Fotoğrafta Belirginliği Sağlayan Öğeler

Konusu 'Fotoğraf' forumundadır ve EU3 tarafından 21 Mart 2009 başlatılmıştır.

  21 Mart 2009
  Konu Sahibi : EU3
 1. EU3

  EU3 Guest

  Işık
  Doku
  Ritim
  Armoni
  Kontrast
  Perspektif
  Netlik
  Hareket
  Zamanlama  Efekt filtreleri Fotoğrafta verilmek istenen mesajı izleyicinin algılayabilmesi için anlatımı, ifadeyi sağlayan görüntülerin, diğerlerine göre daha belirgin olması gerekir

  Fotoğrafta seçici bir yöntem uygulanır Anlatım için gerekli öğeleri kadraj içine alıp, gereksiz, izleyiciyi konu dışına sürükleyen görüntüler kadraj dışına çıkartılmalıdır Kadraj içinde bulunması uygun görülmeyen görüntüler hareketli ise karenin dışına çıkması, yer değiştirmeyecek görüntüler ise fotoğrafçının bakış noktasını değiştirmesi, bakış noktasını değiştirmesi anlatımı zayıflatacak ise odak uzaklığı farklı bir objektif kullanması gerekmektedir Konuların tercihi sonucunda sadeliğe ve belirginliğe ulaşılmış, gösterilmek istenen konu üzerinde direkt olarak izleyicinin dikkati toplanmış olur

  Fotoğrafta belirginliği sağlayan öğeleri şu alt başlıklarda görebiliriz Işık, Doku, Ritim, Armoni, Kontrast, Perspektif, Netlik, Hareket, Zamanlama ve yardımcı aksesuarlar olan Efekt Filtreleri

  1 Işık
  Işık fotoğrafın, estetik bir görüntü ye ulaşmasındaki ön önemli görsel araçtır Işığın geliş yönü, konunun anlatılmasında, vurgulanmasında çok onamlıdır Bir yapay ışık kaynağının konu etrafında dolaştırılması ile konunun farklı şekillerde aydınlandığı ve algılandığı görülür Gün ışığında ise konu etrafında dolaşan fotoğrafçı her noktada farklı aydınlanma etkisi alır
  Işık kaynağı konuya çok yakın konumlandırılmış, bir cephe ışığı veriyorsa, konu üzerinde doku ve derinlik etkisi vermeyen bir aydınlanma sağlanır Işık kaynağı konu ile 90 derecelik bir açı yapacak şekilde kaydırıldığında doku ve derinlik etkisi gittikçe artar Konunun dokusunun en iyi algılanması konuyu yalayan bir aydınlatma ile sağlanır Işık kaynağı konunun arkasına doğru kaydırıldıkça derinlik ve konunun formu belirginlik kazanır


  Konunun formunu ve boyutlarını en iyi ortaya çıkaran aydınlatma konunun üstünden veya üst yanından gelen ters ışık ile sağlanır Işık konunun tam arkasına geçtiğinde, cephe ışığında olduğu gibi boyut ve form, üç boyutluluk etkisi kaybolur Konu tek bir plandan oluşuyormuş gibi algılanır Ters ışık silueti önemli olan veya saydam, geçirgen konular için uygundur

  Fotoğrafta ışığı görmek, takip edebilmek önemlidir Fotoğrafta en iyi anlatım ışığın doğru yönden, doğru zamanda kullanılması ile başarıya ulaşır Güneş ışınları her mevsim, günün her saati farklı açı ve eğim ile dünyaya ulaşır

  Yaz aylarında tam dik gelen ışınlar kış aylarında güneyden, yerle dar bir açı yaparak gelir Hareket edemeyen ve yapay ışıkla aydınlatılamayacak kadar büyük bir konunun fotoğrafı çekilecek ise, örneğin bir binanın, bir tarihi eserin, güneş ışınlarının en uygun geldiği saat veya mevsim beklenmelidir "Fotoğrafçı" böyle bir fotoğrafın herhangi bir anda değil, yalnızca belli bir anda çekilebileceğini bilir

