Aöf atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi çalışma soruları

Konusu 'Açıköğretim' forumundadır ve evrim2008 tarafından 9 Nisan 2009 başlatılmıştır.

  9 Nisan 2009
  Konu Sahibi : evrim2008
 1. evrim2008

  evrim2008 Sabırlıyım,bekliyorum:) Üye

  Katılım:
  18 Mart 2009
  Mesajlar:
  572
  Beğenildi:
  0
  Ödül Puanları:
  106
  1. Belirli bir kültür düzeyine erişmiş toplumların ortaya çıkardıkları kuruma ne ad verilir?
  Yanıt: Devlet

  2.Aşağıdakilerden hangisi aydınlanma çağının getirdiği en önemli gelişmedir?
  Yanıt: Yurttaşların devlet gücü üzerinde haklarının olması

  3. Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma Çağı ile birlikte devletle ilgili olarak ortaya çıkan düşüncelerden biri değildir?
  Yanıt: Kölelere ayrıcalıklı statü verilmesinin temel yasa olarak kabul edilmesi gerekliliği

  4. Devletin üstün gücünü gösteren en önemli nitelik aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Hukuk kuralları

  5.Türk Devrimini diğer devrimlerden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Ulusal Kurtuluş Savaşı ve devrim sürecinin birlikte yürütülmesi

  6.1876'da ilan edilen anayasa gereğince oluşturulan Osmanlı parlamentosunun danışma kurulu olmaktan öteye gidememesinin en önemli nedeni nedir?
  Yanıt: Parlamentoya yasama yetkisi verilmemişti ve yürütmeyi denetleme işi de padişahındı

  7. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika’daki toprakları hangi anlaşma sonucunda kaybetmiştir?
  Yanıt: Uşi Antlaşması

  8. Türk tarihinde siyasal özgürlükler uğruna ilk mücadele aşağıdakilerden hangisi tarafından verilmiştir?
  Yanıt: Genç Osmanlılar

  9. Osmanlı ıslahat hareketlerinin çok uzun sürmesine rağmen toplumu kurtarıcı somut hiçbir sonuç vermemesini temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Islahat hareketlerini yürütenlerin ileri bir toplum modelinin hangi esaslara dayandığını kavrayamaması

  10.17 nci Yüzyılda Avrupa’nın ortak düşmanları Osmanlıya karşı birleşmesinde etkili olay hangisidir?
  Yanıt: 1648 Vestefalya antlaşması ile mezhep savaşının bitmesi

  11.Osmanlı Devletinde Türkçülük akımı ilk kez hangi alanda başlamıştır?
  Yanıt: Dil

  12. Aşağıdakilerden hangisi, İtalya'nın Birinci Dünya Savaşı başladığında taraf değiştirerek İtilaf Devletleri yanına geçmesinin doğurduğu sonuçlardan biridir?
  Yanıt: Avusturya-Macaristan ordularının Kuzey İtalya'ya yayılması dolayısıyla cephelerin genişlemesi

  13. İtilaf Devletleri’nin 1915 yılında Osmanlı Devleti’ni saf dışı bırakarak savaşı bitirmek amacıyla uygulamaya koydukları plan aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Boğazların ele geçirilmesi

  14.Aşağıdaki şahıslardan hangisi İttihat ve Terakki’nin Türkçülük ideolojisinin önde gelen bir düşünürüdür?
  Yanıt: Ziya Gökalp

  15.Doğu cephesinin kapanmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Rusya’da ihtilal çıkması

  16.Aşağıdakilerden hangisi, Almanya’nın Birinci Dünya Savaşı öncesi izlediği siyasal politikalardan biri değildir?
  Yanıt: Osmanlı Devleti’nin zayıflığından yararlanarak, onu parçalamak isteyen İngiltere, Fransa, İtalya’ya engel olmak

  17.Aşağıdakilerden hangisi Wilson ilkelerinden biri değildir?
  Yanıt: Amerika’nın politik ağırlığının devletlerce kabul edilmesi

  18. İtilaf Devletlerinin I.Dünya Savaşı sıralarında yaptıkları gizli anlaşmalarla Irak’ın büyük bir bölümü ile Ürdün’e yerleşmesini planladıkları devlet hangisidir?
  Yanıt: İngiltere

  19.Doğu Karadeniz bölgesinde bağımsız bir Rum devleti kurmak için mücadele veren örgüt hangisidir?
  Yanıt: Pontus

  20. Aşağıdaki devlet adamlarından hangisi başka devletlerin egemenliği altında yaşayan uluslara kendi bağımsızlıklarını sağlama olanağı veren ilkeleri ortaya koymuştur?
  Yanıt: Wilson

  21. I.Dünya savaşının tüm katılımcı devletler açısından en önemli genel sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Amerika dahil savaşa katılan tüm ülkelerde büyük bir ekonomik bunalımın başlaması

