Aöf atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi çalışma soruları 2

Konusu 'Açıköğretim' forumundadır ve evrim2008 tarafından 9 Nisan 2009 başlatılmıştır.

  9 Nisan 2009
  Konu Sahibi : evrim2008
 1. evrim2008

  evrim2008 Sabırlıyım,bekliyorum:) Üye

  Katılım:
  18 Mart 2009
  Mesajlar:
  572
  Beğenildi:
  0
  Ödül Puanları:
  106
  60. 1961 anayasasının askeri darbe sonucu kabul edilen bir yasa olarak sayılmamasının nedeni nedir?
  Yanıt: Kurucu meclis yoluyla hazırlanmış ve halkoyuna sunularak meşrulaştırılmıştır

  61. 1924 anayasasına göre savaş ilanı ve barış ve uluslararası anlaşma kime aittir?
  Yanıt: TBMM

  62. Yürütme gücünün parlamento içinden çıkarak hükümete serbestlik, parlamentoya denetleme hakkı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Parlamenter sistem

  63.Aşağıdakilerden hangisi 1924 anayasasında yer alan temel özelliklerdendir?
  Yanıt: Güçler birliği- Ulusçuluk

  64. 1950–60 dönemi iktidarlarının en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Türk Devrimini bir bütün olarak benimsememek

  65. Aşağıdakilerden hangisi 1930–1945 arasında Türkiye’nin ekonomik durumu için söylenemez?
  Yanıt: Tarımsal üretimin pazarlarda değer kazanması

  66. Aşağıdakilerden hangisi İnönü döneminin eğitim konusundaki atılımlarından değildir?
  Yanıt: Maarif teşkilatı hakkındaki kanunun çıkartılarak Eğitim ve öğretimin düzenlenmesi

  67. Cumhuriyetin ilanından sonraki ilk önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Halifeliğin kaldırılması

  68.İkinci Dünya savaşının Türkiye üzerindeki olumlu etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Döviz stokunun oluşması

  69. Aşağıdakilerden hangisi 1939–1945 arası Türk ekonomisinin özelliklerinden değildir?
  Yanıt: Tarım ürünlerinin fiyatının düşmesi

  70. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonunda Avrupa'da oluşan genel siyasi durumlardan biri değildir?
  Yanıt: Alman sömürgelerinin İngiliz ve Fransızlar arasında bölüşülmesi

  71. Avrupa'yı demokratik değerlerin işlediği bir ülkeler topluluğu haline getirmek, insan haklarını ve özgürlüklerini el birliği ile korumak amacıyla kurulan uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Avrupa Konseyi

  72. Aşağıdaki devletlerden hangisi I.Dünya savaşı sonunda kurulan Yugoslavya Krallığı içinde yer almaz?
  Yanıt: Macaristan

  73.İtilaf devletlerinin Sevr Antlaşmasına göre ortak işgal ettikleri bölge neresidir?
  Yanıt: İstanbul ve Çanakkale boğazları

  74.Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya savaşı sonunda kurulan dünya düzeninin kalıcı olamayacağını gösteren özelliklerden biri değildir?
  Yanıt: Almanya’nın ekonomik ve askeri yönden üstün güç olması

  75.Aşağıdakilerden hangisi, devrim yapılırken izlenecek yollar arasında yer almaz?
  Yanıt: Kültür öğeleri içinde gerekli görülenleri değiştirirken yavaş hareket etmek

  76.Herhangi bir konuda birbiriyle mantıksal ilişkisi bulunan düşüncelerin bulunduğu düşünce sistemine ne ad verilir?
  Yanıt: İdeoloji

  77.Yeni Türk devleti kurulduktan sonra, toplumdaki bütün ilişkilerin düzenlenmesi hangi alanda yapılan inkılâplarla sağlanmıştır?
  Yanıt: Hukuk

  78. İnsanların kendi içlerine kapanıp yüzlerce yıl aynı değerleri saklamalarını önleyen kültür öğesi aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Bilim ve sanat

  79.İnsanlar arasındaki özel veya toplumsal ilişkileri düzenleyen kurallar aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
  Yanıt: Hukuk

  80.Ulusçuluk akımının dünyaya yayılmasına neden olan ilk olay aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Fransız ihtilali

  81.Gözlem ile aklı ilk defa birleştiren düşünür hangisidir?
  Yanıt: Roger Bacon

  82.Avrupa’da din adamlarının her işe karışmaları ve bütün toplumu en üst düzeyde yönetmelerinin Hıristiyanlığın kaynaklarında olmadığı gerçeğinin anlaşılmasından sonra ortaya çıkan harekete ne denir?
  Yanıt: Reform hareketi

  83.Aşağıdakilerden hangisi, belli başlı insan haklarından biri değildir?
  Yanıt: Özgürlükleri sınırsız kullanma hakkı

  84.Bir devlette bir zamanda yürürlükte olan, uygulanan hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir?
  Yanıt: Pozitif Hukuk

  85. Ulus egemenliğine dayanan Yeni Türk Devleti'nin yönetim şekli olarak cumhuriyet'i benimsediği günlerde, geleneksel Osmanlı kurumlarından hangisi ayakta kalmıştır?
  Yanıt: Hilafet

