tabi.hep kontrol lazım..bu arada bende de zayıflama olmuştu.doktor zayıflamamışsın sen erimişsin demişti bana.ama sonradan ilaç kullanmaya başladığımda kiloları geri almıştım.alman gayet normaldir herhalde canım

sedef10
22-03-2011, 19:23
:24::emir_bebek:

ben iyiyim canım çok şükür.geçen hafta aynı gözümde bir şişme oldu benim de eyvah dedim yine mi tiroid geldi acaba.ama önceki durumdan farklıydı.sadece göz kapağım şişmişti.zaten tahlillerim normaldi.göz doktoruna gittim.meğerse mikrop kapmış.neyse çok şükür korktum ama bişey çıkmadı.ama yine de nüksedebilir tabi.hep kontrol lazım..bu arada bende de zayıflama olmuştu.doktor zayıflamamışsın sen erimişsin demişti bana.ama sonradan ilaç kullanmaya başladığımda kiloları geri almıştım.alman gayet normaldir herhalde canım

ohh önce korktum sonra içimi rahatlattın aman aman bi kere geldi bi daha gelmez inşaallah neyse ki değilmiş evet ya kilo almaya başladım kilo almam güzel de inşaallah çok almam ya doktorum sen şimdi hipertiroidsin bu tedaviyi gördükten sonra hipotiroid olmanı yani çok kilo almanı istemiyorum onun da çaresine bakıcaz dedi :26::26::26::26::55::55:

gumustutam
23-03-2011, 08:14
verdiğin bilgiler için çok sağol evet bunları yapıyodum ama doktorum bana bir hafta dikkat etmem gerektiğini ve plastik tabak çatal kaşık bıçak alayım mı dediğimde gerek yok ayrı bi şekilde makinede yıkarsın demişti bana da sadece evden çocukları uzaklaştırma mı söylemişti 5 günden beri çocuklarımı anneme bıraktım maviş gözlü kızım tatlı dilli konuşan oğlum şimdilik yanımda yok bana bir tane kapsül içirdi ve hastahaneden fırr uzaklaştım yani kaçtım :1::1:benim aşırı terlemem yok benim sadece tek sorunum aşırı derecede tiroidlerim çalışıyomuş bunları engelleyecekler sana nasıl içirdiler bu arada ziyaretçi almıyorum ama zavallı kocamla aramızda 3 4 metre mesafede oturuyoruz ama yine de bulaşır mı yaa zaten ayrı oda da yatıyoruz :44::44: sen bunları yapınca hemen geç ti mi süreç nasıl devam ediyo seni de çok yorucam yaa hakkını helal et iş radyasyon olunca haliyle korkuyo insan çok teşekkürler:71::71::71:

merhaba sedefcim,

ne demek hak.. helali hoş olsun. az kalmış çocuklarına kavuşma süren ha gayret. ben tiroit kanseriyim 2 türlü kanser çıktığı ve ameliyat sonrasında residü olduğu için kanserli hücrelerin kökünü kazımak amaçlı radyasyon aldım. o zaman hastanede yattım. 1 gece. ertesi gün çıkarttılar ve 3 hafta dikkat ettim. heryıl düzenli taramaya giriyorum. tarama olmadan önce hep radyasyon alıyorum bazen sıvı olarak veriyorlar bazende kapsul şeklinde içiriyorlar. yıllık kontrol amaçlı taramalarımda 5 mikroküri alıyorum onda korunma süresi 1 hafta oluyor.

benim teşhisim konmadan önce aniden 7 kilo verdim 1 hafta içinde. ee birde genciz ya kilo verince niye verdim denmiyor tabi... bu olaylar taa 2008 de olmuştu. 6 ay sonrasında endokrine gittim ve çıkamadım :))) neyse en azından neyim ne değilim çok iyi biliyorum. birçok insana göre de çok şanslıyım ki bulundu, alındı, kökü kazınıyor :)

bizim nükleer doktorları plastik catal bardak olayına biz rahat edelim diye uygulayın diyorlar. yani bu senin rahatın için. ben hastaneye yatıpda büyük doz aldıgımda oraya götürdügüm terlik, yemek kabı ki bize 2 günlük yemek getirin denmişti, sular, limonatalar ne varsa hatta orda okumak için aldığım dergileri bile hastanede çöpe attım getirmedim eve. pijamamı bile attım... o derece. çünkü orda aldığım doz çok fazlaydı.

