30 Austos Zafer Bayram -Gnn anlam ve nemi

Konusu 'Mustafa Kemal Atatürk' forumundadır ve duselal tarafından 30 Ağustos 2009 başlatılmıştır.

  30 Ağustos 2009
  Konu Sahibi : duselal
 1. duselal

  duselal Aktif Üye Üye

  Katılım:
  26 Ocak 2008
  Mesajlar:
  204
  Beğenildi:
  0
  Ödül Puanları:
  86
  [​IMG]


  30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

  GÜNÜN ANLAMI VE ÖNEMİ

  Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi ve Sevr Antlaşmasıyla yurdumuz tamamen elimizden alınıyor, vatanımızda hür olarak yaşama hakkımıza son veriliyordu. Yüzyıllardır üzerinde bağımsız olarak yaşadığımız bu topraklar düşmanlara veriliyor, bizim de bunu kabul etmemiz isteniyordu.
  Türk milletinin bu durumu kabul etmesi elbette mümkün değildi. 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla, lideriyle kucaklaşan Anadolu, Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Amasya Genelgesi'nin yayınlanmasının ardından Erzurum ve Sivas Kongreleri yapıldı. Daha sonra 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelen Atatürk, 23 Nisan 1920'de TBMM'yi kurdu. Böy-lece hem memleketin yönetimi halkın iradesine verilmiş oluyordu. Hem de Kurtuluş Savaşı'nın merkezi Ankara oluyordu.
  TBMM meclisi yaptığı görüşmelerde yurdun durumunu ve kurtuluş çarelerini aradı. "Misak-ı Millî sınırları içinde vatanın bir bütün olduğu ve parçalanamayacağı görüşü"nden hareketle, düşmanla mücadele kararı alındı. Oluşturulan düzenli ordularla savaşa girildi. İlk başarı, Doğu'da Ermeni çetelerine karşı kazanıldı. Daha sonra, Batı cephesinde, Yunanlılarla, I. İnönü ve II. İnönü Savaşları yapıldı. Bu savaşların kazanılmasıyla Yunanlılar'a büyük bir darbe indirilmiş oldu. Bunun üzerine Yunan ordusu yeniden saldırıya geçti. Saldırı üzerine Mustafa Kemal, or-dularına: "Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. Bu satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz." emrini verdi.
  Türk askeri, büyük bir azim ve fedakârlıkla bu karara uydu. 23 Ağustos ve 12 Eylül 1921 tarihleri arasında yapılan Sakarya Meydan Muharebesiyle, Türk milleti 1699 Karlofça Antlaşmasından beri ilk defa toprak kazanmaya başlıyordu. Sakarya Savaşı, Türk milletinin savunma durumundan taarruz durumuna geçtiği önemli bir savaş olarak da tarihe geçti. Bu zafer sonunda, TBMM tarafından, Mustafa Kemal'e "gazi" unvanı ve "Mareşal" rütbesi verildi.
  Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Sakarya Savaşı'ndan sonra, büyük bir taarruzla düşmanı tamamen yok etme kararı alındı.
  1922 yılı Ağustosuna kadar, hazırlıklar tamamlandı. Güneydeki Türk birlikle-ri, büyük bir gizlilik içinde Batı cephesine kaydmld". İstanbul'daki cephane depolarından silah ve cephane kaçırıldı. İtilaf Devletleri tarafından tahrip edilerek kullanılmaz hâle getirilen toplar onarıldı. Yeni silâhlar satın alındı. Ordumuza taarruz eğitimi yaptırıldı. Bu hazırlıklardan sonra, Gazi Mustafa Kemal'in başkomutan-lığını yaptığı ordumuz, 26 Ağustos 1922'de düşmana saldırdı. Bir saat içinde düşman mevzileri ele geçirildi. 30 Ağustos'ta düşman çember içine alındı. Sağ kalanlar esir alındı. Esirler arasında Yunan Başkomutanı Trikopis'te vardı.
  Bu savaş, Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık
  Meydan Muharebesi olarak adlandırıldı.
  Büyük Tarruzun başarıyla sonuçlanmasından sonra düşman, İzmir'e kadar takip edildi. 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla yurdumuz düşmandan temizlenmiş oldu. ]ain düşmanın, haksızca ve alçakça işgaline "dur" diyen ve kanımızın son damlasını akıtmadan yurdumuzu bırakmayacağımızı dünyaya ispatlayan bu büyük zaferi her yıl, 30 Ağustos günü, bayram yaparak kutluyoruz. turkbayragi


  [​IMG]
  30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN ARKADAŞLAR BİZ TÜRKLER, BÜTÜN TARİHİMİZ BOYUNCA HÜRRİYET VE İSTİKLALE TİMSAL OLMUŞ BİR MİLLETİZ.turkbayragi​
   
 2. 30 Ağustos 2009
  Konu Sahibi : duselal
 3. duselal

  duselal Aktif Üye Üye

  Katılım:
  26 Ocak 2008
  Mesajlar:
  204
  Beğenildi:
  0
  Ödül Puanları:
  86

  [​IMG]

  ]BÜYÜK VE ASiL TÜRK MlLLETİ !


  Ordularımız 9 Eylül 1338 (1922) sabahı İzmir''imizi ve yine 9 Eylül 1338 (1922) akşamı Bursa'mızı muzafferen kurtardılar. Akdeniz askerlerimizin zafer terâneleriyle dalgalanıyor.
  Asya İmparatorluğu'na yeltenen küstah bir düşmanın muharebe
  meydanlarına gelmek cesaretinde bulunan ordu kumandanlarıyla kumanda heyetleri günlerden beri Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'niıı savaş esiri bulunuyorlar.
  Düşmanın başkumandan tayin ettiği general (Trikopis), birçok gece ve gündüz ümitsizce muharebeyi ve her kurtuluş çaresini tecrübe ettikten sonra nihayet maiyetindeki generaller ve kurmayları ve kumanda ettiği ordunun elinde kalabilenleriyle teslim oldu. Eğer Yunan kralı da bugün esirler meyânında bulunmuyorsa: bu taç sahiplerinin, işleri esasen yalnız milletlerinin sefalarına iştirak etmek olduğundan muharebe meydanlarının felâketli günlerinde onların saraylarından başka bir şey düşünmemek tabiatlarındandır.
  Batı fabrikalarının çelik zırhları ile kaplanan muazzam Yunan orduları artık Anadolu dağlarında subayları tarafından terk edilmiş zavallı sürüler, cinayetlerinden dehşete düşerek kudurmuş kitleler ve ağaç diplerinde kalmış dermansız yaralılardan ibaret kaldı. Düşman ordularının savaş malzemesi hemen üçte iki itibariyle topraklarımızdadır. Düşmanın esirlerden başka insan zayiatının yüz binden ne kadar fazla olduğunu tayin etmek müşkildir. Fakat resmî ağızla milletimize müjdelerim ki bizim insan zayiatımız dörtte üçü hafif yaralı olmak üzere on bin nüfusa bâliğ olmaktadır.
  Büyük Türk Milleti ! Ordularımızın kabiliyet ve kudreti düşmanlarımıza dehşet, dostlarımıza emniyet verecek bir kemâl ile tezahür etti. Millet orduları on dör gün zarfında büyük bir düşman ordusunu imha ettiler. Dört yüz kilometrelik fasılasız bir takip yaptılar. Anadolu'daki bütün işgal edilmiş topraklarımızı geri aldılar. Büyük zafer münhasıran senin eserindir. Çünkü İzmir'imizi siyasî hırslar neticesinde âdeta ınemnunen düşmana teslim eden heyetlerle milletin hiçbir münasebeti yok idi. Bursa'mızı istilâ eden Yunan kuvvetleri ise ancak imparatorluğun askerî teşkilâtıyla işbirliği yaparak muvaffak olmuş-lardı. Vatanın kurtuluşu, milletin rey ve idaresi kendi mukadderatı üzerinde kayıtsız şartsız hâkim olduğu zaman başlamış ve ancak mil-letin vicdanından doğan ordularla müspet ve katî neticelere ermiştir. BÜYÜK VE NECİP TÜRK MİLLLETİ ! ANADOLU'NUN KURTULUŞ ZAFERİNİ TEBRiK EDERKEN SANA İZMİR'DEN, BURSA'DAN, AKDENİZ UFUKLARIN-DAN ORDULARININ SELAMINI DA TAKDİM EDİYORUM.


  12.9.1338(1922)
  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
  Başkomutan Mustafa Kemal

  30 AĞUSTOS  Hasmın diş geçiremez artık senin etine,
  Çünkü seni koruyan çelik kanatların var.
  O havada dolaşır, iner ve çıkar yine,
  Yurda zarar verecek birer tehlike arar.

  Bu azim, iradeyle artık korkma yarından,
  Tuttuğun her iş böyle sonuna varacaktır.
  Her yıl göğe katılan çelik kanatlarından
  Bugün gurur duyarak, göğsün kabaracaktır.

  Arkadaş, candan kutla büyük zafer gününü,
  Madem ki sen bir Türk'sün ve bu yurdun malısın.
  Bir zafer elde eden günün büyüklüğünü,
  Ta içinden, etinden, kanından duymalısın.

  Ferit Ragıp TUNCOR
  BİR KURTULUŞ DESTANI
  Osmanlıydı bir zaman tarihler yazan,
  Dört bir yana kök salmış, kükreyen aslan.

  Asırlarca yaşadı, nesil geçti aradan,
  Zayıfladı kuvvetçe, dediler "hasta adam".

  Asiler çıktı, Osmanlıya başkaldıranlar,
  Fitneyle parçaladı hain düşmanlar.

  Küçüldü topraklar savaşlarda bir yandan,
  Atmak istediler Türk'ü Anadolu'dan.

  Bir inançla gürledi, yüce Türk milleti,
  Önder seçti kendine Mustafa Kemal'i.

  Millet birlik oldu, koştu düşman üstüne,
  Nice canlar verildi, Maraş, Urfa, Antep'te.

  Cephelerde Mehmetçiğin Allah sedası,
  Temizlendi düşmandan güney, doğu, batısı.

  Ay ve yıldız dalgalandı akan kanlar üstüne,
  Ve ölümsüz marşımız doğdu Mehmet Âkif'le.

  Büyük harpler yaşadı bu vatan, bu topraklar,
  Yine de bir nebze susmadı gök kubbede ezanlar.

  Büyük Ata önder oldu, açtı Millet Meclisi,
  Daha sonra kuruldu Milletin İradesi.

  Binlerce şehidiyle aldı, Türk milleti vatanı,
  Tarihe şerefiyle yazıldı, bu "Kurtuluş Destanı".

  Bu "Kurtuluş Destanı"dır kuşak boyu sürecek,
  İlelebet, yok etmeye kimsenin gücü yetmeyecek  Erdoğan GÜNEŞ
  Saltukova İlköğretim Okulu Öğretmeni
  Çaycuma / ZONGULDAK ​


  [​IMG]
   
 4. 30 Ağustos 2009
  Konu Sahibi : duselal
 5. kuzularinannesi

  kuzularinannesi A new day, A new start... Pro Üye

  Katılım:
  16 Aralık 2008
  Mesajlar:
  42.240
  Beğenildi:
  9.312
  Ödül Puanları:
  238
  teşekkürler paylaşım için

  turkbayragi turkbayragi zafer bayramımız kutlu olsun turkbayragi turkbayragi

  turkbayragi turkbayragi ne mutlu TÜRKÜM diyene turkbayragi turkbayragi
   
 6. 30 Ağustos 2009
  Konu Sahibi : duselal
 7. duselal

  duselal Aktif Üye Üye

  Katılım:
  26 Ocak 2008
  Mesajlar:
  204
  Beğenildi:
  0
  Ödül Puanları:
  86
  [​IMG]
  ATATÜRKÇE YASAMAK

  Zafer Haftası'nda Atatürkçe düşünmek, Atatürkçe yaşamak...
  Zafer Haftası'nda Atatürk'e uzanmak, Atatürk'ü tanımak, Atatürk'ü anlamak sonra da dönüp onu tüm yönleriyle yaşamak, yaşayabilmek. Bugüne kadar bunu yapabilsek, bunu başarabilseydik, bulunduğumuz çizgiyi çoktan aşar, O'nun çağdaş uygarlık düzeyi dediği düzeye çoktan ulaşırdık.
  Ne acıdır ki, bunu yapamadık ve sürekli O'nun ruhunu incitip durduk. 26 Ağustos'ta bir ucumuz Malazgirt'te, bir ucumuz da Kocatepe'deydi. Kimimiz Alparslan kimimiz de Mustafa Kemal olmuştuk.
  Malazgirt Savaşı, Zafer Haftası'na göre çok uzakta. Birinin üzerinden 926 yıl, diğerinin ise 75 yıl geçmiş. Aralarında büyük zaman mesafesi var. Biri Anadolu'nun kapılarını Türklere açmış, öbürü Türklüğün sesini dünyaya duyurmuş. Atatürk'ün bir dava adamı, bir eylem adamı olduğunu yeniden anlıyor, O'nunla bütünleşmek istiyoruz. O'nunla bütünleştikçe kendimize geliyor, nerede olduğumuzu, kim olduğumuzu daha iyi anlamak istiyoruz. 26 Ağustos, 9 Eylül'e uzanan yolun başı. O 15 günde Türk ordusu harikalar yaratıyor ve 9 Eylül günü güzel İzmir'e giriyor. 1919'dan beri dalgalanan Yunan bayrağı indiriliyor, göndere Türk bayrağı çekiliyor.
  Atatürkçü düşüncede barış vardır, özgürük vardır, insanca yaşamak vardır. Atatürkçü düşünce, insana ve insan toplumuna, ayrı bir pencereden bakar, insanın insana kul olmadığını vurgulamaya çalışır. Atatürkçü düşünce insana değer verir, insanın hakça ve özgürce yaşamasını ön plânda tutar.
  Kısacası, Atatürkçü düşüncede sevgi vardır, saygı vardır, insana değer vermek vardır. Atatürkçü düşüncede ileriyi görme, hesaplama, doğru karar verme vardır.
  Atatürkçü düşüncede herkes eşittir, herkes yasalara aynı yakınlıktadır. Kimse kimseden üstün değildir. Demokratik hak ve özgürlüklerden herkes eşit oranda yararlanır, yasalar önünde kimse kimseden fazla birşeyler isteyemez. Atatürkçü düşüncede açıklık vardır, saydamlık vardır, düşüncelere saygı vardır. Atatürkçü düşüncenin en karakteristik özelliği bağımsızlıktır. Atatürk'ü en çok, bu yönü ile tanır bu yönü ile takdir etmeye çalışırız. Zafer Haftaları, dileriz hep o zindelikle, o güzellikle sürüp gitsin, 26 Ağustos'lar düşlerimizde öyle parlak anılar olarak kalsın.  Şükrü KAÇAR

  [​IMG]

  [​IMG][​IMG]
   
 8. 30 Ağustos 2009
  Konu Sahibi : duselal
 9. kuzularinannesi

  kuzularinannesi A new day, A new start... Pro Üye

  Katılım:
  16 Aralık 2008
  Mesajlar:
  42.240
  Beğenildi:
  9.312
  Ödül Puanları:
  238
  [​IMG]
   
 10. 30 Ağustos 2009
  Konu Sahibi : duselal
 11. Espresso

  Espresso Önemde ilk,öncelikte ilk Üye

  Katılım:
  12 Nisan 2009
  Mesajlar:
  10.490
  Beğenildi:
  1
  Ödül Puanları:
  196
  Zafer bayramınız kutlu olsun turkbayragiturkbayragi
   
 12. 30 Ağustos 2009
  Konu Sahibi : duselal
 13. Pazza

  Pazza nam-ı diğer Lucita Üye

  Katılım:
  23 Temmuz 2009
  Mesajlar:
  659
  Beğenildi:
  1
  Ödül Puanları:
  86
  bayramımız kutlu olsun..!
   
 14. 30 Ağustos 2009
  Konu Sahibi : duselal
 15. ozlemarda

  ozlemarda Şeker Prenses♔Tuz Kral♕ Üye

  Katılım:
  24 Nisan 2009
  Mesajlar:
  3.570
  Beğenildi:
  3
  Ödül Puanları:
  106
  zafer bayramımız kutlu olsunturkbayragi
   
 16. 31 Ağustos 2009
  Konu Sahibi : duselal
 17. MerveKondu

  MerveKondu Popüler Üye Üye

  Katılım:
  11 Mart 2008
  Mesajlar:
  394
  Beğenildi:
  21
  Ödül Puanları:
  108
  başta ulu önder M.K.Atatürk olmak üzere bize bu zaferi yaşatanlara binlerce teşekkürler . zafer bayramımız kutlu olsun.......
   
 18. 16 Ekim 2009
  Konu Sahibi : duselal
 19. kuusuum

  kuusuum Popüler Üye Üye

  Katılım:
  8 Ekim 2008
  Mesajlar:
  3.174
  Beğenildi:
  2
  Ödül Puanları:
  148