Atatürkün Devlet İdaresiyle İlgili Görüşleri

Konusu 'Mustafa Kemal Atatürk' forumundadır ve Barcman tarafından 14 Şubat 2009 başlatılmıştır.

  14 Şubat 2009
  Konu Sahibi : Barcman
 1. Barcman

  Barcman PR UZMANI Pro Üye

  Katılım:
  1 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  10.580
  Beğenildi:
  19
  Ödül Puanları:
  198
  İnsanlar daima yüksek, temiz ve mukaddes hedeflere yürümelidirler.
  Bu hareket şeklidir ki insan olanın vicdanını, dimağını
  ve bütün insanî kavramını tatmin eder. Bu şekilde yürüyenler,
  ne kadar büyük fedakârlık yaparlarsa, yükselirler ve bu
  hareket şekli mutlaka açık olur........... 1926  Çünkü alnı açık, dimağı açık, kalb ve vicdanı açık insanlar
  tarafından idare olunabilen toplumlar ancak bu mânada hareketlerin
  izleyicisi olabilirler. Fikirlerini, duygularını ve teşebbüslerini
  gizli tutanlar, gizli vasıtalar uygulamaya girişenler mutlaka
  utanma ve sıkılmayı gerektiren, akıl ve mantığın haricinde
  hareket edenler olabilirler. Bu gibi işlere girişenlerin
  sonu ergeç acıdır. ..................1926


  Bizim yüzümüz, her zaman temiz ve pâk idi ve daima temiz
  ve pâk kalacaktır. Yüzü çirkin, vicdanı çirkinliklerle dolu
  olanlar, bizim vatansevercesine vicdanlıca ve namusluca
  hareketlerimizi küçük ve çirkin ihtirasları yüzünden, çirkin
  göstermeye kalkışanlardır.... 1927


  YEMİN MUKADDES BİR SÖZLEŞME DEMEKTİR.NAMUS SAHİBİ OLAN BİR KİMSE VERDİĞİ SÖZDEN DÖNMEZ........1919


  Asla hatırdan çıkarmamalısınız: Bizim en büyük kuvvetimizi,
  bugün de, yarın da dürüst, açık bir siyaset ve sözlerimize
  bağlılık teşkil edecektir. 1915  Mesuliyet yükü herşeyden, ölümden de ağırdır....... 1915


  Hakikati konuşmaktan korkmayınız. ........1918


  Her an tarihe karşı, cihana karşı hareketimizin hesabını
  verebilecek bir vaziyette bulunmak lâzımdır. ........1930


  Yapmamıza imkân hasıl olan işleri yapmazsak, tarih bizi
  tenkit eder. 1928


  Millî egemenlik esası üzerinde idare edilen medeni devletlerde,
  kabul edilmiş ve fiilen geçerli bulunan esas; milletin genel
  isteklerini en çok temsil eden ve bu isteklerin bağlı olduğu
  menfaat ve gerekleri, en yüksek kudretle ve selâhiyetle
  yapabilecek siyasî grubun, devlet işlerinin idaresini üzerine
  alması ve bu mesuliyeti en yüksek liderinin omuzuna bırakması
  prensibinden ibarettir. ...1927


  Zaten bu şartları kazanamayan bir hükûmet vazife yapamaz.
  Hükûmetin, kuvvetli grup üyeleri arasından ve fakat birinci
  derecede olmayanlarından zayıf bir hükûmet yapmak ve onu
  partinin birinci liderlerini emir ve öğütleriyle yürütmeye
  kalkışmak fikri, elbette doğru değildir
  Bunun feci neticeleri
  bilhassa Osmanlı Devletinin son günlerinde görülmüştür.
  İttihat ve Terakki liderlerinin elinde oyuncak olan sadrazamlardan
  ve onların hükûmetlerinden, millete gelen zararlar sayılamayacak
  kadar çok değil midir? 1927  Mecliste, hâkim olan partinin, hükûmet kurmayı, muhalif
  ve azınlıkta bulunan bir partiye terk etmesi ise asla sözkonusu
  olamaz. ................1927

  Kaideten ve usulen milletin ekseriyetini temsil eden ve
  özel amacı belli olan parti, hükûmeti kurma mesuliyetini
  üzerine alır ve kendi amaç ve prensiplerini memlekette uygular. ....1927


  BİZİM TELAKKİMİZE GÖRE,SİYASİ KUVVET,MİLLİ İRADE VE EGEMENLİK,MİLLETİN BÜTÜN HALİNDE MÜŞTEREK ŞAHSİYETİE AİTTİR,BİRDİR.TAKSİM EDİLEMEZ,AYRILAMAZ,BAŞKASINA BIRAKILAMAZ.. 1930  İnsaf ve merhamet dilenmekle millet işleri, devlet işleri
  görülemez; millet ve devlet şeref ve bağımsızlığı temin
  edilemez. ...1927  İnsaf ve merhamet dilenmek gibi bir prensip yoktur. Türk
  milleti, Türkiye'nin gelecek çocukları, bunu, bir an hatırdan
  çıkarmamalıdırlar. .......1927