  Cephesi kuzeye bakan bir binanın ancak bahar, yaz aylarında ve günün belli saatlerinde çekilebileceği gibi Yarı geçirgen bir malzemeden süzülmeden veya yansıtıcı bir yüzeyden yansımadan direkt gelen ışık her zaman konunun arkasında gölge oluşturur Işık alçaldıkça gölge belirginleşir, konudan uzaklaşır ve boyutları büyür Fotoğraf karesi içinde doğru yerleştirilmiş gölgeler, ışığın konuya kattığı değerleri destekler ve fotoğrafa belirginliği sağlamakta önemli rol oynar

  2 Doku
  Doku ışığın konuya yatık geldiği hallerde belirginleşen bir vurgulama öğesidir Konunun yapısal özelliklerini ortaya koyan doku, ışığın geliş yönü optik eksenle aynı olduğu zamanlarda kaybolur Girinti ve çıkıntıları olan bir yüzey, dik gelen ışık altında detay vermeyen, boş bir alan olarak görülür

  Işığın optik eksenle açısı büyüdükçe doku etkisi belirmeye başlar Işık konuya öyle bir açı ile gelir ki o yüzey boşluktan kurtulmuş, kıpır kıpır bir görüntüye sahip olmuştur Yüzeyin fiziksel yapısı algılanmış, belirginlik kazanmıştır

  Her doku fotoğrafı konunun sahip olduğu fiziksel özellikten kaynaklanmayabilir Doku etkisi anlık olabilir Örneğin su yüzeyirüzgarın esintisi ile suda oluşan küçük hareketler veya bir koyun sürüsünün uzaktan görünümü gibi, çeşitli etkilerden belli zamanlarda oluşan fiziksel değişimler veya pek çok benzer parçanın bir araya gelmesi ile oluşan görüntüler doku etkisi verir Bu bize, dokunun yalnızca madde hakkında bilgi veren bir öğe olmadığını, aynı zamanda estetik bir görsel efekt olduğunu gösterir Doku ışığın konu üzerine uygun bir eğimle ulaşması halinde değer kazanan, fotoğrafta vurgulayıcı bir estetik araç olarak kullanılan görsel öğedir

  3 Ritim
  Fotoğrafta belirginliği sağlamanın bir başka yolu fotoğrafa konu olarak seçilen nesneyi birden çok sayıda kullanmaktır Nesne kadraj içinde ısrarla, bir düzen içinde gösterilmektedir Ritim, müzikte, mimaride ve diğer sanat dallarında olduğu gibi fotoğrafta da vurgulayıcı bir estetik öğedir Fotoğrafa, belli bir düzen içinde aynı nesneden pek çok yerleştirilmesi ile oluşan ritim,rastgele ve az sayıda kullanılan nesneden her zaman çok daha fazla etkileyicilik kazandırır Nesnelerin belli aralıklarla yerleştirilmeleri ile rahatlıkla ve etkili bir şekilde algılanırlar Aynı zamanda konuların doğrultuları belirginleşmektedir

  4 Armoni
  Aynı özellikleri taşıyan benzer öğelerin bir arada kullanılması ile armoni, uyum etkisi elde edilmektedir Fotoğrafta armoni beş ayrı şekilde görülebilir

  1 Biçimde armoni
  2 Doğrultularda armoni
  3 Renkte armoni
  4 Siyah- beyaz fotoğrafta ton değerlerinde armoni
  5 İçerikte armoni
  Biçimde armoni, uyumlu, benzer özelliklere sahip konuların oluşturduğu görüntüler vurgulayıcı bir etkinliğe sahiptir Örneğin köşeli biçimlerin bir arada, yuvarlak hatlı nesnelerin bir arada kullanılması gibi Konuların biçim olarak benzerlikleri yanında doğrultuların da aynı yönde olması sayesinde uyum etkisine ulaşılabilir Fotoğraf karesinde yer alan bütün öğelerin durağan olması da, bütün öğelerin bir yöne hareket izlenimi vermesi de bir belirginlik öğesi olan uyumu oluşturmaktadır

  Biçim ve hareket benzerliği gibi uyumlu renklerin, birbirine yakın ton değerlerinin bir arada kullanılması ve içerik olarak konuda bir birlik ve bütünlük olması ile fotoğrafta uyum etkisi elde edilir

  Renkleri, sıcak (kırmızı, turuncu, sarı) ve soğuk (yeşil, mavi, mor) olarak sınıflandırabiliriz Aynı gruptan renklerin bir arada kullanılması bir armoni sağlamaktadır

  Siyah-beyaz fotoğrafta ise açık ton değerlerinin bir arada kullanılması ile armoniye ve belirginliğe ulaşılır Ton skalasında beyaza yakın olan tonların bir arada kullanılması ile high key fotoğraflar elde edilir Highkey fotoğraflarda dikkat çekilmek istenen konu üzerinde detay görülür, diğer tonlar beyaz içinde kaybolup gitmektedir Low key fotoğraflarda ise ton skalasının siyaha yakın tonlarının bir arada kullanılması ile ilgi konu üzerine çekilmekte, geri kalan görüntüler siyah içinde dikkatten uzaklaştırılmaktadır

  5 Kontrast
  Biçimde, doğrultularda, renklerde, ton değerlerinde ve içerikte uyum ile belirginliğe ulaşılabildiği gibi tam tersi kontrastlık ile de belirginliğe ulaşılabilir Fotoğrafta kontrastlık beş şekilde görülebilir

  1 Biçimlerde kontrast,
  2 Doğrultularda kontrast,
  3 Renklerde kontrast,
  4 Ton değerlerinde kontrast,
  5 İçerikte kontrast
  Büyük-küçük, veya dairesel-köşeli biçimleri bir arada kullanmak zıtlığı getirir

  Hareket izlenimi veren figürlerin veya kullanılan biçimlerin çizgisel doğrultularının farklı yönlerde olması, birbirini tamamlayan zıt renklerin, örneğin, mavi ve sarının beraber kullanılması, siyah- beyaz fotoğrafta ara tonları azaltıp siyah ve beyazın ağırlık kazanması, ayrıca içerikte karşıtlığın kullanılması ile kontrastlık elde edilir

  Siyah- beyaz fotoğrafta ton Skalasının ara tonlarının azaltılıp siyahın ve beyazın kapladığı alanların çoğaltılması çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir Kontrast bir aydınlatma ile parlak alanlar ve koyu gölgeler elde edilir Filmin pozlandırma ve banyo işlemleri ile kontrast yükseltilebilir Filmin az pozlandırılması gölge detaylarında kayba yol açar Çekim sırasında kontrast mono krom filtrelerin kullanılması ile artırılabilir

  Sarı, turuncu, kırmızı, yeşil, mavi mono krom filtrelerin kullanılması ile fotoğrafın kontrastı değiştirilebilir Örneğin çıplak gözle parlak görülen gökyüzü sarı veya turuncu filtre ile koyulaştırılabilir ve bulutlar belirginleşir Renkli fotoğrafta renklerin kontrastının yükseltilmesi polarize filtre ile gerçekleştirilir Polarize filtre, yüzeylerden yansıyan ışığı engeller

  6 Perspektif
  Bize yakın cismin büyük, uzak cismin küçük görülmesi olayına perspektif denir Fotoğrafta, perspektif ile derinlik hissi belirginlik kazanır İki boyuta sahip fotoğrafta, perspektif çeşitli şekillerde algılanır En başta, bakış noktamıza yakın konu büyük, uzak konu küçüktür Boyutlarının eşit olduğu bilinen nesneler fotoğrafta farklı boyutlarda görülürse derinlik hissi verilmiş olur

  Yakın konunun uzaktaki nesneleri kısmen örtmesi bir başka perspektif ve derinlik Perspektif etkisidir Uzayıp giden Fotoğraf: ilteriş Tezer demir yoluna baktığımızda sonsuzda raylar birleşir Örneğin, iki yanında elektrik direkleri bulunan bir yol sonsuzda bir nokta da toplanır ve fotoğrafta bir "X" şeması oluşur

  Hava perspektifinde atmosferi oluşturan partiküller uzak mesafelerde renklerin keskinliklerini kaybetmesine ve soğuyup mavi, gri tonlara gitmesine neden olur Bir manzara fotoğrafında ton değerleri en açık olan dağ kitlesinin, ton değeri daha koyu olana göre daha uzakta olduğunu anlarız