radyasyonu aldıktan sonra bende terleme de başlıyor. normalde çok terlerim ama ellerim terlemez. o tamamen bünye ile alakalı... birde benim radyasyon tarihlerim hep mayıs sonuna geldiği için de ter oluyor hava sıcak :)))
kolay gelsin

gumustutam
23-03-2011, 08:17
pardon gumustutam yaa sende çok zayıflamışmıydın ben çok zayıfladım ama sanki almaya başladım :32::32::32:

hiper olduğun için kilo kaybediyorsun. az çalışmasını sağlayacak ilaçlar verildi mi? onları 6 ay kullandın mı bu seferde hipo oluyorsun az çalışıyor. benim tamamen alındığı için ne hiper ne hipo ama kilo almaya başladım... 3 ay önce yine aniden 8 kilo verdim. dengesiz işte... ama şuanda verdiğim 8 kg nin tamamını aldım :))

talin
23-03-2011, 08:34
merhaba sedefcim,

ne demek hak.. helali hoş olsun. az kalmış çocuklarına kavuşma süren ha gayret. ben tiroit kanseriyim 2 türlü kanser çıktığı ve ameliyat sonrasında residü olduğu için kanserli hücrelerin kökünü kazımak amaçlı radyasyon aldım. o zaman hastanede yattım. 1 gece. ertesi gün çıkarttılar ve 3 hafta dikkat ettim. heryıl düzenli taramaya giriyorum. tarama olmadan önce hep radyasyon alıyorum bazen sıvı olarak veriyorlar bazende kapsul şeklinde içiriyorlar. yıllık kontrol amaçlı taramalarımda 5 mikroküri alıyorum onda korunma süresi 1 hafta oluyor.

benim teşhisim konmadan önce aniden 7 kilo verdim 1 hafta içinde. ee birde genciz ya kilo verince niye verdim denmiyor tabi... bu olaylar taa 2008 de olmuştu. 6 ay sonrasında endokrine gittim ve çıkamadım :))) neyse en azından neyim ne değilim çok iyi biliyorum. birçok insana göre de çok şanslıyım ki bulundu, alındı, kökü kazınıyor :)

bizim nükleer doktorları plastik catal bardak olayına biz rahat edelim diye uygulayın diyorlar. yani bu senin rahatın için. ben hastaneye yatıpda büyük doz aldıgımda oraya götürdügüm terlik, yemek kabı ki bize 2 günlük yemek getirin denmişti, sular, limonatalar ne varsa hatta orda okumak için aldığım dergileri bile hastanede çöpe attım getirmedim eve. pijamamı bile attım... o derece. çünkü orda aldığım doz çok fazlaydı.

radyasyonu aldıktan sonra bende terleme de başlıyor. normalde çok terlerim ama ellerim terlemez. o tamamen bünye ile alakalı... birde benim radyasyon tarihlerim hep mayıs sonuna geldiği için de ter oluyor hava sıcak :)))
kolay gelsin

çok ama çok zor.allah kolaylık versin size.çok zor süreçler yaşamışsın.ama dediğin gibi yine çok şükür çaresi bulunmuş,önceden anlaşılmış,tedavisi yapılmış.çok çok geçmiş olsun

sedef10
23-03-2011, 09:08
merhaba sedefcim,

ne demek hak.. helali hoş olsun. az kalmış çocuklarına kavuşma süren ha gayret. ben tiroit kanseriyim 2 türlü kanser çıktığı ve ameliyat sonrasında residü olduğu için kanserli hücrelerin kökünü kazımak amaçlı radyasyon aldım. o zaman hastanede yattım. 1 gece. ertesi gün çıkarttılar ve 3 hafta dikkat ettim. heryıl düzenli taramaya giriyorum. tarama olmadan önce hep radyasyon alıyorum bazen sıvı olarak veriyorlar bazende kapsul şeklinde içiriyorlar. yıllık kontrol amaçlı taramalarımda 5 mikroküri alıyorum onda korunma süresi 1 hafta oluyor.

benim teşhisim konmadan önce aniden 7 kilo verdim 1 hafta içinde. ee birde genciz ya kilo verince niye verdim denmiyor tabi... bu olaylar taa 2008 de olmuştu. 6 ay sonrasında endokrine gittim ve çıkamadım :))) neyse en azından neyim ne değilim çok iyi biliyorum. birçok insana göre de çok şanslıyım ki bulundu, alındı, kökü kazınıyor :)

bizim nükleer doktorları plastik catal bardak olayına biz rahat edelim diye uygulayın diyorlar. yani bu senin rahatın için. ben hastaneye yatıpda büyük doz aldıgımda oraya götürdügüm terlik, yemek kabı ki bize 2 günlük yemek getirin denmişti, sular, limonatalar ne varsa hatta orda okumak için aldığım dergileri bile hastanede çöpe attım getirmedim eve. pijamamı bile attım... o derece. çünkü orda aldığım doz çok fazlaydı.

