Hastalıklara Göre Tıp Dalları

 1. Algoloji - Ağrıbilim

  Tıp alanında ağrı bilim dalıdır. Bel ağrılarını, baş, boyun, nöropatik ağrılar dediğimiz sinir sisteminin kendisinden kaynaklanan ağrılar, fibromiyaljiler ve kas-iskelet sistemi ağrıları, kanser, eklem ağrıları, damar sisteminden kaynaklanan ağrılar, nevraljiler (şiddetli yüz ağrıları)...gibi rahatsızlıkların tanı ve tedavisini içerir.
  Konular:
  140
  Mesajlar:
  1.005
  Son: dayanılacak gibi değil. coco_cambo, 22 Kasım 2016
  RSS
 2. Dermatoloji - Deri ve Cilt Hastalıkları

  Deri ve Cilt Hastalıkları: Cilt hastalıkları ve tedavisiyle ilgilenen tıp dalı
  Konular:
  1.161
  Mesajlar:
  11.085
  Son: Derideki kucuk kirmizi noktalar feray85, 7 Aralık 2016 21:03
  RSS
 3. Endokrinoloji

  Bir iletişim biçimi olarak hormonları kullanan bir sistem olan, sinir sistemine göre oldukça yavas işleyen, endokrin sistemini inceleyen tıbbi bilim dalıdır. İç salgı bezlerinin fonksiyonlarını, normal dışı çalışma sonucu oluşan hastalıklarını ve bunların tedavilerini inceleyen tıp dalıdır. Hipofiz bezi hastalıkları, Tiroid bezi hastalıkları, Böbrek üstü bezlerinin hastalıkları, Endokrin pankreasın hormonal hastalıkları ve insülin hormonuyla ilgili hastalıklar, Overler ve testislerin hormonal hastalıkları.. gibi bircok hastalıkların tanı ve tedavisini içerir.
  Konular:
  529
  Mesajlar:
  14.956
  RSS
 4. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

  Fizik Tedavinin amacı hareket sistemindeki hastalıklarının rehabilitasyonu ve fonksiyon eksikliği ve bozukluklarını normal haline döndürmektir. Nörolojik hastalıklar, felçler, Ortopedik problemler, Omuz ve evresi eklemlerinin hastalıkları, Omuz ve sırt kaslarında gerginlik, Spor sakatlanması sonucu oluşan hareket kısıtlılığı ve ağrı, Operasyon sonrası gelişen fonksiyon bozuklukları, Bel Ağrıları, Bel fitığı, Boyun Kireçlenmeleri, Kas Spazmı, Baş ağrıları, Pozisyon Bozukluğu, boyun, sırt, bel ağrılarının tedavisi. Doğuştan omurga egriliklerinin tedavisi, dirsek, bilek, el eklemlerinin ve yumuşak dokuların rahatsızlıkları, kalça ve diz hastalıkları... gibi hastalıkların tedavisini içerir.
  Konular:
  255
  Mesajlar:
  2.540
  RSS
 5. Gastroenteroloji - Sindirim Sistemi Hastalıkları

  Sindirim sistemi hastalıklarıyla ilgilenen bilimdalı; Yemek borusu, mide, ince bağırsaklar, kalın bağırsaklar, karaciğer, safra kesesi, pankreas gibi organları konu alır, Kabızlık, İshal, Kusma, Bulantı, Karın ağrısı, İrritabıl barsak sendromu, Retrosternal yanma hissi (Göğüs ortasında yanma hissi), Asit reflüsü (Ağza acı su gelmesi), Safra kesesi ağrısı ... gibi hastalıkları tanı ve tedavisini içerir.
  Konular:
  722
  Mesajlar:
  8.191
  Son: Wilson Hastalığım ? derin1908, 7 Aralık 2016 12:36
  RSS
 6. Geriatri - Yaşlılık Bilimi

  Yaşlılık dönemindeki sağlık sorunları ve bu sorunların tedavileriyle ilgilenen tıp dalıdir, yaşlılığa bağlı olarak oluşan sağlık sorunlarını ve bunların tedavilerini inceler.
  Konular:
  78
  Mesajlar:
  183
  RSS
 7. Hematoloji - Kan bilimi

  Tıbbın kan ve kan bozuklukları ile ilgili dalıdır.
  Konular:
  222
  Mesajlar:
  1.938
  RSS
 8. İmmunoloji - Allerji ve Bağışıklık Hastalıkları

  Alerji ve Bağışıklık Hastalıklarını, özellikle organizmaların bağışıklık sistemlerinin sağlıklı oldukları veya hastalıklı oldukları durumlardaki hâli ve fizyolojik işlevleri ile insanların bağışıklık sistemlerinin uygunsuz bir şekilde işlemesi sonucu oluşan immünolojik bozuklukları kapsar.
  Konular:
  239
  Mesajlar:
  1.521
  RSS
 9. İntaniye - Bulaşıcı Hastalıklar

