Halkla İlişkiler Dersi 2009Bütünlemeye Hazırlık

Konusu 'Açıköğretim' forumundadır ve evrim2008 tarafından 25 Ağustos 2009 başlatılmıştır.

  25 Ağustos 2009
  Konu Sahibi : evrim2008
 1. evrim2008

  evrim2008 Sabırlıyım,bekliyorum:) Üye

  Katılım:
  18 Mart 2009
  Mesajlar:
  572
  Beğenildi:
  0
  Ödül Puanları:
  106
  1. Kuruluşla ilgili haberlerin, haber olma değerine bağlı olarak medyada ücretsiz olarak yayınlanmasına ne ad verilir?
  Özel olaylar
  Danışmanlık
  Kamu yararına faaliyetler
  d.Duyurum
  Konu yönetimi

  2. Aşağıdakilerden hangisi asimetrik dünya görüşünün temellerinden biri değildir?
  Dahili oryantasyon
  Etkililik
  Seçkinlik
  d.Eşitlik
  Otoritenin merkezileştirilmesi

  3. Türkiye'de halkla ilişkiler alanında ilk ve tek olma özelliği taşıyan ve TÜHıD (Türkiye Halkla ılişkiler Derneği) tarafından verilen ödülün adı nedir?
  Altın Aslan
  Altın Portakal
  Altın Kuğu
  Altın Örümcek
  e.Altın Pusula

  4. Toplum üyelerinin bilgi düzeylerini, yetenek ve becerilerini arttırmasına yardımcı olması, kitle iletişiminin hangi işlevini açıklar?
  Eğlenme
  Toplumsallaşma
  Tartışma ortamı hazırlama
  d.Eğitim
  Güdüleme

  5. Birincil kaynakları oluşturan tüm birimlere ne ad verilir?
  a.Anakütle
  Tam sayım
  Tesadüfi örnekleme
  Odak grup
  Tesadüfi olmayan örnekleme

  6. ORSA modelinde yer alan uygulama planlamasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  Uygulama checklist'i
  Operasyon şeması
  c.Uygulama yeri
  Uygulama takvimi
  Raporlama planı

  7. Aşağıdakilerden hangisi, bir haberin medyada yer alma şansını arttırmak için dikkate alınması gereken faktörlerden biri değildir?
  a.Çağrışım
  Farklılık
  Cinsellik
  Günlük yaşam
  Zaman

  8. Kurumun yarattığı iletişim araçlarına ne ad verilir?
  ]Ulusal medya
  Kontrol edilemeyen medya
  c.Kontrol edilebilen medya
  Yerel medya
  Paylaşımcı medya

  9. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan basılı araçlardan biridir?
  a.Raporlar
  Sergiler
  Sosyal etkinlikler
  Festivaller
  Fuarlar

  10. Extranet nedir?
  Intranet sistemine Sanalnet üzerinden ulaşım
  Intranet sistemine Yerelnet üzerinden ulaşım
  Intranet sistemine içeriden ulaşım
  d.Intranet sistemine internet üzerinden ulaşım
  Intranet sistemine Fibernet üzerinden ulaşım

  11. Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürü sembollerinden değildir?
  Semboller ve dil
  Hikâyeler ve mitler
  c.Haber bültenleri
  Kahramanlar ve süperstarlar
  Seremoniler

  12. Aşağıdakilerden hangisi, kurumların çalışanları ile ilişkilerinde iletişim açısından özen göstermesi gereken evrelerden biri değildir?
  a.Kimlik
  Ayrılık
  Başlangıç
  Çalışma
  Ödüllendirme

  13. Aşağıdakilerden hangisi sponsorluğun nasıl işlediğini açıklamaya yardım eden AERIC modelinin unsurlarından biri değildir?
  Bütünleşik iletişim
  ılişki
  Maruz kalma
  d.Kurumsal iletişim
  Bağlantı

  14. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama amaçlı halkla ilişkiler etkinliklerinin avantajları ve sınırlılıklarından biri değildir?
  ınanılırlık
  Kontrol
  Masraflar
  d.Pazarlama
  Görünürlük ve erişim

  15. Şiddetli bir depremle petrol kuyusunun patlaması, bir işletmenin karşılaşabileceği riskler arasında hangi grup içinde değerlendirilebilir?
  Ürün hatası tasarım
  b.Doğal afet
  Ürüne sabotaj
  Endüstri ilişkileri
  Çevre sorunları

  16. Aşağıdakilerden hangisi kriz planında uyulması gereken aşamalardan biri değildir?
  ıletişim kurulması gereken kişilerin listelerinin hazırlanması

  Görünürlük analizi
  Mesaj geliştirme
  Senaryo geliştirme
  e.Reklam kampanyası

  17. Bir ürün, hizmet veya fikri satmak için reklam, duyurum, doğrudan pazarlama, promosyon, ticari şovlar ve özel olayları kapsayan tüm etkinliklere ne ad verilir?
  Duyurum
  b.Pazarlama iletişimi
  Medya ile ilişkiler
  Konu yönetimi
  Endüstri ile ilişkiler

  18. Durumsal yönetim yaklaşımını kabul eden örgüt kuramcılarının önerdikleri örgütlenme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
  Matriks
  b.Proje Tipi
  Hat
  Kurmay
  Fonksiyonel

  19. Hem öznel hem de yetersiz yargı olarak doğruluğu ya da yanlışlığı açık olmayan değerlendirmeye ne ad verilir?
  Kamu
  Gündem
  c.Kanaat
  Oy
  Seçim

  20. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler sürecinde yer alan unsurlardan biri değildir?
  a.Programın müşteriye raporlanması
  Halkla ilişkiler programının planlanması
  Eylem ve çeşitli iletişim faaliyetleri ile halkla ilişkiler programının uygulanması
  Programın değerlendirilmesi
  Halkla ilişkiler probleminin tanımlanması

  21. Aşağıdakilerden hangisi, halkla ilişkiler sürecinde mevcut duruma ilişkin sağlıklı bilgilerin elde edilmesinde kullanılan SWOT analizinin unsurlarından biri değildir?
  a.Dengeler
  Tehditler
  Fırsatlar
  Zayıf yönler
  Güçlü yanlar

  22. Kurumun yarattığı iletişim araçlarına ne ad verilir?
  Yerel medya
  Kontrol edilemeyen medya
  Ulusal medya
  Paylaşımcı medya
  e.Kontrol edilebilen medya

  23. Medyanın, aşağıdaki konulardan hangisine ilgi göstermesi beklenemez?
  Ticaret anlaşmaları
  Sendika ilişkileri
  Bayi toplantıları
  Yeni ürünler
  e.Kurum içi düzenlenen yarışmalar

  24. Aşağıdakilerden hangisi iç halkla ilişkilerde yararlanılan araçlardan biridir?
  Fibernet
  Sergiler
  c.Toplantılar
  Fuarlar
  ış gezileri

  25. Kurum içi küçük internet ağına ne ad verilir?
  Sanalnet
  Fibernet
  Yerelnet
  Extranet
  e.Intranet

  26. Kurum içinde bireylerin nasıl davranması, birbirlerini nasıl etkilemeleri gerektiğini biçimlendiren, işlerin nasıl yapıldığını gösteren ortak paylaşılan inançlar, tutumlar, tahminler ve beklentiler modeline ne ad verilir?
  Kriz yönetimi
  Kurum kimliği
  c.Kurum kültürü
  Kurum itibarı
  Kurum imajı

  27. Aşağıdakilerden hangisi, pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin hedef kitlelerinden biri değildir?
  a.Sporcular
  Rakipler
  Medya
  Eski, yeni ve potansiyel müşteriler
  Eski, yeni ve potansiyel tüketiciler

  28. Aşağıdakilerden hangisi finansal halkla ilişkiler çalışanlarının sorumlu olduğu iletişim etkinliklerinden biri değildir?
  Yıllık rapor
  Yıllık toplantı
  Üç aylık rapor
  d.Üç aylık toplantı
  Görüşme çağrıları

  29. Özellikle hedef kitle ve medya için düzenlenen, ilginç açıklamalar, gösteriler ve faaliyetlerden oluştuğu için haber değeri taşıyan organize olaylara ne ad verilir?
  ıtibar yönetimi
  Kriz yönetimi
  c.Etkinlik yönetimi
  Danışmanlık
  Duyurum

