İllerimizin İsimleri Nereden Geliyor ?

Konusu 'Adım adım Türkiye' forumundadır ve Meryemce tarafından 6 Temmuz 2009 başlatılmıştır.

  6 Temmuz 2009
  Konu Sahibi : Meryemce
 1. Meryemce

  Meryemce dost istersen ALLAH yeter Üye

  Katılım:
  10 Haziran 2008
  Mesajlar:
  1.249
  Beğenildi:
  3
  Ödül Puanları:
  106
  VAN
  Van’ı Asur kraliçesi Semiramis kurdu. Bundan dolayı şehre “Şahmirankent” adı verildi. Daha sonra Persler döneminde buraya Van adında bir vali geldi ve şehri bayındır hale getirdiğinden şehre onun adı verildi.

  UŞAK

  Çocuk veya genç adının halk dilinden söylenişidir. Bazı rivayetlere göre ise uşak (ayınla söylenişi) kelimesinin aşık kelimesinden geldiği söylenmiştir.

  URFA

  Eski adı “Orhoe veya Orhai”dir. Dah sonra Araplar tarafından “Roha”ya çevrilmiştir. Bir diğer rivayete göre ise Kürtçeden gelmekte olup Roha yani güneş demektir. Şehir Babil hükümdarı Ramis-Nemrut tarafından kuruldu.

  TEKıRDAĞ
  Adını, kıyı boyunca uzanan Tekirdağlarından almıştır.

  TOKAT

  Eski adı “Komana Pontika”idi. Tokat adının Pontika adının halk arasından değişmiş şeklidir.

  TRABZON

  “Trapezus” sözcüğünden gelir. Anlamı dörtköşe’dir.

  TUNCELı

  Burada bazı maden yataklarının bulunmasından dolayı şehre Tunceli adı verilmiştir. Yani tunçülkesi demektir.

  SAKARYA
  Adını sınırları içinden geçen Sakarya nehrinden alır

  SAMSUN

  Eski adı “Amisos”dur. Samsun ismi bu kelimenin halk arasından değiştirilmesidir.

  SıVAS
  Adının nereden geldiği konusunda her hangi bir kayda rastlanmamıştır.

  SııRT

  Siirt adının Keldani aslından geldiği ve şehir anlamına geldiği söylenir. Diğer bir ravayete göre ise Sert kelimesinin bozulmuş şeklidir.

  RıZE
  Kafkas kökenli bir kelime olduğu sanılmaktadır.

  ORDU

  Eski adı “Kotyora”dır. Halk tarafından bu isim değişikliğe uğramıştır.

  NıĞDE

  ılkçağda bölgede Nagdoslular adlı bir kavim yaşadığından bu şehre isimlerini vermişler. Arap kaynakları şehre “Nekide veya Nikde” demişlerdir. Halk ise şehre Niğde adını vermiştir.

  NEVŞEHıR
  Onsekizinci yüzyıla kadar şehir bir köydü ve adı “Muşkara” idi. Daha sonra Nevşehirli Damat ıbrahim Paşa köyünü geliştirdi ve yeni şehir anlamında Nevşehir adını verdi.

  MALATYA

  Hititler döneminde buranın adı “Meliddu”dur. Halk tarafından Malatya olarak değişmiştir.

  MANıSA

  Yunanca Magnesya’dan gelmiştir. Türkler burayı alınca Manisa olarak şehrin ismini değiştirdiler.

  MARDıN

  Mardin adı Süryanice’de Marde’den geldiği rivayet edilir. Romalılar “Maride” Araplar ise “Mardin” adını vermişlerdir. Diğer bir rivayet göre ise kürtçedeki Mer-din yani erkek, yiğit –görmek kelimesinden geldiği söylenmiştir.

  MUĞLA

  Eski adı “Mobolla”’dır. Türkler buraya daha sonra Muğla demişlerdir.

  MUŞ
  Bir rivayete göre süryanice’deki suyu bol anlamına glene Muşa’dan diğer bir rivayete göre ise Şehrin kurucusu “Muşet’den gelmiştir

  KARAMAN

  ılk ismi Laranda’dır. Selçuklu ve Osmanlılarda ki ismi Larende idi. Karamanoğullarının başkenti olduğundan buraya daha sonra Karaman adı verildi.

  KAHRAMANMARAŞ

  Asıl adı Markasi’dir. Halk dilinde Maraş olarak değişmiştir. Kurtuluş savaşında Fransızlara karşı şehirlerini kahramanca savunduklarından meclis tarafından ll Şubat 1922’de kahraman ünvanı verildi.

  KARS

  MÖ: 130-127 yılında buraya yerleşen Karsak oymağından dolayı şehre kars adı verilmiştir. Kars kelimesinin anlamı ise deve ya da koyun yününden yapılan elbise veya şal kuşağı anlamına gelir.

  KASTAMONU

  Şehrin eski adı “Tumana”dır. Buraya daha sonra Gas-Gas isimli bir kavim yerleşti. ışte Kastamonu Gas ve Tuman’ın birleşmesinden meydana gelmiştir.

