Çankırı Örf Ve Adetleri

Konusu 'Örf ve Adetlerimiz' forumundadır ve OiRPATA tarafından 10 Kasım 2008 başlatılmıştır.

  10 Kasım 2008
  Konu Sahibi : OiRPATA
 1. OiRPATA

  OiRPATA Popüler Üye Üye

  Katılım:
  13 Ekim 2008
  Mesajlar:
  1.522
  Beğenildi:
  10
  Ödül Puanları:
  106
  KÜLTÜRÜMÜZ, ÖRF VE ADETLERİMİZ

  Köyümüzde Türk Milli Kültürü yaşatılmakta olup genel olarak "kapalı toplum" özelliği görülmektedir. Öyle ki köyümüzde halen köy odaları bulunmakta, geleneksel Türk misafirperverliğinin en güzel örnekleri bu köy odalarında sergilenmektedir. Düğünlerde, bayramlarda ve benzeri milli günlerde halkın birbirleri ile olan münasebetleri, yıkılmamış bir milli dayanışmanın ender örneklerinden olmaktadır.
  Büyüklere saygı, küçüklere sevgi yanında sosyal yardımlaşma halen yaşanmaktadır

  “Seymen Alayı” aslından hiçbir şey kaybetmeden güzel bir gelenek olarak yaşatılmaktadırKarşılama ve Uğurlama
  Köyümüzün odasının bulunduğu istikametten görülen karşı tepeye UMUT KAŞI adı verilmektedir. Oda önünde oturan gençlisi, yaşlısı UMUT KAŞI dediğimiz yerden gelenleri rahatlıkla görebilmektedir. köye gelen misafir veya yabancı kimseler ise gelenleri oda önünde karşılarlar karşılama ise sıra ile dizilerek seymenler gibi yaşlısından gencine doğru gelenlere tek tek hoş geldiniz derler ve gidecekleri yeri bilmiyorlarsa oraya kadar götürürler yada misafir olarak geldilerse (Muhtara haber verilerek) KÖY ODA' sına davet ederler ikramda bulunurlar. Giderken ise aynı düzenle dizilerek tek tek vedalaşarak uğurlarlar ve gidenlere mevsimine göre hediyeler verilir.Bayramlaşma;
  Sabah namazını ve arkasından bayram namazının kılınması ile başlar:
  Köyün yaşlıları imam-ı bayramladıktan sonra hemen sağ tarafına sıraya geçerler; büyüğü küçüğü ile tek tek bayramlaşırlar köy camii sinde; sonra imam dua okur ve camide bayramlaşma sona erer. Eş dost büyüklerini ziyaret etmek için birbirleri ile yarışırlar uzaktan gelenlerle kaynaşır köyümüz sanki 50 yıl önceki canlılığına buldu köyümüz derler eskiler, Birde ah geçirirler içlerinden sayarlar tek tek ahirete göç edenleri gözleri dola dola yad ederler eskileri ve yenileri ile bayram ziyaretleri birbirini takip eder ziyaret üstüne ziyaret, ziyafet üstüne ziyafet.


  NİŞAN TÖRENİ;
  Oğlan evi tarafından kabul edilerek alınan eşya ve takılar, kız evine gönderildikten sonra bir Cuma günü nişan yapılır.
  Nişan günü, oğlan tarafının kadın ve kızları ile bir de Her iki tarafın davet edilen kadınları oyun ve eğlencelerini birkaç saat kadar sürdürdükten sonra, ortaya bir kat elbiselik kumaş serilir. Bu kumaş, oğlan evi tarafından getirilen ziynet eşyaları ile birlikte, gelin kıza elbiselik olarak getirilmiştir.
  Gelin olacak kız içeriye girince, elebaşılık eden kadınlar "Allah aşkına maşallah deyiniz, nazar değmesin” diye ihtarda bulunurlar. Gelin kız, yerde serili kumaşın üzerine gelip ayakta durur. Getirilen yüzük parmağına takılır. Diğer mücevherler de elbisesi üzerine iliştirilir.
  Bunlardan sonra gelin kız, önce oğlan tarafının (annesinden başlamak üzere) ellerini öper. El öpme sırasında, getirilen özel hediyeler de takılır.
  Şerbet İçilmesi:
  Genelde kısmi değişikliğe uğramasına rağmen, şerbet içilmesi de şu şekilde olur: Kadınlar tarafından nişan töreni yapılmadan bir iki gün evvel ailenin durumuna göre erkekler tarafından da tören yapılır. Törende dualar okunur ve şerbetler içilir. Şerbet içme adeti sadece kadınlar arasında ya*pılmaktadır ve özellikle "darısı başına olsun" dilekleriyle, genç kızlara içirilmektedir.
  Kadın ve erkekler arasında bu şekilde nişan töreni tamamlandıktan sonra, kız oğlan tarafına geçmiş sayılırdı ve bugünden başlamak üzere oğlan anasına gelinlik etmeğe başlardı. Gelinlik etmekten maksat, gelin olan kızın kaynana ve kayın babasına katiyen yüksek sesle söz söylememesidir. Mecburi bir durum olursa, çok hafif bir sesle konuşabilmesiydi.
  Gelin kız her nerede oğlan tarafından bir kadınla karşılaşsa, onların ellerini öper. Yanlarında hiç kimseyle konuşup eğlenemez..

  Düğünler;
  Düğünlerde İlk Teşebbüs:
  Evlenme çağına gelen Köyümüz delikanlının anası, oğlu için aradığı münasip gelin adayını bulunca, bu durumu kocasına iletir. Bugün de aynı durum geçerli olmakla birlikte, daha çok oğlan bulduğu kızı anasına, anası da kocasına anlatmak*tadır. Bunun üzerine, kızın kendisi ve ailesi hakkında lüzumlu araştırmalar yapılır, bilgiler toplanır. Kız, yapılan araştırmalar neticesinde ahlaken, bilgi ve beceriklilik bakımından müna*sip görülürse dünürlüğe karar verilir. Köy ve kasabalarda bu durum geçerli ise de, şehir merkezinde kız ve oğlanın tanışarak anlaşarak evlenmelerine daha sık rastlanmaktadır.
  Daha sonra, araya bir aracı konarak kızın anasına haber verilir. Kız anası da kocasına söyler, ağabeyi varsa onun da görüşü alınır, durum oğlan tarafına haber verilir. Bunun üzerine, kız tarafı ilk olarak normal bir masrafla alınabilecek takı ve eşyaların listesini oğlan tarafına duyurur. Eskiden bu listede beş adet beşibiryerde kulplu altın, iki çift elmas küpe, iki elmas yüz*ük, iki elmas iğne, iki çift gümüş nalın, iki gümüş kemer, iki kaftan, iki Bağdat dokuması ipek çarşaf, iki hamam takımı, iki çift tekellif yer almakta idiyse de, bugün bunların çoğu istenmemektedir. İstenilenler sadece nişan yüzüğü, bilezik ve kolye ile altın zincir gibi takılar ve eşyalar olmaktadır. Diğer istekler, daha sonra belirlenmektedir. İstekler, oğlanın ailesi tarafından da kabul edilmişse söz kesilmiş demektir.
  Günümüz köy düğünleri çok önemli değişikliklere uğratılmamış düğün adetleri hakkında derli toplu bilgileri düğün adetlerinin şekli ile yer yer mukayese ederek sunacağız. Aslında elli sene önce kaydedilen düğün adetleri ile bugünün Köyümüzde yaşayan adetler, genel hatları ile birbirlerinin aynısıdır. Lakin, bilhassa para yönü ağır basan ve aşırı masrafı gerektiren motiflerin, zaruri olarak terkedilmiş olduğu da bir gerçektirNikah Akdinin yapılması
  İmam oğlanın vekiline hitaben üç defa:"-Allah'ın emriyle, Peygamberin kavliyle, filanın kızı filan hanımı, kendi tarafından vekaleten filan efendiye asaleten alıverdin mi?..." diye sorardı. Oğlanın vekili ise "Alıverdim" diye cevap verirdi. İmam efendi de, bunun üzerine "Ben de akdi nikah eyledim." deyip elini açar ve uzunca bir dua okur
  Daha sonra orada bulunanlara şerbet verilir, artan şerbet de uygun görülen yerlere gönderilirdi. Kız tarafı da bir tepsi baklava ve hediye ile karşılıkta bulunurdu. Kurban bayramlarında arife günü kız evine hediyeler gönderir.

  İmam Nikahı:
  Dini nikah da denilen imam nikahı, ya resmi nikahtan hemen önce yapılır.

  Baş Donanma:
  Bu adet, eskiden daha teferruatlı ve geniş bir şekilde yapılmakta iken, bugün tam olarak uygulanamamaktadır. Öyle ki, ekonomik durumu yerinde olmayan aileler, külfetli olduğu için her yönüyle mükemmel ve geleneklere göreneklere uygun bir düğün yapamadığı gibi, durumu yerinde olan zenginler ise, düğünlerini balolarla yapmayı tercih eder olmuşlardır.
  Günümüzde Başdonanma genel olarak Yaran Sohbetleri'ndeki şenlik vb. oyunlarla renklendirilen bir hal almıştır. Bu da her yıl kış mevsiminde yapılması gereken ama çeşitli sebeplerden dolayı ihmal edilen Yaran Sohbetleri'ne, yeni nesillerin özleminden kaynaklanıyor olsa gerek...
  Oğlan evinde baş donanması yapılırken, kız evinde de kına yakılır.
  Kına Yakma:
  Oğlan evinde baş donanma yapıldığı saatlerde kız evinde kına yakılma şöyle olur: Kız evi yakınları yatsı namazından evvel gelerek kız evinin büyük olan odasında belli bir yere otururlar. Oğlan evi tarafından gelenler ise ayrı oturur. Defçi kadınlarla birlikte türkü söyleyenler de bulunur.
  Yatsı vakti sonunda oğlan tarafından olan kadınlar, oğlan evinde toplanır. Toplu halde kız evine giderler. Oğlan tarafından giden kadınlar, çok süslü giyinmeye itina gösterirler. Bu kadınlardan ikisi, ellerinde tepsiler içinde her çeşit kuru yemiş ile birlikte kınayı da götürürler.
  Oyunlar oynandıktan, çerezler yendikten sonra yaşlı ve becerikli kadınlar, dua ve ilahiler okuyarak, gelini evin ortasına oturturlar ve törenle kınasını yakarlar. Daha sonra oğlan evinden gelen kadınlar evlerine giderler. Kız evinde kalan gelin kızın arkadaşları, ona arkadaşlık ederek sohbet ederler.

  Gelin Çıkarma:

  Kuşak Bağlama:
  Gelin, babası evinden çıkarken, avluda en yakın akrabalar ve bir de hoca bulunurdu. Gelini avlu ortasına dikerler, en yakın akrabasından ve zenginlerden birisi, gelinin beline bir kuşak veya gümüş kemer bağlardı, gelinin beline kuşak bağlayan kişi, kendi kesesine göre, gelinin cebi*ne para da koyardı. Orada bulunan hoca dua eder, duasından sonra gelin orada bulunanların elini öperdi. Gelin, bineceği ata (veya arabaya) kadar iki ta*rafına kilimler gerilerek, kimseye gösterilmeden götürülürdü. Gelin, en yakın ve yaşlı akraba*sından iki hanımla birlikte arabasına biner, diğer arabalara da diğer kadınlar binerlerdi. Gelin tarafının çeyizi, oğlan tarafının hazırladığı çeyizle aynı kıymette olurdu. Her iki tarafın çeyizlerinin yüklenmesi için


  Yastık Götürmek:
  Gelin çeyizi yükletildiği ve gelin alayı hareket ettiği sırada gençlerden birisi bir köşe yastığını kaçırıp hamama götürürdü. Güveyi, yastığı götüren gence bahşiş verir ki, bu bahşiş gelinin evden çıkartıldığı, ve yola koyulduğu haberinin bahşişidir.
  Alay geçerken önlerine ipler gerilir ve düğün sahibinden bahşişler alınır. Bu şekilde gelin, yeni evine getirilir. Oğlan evinin büyükleri ve yakın akrabaları yanlarında bir imam ile evin önünde beklerler. Gelin eve girince dua edilir. Gelin, önce kayınbabasının ve büyüklerinin ellerini öper, kayınbabası ve akrabaları, gelinin başına kuru yemişle karışık bozuk para serperler. ​
   
 2. 10 Kasım 2008
  Konu Sahibi : OiRPATA
 3. OiRPATA

  OiRPATA Popüler Üye Üye

  Katılım:
  13 Ekim 2008
  Mesajlar:
  1.522
  Beğenildi:
  10
  Ödül Puanları:
  106
  Ziyaretler;

  Hasta Ziyareti;

  Kabri Ziyareti;
  Tek tek yapıldığı gibi Arife günleri de topluca kabir ziyareti gerçekleştirilir Arife günleri ikindi namazını müteakiben köyde bulunan camii imamı, hocalar ve mezarda yakınları bulunan halk eşliğinde mezarlığa toplu olarak ziyarete giderler mezarlığın kenarında erkekler toplanarak kıbleye dönerek imam ve hocaların okuduğu dualardan sonra herkes yakınlarının(Mezarlarının) başlarına geçerler ve dualar okunur. Af ve Mağfiret isterler
  Sünnet Düğünleri;

  Her ailenin, erkek çocuğu sahibi olduktan sonra ilk telaşı, çocuklarını sünnet ettirmek, kaygısıdır. Bu hal ve kaygı, İslami bir adet olarak yaşanmaktadır. Sünnet olacak çocuklar bir hafta önce haberdar edilir ve sünnet olacak çocuklar olarak topluca sünnet olurlar: Sünnet bittikten sonra Hocalardan mevlit ve ilahilerle devam eder ve arkasından toplu pilav ziyafeti verilir. çocuklara hediyeler takılır.
  Çankırı'da bulunan köylülerimiz
  Çankırı adetlerine göre Düğün Başlangıcı:
  Çankırı'da sünnet düğünleri genellikle sonbahar mevsiminde yapılır. Çünkü bu mevsim, her aile için bir çok telaşın son bulduğu ve her şeyin bol olduğu bir mevsimdir.
  Düğün öncesinde, sünnet olacak çocukları için evlerde birer yatak (Karyola veya somya) süslü olarak hazırlanır. Çocuk tek ise tek yatak, bir kaç tane ise bir karyolaya üç dört çocuk yatırılır. Ev, bir bayram yeri gibi süslenir. Sünnet edilecek çocuk için hazırlanan düğüne, matbu olarak yapılmış davetiyeler ile eş dost ve akrabalar çağrılır. Davetlilere pilav, ayran asıl olmak üzere, ailenin durumuna göre yemek ziyafeti verilir. Yemekten sonra mevlit okutulur, ilahiler söylenir. Çocuklar ise, alınlarında "maşallah" yazılı ve özel olarak hazırlanmış sünnet elbiseleri giydirilmiş vaziyette, arabalarla şehirde gezdirilir. Ki bu hal çocuğu sünnet olmağa iyice alıştırır, ısıtır diye kabul edilmektedir.
  Sünnet olacak çocuklar, evde hazır bulunan sünnetçi önüne getirilince, hafızlar tarafından "aşr-ı şerif" okunur, fatihalar okunur. Bu esnada çocuk veya çocuklar sünnet edilir.
   
 4. 10 Kasım 2008
  Konu Sahibi : OiRPATA
 5. zeynebada

  zeynebada Popüler Üye Üye

  Katılım:
  20 Ağustos 2008
  Mesajlar:
  6.264
  Beğenildi:
  11
  Ödül Puanları:
  146
  tŞkrler paylaŞim ıÇın canim annemde Çankiri li ve Çok gÜzel oluyo dÜgÜnlerı genelde bayramlarda Öyle oluyo
   
 6. 10 Kasım 2008
  Konu Sahibi : OiRPATA
 7. OiRPATA

  OiRPATA Popüler Üye Üye

  Katılım:
  13 Ekim 2008
  Mesajlar:
  1.522
  Beğenildi:
  10
  Ödül Puanları:
  106
  yarı yarıya hemseri sayılırız:))) evet dügünlerimis ve bayramlarımız cok güzel :)))
   
 8. 10 Kasım 2008
  Konu Sahibi : OiRPATA
 9. zeynebada

  zeynebada Popüler Üye Üye

  Katılım:
  20 Ağustos 2008
  Mesajlar:
  6.264
  Beğenildi:
  11
  Ödül Puanları:
  146
  evet canım annem seydiköy eldivanlı canım çok begeniyom köylerini evlendigimden beri gidemedim ama şenliklere gidicem bu sene iptal olmuştu kene davasına ama seneye mutlaka orda olcam
   
 10. 10 Kasım 2008
  Konu Sahibi : OiRPATA
 11. OiRPATA

  OiRPATA Popüler Üye Üye

  Katılım:
  13 Ekim 2008
  Mesajlar:
  1.522
  Beğenildi:
  10
  Ödül Puanları:
  106
  Ne Yenir?
  Çankırı'nın yöresel yemekleri etli hamur(mantı), tarhana çorbası, gözleme, cızlama, güveç, pıhtı, harmandaşı, fit fit aşı, cevizli hamur, çeç böreği, mıhlama, keşkek, çalma, çekme helvası, baklava olarak sayılabilir.
   
 12. 10 Kasım 2008
  Konu Sahibi : OiRPATA
 13. OiRPATA

  OiRPATA Popüler Üye Üye

  Katılım:
  13 Ekim 2008
  Mesajlar:
  1.522
  Beğenildi:
  10
  Ödül Puanları:
  106
  bende 4 yıldır gidemiyorum esim adanalı ah gitsem oralara:))) bizde çerkeşliyiz belki duymusundur:))) benim içinde gez olurmu ahhh ahhh
   
 14. 12 Kasım 2008
  Konu Sahibi : OiRPATA
 15. damla69

  damla69 Aktif Üye Üye

  Katılım:
  1 Kasım 2008
  Mesajlar:
  48
  Beğenildi:
  0
  Ödül Puanları:
  76
  canım bende çerkeşliyim.yalnız bizim sülale asla çankırılıyız demez.övünerek ve gururla çerkeşliyiz derler.görüşmek üzere.sevgiyle kal.
   
 16. 26 Şubat 2009
  Konu Sahibi : OiRPATA
 17. CANIM

  CANIM Aktif Üye Üye

  Katılım:
  28 Ocak 2009
  Mesajlar:
  2
  Beğenildi:
  0
  Ödül Puanları:
  76
  bende sizlere birşey sorsam çankırılıların orf adetlerı guzel ve hos pekı ınsanları nasıldır cvp bekliyorum sızlerden sımdıden cok tesekkur ederım
   
 18. 3 Mart 2009
  Konu Sahibi : OiRPATA
 19. OiRPATA

  OiRPATA Popüler Üye Üye

  Katılım:
  13 Ekim 2008
  Mesajlar:
  1.522
  Beğenildi:
  10
  Ödül Puanları:
  106
  hım insanları derken ben kendi açımdan söyleyim bizim köyün insanları iyidir bi zararları yoktur.. tabi 5 parmagın 5 de bir olmadıgından insanları bir tekele koyup sınır getirmek mümkün değil.. yani herkez iyi herkez melek olmadıgını bilmek ve öğrenmek gerekir diyorum.. yani tv proğramı gibi çok sekerdir diyemeyiz arkadasım tanımak lazım dünya denen ilğinç gezegende bin çesit insanvar:)

  ama misafir perveriz kendimden diyorum haaa:))) dedem sofraya oturtucak misafir arardı :)) köye gelen bi yabancı varsa ve duyulmussa mutlak bizim avlada yemek yiyordur yani öle bisey:)