radyasyonu aldıktan sonra bende terleme de başlıyor. normalde çok terlerim ama ellerim terlemez. o tamamen bünye ile alakalı... birde benim radyasyon tarihlerim hep mayıs sonuna geldiği için de ter oluyor hava sıcak :)))
kolay gelsin
ayyyyy canım yaaa tühh neyseki geç de olsa farketmişsin,bildiğim kadarı ile tiroid kanseri diğer kanserlere göre tedaviye dah çok cabuk cevap veren tedaviymiş ki allahtan öyleymiş yaşadıkların çok zor bende bi yandan çocuk emziriyordum bir yandan da zayıflıyordum zayıflarken arada kalp çarpıntım olurdu baya zaman sonra elimle boğazımı okşar gibi oynarken sanki burası şiş gibi diyordum ertesi gün aile hekimine baş vurdum boğazımı gösterdim guatr olabilir dediler sonra kan tahlili yaptırdım oooooooooooooo aşırı derece de tiroidlerim çalışıyomuş neredeyse 6 hastahane dolaştım en sonun da fatih den özel bi hastahane orası yönlendirdi beni taksim eğitim ve araştırmaya vücudumu araştırdılar iyi huylu sıcak nodül çıktı zararsız sonra biyopsi derken ben zehirli guatr olmuşum tiroidlerim çok çalışıyomuş önce anti tiroid verildi bu ilaç baya bende gelişme gösterdi şimdi de radyasyon aldım bugün 6.gün rabbim bütün hastalara sonra da bana şifa versin yavrularım burnumda tütüyo hele onların o mis gibi kokuları :59::59::59: neyse rabbime şükür çoğu gitti azı kaldı ben mikro kürüden anlamıyorumda doktor beni özel odaya götürdü orda radyasyon ölçer vardı 0 0 ken ben ilacı içtim 3.6 çıkmıştı kaçtım ordan doktor beni hastahaneden kovdu :1::1::1::1: velhasıl benim içtiğim düşük doz du galiba :44::44::44: senin yaşadıkların daha zor off off rabbim bir kere vermiş aman bir daha vermesin çok geçmiş olsun verdiğin bilgiler benim için çok kıymetli insan doktoruna herşeyi soruyo ama bunu geçiren birine sorunca daha mantıklı buluyorum sonuçta radyasyon yayıyoruz eminim verdiğin bilgiler sadece ben bizim gibi hastalar da yararlanır çook teşekkürler:71::71::71::71::71::71::71::71:

sedef10
23-03-2011, 09:13
pardon gumustutam yaa iyice başını ağrıttım acaba düşük doz aldığında tedavi esnasında şunu yeme bunu ye gibi şeyler söyledi mi ben iyotlu tuz kullanmıyorum ama şunu yeme bunu yeme diye de bişey söylemedi doktorum teşekkürler:78::78::78:

sedef10
23-03-2011, 10:27
bugün tedavimin 6. günü acaba kısa süreli de olsa bi tur atıp gelebilirmiyim dışarıya yaa:17::17::17:

gumustutam
23-03-2011, 10:27
pardon gumustutam yaa iyice başını ağrıttım acaba düşük doz aldığında tedavi esnasında şunu yeme bunu ye gibi şeyler söyledi mi ben iyotlu tuz kullanmıyorum ama şunu yeme bunu yeme diye de bişey söylemedi doktorum teşekkürler:78::78::78:

büyük doz alırken iyot rejimi verilmişti. o çok katı bir rejimdi. o zaman iyotsuz tuz kullandım. iyotlu bir yiyecek tüketmiyordum. 2 hafta uygulandıktan sonra dozumu aldım. Düşük dozda dikkat etmem gerekmiyor çünkü ilacımı bırakmadan taramaya giriyorum. bu şekilde olabilmesi için de rapor hazırlanıyor yurtdışından getirilen bir ilaç vuruluyor. sen radyasyonu almaya yakın kullandığın ilaçlarını bırakman söylendi mi bilmiyorum ama senin durumun tamamen farklı sen hipersin... hiper ilaçları bıraktırılıyor mu bilmiyorum. benim ki kanser tedavisi. bildik tiroid ilacım var. bu yurtdısından getirilen ilacı öğrenmeden önce, şu şekilde oluyordu. taramaya 1 ay kala ilacını bırakıyorsun. TSH seviyen 600 lere çıkıyor o sıra iyotsuz tuz kullanıyorsun. dozu alıncada yavaş yavaş aynı ilacı alıyorsun onu ay ay tahlil yapıp doz ayarlaması yapılarak hallediyorlar. ilacı bıraktıgın anda 30 gunde 5 kilo alıyorsun. hipo tiroid sendromlarından şikayet ettiğim için "böyle bir ilaç var senin taramanı bununla yapalım ilacını bırakman gerekmez " dediler . o günden beridir rahatım...