  KAYSERı

  Romalılar Mazaka adlı şehri alınca buraya Kaysarea adını verdiler. Yani ımparator şehri anlamına gelir. Daha sonra Kayseri olarak halk arasında yayıldı

  KIRŞEHıR

  Kır ve Şehir kelimesinin birleşmesinden oluşmuştur.

  KOCAELı

  Orhan gazi döneminde bu bölgeyi feth eden Akçakoca isimli komutandan dolayı buraya Kocaeli denildi.

  KONYA

  ısa’dan önce 47-50 ve 53 yıllarında Hıristiyan azizlerinden St. Paul burayı ziyaret etti ve şehir önemli bir dinsel merkez olarak gelişti. Bu nedenle Hıristiyanlar ona, “ısa’nın tasviri” anlamına gelen “ikonyum” adını verdiler. Abbasiler burayı alınca “Kuniye’ye” çevirdiler. Türkler bu ismi Konya olarak değiştirdi.

  KÜTAHYA
  Frigler buraya “Katyasiyum veya Katiation” adını vermişlerdir. Daha sonra yöre halkı buraya Kütahya demiştir

  ıSTANBUL

  MÖ. 658 yılında Megara kralı Byzas tarafından kurulduğundan bu şehre kurucusundan dolayı Bizantion adı verilmiştir.
  Roma imparatoro Marcus Avrelius döneminde imparatorun manevi babasının adıyla “Antion” olarak anıldı.
  Bizans ımparatoru Konstantin bu şehri yeniden kurunca buraya kendi adını verdi. Şehre “Konstantin veya Konstanpolis” adı verildi. Araplar “Kostantiniye, Romalılar Konstantinopolis” demişlerdir. Daha sonra bu ismin kısaltılmış şekli olan “Stin-polis” deyimi kullanıldı. ışte ıstanbul bu “Stin-Polis” şehrinden türetildi.
  Türkler burayı alınca Müslüman şehir anlamında “ıslambol” adını verdiler. Fakat daha sonra ıstanbul olarak değiştirildi.

  ıZMıR

  Şehrin asıl adı “Smyrna”dır. ızmir kelimesi smyrna’nın halk arasındaki kullanış şeklidir. Homeros destanlarında bu kent ismini Kıbrıs Kralı Kinyras’ın kızı Smyra’dan alır ve tanrıça Artemis ızmirli’dir. Kimi kaynaklara göre de, ızmir şehrini ilk kuran Hititler değil, Amazonlar’dır. (Hititler de buraya Navlühun adını vermişlerdir.

  GAZıANTEP

  Şehrin eski adı Ayıntab’dır. Kelime anlamı, pınarın gözü demektir. Halk bunu Antep olarak değiştirmiştir. Halk Kurtuluş savaşında Fransızlara karşı başarılı bir savaş verince 6 Şubat 1921’de çıkartılan bir yasayla Gazi ünvanı verildi.

  GÜMÜŞHANE

  Burada daha önceleri gümüş madenleri olduğundan, bu şehre Gümüşhane denilmiştir

  EDıRNE

  Romalılar döneminde imparator Hadrianus tarafından kurulduğu için şehir “Hadrianopolis” dını alır. Hadrianus’un şehri anl..... gelen bu sözcük, sonradan değşimlere uğrayarak Edirne halini aldı.

  ELAZIĞ

  1834 yılında Mezra denilen yerde kuruldu.1862 yılında buraya o sıradaki padişah Abdülaziz’in onuruna “Mamuretülaziz” adı verildi. Bu ismi uzun bulan halk onu Elaziz olarak kısalttı. 1937 yılında Elazığ’a çevrildi.

  ERZıNCAN

  Erzincan ovasından adını alır. Ezirgan diye halk tarafından söylenir. Buranın eski adı Eriza’dır.

  ERZURUM

  Ardı Rum kelimesinden gelir. Yani Rum toprağı demektir. Diğer bir rivayete göre de Selçuklular buraya Erzen-Rum demişlerdir. Erzen darı demektir. Şehir o zamanlar bir tahıl ambarı olarak kullanılmıştır.

  ESKıŞEHıR

  Eski adı Doylaion’dur. 1080 yılında Türkler burayı ele geçirdi. 1175 yılında burasını Bizans geri aldı. Kılıçarslan bu şehri daha sonra geri alınca, ona “Bizim eski Şehrimiz” anlamına gelen Eski Şehir adını verdi.

  DıYARBAKIR

  Bakır ülkesi anlamına gelmektedir. Bu ismin kaynağı Diyar-ı Bekir’dir. Bekir’in memleketi anl..... gelir. Bunun nedeni de Bekir b. Va’il adlı Arap göçebe boyunun buraya yrleşmiş olmasından kaynaklanır. Diyarbakır’ın eski adı Amid veya Amed’dir. Gelen veya bizim anlamına gelir. Dede Korkut kitabında Amid’e Hamid de denilmiştir.

  DENıZLı
  Deniz-ili kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. ıl eski Türkçe’de ülke, memleket anlamına gelir. Yani deniz memleketi denilir.Bir diğer rivayete göre de kelimenin aslı domuz-ili'dir. Bu da bölgede domuz çokluğundan kaynaklanmaktadır.

