avukat arkadaslara soru

Konusu 'Hukuk Köşesi' forumundadır ve hayal2626 tarafından 27 Kasım 2008 başlatılmıştır.

  27 Kasım 2008
  Konu Sahibi : hayal2626
 1. hayal2626

  hayal2626 orkide Üye

  Katılım:
  31 Ekim 2007
  Mesajlar:
  70
  Beğenildi:
  6
  Ödül Puanları:
  86
  arkadaslar yardımınıza ıhtıyacım var esımı sebepsız yere ısten cıkardılar yanı hıcbırsebep gostermeden tazmınatını verıp yolladılar sızce dava acsa kazanırmı ıse ıade davası yardım edın lutfen
   
 2. 27 Kasım 2008
  Konu Sahibi : hayal2626
 3. nesrin111

  nesrin111 hayat boş boş boş Üye

  Katılım:
  28 Mayıs 2008
  Mesajlar:
  3.886
  Beğenildi:
  11
  Ödül Puanları:
  148
  iş kanununun hangi maddesine göre işten çıkardılar.
  işe iade davasını iş akdini feshin tarihinden itibaren 30 gün içinde açabilirsiniz.
   
 4. 28 Kasım 2008
  Konu Sahibi : hayal2626
 5. hayal2626

  hayal2626 orkide Üye

  Katılım:
  31 Ekim 2007
  Mesajlar:
  70
  Beğenildi:
  6
  Ödül Puanları:
  86
  ya 4857madde 17 ye gore cıkardılar sebep gostermeden yanı dava acsa kaznırmı
   
 6. 28 Kasım 2008
  Konu Sahibi : hayal2626
 7. hayal2626

  hayal2626 orkide Üye

  Katılım:
  31 Ekim 2007
  Mesajlar:
  70
  Beğenildi:
  6
  Ödül Puanları:
  86
  ay kımse yardım etmeyecekmı
   
 8. 1 Aralık 2008
  Konu Sahibi : hayal2626
 9. denizbaris

  denizbaris Popüler Üye Üye

  Katılım:
  16 Nisan 2008
  Mesajlar:
  3.292
  Beğenildi:
  4
  Ödül Puanları:
  106
  Tazminatını vermişler. Muhtemelen mahkemeye verseniz bile bir sonuç alamazsınız. Krizden etkilemişlerdir. Yine de insaflı davranıp tazminatı ödemişler, işin üçkağıdına kaçıp tazminat ödemeden işten çıkaranlar da var.
  Umarım eşiniz daha yi bir iş bulur...
   
 10. 1 Aralık 2008
  Konu Sahibi : hayal2626
 11. denizbaris

  denizbaris Popüler Üye Üye

  Katılım:
  16 Nisan 2008
  Mesajlar:
  3.292
  Beğenildi:
  4
  Ödül Puanları:
  106
  Süreli fesih

  MADDE 17. - Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

  İş sözleşmeleri;

  a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

  b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

  c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

  d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,

  Feshedilmiş sayılır.

  Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.

  Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

  İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

  İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi, bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir.

  Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında 32 nci maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur.

  Feshin geçerli sebebe dayandırılması

  MADDE 18. - Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.

  Altı aylık kıdem hesabında bu Kanunun 66 ncı maddesindeki süreler dikkate alınır.

  Özellikle aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz:

  a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak.

  b) İşyeri sendika temsilciliği yapmak.

  c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak.

  d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler.

  e) 74 üncü maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek.

  f) Hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık.

  İşçinin altı aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesap edilir. İşverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir.

  İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri hakkında bu madde, 19 ve 21 inci maddeler ile 25 inci maddenin son fıkrası uygulanmaz.

  Sözleşmenin feshinde usul

  MADDE 19. - İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır.

  Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 25 inci maddenin (II) numaralı bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır.

  Fesih bildirimine itiraz ve usulü

  MADDE 20. - İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir. Toplu iş sözleşmesinde hüküm varsa veya taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür.

  Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.

  Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir.

  Özel hakemin oluşumu, çalışma esas ve usulleri çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

  Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları

  MADDE 21. - İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.

  Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.

  Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.

  İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir.

  İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.

  Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler ile hiçbir suretle değiştirilemez; aksi yönde sözleşme hükümleri geçersizdir

  Buradan da anlaşılacağı üzre eşinizi 17. madde uyarınca işten çıkarmamışlar. 17. madde fesih durumunda ihbar süresini ve tazminatını belirleyen bir madde. İşten çıkarılma sebebini öğrenmeye çalışın. Size başkabir açıklama yapılmadıysa ihbar tarihinden sonra 1 ay süreyle iş mahkemesine başvurabilirsiniz. İş mahkemelerei genelde işçiden yana kararlar veriyor. Şansınızı deneyin. Ama eğer sebep göstermedilerse yada gösterdikleri sebep yersizse bu yola başvurabilirsiniz
   
 12. 5 Ocak 2009
  Konu Sahibi : hayal2626
 13. womkad

  womkad Aktif Üye Üye

  Katılım:
  2 Ocak 2009
  Mesajlar:
  4
  Beğenildi:
  0
  Ödül Puanları:
  76
  Bir avukat olarak belirteyim ki eşinizin haksız bir şekilde çıkarıldığını ispat ederseniz davayı kazanırsınız. Bu da çoğu zaman tanıkla ispatlanır. Ama başka deliller de gerekebilir. Kıdem ve ihbar tazminat ile fazla mesai ve tatil ücretleri gibi hakları alabilir.
   
 14. 9 Ocak 2009
  Konu Sahibi : hayal2626
 15. bebiscimkayra

  bebiscimkayra bende bilmiyorum Üye

  Katılım:
  9 Ekim 2008
  Mesajlar:
  317
  Beğenildi:
  1
  Ödül Puanları:
  86
  meraba benimde bir sorum var ama uuzn uzun yazmam lazım....annem bundan iki sene önce kandırılıyor...iş kurulur...ve iş te yetki herşey annemde olacakmış ancak işler diğer ortaktan dönecek...ancek ortak kağıt üzürinde değil annem tek sahip....neyse anneme boş çekler imzalatılıyor ve 9 gün sonra adam çeklerle kayboluyor...ve işte bundan sonra bu olay başlıyor adam çeklri piyasaya üstüne para yazıp çıkarıyor....geçen sene annneme ahkemeden kağıt gelir şu kadar para yatırın diye galiba banka borcunun faizini durdurmak için mi ne....onu ödemiiş sonra bir daha gelmiş...annem iş halloldu zannediyor ancak 3 gün önce annem tutuklandı ve 10 milyar para istendi çeki elinde bulunduran adam tahsil edilmesini istemiş ve edildi.neyse dah a 10 milyarlık çek ve bir de açık çek varmış piyasada annemin hiç kazancı olmadı...dolandırıldı ve dolandırııcılıkla suçlanıyor...şimdi biz ne yapacağız hukuki haklarımız ne ne olue acil yardım edinnnnnnnn
   
 16. 19 Ocak 2009
  Konu Sahibi : hayal2626
 17. hayal2626

  hayal2626 orkide Üye

  Katılım:
  31 Ekim 2007
  Mesajlar:
  70
  Beğenildi:
  6
  Ödül Puanları:
  86
  CANIM DAVAYI KAZANDIK karsı taraf hıc ıtıraz bıle etmemıs kabul etmıs buyuk olasılıkla ıseıade almayıp tazmınat verıp yollayacakalr heralde yanı hıcbır ıtıraz bıle beyan edılmemıs ınslalah hayırlısı olur yanı kabul etmelerındekı amac nedır kı yardımlarınızı beklıyorum
   
 18. 27 Ekim 2010
  Konu Sahibi : hayal2626
 19. lawyerclases

  lawyerclases Aktif Üye Üye

  Katılım:
  21 Ekim 2010
  Mesajlar:
  51
  Beğenildi:
  0
  Ödül Puanları:
  31
  Dostlar hepinizin sorularına cevap vermek isterim fakat bu böyle yazıp çizmeyle olacak işler değil bakın biz hukukcu ınsanlarız herkese haklı davalarında yardımcı olmak ısterız buyrun bıze ozel mesajlarınızı ve sorunlarınızı aktarın bızde elımızden geldıgınce yardımcı olmaya calısalım yapmamız ve ustlenmemız gereken bır gorev varsa ustlenelım ama bu sekılde onlarca soru yazıp sonra nıye kımse yardım etmıyor dıyerek degıl