Şu anda arşiv sayfalarında bulunmaktasınız. Konunun orjinali için tıklayınız:

Gravese bağlı Hipertiroit...Paylaşım


sibee_l
30-05-07, 22:05
Basedow-Graves hastalığında kaç türlü tedavi yöntemi mevcuttur?
Bu hastalıkta üç türlü tedavi yöntemi mevcuttur.
· Antitiroit tedavisi (Propycil, Tramazol tedavisi)
· Cerrahi tedavi (tiroidektomi)
· Radyoiyot tedavisi (atom tedavisi)Basedow-Graves Hastalığının tedavisi nasıl yapılır?
Bu hastalığın tedavisinde öncelikle aşağıdaki bilgileri göz ardı etmemek gerekir:
· Tedavi yapılmayan hastalarda semptom ve belirtiler azalıp artarak yıllarca sürebilir
· Tedavisiz vakalarda uzun yıllar sonra hipotiroidi gelişir, yani tiroit fonksiyonlarını tamamen kaybeder.
· Göz bulguları (ekzoftalmi) ile Graves hipertiroidisi birbirinden tamamen ayrı olarak seyreder. Başarılı bir hipertiroidi tedavisinden sonra bile göz bulguları kendi seyrini takip eder.Antitiroit ilaçlarla tedavi hangi durumlarda ve nasıl yapılır?
Türkiye'de iki çeşit Antitiroit ilaç mevcuttur: Propycil ve Thyramazol. İki ilaç da tiroit hormon yapımını engeller. Antitiroit ilaçlar hipertiroidide remisyon varlığına dayanılarak kullanılır. Remisyon, hastalığın geçici olarak ortadan kalktığı ve hastanın normale döndüğü zamana denir. Tedavi edilmeyen bazı Graves hastalarında hastalık geçici olarak iyileşebilir. Ancak daha önceden hangi hastada remisyon olacağını ve remisyonun ne kadar sonra sonlanacağının bilinmesi mümkün değildir.
Antitiroit tedavi ile ancak %30 hasta remisyona girebilir. En yüksek remisyon bir veya iki yıllık antitiroit tedavisinden sonra ortaya çıkar. Geri kalan %70 hastada ise ilaç kesildikten sonra hipertiroidi tekrarlar. Hastalığın tekrarlaması durumunda radyoiyot veya cerrahi tedavi uygulanır:
· Antitiroit tedavi, küçük guatrlarda ve orta şiddetteki hipertiroidide kullanılır.
· Propycil kullanılması durumunda ilaç her 8 saatte bir, Thyramazol kullanılması durumunda ise ilaç günde bir kez alınır.
· Antitiroit tedaviden sonra ötiroit durumu bir buçuk-iki ay sonra sağlanabilir
· Remisyon sağlamak için ilaçlar genellikle bir veya iki yıl alınır.
· Antitiroit ilaçlara verilecek cevap hastadan hastaya değiştiğinden hastaların daha sık doktor kontrolü gerekir.Antitiroit ilaçların yan etkileri nelerdir?
Değişik yan etkileri mevcuttur.
· %6-7 vakada deri döküntüleri ve eklem ağrıları görülür
· %1 hastada çok ciddi bir yan etkisi olan agranulositoz görülür (lökositlerin ortadan kalkması). Bunun belirtileri boğaz ağrısı ve ateştir. Bu durumda hasta derhal ilacı kesmeli ve doktoruna bilgi vermelidir.
· Nadir olarak karaciğer üzerine toksik etkisi olabilir. Bu genelde geçicidir. Ancak seyrek olarak ölüme neden olabilir.

Bazı doktorlar hastalara öncelikle yüksek doz antitiroit ilaç vererek hastayı hipotiroidi durumuna sokmakta ve daha sonra tiroit hormonu (Tefor, Levotiron) vererek hastayı ötiroit hale getirmektedir. Bu tedavi şekline engelleme-yerine koyma yöntemi denir. Bu yöntemin daha etkili olduğu ileri sürülmektedir.Gebelikte Antitiroit ilaçlar nasıl kullanılmalıdır?
Gebelikte radyoiyot tedavisi bebeğe vereceği zarardan dolayı uygulanmaz.
· Tedavi için antitiroit ilaçlar veya cerrahi seçilir. Ancak gebelikte mümkün olduğu kadar cerrahiden de sakınılması gerekir. Bu nedenle hamile hastalar gözlem altında olmalı veya antitiroit ilaçlarla tedavi edilmelidir.
· Hipertiroidili hamilelerin düşük yapma riski yüksektir.
· Graves hastalığında hipertiroidism hamilelik sırasında kendiliğinden geçebilir.
Propycil gebelikte Thyramazola tercih edilir. Çünkü Propycil'in bir doğum defekti olan aplasia cutis'e neden olması oldukça azdır. Antitiroit ilaçlar plasentadan geçerek çocukta hipotiroidiye ve guatra neden olur. Bu nedenle antitiroit ilaçlar çocukta problem olmayacak şekilde mümkün olduğu kadar küçük dozlarda verilir.
Genel olarak az şikayeti olan hafif şiddetteki hipertirodide antitiroit ilaç vermeden de hamileler izlenebilinir. Çok şikayeti olan ve yüksek hormon düzeyleri bulunan hamilelerde ise antitiroit ilaçlar kullanılır.Emzirme sırasında antitiroit ilaçlar kullanılabilir mi?
Antitiroit ilaçlar anne sütüne geçerek bebeğin tiroit fonksiyonlarını etkiler. Propycil daha az yoğunlukta süte geçtiğinden Thyramazola tercih edilir. Günde 200mg'dan daha az kullanılan Propycil genelde bebeğin tiroidini etkilemez. Bununla beraber bebeğin tiroit hormonları anne Propycil kullandığı müddetçe zaman zaman ölçülerek kontrol edilmelidir.Basedow-Graves hastalığında cerrahi tedavi hangi durumlarda ve nasıl uygulanır?
Basedow-Graves hastalığında tiroit cerrahisi önceleri yaygın olarak bütün dünyada uygulanıyordu. 1950'li yıllarda antitiroit ilaçlar kullanılmaya başlandıktan sonra tiroit cerrahisi sayısı giderek düşmeye başladı. Daha sonra radyoiyot tedavisinin etkili ve emin bir tedavi yöntemi olduğu gösterildikten sonra tiroit cerrahisinde dramatik bir düşüş görüldü.
Radyoiyot (halk arasında atom tedavisi olarak biliniyor) tedavisi Basedow -Graves hastalığında halen en fazla tercih edilen tedavi şeklidir. Cerrahi tedavi, ancak aşağıdaki durumlarda Basedow-Graves hastalığında uygulanır.
· Tiroit nodülü bulunan ve kanser şüphesi olan hastalarda
· İkinci 3 ayında bulunan hamile hastalarda
· Çok büyük guatrlarda