gumustutam
23-03-2011, 10:31
bugün tedavimin 6. günü acaba kısa süreli de olsa bi tur atıp gelebilirmiyim dışarıya yaa:17::17::17:

dışarıya çık. eve hapsolma. ama toplu taşıma araçları kullanma. yolda gördüğün çocuklardan uzakta dur. bahçeye özellikle çık. evde oturarak geçmez o 7 gün. ruhun sıkılır.. :)

sedef10
23-03-2011, 10:33
büyük doz alırken iyot rejimi verilmişti. o çok katı bir rejimdi. o zaman iyotsuz tuz kullandım. iyotlu bir yiyecek tüketmiyordum. 2 hafta uygulandıktan sonra dozumu aldım. Düşük dozda dikkat etmem gerekmiyor çünkü ilacımı bırakmadan taramaya giriyorum. bu şekilde olabilmesi için de rapor hazırlanıyor yurtdışından getirilen bir ilaç vuruluyor. sen radyasyonu almaya yakın kullandığın ilaçlarını bırakman söylendi mi bilmiyorum ama senin durumun tamamen farklı sen hipersin... hiper ilaçları bıraktırılıyor mu bilmiyorum. benim ki kanser tedavisi. bildik tiroid ilacım var. bu yurtdısından getirilen ilacı öğrenmeden önce, şu şekilde oluyordu. taramaya 1 ay kala ilacını bırakıyorsun. TSH seviyen 600 lere çıkıyor o sıra iyotsuz tuz kullanıyorsun. dozu alıncada yavaş yavaş aynı ilacı alıyorsun onu ay ay tahlil yapıp doz ayarlaması yapılarak hallediyorlar. ilacı bıraktıgın anda 30 gunde 5 kilo alıyorsun. hipo tiroid sendromlarından şikayet ettiğim için "böyle bir ilaç var senin taramanı bununla yapalım ilacını bırakman gerekmez " dediler . o günden beridir rahatım...

yok canım ben bütün teslerimi yaptırdım önceden yapmam gereken bişey olmadı 2 3 gün önce sadece anti tiriroid ilacımı kestim tedaviden 1 hafta sonra tekrar alıcam yani 2 gün sonra başlıycam sabah 1 akşam 1 olmak üzere ben sadece iyolu tuz kullanmıyorum doktorum tahlilerden sonra tedaviye hemen başlayalım dedi başladık ilacı hemen hollanda dan getirtti geçtiğimiz cuma başladım :71::71:

gumustutam
23-03-2011, 10:35
çok ama çok zor.allah kolaylık versin size.çok zor süreçler yaşamışsın.ama dediğin gibi yine çok şükür çaresi bulunmuş,önceden anlaşılmış,tedavisi yapılmış.çok çok geçmiş olsun

Çok teşekkür ederim talin. Şükür ki tedavim var oluyorum... Böyle böyle bitecek inşallah. Hepimize geçmiş olsun.

sedef10
23-03-2011, 10:36
dışarıya çık. eve hapsolma. ama toplu taşıma araçları kullanma. yolda gördüğün çocuklardan uzakta dur. bahçeye özellikle çık. evde oturarak geçmez o 7 gün. ruhun sıkılır.. :)

aslında doktorum bana sıkı bi diyet yani onu yapma bunu yapma diye sıkı bişeyler söylemedi ama ben titiz davranmaya çalışıyorum örneğin klavyeyi ve mause yi kullandıktan sonra ıslak havlu ile temizliyorum :34::34::34:

sedef10
23-03-2011, 10:38
gumustutam ve talin rabbim sizlerden çooooooook razı olsun hayatınız hep gülmekle sevmekle sevindirmekle geçsin rabbim gönlünüzden neyi istiyorsanız onu versin inşaallah:69::69::71::71::71::71:

gumustutam
23-03-2011, 10:41
yok canım ben bütün teslerimi yaptırdım önceden yapmam gereken bişey olmadı 2 3 gün önce sadece anti tiriroid ilacımı kestim tedaviden 1 hafta sonra tekrar alıcam yani 2 gün sonra başlıycam sabah 1 akşam 1 olmak üzere ben sadece iyolu tuz kullanmıyorum doktorum tahlilerden sonra tedaviye hemen başlayalım dedi başladık ilacı hemen hollanda dan getirtti geçtiğimiz cuma başladım :71::71:

evet seninki ile benimki farklı olduğu için ön hazırlık aşaması da farklı ama aldığımız ilaç aynı oluyor. rdyoakif yüklenmiş iyot alıyoruz :)) RAİ yani. az kaldı bak geçiyor günler sonra çocuklarına kavuşacaksın. çocuklarınla internetten görüntülü konuşsan (yapıyorsundur da eminim ama kesmiyordur) o sana moral olur.
benim tarih mayısın son haftası. 5 gün gidicem. ilk iki gün sabahtan iğne yiyorum. bir anda TSH tavan yapacak. 3. gün RAİ yi ağız yollu verecekler. ordan da 7 gün ev dinlenmesi :) çalıştığım için izinde çok alamıyorum. Allahtan cumartesi pazar ada deng geldi 7 günü böyle kurtarıcam. geçen senelerde ehliyetim yoktu. bu sene evde oturmayayım diyorum. atlıcam arabaya dağ bayır gezicem. kimseciklerde yok ohh hem temiz hava hem de vücuttan daha olay atarım. plan bu ama bakalım nasip olcak mı? :)))

