Hukuka Giriş Final Deneme Soru ve Cevapları

Konusu 'Açıköğretim' forumundadır ve evrim2008 tarafından 28 Mayıs 2009 başlatılmıştır.

  28 Mayıs 2009
  Konu Sahibi : evrim2008
 1. evrim2008

  evrim2008 Sabırlıyım,bekliyorum:) Üye

  Katılım:
  18 Mart 2009
  Mesajlar:
  572
  Beğenildi:
  0
  Ödül Puanları:
  106
  1-) Ankara Üniversitesi’nin tarihi salonunda depremzede üniversite öğrencilerine yardım için klasik müzik konseri düzenlenmiştir Düzenlenen konsere katılan sanatçılar ücret almadan sahneye çıkmışlardır.
  Bu olay sosyal hayatı düzenleyen kurallardan hangisine örnek oluşturmaktadır?
  A) Ahlak Kuralları
  B) Din Kuralları
  C) Hukuk Kuralları
  D) Ekonomik Kurallar
  E) Görgü Kuralları

  --------------------------------------------------------------------------------
  2-) Ayşe, eşinin ölümüne sebep olan sürücüye aşağıdaki davalardan hangisini açabilir?
  A) ıstihkak davası
  B) ıstirdat davası
  C) Saldırıya son verme davası
  D) Maddi tazminat davası
  E) Önleme davası

  --------------------------------------------------------------------------------
  3-) Kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yapmak üzere atanmış kişilere ne ad verilir?
  A) Memur
  B) ışçi
  C) Sözleşmeli personel
  D) Tacir
  E) Esnaf

  --------------------------------------------------------------------------------
  4-) Tahsin Bey’in ölümü üzerine çocukları babalarından kalan şirketin başına geçmişlerdir. Şirket alacaklılarına karşı da miras payları oranında sorumluluklarını yeri getirmişlerdir.
  Bu olayda aşağıdaki hukuk dallarından hangisiyle ilgili bir durum yoktur?
  A) Kişiler Hukuku
  B) Eşya Hukuku
  C) Şirketler Hukuku
  D) Miras Hukuku
  E) Borçlar Hukuku

  --------------------------------------------------------------------------------
  5-) Bir kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanuna aykırı olmamak şartıyla ve Danıştay’ın incelenmesinden geçirilerek Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yazılı hukuk kaynağına ne ad verilir?
  A) Kanun Hükmünde Kararname
  B) Yönetmelik
  C) Tüzük
  D) Kanun
  E) Milletlerarası Antlaşma

  --------------------------------------------------------------------------------
  6-) Bir alacağın yerine getirilmemesi durumunda, hak sahibine, belli bir mal sattırma yetkisi veren hakka ne ad verilir?
  A) Kişilik Hakkı
  B) Nisbi Hak
  C) ıntifa Hakkı
  D) Rehin Hakkı
  E) Taşınmaz Yükü

  --------------------------------------------------------------------------------
  7-) Müteahhit Orkun, devletle bir sözleşme yaparak 60 trilyon götürü bedelle 5 yıllık bir süre sonunda bir baraj inşa etmeyi taahhüt etmiştir. Sözleşme yapıldıktan 1 yıl sonra demir ve çimento fiyatlarında olağanüstü bir yükselme olmuş, gümrük resmi de %100 artmıştır. Bu durumda bu barajın tamamlanması için 70 trilyon masraf yapmak zorunda kalacaktır. Müteahhitin hakime başvurarak sözleşmenin yeni durum ve şartlara uyarlanmasını veya tamamen feshedilmesini talep etmesi aşağıdaki durumlardan hangisine örnektir?
  A) Emprevizyon Teorisi
  B) Ahde Vefa ılkesi
  C) Aleniyet ılkesi
  D) Açıklık ılkesi
  E) Sözleşmeye Bağlılık ılkesi