  22.Mondros ateşkesini ateşkes kavramından çıkaran aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Yenenlerin istedikleri toprakları işgal etmesi

  23.Osmanlı İmparatorluğunu Rusya, Almanya, Avusturya-Macaristan arasında kağıt üzerinde paylaştıran ilk antlaşma hangisidir?
  Yanıt: Üç İmparator Antlaşması

  24.Mustafa Kemal Paşa önderliğinde ulusal bilincin doğması ve başlatılan kurtuluş hareketinin ulusa mal edilmesi konusunda kesin karara varılan yer hangisidir?
  Yanıt: Amasya

  25.İslam İhtilali komitesi özellikle hangisine karşılıklı mücadeleye girmiştir?
  Yanıt: Rumlara

  26. Mustafa Kemal Paşanın 9.Ordu Müfettişliğine atanmasıyla istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Doğu Karadeniz’de asayişin sağlanması ve İngiliz tehdidinden kurtulmak

  27.Manda ve himayenin kesin olarak reddedildiği kongre hangisidir?
  Yanıt: Sivas Kongresi

  28.Erzurum kongresi öncesi kenti örgütlenmeye iten neden aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Ermeni tehlikesinin yaklaşması

  29. Mondros ateşkes anlaşmasının hemen ardından toplanan ve Osmanlı devletinin uluslar kurumuna alınması yurtdışına kurullar gönderilerek Türklerin uğradığı haksızlıkların anlatılması gibi amaçlar çerçevesinde birleşen ancak başarısız olan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Milli kongre

  30. Sivas Kongresi sonrasında toplanan kongrelerin hangisinde, yurttaki direnişin bir bütün olduğu ve Doğu ile Batı Anadolu'nun aynı amaç altında birleşmesi gerektiği görüşü ileri sürülmüştür?
  Yanıt: Muğla Kongresi

  31.Hangi olaydan sonra Damat Ferit hükümetinin düşürülerek yurtsever yeni bir yeni hükümetin iş başına geçirilmesi kararlaştırılmıştır?
  Yanıt: Sivas kongresi

  32. Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı Mebusan Meclisi üyelerinin barış için ileri sürdüğü koşullardan (Misak-ı Milli Kararlarından) biri değildir?
  Yanıt: Osmanlı devletindeki Arapların çoğunlukta olduğu yerlerde bağımsız Arap devletlerinin kurulabileceği

  33.Aşağıdakilerden hangisi Ankara’nın ulusal kurtuluş savaşının merkezi seçilmesinin nedenlerinden biri değildir?
  Yanıt: Meclis-i Mebusan üyelerinin Ankara’nın ulusal kurtuluşun hareketinin merkezi olması yönünde oy vermeleri

  34. Osmanlı Meclis-i Mebusanının hiçbir zaman doğrudan doğruya ulusun sahip olduğu bir egemenlik anlayışını yansıtamamış olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Meclisin yetkilerini kısmak ve genişletmek hakkının kesin olarak padişahta olması

  35.İstanbul Hükümetinin Heyet-i Temsiliye yi kendisine denk siyasal organ olarak gördüğü olay aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Salih Paşa’nın Amasya görüşmesine gönderilmesi

  36.Aşağıdakilerden hangisi Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin özelliklerinden değildir?
  Yanıt: 1921 anayasasından bahsedilmemiştir

  37.TBMM’nin çoğunluğunu oluşturan Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti üyelerinin üzerinde görüş birliğine vardıkları tek ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Yurdun kurtarılması

  38.Aşağıdakilerden hangisi Birinci dönem TBMM özelliklerinden biri değildir?
  Yanıt: Başbakanın milletvekilleri arasından oy çokluğu ile seçilmesi

  39. Aşağıdakilerden hangisi I.Dönem TBMM’nin özelliğini yansıtmaz?
  Yanıt: Kadınların meclise girmiş olması

  40. 23 Nisan 1920’de toplanan 1.TBMM’yi Osmanlı parlamentosundan ayıran en belirgin özellik aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Ayan ve Mebusan meclisleri yerine tek meclisten oluşması

  41.Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşında Mustafa Kemal Paşanın izlediği politikalardan biri değildir?
  Yanıt: Zafere ulaşınca yapılacak devrimlerin grupların oluşması

  42. Aşağıdakilerden hangisi Ulusal Ordu'nun kurulma aşamasında karşılaşılan para sıkıntısını gidermek amacıyla TBMM Hükümeti tarafından başvurulan yollardan biri değildir?
  Yanıt: İngilizlerden parasal destek sağlanması

  43.Düzenli ordu ilk başarılı sonucu hangi cephede almıştır?
  Yanıt: Doğuda Ermenilere

