Şu anda arşiv sayfalarında bulunmaktasınız. Konunun orjinali için tıklayınız:

Koçluk Nedir? (2)


esayar
6-09-13, 18:09
Koçluk Nedir? (2)

Koçluğun Diğer Disiplinler ile Etkileşimi
Modern koçluğu dinamik yapan ve hızla büyümesini sağlayan çok sayıda diğer disiplinlerden beslenmesinin şüphesiz etkisi vardır. Pikoloji, psikorterapi, yönetim danışmanlığı, lingusitik, antropoloji, meditasyon ve NLP’yi koçluğa katkı yapan disiplinler arasında sayabiliriz.

Koçluk Çeşitleri
Temek koçluk araçları ve temel/ileri Koçluk Becerileri ne sahip olmak koç olmak için çok önemlidir. Koçluk becerilerini ve araçlarını edinenler, profesyonel koç olarak çalışabilirler. Koçlar ilgi alanlarına göre, kullanacakları araçları geliştirerek uzman oldukları alana yönelebilirler.

Örnek vermek gerekirse, temel koçluk becerileri ve temek koçluk araçlarına sahip olanlar genel olarak, “Profesyonel Koç”, Ya da “Yaşam Koçu” gibi unvanlar kullanmaktadırlar.

Temel Koçluk Becerileri ve Temel Koçluk Araçlarına sahip olduktan sonra, “Öğrenci Koçluğu” araçları ile kendinizi donattığınızda ya da bu araçları sağlayan bir eğitim aldığınızda “Öğrenci Koçu” unvanını kullanarak, koçluk alanlarınıza profesyonel olarak hizmet edebilirsiniz. Ya da imaj konusunda araçlar geliştirdiğiniz takdirde imaj koçu unvanını kullanarak “Profesyonel İmaj Koçu” olarak hizmet verebilirsiniz.

Günümüzde öğrenci koçluğu programı talep gördüğünden, birkaç günlük eğitimlerle “Öğrenci Koçu” yetiştiren programları olduğu bilinmektedir. Öğrenci Koçu olan bir kişinin öncelikle şu donanımlara sahip olması gerekir:
• Temel koçluk becerileri
• Temel koçluk araçları
• Öğrenci koçluğu araçları

Alınacak olan eğitim bu nitelikleri kazandırması gerekir. Aksi halde koçluğun yaratacağı sinerjiyi ve farklılaşmayı yakalamanız mümkün olmayacaktır. Günümüzde yaygın olan koçluk çeşitlerine yönelik koçluk araçları, uygulamaları ve koçluk becerilerini içeren eğitim programları mevcuttur. En yaygın olan Koçluk alanları aşağıda verilmiştir.

Kişisel / Yaşam Koçluğu
"İşbirliği ve çözüm ve sonuç odaklı bir şekilde, koçluk alanın; işte performansını artırmada, deneyimler edinmesinde, kendi kendine öğrenebilme yeteneğini geliştirmede, kişisel olarak gelişiminde, koç tarafından hareket kazandırılan ve koçluk araçları ile kolaylaştıran sistematik ve yapılandırılmış bir süreçtir. (Anthony Grant, Sydney Üniversitesi, 2000)

Kişinin kendisi için satın aldığı ve kişisel hedefleri üzerine yapılan koçluk çalışmasıdır.

Yönetici Koçluğu
Yaşam Koçluğunda yaklaşımlara ek olarak özellikle üst yönetime odaklı olarak çalışır. Yaşam koçluğundaki çalışma alanlarında kişisel gelişim sağlandığı gibi, iş ile ilgili olan konularda kişinin performansını arttırmayı hedefler.

Yönetici koçluğu kişilere kurumun satın aldığı ve kişi ile kurumun hedefleri üzerine yapılan koçluk çalışmasıdır.

Kurumsal Koçluk
Yaşam koçluğu yaklaşımına ek olarak, kurumsal koçlukta odak noktası çalışanın desteklenmesidir. Çalışanın, bireysel ya da, ekip/organizasyon üyesi olarak operasyonel etkinliğini ve iş performansını artmasını sağlamaktır.