  --------------------------------------------------------------------------------
  :cool: Aşağıdakilerden hangisi sınırlı ehliyetsizlerin kanuni temsilcilerinin onayıyla yapabileceği işlemlerden değildir?
  A) Hizmet Sözleşmesi
  B) Kefalet Sözleşmesi
  C) Satım Sözleşmesi
  D) ıstisna (Eser) Sözleşmesi
  E) Kira Sözleşmesi

  --------------------------------------------------------------------------------
  9-) Aşağıdaki durumlardan hangisinde kişilik haklarına karşı yapılan saldırı hukuka aykırı olarak nitelendirilir?
  A) Saldırılan kişinin kusursuz olması
  B) Saldırılan kişinin rızasının varlığı
  C) Kanunun verdiği yetkinin bulunması
  D) Üstün nitelikte kamu yararının bulunması
  E) Meşru müdafaa halinin varlığı

  --------------------------------------------------------------------------------
  10-) Türk Hukukunda vakıflar başlangıç anı olarak hangi sisteme tabidir?
  A) ızin sistemi
  B) Serbest kuruluş sistemi
  C) ılan sistemi
  D) Onay sistemi
  E) Tescil sistemi

  --------------------------------------------------------------------------------
  11-) Aşağıdaki tüzel kişilerden hangisi kişi topluluğu niteliğinde olan bir tüzel kişiliktir?
  A) Üniversite
  B) Hastane
  C) TRT
  D) Vakıf
  E) Şirket

  --------------------------------------------------------------------------------
  12-) Bir satım sözleşmesinde taraflar, satılan malın 12 Haziran 2007 Salı teslim edilmesini kararlaştırmışlardır.
  12 Haziran 2007 Salı günü geldiğinde, borç nasıl bir borç olur?
  A) Parça borcu
  B) Götürülecek borç
  C) Müeccel borç
  D) Muaccel borç
  E) Aranacak borç

  --------------------------------------------------------------------------------
  13-) Marangoz Tufan’ın Duygu için bir şifonyer yapmayı taahhüt etmesi ve Duygu’nun şifonyer için bir miktar para ödemesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?
  A) Talep hakkı
  B) Haksız fiil
  C) Borç ilişkisi
  D) Bağışlama
  E) Dava hakkı

  --------------------------------------------------------------------------------
  14-) Yazılı şeklin bir unsuru olan “metin” ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Metin mutlaka alacaklı tarafından bizzat kaleme alınmış olmalıdır.
  B) Metin el yazısından başka araçlarla da yazılabilir.
  C) Metinde kullanılan dil senedin geçerliliğini etkilemez.
  D) Metinde kullanılan ifade biçimi senedin geçerliliğini etkilemez.
  E) Borç altına giren kimse tarafından imzalanmış olan bir mektup da senet sayılır.

  --------------------------------------------------------------------------------
  15-) Kanunun şekle bağlamadığı bir sözleşmenin taraflarca belli bir şekle uyularak yapılmasının kararlaştırılmasına ne ad verilir?
  A) Kanuni şekil
  B) ıradi şekil
  C) Geçerlilik şekli
  D) ıspat şekli
  E) Serbest şekil

  --------------------------------------------------------------------------------
  16-) Bir kimsenin çok sevdiği bir arkadaşına bir altın saat bağışlamak istediği halde sırf karısı ve çocuklarıyla arasında bu yüzden bir anlaşmazlık çıkmasından çekindiği için arkadaşıyla anlaşarak satım sözleşmesi yapması hangi duruma bir örnek teşkil eder?
  A) Hata
  B) Hile
  C) ıkrah
  D) Nisbi muvazaa
  E) Mutlak muvazaa

  --------------------------------------------------------------------------------
  17-) Bir tacir kendisiyle satım sözleşmesi yapan kimsenin seyyar tüccar olduğunu bilmektedir. Onun bu işlemi kendi adına değil bağlı bulunduğu ticari işletmenin sahibi adına yaptığını anlamıştır. Ancak seyyar tüccar çalıştığı ticari işletme adına sözleşme yaptığını söylememiştir.
  Bu durumda nasıl bir temsil söz konusu olur?
  A) Dolaylı temsil
  B) Yetkisiz temsil
  C) Vasıtalı temsil
  D) Kanuni temsil
  E) Doğrudan doğruya temsil