gumustutam
23-03-2011, 10:48
aslında doktorum bana sıkı bi diyet yani onu yapma bunu yapma diye sıkı bişeyler söylemedi ama ben titiz davranmaya çalışıyorum örneğin klavyeyi ve mause yi kullandıktan sonra ıslak havlu ile temizliyorum :34::34::34:

bunu yaptığın iyi oluyor bence. parmak uclarından terlersin ordan tuşlara geçer. bir sonraki kullanan gereksiz yere fazladan radyasyon alır... ama şuda var bizde doktorlar ısrarla üstüne basıyor "girip çıktığınız yerleri çamaşır sularıyla temizlemeye kalkmayın. radyasonu bunlarla temizleyemezsiniz. sadece zamanla geçer" diyorlar. geldik yine yarı ömüre sağolsun radyoaktif maddeler :) çok çok kafana da takma. 7 gün geçince çocuklara geçmesi ihtimali de azalacak. sendeki normal seviyeye inecek. ama unutma düşük dozum bile 5 mikroküri idi. ama vücuttan tamamen 6 ayda atılabiliyor. her rai aldığımda 6 ay çocuk yapmayacaksınız diye uyarıyorlar.

sedef10
23-03-2011, 10:51
evet seninki ile benimki farklı olduğu için ön hazırlık aşaması da farklı ama aldığımız ilaç aynı oluyor. rdyoakif yüklenmiş iyot alıyoruz :)) RAİ yani. az kaldı bak geçiyor günler sonra çocuklarına kavuşacaksın. çocuklarınla internetten görüntülü konuşsan (yapıyorsundur da eminim ama kesmiyordur) o sana moral olur.
benim tarih mayısın son haftası. 5 gün gidicem. ilk iki gün sabahtan iğne yiyorum. bir anda TSH tavan yapacak. 3. gün RAİ yi ağız yollu verecekler. ordan da 7 gün ev dinlenmesi :) çalıştığım için izinde çok alamıyorum. Allahtan cumartesi pazar ada deng geldi 7 günü böyle kurtarıcam. geçen senelerde ehliyetim yoktu. bu sene evde oturmayayım diyorum. atlıcam arabaya dağ bayır gezicem. kimseciklerde yok ohh hem temiz hava hem de vücuttan daha olay atarım. plan bu ama bakalım nasip olcak mı? :)))

evet internet kesmiyo bazen konuşmak istemiyorum kendimi üzmek istemiyorum ilk defa bu kadar ayrı kaldım çok özlüyorum onları :69::69::69::69: inşaallah sende bi aksilik olmadan bu günleri atlatırsın durumun varsa al ehliyetini atla arabaya ama benim yerime de gez deniz kenarlarına piknik yerlerine git ama uzaklaşma haaa inşaallah planın gerçekleşir ben de mutlu olurum senin işin benden zor ama en büyük teselli rabbimin şifa vermesi ya vermeseydi........ off neyse gösterdiğin ilgiye çoook teşekkür ederim sen bu hastalıkta usta olduğun için(keşke olmasaydın hasta da olmasaydın ama işte....)sana danışıyorum keşke yardımım dokunsa ama bende pek bilmiyorum bildiğimi paylaştım ama ne kadar en çok sen bana oluyosun allah razı olsun gerçekten çoook teşekkür ederim:71::71::71::71::71::71:

sedef10
23-03-2011, 10:55
bunu yaptığın iyi oluyor bence. parmak uclarından terlersin ordan tuşlara geçer. bir sonraki kullanan gereksiz yere fazladan radyasyon alır... ama şuda var bizde doktorlar ısrarla üstüne basıyor "girip çıktığınız yerleri çamaşır sularıyla temizlemeye kalkmayın. radyasonu bunlarla temizleyemezsiniz. sadece zamanla geçer" diyorlar. geldik yine yarı ömüre sağolsun radyoaktif maddeler :) çok çok kafana da takma. 7 gün geçince çocuklara geçmesi ihtimali de azalacak. sendeki normal seviyeye inecek. ama unutma düşük dozum bile 5 mikroküri idi. ama vücuttan tamamen 6 ayda atılabiliyor. her rai aldığımda 6 ay çocuk yapmayacaksınız diye uyarıyorlar.