  30. Aşağıdakilerden hangisi, bir kurumun itibarının belirleyicisi olan özelliklerden biri değildir?
  Yenilikçilik
  b.Dikbaşlı yönetim anlayışı
  Finansal mükemmeliyet
  Ürünlerin ya da hizmetlerin kalitesi
  ıçinde yaşanılan yere ve çevreye karşı sorumluluk

  31. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler eylemlerinde RACE'i oluşturan anahtar kavramlardan biri değildir?
  Araştırma
  Eylem
  c.ımaj
  ıletişim
  Değerleme

  32. Halkla ilişkiler deyimi ilk kez hangi ülkede kullanılmıştır?
  Fransa
  b.Amerika
  ıngiltere
  Hollanda
  Almanya

  33. Günümüzde Türkiye'de kaç üniversite halkla ilişkiler eğitimi vermektedir?
  10
  15
  c.27
  20
  33

  34. Aşağıdakilerden hangisi Rogers’a ait yeni bir fikri benimseme süreçlerinden biri değildir?
  Farkındalık
  ılginin uyandırılması
  c.Yer değiştirme
  Değerlendirme
  Benimseme

  35. Aşağıdakilerden hangisi araştırma sürecindeki aşamalardan biri değildir?
  Durum analizi ve problem tanımı
  Bulguların yorumlanması
  c.Verilerin gruplandırılması
  Araştırma hedeflerinin belirlenmesi
  Biçimsel olmayan araştırma

  36. "Neyi, neden yapmalı ve ne söylemeli?" sorusunun yanıtı, halkla ilişkiler kampanya sürecinde hangi aşamada verilir?
  Sorunu saptama
  b.Planlama
  Kontrol
  Değerlendirme
  Uygulama

  37. Aşağıdakilerden hangisi medya ilişkilerinde kullanılan yöntemlerden biri değildir?
  Kupür derleme
  Basın toplantıları
  c.Yıllık oluşturma
  Basın gezileri
  Basın bültenleri

  38. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan organizasyon faaliyetlerinden biri değildir?
  Festivaller
  Sergiler
  c.Yıllıklar
  Toplantılar
  Fuarlar

  39. Aşağıdakilerden hangisi kurum içi halkla ilişkilerde sözlü araçlardan biridir?
  Afişler
  b.ışletme toplantıları
  ışletme gazetesi
  Çalışan el kitabı
  Sergiler

  40. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin gelişimini sağlayan dinamiklerden biri değildir?
  Toplumdaki değişim, çatışma ve yüzleşmenin artması
  b.Reklamların artan maliyeti
  21. yüzyılda kamuoyunun gücünün artması
  Büyük şirketlerin gelişmesi
  ıletişimde yaşanan teknolojik gelişmeler sonucu insanların farkındalıkları ve düşüncelerinin artması

  41. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler proje tipi örgütlenmedir?
  Kıdemli proje örgütler
  b.Matriks örgütler
  Kelebek proje örgütler
  Üst proje örgütler
  Hat proje örgütler

  42. Aşağıdakilerden hangisi yönetim programlarının ve kurum içi iletişimin etkisini belirleyen içsel faktörlerden biridir?
  Kalite ve standartlar
  b.Kurum kültürü
  Tüketicilerin beklentilerindeki değişimler
  Rakiplerin faaliyetleri
  Yeni teknoloji

  43. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin karşılaşabileceği potansiyel risklerden biri değildir?
  Ürüne sabotaj
  b.Hızlı büyüme
  Bilgi sızması
  Çevre sorunları
  Doğal afet  Bu soruları e-ögrenme portalını tarayarak hazırladım.Sadece doğru cevabın olduğu şıkkı yazdım.Yanlışlıklar varsa bana bildirirseniz düzeltmeye çalışırım.Bu dersten sınava girecek arkadaşlarıma (5eylülde) başarılar diliyorum.Kolay gelsin...:kahve:
   
  Son düzenleme: 25 Ağustos 2009
 2. 22 Aralık 2009
  Konu Sahibi : evrim2008
 3. crawford

  crawford Cansu'm Canım Kızım. Üye

  Katılım:
  9 Mayıs 2008
  Mesajlar:
  1.158
  Beğenildi:
  0
  Ödül Puanları:
  106
  canım teşekkürler soruların için.ben . sınıfımda başka soru varsa paylaşırsan sevinirim