  --------------------------------------------------------------------------------
  1:cool: Aşağıdakilerden hangisi temsille ilgili yanlış bir bilgidir?
  A) Temsil iki taraflı bir hukuki işlemdir.
  B) Temsilcinin temsil yetkisini kabul ettiğini bildirmesine gerek yoktur.
  C) Temsil yetkisi kanundan ya da temsil olunanın iradesinden doğabilir.
  D) Vekalet sözleşmesinde çoğu kez temsil yetkisi de bulunur.
  E) Temsilcinin temsil yetkisini ispat etmesine yarayan yazılı belgeye yetki belgesi (salahiyetname) denir.

  --------------------------------------------------------------------------------
  19-) Aşağıdakilerden hangisi özel bir yetkiye dayanılarak yapılabilecek önemli hukuki işlemlerden değildir?
  A) Dava açma
  B) Sulh olma
  C) Tahkim
  D) Kambiyo taahhüdünde bulunma
  E) Taşınır devri

  --------------------------------------------------------------------------------
  20-) Yetkisiz temsilin hukuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Nisbi butlan
  B) Mutlak butlan
  C) Yokluk
  D) Tek taraflı bağlamazlık
  E) Tazminat

  --------------------------------------------------------------------------------
  21-) Aşağıdakilerden hangisi takas için karşı tarafın onayının aranması gereken durumlardan değildir?
  A) Tevdii edilmiş mallar
  B) Hile ile alıkonulmuş mallar
  C) Muaccel olmuş borçlar
  D) ışçi ücreti
  E) Nafaka

  --------------------------------------------------------------------------------
  22-) Satım sözleşmesine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Malvarlıksal bir değeri olan her şey satım sözleşmesine konu olabilir.
  B) ıleride elde edilecek olan şeyler satım sözleşmesinin konusu olabilir.
  C) Semenin sözleşmede miktar bakımından bir rakam olarak gösterilmesi gerekir.
  D) Taşınır mallara ilişkin satım sözleşmeleri kural olarak şekle bağlı değildir.
  E) Taşınmaz mallara ilişkin satım sözleşmeleri resmi şekle tabidir.

  --------------------------------------------------------------------------------
  23-) Kira sözleşmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Kira sözleşmesi adi kira ve ürün kirası olmak üzere iki türdür.
  B) Kira sözleşmesi herhangi bir şekle tabi değildir.
  C) Kira sözleşmesi karşılıklı kullandırma amacı güden sözleşmelerdendir.
  D) Kira sözleşmesine ilişkin hükümler sadece Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir.
  E) Kira sözleşmesinin tarafları kiralayan ve kiracıdır.

  --------------------------------------------------------------------------------
  24-) Ufuk’un bir ücret karşılığında evinin tamiratında kendisine yardım etmesi için Nejdet ile anlaşması halinde aşağıdaki sözleşmelerden hangisi söz konusudur?
  A) Satım
  B) Hizmet
  C) Kira
  D) Vedia
  E) Bağışlama

  --------------------------------------------------------------------------------
  25-) Müşterinin üçüncü kişilerden olan alacaklarının, bir şirket tarafından bedeli peşin ödenerek satın alınmasını düzenleyen sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hizmet Sözleşmesi
  B) Leasing Sözleşmesi
  C) Factoring Sözleşmesi
  D) Ariyet Sözleşmesi
  E) Franchise Sözleşmesi

  --------------------------------------------------------------------------------
  26-) Umut’un Egemen’e cep telefonunu, piyasadaki fiyatının yarısına satabileceğini söylemesi halinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
  A) ıcap
  B) Kabul
  C) ıcaba davet
  D) Öneri
  E) Teklif