Tiroit cerrahisinde uygulanan yönteme tiroidektomi denir. Bu yöntemde tiroit glandının %90 kadarı çıkarılır. Geri kalan doku bazen tiroit antikorları (TRab) tarafından uyarılarak hastalık tekrar nüksedebilir. Diğer yandan radyoiyot ile tedavi edilen hastalarda nüks olma ihtimali çok daha azdır.
Cerrahi tedavi öncesi hastalar, beta blokerlerle, iyotla veya antitiroit ilaçlarla tiroidektomiye hazırlanır. Hazırlık için bazen her üç tedavi de birlikte kullanılır. Cerrahi girişim, hasta ötiroit duruma, yani tiroit hormonları normal düzeylere getirildikten sonra uygulanır. Bunun için ortalama 2 ay gerekir. Hasta ötiroit duruma getirilmeden cerrahi girişimin uygulanması tiroit krizi denilen ve hayatı tehdit eden duruma neden olur. Tiroit krizi, ayrıca, enfeksiyonlarda ve ağır geçirilen diğer hastalıklarda da görülebilir.. Kriz sırasında hastada yüksek ateş, bulantı, kusma, ishal, vücuttan su eksilmesi, akli bozukluk ve 150 dak üzerinde çarpıntı görülür. Bu durumdaki hastalar yoğun bakıma alınarak tedavi edilir.
Hipertiroidili hastalara genelde iyotlu yiyeceklerin verilmesi hastalığın şiddetlenmesine, hatta bazı hastalarda hipertiroidism oluşmasına neden olur. Bununla beraber, çok fazla miktardaki iyot 10 günden az kullanıldığı takdirde tiroit hormon salgılanmasını önler. Cerrahi girişim öncesi hastalara fazla miktarda iyot verilmesinin esas nedeni budur.Cerrahi tedaviye hazırlık nasıl yapılır? Hastanede ne kadar kalınır?
Cerrahi tedavi için öncelikle hastalar ötiroit duruma getirilir. Bunun için T-3, T4 ve TSH hormonları normal düzeye indirilir. Hastalar aç durumda iken sabah hastaneye yatırılır ve cerrahi girişim için bazı tetkikler yapılır ( kan şekeri, EKG, tele radyografi, pıhtılaşma ve kanama testleri ...). Hasta ayrıca anestezi doktoru tarafından muayene edilir. Daha sonra hasta ameliyathaneye alınır. Hastanın hastanede kalma süresi genelde 36 saat bazen ise 2 gündür.