evet doktorum da 6 ay çocuk yok dedi şimdi çocuk düşünmüyorum zaten 1,5 yaşında kızım var 5 yaşında oğlum var vaktini aldım müsaitmiydin ya aptal kafam seni meşgul ediyo:78::78::78::78::78:

gumustutam
23-03-2011, 12:17
evet internet kesmiyo bazen konuşmak istemiyorum kendimi üzmek istemiyorum ilk defa bu kadar ayrı kaldım çok özlüyorum onları :69::69::69::69: inşaallah sende bi aksilik olmadan bu günleri atlatırsın durumun varsa al ehliyetini atla arabaya ama benim yerime de gez deniz kenarlarına piknik yerlerine git ama uzaklaşma haaa inşaallah planın gerçekleşir ben de mutlu olurum senin işin benden zor ama en büyük teselli rabbimin şifa vermesi ya vermeseydi........ off neyse gösterdiğin ilgiye çoook teşekkür ederim sen bu hastalıkta usta olduğun için(keşke olmasaydın hasta da olmasaydın ama işte....)sana danışıyorum keşke yardımım dokunsa ama bende pek bilmiyorum bildiğimi paylaştım ama ne kadar en çok sen bana oluyosun allah razı olsun gerçekten çoook teşekkür ederim:71::71::71::71::71::71:

rica ederim sedefcim nedemek. seve seve yanıtlıyorum. ben bu süreçleri hep deneye deneye öğrendim. onun için birine faydam olsa çok mutlu oluyorum. öğlen arasında azıcık yürüdüm geldim :)

beni 2 sene önce, taramamın gününün değiştiğini haber vermek için aramışlardı. yani 2009 daki taramaydı sanırım. benim elim ayağım salındı. neyapacağımı bilemedim halbuki birşey yok ama ben panik oldum. düşünsene hastane seni arıyor "şu saatteki randevu değişti 2 gün önce geleceksiniz" diyor. ben bir başladım ağlamaya duramıyorum. birde işyerindeyim düşün halimi. toparlanamıyorum da. neyse su içtim, kese kağıdına hava verdim aldım nefesimi kontrol etmek için geçti. gün geldi gittim. taramayı radyasyonu verip yapacaklarını bilmiyordum çünkü bir büyük doz almıştım nasılsa o hala vücutta diyip birde kendimi buna inandırıp gitmiştim. sonuç olarak beni aldılar karantina odasına. eşime boncuk boncuk bakıyorum. aç ağzını yum gözünü bak sana ne vercez? :) radyasyon... aaaaa arabaya bindik eve gidiyoruz başladım ben yine ağlamaya "geçmiyor işte geçmiyor hep hastanede yaşıcam bitmedi" diye veryansın ettim. ama bunların hepsi ne olacağını bilememekten. halbuki biri bana anlatsa böyle olacak, şu olacak diye. doktorlarda beni atlamışlar herkese anlatmışlar bir ben kalmışım. böyle bölye öğrendim maalesef. tecrübesiz, bu konuda çok cahil olmak isterdim ama napalım herşey Allahtan, şifası da Allahtan geliyor. Dayanabileceğim birşeymiş ki bu bana geldi diyorum. Şimdi eskisi gibi herşeyi kafaya takmıyorum. bana ne dünya yansa bir tas kova su götürmem artık :))) hehehe

sedef10
23-03-2011, 13:50
rica ederim sedefcim nedemek. seve seve yanıtlıyorum. ben bu süreçleri hep deneye deneye öğrendim. onun için birine faydam olsa çok mutlu oluyorum. öğlen arasında azıcık yürüdüm geldim :)

beni 2 sene önce, taramamın gününün değiştiğini haber vermek için aramışlardı. yani 2009 daki taramaydı sanırım. benim elim ayağım salındı. neyapacağımı bilemedim halbuki birşey yok ama ben panik oldum. düşünsene hastane seni arıyor "şu saatteki randevu değişti 2 gün önce geleceksiniz" diyor. ben bir başladım ağlamaya duramıyorum. birde işyerindeyim düşün halimi. toparlanamıyorum da. neyse su içtim, kese kağıdına hava verdim aldım nefesimi kontrol etmek için geçti. gün geldi gittim. taramayı radyasyonu verip yapacaklarını bilmiyordum çünkü bir büyük doz almıştım nasılsa o hala vücutta diyip birde kendimi buna inandırıp gitmiştim. sonuç olarak beni aldılar karantina odasına. eşime boncuk boncuk bakıyorum. aç ağzını yum gözünü bak sana ne vercez? :) radyasyon... aaaaa arabaya bindik eve gidiyoruz başladım ben yine ağlamaya "geçmiyor işte geçmiyor hep hastanede yaşıcam bitmedi" diye veryansın ettim. ama bunların hepsi ne olacağını bilememekten. halbuki biri bana anlatsa böyle olacak, şu olacak diye. doktorlarda beni atlamışlar herkese anlatmışlar bir ben kalmışım. böyle bölye öğrendim maalesef. tecrübesiz, bu konuda çok cahil olmak isterdim ama napalım herşey Allahtan, şifası da Allahtan geliyor. Dayanabileceğim birşeymiş ki bu bana geldi diyorum. Şimdi eskisi gibi herşeyi kafaya takmıyorum. bana ne dünya yansa bir tas kova su götürmem artık :))) hehehe

