Ersat Hürmüzlü - Türkmenler ve Irak

Konusu 'e-Kitap Tarih, Araştırma' forumundadır ve Kuzey tarafından 23 Haziran 2007 başlatılmıştır.

  23 Haziran 2007
  Konu Sahibi : Kuzey
 1. Kuzey

  Kuzey Popüler Üye Üye

  Katılım:
  30 Ocak 2007
  Mesajlar:
  2.039
  Beğenildi:
  2
  Ödül Puanları:
  106
  Türkmenler ve Irak


  [​IMG]

  Irak Türkmenlerinin aydýn þahsiyetlerinden biri olan Erþat Hürmüzlü,1943 yýlýnda Kerkük'te doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini Kerkük'te tamamladý.1959 yýlýnda Baðdat Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi.1963'te hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra sigortacýlýk alanýna yöneldi. Ýþinin büyük bölümünü yurt dýþýnda baþarýyla yaparak, baðlý bulunduðu sigorta þirketinin Kerkük þubesine müdür olarak atandý.1980 yýlýnda bazý nedenlerden dolayý Irak dýþýna çýkarak, Türkiye ve Suudi Arabistan da hayatýný sürdürmektedir.

  Arap dünyasýnda Irak Türkmenlerinin bir Kültür adamý olarak tanýnan Hürmüzlü'nün, edebiyatla ilgisi, çok genç yaþlarda baþladý. Baðdat'ta henüz üniversite öðrencisi iken, Baðdat Radyosu'nda açýlan Türkmence Bölümü'nde, baþarý ile yürüttüðü Radyo Dergisi adlý programý, yýllarca edebiyat meraklýlarý tarafýndan zevkle dinlendi.

  Þiirlerinde sade bir dil kullanan Erþat Hürmüzlü, hece vezni ile serbest biçimi de denedi.Þiiri amaç deðil, araç olarak ele alan Hürmüzlü, asýl edebî baþarýsýný yazýlarýnda gösterdi.Özellikle fikir alanýnda yazdýðý denemeler, bir dönem Kardaþlýk dergisinin sayfalarýnda, birçok okuyucu tarafýndan merakla okundu. Bir kýsmýný takma adlarla yazdýðý bu makale ve denemeleri ile hem edebî, hem de düþünce yönünden, yeni yetiþen bir gençlik kuþaðýný geniþ çapta etkilemiþtir. Kardaþlýk ile Türk Kültürü dergilerinde yayýmlanmýþ þiir ve çok sayýda inceleme ve deneme yazýlarý, ne yazýk ki bir kitapta toplanmamýþtýr.

  Irak Türkmenlerinin kültür evi olan Kerkük Vakfý'nýn kurucu üyelerinden biridir. Vakýf tarafýndan çýkarýlan Arapça, Türkçe ve Ýngilizce, 3 ayda yayýnlanan Kardaþlýk dergisinin yazý kurulu üyesidir.

  Eserleri:

  1.El-Türkman fi'l-Irak.Baðdat,1971 / Arapça
  2.Irak Türkmenleri. Ýstanbul, 1991 (2.Baskýsý:Ankara, 1994).
  3.Türkmen ve Irak. Ýstanbul, 2003 / Arapça
  Okumak için tiklayin...