Aşkın lisanı karmaşıktır

Konusu 'Yaşanmış Gerçek Aşk Hikayeleri' forumundadır ve esrazey tarafından 21 Ağustos 2009 başlatılmıştır.

  21 Ağustos 2009
  Konu Sahibi : esrazey
 1. esrazey

  esrazey Aktif Üye Üye

  Katılım:
  5 Haziran 2009
  Mesajlar:
  411
  Beğenildi:
  2
  Ödül Puanları:
  86
  Aşkın lisanı karmaşıktır

  AbVİRÜS!la, kız karVİRÜS!deş ve boVİRÜS!yu seVİRÜS!beVİRÜS!biyVİRÜS!le onVİRÜS!laVİRÜS!ra “teVİRÜS!peVİRÜS!den baVİRÜS!kan” basVİRÜS!ketVİRÜS!bolVİRÜS!cu, beş yılVİRÜS!dızVİRÜS!lı bir oteVİRÜS!lin resVİRÜS!toVİRÜS!raVİRÜS!nınVİRÜS!da kahVİRÜS!ve içiVİRÜS!yorVİRÜS!du.
  SohVİRÜS!bet abVİRÜS!la ile kız karVİRÜS!deş araVİRÜS!sınVİRÜS!dayVİRÜS!dı.
  BasVİRÜS!ketVİRÜS!bolVİRÜS!cu ise koVİRÜS!nuşVİRÜS!maVİRÜS!nın dıVİRÜS!şınVİRÜS!da kalVİRÜS!mış olVİRÜS!maVİRÜS!nın sıVİRÜS!kınVİRÜS!tıVİRÜS!sıyVİRÜS!la kâh kahVİRÜS!ve kaVİRÜS!şıVİRÜS!ğıVİRÜS!nı emiVİRÜS!yor, kâh boş gözVİRÜS!lerVİRÜS!le deVİRÜS!niVİRÜS!zi seyVİRÜS!reVİRÜS!diVİRÜS!yorVİRÜS!du. Ama “aşVİRÜS!kı” uğVİRÜS!ruVİRÜS!na bu can sıVİRÜS!kıVİRÜS!cı orVİRÜS!taVİRÜS!ma katVİRÜS!laVİRÜS!nıVİRÜS!yorVİRÜS!du.
  GerVİRÜS!çi taVİRÜS!nıVİRÜS!şaVİRÜS!lı daVİRÜS!ha bir hafVİRÜS!ta olVİRÜS!muş ve bu kıVİRÜS!sa süVİRÜS!reVİRÜS!de heVİRÜS!men hep dinVİRÜS!leVİRÜS!yiVİRÜS!ci duVİRÜS!ruVİRÜS!munVİRÜS!da kalVİRÜS!mışVİRÜS!tı.
  Kız karVİRÜS!deşVİRÜS!le ise az önVİRÜS!ce taVİRÜS!nışVİRÜS!mışVİRÜS!tı.
  ***
  AbVİRÜS!la ile kız karVİRÜS!deVİRÜS!şin koVİRÜS!nuşVİRÜS!maVİRÜS!laVİRÜS!rıVİRÜS!nın koVİRÜS!nuVİRÜS!su basVİRÜS!ketVİRÜS!bolVİRÜS!cuyVİRÜS!du ve skanVİRÜS!dal niVİRÜS!teVİRÜS!liVİRÜS!ğinVİRÜS!deyVİRÜS!di.
  EmekVİRÜS!li dipVİRÜS!loVİRÜS!mat kıVİRÜS!zı iki karVİRÜS!deş, ana dilVİRÜS!leVİRÜS!ri giVİRÜS!bi İsVİRÜS!panVİRÜS!yolVİRÜS!ca bilVİRÜS!meVİRÜS!nin avanVİRÜS!taVİRÜS!jıVİRÜS!nı bir siVİRÜS!laVİRÜS!ha çeVİRÜS!virVİRÜS!mişVİRÜS!ler, basVİRÜS!ketVİRÜS!bolVİRÜS!cuVİRÜS!nun kiVİRÜS!şiVİRÜS!liVİRÜS!ğiVİRÜS!ni ve onuVİRÜS!ruVİRÜS!nu deVİRÜS!lip deVİRÜS!lip geVİRÜS!çiVİRÜS!yorVİRÜS!larVİRÜS!dı:
  - Ben saVİRÜS!na ne deVİRÜS!mişVİRÜS!tim ufakVİRÜS!lık? Bir hafVİRÜS!taVİRÜS!lık işi var deVİRÜS!meVİRÜS!miş miyVİRÜS!dim?