Cerrahi girişim sırasında neler olur?
Hasta uyutulduktan sonra ameliyathanede önce boyun alt kısmından cilt 7-8cm uzunluğunda kesilerek tiroit glandı bütünüyle dışarı alınır ve subtotal tiroidektomi uygulanır. Bunun için bir lob, istmus ve diğer lobun büyük bir kısmı çıkarılır. Operasyon 1-2 saat içinde bitirilir.
Hastada tiroit nodülü mevcutsa ve tiroit kanseri şüphesi varsa operasyon sırasında çıkarılan nodül patologa gönderilir. Operasyon sırasında yapılan bu işleme frozen section denir. Nodül hemen dondurularak kesitler alınır ve mikroskop altında incelenir. Bu sırada doktor patologdan gelecek cevabı ameliyathanede bekler. Gelen cevap kanser ise cerrah hastada total tiroidektomi uygular, yani geri kalan tüm tiroit dokusunu da çıkarır.
Tiroidektomiden sonra çıkarılan doku daha iyi şartlarda patolog tarafından tekrar incelenir. Bu inceleme frozen section'dan çok daha iyi sonuç verir. Frozen section da yanılgı ihtimali vardır.Cerrahiden sonra neler olur?
Operasyon tamamlandıktan sonra hasta ayılıncaya kadar gözlem odasında kalır. Odasına gönderildikten sonra yemek yiyebilir ve ziyaretçilerini kabul edebilir. Yara yerine ameliyat sonucu meydana gelen sıvıların dışarı çıkması ve şişlik yapmaması için konulan dren denilen boru genelde 24 saat sonra çıkarılır. Total tiroidektomi yapılmışsa kandaki kalsiyum zaman zaman ölçülerek paratiroit glandına bir zarar olup olmadığı araştırılır. Hasta taburcu olacağı zaman ağrıları için ağrı kesiciler verilir. Tiroit ilaçları için ilgili doktora sevk edilir. İyileşme hastadan hastaya değişir. Genelde bir -iki hafta içinde hasta işine dönebilir.Cerrahi tedavinin komplikasyonları nelerdir?
Tiroidektomi tecrübeli operatörler tarafından yapıldığı zaman komplikasyon görülmesi çok nadirdir. Komplikasyonlar, genelde tecrübesiz cerrahlar tarafından yapılan operasyonlarda ve özelikle subtotal ve total tiroidektomilerden sonra sıklıkla görülür. Bu nedenle, hasta, bu hususta doktorunun önerdiği deneyimli cerrahları tercih etmelidir. Tiroidektomiden sonra görülen komplikasyonlar :
Hipoparatiroidi.
Bu komplikasyon iki şekilde görülür: Geçici ve kalıcı
Geçici hipoparatiroidi
Tiroit glandı alt ve üst kısımlarında buluna paratiroit glandlarının operasyon sırasında zedelenmesi sonucu oluşur. Paratiroit glandları salgıladıkları parathormon ile kandaki kalsiyumu kontrol eder. Zedelenme sırasında kan kalsiyumu düşer . Buna hipokalsemi denir. Bu sırada hasta, dudak, kol ve bacaklarında karıncalanma hisseder. Şayet kalsiyum çok düşerse hayatı tehdit edici soluk borusu spazmı meydana gelebilir. Bu durum oluşmadan önce hastaya damar veya ağızdan kalsiyum verilir. Geçici hipokalsemi birkaç gün veya hafta içinde kendiliğinden geçer.
Kalıcı hipoparatiroidi
Bazen bütün paratiroit glandları operasyon sırasında çıkarılır veya çok zedelenebilir. Bu durumda kalıcı hipoparatiroidi oluşur. Tedavi edilmeyen hipoparatiroidi adale kasılmalarına, konvulsiyonlara ve katarakta neden olur. Bunun için hastaya hayat boyu kalsiyum ve D vitamini preparatları verilmesi gerekir.
Ses tellerinin zedelenmesi
Ses tellerini kontrol eden sinirler (rekurrent larengeal sinir) tiroit glandı yanından geçer. Bunlardan birinin zedelenmesi hastanın boğuk ve kısık ses çıkarmasına neden olur. Nadir olarak iki sinir de zedelenebilir . Bu durumda kısık ses ve soluk alma zorluğu görülür. Bunun için boyundan soluk borusuna delik açılarak hastanın nefes alması sağlanır.

Ameliyat yerinde iz kalması
Özellikle hanım hastalar boyun bölgesinde çok az iz kalması için doktordan operasyonun estetik olarak yapılmasını isterler. Gerçekten tecrübeli doktorlar tarafından yapılan tiroidektomi operasyonlarından sonra boyun bölgesinde birçok hastada çok az yara izi kalır. Ancak bazı hastalarda yapılan operasyonlarda doktor ne kadar tecrübeli olursa olsun yara izinin oldukça belirgin olduğu hatta bazı hastalarda neredeyse parmak kalınlığında yara izinin kaldığı görülür. Buna keloid denir. Bu durum cildi çok hassas hastalarda görülür. Çok defa hastalar bu bölgede hafif ağrı duyarlar ve yakalı elbise giymekte zorluk çekerler. Birçok hasta maalesef bunu bir doktor hatası olarak algılamaktadır. Tedavi için yumuşatıcı ve kortizonlu kremler verilir. Gerekirse lokal kortizon enjeksiyonları yapılır.Operasyon sonrası hastalar nasıl takip edilir?
Birçok hasta tiroidektomiden sonra hastalığının tamamen geçtiğine inanmakta ve doktorun takibine ihtiyaç duymamaktadır. Halbuki bu hastaların ömür boyu periyodik olarak takip edilmesi gerekir. Özellikle operasyon sonrası geri kalan dokunun yeterli olup olmadığı yani hastanın ilaca ihtiyacının olup olmadığı araştırılmalıdır. Daha sonra nüks olup olmayacağının anlaşılması için hasta takip edilmelidir

talin
14-12-07, 22:12
bu güzel bilgiler için teşekkür ediyorum canım..ben basedow graves hastasıyım maalesef ve propycille tedavim oldu çok şükür iyiyi,m artık en azından tahlillerim normal çıkıyor ama bu hastalıktan bana miras kalan bir göz bulgusu oldu.düzelmiyor gözüm işte:çok üzgünüm:şu anda sürekli kontroldeyim.hastalığın nüksetmesi durumunda sanırım atom tedavisi görme durumum olabilir:çok üzgünüm:
tekrar teşekkürler
sevgilera.s.

redlight71
30-03-08, 12:03
Gravese bağlı hipertiroit hakkında bilgisi olan varmı?

menek_se
30-03-08, 13:03
ben gravese bağlı hipertroidden ameliyat oldum

redlight71
5-04-08, 19:04
Gravese bağlı hipertroidden ne ameliyatı oldunuz guatr mı

