İLENÇLER (BEDDUALAR) Seni akrep sançsın...Eci yiye seni...Gorunda dik oturasın.

Konusu 'Hiçbir başlığa uymayan yazılar !' forumundadır ve Halikarnas tarafından 13 Haziran 2009 başlatılmıştır.

  13 Haziran 2009
  Konu Sahibi : Halikarnas
 1. Halikarnas

  Halikarnas DÖNDÜM Pro Üye

  Katılım:
  24 Kasım 2008
  Mesajlar:
  15.417
  Beğenildi:
  30
  Ödül Puanları:
  198
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]İLENÇLER (BEDDUALAR)[/FONT]
  İlençler (beddualar), günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçası, halkbiliminin de çok önemli bir konusudur. Büyüklerin küçüklere, küçüklerin büyüklere ya da kızgın insanların birbirlerine karşı olan öfkeleri, hınçları, kızgınlıkları, çaresiz direnişleri hep o sözlerde yansır. Onlar yalındır, yapmacıksızdır, anlamı açıktır. Umutlarla umutsuzlukların, korkularla sevinçlerin, öfkelerle pişmanlıkların bir bileşkesidir o sözler. İnegöl'de söylenen o sözlerden bir demeti şöyle sıralayabiliriz.

  Acı
  Acıdan geberesin.
  Acıdan kıvranasın.
  Acılara tuş olasın.


  Onma, bitme, onduğun gün aç yat.

  Ad
  Adın başkasına kona.
  Adın bata.
  Adın batsın inşallah.
  Adın kala, sen gidesin.
  Adın kara yerden gele.
  Adın ortadan kalksın.
  Adın sallar altından gele.
  Altın adın pul ola.

  Ad – san
  Adın sanın batsın.
  Adın sanın bellisiz olsun.
  Adın sanın kara gele.
  Adın sanın kurusun.

  Âfet
  Âfete gelesin.
  Âfetin ola.

  Ağaç
  Dayandığın ağaç yıkılsın.
  Tuttuğun ağaç kuruya.

  Ağız
  Ağzı yumulu kalasın.
  Ağzın kanla dola.
  Ağzın kapansın.
  Ağzın kilitlensin.
  Ağzın kurusun.
  Ağzın soğuya.
  Ağzına sapan taşı deye.
  Ağzından çıkan (kötü söz) koynuna girsin.
  Ağzından od çıksın.
  Ağzını imansız yusun.
  Ağzının buğusu tükene.
  Ağzının payını alasın.
  Ağzının tadı kaça.
  Kuduz itler gibi ağzın köpüre.
  Yudumun ağzında kala.

  Ağız –burun
  Ağzın burnun döküle.
  Ağzın burnun kitlene.
  (Ettiğin) Ağzından burnundan gele.
  Ağzından burnundan kan gele.
  Ağzından burnundan fitil fitil gele.
  Yediğin içtiğin ağzından burnundan gele.


  Ağız –dil
  Ana ağzın kurusun.
  Ana dilin çürüsün.
  Ağzın-dilin kurusun.
  Ağzın kurusun çoban.
  Dilin çürüsün çoban.

  Ağız –yüz
  Ağzın yüzün birbirine karışa.

  Ağlamak
  Büyük adam olasın, dallanasın budaklanasın, tam güleceğin zaman ağlayasın.
  Dâim ağlayasın.
  İkiye –üçe (gün, ay, yıl) seni ağlayayım.

  Ağrı
  Ağrıcığın yere gelsin.
  Gitmez ağrıya yat.
  Karın ağrılarına yatasın.
  Kara kara ağrı.

  Ağu
  Ağu içesin.
  Ağulanasın.
  Ağulardan gidesin.

  Ah
  Ah alasın.
  Ah çekesin.
  Ah deyip ah işidesin.
  Ah diyesin başını dizine çalasın.
  Ah diyesin kan tüküresin.
  Ah edesin.
  Aha gelesin.
  Aha uğrayasın.
  Ahım sende kalmaya.
  Ahım seni tuta.
  Ahım yerde kalmaya.
  Ahın göğe çıka.
  Öyle birine rastgelesin, o benim âhımı sende koymaya.

  Ah –vah
  Günün ahla vahla geçe.
  Ömrün ah deyip vah işitmekle geçe.

  Âkıbet
  Ayni âkıbete uğrayasın inşaallah.

  Akıl
  Aklın delinsin.
  Aklını sırtlanlar yesin.
  Aklının bardağı kırıla.
  Aklının kabı kurusun.

  Akrep
  Seni akrep sançsın.

  Al –yeşil
  Alın yeşilin üstüne döküle.
  Alını yeşilini solduramayasın.
  Yıkımın allı yeşilli gele.

  Alın
  Alnına kara yazıla.
  Alnın kara çıka.
  Kadir senin alnına kazâ yazsın.

  Alev
  Alev yiyesin.
  Alevin ola.
  Alevin tependen çıka.

  Alil
  Alil olasın.

  Almak
  Allah seni ala ki kurtulam.
  Allah seni başımdan ala.

  Alt –üst
  Altın üstüne kitlene.
  Altın üstün maraz döke.

  Âmâ- alîl
  Âmâ-âlîl olasın.

  Aman demek
  Aman diyesin. (dileyesin.)

  Amel
  (Kötü) Ameline göre işin rast gele, (gelmeye)

  Ana
  Anan öle.
  Anasız kalasın.
  Sürekli olarak anne diye seslenen çocuklara.
  Bensiz (ana) kalasın.
  Anadan babadan ol.
  Anan baban başında çırpına.
  Anan baban başın ucunda meleye.
  Anan baban bir kızıl tabutta gide.
  Anan baban fesinle, püskülünle, terliğinle oynaya.
  Anan baban tünbe tünbe ola. (didik didik.)

  Ana sütü
  Anasından emdiği süt burnundan gelsin.

  Analık
  Analık elinde kalasın.

  Analık hakkı
  Analık hakkım helâl olmasın.

  Ander Anderin kala.

  Aparmak
  Verenim seni apara.

  Araba
  Araba altında kalasın.
  Üstünden araba geçe.

  Aramak
  Beni mum yakıp arayasın.
  Sen benim kuru poklarımı ararsın inşallah.

  Ardına kalmak
  (Ettiklerin)Allah edc ardında kalmaya.

  Arka
  Arkan yere gele.
  Yiğit arkan yere gelsin.

  Arka –ön
  Arkan önün taş ola.

  At
  Tahta ata binesin. (Tabut )

  At –eşek
  Allah seni attan indirip eşeğe bindire.

  Ata –ana
  Atan –anan-gor-be-gor-ola. (Mezardan mezara sürüne.)

  Av
  Anlarken avlanırsın belki. (İnşallah)

  Avlamak –kavlamak Afsun avlasın
  Güneş kavlasın. (Büyü duâsı)

  Ayak
  Ayacığına tokmaklar takılsın.
  Ayacıkların meret olsun.
  Ayağın dolaşa.
  Ayağın hurt ola.
  Ayağın kaya.
  Ayağın kırılaydı da gelmez olaydın.
  Ayağın kırılsın.
  Ayağın şarka (doğuya) çevrile.
  Ayağın taşa değe.
  Ayağın tutmaz ola.
  Ayağın yerden kesilsin.
  Ayağına kör mıh bata.
  Ayaklar altında kalasın.
  Ayakların dökülsün.
  Ayakların kitlene.
  Ayakların yer tutmaya.
  Ayaklarını sürüyesin.
  Ayaklarına çelme takalar.
  Ayaklarına kara su ine.
  İki ayağın bağlanır inşallah.
  İki ayağı yanmış ite dönesin.
  Taksirat olsun,ayağına dolansın.
  Topal ayağın kırılsın.

  Ayak –baş
  Ayağı çolak Başı kabak olasın.

  Ayıp
  Ayıbını kara toprak örtsün.
  Ayıbını yerler örtsün.

  Ayın-bayın olmak
  (çarpılmak)
  Ayın-bayın olasın.

  Ayrılık
  Allah el kınamaz ayrılığı (boşanmak) vere.
  Seveninden ayrı kalasın.

  Azâbını çekmek (bir kimsenin suçunu-günâhın..)
  Azâbını sen çekesin.

  Azrâil
  Azrâilin demir pençesine rast gelesin.
  Azrâilin kanadına tutuna, uçasın.


  b

  Baba
  Allahtan umarım, baban öle.
  Babandan hayır görmeyesin.
  (Ölmüş) Babanın sinine (mezarına) lânet.
  (Ölmüş) Babanın yanına gidesin.
  Tanrıdan dilerim, babanın da canı çıka.
  Toprak koyayım babanın başına.

  Baba
  (vebâ)
  Baba!
  Baba ye!
  Baba çıkarasın.
  Baba çıka yüzüne.
  Baba deviresice.
  Baba tutasıca.
  Babanın dibi.
  Babanın peki.(üstüne olsun.)
  Seni babalar tuta da bırakmaya.

  Baca
  Bacan yıkıla.

  Bacak
  Allah bacağını kırsın.
  Bacağın kırıla.
  Bacakların havaya kalka.
  (Argoda nalları dikmek anlamıyla ilgili.)
  Bacaklarından sürüyeler seni.

  Bağır
  Bağrına taş basasın.

  Bağırsak
  Bağırsakların döküle.
  Bağırsakların yırtıla balam.

  Baht
  Allahtan dilerim bahtsız kalasın.
  Bahtın kapansın.
  Bahtın kara gele.
  Bahtın kara ola.
  Bahtın karara.
  Bahtın yâr olmaya.

  Bal –zehir
  Bal yiyesin
  Zehir kusasın.

  Bala
  Balaların ardında kala.
  Balaların ardında meleye.
  (Bana ettiklerini sen de)
  Balalarından çekersin inşaallah.

  Balık
  Tandırda balık olasın.

  Basîret Basîretin bağlana.
  Basîretin kitlene.

  Baş
  Âkıbeti başına.
  Âlem başına yığıla.
  Âlem başına yıkıla.
  Bana ettiklerin başına gelsin.
  Baş aşağı gelesin.
  Başın belâdan kurtulmasın.
  (Evli kadınlara) Başın bozula. (kocan ölsün, yuvan dağılsın,
  başını dul hanımlar gibi bağla.)
  Başın darala.
  Başın kopsun.
  Başın paralansın.
  Başın taşa dokuna.
  Başın ucunda ak duman göremeyesin.
  (Uyku için) Başın yastık görmeye.
  Başına ateş döküle.
  Başına ateş yağa.
  Başına baturayasıca.(yiyesice)
  (Bütün bunlara neden sensin, dendiğinde):
  Başına benim kadar taş düşsün.
  Başına bit düşsün.
  (Beni kınayanların da )Başına gelsin.
  Başına him (temel) taşı düşsün.
  Başına karalar bağlana.
  Başına kara gele.
  Başına kül elene.
  Başına (mezar) taş(ı) dikile.
  Başına taş düşe.
  Başına taş yağa.
  Başına toprak elene.
  Başına yıldırım düşsün.
  Başına zift.
  Başına kızdırma çırası (ateşli hastalık) yana.
  Başından vurulasın.
  Başını (pişmanlıktan) taşlara vurasın.
  (Kendi) Başını yersin inşâallah.
  Başını yitiresin.
  Başının derisini yüzeler.
  Başının derisinden davul edeler.
  Dumanın başından çıka.
  Everek’in (Van dolaylarında bir yanardağ) külleri başına ola.
  Kara’m (yaş) başına ola.
  Kocaman taşlar düşsün başına.
  Millet başına üşüşe, seyrine baka.
  O başını (mezar) toprağ (ın)a koyayım.
  Öz başını yersin inşâallah.
  (Beni kınıyorsun ama) Senin başına da (bu) gele.
  Sünger düşsün, başın yarılsın.
  (Küçümsediğin yıkımdan yıkılasın)
  Toprak gele başına.
  Yaptığın iş başına kara gele, (getire.)

  Baş –ayak
  Çat başından
  Çarık ayağından kesilmesin.

  Baş –göz
  (Senden geri alamadığım nesne)
  Başımın- gözümün sadakası olsun.

  Baykuş
  Bacana baykuş tünesin.
  Başına baykuş kona.
  Damında baykuş öte.

  Bayram
  Bayramlara (sağ) çıkamayasın.
  Bayramlar başına kara gele.
  Bayramlar pazarına çıkamayasın.
  Kara bayramların ola. (gele.)

  Bebek
  Yer –bebeği olasın.

  Bedduâ
  Bedduâ alasın.
  Bedduâlara uğrayasın.
  (Bana ettiğin) Bedduâların (kendi) başına gele.
  (Kendi) Bedduâlarına uğrayasın

  Beden
  Bedenin yerlerde çürüye.
  Bedenine kurşun değe.
  Bedenine kurt düşe.
  Bedenine maraz gele.
  Bedenine ok değe.
  Bedeninin hayrını görmeyesin.

  Bekârlık
  Bekârlıktan kurtulamayasın
  Sana bir ilencim var
  Bekârlıktan kurtulma.

  Bel
  Ayağın kaya, belin yere (taşa) gele.
  Belin büküle.
  Belin kırıla.
  Belin üzüle.

  Belâ
  Allah belâcığını versin.
  Allah belânı versin.
  Allah belânı atlı getire.
  Allah belânı kaldırmaya.
  Allah belânı versin.
  Köpek salânı versin.
  Allah belâsını versin.
  Allah bin türlü belâsını versin.
  Allahın kızıl belâsına rastgelsin.
  Belânı ayağının altında bulasın.
  Belânı tez bulasın.
  Hak belâsını vere.
  Yetmiş yerde
  Yetmiş belâya tuş olasın.

  Berhurdâr
  Allah seni berhurdâr etmeye.
  Berhurdâr olmayasın.

  Beter olmak
  Allah benden beş beter etsin.
  Benden beter ol.
  Beş beter ol.
  Beter olasın.
  Gün günden beter olasın.

  Beyin
  Beyninde kan- çıbanı çıka.
  Beyninden vurulasın (vurulmuşa dönesin.)

  Bıçak
  Bıçaklar altında kalasın.
  Bıçaklar altında ölesin.
  Kanlı bıçaklara gelesin.

  Bıyık
  Bıyığın terlemesin (tellenmesin.)

  Biber yaprağı
  (Düşmanın) Gözüne biber yaprağı.

  Bin buçuk- gök uçuk
  Sizleri sevmeyenlerin
  Bini buçuk olsun,
  Yüzlerinde kara benler yerine
  Kızıl –gök uçuk olsun.

  Bit
  Bit içinde yüzesin
  Bitlenesin

  Bit –it
  Sırtını bit yesin.
  Ekmeğini it yesin.

  Bit –kurt
  Bitlenesin –kurtlanasın inşâallah.

  Boğaz
  Boğazın kurusun da bir yudum su verenin olmasın.
  Boğazına ateş düşsün.
  Boğazına şiş takılsın.
  Boğazına kuş- kuyruğu (kuş-palazı) çıka.
  (Yediğin-içtiğin) Boğazının çukurunda kala.
  Yediğin boğazında kala.
  Yediğin boğazından gele.

  Boğulmak
  Bir kaşık suda boğulasın.
  Çayda (dere ) boğulasın.
  Kuru çaylarda boğulasın da, leşini ölmüş kargalar yiye.
  Susuz göllerde boğulasın.

  Bolluk
  Bolluk görmeyesin.


   
 2. 13 Haziran 2009
  Konu Sahibi : Halikarnas
 3. Halikarnas

  Halikarnas DÖNDÜM Pro Üye

  Katılım:
  24 Kasım 2008
  Mesajlar:
  15.417
  Beğenildi:
  30
  Ödül Puanları:
  198
  c

  Can

  Aklını alan, canını da ala.
  Allah benim canımı alsın (da senden kurtulayım.)
  Allah canını alsın.
  “Allah’ım benim canımı alır olsan sen al, Azrâile komagıl.”
  Allah’ın belâsı canına gele.
  Allar – ateşler canına yapışa.
  Ateş canına yapışa.
  Ateş yaksın canını.
  Bedestende canının pazarına oturasın.
  Beni unutasın da canına düşesin.
  Can derdine düşesin.
  Can evine sapan taşı rastlaya.
  Can verip kurtulmayasın.
  “Seni benedn ayıran
  Can verip kurtulmasın"
  Canı çıksın.
  Canın cebinden çıksın.
  Canın çıksın da ansızın gidesin.
  Canına karım olsun (Düşmana).
  Canına – ömrüne karım.
  Canından bulasın.
  Canının derdine düşesin.
  Canının hayrını görmeyesin.

  Can - ciğer
  Canının – ciğerinin derdine düşesin.


  e


  Ecdat
  Ecdadının kabri eşek nahırı ola.

  Ecel
  Ecelin atlı ola.
  Ecelin atlı gele seni apara.
  Ecelin kişnesin.
  Ecellerden ecel beğenesin.
  Ecelsiz gidesin.

  Eci
  Eci (kurt) yiye seni.

  Ecir – sabır
  Ecrin – sabrın tükene.

  Efendi
  Efendi diyenin olmaya.
  Efendiler seni götüre (mezara).

  Ekin
  Gök ekin gibi biçilesin.

  Ekmek
  Ekmek atlı ola
  Sen yaya koşup kavuşamayasın.
  Ekmeğim seni kör ede.
  Ekmeğin dağınık yetişmeye.
  Gün ekmeğine muhtaç olasın.
  Karnın doyasıya ekmek yiyeme.
  Karnın doymasın, ekme bulama.
  Yediğin ekmek gözüne – dizine dursun.
  Yediğin ekmek haram olsun.

  Ekmek – aş
  Ekmeğin – aşın olsun da
  Yiyecek hâlin olmasın.
  Ekmek – aş bulamayasın.

  Ekmek – ayran
  Ekmeğin kuru
  Ayranın duru ola.

  Eksik olmak
  Eksiğin – gediğin bitmeye.
  Eksik olasın.
  (Böylesi) Eksik olsun, olmasın daha iyi.

  El
  Allah elindekini de alsın.
  Allah elinden tutmasın.
  Elin bolluk görmesin.
  Elin ekmeği tutamasın.
  Elin kırılsın.
  Elin kırılsın da iki yanına yapışsın.
  Elin koynunda kalsın.
  Elin kötürüm olsun.
  Elin kurusun.
  Eline çomak dokunsun.
  Elini develer gevsin.
  Elini kör yılan soksun.
  Ellerim kırılaydı da (o işi yapmasaydım.)
  Ellerin ardına gele.
  Ellerin maraz döke.
  Ellerin teneşire gele.
  Ellerin tersine dönsün.
  Ellerin yanına gele.
  ıki elin kanda kalsın.
  Tuttukların hep elinde kala.

  El
  (yabancı)
  El kapılarında kalasın.
  Ellere karışasın, kahır çekesin.

  El – ayak
  Elin – ayağın büzüle.
  Elin – ayağın dolaşa.
  Elin – ayağın kırılsın.
  Elin – ayağın şil (felç) ola.
  Elin – ayağın teneşirde yıkana.
  Elin – ayağın tutmaz ola.
  Eline – ayağına çıldırım (çıban) çıka.
  Eline – ayağına sidir (bir tür bitkisel ilâç) döküle.
  Elsiz – ayaksız kalasın.

  El – bel
  Elin ekmek
  Belin kuşak görmesin.
  Elinden – belinden çekesin.

  El – dil
  Allah eline – diline yenir ağrı vere.

  El – göz
  Allah’tan dilerim o ellerin çekile, gözlerin görmeye.
  Elin ermesin, gözün görmesin.
  Öyle bir belâya tuş olasın
  Elim içinde olmaya
  Gözüm üstünde ola.

  El – kol
  Elin – kolun kırılsın.
  Elin – kolun yanına gelsin.

  El – yaka
  (Ahrette) Elim yakanda kala.

  El – yüz
  Allah’ın huzûruna eli bağlı, yüzü kara çıkasın.
  Elin – yüzün kara olsun.
  Eline – yüzüne kara gele.

  Elbise
  (Sen öl de) Elbiselerini hıra – curalara
  (sıska dilenci çocuklara) vereyim.

  Emek
  Emeğime giriftâr olasın.
  Emeklerin boşa gitsin.

  Er
  (Kızlara) Er bulamayasın inşallah.
  (Kızlara) Ere gitmeyesin
  Er yüzü görmeyesin.
  (Kızlara) Eri yitesice.

  Er kişi
  Er kişi diye çağıranın olmaya.

  Er – yer
  (Kızlara) Er bula
  Yer bulamayasın.

  Ermek
  (ısteklerine, umutlarına) Eremeyesin.

  Ermek – yetmek
  Erip yetişme.

  Eş – dost
  Eşin – dostun olmaya.

  Et
  Ayakta durasın, etlerin döküle.
  Ayakta durasın, etlerini yerde göresin.
  Dişlerin etine takıla.
  Etin doğram doğram ola.
  Etin eriye, ayağının altına döküle.
  Etine düşesin.
  Etlerin dideler.
  Etlerin döküle.
  Etlerin pürtüm pürtüm ola.
  Kalktığın yerde etin kala.

  Et – çingir
  Bayram günü et bulamayasın,
  çingir (etin yenmeyecek bölümü) çiğneyesin.

  Et – gön
  Etin – gönün su kese.

  Et – kemik
  Etin döküle
  Kemiğin kala.
  Etin kemiğinden ayrıla.

  Et – küt
  (Elle vuranlara)
  vurduğun yer et olsun.
  Elin – kolun küt olsun.
  Allah et vere
  Tırnak vermeye.

  Etmek – bulmak
  Ettiğini bul.
  Ettiğinle kal.
  Ettiklerini teziye bulasın.

  Ev
  Allah evini başına viran etsin.
  Allah evini yıka.
  Evin altı üstüne döne.
  Evin başına kara gele.
  Evin başına yıkılsın.
  Evin baykuş yuvası ola.
  Evin kaşen – kambah (kötü bahtlı) ola.
  Evin kitli (kilitli) kala.
  “Yârime yâr diyenin
  Evleri kitli kala.”
  Evin viran – vırtaş ola.
  Evin yıkıla.
  Evin yıkıla da çoluk – çocuğunla altında kalasın.
  Evin yıkıla, küllük ola.
  Evin yıkılsın.
  Evinde baykuşlar banlaya.
  Evinde ölmeyesin inşâllah.
  Evine ateş düşe, yeşil yeşil dumanı tüte.
  “Yatacak yerim gene bu harap olasıydı. (ev).
  Yelli günde evin yansın.
  “Yıkılacak (bu) evde un yok, elek yok.”

  Ev – bark
  Ev – bark görmeyesin.
  Evin – barkın telef olsun.
  Evin – barkın kambah (odun kıymığı, kırıntısı) ola.
  Evin – barkın yıkıla.

  Ev – bucak
  Evin – bucağın boş kalsın.
  Evsiz – bucaksız kalasın.

  Evlât
  Evlât günü görmeyesin.
  Evlât salına (tabut) binesin.
  Evlât yüzü görmeyesin.
  Evlât yüzüne hasret kalasın.
  Evlâtlarının hayrını görmeyesin.
  Evlâtlarından bulasın.
  Evlâtlarından çekesin.
  Evlâtsız kalasın.
  Yalanım varsa evlâtlarımın hayrını görmeyeyim.

  Eye kemiği
  Eyen it gorunda (mezar) yata.


  f

  Felek
  Feleğini şaşırasın.
  Feleğin sillesini yiyesin.

  Felç
  Felç olasın.

  Fırfırik
  Fırfıriğe (nezle) tutulasın.

  Fırsat
  Allah sana fırsat vermeye.

  Fidan
  Fidan gibi kırılsın.
  Fidan iken devrilesin.

  Firengi
  Allah Frenk dertleri versin.
  Firengilere rastgelesin.
  Firenk zahmeti dökesin.

  Fitne
  Fitnelerin belâsına uğrayasın.

  Fülûs-i ahmer
  Fülûs-i ahmere (değersiz bakır para) muhtâç olasın.

  g

  Gâvur
  Gâvur elinde kalasın.

  Gazâp
  Allah’ın gazabı üstüne yağa.
  Allah’ın gazabına uğra.
  Gazâba gelesin ki senden kurtulalım.

  Gebermek
  ınleye inleye geberesin.
  Vay seni geberesin belki (inşallah) de sakalın havaya dikile.

  Gelin
  Ak duvaklı gelin yüzü görme.
  Ak gelinler olmayasın, dünyâna doymayasın.
  Ak duvaklı gelinler alamayasın.
  Al duvaklı gelinlere hasret kalasın.
  Allah seni gelinlere katmaya.

  Gelinlik
  Gelinliğin üstüne atılsın.

  Gençlik
  Allah gençliğine doyurmasın.
  Gençliğinin hayrını görmeyesin.

  Geri kalmak
  Akrânından geri kalasın.

  Geri yan
  Geri yanın başına gele.

  Germeç
  Germece (çamaşır ipi) gerilesice.

  Gezmek – azmak
  Allah az verip gezdirsin,çok verip azdırsın,kapılara baktırsın.

  Gırtlak
  Gırtlağında kalaydı, yemez olaydım.
  Kızılkurt gırtlağına gire, çıkmaya.
  Kızılkurt gırtlağına takıla.

  Gidiş – dönüş
  Gidişin ola, dönüşün olmaya.
  Gittiği yerden dönemeyesice.
  Sen gidesin de dönmeyesin.
  Yola gidesin de yolu azıtıp dönemeyesin.

  Gidiş – geliş
  Gidesin de gelemiyesin.
  Gidişin olsun da gelişin olmasın.

  Gitmek
  Sağlık – selâmet ile gidemeyesin.
  Son giyinişin ola.

  Gor
  Gorunda (mezarında) dik oturasın.
  ıt gorunda yatasın.

  Gölge
  Gölgen yere düşmeye.

  Gömlek
  Gömleğin alev ola.
  Yensiz – yakasız gömlek (kefen) giyesin.

  Gönenmek
  Gönenemeyesin.
  Gönenme inşâllah.

  Görmek
  Görüp göreceğin bu (mutluluk) ola.
  Son gördüğün ola.

  Gövermek
  Göverip yeşermeyesin.

  Göz
  Allah gözünü kör etsin.
  Allah gözünün ışığını ala.
  Balam, al çıka, mâvi çıka
  Belki (inşâllah) iki gözün çıka.
  “Çıksın benim görür gözüm a Dirse Han, yaman seğirir.”
  Çuvaldız ile gözün oyula.
  Elemtere fiş, Kem gözlere şiş
  (Nazar değmesin diye)
  Göz ışığına hasret kalasın.
  Gözlerin aka.
  Gözlerin kör ola.
  Gözlerin oyula.
  Gözlerin yumula.
  Gözlerine duman görüne.
  Gözlerine habbe çöke.
  Gözlerine kara su ine.
  Gözlerine tuti ine.
  Gözün arkanda kala.
  Gözün çıka.
  Gözün dönsün.
  Gözün kör ola.
  Gözün perdelensin.
  Gözün puç (boş, kör) ola.
  Gözün söne.
  Gözüne betire düşe.
  Gözüne katran aka.
  Gözüne mil çekilsin.
  Gözüne perde ine.
  Gözüne şiş bata.
  Gözüne toprak.
  Gözüne toprak serpile.
  “Gözüne tuzun irisi.”
  Gözünün bebeği düşe.
  Gözünün boncuğu düşe.
  Gözünün elifi söne.
  Gözünün feri söne.
  Gözünün pınarı kuruya.
  ıki gözünden hâfız olasın.
  (Anadan doğma körlerin çoğunlukla hâfız olmalarından.)
  ıki gözden âmâ olasın.
  ıki gözden melûl olasın.
  ıki gözün avcuna düşe.
  ıki gözün bir delikten baka.
  ıki gözün kör olsun.
  ıki gözün önüne aka.
  ıki gözün şil (felç) ola.
  Kargalar gözünü oysun.
  “Nar tânesi çatlasın
  Düşmanın gözü patlasın.”
  (Nazar ve büyü duâsı)
  Seğiren gözlerin söğünsün.
  Toprak gözüne.
  (Aç gözlülere) Toprak gözünü doyursun.
  Yalanım varsa iki gözüm kör olsun.
  Yalanım varsa ölmüş kargalar gözümü oysun.

  Göz – dil
  Allâhumme yâ Vedûd
  (Karşı tarafın)
  Gözünü bağla, dilini tut. (Büyü duâsı)

  Göz – diz
  Gözün dizine aksın.
  Gözün kör olsun.
  Dizin topal olsun.
  (Emeklerim, yediklerin) Gözüne – dizine dura.
  (Bel&#226:KK66: Gözünü – dizini tuta.
  “ıyiliklerim dursun
  Hem gözüne – dizine.”

  Göz – gönül
  (ısteğin) Gözünde – gönlünde kalsın.

  Gül – lâle
  Bahçende gül – lâle bitmesin.

  Gülmek
  Allah güldürmesin.
  Başına yığıla, güleler.

  Gün
  Ağlar günlere kalasın.
  Ak güne hasret kalasın.
  Allah sana acı günler nasip ede.
  Gördüğün (iyi) gün bugün ola.
  Gününe doyamayasın.
  (ıyi) Gününü görmeyesin.
  ıyi gün görmeyesin.
  Kara günler göresin.
  O (gelecek iyi) günleri görmek sana nasip olmaya.

  Gün – güneş
  Gün – güneş görmeyesin.

  Günâh
  Allah günâhlarını bağışlamaya.
  Günâhın arta azalmaya.
  (Senin Günâhını çekeyim) ki (sözümde yalan yok.)

  Gündüz - gece
  Gündüzün gece olsun.

  Güneş
  Üzerine güneş doğmasın.


   
 4. 13 Haziran 2009
  Konu Sahibi : Halikarnas
 5. Halikarnas

  Halikarnas DÖNDÜM Pro Üye

  Katılım:
  24 Kasım 2008
  Mesajlar:
  15.417
  Beğenildi:
  30
  Ödül Puanları:
  198
  h

  Haber
  Kara haberini alayım.
  Ölüm haberini alırım inşâllah.

  Hakkından gelmek
  Allah hakkından gele senin.
  Senin de hakkından gelirler inşâllah.

  Halaşor
  Başına halaşor (kül) döküle.

  Han – ev – yurt – yuva
  Hanın – evin harap ola,
  Yurdun – yuvan dağıla.

  Hançer
  Balam, dilerim o büyük Allah’tan;
  Hançerler arasında kalasın.

  Haram
  Emzirdiğim süt harâm olsun.
  (Yediğin – içtiğin) ıt boku gibi harâm ola.
  ıt kanı gibi harâm ola.
  Sana verdiğim emekler harâm olsun.

  Hasret
  Hasretin gözünde kala.
  Hasretine kavuşamayasın.

  Hava
  Ağzını açar da hava alırsın inşâllah.
  (Eline umduğunu geçiremezsin.)
  Hava’n (fiyakan) batsın inşâllah.

  Hayır
  Hayır görmeyesin.
  Hayır etmesin inşâllah.
  Hayrını görmeyesin.

  Hekim
  Hekim hekim gezesin.

  Helva
  (Ölüm) Helvanı yiyeyim inşâllah.

  Heves
  Hevesin kursağında kalsın.
  Hevesin karnında kala.

  Hıçkırık
  Hıçkırıklar tuta seni.

  Hışım
  Allah’ın hışmı başına yağa.
  Allah’ın hışmına uğrayasın.
  Hışım insin.
  Hışımlara uğrayasın.

  Hışım – gazap
  Allah’ın hışmına – gazabına uğrayasın.

  Hoplamak
  Dertten – acıdan hotum – hotum (hop – hop) hopla.

  Hoppacık olmak
  Hoppacık oluver (birdinbire öl) inşâllah.

  Huy – su
  Huyum – suyum batsın.Huyun – suyun batsın.Huyun – suyun kurusun.

  Hüsrân
  Hüsrâna uğrayasın.


  KAYNAK ; KÜLTÜR VE TURıZM BAKANLIĞI WEB SıTESı
   
 6. 13 Haziran 2009
  Konu Sahibi : Halikarnas
 7. zemus

  zemus şöfeer Üye

  Katılım:
  7 Kasım 2008
  Mesajlar:
  3.938
  Beğenildi:
  7
  Ödül Puanları:
  148
  bunları hiç duymamıştım ...
  Allah ağzımızdan çıkana hakim olsun ..
   
 8. 13 Haziran 2009
  Konu Sahibi : Halikarnas
 9. Elis

  Elis Guest

  beddua donup dolasip basimiza gelir,ne kadar sinirlensekte kendimize hakim olmasini bilmeliyiz,
  bosuna ofke ile kalkan zararla oturur demiyolar,,,,,,,,,
   
 10. 13 Haziran 2009
  Konu Sahibi : Halikarnas
 11. nalansu09

  nalansu09 çatlak patlak yusyuvarlak Pro Üye

  Katılım:
  20 Mayıs 2009
  Mesajlar:
  3.015
  Beğenildi:
  2
  Ödül Puanları:
  146
  hele şu gorunda dik durasın yokmu ..koptum resmen ..
   
 12. 13 Haziran 2009
  Konu Sahibi : Halikarnas
 13. dengesiz.66

  dengesiz.66 elleşmeyin asabiyim... Üye

  Katılım:
  8 Ocak 2009
  Mesajlar:
  309
  Beğenildi:
  1
  Ödül Puanları:
  86
  birine beddua derken bundan sonra hıçkırık tuta emiiii diyecem....
  cidden kötü bi beddua...ben gıcık olurumda hıçkırığa...
   
 14. 13 Haziran 2009
  Konu Sahibi : Halikarnas
 15. irna

  irna Popüler Üye Üye

  Katılım:
  16 Haziran 2007
  Mesajlar:
  6.862
  Beğenildi:
  3
  Ödül Puanları:
  146
  yalanım varsa ölmüş kargalar gözümü oysun kaydirigubbakcemile3:roflol:

  ayy artık ben bunu diyceemm,nasılsa ölmüş karga bişey yapamassssss.:jeyyar::jeyyar:

  bizim eskiden oturduğumuz yerde şöyle bedua ederlerdi.

  kömüşlerin,arpalıkların ardından kalsın..

  tuhaf tuhaf bakardım, :1shok: yani mirasın eller alsın gibisine.

  aman allah koruya hepsindende. :1no2:

  hiç duymadığım ahlar beddualar varmış,şaşırdım yaa.

  mersiii sarduşummm..seni allah istediğin gibi yapsın emii...opuyorumnanaktan
   
 16. 14 Haziran 2009
  Konu Sahibi : Halikarnas
 17. Halikarnas

  Halikarnas DÖNDÜM Pro Üye

  Katılım:
  24 Kasım 2008
  Mesajlar:
  15.417
  Beğenildi:
  30
  Ödül Puanları:
  198

  yalanım varsa ölmüş kargalar gözümü oysun vereliniortak akıllı gadunopuyorumnanaktanyalanım varsa ölmüş kargalar 2 gözümü birden oysun hemi de:jeyyar:  beni Gorumda dik oturtmasın:Saruboceq:
   
 18. 14 Haziran 2009
  Konu Sahibi : Halikarnas
 19. reyyan6380

  reyyan6380 4.sınıf olduuukkk :) Pro Üye

  Katılım:
  26 Ocak 2009
  Mesajlar:
  2.275
  Beğenildi:
  1
  Ödül Puanları:
  148
  Ağzımızdan çıkana Allahım gerçekten hakim olsun.Beddua tehlikelidir yaa