İktasada Giriş 2005 Ara sınavda çıkmış sorular

Konusu 'Açıköğretim' forumundadır ve evrim2008 tarafından 9 Nisan 2009 başlatılmıştır.

  9 Nisan 2009
  Konu Sahibi : evrim2008
 1. evrim2008

  evrim2008 Sabırlıyım,bekliyorum:) Üye

  Katılım:
  18 Mart 2009
  Mesajlar:
  572
  Beğenildi:
  0
  Ödül Puanları:
  106
  1)İktisadı bir karara alırken göz önünde alınan yarar ve maliyetlerin kişiden kişiye farklılık gösterilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur_?

  YANIT: Karar alıcıların birbirinden farklı karar almaları

  2)Mevcut durumu incelerken insan davranışı ve insanların piyasa endüstri,firma ve birey gibi nispeten küçük birimlerle ilişkili tercihlerini inceleyen iktisat bilimi nedir_?

  YANIT: Mikro İktisat

  3)Bir öğrenci iktisat dersi çalışmak için hergün 1 saat daha fazla zaman ayırmanın yararına 1 saat daha az uyumanın maliyetinden yüksek bularak çalışma kararı alırsa aşağıdaki iktisadi düşünme tarzı ilkelerinden hangisine göre hareket etmiştir_?

  YANIT: Marjinal Analiz

  4)Aşağıdakilerden hangisi üretim imkanları eğrisinin orjine göre iç bükey olmasına neden olur_?

  YANIT: Artan Fırsat Maliyeti

  5)Aşağıdakilerden hangisi marjinal faydasını ifade eder_?

  YANIT: MU = DTU / DQ

  6)Bir malın fiyatı arttığında gelirin satın alma gücünün ve bu nedenle satın almak istenilen mal miktarının azalmasına ne ad verilir_?

  YANIT: Gelir Etkisi

  7)Bir firmada istihdam edilen işçi sayısı 15'ten 20'ye çıkarıldığında üretim miktarı 100 birimden 200 birime çıkyorsa emeğin marjinal fiziki ürün değeri kaçtır_?

  YANIT: 20

  8)Tavan fiyatının uygulanmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir_?

  YANIT: Tüketicileri korumak

  9)Mal ve hizmet üretmek için gerekli fiziksel ve zihinsel çalışmalar olarak ifade edilen üretim faktörü aşağıdakilerden hangisidiir_?

  YANIT: Emek

  10)Bir malın fiyatı 100 YTL iken talep miktarı 25 adettir.Malın fiyatı 300 YTL'ye çıktığında talep miktarı 15 adete düşüyorsa yay eanekliği değeri kaçtır_?

  YANIT: -0,5

  11)Bir malın fiyatındaki artış karşısında toplam hasılatta artıyorsa fiyatın tlep esnekliğinin değeri kaçtır_?

  YANIT: E d< 1

  12)Bir malın satın alınmak istenen miktarı ile fiyatı arasındaki ters yönlü ilişkiye ne ad verilir_?

  YANIT: Talep Kanunu

  13)Belirli bir ekomomik sorunla ilgili tüm gerçeklerin araştırılıp toplanmasına ne ad verilir_?

  YANIT: Betimleyici İktisat

  14)Gelirdeki artış karşısında talebi azalan mallara ne ad verilir_?

  YANIT: Düşük Mal

  15)Üretimde uzum dönemde azalan verimler yasasının ortadan kalkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir_?

  YANIT: Tüm Giderlerin Değişken Olması

  16)Homojen mal üreten az sayıda firmanın oluşturduğu piyasa yapısana ne ad verilr_?

  YANIT: Saf Oligopol

  17)Tam rekabet piyasasında faaliyet göeteren bir firmanın üertimde bulunabilmesi için gerekli koul aşağıdakilerden hangisidir_?

  YANIT: ???

  18)Tekelci rekabet piyasaında çok sayıda firma olmasına karşın firmalara tekelci güç elde etme olanağı sağlayan faktör aşağıdakileden hangisidir_?

  YANIT: Ürün Farklılaşması

  19)Hiçbir firmanın sattığı ürünün fiyatı üzerinden tek başına kontrl gücünün olmadığı piyasa türüne ne ad verilir_?

  YANIT: Tam Rekabet Piyasası

  20)Satın alınan bir mal veya hizmetin bu mal veya hizmet için herhangi bir bedel ödemeyen 3. kişilere sağladığı faydaya ne ad verilir_?

  YANIT: Dışsallık

  21)Bir firma kullandığı tüm üretim faktörlerini %100 arttırdğında üretim miktarı %75 artıyors aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur_?

  YANIT: Ölçeğe Göre Azalan Getiri

  22)Aşağıdakilerden hangisi ekonomik karı verir_?

  YANIT: Toplam Gelir

  23)Aşağıdakilerden hangisi bir üretim faktörüne ait marjinal ürün gelirini ifade eder_?

  YANIT: MRP = MPP. MR

  24)Tam rekabet piyasaında faaliyet gösteren bir firma zarar ediyorsa aşağıdaki eşitliklerden hangisi sağladığı üretim düzeyinde üretim yaparak zararını minimiz etmeye çalışır_?

  YANIT: MR = MC

  25)Belirli bir parasal değerin yüzdesi şeklinde alınan vergiye ne ad verilir_?

  YANIT: Ad Valorem

  26)Devlet negatif dışsallık meydana getiren üretim veya tüketim faaliyetlerinin marjinal dışsal maliyetini içselleştirmek için kullanığı yöntem nedir_?

  YANIT: Sübvansiyon

  27)Kamusal mallarda etkin üretim miktarınınbelirlenebilmesi için gerekli koşul aşağıdakilerden hangisidir_?

  YANIT: Marjinal Fayda ile Marjinal Malyetin Eşit Olmsı

  29)Tam rekabet piyasasında marjinal gelir aşağıdakilerden hangisiyle özdeş değildir_?

  YANIT: Toplam Gelir

  30)Kamusal bir malın marjinal faydasının özel bir malın marjinal faydasından farklı olmasına neden olan kamusal mal özelliği aşağıdakilerden hangisidir_?

  YANIT: Rakip Olmama

  31)Üretim faktörlerinin alınıp satıldığı piyasalara ne adverilir_?

  YANIT: Faktör Piyasası