Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2007 çıkmış soruları ve cavapları

Konusu 'Açıköğretim' forumundadır ve evrim2008 tarafından 19 Mayıs 2009 başlatılmıştır.

  19 Mayıs 2009
  Konu Sahibi : evrim2008
 1. evrim2008

  evrim2008 Sabırlıyım,bekliyorum:) Üye

  Katılım:
  18 Mart 2009
  Mesajlar:
  572
  Beğenildi:
  0
  Ödül Puanları:
  106
  1. Ulusal Kurtuluş savaşı’nın başlatılmasının karara bağlandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?
  cvp: Amasya

  2. Devletin üstün gücünü gösteren en önemli nitelik aşağıdakilerden hangisidir?
  cvp: Hukuk kuralları

  3. İtilaf Devletleri’nin 1915 yılında Osmanlı Devleti’ni saf dışı bırakarak savaşı bitirmek amacıyla uygulamaya koydukları plan aşağıdakilerden hangisidir?
  cvp: Boğazların ele geçirilmesi

  4. Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma Çağı ile birlikte devletle ilgili olarak ortaya çıkan düşüncelerden biri değildir?
  cvp:Kölelere ayrıcalıklı statü verilmesinin temel yasa olarak kabul edilmesi gerekliliği

  5. Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı Mebusan Meclisi üyelerinin barış için ileri sürdüğü koşullardan (Misak-ı Milli Kararlarından) biri değildir?
  cvp: Osmanlı devletindeki Arapların çoğunlukta olduğu yerlerde bağımsız Arap devletlerinin kurulabileceği
  6. I.Dünya savaşının tüm katılımcı devletler açısından en önemli genel sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  cvp: Amerika dahil savaşa katılan tüm ülkelerde büyük bir ekonomik bunalımın başlaması

  7. 23 Nisan 1920’de toplanan 1.TBMM’yi Osmanlı parlamentosundan ayıran en belirgin özellik aşağıdakilerden hangisidir?
  cvp: Ayan ve Mebusan meclisleri yerine tek meclisten oluşması

  8. Osmanlı ıslahat hareketlerinin çok uzun sürmesine rağmen toplumu kurtarıcı somut hiçbir sonuç vermemesini temel nendi aşağıdakilerden hangisidir?
  cvp: Islahat hareketlerini yürütenlerin ileri bir toplum modelinin hangi esaslara dayandığını kavrayamaması

  9. TBMM’nin çoğunluğunu oluşturan Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Derneği üyelerini üzerinde görüş birliğine vardıkları tek nokta aşağıdakilerden hangisidir?
  cvp: Yurdun kurtarılması

  10. Osmanlı Meclis-i Mebusanının hiçbir zaman doğrudan doğruya ulusun sahip olduğu bir egemenlik anlayışını yansıtamamış olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  cvp: Meclisin yetkilerini kısmak ve genişletmek hakkının kesin olarak padişahta olması
  11. Düzenli ordu ilk başarılı sonucunu hangi cephede kime karşı almıştır?
  cvp: Doğuda Ermenilere

  12. TBMM’nin saltanatı kaldırırken saltanatın geçersizliğine başlangıç olarak aldığı olay aşağıdakilerden hangisidir?
  cvp: Anlaşma devletlerinin 16 Mart 1920’de İstanbul’u işgal etmesi

  13. 1924 anayasasına göre savaş ilanı ve barış ve uluslararası anlaşma kime aittir?
  cvp: TBMM

  14. Aşağıdakilerden hangisi 23 Şubat 1921’de toplanan Londra konferansının sonuçlarındandır?
  cvp: TBMM hükümetinin varlığının kabul edilmesi

  15. Aşağıdakilerden hangisi I.Dönem TBMM’nin özelliğini yansıtmaz?
  cvp: Kadınların meclise girmiş olması

  16. Belirli bir kültür düzeyine erişmiş toplumların ortaya çıkardıkları kuruma ne ad verilir?
  cvp: Devlet

  17.Düzenli ordu ilk başarılı sonucu hangi cephede almıştır?
  cvp: Doğuda Ermenilere

  18.TBMM’nin çoğunluğunu oluşturan Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti üyelerinin üzerinde görüş birliğine vardıkları tek ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir?
  cvp: Yurdun kurtarılması
  19-Hangisi düzenli ordu kurulurken olumsuzlukları ortadan kaldırmak için başvurulan yöntemlerden biri değildir?
  cvp:İngilizlerden yardım alınması

  20-Türkçülük akımı Osmanlı Devletinde öncelikle hangi alanda kendisini göstermiştir?
  cvpil

  21.A. hangisi 1950-60 yılları arası iktidarının en belirgin özelliğidir?
  cvpevrim adımlarının bir bütün olarak benimsenmemesi

  22-A. hangisi Son Osmanlı mebusan meclisi üyelerinin barış için ileri sürdükleri (Misakı milli) ilkelerinden biri değildir?
  cvp:Arapların çoğunlukta olduğu bölgelere bağımsızlık verilmesi

  23.Ulusal kurtuluş savaşının karara bağlandığı yer?
  cvp:Amasya Tamimi (Genelgesi)

  24-1. dünya savaşında yapılan gizli anlaşmalarda Ürdün,Irak hangi devlete verildi?
  cvp:İngiltere

  25-Osmanlı Parlementosunun bir danışma meclisi olmaktan öteye gidememesinin nedeni?
  cvp:Meclisi açma ve kapama yetkisinin Padişaha verilmiş olması

  26-A. hangisi Aydınlanma Çağının getirdiği öemli sonuçlardan biridir?
  cvp:Tüm yurttaşların devlet gücü üzeinde hakkı olduğu görüşünün belirmeye başlaması

  27-Hangisi Lozan Barış Konferansında alınan kararlardan biri değildir?
  cvp:Boğazlar üzerine Türkiye'nin tam anlamıyla savunma ve denetim hakkının tanınması

  28-kuvayi milliye birliklerini yerine düzenliordunun kurulmasının sebeplerinden brir değildir?
  cvp:anlaşma dewletlerinin kuvayi milliyeyi istememesi

  29-hangisi lozan anatlaşmasının sonuçlarından biri değildir?
  cvp:boğazlar üstündeki denetim hakkının tamanlamıyla turklere verilmesi

  30.1921 anayasındaki değişmez madde hangisidir?
  cvp:egemenlik kayıtsız şartsız miletindir

  31.hangisi ismet inönü nün cumhurbaşkalığında gerçekleşmemiştir?
  cvp:halk ewlerini açılması

  32. Mondros ateşkesini ateşkes kavramından çıkaran aşağıdakilerden hangisidir?
  cvp: Yenenlerin istedikleri toprakları işgal etmesi

  33. 1950–60 dönemi iktidarlarının en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  cvp: Türk Devrimini bir bütün olarak benimsememek

  34. Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya savaşı sonunda kurulan dünya düzeninin kalıcı olamayacağını gösteren özelliklerden biri değildir?
  cvp: Almanya’nın ekonomik ve askeri yönden üstün güç olması

  35. Mondros ateşkesini ateşkes kavramından çıkaran aşağıdakilerden hangisidir?
  cvp: Yenenlerin istedikleri toprakları işgal etmesi

  36. İstanbul Hükümetinin Heyet-i Temsiliye yi kendisine denk siyasal organ olarak gördüğü olay aşağıdakilerden hangisidir?
  cvp: Salih Paşa’nın Amasya görüşmesine gönderilmesi