ayyy canım yaaa seni atlamışlar ya hani herşeyde var bi hayır belkide bu yüzden tecrübe sahibi olmuşsun rabbim bir daha yaşatmasın offf canım çiğ köfte çekti yersem bişey olur mu yaaa :77::77::77::77::78::78::78::78::78::17::17::17::1 7::17: birde ben varya 2009 ağustosta doğum yaptım sadece lohusamı gördüm bu zamana kadar hiiiiç adet olmamıştım hep emzirmeye bağlıyordum şimdi daha yeni adet oldum yeni yıkandım yaa allahh bu olumlu mu acaba :71::71::71::71::71::71:tekrar tekrar vaktinden bana da ayırdığın için çooook teşekkür ederim:69::69::69::54::54::54::54::54::54::71::71: :71::71:

gumustutam
23-03-2011, 14:10
ayyy canım yaaa seni atlamışlar ya hani herşeyde var bi hayır belkide bu yüzden tecrübe sahibi olmuşsun rabbim bir daha yaşatmasın offf canım çiğ köfte çekti yersem bişey olur mu yaaa :77::77::77::77::78::78::78::78::78::17::17::17::1 7::17: birde ben varya 2009 ağustosta doğum yaptım sadece lohusamı gördüm bu zamana kadar hiiiiç adet olmamıştım hep emzirmeye bağlıyordum şimdi daha yeni adet oldum yeni yıkandım yaa allahh bu olumlu mu acaba :71::71::71::71::71::71:tekrar tekrar vaktinden bana da ayırdığın için çooook teşekkür ederim:69::69::69::54::54::54::54::54::54::71::71: :71::71:

forumlar bunun için bilgi paylaşımı :) benim gibilerde radyasyonu alınca normal gıdanı alıyorsun. yani doktor o şekilde söylüyor. normal yaşamına geri dönüyorsun. senin için bir şey söylenmediyse canının çektiğini ye ama şimdilik iyotsuz tuzla yapılan şeyler ye. ne olur ne olmaz...

sedef10
23-03-2011, 15:37
biraz önce doktorumu aradım iyotlu tuz kullanma dedi ama çiğ köfte bana bakıyo ben ona bakıyorum yaa ne yicez biz yaa zeytin peynir de mi yasak:97::97::97::97::97::97::97::37::37::37::37:

sedef10
24-03-2011, 09:58
yaa pardon gumustutam kafama çok taktım sabahları ne yicez yaa zeytin peynir süt ürünleri yasak ne yesek şarküteri de işte salam sucuk da yasak eeeee sen nasıl besleniyosun ya biraz fikir verirmisin :78::78::78::78::97::97::97::97::97:

talin
24-03-2011, 11:02
yaa pardon gumustutam kafama çok taktım sabahları ne yicez yaa zeytin peynir süt ürünleri yasak ne yesek şarküteri de işte salam sucuk da yasak eeeee sen nasıl besleniyosun ya biraz fikir verirmisin :78::78::78::78::97::97::97::97::97:

yulaf al canım.1 yeşil elmayı,3 çorba kaşığı yulafı,4-5 cevizi,4-5 çekirdekli siyah üzümü,azıcık da tarçını at rondoya azıcık da sulanması için limon ya da mandalina suyu sık.görünüşü hoş olmuyo pek bebek maması gibi ama hem çok doyurucu hem çok sağlıklı oluyo.tüm gün alman gereken tüm vitaminleri alıyorsun besleyici oluyo.tavsiye ederim.ben çoğu zaman bu şekilde yapıyorum kahvaltımı

sedef10
24-03-2011, 11:27
yulaf al canım.1 yeşil elmayı,3 çorba kaşığı yulafı,4-5 cevizi,4-5 çekirdekli siyah üzümü,azıcık da tarçını at rondoya azıcık da sulanması için limon ya da mandalina suyu sık.görünüşü hoş olmuyo pek bebek maması gibi ama hem çok doyurucu hem çok sağlıklı oluyo.tüm gün alman gereken tüm vitaminleri alıyorsun besleyici oluyo.tavsiye ederim.ben çoğu zaman bu şekilde yapıyorum kahvaltımı

olsun sağlıklı ve besleyici yerim ya farketmez de işte ben hergün ne yicem diye düşünüyorum bunu hergün yerim ama işte vs.vs.vs.:31::31::31::31:
talincim çok teşekkür ederim gerçekten:71::71::71::71:

gumustutam
24-03-2011, 11:49
yaa pardon gumustutam kafama çok taktım sabahları ne yicez yaa zeytin peynir süt ürünleri yasak ne yesek şarküteri de işte salam sucuk da yasak eeeee sen nasıl besleniyosun ya biraz fikir verirmisin :78::78::78::78::97::97::97::97::97:

merhaba, ekmek yapma makinan varsa yada olan biri varsa iyotsuz tuzla ekmek yapmalarını rica et :)) peyniri bir süreliğine kaldır. tatlı şeyler serbest ama tuzlu hazır gıdalarda fazla fazla iyot var. talinde yazmış zaten. müsli, yulaf, süt o şekilde geçireceksin. ben 2 hafta iyot rejimi yaptım. yiyecek bulmak sıkıntılı oluyor. dışarda birşey yersende kumpir ye tuzsuz sadece kaşar peyniri ve yağlı. üstüne haşlanmış sebze... valla kekle çay bile kahvaltı için ideal iyotsuz beslenirken. nasılsa sonra normale döneceksin :)

sedef10
24-03-2011, 12:00
merhaba, ekmek yapma makinan varsa yada olan biri varsa iyotsuz tuzla ekmek yapmalarını rica et :)) peyniri bir süreliğine kaldır. tatlı şeyler serbest ama tuzlu hazır gıdalarda fazla fazla iyot var. talinde yazmış zaten. müsli, yulaf, süt o şekilde geçireceksin. ben 2 hafta iyot rejimi yaptım. yiyecek bulmak sıkıntılı oluyor. dışarda birşey yersende kumpir ye tuzsuz sadece kaşar peyniri ve yağlı. üstüne haşlanmış sebze... valla kekle çay bile kahvaltı için ideal iyotsuz beslenirken. nasılsa sonra normale döneceksin :)

allah razı olsun ne yiyeceğimi bilemiyorum evet makinem var onunla yapıcam artık ekmeğimi,nasıl besleniceğimide bilmiyorum yaa tamam dikkat ediyorum ama doktorum da bu kadar sıkı fıkı bişeyler söylemedi bana ah siz de olmasaydınız napıcaktım yaa gerçekten çooooooooook teşekür ediyorum size gerçekten de duacıyım :71::71::71::71::71::71::71::71::71::71:

sedef10
24-03-2011, 12:02
ayyyyyyyyyyy çoooooook pardon yaa süt içebiliyomuz peynir de sütten ben süt ürünlerinden hiiiiç içmedim yemedim de :17::17::17::17::17::17::17::17::17::17::17::17::1 7::17::17::78::78::78::78::78::78::78:

gumustutam
24-03-2011, 16:45
ayyyyyyyyyyy çoooooook pardon yaa süt içebiliyomuz peynir de sütten ben süt ürünlerinden hiiiiç içmedim yemedim de :17::17::17::17::17::17::17::17::17::17::17::17::1 7::17::17::78::78::78::78::78::78::78:

ben akşam iyot rejim listesine bakayım. ordan sana söyleyeyim. orda madde madde yenmeyecekler yazıyordu.

ama bir kez daha söyleyeyim bizim gibi hastalarda iyot rejimi atomu alana kadar yapılıyor sonrasında normal besleniliyor. seninkisi farklı mı bilemedim şimdi :53:

sedef10
24-03-2011, 18:21
ben akşam iyot rejim listesine bakayım. ordan sana söyleyeyim. orda madde madde yenmeyecekler yazıyordu.

ama bir kez daha söyleyeyim bizim gibi hastalarda iyot rejimi atomu alana kadar yapılıyor sonrasında normal besleniliyor. seninkisi farklı mı bilemedim şimdi :53:

valla bende anlamadım aslında atom tedavisine 3 gün önce karar verdik internetten baktım işte aldığım ilacı kestim sonra doktora sordum kes dedi adetliyim bişey olur mu dedim bişey olmaz dedi ben de kendi kendime bazı besinleri kestim galiba doktor ya dalgıııın yaa unutkan sonra atom tedavisi başlayacağı gün hastahaneye gittim eşimle doktorun odasına geçtik "şimdi anlatacaklarıma dikkat edin öncelikle evde çocuk ve hamile olmasın eşinle ayrı yat sigara içme yemen içmen ayrı olsun bulaşıkları makineye koy" bende"hocam plastik çatal kaşık bıçak kullansam olur mu:44::44:"dedim o da gerek yok makine de ayrı olarak yıkarsın" dedi bende "tamam" dedim "şimdi bu ilacı içiricem hemen hastahaneden ayrılacaksın"dedi ben yine "hocam özel olarak yapmam gereken bişey var mı" diye sordum "hepsini anlattım"dedi ben de bayan cahil olarak iyi dedim ne bileyim elime bi kağıt vermedi şunu yeme bunu içme diye.doktorum beni gece veya gündüz istediğin zaman ara dedi bende arıyorum ama zırt pırt da arayamam ki yarın yine arıycam :24::24::24::24::24::24:

hay allah razı olsun ne iyi olur biliyomusun ben de zırt pırt aramamış olurum yaaa ayyyy ne kadar dua etsem az dır biliyomusun :78::78::78::78::78::78::71::71::71::71::71::71::7 1::71::71: