İktisada giriş çalışma soruları 1

Konusu 'Açıköğretim' forumundadır ve evrim2008 tarafından 2 Nisan 2009 başlatılmıştır.

  2 Nisan 2009
  Konu Sahibi : evrim2008
 1. evrim2008

  evrim2008 Sabırlıyım,bekliyorum:) Üye

  Katılım:
  18 Mart 2009
  Mesajlar:
  572
  Beğenildi:
  0
  Ödül Puanları:
  106
  1. Aşağıdakilerden hangisi asgari ücret uygulamasının neden olabileceği olumsuzluklardan biridir?
  A) İş bulamayanların refah seviyesinin düşmesi
  B) İşverenlere ek maliyet yükü getirmesi
  C) Devletin vergi gelirlerinin azalması
  D) Çalışma isteğinin azalması
  E) Çalışanların refah seviyesinin düşmesi

  2. İki mal arasındaki çapraz talep esnekliği katsayısı pozitif bir değerse, bu iki malın birbirine göre durumu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tamamlayıcı mallarıdır B)İkame mallardır
  C) Lüks mallardır D) Zorunlu mallardır
  E) İlişkisiz mallardır

  3. İşgücü arzı aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak belirlenir?
  A) Çalışabilir yaştaki nüfusun büyüklüğüne
  B) Ücret düzeyine
  C) İşgücü verimliliğine
  D) Teknolojinin içinde bulunduğu düzeye
  E) İşgücü talebine

  4. Kamu harcamalarında meydana gelecek bir artışın toplam talep eğrisinde (AD) yaratacağı değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Eğri üzerinde aşağıya kayılır
  B) Eğri üzerinde yukarıya kayılır
  C) Değişiklik olmaz
  D) Sağa kayar
  E) Sola kayar

  5. Tekelcinin talep eğrisi ile piyasa talep eğrisinin aynı eğriler olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Üretim miktarının sabit olması
  B) Fiyatın sabit kalması
  C) Piyasada tek firma olması
  D) Ekonomik kârın söz konusu olmaması
  E) Yakın ikâme mallarının varlığı

  6. Marjinal ürün değeri aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
  A) Marjinal ürünün satışı sonucu elde edilen geliri
  B) Ortalama faktör verimliliğini
  C) Marjinal faktör verimliliğini
  D) Ölçeğe göre verimliliği
  E) Firma maliyetlerinin düzeyini

  7.
  I. Vergiler
  II. Kamu harcamaları
  III. Para miktarı
  Yukarıda sıralanan değişkenlerden maliye politikası kapsamında değerlendirilecek olanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) I , II ,ve III B) I ve III C) II ve III D) I, ve II E) Sadece III


  8. Bir firma istihdam ettiği işçi sayısını 10’dan 15’e çıkarttığında toplam geliri 100 bin YTL’ den 120 bin YTL’ ye yükseldiğine göre, emeğin marjinal ürün geliri kaç bin YTL’ dir?
  A) 12.5 B) 20 C) 5 D) 10 E) 4  9. Özel firmaların kamusal mal üretmede isteksiz olmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fiyat mekanizmasının işlemeyişi
  B) Maliyetlerin çok yüksek olması
  C) Kârın düşük olması
  D) Üretimin çapraşık bir organizasyon gerektirmesi
  E) Teknolojinin kullanılamaması

  10. Marjinal fiziki ürünün sıfır olduğu üretim düzeyinde toplam fiziki ürün nasıldır?
  A) Sıfırdır B) Minimumdur.
  C) Maksimumdur. D) Artandır.
  E) Azalandır.


  11. Mutlak rezerv bankacılığında, verilecek kredi hacmini belirleyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Net sermaye B) Vadesiz mevduat hacmi
  C) Vadeli mevduat hacmi D) Rezerv miktarı
  E) Yasalar

  12. Aşağıdaki piyasalardan hangisinde üretici firmalar arasında karşılıklı bağımlılık gözlenir?
  A) Oligopol B) Tekel C) Tam rekabet
  D) Oligopson E) Monopson

  13. Bir dilim pasta 10 YTL ve bir fincan kahve 2 YTL ise, bir dilim pastanın fırsat maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 4 fincan kahve B) 2 fincan kahve
  C) 5 fincan kahve D) 1 fincan kahve
  E) 10 fincan kahve

  14. Aşağıdakilerden hangisi bir tüketicinin fayda maksimizasyonu sağladığı tüketim miktarını ifade eder?
  A) Tüketilen tüm malların marjinal faydalarının fiyatlarına oranına eşit olduğu tüketim miktarı
  B) Tüketilen tüm malların fiyatlarının marjinal faydalarına oranına eşit olduğu tüketim miktarı
  C) Tüketilen tüm malların marjinal faydalarının eşit olduğu tüketim miktarı
  D) Tüketilen tüm malların fiyatlarının eşit olduğu tüketim miktarı
  E) Tüketilen tüm malların toplam faydalarının marjinal faydalarına oranının eşit olduğu tüketim miktarı

  15. Tüketicinin gelirinde meydana gelecek bir artışın, diğer koşullar sabitken, denge fiyatı ve denge miktarı üzerinde yaratacağı etki aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hem denge fiyatı, hem de denge miktarı artar.
  B) Denge fiyatı artar, denge miktarı azalır.
  C) Denge fiyatı azalır, denge miktarı artar.
  D) Hem denge fiyatı, hem de denge miktarı azalır.
  E) Denge fiyatı artar, denge miktarı değişmez.

  16. 2004 yılında bankacılık sisteminin sahip olduğu rezervler 20 milyon YTL, vadesiz mevduat hacmi 80 milyon YTL artmış ise, basit kaydi para çarpanı değeri kaçtır?
  A) 2 B) 0.25 C) 16 D) 4 E) 1  17. Bireylerin ve toplumların sahip oldukları sınırlı kaynakları sınırsız olan ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl dağıttıklarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sosyoloji B) Hukuk C) Siyaset
  D) İktisat E) Psikoloji

  18. Paranın satın alma gücünün elde tutulmasına olanak sağlaması, aşağıdaki para fonksiyonlarından hangisini ifade eder?
  A) Finansal yeniliklere olanak tanıma
  B) Hesap birimi olma
  C) Değişim aracı olma
  D) Tasarruf aracı olma
  E) Değer muhafaza aracı olma

  19. Belirli bir malın üretiminin diğer ülkelere göre daha etkin olarak, yani daha düşük fırsat maliyeti ile gerçekleştirilmesine ne ad verilir?
  A) Mutlak üstünlük
  B) Karşılaştırmalı üstünlük
  C) Sınırlı üstünlük
  D) Marjinal üstünlük
  E) Emek yoğun üstünlük

  20. Tekelci rekabet piyasasındaki bir firma aşağıdaki eşitliklerden hangisinin sağlandığı üretim düzeyinde kârını maksimize eder?
  A) Ortalama gelir = Ortalama maliyet
  B) Toplam gelir = Toplam maliyet
  C) Marjinal gelir = Marjinal maliyet
  D) Marjinal gelir = Ortalama gelir
  E) Toplam maliyet = Ortalama maliyet

  21. Bir X malının arz eğrisi yukarı doğru eğimli ise, malın fiyatında görülen bir artış aşağıdaki değişikliklerden hangisini doğurur?
  A) X malı arz miktarı artar.
  B) X malı arz miktarı azalır.
  C) X malı arzı artar.
  D) X malı arzı azalır.
  E) X malı arz miktarı değişmez.

  22.
  I. Faktör arzı
  II. Faktör talebi
  III. Faktör geliri
  Faktör fiyatlarının belirlenmesinde rol oynayan unsurlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmektedir?
  A) I, II ve III B) I ve III C) I, ve II
  D) II ve III E) Sadece III

  23. Paranın satın alma gücünü belirleyen değişken aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fiyatlar B) Faiz oranı C) Döviz kuru
  D) Ekonomik büyüme E) İşsizlik oranı


  24. Bir ekonomi için hesaplanan kamu harcamaları çarpanının değeri 3 ise, vergi çarpanının değeri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 2 B) -4 C) 0 D) -2 E) 4  25. Toplam harcamaların üretimin değerinden büyük olması halinde stoklar ve gayrisafi milli hasıla nasıl bir değişim gösterir?
  A) Hem stoklar, hem de GSMH azalır.
  B) Stoklar azalır, GSMH artar.
  C) Hem stoklar, hem de GSMH artar.
  D) Stoklar artar, GSMH azalır.
  E) Hem stoklar, hem de GSMH değişmez.

  26. Arz ve talep eğrilerinin aynı miktarda sola kayması söz konusu olduğunda, denge fiyatı ve miktarındaki değişme hangi yöndedir?
  A) Denge fiyatı değişmez, denge miktarı azalır.
  B) Denge fiyatı ve denge miktarı artar.
  C) Denge fiyatı ve denge miktarı azalır.
  D) Denge fiyatı artar, denge miktarı azalır.
  E) Denge fiyatı ve denge miktarı değişmez.  27. Aşağıdakilerden hangisi serbest ticarette uluslar arası mal fiyatlarının eşitlenmesine engel olan faktörlerden biridir?
  A) Nakliye maliyetleri B) Verimlilik
  C) Döviz kuru D) Faiz oranları E) Ölçüm farklılığı

  28. Genişlemeci bir para politikasının fiyatlar ve üretim üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hem fiyatlar, hem de üretim azalır.
  B) Fiyatlar artar, üretim azalır.
  C) Fiyatlar azalır, üretim artar.
  D) Hem fiyatlar, hem de üretim artar.
  E) Fiyatlar değişmez, üretim artar.

  29. Harcama çarpanının değeri 3 iken, kamu harcamalarındaki 100 bin YTL' lik bir artışın gelir üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 300 bin YTL artış B) 300 bin YTL azalış
  C) 33 bin YTL artış D) 33 bin YTL azalış
  E) 103 bin YTL artış


  30. Bir malın fiyatı 200 YTL iken satın alınmak istenen miktarı 12 adettir. Malın fiyatı 300 YTL' ye çıktığında satın alınmak istenen miktar 6' ya düştüğüne göre talebin fiyat esnekliği değeri kaçtır?
  A) -0,5 B) -0,2 C) -1 D) -2 E) -5


  31. Aşağıdakilerden hangisi bir mala ilişkin olarak piyasada dengenin sağlandığını gösterir?
  A) Arz = Talep B) Arz + Talep = 0
  C) Arz – Talep = 1 D) Arz – Talep = Fiyat
  E) Arz + Talep = Fayda

  32. Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin sınıflandırılmasında kullanılan ayırımı gösterir?
  A) Ekonomik ve serbest hizmetler
  B) Kişisel ve ticari hizmetler
  C) Dayanıklı ve dayanıksız hizmetler
  D) Tüketici ve üretici hizmetleri
  E) Faydalı ve faydası olmayan hizmetler

  33. Aşağıdakilerden hangisi ürün farklılaştırmasına yol açmaz?
  A) Satış koşulları B) Ürünün ambalajı
  C) Mağazanın görünümü D) Maliyet farklılıkları
  E) Reklamlar

  34. Fiyattaki değişmenin talep edilen miktarda hiçbir değişmeye neden olmadığı durumda talep esnekliğinin katsayısı nasıldır?
  A) e = 0 B) e = ? C) e = 1
  D) e < 0 E) e > 1


  35. Bir kararı uygularken vazgeçilen bir başka karara ne ad verilir?
  A) Sabit maliyet B) Marjinal maliyet
  C) Ortalama maliyet D) Fırsat maliyeti
  E) Toplam maliyet


  36. Ek faktör birimlerinin kullanılması sonucu, firmanın toplam gelirinde ortaya çıkan artışa ne ad verilir?
  A) Toplam ürün geliri B) Maksimum ürün geliri
  C) Ortalama ürün geliri D) Optimal ürün geliri
  E) Marjinal ürün geliri

  37. Türkiye' de banknotların basımı aşağıdakilerin hangisi tarafından yapılmaktadır?
  A) Merkez Bankası B) Hazine
  C) İçişleri Bakanlığı D) Sermaye Piyasası Kurulu E) Ticari bankalar


  38. Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın ilgi alanı içerisinde yer almaz?
  A) Toplam iç borç stoku B) İşsizlik oranı
  C) Enflasyon oranı D) Ekonomik büyüme oranı
  E) Bir firmanın kârlılık oranı

  39. Bir ekonomide planlanan toplam harcamalar 170 bin YTL, gayrisafi milli hasıla değeri 150 bin YTL ise, stoklarda nasıl bir değişme meydana gelir?
  A) 20 bin YTL azalma B) 20 bin YTL artma
  C) 320 bin YTL artma D) 320 bin YTL azalma
  E) 100 bin YTL artma


  40. Karşılaştırmalı üstünlük kuramına göre, diğer ülkelerle maliyet karşılaştırması yapılırken, aşağıdaki maliyet kavramlarından hangisi esas alınır?
  A) Sosyal maliyet B) Kaynak kullanım maliyeti
  C) Marjinal maliyet D) Fırsat maliyeti
  E) Toplam maliyet


  41.
  I. Faiz oranı
  II. Fiyatlar
  III. Gelir
  Yukarıda sıralanan değişkenlerden para talebini ters yönde etkileyen veya etkileyenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Sadece I B) I ve II C) I ve III
  D) II ve III E) I, II ve III

  42. Bir ülkede para politikasının yürütülmesinden sorumlu olan birim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Merkez bankası B) Planlama teşkilatı
  C) Maliye bakanlığı D) Hazine idaresi
  E) Başbakanlık

  43. Bir firmanın ürünlerinin satışından elde ettiği gelire ne ad verilir?
  A) Minimum gelir B) Marjinal gelir
  C) Ortalama gelir D) Optimal gelir
  E) Toplam gelir  44.
  I. Devlet tarafından üretilme
  II. Herkes tarafından tüketilebilme
  III. Faydadan mahrum bırakılamama
  Yukarıda sıralanan özelliklerden kamusal malların taşıması gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) II ve III B) I ve II C) I ve III
  D) I, II ve III E) Yalnız I

  45. Diğer malları üretmek için kullanılan makineler, araçlar ve fabrikalar bir üretim faktörü olarak aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
  A) Sermaye B) Toprak C) Temel girdi
  D) Girişim E) Emek

  46. Aşağıdakilerden hangisi serbest ticarette uluslar arası mal fiyatlarının eşitlenmesine engel olan faktörlerden biridir?
  A) Nakliye maliyetleri B) Verimlilik
  C) Döviz kuru D) Faiz oranları
  E) Ölçüm farklılığı

  47. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınma kavramları arasındaki farkı ifade eder?
  A) Büyüme sayısal, kalkınma niteliksel bir kavramdır.
  B) Kalkınma hızı tasarruf oranı ile büyüme oranının toplamına eşittir.
  C) Büyüme hızı her zaman kalkınma hızından yüksektir.
  D) Büyüme hızı ile kalkınma hızı arasındaki fark nüfus artış oranını verir.
  E) Büyüme kalkınmaya göre daha geniş kapsamlı bir kavramdır.


  48. Fiyatlar genel düzeyini ifade etmek amacıyla kullanılan fiyat indekslerinde temel yıl olarak kabul edilen yıla ilişkin indeks değeri hangi değerle gösterilir?
  A) 10 B) 1 C) 0 D) 1000 E) 100

  49. Devlet üretim miktarına sınırlama getirerek, piyasadaki mal ve hizmet miktarını piyasa koşullarında oluşacak denge miktarının altında belirlerse aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?
  A) Fiyat düşer. B) İşlem hacmi artar.
  C) Fiyat artar. D) Piyasaya yeni üreticiler girer.
  E) Üreticilerin geliri azalır.

  50. Ekonomik kârdan söz edebilmek için, toplam hasılatın aşağıdakilerin hangisinden daha yüksek olması gerekir?
  A) Toplam değişken maliyetlerinden
  B) Toplam açık maliyetlerden
  C) Toplam örtük maliyetlerden
  D) Toplam sabit maliyetlerden
  E) Toplam fırsat maliyetlerden


  Başarılar diliyorum...