Kurumun (şirketin) ya da organizasyonun satın aldığı ve kişi ya da grup ile kurumun hedeflerine yönelik olarak yapılan koçluk çalışmasıdır.

Özel Alan Koçluğu
Yaşam Koçluğundaki yaklaşıma ilave olarak, bir uzmanın kişinin belirli bir alanına (kariyer, stres vs.) yönelik çalışma yapmasıdır. Koçun odaklanarak hizmet verdiği alanın belirli bir kesim popülasyona (Kariyer Koçluğu, İmaj Koçluğu, Öğrenci Koçluğu) yönelik olmasıdır.
Buna örnek olarak ELMAS İngilizce Eğitim Koçluğu verilebilir. ELMAS İngilizce Eğitim Koçluğunda koçluk yaklaşımı ile İngilizce eğitime yapılmaktadır. Haftada bir yürütülen seanslar ile koçluk alanın kişisel özelliklerine, hedeflerine bulunduğu İngilizce seviyesine ve ayıracağı zamana göre çalışması düzenlenmektedir. İngilizce Eğitim Koçu, materyal ve yöntem olarak desteklemekte ve süreç boyunca koçluk alana eşlik etmektedir. Bu yöntem ile kişiler kendi potansiyellerinin farkına vararak, koçun nezaretinde İngilizce öğrenmektedirler. ELMAS İngilizce Eğitim Koçluğu | İngilizce Kursu | Bire Bir İngilizce Eğitimi web sayfasında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Grup Koçluğu
Yaşam koçluğundaki yaklaşıma ilave olarak, belirli sayıda kişi ya da grup ile ortak bir amaca ulaşmayı hedefleyen çalışmalar yapılmasıdır. Ya da kişilerin birbirlerine koçluk yapabilecekleri bir atmosfer yaratmayı hedefleyen çalışmalardır.

Özetle Koçluk
"Bireyi hedefine ulaştıran, kişiye özel, güçlü bir öğrenim, gelişim ilişkisi ve yapılandırılmış bir süreçtir."
Koçluk ilişkisinin amacı Koçluk alanın kendi belirlediği hedefe koçun desteği ile ulaşması ve sorunlarının üstesinden tek başına gelmeyi öğrenmesidir.

Ülkemizde son yıllarda dershanelerde yapılması planlanan değişikler dikkate alındığında, öğrenci / eğitim koçluğunun ortaya çıkacak muhtemel boşluğu doldurmada ektin rol oynayacağı değerlendirilmektedir.

M.Akif Sayar
Profesyonel Koç
ELMAS Koçluk ve Gelişim Merkezi
ELMAS Koçluk ve Gelişim Merkezi | Koçluk Eğitimleri | Koçluk Hizmetleri

Online CANLI Eğitim Seçenekleri ile "Association for Coaching International" Onaylı Koçluk Sertifika Programları
http://elmaskocluk.com/program-detay...ogramlari.aspx

Profesyonel Koçluk Sertifika Programlarına Katılanların Görüşleri için tıklayınız...

kesfet
7-01-14, 16:01
Kısa zamanda önce Professional Certified Coach eğitimine katıldım. izmir 'de cemal kondu beyde koçluk eğitimi konusunda mükemmel bir çalışma yaptık.Cemal hocam hem koçluk hemde kişisel gelişimin diğer alanları bütünsel olarak bakması ve aynı zamanda uzman psikolog olması çalışmaya farklı bir hava katmasına neden oluyor. knusunda hakim ve kendisini çok iyi gelıştırmış zaten kitapları eğitm öncesi okumam beni etkilemişti. hayatımda büyük değişimler yaratan insanlardan birisidir. Koçluk eğitimin basından itibaren sonu kadar bir kurs mantığı ile değilde tamamen bir okul mantığı ile süreci yönetiyor. hem bana koçluk yapması hemde bana koçluk mesleğin tüm detayları en ayrıntılı sekilde öğretmesi ve hayatım yaptı güzel dokuşlarından dolayı sonsuz teşekkürleri sunarım canım hocama :)