Dadaloglu

Konusu 'Biyografiler' forumundadır ve EU1 tarafından 8 Ocak 2008 başlatılmıştır.

  8 Ocak 2008
  Konu Sahibi : EU1
 1. EU1

  EU1 Guest

  [​IMG]
  Dadaloðlunun doðum ve ölüm tarihleri hakkýnda kesin bir bilgi olmamakla beraber eldeki kaynaklardan 1785-1868 olarak belirlenmiþtir.Yani Dadaloðlu’nun 18.yy’ýn son çeyreðinde doðup 19.yy’ýn ortalarýnda öldüðü bilinmektedir. Güney illerinde dolaþan Türkmen topluluklarýnýn Avþar boyundandýr.Yaþamý hakkýnda yeterli bilgiye sahip olmadýðýmýz Dadaloðlu’nun þiirleri yazýlý kaynaklar aracýlýðýyla deðil sözlü gelenek sayesinde bugüne ulaþmýþtýr.

  Kalktý göç eyledi Avþar illeri
  Aðýr aðýr giden eller bizimdir
  Arap atlar yakýn eder ýraðý
  Yüce daðdan aþan yollar bizimdir

  Belimizde kýlýcýmýz
  Kirmani Taþý deler mýzraðýmýn temreni
  Hakkýmýzda devlet etmiþ fermaný
  Ferman padiþahýn daðlar bizimdir

  Dadaloðlu yarýn kavga kurulur
  Öter tüfek davlumbazlar vurulur
  Nice Koçyiðitler yere serilir
  Ölen ölür kalan saðlar bizimdir

  *
  Avþar içinde ben güzel gördüm
  Kozar arasýndan çeker göçünü
  Kýnalamýþ ayaðýný baþýný
  Sýrma ile örmüþ sümbül saçýný

  Her sabah her sabah kendini över
  Altýn saç baðlarý topuðu döver
  Sâde kaþý ile gözleri deðer
  Acem ülkesinin tâc-ý tahtýný

  Dadaloðlu al yanaðýn gülünden
  Misk kokuyor saçlarýnýn telinden
  Ýnce belli nazlý yarin dilinden
  Birkaç sene bekleyelim Hacýn’ý

   
 2. 15 Ocak 2008
  Konu Sahibi : EU1
 3. EU1

  EU1 Guest

  begendikleriniz icin rep ve tesekkur butonlarini kullaniniz aksi takdirde mesajlariniz silinecektir