talin
9-04-08, 12:04
canım merhaba
profilime mesaj yazmışsın ama sana cevap yazamadım çünkü ne özel mesajlaşma ayarların açık ne de profil mesajların
baktım ki konu açmışsın buraya yazayım deddim
zaten benim açtığım konuda da görmüş olman gerekıyor ki ben de graves hastasıydım.yaklaşık 2 sene olacak ilk çıktığına.gözümdeki farktan anlayarak doktora gitmiştim ben.propycill kullandım 1 seneye yakın ve 10 kilo aldım bu sürede.ama 1 yıldır ilaç kullanmıyorum.doktorum çok çabuk ilerleme kaydettiğimi söyleyip ilaç kullanmama artık gerek kalmadığını bana müjdelediğinde çok sevinmiştim.ve 2 ayda bir kontrollerim yapılıyo.en son 2 ay önce tekrar kontrole gidip tahlil yaptırdığımda sonuçlarım yine mükemmeldi.artık 6 ay sonra kontrole gel dedi doktorum.bu arada ben de aldığım tüm kiloları diyet ve sporla geri verdim.ama gözümdeki pörtleme maalesef tam olarak düzelemedi.eskisine göre çok çok iyi durumda çoğu kez kimse anlayamıyo ama ben bıldığım için üzülüyorum tabii.tamamiyle gözün düzelebılır dedi doktorum zamanla.bakalım işte.geçen yıl ilaç tedavisi sebebiyle ertelemek zorunda kaldığım hamile kalma durumumu kontrollerimden sonra inşallah gerçekleştirebılıcem haziran ayında
dilerim sen de üstesinden gelirsin bu illet hastalığınyerimseniben
içini ferah tut ve doktorunu lütfen iyi seç.çünkü gerçekten doktor da çok önemli
sevgilera.s.

redlight71
9-04-08, 13:04
Cevabın için teşekkürler canım ben de aynı senin durumundayım sanırım doktorum tedavinin iyi gittiğini söylüyor ben hala ilaç tedavisi görüyorum ilacım kesilince rahat bir nefes alcam inşaallah.Sana da çok geçmiş olsun.Herşey gönlünce olsun Allahım bütün hastalara şifa versin

aleyna72
5-09-08, 14:09
talin
canım merhaba
profilime mesaj yazmışsın ama sana cevap yazamadım çünkü ne özel mesajlaşma ayarların açık ne de profil mesajların
baktım ki konu açmışsın buraya yazayım deddim
zaten benim açtığım konuda da görmüş olman gerekıyor ki ben de graves hastasıydım.yaklaşık 2 sene olacak ilk çıktığına.gözümdeki farktan anlayarak doktora gitmiştim ben.propycill kullandım 1 seneye yakın ve 10 kilo aldım bu sürede.ama 1 yıldır ilaç kullanmıyorum.doktorum çok çabuk ilerleme kaydettiğimi söyleyip ilaç kullanmama artık gerek kalmadığını bana müjdelediğinde çok sevinmiştim.ve 2 ayda bir kontrollerim yapılıyo.en son 2 ay önce tekrar kontrole gidip tahlil yaptırdığımda sonuçlarım yine mükemmeldi.artık 6 ay sonra kontrole gel dedi doktorum.bu arada ben de aldığım tüm kiloları diyet ve sporla geri verdim.ama gözümdeki pörtleme maalesef tam olarak düzelemedi.eskisine göre çok çok iyi durumda çoğu kez kimse anlayamıyo ama ben bıldığım için üzülüyorum tabii.tamamiyle gözün düzelebılır dedi doktorum zamanla.bakalım işte.geçen yıl ilaç tedavisi sebebiyle ertelemek zorunda kaldığım hamile kalma durumumu kontrollerimden sonra inşallah gerçekleştirebılıcem haziran ayında
dilerim sen de üstesinden gelirsin bu illet hastalığınyerimseniben
içini ferah tut ve doktorunu lütfen iyi seç.çünkü gerçekten doktor da çok önemli
sevgilera.s.
bilgi ,içinsaol talin bende hipertiroid hastasiymisim bugun sonuc belli oldu ve doktorum bana ... verdi . Tok karni alcaksin dedi ve sabah 2 aksam 2 dedi 1 ay boyle kullanancam cokmu kilo alildiyor bu ilaç

talin
5-09-08, 15:09
canım benim hastalığım çok şükür tamamen geçti
1 senedir ilaç da kullanmıyorum.kontrollerim sürekli yapılıyor ama çok şükür turp gibiyim
üstelik gözüm bile düzeldi:sm_cool:
ben ... sabah 3 akşam 3 adet yani günde 6 adet olarak kullanıyordum
bayağı kilo aldırmıştı bana anlayacağın.ama dikkat edersen eminim daha az kilo alırsın

çok çok geçmiş olsun
dilerim tez zamanda benim gibi iyileşirsin
sevgilera.s.

talin
5-09-08, 15:09
ayrıca canım özel mesajla da sormusun ilacın bir yan etkisi oldu mu sana diye
hayır kesinlikle hiçbir yan etkisi olmadı
sadece dediğim gibi kilo aldım
hipertiroid bana çok kilo verdirmişti.sen de kilo verdin mi bılmıyorum ama
sonradan doktorum bana sen zayıflamamışsın erimişsin demişti
bu ilaç da bana kaybettiğim aslında vermemem gereken kiloları geri aldırdı işte hepsi bu
ama hiçbiri üzerimde kalmadı
hepsini verdim çok şükür
o yüzden lütfen telaşlanma.benim en üzüldüğüm konu gözümün pörtlemesiydi ki çok şükür o da geçti
tekrar tekrar geçmiş olsun
sormak istediğin birşey olduğunda seve seve yanıtlarım

EU1
5-09-08, 15:09
bu ilacı ben de kullandım 7 ay bya kilo aldırıyor. altı taneyle başladım zmanla bire düştü sonra bıraktım.

zeynep215
5-09-08, 16:09
canım öncelikle çok geçmiş olsun
ben 1buçuk yılı aşkın hipertroidi tedavisi gördüm ...kullanmama rağmen bir türlü hormonları normal düzeye sokamadık 5buçuk ay önce gebe kaldığımı öğrendim ki hipertroidide gebe kalmak hem zor hem de risklidir ama Allah'dan gebe kaldım yani anlayamadık bizde ama inanılmaz bi olay 1buçuk sene bu hastalıkla herşeyi yapmama rağmen kurtulamamışken gebe kalır kalmaz hormonlarım normale bindi 5 buçuk aydır ara ara yükseliyor ama yinede çok eskisi gibi değil çok şükür bakalım doğumdan sonra ne olacak
ben ... ile inanılmaz kilo aldım canım artı bende yan etki olarak karnımda şişme oldu gebe kalmadan önce bile 7-8 aylık gebe gibi karnım vardı tabi bu durum seni etkilemesin çok nadir olan bişey artı ben hastalığımın tanısı konulduktan sonra hiç iyotlu tuz tüketmedim hipertroidide iyotsuz tuz kullanman gerek dr'un söylemiştir tedavisi zor ama imkansız olmayan bi hastalık
Allah acil şifalar versin güzelim ilaç tedavisiyle atlatırsın inşallah ben son devreleri yaşıyordum karaciğerime kadar vurdu çünkü ilacımı düzenli kullanmamıştım sen düzenli kullan dr'un tavsiyesine birebir uy talin'de olduğu gibi gözlerimde öne çıkmalar yaşadım bi türlü atlatamadım bu gün yine tsh, serbest t3 ve t4 istemi yapıldı yarın sonuçları alıcam bakalım galiba yine yükseldi 5 buçuk aydır baya rahattım ama hipertroidide hormonlar yükseldiği zaman hemen hissediyorsun ki ben baya zorlanıyorum 2 haftadır ama komşum sadece 6 ay düzenli ilaç kullanımıyla tamamen kurtuldu umarım senin kide böyle çabucak geçer canım a.s.

talin
5-09-08, 16:09
zeynep215
canım öncelikle çok geçmiş olsun
ben 1buçuk yılı aşkın hipertroidi tedavisi gördüm ... kullanmama rağmen bir türlü hormonları normal düzeye sokamadık 5buçuk ay önce gebe kaldığımı öğrendim ki hipertroidide gebe kalmak hem zor hem de risklidir ama Allah'dan gebe kaldım yani anlayamadık bizde ama inanılmaz bi olay 1buçuk sene bu hastalıkla herşeyi yapmama rağmen kurtulamamışken gebe kalır kalmaz hormonlarım normale bindi 5 buçuk aydır ara ara yükseliyor ama yinede çok eskisi gibi değil çok şükür bakalım doğumdan sonra ne olacak
ben ...ile inanılmaz kilo aldım canım artı bende yan etki olarak karnımda şişme oldu gebe kalmadan önce bile 7-8 aylık gebe gibi karnım vardı tabi bu durum seni etkilemesin çok nadir olan bişey artı ben hastalığımın tanısı konulduktan sonra hiç iyotlu tuz tüketmedim hipertroidide iyotsuz tuz kullanman gerek dr'un söylemiştir tedavisi zor ama imkansız olmayan bi hastalık
Allah acil şifalar versin güzelim ilaç tedavisiyle atlatırsın inşallah ben son devreleri yaşıyordum karaciğerime kadar vurdu çünkü ilacımı düzenli kullanmamıştım sen düzenli kullan dr'un tavsiyesine birebir uy talin'de olduğu gibi gözlerimde öne çıkmalar yaşadım bi türlü atlatamadım bu gün yine tsh, serbest t3 ve t4 istemi yapıldı yarın sonuçları alıcam bakalım galiba yine yükseldi 5 buçuk aydır baya rahattım ama hipertroidide hormonlar yükseldiği zaman hemen hissediyorsun ki ben baya zorlanıyorum 2 haftadır ama komşum sadece 6 ay düzenli ilaç kullanımıyla tamamen kurtuldu umarım senin kide böyle çabucak geçer canım a.s.


benim 1.5 sene oldu tedavim biteli.emin ol senin de gözün düzelecektir
hamile kalmada problem yaşanıyor diye duymuştum ama doktorum böyle birşeyi kabul etmedi ve ben de kolaylıkla hamile kaldım gerçekten de

canım sana da çok geçmiş olsuna.s.

aleyna72
5-09-08, 19:09
talin
ayrıca canım özel mesajla da sormusun ilacın bir yan etkisi oldu mu sana diye
hayır kesinlikle hiçbir yan etkisi olmadı
sadece dediğim gibi kilo aldım
hipertiroid bana çok kilo verdirmişti.sen de kilo verdin mi bılmıyorum ama
sonradan doktorum bana sen zayıflamamışsın erimişsin demişti
bu ilaç da bana kaybettiğim aslında vermemem gereken kiloları geri aldırdı işte hepsi bu
ama hiçbiri üzerimde kalmadı
hepsini verdim çok şükür
o yüzden lütfen telaşlanma.benim en üzüldüğüm konu gözümün pörtlemesiydi ki çok şükür o da geçti
tekrar tekrar geçmiş olsun
sormak istediğin birşey olduğunda seve seve yanıtlarım
canim ben cok kilo vermedim sadece 2 kilo verdim oda normal yani

talin
5-09-08, 19:09
aleyna72
canim ben cok kilo vermedim sadece 2 kilo verdim oda normal yani
canım senin adına çok sevindim
inşallah bu şekilde devam eder hep
geçmiş olsun

redlight71
5-09-08, 19:09
ilaç adedi yaşa göre değil hastalığın şiddetine göre belirlenir,TSH değerlerinin sonucuna göre endokronoloji uzmanı kişiye özel tedavi uygular.Ben de yaklaşık 2 senedir tedavi görüyorum 4 taneyle başladım,şu anda yarım adet içiyorum.Rabbim cümlemize şifa versin.Bu platform da kimse kimseyi eleştirmesin,herkes tabiiki doğru bildiğini paylaşacak,sonuçta hepimiz ortak bir noktada buluşmuşuz.Lütfen kırıcı olmadan paylaşımlar yapabilelim......

zeynep215
6-09-08, 10:09
talin
benim 1.5 sene oldu tedavim biteli.emin ol senin de gözün düzelecektir
hamile kalmada problem yaşanıyor diye duymuştum ama doktorum böyle birşeyi kabul etmedi ve ben de kolaylıkla hamile kaldım gerçekten de

canım sana da çok geçmiş olsuna.s.
iyi dileklerin için teşekkür ederim talincim ben kısaca şöyle anlatayım canım ben kızımın doğumundan sonra bi korunma yöntemi kullanmaya başladım dr'un tavsiyesi ile 3 aylık iğne enjeksiyonu ile bu ilaçdan sadece 1 doz yaptırdım ve adet düzenim bozulmaya başladı kanamam tam 1 buçuk ay boyunca bitmedi çok yoğun bi kanama ama o sırada şiddetli baş dönmeleri halsizlik gözlerimde kararmalar aşırı sinir terleme ve doğumdan aldığım ve daha sonra ye sütün olur diye zorla yedirir ya anneler oradan aldığım 25 kiloya yakın bi kilomu tam 2 ay içerisinde versim ve doğumdan önceki halime geldim baş dönmelerim öyle bi boyuta geldi ki bir kaç kez merdivenlerden yuvarlanmaya başladım önceleri biz bunun kan eksikliğinden olduğunu sandık hani iğneden sonra kanamam 1buçuk ay yoğun olarak sürdü ya biz ona yorduk bir kez daha merdivenden yuvarlanınca eşim artık bi dr' gidelim bu normal değil dedi ve gittiğimizde inanılmaz boyutlara varmıştı artık bunları arkadaşlarıma fikir olsun diye söylüyorum benim troitimi bu 3 aylık iğne tetiklemiş lütfen biraz daha dikkatli ilaç kullanalım aklım başıma geç geldi benim
talincim ben hastaşoğım çıktıktan 1buçuk sene boyunca troit harici hiç bir problemim olmamasına rağmen hamile kalmadım canım korunmadığımız halde yani dr'um hiper troidide yumurtalar çok yorgun olduğu için gebeliğe müsade etmiyor demişti 1 buçuk sene sonra troidim bi parça düşünce hemen gebe kaldım bu kadar etkili yani bilmiyorum arkadaşım ben ve ailem troitden dolayı çok zor günler yaşadık
lütfen sizler dikkatli olun dr'a gitmeyi ihmal etmeyin vücudunuzun tepki verebileceği özellikle hormon ilaçlarını çok fikkatli kullanın ve eğer artık bi troit hastasıysanız dünyanın sonu değil ialacınızı dikkatli kullanın ve sonucunu görün
ha bu arada ilacın dozu yaşa göre değil hormonların düzeyine göre ayarlanıyor a.s.
uzun oldu kusura bakmayın ama bi parça sizin daha dikkatli olamnızı ve bunları yaşamamanızı istiyorum bide kızlar ben çok fazla tuz yiyen ve hiç balık tüketmeyen bi insandım ve alışkanlık gereği hala öyleyim lütfen balık tüketin ve tuz kullanımını azaltına.s.

talin
6-09-08, 10:09
zeynep215
iyi dileklerin için teşekkür ederim talincim ben kısaca şöyle anlatayım canım ben kızımın doğumundan sonra bi korunma yöntemi kullanmaya başladım dr'un tavsiyesi ile 3 aylık iğne enjeksiyonu ile bu ilaçdan sadece 1 doz yaptırdım ve adet düzenim bozulmaya başladı kanamam tam 1 buçuk ay boyunca bitmedi çok yoğun bi kanama ama o sırada şiddetli baş dönmeleri halsizlik gözlerimde kararmalar aşırı sinir terleme ve doğumdan aldığım ve daha sonra ye sütün olur diye zorla yedirir ya anneler oradan aldığım 25 kiloya yakın bi kilomu tam 2 ay içerisinde versim ve doğumdan önceki halime geldim baş dönmelerim öyle bi boyuta geldi ki bir kaç kez merdivenlerden yuvarlanmaya başladım önceleri biz bunun kan eksikliğinden olduğunu sandık hani iğneden sonra kanamam 1buçuk ay yoğun olarak sürdü ya biz ona yorduk bir kez daha merdivenden yuvarlanınca eşim artık bi dr' gidelim bu normal değil dedi ve gittiğimizde inanılmaz boyutlara varmıştı artık bunları arkadaşlarıma fikir olsun diye söylüyorum benim troitimi bu 3 aylık iğne tetiklemiş lütfen biraz daha dikkatli ilaç kullanalım aklım başıma geç geldi benim
talincim ben hastaşoğım çıktıktan 1buçuk sene boyunca troit harici hiç bir problemim olmamasına rağmen hamile kalmadım canım korunmadığımız halde yani dr'um hiper troidide yumurtalar çok yorgun olduğu için gebeliğe müsade etmiyor demişti 1 buçuk sene sonra troidim bi parça düşünce hemen gebe kaldım bu kadar etkili yani bilmiyorum arkadaşım ben ve ailem troitden dolayı çok zor günler yaşadık
lütfen sizler dikkatli olun dr'a gitmeyi ihmal etmeyin vücudunuzun tepki verebileceği özellikle hormon ilaçlarını çok fikkatli kullanın ve eğer artık bi troit hastasıysanız dünyanın sonu değil ialacınızı dikkatli kullanın ve sonucunu görün
ha bu arada ilacın dozu yaşa göre değil hormonların düzeyine göre ayarlanıyor a.s.
uzun oldu kusura bakmayın ama bi parça sizin daha dikkatli olamnızı ve bunları yaşamamanızı istiyorum bide kızlar ben çok fazla tuz yiyen ve hiç balık tüketmeyen bi insandım ve alışkanlık gereği hala öyleyim lütfen balık tüketin ve tuz kullanımını azaltına.s.
bu bilgilendirici güzel mesajın için öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum canıma.s.
ikşnci olarak benim tiroidimin de hamilelikten sonra çıktığını söylemişti doktorum ama tabi ben bu tür bir iğne filan olmamıştım
genelde bayanlarda tiroid doğumdan sonra çıkarmış ama.hormonlar o kadar değişiyor ki toparlanılamıyor olsa gerek
hamile kalmam konusuna gelinde benim tedavim bittiği için sanırım bir problem yaşamadım.gerçi düşük yaptım geçen hafta ama tabi bu konuyla bir ilgisi yok
çok zor günler geçirmişsin canım
tekrar çok geçmiş olsun
dilerim iyi haberlerini alırız buradan
sevgilera.s.

aleyna72
6-09-08, 19:09
Zeynep215 canim yazinii okudum ben hipertiroid bagli zehirli guatr oldugunu soyledidi dr sen diyosun balik tuketin kizlar diyosun dr. Tuketme balik ben diyene kadar dedi ( balik tuketirdim ama az tuz tuketiyordum)

redlight71
6-09-08, 19:09
aleyna72
Zeynep215 canim yazinii okudum ben hipertiroid bagli zehirli guatr oldugunu soyledidi dr sen diyosun balik tuketin kizlar diyosun dr. Tuketme balik ben diyene kadar dedi ( balik tuketirdim ama az tuz tuketiyordum)
öncelikle geçmiş olsun canım benimde doktorum tuzlu su balıklarını yemememi söylemişti.Bizim vücudumuzda iyot oranı fazla olduğu için balıkta da bol miktarda iyot olduğu için ben de mümkün olduğunca az yemeye çalışıyorum.

Borzo
6-09-08, 20:09
Geçmiş olsun üzüldüm inşallah sağlığınıza kavuşursunuz
Bendede hipotroidi var ama böyle birşey duymamıştım.

redlight71
6-09-08, 20:09
barzey
Geçmiş olsun üzüldüm inşallah sağlığınıza kavuşursunuz
Bendede hipotroidi var ama böyle birşey duymamıştım.
çok teşekkürler canım,seninki farklı zaten canım,sizdede iyot oranı az.Rabbim nerde hasta varsa herkese ve bizlerede şifa versin İnşallah....a.s.

zeynep215
6-09-08, 20:09
aleyna72
Zeynep215 canim yazinii okudum ben hipertiroid bagli zehirli guatr oldugunu soyledidi dr sen diyosun balik tuketin kizlar diyosun dr. Tuketme balik ben diyene kadar dedi ( balik tuketirdim ama az tuz tuketiyordum)
tatlım dr'un zehirli guatr çıktıktan sonra yeme demiştir ben hasta olmadan önce bol bol tüketin diyorum zaten hastalığa yakalandıktan sonra hiç önemi yok ki ben bunu troit rahatsızlığı olmayan arkadaşlar için söyledim a.s.

redlight71
7-09-08, 11:09
Aslına bakarsan canım,bunun pek balıkla falan alakası yok gibi geliyor bana,yani sonuçta hipotroidler için geçerli olabilir belki, ama bizim durumumuz farklı.Bir de ailede guatr varsa,büyük bir üzüntü,sıkıntı yaşadıysan bunlar bile bu hastalığa sebep olabiliyor....Rabbim beterinden saklasın....

firuzeew
19-04-09, 20:04
arkadaşlar ben de graves hastasıyım doğumdan sonra ortaya çıkmış dedi doktor şimdi hormonlar normal düzeye geldi ama gözlerimden çok rahatsızım ilacı 3e düşürdü doktorum sağ gözüm fırladı bu göz tedavisi için ne yapabiliriz internetten araştırdım biraz kortizonlu ilaç veriliyormuş ve düzelme olmuyomuş bu durumu yaşayanlar bilgi verebilir mi neden hala gözlerim düzelmedi acaba?

talin
19-04-09, 20:04
gözlerin düzelmesi zaman alıyor canım
bende hamilelikten sonra çıkmıştı bu graves
doktorum gözün düzelebilir de düzelmeyebilir de demişti
bunun bir çaresi yokmuş maalesef
ben kortizonlu ilaç filan kullanmadım ama
tedaviden sonra yavaş yavaş düzelmeye başladı
şu anda tamamen düzelmiş durumda ama

sana da çok geçmiş olsun
canını sıkma
inşallah en yakın zamanda sağlığına kavuşursun
sevgilera.s.

firuzeew
20-04-09, 19:04
yaaa ne kadar zaman geçmesi lazım tedaviye başlayalı 6 ay oldu ilerledi gözlerim sağ göz fırladı psikolojim bozuldu insanların yüzüne bakamıyorum herkes gözüme bakıyo gibime geliyo

talin
20-04-09, 19:04
canım ben de senin gibiydim
tek gözümde problem vardı benim
2 seneyi bulmuştur tam olarak düzelmesi
doktorunla konuş bu konuyu
o içini rahatlatacaktır

plum12
26-08-09, 20:08
Merhaba arkadaşlar bende graves hastasıyım 1 yıl önce oldu ameliyat oldum. ilk bu hastalık çıktığında gözümde bir bulgu olduğunu söylediler beni göz doktoruna yönlendirdi doktorum çok az bir belirti olduğunu söyledi. 1 ay sonra kontrole gittim ve gerilediğini söylediler. Sonrada zaten tiroid bezim alındı.yaklaşık bir ay önce göz kapağım şişmeye başladı önce enfeksiyon sandım ama şimdi tek gözüm daha büyük gibi duruyor bunu annem de farketti. Bu önceki gibi değil aynı gözde de değil zaten. Doktora hafta başına randevu alabildim. Tedavisi var mı yani geri dönüşü varmıdır bunun.

talin
26-08-09, 21:08
plum12
Merhaba arkadaşlar bende graves hastasıyım 1 yıl önce oldu ameliyat oldum. ilk bu hastalık çıktığında gözümde bir bulgu olduğunu söylediler beni göz doktoruna yönlendirdi doktorum çok az bir belirti olduğunu söyledi. 1 ay sonra kontrole gittim ve gerilediğini söylediler. Sonrada zaten tiroid bezim alındı.yaklaşık bir ay önce göz kapağım şişmeye başladı önce enfeksiyon sandım ama şimdi tek gözüm daha büyük gibi duruyor bunu annem de farketti. Bu önceki gibi değil aynı gözde de değil zaten. Doktora hafta başına randevu alabildim. Tedavisi var mı yani geri dönüşü varmıdır bunun.
canım ben ameliyat filan olmadım ama ilaç tedavisinden sonra gözümdeki buyume tamamen geçti.çok uzun bir süreç aldı bu ama yavaş yavaş zamanla gözüm küçüldü ve zamanla tamamen yokoldu.geçmeyecek diye bişey yok.umudunu kaybetme

plum12
26-08-09, 21:08
talin
canım ben ameliyat filan olmadım ama ilaç tedavisinden sonra gözümdeki buyume tamamen geçti.çok uzun bir süreç aldı bu ama yavaş yavaş zamanla gözüm küçüldü ve zamanla tamamen yokoldu.geçmeyecek diye bişey yok.umudunu kaybetme
şimdi geriye dönük okudum çok sevindim düzelebiliyor demek ki moralim bozuldu bir anda sabahtan beri internette okuyup duruyorum büyük ihtimalle bu o. Gözüm yaşarıp yaşarıp duruyodu ben denizden enfeksiyon herhalde dedim göz kapağımın şişmesinden ama 3 gündür tek gözümün biraz daha büyük olduğunu anladım. siz nasıl anladınız yani nasıl başladı.

talin
26-08-09, 21:08
canım konuyu en başından okursan yazmış olmalıyım zaten
ben ilk gözümdeki değişikliği anlayıp göz doktoruna gittim.o da gözümde birşey olmadığını söyledi.endokrine gitmemi buyuk ihtimal hormonlarla ilgili birşeydir bu dedi.endokrine gittim ben de.bu arada ellerimde titreme tırnaklarımın kırılması filan gibi yan etkileri vardı ve zzayıflamıştım çok.ama spor yaptığım iç,n anlayamamıştım.spordandır diyordum.sonuçta değerlerim çok yüksek çıktı ve ilaç tedavisine başladık.yaklaşık 1.5 sene ilaç kullandım.gözüm biraz düzeldi.ilacı bıraktıktan sonra bi,le göz düzelmeye devam etti
şu anda diğerinden hiç farkı yok.merak etme.doktorun seni yönlendirecektir.ama iyi bir endokrine git
çok geçmiş olsun

plum12
26-08-09, 21:08
talin
canım konuyu en başından okursan yazmış olmalıyım zaten
ben ilk gözümdeki değişikliği anlayıp göz doktoruna gittim.o da gözümde birşey olmadığını söyledi.endokrine gitmemi buyuk ihtimal hormonlarla ilgili birşeydir bu dedi.endokrine gittim ben de.bu arada ellerimde titreme tırnaklarımın kırılması filan gibi yan etkileri vardı ve zzayıflamıştım çok.ama spor yaptığım iç,n anlayamamıştım.spordandır diyordum.sonuçta değerlerim çok yüksek çıktı ve ilaç tedavisine başladık.yaklaşık 1.5 sene ilaç kullandım.gözüm biraz düzeldi.ilacı bıraktıktan sonra bi,le göz düzelmeye devam etti
şu anda diğerinden hiç farkı yok.merak etme.doktorun seni yönlendirecektir.ama iyi bir endokrine git
çok geçmiş olsun
Benim sormak istediğim gözündeki değişiklik yani şişmişmiydi göz kapağın yada sulanıyormuydu. Büyümüş gibi tek gözüm ve ve o gözün kapağı şiş sanki.İlki gibi değil benim şu an. Daha şiddetli bu sefer sanki

talin
26-08-09, 21:08
evet gözkapağı şiş gibi oluyo.göz bebeği buyuyo.tek göz şiş gibi duruyo.öne gelmiş gibi

plum12
26-08-09, 21:08
Öyle benimde şu an.Sağol cevapladığın için sorularımı. ınşallah geçer. artık Allahın izniyle.

yabangülüm
26-08-09, 21:08
arkadaşlar bendede hipertroid var ama bana doktor graves diye bişey demedi.hormonlarım yüksekti propycil kullanıyorum.günde 2 taneyle başladık şimdi 1 gün 1 tane,1 gün 2 tane içiyorum.çoklu nodüllerim var.sintigrafi çektirdim ameliyata gerek yok dedi doktorum hormonlarım düzeldi ama ekime kadar ilacı kullanıp kontrole gidicem.