  - KutVİRÜS!laVİRÜS!rım abVİRÜS!la, kaVİRÜS!zanVİRÜS!dın!
  - YetVİRÜS!mez... Söz verVİRÜS!diVİRÜS!ğin LaVİRÜS!cosVİRÜS!te çanVİRÜS!taVİRÜS!yı alaVİRÜS!cakVİRÜS!sın buVİRÜS!gün! HeVİRÜS!men!
  - Adam yaVİRÜS!kınVİRÜS!dan deVİRÜS!ve giVİRÜS!bi göVİRÜS!rüVİRÜS!nüVİRÜS!yor! NaVİRÜS!sıl doVİRÜS!laşVİRÜS!tın buVİRÜS!nunVİRÜS!la bir hafVİRÜS!ta?
  AbVİRÜS!la, seVİRÜS!ri haVİRÜS!reVİRÜS!ketVİRÜS!lerVİRÜS!le siVİRÜS!gaVİRÜS!raVİRÜS!sıVİRÜS!nı yaVİRÜS!kıp, duVİRÜS!maVİRÜS!nıVİRÜS!nı karVİRÜS!deVİRÜS!şiVİRÜS!nin suVİRÜS!raVİRÜS!tıVİRÜS!nın orVİRÜS!taVİRÜS!sıVİRÜS!na üfüVİRÜS!reVİRÜS!rek geVİRÜS!ri yasVİRÜS!lanVİRÜS!dı:
  - EeVİRÜS!ee, kaVİRÜS!zanVİRÜS!mak için zahVİRÜS!met geVİRÜS!reVİRÜS!kiVİRÜS!yor şeVİRÜS!keVİRÜS!rim!
  Kız karVİRÜS!deş, haVİRÜS!fif ve haVİRÜS!in bir göz işaVİRÜS!reVİRÜS!tiyVİRÜS!le, basVİRÜS!ketVİRÜS!bolVİRÜS!cuVİRÜS!nun geVİRÜS!tirVİRÜS!diVİRÜS!ği ama heVİRÜS!nüz açılVİRÜS!maVİRÜS!mış heVİRÜS!diVİRÜS!ye paVİRÜS!keVİRÜS!tiVİRÜS!ni gösVİRÜS!teVİRÜS!reVİRÜS!rek:
  - Hem de çift taVİRÜS!rafVİRÜS!lı kaVİRÜS!zanç, deVİRÜS!di.
  AbVİRÜS!la iki yaVİRÜS!naVİRÜS!ğınVİRÜS!daVİRÜS!ki iki gamVİRÜS!zeVİRÜS!yi iyiVİRÜS!ce deVİRÜS!rinVİRÜS!leşVİRÜS!tiVİRÜS!reVİRÜS!cek ve diş etVİRÜS!leVİRÜS!riVİRÜS!ni gösVİRÜS!teVİRÜS!reVİRÜS!cek şeVİRÜS!kilVİRÜS!de memVİRÜS!nuVİRÜS!niVİRÜS!yetVİRÜS!le gülVİRÜS!dü:
  - HaVİRÜS!di tahVİRÜS!min yaVİRÜS!paVİRÜS!lım, acaVİRÜS!ba o paVİRÜS!ketVİRÜS!te ne var?
  TaVİRÜS!kır taVİRÜS!kır İsVİRÜS!panVİRÜS!yolVİRÜS!ca koVİRÜS!nuVİRÜS!şan iki kiVİRÜS!şiVİRÜS!nin yaVİRÜS!nınVİRÜS!da saVİRÜS!ğır/dilVİRÜS!siz bir enVİRÜS!gelVİRÜS!li giVİRÜS!bi duVİRÜS!ran basVİRÜS!ketVİRÜS!bolVİRÜS!cu, araVİRÜS!da bir abVİRÜS!laVİRÜS!nın yüVİRÜS!züVİRÜS!ne sahVİRÜS!te güVİRÜS!lümVİRÜS!seVİRÜS!me ile baVİRÜS!kıp, yiVİRÜS!ne kenVİRÜS!di sıVİRÜS!kınVİRÜS!tıVİRÜS!lı dünVİRÜS!yaVİRÜS!sıVİRÜS!na döVİRÜS!nüVİRÜS!yorVİRÜS!du.
  Kız karVİRÜS!deş:
  - BenVİRÜS!ce maçVİRÜS!larVİRÜS!da giyVİRÜS!diVİRÜS!ği terVİRÜS!li forVİRÜS!maVİRÜS!yı geVİRÜS!tirVİRÜS!mişVİRÜS!tir, diVİRÜS!ye dalVİRÜS!ga geçVİRÜS!ti.