  --------------------------------------------------------------------------------
  27-) Aşağıdakilerden hangisinde zamanaşımı durmaz?
  A) Çocukların baba ve analarına karşı alacakları hakkında, velayet devam ettiği sürece
  B) Eşlerden birinin diğerinden olan alacakları hakkında, evliliğin devamı süresince
  C) ışçilerin işverenden olan alacakları hakkında, hizmet sözleşmesinin devamı süresince
  D) Borçlu alacak üzerinde intifa hakkına sahip olduğu sürece
  E) Memurların borçlarında, memuriyetleri süresince

  --------------------------------------------------------------------------------
  2:cool: Emrah ve Buse şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak istemektedirler.
  Bu dava hangi yargı kolu içerisinde görülür?
  A) Anayasa Yargısı
  B) Askeri Yargı
  C) Medeni Yargı
  D) ıdari Yargı
  E) Ceza Yargısı

  --------------------------------------------------------------------------------
  29-) Orhan sürekli kirayı geciktiren kiracısı Yeliz’i evden çıkarmak istemektedir.
  Orhan bu amaçla tahliye davasını hangi mahkemede açmalıdır?
  A) Asliye Ticaret Mahkemesi
  B) Asliye Hukuk Mahkemesi
  C) Aile Mahkemesi
  D) Sulh Hukuk Mahkemesi
  E) Sulh Ceza Mahkemesi

  --------------------------------------------------------------------------------
  30-) Aşağıdakilerden hangisi adli yargının türleridir?
  A) Medeni Yargı - Medeni Ceza Yargısı
  B) Sulh Hukuk Yargısı - Sulh Ceza Yargısı
  C) Medeni Yargı - Ceza Yargısı
  D) Asliye Hukuk Yargısı - Asliye Ceza Yargısı
  E) Yargıtay – Danıştay

  --------------------------------------------------------------------------------
  1-)
  A


  2-)
  D


  3-)
  A


  4-)
  B


  5-)
  C


  6-)
  D


  7-)
  A


  :cool:
  B


  9-)
  A


  10-)
  E


  11-)
  E


  12-)
  D


  13-)
  C


  14-)
  A


  15-)
  B


  16-)
  D


  17-)
  E


  1:cool:
  A


  19-)
  E


  20-)
  D


  21-)
  C


  22-)
  C


  23-)
  D


  24-)
  B


  25-)
  C


  26-)
  A


  27-)
  E


  2:cool:
  C


  29-)
  D


  30-)
  C


  Kolay gelsin.
   
  Son düzenleme: 28 Mayıs 2009
 2. 28 Mayıs 2009
  Konu Sahibi : evrim2008
 3. EU2

  EU2 Guest

  cevaplar nerede???
   
 4. 28 Mayıs 2009
  Konu Sahibi : evrim2008
 5. evrim2008

  evrim2008 Sabırlıyım,bekliyorum:) Üye

  Katılım:
  18 Mart 2009
  Mesajlar:
  572
  Beğenildi:
  0
  Ödül Puanları:
  106
  Cevapları ekledim canım atlamışım :)
   
 6. 29 Mayıs 2009
  Konu Sahibi : evrim2008
 7. EU2

  EU2 Guest

  sağol cnm
   
 8. 1 Haziran 2009
  Konu Sahibi : evrim2008
 9. evrim2008

  evrim2008 Sabırlıyım,bekliyorum:) Üye

  Katılım:
  18 Mart 2009
  Mesajlar:
  572
  Beğenildi:
  0
  Ödül Puanları:
  106
  Sorular işine yaradı mı sınavın nasıl geçti?Valla elimden geleni yapmaya çalıştım soruları paylaştım ne kadar soru varsa umarım faydam olmuştur....
   
 10. 1 Haziran 2009
  Konu Sahibi : evrim2008
 11. EU2

  EU2 Guest

  sağol cnm sınavım fena değildi geçicem inşallah ama benim derdim atatürk ilkeleri,ink.çok kazıktı ya o kdr çalıştım ama çok bilmediğim soru vardı...gerçi 12 net yapsam yeter ama tabi yaptım mı sorular yayınlanınca anlicam...:KK43: