Şu anda arşiv sayfalarında bulunmaktasınız. Konunun orjinali için tıklayınız:

2010 KPSS Haberleri - Önemli Noktaların Hatırlatması


Determined2201
2-03-10, 13:03
Merhaba ayyzülüm nasılsın?

ay_yuzlum
2-03-10, 14:03
Merhaba ddemir iyilik şükür sen nasılsın. nasıl gidiyor hayat çalışmalar...

ay_yuzlum
2-03-10, 14:03
Güncel Bilgiler;

• Nazım Hikmet Ran’ın Türk vatandaşlığından çıkarılmasına ilişkin 25 Temmuz 1951 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı’nın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı,
Resmi Gazete’de yayımlandı.Böylelikle Nazım Hikmet yeniden Türk vatandaşı oldu.

• BM Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda, Türkiye 2009–2010 dönemleri için Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçildi.

• Viyana - Birleşmiş Milletler öncülüğünde düzenlenen uluslararası iklim konferansı, Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleştirildi.

• Mecliste 2007 yılında 4 uluslararası antlaşma kabul edildi. Bunlar;

1. Türkiye ile Bosna Hersek arasında imzalanan Turizm Alanında ışbirliği Antlaşması
2. Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan Sağlık Alanında ışbirliğine Dair Antlaşma
3. Türkiye ile Moldova arasında imzalanan Ekonomik ışbirliğine Dair Mutabakat Zaptı
4. Türkiye ile Fildişi Sahili arasında imzalanan Ekonomik ve Teknik ışbirliği Antlaşması

ay_yuzlum
2-03-10, 14:03
1982 Anayasası ve 1961 Anayasası Farklılıkları:
1961 Anayasasında yer alan Sivil Kanat (Temsilciler Kurulu) daha temsili nitelik taşırken. 1982 Anayasasında Sivil Kanat Danışma Meclisinin üyeleri atanmıştır.
 CHP, CKMP 1961 Anayasanın hazırlanmasında rol alırken 1982 Anayasasında yani Danışma Meclisinde hiçbir siyasi parti yok. Danışma Meclisi daha bürokratik bir görevdedir.
 Temsilciler Meclisi, Danışma Meclisinden daha yetkiliydi.
 1961 Anayasasında halk oylamasında ne olacağı belliyken (Anayasa kabul edilmez ise yeniden seçim yapılacak ve yeni Temsilciler Meclisi kurulacaktı). 1982 Anayasasında böyle bir hüküm yoktu.
 1961 Anayasasında siyasi partiler kamuoyu oluşturma açısından rol alırken. 1982 Anayasasında hiç bir muhalif harekete izin verilmemiştir.
 1982 Anayasası halk oyuna sunulurken Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapılmıştır.
1982 ANAYASASININ ÖZELLıKLERı Daha ayrıntıcıdır.
 Geçiş dönemi öngörmüştür. Bir defaya mahsus olarak Cumhurbaşkanlığı seçimi halka yaptırılmıştır.
 Katı ve serttir. Anayasa değişikliği Cumhurbaşkanlığı onayı şartı ilk kez getirilir.
 Milli Güvenlik Konseyinin düzenlediği kanunların anayasaya aykırılığı iddia edilemez. 2001 değişiklikleriyle çıkarılmıştır.
 Otoritenin ağırlığı artmıştır. Kamu yararının, kişilerin yararından önce geldiği düşüncesi ve anarşi kaygıları sebebiyle hak ve hürriyetlerde sınırlamalara gidilmiştir. Güçlü devlet, otoriter idare kavramları ön plana çıkmıştır.
 Yürütme organı güçlendirilmiştir. Cumhurbaşkanı makamı güçlendirilmiştir.
 Siyasi karar alma mekanizmalarındaki tıkanıkları giderici hükümler getirilmiştir.
 Daha az katılımcı bir demokrasi modelini benimsemiştir. Siyasi partilerin kadın ve gençlik kolu gibi ayrıcalık yaratan yan kuruluşları meydana getirme yasaklanmıştır. 1995 değişiklikleriyle hepsi çıkarılmıştır. Seçim dönemi 5 yıla çıkartılır.
Hukuk Devleti
 Yürütme işlemlerinin yargısal denetimi olması
 Yasama işleminin yargısal denetime tabi olması
 Kanuni hakim güvencesi: Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir mahkeme önüne çıkarılamaz.
 Yargı bağımsızlığı
 Kuvvetler ayrığının benimsenmesi ilkeleri geçerlidir.
Sosyal Devlet
 Herkese insan haysiyetine yakışır asgari bir hayat düzeni sağlamalıdır.
 Vergi adaleti.
 Kamulaştırma ve devletleştirme.
 Planlama.
 Sosyal haklar.
Anayasa değişiklikleriyle ilgili olarak:
 Bazı hükümlerinin değiştirilmesinin tamamen yasaklanmasına. Anayasa değiştiren kanunların kabulü için özel yöntemler öngörülmüştür.
 Teklif ve kabul yeter sayısının kanunlarınkine göre daha yüksek olması.
 Bazı durumlarda referanduma başvurulmasının zorunlu olması.

ay_yuzlum
2-03-10, 14:03
HIZLI OKUMA EGSERSıZLERıNE HEMEN BAŞLAYIN

Hızlı Okuma Kursu için yan taraftaki menüden egsersizleri seçebilirsiniz.

HIZLI OKUMADA SIKÇA SORULANLAR

Okuma hızımızı gerçekten artırabilir miyiz?
Bu sorunun kısa cevabı: "Evet okuma hızınızı artırabilirsiniz." Ama bunu biraz daha detaylı anlatmakta yarar var. Malesef ülkemizde okuma yeteneğimizi geliştirmek için özel zaman ayırma işlemi ilköğretim ikinci sınıfta sona eriyor. Ondan sonra daha iyi ve daha hızlı bir okuyucu olmak için yaptığımız çaba yok sayılacak kadar az. Birçok alanda olduğu gibi okuma hızımızı da egsersizlerle geliştirmemiz mümkün. Nasıl ki atletler hızlarını antremanla artırabiliyorlar, sizler de bu sayfadaki ücretsiz alıştırmalarla okuma hızınızı artırabilirsiniz.


Okuma hızımı ne kadar artırabilirim?

Okuma hızınızı ne kadar artıracağınız mevcut okuma hızınızla doğru orantılıdır. Diğer bir ifade ile şu anda dakikada 200 kelime okuyorsanız alıştırmalar sayasinde okuma hızınızı 500 hatta 600 kelimeye çıkarabilirsiniz. Okuma hızınız 300-400 kelime/dakika aralığında ise bu durumda 1000 kelime/dakika seviyesine ulaşmanız mümkündür. Rakamlar değişse de okuma hızınızın düzenli bir çalışmanın sonucunda iki hafta gibi çok kısa bir sürede 2-3 katına çıkacağı kesindir.

Okuma hızımı nasıl artırabilirim?

Bunun için yapmanız gereken sinavonline.net sayfasındaki ücretsiz hızlı okuma alıştırmalarını düzenli olarak hergün tekrar etmeniz. ıki hafta sonunda okuma hızınızın arttığını kendiniz şahit olacaksiniz.


Ne kadar sürede geliştirebilirim?

Okuma hızınızı alıştırmaları düzenli olarak yaparak iki hafta gibi kısa bir sürede geliştirebilirsiniz.


Zamanım yok, ders çalışıyorum!

Hızlı okuma ile ilgili belki de en kritik konulardan birisi zamandır. Birçok insan hızlı okumaya ayıracağı zamanı ders çalışmak için ayırmanın daha doğru olduğunu düşünür. Özellikle ÖSS, LES ve KPDS gibi sınavlara hazırlanan insanlar bütün zamanlarını sadece bu sınavlara ayırmak isterler. Aslında bu doğru bir davranış değildir. Örneğin, başka bir şehre giderker şehirlerarası otobüslere binmek için önce aksi yönde bile olsa terminale gidersiniz. Benim terminale gitmekle kaybedecek zamanım yok, yürüyerek yolum devam edeyim demezsiniz. Çünkü bilirsiniz ki terminale gitmekle kaybettiğiniz zaman otobüsünüzün hızı sayesinde kazanacağınız zamanın yanında önemsiz kalacaktır. Benzer şekilde Hızlı Okuma için ayırdığınız zamanın kat kat fazlasını hızlı okmanız sayesinde sonradan kazanacaksınız. Üstelik hızlı okuma alıştırmaları günde en fazla bir saatinizi alacak. Bunun haricinde kalan zamanızı ders çalışmak için kullanabileceksiniz.

ay_yuzlum
2-03-10, 14:03
Hızlı Okuma Testi ıçin Tıklayın


SINAVONLINE.net

ay_yuzlum
2-03-10, 14:03
OLUMLU VE OLUMSUZ YARGILARIN BıRLıKTE KULLANIMINDAN DOĞAN ANLATIM BOZUKLUKLARI
Olumlu ve olumsuz yargıların birlikte kullanıldığı cümlelerde yargıların birbirine karışmamasına dikkat etmek gerekir. Genellikle virgülle, noktalı virgülle (ve ama fakat ancak gibi) bağlaçlarla birbirine bağlanan, düşüncelerin art arda sıralandığı sıralı cümlelerde olumlu ve olumsuz yargıların birbirine karıştırıldığı olur. Aşağıdaki cümleleri inceleyelim.
• Düşüncelerinde ısrarlı ama inatçı değildi."değildi" yüklemi "inatçı" sözüyle birlikte, "ısrarlı" sözcüğünün de yüklemi durumunda. Düşüncelerinde ısrarlıydı ama inatçı değildi, olmalıdır.
• Tereyağı tam sağlıklı ve yaşlı olmayan kimselerce yenmelidir."tam sağlıklı" ve "yaşlı olmayan" sözlerinden "sağlıksız" ve "genç" anlamları çıkıyor. Tereyağı tam sağlıklı ve genç kimselerce yenmelidir, olmalıdır.
• Herkesin temiz olmasını ve yere hiçbir şey atılmasını istemiyorum. Herkesin temiz olmasını istiyorum ve yere hiçbir şey atılmasını istemiyorum, olmalıdır.
Aşağıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluklarını gidermeye çalışın.
• Çalışkan ama girişken bir öğrenci değildi.
• Peyniri az zeytini hiç yemem.

ay_yuzlum
2-03-10, 14:03
YARDIMCI EYLEM EKSıKLıĞıNDEN DOĞAN ANLATIM BOZUKLUKLARI

Türkçede sık karşılaşılan anlatım bozukluklarından biri de yardımcı eylem eksikliğinden doğan anlatım yanlışlarıdır. Özellikle sıralı ve bağlı cümlelerde yardımcı eylemlerin unutulması cümlede anlatım bozukluğuna yol açmaktadır. Aşağıdaki cümleleri inceleyelim.
• Öğretmenlerin içinde bulunduğu koşullar tesbit ve bu koşullar eğitimi olumlu yönde geliştirecek biçimde düzeltilmelidir."tesbit" sözcüğünden sonra "etmek" yardımcı eyleminin "edilmeli" biçimi getirilmelidir.
• Öğrencilerimizi tebrik ve hepinizin adına teşekkür ederim."tebrik" sözcüğünden sonra "etmek" yardımcı eyleminin "eder" şekli getirilmeli. Ayrıca "adına" sözcüğünden sonra "kendilerine" sözcüğü getirilerek cümledeki dolaylı tümleç eksikliği de giderilmelidir.
• Okullardaki eşyayı tahrip ve onlara zarar verenler disiplin kuruluna verilir."tahrip" sözcüğünden sonra "etmek" yardımcı eyleminin "eden" biçimi getirilmelidir.

SÖZCÜK VE SÖZCÜK ÖBEKLERıNıN YERıNDE KULLANILMAMASINDAN DOĞAN

Anlatım Bozuklukları
Bir cümle içinde sözcükler, bulunması gereken yerde bulunmazsa anlam karışıklığı, anlatım bozukluğu ortaya çıkar. Cümlenin anlamında belirsizlik olur. Aşağıdaki cümleleri inceleyelim.
• Ali'nin sınıf başkanlığı otuza karşı, on iki oyla reddedildi. Bu cümleye göre Ali'nin başkanlığı on iki oyla reddedilmiş oluyor. Oysa anlatılmak istenen otuz oyla reddedildiğidir.
• Çırılçıplak gazetecilere yakalanan sanatçı ateş püskürdü."Çırılçıplak" olan "gazeteciler" mi yoksa "sanatçı" mı? Aşağıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluklarını gidermeye çalışın.
• Haberlerde tekrar tekrar yıkılan köprüleri izledim.
• Bütün gün bomboş evde oturdum.
• Su gibi içkiler içiliyor, çılgınca eğleniyordu.
• . Dersanesi öğrencileri ücretsiz üniversite sınavına hazırlıyor.
• Henüz bu dersin sağladığı yararlar öğrencilerimize tam olarak yansımış değil.
• ızinsiz inşaata girilmez.

ay_yuzlum
2-03-10, 14:03
ÖZNE-YÜKLEM UYUMSUZLUĞUNDAN DOĞAN ANLATIM BOZUKLUKLARI

Özne ile yüklemin uyumsuzluğu cümlenin anlatımını bozar. Aşağıdaki cümleleri inceleyelim.
• Ayla ile Serap'ın anlatımında hem yanlışlar var hem de kitap diline hiç uygun değil."hiç uygun değil" yükleminin öznesi "Ayla ile Serap'ın anlatımı" olmalıdır.
• Meteor yağmurları her yıl düzenli olarak tekrarlar."bir şey" tekrarlamaz, tekrar etmez fakat tekrarlanır, tekrar edilir.
• Bu gibi olayları saymakla bitmez."bitmez" eyleminin öznesi "bu gibi olaylar" olmalıdır.
• O yıl eğlenceyi seven ne kadar öğrenciler varsa bu derslere ilgi gösterdi."öğrenci" sözcüğü tekil kullanılmalıdır.
• Ellerime uğur böcekleri konuyorlar. Cümledeki özne çoğul hayvan adı veya çoğul bitki adı olursa, cümlenin yüklemi tekil olur. "konuyor" sözcüğü kullanılmalıdır.
• Bacakları tutmuyor, gözleri artık görmüyorlardı. Cümledeki özne organ adlarından birini gösteren çoğul bir sözcükse yüklem tekil olur. "görmüyordu" sözcüğü kullanılmalıdır.
• ışlerimiz artık çoğaldılar. Cümledeki özne eylem bildiren çoğul bir özneyse yüklem tekil olur. "çoğaldı" sözcüğü kullanılmalıdır.
• Kamyonların gürültüleri bütün sokağı kaplıyorlardı. Özneleri çoğul cansız varlık olan cümlelerin yüklemi tekil olur. "kaplıyordu" sözcüğü kullanılmalıdır.
• Saniyeler geçmek bilmiyorlardı. Saat, dakika, saniye, ay, yıl gibi zaman adlarından birini gösteren çoğul öznelerin yüklemi tekil olur. "bilmiyordu" sözcüğü kullanılmalıdır.
Aşağıdaki cümleyi inceleyin, anlatım bozukluğunun nedenini bulmaya çalışın.
Haftanın en güzel günlerinden biridir cumartesi, pazar.

Determined2201
4-03-10, 08:03
ayyüzlüm nasılsın??

ay_yuzlum
4-03-10, 14:03
Bu aralar pek iyi değilim kızlar lütfen dua edin bana.

ay_yuzlum
5-03-10, 07:03
[​IMG]

ay_yuzlum
5-03-10, 07:03
HAYDı BıSMıLLAH

Günaydın ve Hayırlı Cumalar Duamızı okuyup sonra da derse başlıycaz,

"Allahümmeftah aleyna hikmetekevanşür aleyne rahmeteke ya zel celali vel ikram."

Anlamı, "
Allah'ım Senin Kolay Kıldığından Başka Kolaylık Yoktur. Sen Dilediğinde Çetin Olanı Kolaylaştırırsın.. Gönlümü Aç ve ışlerimi Kolaylaştır.."

''Rabbi zitni ilmen fehmen ve imanen''

Anlamı,
"ALLAHım zihnimi ilim ve iman için anlama kuvvetine aç "

3 er veya 7 şer okuyup derse başlayabilirz...

ay_yuzlum
5-03-10, 07:03
Vatandaşlık Dersinde En Çok Karıştırdığımız Cumhurbaşkanının yasama, yürütme ve yargı ile ilgili görevlerini nasıl hatırlıycaz
işte böyleee;
Cümlede

Meclis
TBMM
Seçimler
Kanun
Anayasa ......... gibi kelimeler var ise bu Cumhurbaşkanının Yasama ile ilgili Görevlerindendir....Atamalar (Rektör, Genelkurmay, Bakan)
Hükümet
Kararnameleri İmzalamak .......... gibi kelimeler Yürütme Görevidiir.Mahkemeler
(Danıştay, Sayıştay vb.) .....................Yargı Görevidiiiiiiiiiiiir...turkbayragi

Determined2201
5-03-10, 07:03
ayyüzlüm nasılsın??

ay_yuzlum
5-03-10, 07:03
Hoşgeldin kuzu, iyiyim inşallah bu gün. sen nasılsın...

ay_yuzlum
5-03-10, 07:03
IV. Siyasi;

Hangi kelimeler siyasi anlatımı ifade eder;

Devlet, Krallık, Cumhuriyet, Oligarşi, Meclis, Divan, Kurultay, Başbakan, Cumhurbaşkanı,
Milletvekili, seçme, seçilme....

2009 kpss çıkmış bir soru özet olarak

1. inönü savaşının kazanılması üzerine TBMM Londra Müzakerelerine Çağrıldı...
bu nedemetir

Askeri ve Siyasi Başarı Elde Etmişiz... (Savaş=Askeri / TBMM=Siyasi) yerimseniben

ay_yuzlum
5-03-10, 07:03
Güncel Bilgiler;

• Stockholm Antlaşması: Dünyanın en tehlikeli kimyasal maddeleri sayılan Kalıcı Organik Kirleticilerin (KOK'lar) kısıtlanmasını öngören Stockholm Anlaşması yürürlüğe girdi.
Türkiye, 23 Mayıs 2001 tarihinde Stockholm Anlaşması'nı imzaladı ancak Meclis'ten henüz geçirmedi.
ABD antlaşmayı imzalamamıştır.

• Lizbon Sözleşmesi: Portekiz’in başkenti olan Lizbon’da imzalanan sözleşme, 2005 yılında Fransız ve Hollandalı seçmenlerin referandumda reddettiği Avrupa Birliği
Anayasasında yerini alacak. 27 üye ülkeden sadece ırlanda referandum yapacak.
Diğer ülkeler parlamentolarında oylama yaparak karar verecekler.
Yeni AB anayasası ile 6 ayda bir yapılan dönüşümlü başkanlık sistemi yerine daha kalıcı bir sistem öngörülüyor. 1 Ocak 2009’da yürürlüğe girecek.

• Yeni Vatandaşlık Kanunu’na göre;

1. Vatansız çocuklara Türk vatandaşlığı verilecek.
2. 2010’dan sonra ikamet süreleri eşitlenecek.
3. Yabancıların Türk vatandaşlığına alınması kolaylaşacak.
4. Vatandaşlığa alınmada, Türkiye'de ikamet etme süresi 5 yıl olarak belirlenirken, mevcut uygulamadaki Türk soylular için 2 yıl ikamet etme şartının 2010'a kadar devam etmesi öngörülüyor.
Bu tarihten sonra, bütün yabancılar için ikamet sürelerinin eşit hale getirilmesi amaçlanıyor.

ay_yuzlum
5-03-10, 08:03
DEVLETıN TEMEL ıLKELERı

Devletinin şeklinin Cumhuriyet olduğunu – Cumhuriyetin nitelikleri – Devletin bütünlüğünü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti belirtilir. Bu 3 maddeden sonra gelen 4. maddede ilk 3 maddenin değiştiremeyeceği, değiştirilmenin teklif dahi edilemeyeceği belirtilir.

SEÇıMLER

1. Genel Oy: 1924 yılında erkekler için genel oy, 1934 yılında da kadınlara tanınmıştır. Sınırlamalar; 18 yaş ve seçmen kütüğüne kayıtlı olmak. Her vatandaşın, milletvekili veya yerel yönetim seçimlerinde, yaş ve sezginlik dışında başka bir nitelik aranmadan oy hakkına sahip olması. Sahip olunan servet, ödenen vergi miktarı, öğrenim durumu, cinsiyet gibi sınırlamalar olmaksızın, bütün vatandaşların oy hakkına sahip olmalarıdır.

2. Eşit Oy: Hiçbir kritere bakılmaksızın her seçmenin tek bir oya sahip olmasıdır.

3. Seçimlerin Serbestliği: 1982 anayasasında oy kullanmayanlara getirilen para cezası ile ihlal edilmiştir.

4. Tek Dereceli Seçim: Temsilciler seçmen tarafından doğrudan seçilirler. 1946 yılından itibaren uygulanmıştır. ıki dereceli seçim sistemi uygulanması 1982 Anayasasına göre mümkün değildir.

5. Oyun Gizliliği: 1950 seçimlerinde ilk defa uygulanmıştır.

6. Açık Sayım ve Döküm: Her şey açık yapılıyor. Sayım ve döküm ilk kez 1950 yılında yapıldı.

7. Seçimlerin Yargı Organlarının Yönetim ve Denetiminde Yapılması: Seçimlerde yargısal karar organı olarak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yetkilidir. Kararları kesindir. Bu ilke 1961 ve 1981 yıllarında yer almıştır.

8. Çok Partili Siyasi Hayat: Siyasi partiler önceden izin almaksızın kurulurlar ve Anayasa, kanun hükümleri içinde faaliyetlerini sürdürürler. Vatandaşlar siyasi parti kurma ve usulüne göre partilere girme ve çıkmaz hakkına sahiptir. Siyasi partilere üye olma yaşı 18’dir.

PatikliPenguen
5-03-10, 08:03
Kızlar gunaydınn

ay_yuzlum
5-03-10, 08:03
Günaydın...

ay_yuzlum
5-03-10, 08:03
İmamlar Kur'an kursu hocaları müezzinlerin maaşına zam - Güncel Eğitim Haberleri Öğretmen Haber Atama Sınav

habere bakın ya...:umursamaz:

ay_yuzlum
5-03-10, 08:03
ABD sözde Ermeni soykırım yasasını kabul etti - Güncel Eğitim Haberleri Öğretmen Haber Atama Sınav

haber okumak istemiyorum ama güncel bilgiler için gerekliii... ne yazık ki..:sm_confused:

ay_yuzlum
5-03-10, 08:03
Tarihi Olaylara Şifre Vererek, KPSS Çalışma Kitabı Hazırladı
02 05 2008
Erzurum Rıfkı Salim Burçak Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesi Tarih Öğretmeni Taner Özdemir, Hafızada Kalıcı Olması ıçin Tarihi Olayları Şifreleyerek Anlatan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Kitabı Hazırladı.

Erzurum Rıfkı Salim Burçak Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesi Tarih Öğretmeni Taner Özdemir, hafızada kalıcı olması için tarihi olayları şifreleyerek anlatan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) kitabı hazırladı.

Anayasa, Osmanlı tarihi, Türk tarihi, Atatürk ılke ve ınklapları konularından ortalama 40 sorunun çıktığı tarih alanı KPSS adayları için önem arz ediyor. Birçok aday, çalıştığı yüzlerce tarihi konuyu unutmamak için sık sık tekrar etmek zorunda kalıyor. Özel bir dershanede tarih öğretmenliği yapan Taner Özdemir, öğrencilerinden gelen yoğun istek doğrultusunda pratik ve akılda kalıcı KPSS tarih çalışma kitabı hazırladı. Her tarihi olayla ilgili şifre oluşturduğunu belirten Özdemir, şifrelerin ilk harflerinden yola çıkarak konuları özetlediğini söyledi.

Kitabın içeriğinden bazı örnekler veren Özdemir, "Üçüncü Selim'i anlatırken hafızada daha kalıcı olması için 'En idealist Selim' şifresini verdik. Buradaki tüm harflerle sırayla konuyu özetledik. Elçililkler sürekli hale getirildi, Nizam-ı Cedit yenilikleri yapıldı, ırad-ı Cedit hazinesi oluşturuldu, Denge Politikası uygulamaya konuldu gibi. Mesala; Türkler sırayla; Kril, Uygur, Latin, Arap, Köktürk dillerini kullanmıştır. Bu dillerin baş harflerine 'Kulak' şifresi verdik." dedi.

Kitaba ders aralarında, boş zamanlarda rahatlıkla bakılabileceğine dikkat çeken Özdemir, kitaptaki tüm şifrelerin ezberlenerek sınava girilmesini ise önermediğini açıkladı. Özdemir, "Akılda tutamadığınız, öğrenmekte güçlük çektiğiniz tarih konularına bu kitaptan çalışabilirsiniz. Bu kitabı öğrencilerimin istekleri doğrultusunda hazırladım. Tarihi daha farklı nasıl anlatabilirim diye düşündüm ve sonunda hem fotoğraflı hem de şifreli bir kitap oluşturdum. Her tarihi olayla ilgili olarak şifre oluşturup, yine konuyla alakalı da olarak fotoğraf koydum" diye konuştu.


ay_yuzlum
5-03-10, 08:03
04 Mart 2010 Perşembe
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2 bin 651 adet sözleşmeli alacak


Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TARGEL Projesi kapsamında köylerde istihdam edilmek üzere 1861 adet ziraat, gıda, su ürünleri mühendisi ile balıkçılık teknolojisi ve peyzaj mimarı, 790 adet de veteriner hekim olmak üzere toplam 2651 adet sözleşmeli personel alacak.

Alımlar ÖSYM aracılığı ile yapılacak. Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2010/3 T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tercih Kılavuzunda lisans düzeyinde sözleşmeli pozisyonlardan tercih yapabilmek için 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılmış olan 2008-KPSS Lisans’a girilmiş ve KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak gerekiyor.

Adaylar tercihlerini 10–16 Mart 2010 tarihleri arasında ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet sitesinde yayımlanacak olan kılavuzda yer alan kurallara göre internet üzerinden kendileri yapabilecekler. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

ay_yuzlum
5-03-10, 08:03
2010 KPSS Kasım Ayı Yerleştirmesi

2010 yılında lisans, önlisans ve ortaöğretim düzeyleri için yapılacak olan yazılı sınavdan önceki son yerleştirme ise Kasım ayında yapılacaktır.

KPSS 2.Yerleştirme;
*DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından memur yerleştirme taleplerin toplanması 1 Eylül-10 Ekim 2010
*Kadroların ÖSYM Başkanlığa gönderilmesi 1 Kasım 2010
*ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması 15-24 Kasım 2010

ay_yuzlum
5-03-10, 08:03
Mülakat Teknikleri

Sayfalar / Mülakat Teknikleri / - KPSS COM TR

Determined2201
5-03-10, 08:03
ayyüzlüm iimm tarih çalışmaya devam...

ay_yuzlum
5-03-10, 09:03
Matematik Burda Anlatılmıyor O nedenle size Ekol Hocayı Tavsiye Ediyorum..

YouTube - karmasik sayilar 1 (www.ekolhoca.com)

evet bu derseniz, ekol hocanın kendi sitesinden takibedebilirsiniz matematiği...

ay_yuzlum
5-03-10, 09:03
ddemir nasıl gidiyo çalışmalar...

ay_yuzlum
5-03-10, 09:03
1)Türkiye karşıtı görüşeriyle tanınan Belçika Başbakanı Herman Van Rompuy aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisinin ilk başkanı olarak 2010 yılında göreve başlıyacaktır?

A)Avrupa Birliği

B)Birleşmiş Milletler

C)NATO

D)Avrpa Konseyi

E)Ekonomik Kalkınma ve ışbirliği Teşkilatı (OECD)

2)Günümüzde gittikçe yayılan H1N1 virüsünün neden olduğu hastalığın ismi aşağıdakileden hangisidir?

A)Kuş gribi

B)Sıtma

C)Domuz gribi

D)Deli dana hastalığı

E)Kırım kongo kanamalı ateş hastalığı

3)Türkiyede BDDK başkan ve üylerini aşağıdakilerden hangisi atar?

A)Maliye bakanı

B)Bakanlar kurulu

C)Başbakan

D)Cumhurbaşkanı

E)Hazine Müsteşarlığı

Cevap1)A Cevap2)C Cevap3)B

ay_yuzlum
5-03-10, 09:03
1. UNESCO (Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) aşağıdaki

kuruluşlardan hangisinin bünyesinde yer

alır?

A) Birleşmiş Milletler

B) Avrupa Birliği

C) Avrupa Konseyi

D) ıktisadi ışbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD)

E) Ekonomik ışbirliği ve Kalkınma Örgütü

<
2.2008 yılının Kasım ayında ABD&#8217;de yapılan başkanlık

seçiminde görev süresi dolan &#8230;&#8230;.. yerine &#8230;&#8230;..

ABD&#8217;nin ilk siyahi başkanı seçilmiştir.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden

hangisi getirilmelidir?

A) Bill Clinton - Barack Obama

B) John F. Kennedy - George W. Bush

C) Barack Obama - John McCain

D) George W. Bush - Barack Obama

E) John McCain - Hillary Clinton

3.Aşağıdaki Avrupa Birliği üyesi ülkelerden hangisi

ortak para birimi (Euro) sistemine dahil değildir?

A) ırlanda B) ısveç

C) ıtalya D) Lüksemburg

E) Hollanda

Cevap 1A 2D 3B

ay_yuzlum
5-03-10, 09:03
Çevre ve Orman Bakanlığı Personel Alım ılanı
Çevre ve Orman Bakanlığı 4/B sözleşmeli 425 ve 4/A 130 memur olmak üzere toplam 555 personel alacak
5 Mart 2010 10:58
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

4/B SÖZLEŞMELı 425 VE 4/A 130 MEMUR OLMAK ÜZERE 555 PERSONEL ıSTıHDAM EDECEK


GENEL AÇIKLAMA


Öğrenci Seçme ve yerleştirme Başkanlığı(ÖSYM) tarafından 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (2008-KPSS lisans) sonuçlarına göre Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatında ihtiyaç duyulan birimlerde istihdam edilmek üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Sözleşmeli Personel (Mühendis, Mimar, Kimyager, Şehir Plancısı, Biyolog, Veteriner Hekim, Programcı ve Çözümleyici) alınacaktır.


1. UNVANLAR VE ADAYLARDA ARANAN NıTELıKLER


1.1 BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI

ılan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtik&#226;p, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

- Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak;

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

- Tercih edilecek pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.


1.2 ÖZEL ŞARTLAR

1) Mühendis, Mimar, Kimyager, Şehir Plancısı, Biyolog ve Veteriner Hekim

a) Mühendis olarak atanacaklarda;(Çevre,Orman,Orman Endüstri,Kimya,Peyzaj Mimarı, Harita, Maden, Meteoroloji, ınşaat, Bilgisayar, Makine, Elektronik ve Endüstri Mühendisi) Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

b) 2008 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak.(KPSSP3 puan türü)


2) Çözümleyici

a) En az lisans düzeyinde mezun olmak,

b) .NET framework altındaki programlama dillerinden en az iki tanesini ve Java geliştirme ortamlarından (Netbeans, eclipse vb..) en az birisi ile program geliştirmiş olduğunu belgelemek.(Üniversitede almış olduğu ders içeriğini gösterir belge, M.E.B. onaylı programlama kursları veya Microsoft, Sun Microsystems yetkili eğitim merkezlerinde almış olduğu belgeler kabul edilir.)

c) Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, Çözümleyici olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile Sosyal Sigortalar Kanununa tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır, ancak 1 yıl Bilgi ışlem Merkezinde programcı olarak çalışmış olma şartı aranır.

d) 2008 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak.(KPSSP3 puan türü)
3) Programcı

a) En az lisans düzeyinde yüksek öğrenimli olmak,

b) 2008 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak.(KPSSP3 puan türü)

c) Yüksek öğrenimi sırasında, bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika sahibi olmak.

d) KPDS En az D seviyesinde ıngilizce bilmek.


Yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar, ÖSYM tarafından 2010 Haziran ayı içerisinde yerleştirileceklerdir. ÖSYM Tercih Kılavuzu yayınlandıktan sonra belirtilen şartları ve nitelikleri taşıyan adayların, ÖSYM:::Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi internet adresine girerek ihtiyaç duyulan pozisyonlar ile bölümlerini ve yerleştirme yapılacak merkez ve taşra birimleri ile başvuru tarihlerini inceleyebileceklerdir. Adaylar, şartlarını karşıladıkları pozisyonlar için sıraya koydukları tercihlerini internet yoluyla yapacaklardır. Yukarıda belirtilen şartları taşımayanların, müracaatları halinde ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme yapılsa dahi atama işlemleri yapılmayacaktır.


ÖNEMLı NOT: Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bakanlığımızda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli çalışanlar ile sözleşmeli çalışmakta iken, ayrılanlardan ayrıldıkları tarihten itibaren Bir (1) yıl geçmeyenler tercih işleminde bulunmayacaklardır. Tercihte bulunmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılanlarla 2009/14799 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5917 sayılı Kanunun 47 nci maddesi gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır.4/B SÖZLEŞMELı PERSONELıN KURUM ıÇı TAYıNLERı AŞAĞIDAKı ŞEKıLDE YAPILIR.


EK MADDE 3 &#8211; (Ek: R.G. 29.03.2009;27184) Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz.

Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir.

a) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir.

b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.

c) Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi halinde yerine getirilebilir. Sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yeniden atama yapılır.

d) Aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması halinde, eşi şehit olan personelin kurum içi yer değişiklik talebi, bir defaya mahsus olmak üzere yerine getirilir.

BıRıMı ÇEVRE MÜH. ORMAN MÜH. ORMAN END.MÜH. KıMYA MÜH. PEYZAJ MıMARI HARıTA MÜH. MADEN MÜH. METEOROLOJı MÜH. ıNŞAAT MÜH. BıLGıSAYAR MÜH. MAKıNE MÜH. ELEKTRONıK MÜH. ENDÜSTRı MÜH. MıMAR KıMYAGER ŞEHıR PLANCISI BıOLOG VETERıNER HEKıM TOPLAM
TAŞRA 240 101 2 22 1 16 2 2 2 1 3 1 1 2 7 2 6 2 413
BıRıMı ÇEVRE MÜHENDıSı KıMYAGER BıYOLOG ŞEHıR PLANCISI PROGRAMCI ÇÖZÜMLEYıCı TOPLAM
MERKEZ 3 1 2 1 4 1 12

AYRICA 657 4/A&#8217; YA GÖRE DE 130 MEMUR ALINACAKTIR. BU 130 PERSONELLE ALAKALI DETAYLI BıLGı DAHA SONRA VERıLECEKTıR. BUNA GÖRE AŞAĞIDA TABLODAKı DAĞILIMA GÖRE BAKANLIĞIMIZ PERSONEL ALACAKTIR.

BıRıMı STATÜSÜ ALINACAK SAYI
MERKEZ 4/B 12
TAŞRA 4/B 413
MERKEZ VE TAŞRA 4/A 130
GENEL TOPLAM 555

ay_yuzlum
5-03-10, 09:03
Kırşehir Belediyesi Mimar alım ılanı(1 Adet)

Kırşehir Belediye Başkanlığı

Kırşehir Belediyesine 1 adet 3 yıl deneyimli iyi derecede ingilizce bilen Mimar alınacaktır.

ılgilenenlerin müracaat için Kerşehir Belediyesinin 03862131023/186 numaralı telefonu aramaları gerekmektedir.

ay_yuzlum
5-03-10, 09:03
ıstanbul Teknik Ünv. Sözleşmeli Personel Alım ılanı

ıstanbul Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım ılanı

ılan için Tıklayınız

http://ilan.memurlar.net/common/documents/2855/ILAN_(COZUMLEYICI)[1].pdf

ay_yuzlum
5-03-10, 09:03
K.K.K 1 Numaralı Dikimevi Müdürlüğü Makine Nakışçısı Alım ılanı
5 Mart 2010 11:06
Bu işgücü istemi, ıŞKUR'un PENDıK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir.

DıKıMEVı MÜDÜRLÜĞÜ
Son Başvuru Tarihi : 15 Mart 2010
Yayınlanma Tarihi : 05 Mart 2010

Genel Şartlar ve Notlar

LıSE MEZUNLARI HARıCıNDE ÖNLıSANS VE LıSANS MEZUNLARI BAŞVURAMAZ.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Makine Nakışçısı Okuldan

Öğrenim Bilgileri

Genel Birim Adı Genel Bölüm Adı Öğrenim Seviyesi
Lise ve Dengi Okul Nakış Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Sınav Bilgileri

Sınav Kategorisi Sınav Adı Sınav Puan Türü En Az Puan Limiti Sınav Giriş Tarihi
Kamu Personel Sınavları KPSS KPSSP94 60

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer : Yurtiçi

Tercih Edilen ıkametgah ılçeleri :

Diğer Bilgiler

ışveren Türü Kamu
Toplam Açık ış Sayısı 2
ış Sözleşmesi Tipi Belirsiz Süreli (Daimi)
Çalışma Şekli Tam Süreli