  Enfeksiyöz hastalıkları konu alır, hastalık yapıcı herhangi bir yolla insana geçme özelliğindeki mikropların veya parazitlerin vücuda girmesiyle ortaya çıkan hastalıklar bu tıp bölümünün kapsamına girer.
  Konular:
  139
  Mesajlar:
  957
  RSS
 10. K.B.B. - Kulak-Burun-Boğaz

  Kulak Burun Boğaz kulaklar, burun, boğaz ve baş-boyunla ilgili yapıların tıbbi ve cerrahi tedavisi veren bir bilim dalıdır. Kulak, burun, nazal geçiş, sinusler, gırtlak, ağız boşluğu, üst yutak ile yüz ve boyunda yer alan yapıların (boyun kitleleri, tiroid, tükürük bezleri gibi) hastalıklarının tedavisi Kulak Burun Boğaz’ın kapsamındadır.
  Konular:
  644
  Mesajlar:
  4.861
  Son: Sinüzit için doğal yöntemler Srn26, 7 Aralık 2016 16:12
  RSS
 11. Kardiyoloji - Kalp ve Dolaşım Sistemi Hastalıkları

  Kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır.Hipertansiyon, Koroner kalp hastalıkları, kalp ritmi bozuklukları, doğuştan kalp kapak hastalıkları, varis ... gibi pek çok hastalık kardiyolojinin tanı ve tedavisi için uğraştığı hastalıklardandır.
  Konular:
  420
  Mesajlar:
  3.069
  Son: Karaciğer de kan toplanması Esma36, 6 Aralık 2016 21:13
  RSS
 12. Nefroloji - Böbrek Hastalıkları

  Böbreklerin sağlığı ve hastalıklarıyla ilgilenen iç hastalıklarına bağlı bir bilim dalı
  Konular:
  143
  Mesajlar:
  641
  RSS
 13. Nöroloji - Beyin ve Sinir Hastalıkları

  Genel olarak beyini, omiriliği, beyinden ve omurilikten çıkıp vücüdun tümüne ağ gibi yayılan sinirlerin hastalıklarını inceleyen tip dalidır.Başlıca ilgili hastalıklar arasında başağrıları (Migren, Gerilim başağrısı, Küme başağrısı) , baş dönmeleri, inme (felçler), epilepsi (sara hastalıkları), bunama (Alzheimer, vb. unutkanlıklar), demiyelinizan hastalıklar (Multipl skleroz,vb.), hareket bozuklukları (Parkinson hastalığı,vb.), uyku bozuklukları (Narkolepsi, İnsomnia, vb.) yer alır.
  Konular:
  538
  Mesajlar:
  4.152
  Son: Selectra Kullanan var mı? kadinistemezse, 5 Aralık 2016 14:16
  RSS
 14. Nöroşirürji

  Nöroşirürji; beyinin, sinirlerin ve omuriliğin ameliyat gerektiren hastalıklarıyla ilgilenen bir tıp dalıdır. Beyin ve omuriliğin damarlarıyla ilgili hastalıklar (damar baloncukları, beyin kanamaları, damar tıkanmaları, damar anormallikleri gibi), Tümörler (tüm iyi ve kötü huylu kitleler), Travmalar (trafik kazaları, düşme, vs. ile oluşan sinir sistemi yaralanmaları), Omurga ve omurilik hastalıklar(bel ve boyun fıtıkları, kırıklar, kaymalar, tümörler ve iltihabi hastalıklar), Çocukluk çağının sinir sistemi cerrahi hastalıkları (tümörler, epilepsi, spastisite, doğumsal anomaliler, vd), Hipofiz bezi hastalıkları (aşırı hormon salgılayan tümörler gibi), Kronik ağrı durumları (kanser ağrıları, ağrılı tikler), Hareket hastalıkları (Parkinsonizm, vd)... gibi hastalıklarla ilgilenir.
  Konular:
  60
  Mesajlar:
  496
  Son: Hidrosefali !!! zuhalenyurek, 28 Kasım 2016
  RSS
 15. Oftalmoloji - Göz Hastalıkları

  Görme yolları hastalıkları ve cerrahisiyle ilgilenen bir tıp bilim dalıdır
  Konular:
  612
  Mesajlar:
  5.562
  Son: Ani göz körlüğü kayra66, 6 Aralık 2016 02:45
  RSS
 16. Onkoloji - Kanser ve Türevleri