  AbVİRÜS!la kaşVİRÜS!laVİRÜS!rıVİRÜS!nı çatVİRÜS!tı:
  - HeVİRÜS!men kıVİRÜS!çıVİRÜS!na tekVİRÜS!meVİRÜS!yi vuVİRÜS!ruVİRÜS!rum!
  SonVİRÜS!ra TürkVİRÜS!çe’ye ve basVİRÜS!ketVİRÜS!bolVİRÜS!cuVİRÜS!ya dönVİRÜS!dü:
  - SıVİRÜS!kılVİRÜS!mıVİRÜS!yorVİRÜS!sun di mi caVİRÜS!nım?
  YaVİRÜS!lan söyVİRÜS!leVİRÜS!di basVİRÜS!ketVİRÜS!bolVİRÜS!cu:
  - YoVİRÜS!oo... YaVİRÜS!nınVİRÜS!da olVİRÜS!mak yeVİRÜS!tiVİRÜS!yor...
  Kız karVİRÜS!deş atılVİRÜS!dı, yiVİRÜS!ne İsVİRÜS!panVİRÜS!yolVİRÜS!ca:
  - SaVİRÜS!bırVİRÜS!lı adamVİRÜS!mış. Ama benVİRÜS!ce yaVİRÜS!lan söyVİRÜS!lüVİRÜS!yor, deVİRÜS!di.
  - Boş veVİRÜS!er, deVİRÜS!di abVİRÜS!la kaVİRÜS!yıtVİRÜS!sızVİRÜS!ca yaVİRÜS!rım siVİRÜS!gaVİRÜS!raVİRÜS!sıVİRÜS!nı külVİRÜS!lüVİRÜS!ğe basVİRÜS!tıVİRÜS!raVİRÜS!rak... GiVİRÜS!deVİRÜS!lim!
  AbVİRÜS!la, bir yanVİRÜS!dan ayaVİRÜS!ğa kalVİRÜS!kaVİRÜS!rak, basVİRÜS!ketVİRÜS!bolVİRÜS!cuVİRÜS!ya:
  - BiVİRÜS!raz çarVİRÜS!şı-paVİRÜS!zar doVİRÜS!laVİRÜS!şıp eve giVİRÜS!deVİRÜS!ceVİRÜS!ğiz caVİRÜS!nım, deVİRÜS!di. Bi çanVİRÜS!ta alaVİRÜS!caVİRÜS!ğım da... MeVİRÜS!sajVİRÜS!laVİRÜS!rıVİRÜS!nı bekVİRÜS!liVİRÜS!yoVİRÜS!rum taVİRÜS!mam mı? HaVİRÜS!di göVİRÜS!rüVİRÜS!şüVİRÜS!rüz.
  BasVİRÜS!ketVİRÜS!bolVİRÜS!cu, uzun vüVİRÜS!cuVİRÜS!duVİRÜS!nu kolVİRÜS!tukVİRÜS!tan kalVİRÜS!dıVİRÜS!rırVİRÜS!ken zorVİRÜS!lanVİRÜS!dı. AyaVİRÜS!ğa kalVİRÜS!kıp heVİRÜS!diVİRÜS!ye paVİRÜS!keVİRÜS!tiVİRÜS!ni uzatVİRÜS!tı, iki karVİRÜS!deVİRÜS!şin elVİRÜS!leVİRÜS!riVİRÜS!ni sıVİRÜS!kaVİRÜS!rak uğurVİRÜS!larVİRÜS!ken:
  - TaVİRÜS!mam, yaVİRÜS!zaVİRÜS!rım, deVİRÜS!di. MemVİRÜS!nun olVİRÜS!dum, deVİRÜS!di kız karVİRÜS!deVİRÜS!şe...
  ***
  OyVİRÜS!sa yaVİRÜS!lan söyVİRÜS!leVİRÜS!mişVİRÜS!ti basVİRÜS!ketVİRÜS!bolVİRÜS!cu; ne meVİRÜS!saj yaVİRÜS!zaVİRÜS!cakVİRÜS!tı, ne de memVİRÜS!nun olVİRÜS!muşVİRÜS!tu.
  ÇünVİRÜS!kü, bir taVİRÜS!rihVİRÜS!te İsVİRÜS!panVİRÜS!ya’da basVİRÜS!ketVİRÜS!bol oyVİRÜS!naVİRÜS!mış olVİRÜS!maVİRÜS!sı seVİRÜS!beVİRÜS!biyVİRÜS!le iyi deVİRÜS!reVİRÜS!ceVİRÜS!ye yaVİRÜS!kın İsVİRÜS!panVİRÜS!yolVİRÜS!ca biVİRÜS!liVİRÜS!yorVİRÜS!du!
  :hooray:
   