  86.Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun kabul edildiği gün, daha başka inkılâplar da yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisidir?
  Yanıt: Halifeliğin kaldırılması

  87. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde demokratik bir hukuk devleti kurulamamasının nedenlerinden biridir?
  Yanıt: Kur'an ve Hadis'te saptanmış suç ve cezalara dokunulamaması

  88.XX. yüzyıl başlarında kurulan Darülfünun, 1933 yılında kapatılmıştır. Bu kurumun yerine aşağıdakilerden hangisi açılmıştır?
  Yanıt: İstanbul Üniversitesi

  89. Yeni Türkiye Devleti'ndeki bütün okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması aşağıdakilerden hangisi ile olmuştur?
  Yanıt: Tevhid-i Tedrisat Kanunu

  90.Adam Smith hangi ekonomik sistemin kurucusu sayılmaktadır?
  Yanıt: Liberal ekonomik sistem

  91.Ekonomik etkinliklerin kişilere bırakılmasını savunan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Liberal Ekonomik Sistem

  92. Türk İnkılâbı aşağıdakilerden hangisi hakkında yasal bir zorunluluk getirmemiştir?
  Yanıt: Kadınların uygar bir kılıkta dolaşması

  93.Türkiye Cumhuriyetinde, soyadı kanunundan önce kişi adının korunmasının yer aldığı ilk hukuksal belge aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Türk Medeni Kanunu

  94.Kadının toplum içindeki yeri nasıl belirlenir?
  Yanıt: Kadının adının yanında soyadının bulunması

  95. Atatürk ideolojisinin üzerinde kurulduğu iki üst ilke aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Akılcılık-Ulusçuluk

  96. Egemenliği kullananların, bu hakka seçime dayalı olarak sahip bulundukları devlet biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Cumhuriyet

  97. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün egemenlik konusundaki düşüncelerinden biri değildir?
  Yanıt: Her insan egemenliğe farklı derecelerde sahiptir

  98.Bir devlet için temel öğeler aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?
  Yanıt: Ülke-Ulus-Egemenlik

  99.Türk milliyetçiliğini bilimsel temellere oturtmasında ve siyasi bir hüviyet kazanmasında aşağıdaki şahıslardan hangisi etkili olmuştur?
  Yanıt: Ziya Gökalp

  100.Türk ulusçuluğunun en önemli düşünürü kimdir?
  Yanıt: Ziya Gökalp

  101. "Ulus"un niteliği üzerinde düşünen ilk Türk bilim adamı kimdir?
  Yanıt: Ziya Gökalp

  102. Atatürk'ün "ulus" kavramı tanımında etkin olmayan öğe aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Din birliği

  103.Atatürk’e göre Türk’ün tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Vicdan isteğiyle Türk toplumunun ortak değerlerine bağlananlar

  104.Osmanlı İmparatorluğunda Türkçülük akımının geç gelişmesinin nedeni nedir?
  Yanıt: Türkçülüğün önemsenmemesi

  105.Aşağıdakilerden hangisi, Halkçılığın amaçlarından biri değildir?
  Yanıt: Toplumdaki ayrıcalıkların sürdürülmesine imkân sağlamak

  106.TBMM’de halkçılık ilkesinin benimsenmesinin en önemli göstergesi hangisidir?
  Yanıt: Ulusal egemenliğe dayalı olması

  107. 1926'da kabul edilen Türk Medeni Kanunu'nun laiklik için temel sayılabilecek maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Rüşt yaşına ulaşan çocuğun dinini seçmekte özgür olması

  108.Atatürk ilkelerinden hangisi diğerlerinin geliştirilerek sürdürülmesine temel ilkedir?
  Yanıt: Devrimcilik

  109. Yurttaşın,” devletini uluslararası bir mahkemede dava edebilmesi" hangi kurumun açılmasıyla ortaya çıktı?
  Yanıt: İnsan Hakları ve Ana Özgürlükleri Korumaya Dair Sözleşme

  110.Mustafa Kemal Paşa’nın yakın arkadaşlarından Rauf Bey aşağıdakilerden hangisine karşı idi?
  Yanıt: Halifeliğin kaldırılmasına

  111.Kültürler değerlendirilirken özellikle esas alınması gereken ölçüt hangisidir?
  Yanıt: İnsana değer verme

  112. Türk siyasal bilincini geliştiren ve güçlendiren en önemli öğe aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Egemenliğin ulusa ait olması

  113.Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’nın zaferi ile doğan ulusal devletin yarattığı sonuçlardan birisidir?
  Yanıt: Ulusa dayalı tam bağımsız bir devlet doğmuştur
   
 2. 17 Mayıs 2011
  Konu Sahibi : evrim2008
 3. bulancak28

  bulancak28 Sosyologia Üye

  Katılım:
  1 Haziran 2010
  Mesajlar:
  3.874
  Beğenildi:
  229
  Ödül Puanları:
  153
  paylaşım için teşekkürler:KK71:
   
 4. 6 Mayıs 2012
  Konu Sahibi : evrim2008
 5. bulancak28

  bulancak28 Sosyologia Üye

  Katılım:
  1 Haziran 2010
  Mesajlar:
  3.874
  Beğenildi:
  229
  Ödül Puanları:
  153