  Kanserin oluşumu, nedenleri, kalıtımla ilişkisi, tanısı, tedavisi, kanserle ilgili istatisikler ve kanserden korunmayla ilgilenen tıp dalıdır.
  Konular:
  523
  Mesajlar:
  6.358
  Son: Mide Kanseri Ameliyatı Oluyorum.. esozz, 7 Aralık 2016 06:49
  RSS
 17. Ortopedi

  Kas iskelet sistemini ve onun sorunlarını inceleyen cerrahi bir bilim dalı
  Konular:
  367
  Mesajlar:
  2.241
  RSS
 18. Pediyatri - Çocuk Hastalıkları

  Bebek, çocuk ve ergenlerin (yeni doğmuşlardan yaklaşık 18-19 yaşındakilere kadar) tıbbi bakımıyla ilgilenen tıp dalıdır.
  Konular:
  591
  Mesajlar:
  3.770
  Son: Bebeğim grip oldu Ruhimucerret, 2 Aralık 2016 14:59
  RSS
 19. Pulmonoloji - Göğüs Hastalıkları

  Göğüs hastalıkları, özellikle akciğerlerin pnömoni, plörezi, tüberküloz, bronşektazi, akciğer kanserleri, plevra hastalıkları, mediasten hastalıkları, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları (KOAH), astım gibi solunum sisteminin alt bölümlerinin hastalıkları ile ilgilenen bir daldır.
  Konular:
  184
  Mesajlar:
  816
  RSS
 20. Radyoloji

  Radyoloji veya güncel adıyla Radyodiagnostik, tıpta tanı amaçlı kullanılan görüntüleme metodlarının büyük kısmını kapsayan bir daldır. X(röntgen) ışınları, ses dalgaları veya manyetik alanlardan yararlanılır. Radyodiagnostikte kullanılan ana metodlar Röntgen, Ultrasonografi, Renkli Doppler Ultrasonografi, Mammografi, Anjiografi, Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans olarak sınıflanabilir.
  Konular:
  30
  Mesajlar:
  208
  Son: Rntgen ektirmeden iyi dnn! _ayse_80, 9 Haziran 2016
  RSS
 21. Romatoloji - Romatizmal Hastalıklar

  Romatizmal hastalıkları inceleyen bilim dalıdır ve iç hastalıkları ana bilim dalının bünyesinde yer alır.
  Konular:
  137
  Mesajlar:
  5.647
  Son: SLE(Lupus hastal)Paylaşım alanı arasimmmm, 7 Aralık 2016 22:30
  RSS
 22. Üroloji - İdrar Yolları Hastalıkları

  Kadın ve erkeklerin üriner sistemleri ile erkeklerin üreme sistemlerini inceleyen tıbbi branştır. Tıbbın bu branş dalı hem idrar yollarını ilgilendiren enfeksiyonların tedavisi gibi üriner sistemin cerrahi problemleri dışında kalan rahatsızlıkların tedavisini, hem de idrar yollarını ilgilendiren cerrahi işlemleri (örneğin konjenital anomalilerin düzeltilmesi, ürogenital sistemin kanserler operasyonları, idrar kaçırmayı önleyen operasyonlar) bünyesi altında toplar.
  Konular:
  257
  Mesajlar:
  2.179
  RSS
Sırala:
Başlık
Mesaj Görüntüleme
Son Mesaj ↓
 1. vitaminsiiz
  Mesaj:
  11
  Görüntüleme:
  164
 2. diZzYy00
  Mesaj:
  23
  Görüntüleme:
  175
 3. Season34
  Mesaj:
  12
  Görüntüleme:
  201
 4. iyivegucluol
  Mesaj:
  2
  Görüntüleme:
  197
 5. gizemli_masum
  Mesaj:
  51
  Görüntüleme:
  23.981
 6. EvaKaya
  Mesaj:
  1
  Görüntüleme:
  30
 7. kuruntumakinesi
  Mesaj:
  41
  Görüntüleme:
  2.350
 8. pinarakkaya
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  31
 9. hedef52
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  39
 10. asli122009
  Mesaj:
  22
  Görüntüleme:
  255
 11. ardada2008
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  78
 12. Pamukpremsesss
  Mesaj:
  21
  Görüntüleme:
  429
 13. ekinezyaaaa
  Mesaj:
  8
  Görüntüleme:
  233
 14. ssirun
  Mesaj:
  20
  Görüntüleme:
  475
 15. Pa-NickYok
  Mesaj:
  7
  Görüntüleme:
  173
 16. fleur1
  Mesaj:
  11
  Görüntüleme:
  283
 17. zeyno111
  Mesaj:
  2
  Görüntüleme:
  329
 18. EvaKaya
  Mesaj:
  1
  Görüntüleme:
  80
 19. melek170114
  Mesaj:
  7
  Görüntüleme:
  333
 20. horlamacerrahi
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  57

Konu Gösterim Seçenekleri

Yüklüyor...