 2. 21 Ağustos 2009
  Konu Sahibi : esrazey
 3. esrazey

  esrazey Aktif Üye Üye

  Katılım:
  5 Haziran 2009
  Mesajlar:
  411
  Beğenildi:
  2
  Ödül Puanları:
  86
  Aşkın lisanı karmaşıktır

  Ab­la, kız kar­deş ve bo­yu se­be­biy­le on­la­ra “te­pe­den ba­kan” bas­ket­bol­cu, beş yıl­dız­lı bir ote­lin res­to­ra­nın­da kah­ve içi­yor­du.
  Soh­bet ab­la ile kız kar­deş ara­sın­day­dı.
  Bas­ket­bol­cu ise ko­nuş­ma­nın dı­şın­da kal­mış ol­ma­nın sı­kın­tı­sıy­la kâh kah­ve ka­şı­ğı­nı emi­yor, kâh boş göz­ler­le de­ni­zi sey­re­di­yor­du. Ama “aş­kı” uğ­ru­na bu can sı­kı­cı or­ta­ma kat­la­nı­yor­du.
  Ger­çi ta­nı­şa­lı da­ha bir haf­ta ol­muş ve bu kı­sa sü­re­de he­men hep din­le­yi­ci du­ru­mun­da kal­mış­tı.
  Kız kar­deş­le ise az ön­ce ta­nış­mış­tı.
  ***
  Ab­la ile kız kar­de­şin ko­nuş­ma­la­rı­nın ko­nu­su bas­ket­bol­cuy­du ve skan­dal ni­te­li­ğin­dey­di.
  Emek­li dip­lo­mat kı­zı iki kar­deş, ana dil­le­ri gi­bi ıs­pan­yol­ca bil­me­nin avan­ta­jı­nı bir si­la­ha çe­vir­miş­ler, bas­ket­bol­cu­nun ki­şi­li­ği­ni ve onu­ru­nu de­lip de­lip ge­çi­yor­lar­dı:
  - Ben sa­na ne de­miş­tim ufak­lık? Bir haf­ta­lık işi var de­me­miş miy­dim?
  - Kut­la­rım ab­la, ka­zan­dın!
  - Yet­mez... Söz ver­di­ğin La­cos­te çan­ta­yı ala­cak­sın bu­gün! He­men!
  - Adam ya­kın­dan de­ve gi­bi gö­rü­nü­yor! Na­sıl do­laş­tın bu­nun­la bir haf­ta?
  Ab­la, se­ri ha­re­ket­ler­le si­ga­ra­sı­nı ya­kıp, du­ma­nı­nı kar­de­şi­nin su­ra­tı­nın or­ta­sı­na üfü­re­rek ge­ri yas­lan­dı:
  - Ee­ee, ka­zan­mak için zah­met ge­re­ki­yor şe­ke­rim!
  Kız kar­deş, ha­fif ve ha­in bir göz işa­re­tiy­le, bas­ket­bol­cu­nun ge­tir­di­ği ama he­nüz açıl­ma­mış he­di­ye pa­ke­ti­ni gös­te­re­rek:
  - Hem de çift ta­raf­lı ka­zanç, de­di.
  Ab­la iki ya­na­ğın­da­ki iki gam­ze­yi iyi­ce de­rin­leş­ti­re­cek ve diş et­le­ri­ni gös­te­re­cek şe­kil­de mem­nu­ni­yet­le gül­dü:
  - Ha­di tah­min ya­pa­lım, aca­ba o pa­ket­te ne var?
  Ta­kır ta­kır ıs­pan­yol­ca ko­nu­şan iki ki­şi­nin ya­nın­da sa­ğır/dil­siz bir en­gel­li gi­bi du­ran bas­ket­bol­cu, ara­da bir ab­la­nın yü­zü­ne sah­te gü­lüm­se­me ile ba­kıp, yi­ne ken­di sı­kın­tı­lı dün­ya­sı­na dö­nü­yor­du.
  Kız kar­deş:
  - Ben­ce maç­lar­da giy­di­ği ter­li for­ma­yı ge­tir­miş­tir, di­ye dal­ga geç­ti.
  Ab­la kaş­la­rı­nı çat­tı:
  - He­men kı­çı­na tek­me­yi vu­ru­rum!
  Son­ra Türk­çe’ye ve bas­ket­bol­cu­ya dön­dü:
  - Sı­kıl­mı­yor­sun di mi ca­nım?
  Ya­lan söy­le­di bas­ket­bol­cu:
  - Yo­oo... Ya­nın­da ol­mak ye­ti­yor...
  Kız kar­deş atıl­dı, yi­ne ıs­pan­yol­ca:
  - Sa­bır­lı adam­mış. Ama ben­ce ya­lan söy­lü­yor, de­di.
  - Boş ve­er, de­di ab­la ka­yıt­sız­ca ya­rım si­ga­ra­sı­nı kül­lü­ğe bas­tı­ra­rak... Gi­de­lim!
  Ab­la, bir yan­dan aya­ğa kal­ka­rak, bas­ket­bol­cu­ya:
  - Bi­raz çar­şı-pa­zar do­la­şıp eve gi­de­ce­ğiz ca­nım, de­di. Bi çan­ta ala­ca­ğım da... Me­saj­la­rı­nı bek­li­yo­rum ta­mam mı? Ha­di gö­rü­şü­rüz.
  Bas­ket­bol­cu, uzun vü­cu­du­nu kol­tuk­tan kal­dı­rır­ken zor­lan­dı. Aya­ğa kal­kıp he­di­ye pa­ke­ti­ni uzat­tı, iki kar­de­şin el­le­ri­ni sı­ka­rak uğur­lar­ken:
  - Ta­mam, ya­za­rım, de­di. Mem­nun ol­dum, de­di kız kar­de­şe...
  ***
  Oy­sa ya­lan söy­le­miş­ti bas­ket­bol­cu; ne me­saj ya­za­cak­tı, ne de mem­nun ol­muş­tu.
  Çün­kü, bir ta­rih­te ıs­pan­ya’da bas­ket­bol oy­na­mış ol­ma­sı se­be­biy­le iyi de­re­ce­ye ya­kın ıs­pan­yol­ca bi­li­yor­du!