  BİR HÜKÜMET İYİ MİDİR,FENA MIDIR ? HANGİ HÜKÜMETİN İYİ VEYA OLDUĞUNU ANLAMAK İÇİN " HÜKÜMETTEN GAYE NEDİR " BUNU DÜŞÜNMEK LAZIMDIR.HÜKÜMETİN İKİ HEDEFİ VARDIR.BİRİ MİLLETİN KORUNMASI,İKİNCİSİ MİLLETİN REFAHINI TEMİN ETMEK.BU İKİ ŞEYİ TEMİN EDEN HÜKÜMET İYİ,EDEMEYEN FENADIR.... 1923  Gerçi asıl olan millettir. Toplumdur. Onun da umumî iradesi,
  Mecliste belirir; bu her yerde böyledir. Fakat, fertler
  de vardır. Meclis, memleket ve devlet işlerini fertlerle,
  şahıslarla yapmaktadır. Her devletin işlerini yöneten şahıs
  ve şahıslar meydandadır. Hakikati, mânasız görüşlerle inkâra
  yer yoktur. 1922  BENİM İSTEDİĞİM SADECE MEMLEKET İŞLERİNİN BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE AÇIKÇA MÜNAKAŞA EDİLMESİDİR.BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE TÜRK MİLLETİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE AÇIKÇA KONUŞULAMAYACAK HİÇ BİR İŞ YOKTUR..1930

  MİLLETE EFENDİLİK YOKTUR.HİZMET ETME VARDIR.BU MİLLETE HİZMET EDEN ONUN EFENDİSİ OLUR. 1921

  YAPMAK İKTİDARINDA OLMADIĞIMIZ İŞLERİ,UYUŞTURUCU,OYALAYICI,SÖZLERLE YAPARIZ DİYEREK MİLLETE KARŞI GÜNDELİK SİYASET TAKİP ETMEK PRENSİBİMİZ DEĞİLDİR...1931

  MEMELEKET İŞLERİNDE ,MİLLET İŞLERİNDE,HAKİKİ İŞLERDE DUYGULARA,HATIRA,DOSTLUĞA BAKILMAZ ...1922


  MEMLEKET DAYANIŞMA İSTEYEN BİR BİRLİĞE MUHTAÇTIR.ALELADE POLİTİKACILIKLA MİLLETİ PARÇALAMAK,HIYANETTİR...1925


  Milleti idarede prensibimiz, milletin müşterek ve umumî
  fikir ve eğilimlerine uymaktır. Bu fikir ve eğilimlerin
  hakikî ve ciddi olabilmesi, milletin maddî ve manevî ihtiyaç
  kaynaklarından gelmesine bağlıdır. ..1925


  Milleti, aklımızın ermediği, yapmak kudret ve kabiliyetini
  kendimizde görmediğimiz hususlar hakkında kandırarak geçici
  teveccühler elde etmeye tenezzül etmeyiz. Millete, âdi politikacılar
  gibi yalancı vaadlerde bulunmaktan nefret ederiz.... 1925  Millet tarafından, millet adına, devleti idareye yetkili
  kılınanlar için, gerektiği zaman, millete hesap vermek,
  mecburiyeti, lâubalilik ve keyfî hareketle uzlaşamaz. ....1930


  Ben düşündüklerimi önce milletimin arzusunda, ihtiyaç ve
  iradesinde görmeyi şart sayan ve bunu gördükten sonra ancak,
  uygulaması ile kendimi vazifeli bilen bir adamım. ..1923  Bu memlekette çalışmak isteyenler, bu memleketi idare etmek
  isteyenler memleketin içine girmeli, bu milletle aynı şartlar
  içinde yaşamalı ki ne yapmak lâzım geleceğini ciddi surette
  hissedebilsinler. ..1923  Her ne suretle olsun, hizmet edenler milletten büyük mükâfatlar
  bekliyorlarsa katiyen doğru bir harekette bulunmuş olmazlar.
  Milletten çok şey istememeliyiz. Hizmet edenler, namus vazifelerini
  yerine getirmiş olmaktan başka bir şey yapmamışlardır. ..1923


  Cumhuriyetçi ve milliyetçi olmakla beraber partimiz programından
  başka bir programla ve partili olmanın tabiî kayıtları dışında
  serbest çalışacak samimî yurttaşların millet kürsüsünden
  yapacakları tenkitler ve söyleyecekleri düşüncelerle millî
  çalışmanın kuvvetleneceği kanaatinde bulunuyoruz....1935
  Büyük Millet Meclisinde ve millet karşısında millet işlerinin
  serbest münakaşası ve iyi niyet sahibi kişilerin ve partilerin
  özel görüşlerini ortaya koyarak milletin yüksek menfaatlerini
  aramaları benim gençliğimden beri âşık ve taraftar olduğum
  bir sistemdir.... 1930


  Memnuniyetle görüyorum ki, lâik cumhuriyet
  esasında beraberiz. Zaten benim siyasî hayatta bir taraflı
  olarak daima aradığım ve arayacağım temel budur. Bundan
  ötürü Büyük Mecliste aynı temele dayanan yeni bir partinin
  faaliyete geçerek millet işlerini serbest münakaşa etmesini
  cumhuriyetinin esaslarından sayarım.... 1930


  Artık, bugün demokrasi fikri, daima yükselen bir denizi
  andırmaktadır. Yirminci asır, birçok müstebit hükûmetlerin,
  bu denizde boğulduğunu görmüştür. ..1930