  44. Yunanlıların İstanbul’u işgal edememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: İstanbul’un anlaşma devletlerince işgal edilmiş olması

  45.Aşağıdakilerden hangisi kurtuluş savaşı sırasında TBMM’nin özelliklerinden değildir?
  Yanıt: Mustafa Kemal Paşaya bağlı olmamaları

  46. Aşağıdakilerden hangisi, 23 Şubat 1921 tarihinde toplanan Londra Konferansı'ndan sonra ortaya çıkan durumlardan biridir?
  Yanıt: TBMM Hükümeti'nin varlığının kabul edilmesi

  47. Yunanlıların İnönü ye kadar ilerlemesi ve kanlı çarpışmaların meydana gelmesini hızlandıran olay aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Çerkez Ehem’in Kütahya da ayaklanması

  48. Aşağıdakilerden hangisi Çerkez Ethem ile ilgili yanlış bir ifadedir?
  Yanıt: Yunanlılar tarafından isyanla kışkırtılması

  49. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması kapsamında değildir?
  Yanıt: Türkiye'ye Boğazlar üzerinde savunma ve denetim hakkının tanınması

  50. Lozan Antlaşması ile İmroz, Bozcaada ve Tavşan Adası dışındaki Ege adalarının geri alınamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Ege adalarının Misak-ı Millide olmaması

  51.TBMM Hükümetinin kurtuluş savaşı süresince doğrudan ya da dolaylı olarak savaşmadığı ulus aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Amerika

  52. Lozan Antlaşması ile İmroz, Bozcaada ve Tavşan Adası dışındaki Ege adalarının geri alınamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Ege adalarının Misak-ı Millide olmaması

  53. TBMM’nin saltanatı kaldırırken saltanatın geçersizliğine başlangıç olarak aldığı olay aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Anlaşma devletlerinin 16 Mart 1920’de İstanbul’u işgal etmesi

  54.Lozan’da Yunanistan’dan savaş tazminatı karşılığında neresi alındı?
  Yanıt: Karaağaç

  55.Türk-Irak sınırı hangisinde kesin biçimini almıştır?
  Yanıt: Uluslar Kurumunda

  56.Takrir-i Sükûn dönemi hangisiyle başlamıştır?
  Yanıt: Şeyh Sait ayaklanması

  57.Osmanlı ailesi mensuplarının yurt dışına çıkarılmaları aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleştirilmiştir?
  Yanıt: Halifeliğin kaldırılması

  58.Halifelik hangi nedenlerle kaldırılmıştır?
  Yanıt: Cumhuriyet ve laiklikle bağdaşmaması

  59.1876 Anayasasının varlığını ortadan kaldıran olay aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Saltanatın Kaldırılması
   
 2. 9 Nisan 2009
  Konu Sahibi : evrim2008
 3. LayLayLomHop

  LayLayLomHop Guest

  ..............
   
  Son düzenleyen: Moderatör: 9 Nisan 2009
 4. 27 Ağustos 2009
  Konu Sahibi : evrim2008
 5. sely

  sely Aktif Üye Üye

  Katılım:
  23 Ekim 2008
  Mesajlar:
  92
  Beğenildi:
  0
  Ödül Puanları:
  76
  çookk teşekkürler :)
   
 6. 27 Ağustos 2009
  Konu Sahibi : evrim2008
 7. bebegem

  bebegem BEBEĞİMİ VER RABBİM Üye

  Katılım:
  11 Mayıs 2009
  Mesajlar:
  901
  Beğenildi:
  3
  Ödül Puanları:
  86
  ay çok teşekkürler ben var ya

  seneye bırakmayı düşünüyordum...
   
 8. 27 Ağustos 2009
  Konu Sahibi : evrim2008
 9. evrim2008

  evrim2008 Sabırlıyım,bekliyorum:) Üye

  Katılım:
  18 Mart 2009
  Mesajlar:
  572
  Beğenildi:
  0
  Ödül Puanları:
  106

  Rica ederim canım yardımcı olduysam ne mutlu bana:)
  Seneye falan bırakma ben siteye yüklemiş olmalıyım banko çıkan sorular var onlara çalış birde kitaba gözle bir göz gezdir gerisi mantık ben böyle çalışarak başka hiç bişey yapmadan 60 aldım:)
   
 10. 15 Aralık 2014
  Konu Sahibi : evrim2008
 11. OxyGeN

  OxyGeN SeNi bEkLeMeK nE gÜzEl BeBeĞiM. Üye

  Katılım:
  23 Ağustos 2011
  Mesajlar:
  510
  Beğenildi:
  141
  Ödül Puanları:
  113
  kızlar ben bu dersten hala sorumluyum :KK43:
  kredili sistemde atatürk ilke ink tarihi 1 dersini veremiyorum :KK61:
  help me !! En Büyük KK