  Perspektifin algılanmasında renkler de önemli rol oynar Saf, canlı renkler her zaman dikkat çekicidir Sıcak ve canlı renkli nesneler fotoğrafta ön planda, soğuk renkli nesneler ise uzakta algılanır Renkler canlılığını kaybettikçe, soğudukça geri planda hissedilirler

  Perspektifte konuya bakış noktası yani konuya olan mesafe çok önemlidir Konuya yaklaştıkça derinlik etkisi perspektif artar, planlar arasındaki mesafeler büyür ve planlar birbirinden ayrılır Bakış noktası uzaklaştığında derinlik etkisi gittikçe kaybolur Sonsuzda bakıldığında perspektiften söz edilemez Çünkü planlar üst üste binmiş, kaçma noktası ve boyutlar arasındaki farklar yok olmuştur

  7 Netlik
  Belirginlik kazandırılmak istenen konu üzerine seçici bir netlik yapılır Ön ve arka planlar netsiz alanda bırakılır Fotoğraf izleyen kişi doğrudan, detay görebildiği konunun görüntüsüne dikkatini yoğunlaştırır Çünkü vurgulanmak istenen konu nettir, istenmeyen diğer ikinci derece görüntüler netlik dışında bırakılmıştır

  Fotoğrafta netliği konunun aydınlatılması etkilemektedir Örneğin, konunun yapısal özelliği olan dokunun algılanmasında netlik ışığın geliş açısına göre değişir Işık konuyu yalayacak şekilde gelirse girinti ve çıkıntılar arasındaki ton kontrastı artırır, görüntü çok daha net algılanır ve belirginlik güçlenir Çok net olduğu halde çok yumuşak görüntüler içeren fotoğraflar, hafif flu olsa da kontrast görüntülere sahip fotoğraflara kıyasla daha bulanık algılanırlar

  8 Hareket İnsan gözünün baktığı her plana netleme yapabilme yeteneği gibi hareketli, hızlı konuları takip edebilme ve net görme yeteneği de vardır Hareket zaman içine yayılmış bir olaydır Zaman boyutu olmayan fotoğrafta belli simgelerle hareket izlenimi verilebilir Örneğin fotoğrafta bir insanın hareketli olduğu, çok kısa pozlama süresi ile ancak vücudunun almış olduğu pozisyonla gösterilebilir

  İzleyici beyninde depolanmış görüntülerden faydalanarak fotoğraftaki insanın ne yaptığını hemen anlar Net bir fotoğrafta bir atın koştuğu dört ayağının da yerden kesilmiş hali ile gösterilebilir Bu tür görüntüler ancak hareketin bir kanıtı olmakla birlikte hareket hissini veremezler Poz süresini uzatarak hareketli konunun fotoğrafı çizmesi sağlandığında konunun sabit kısımları net, hareketli kısımları ise belli belirsiz çizgilerden oluşacaktır ve hareket hissi kazandıracaktır

  9 Zamanlama
  Hareketin çizgisel olarak gösterilmediği, hareketli konunun görüntüsünün dondurulduğu fotoğraflarda zamanlama, deklanşöre basılan an çok önemlidir Hareket birbirini takip eden pek çok pozisyondan oluşur ve ancak bir tanesi eylemi en belirgin gösterir Bu tür çekimlerde hareket takip edilir ve hareketi en belirgin ifade eden pozisyonda fotoğraf çekilir

  10 Efekt filtreleri
  Siyah- beyaz fotoğrafta kontrastı etkileyen sarı, turuncu, kırmızı, yeşil mono krom filtreler, polarize filtre, pek çok görüntü oluşturan multi imaj filtreler, hız filtresi yanında görüntüyü softlaştıran difüz filtre, ortası net çevresi çizgisel görüntüler oluşturan zoom filtre, gün batışı, sis filtreleri, çift pozlandırma olanağı sağlayan maskeleme filtresi, noktasal ışık kaynaklarında ışığın yıldız şeklinde saçılmasını sağlayan star filtreler ve bunlar gibi hala üretilmekte olan çeşitli efekt filtreleri fotoğrafta belirginlik sağlamada önemli rol oynar Bu filtrelerin kullanılması ile fotoğraf doğallığını kaybetmekte, fakat yerinde kullanıldığında çok etkili sonuçlar vermektedir