  ÇANAKKALE
  Marmara ve Ege denizlerini birleştiren Boğaz’daki şehir ve kasabaların en büyüğü ve il merkezidir. Boğazın doğu kıyısında ve en dar yerinde kurulmuştur. Burada denizini şekli tıpkı bir çanağı andırır. Bugünkü ismini buradan alır.

  ÇANKIRI
  ılkçağda “Gangra” kalesinin eteğinde kuruldu. ısmini Gangra kalesinden alan Çankırı’ya yakın zamana kadar Çangırı ve Çenğiri deniliyordu.

  ÇORUM
  Rivayete göre Çoğurum kelimesinden türetilmiştir. Bu da bölgede zamanında Rumların çoğunluğu oluşturmasından kaynaklanmaktadır.

  BURSA
  Eski çağlardaki Bitinya bölgesinin başkentidir. Buraya kurucusu Bitinya kralı Prusias’ın adı verildi. (MÖ:ll.yüzyıl)

  BURDUR
  Eski adı Askaniya’dır. ısmini yanında kurulmuş olduğu Burdur gölünden alır.

  BOLU
  Önceleri Bithynion Romalılar döneminde ise Claudiopolis adı verildi. Türkler burayı alınca Claudiopolis sözcüğünü kısaltıp sadece polis dediler. Daha sonra bu da halk dilinde değişerek Bolu oldu.

  BıTLıS

  Kimi tarihçilere göre, “Bageş” ya da “Pagiş” sözcüklerinden türemiştir. Kimilerine göre de Büyük ıskender’in komutanı “Lis” ya da “Badlis” burada bir kale kurmuş. Bitlis sözcüğü bu komutanın isminden kaynaklanıyormuş.

  BıNGÖL
  Buradaki bir çok göllerden dolayı bu isim kendisine verildi.

  BıLECıK
  Bizanslılar döneminde burada Bilekoma adlı bir kale vardı. Osman bey burayı alınca bu adı Bilecik olarak adını verdi.

  BAYBURT
  Eldeki kaynaklara göre kasabanın ortaçağdaki adı “Paypert” ya da “Pepert” idi. Bayburt adı buradan gelmektedir.

  BALIKESıR
  Şehrin adının eski hisar anlamına gelen Paleokastio’dan türediği sanılmaktadır. Halk arasında dolaşan bir söylentiye göre de balı çok anlamına gelir. Çünkü Kesir Arapça’da çok anlamına gelmektedir

  AĞRI
  ısmi sınırları içindeki “Ararat” dağından alır. Çok eski çağlarda yeryüzü korkunç bir su baskınınına uğradı.(Nuh Tufanı) Nuh peygamber bütün canılardan bir çifti alarak bir gemiye bindirdi. Gemi Cudi (ıslam kaynaklarına göre) (Hristiyan kaynaklarına göre de Ararat – Ağrı) dağına kondu. Ararat, önce aran sonra da Ağrı adını aldı.

  AKSARAY
  Selçuklu Sultanı ızzettin Kılıçarslan, şehirde cami, medrese, kümbetler ve büyük ve beyaz bir saray yaptırdı. Şelir “Aksaray” adını işte bu beyaz saraydan aldı.

  AMASYA
  Amasya şehrini tarihçi Strabon’a göre Amazon karalı Amasis kurdu ve ona Amasis kenti anlamına gelen “Amasesia” ismini verdi.

  AYDIN
  ılk olarak Argoslar tarafından kuruldu. Anadolu beylerinden Aydınoğlu Mehmet bey’den aldı. Aydın, Mehmet beyin babasının ismidir.

  ARTVıN
  ıskitler tarafından kuruldu. Artvin sözü iskitçe’dir.

  ANTALYA

  MÖ ll.ci yüzyılda Bergama karalı Attalos ll tarafından kuruldu. Şehir önceleri ismini kurucusundan aldı ve Attaleia adıyla anıldı. Daha sonra bu isim Adalia, Antalia ve en son Antalya şekline dönüştü.

  ANKARA
  ıslam kaynaklarında Ankara’nın adı Enguru olarak geçer. Kimilerine göre Ankara sözü Farsça “Üzüm” anlamına gelen Engür’den, ya da Yunanca’da Koruk anlamına gelen”Aguirada’dan türemiştir.
  Bazılarına Hint-Avrupa dillerindeki “Eğmek” anlamına gelen Ank ya da Sankskritçe de; “Kıvrıntı”,, anlamına gelen ankaba’dan veya Latince’den çengel anlamına gelen uncus’dan türediği ileri sürülmektedir. Frig dilinde Ank “engebeli, karışık arazi anlamına gelir.” Şehrin diğer isimleri; Ankyra, Ankura, Ankuria, Angur, Engürlü, Engürüye, Angare, Angera, Ancora, Ancora ve son olarak Ankara şeklini almıştır.

  ANTAKYA
  MÖ 300 yıllarında Makedonya Kralı Seleukoz bu yörede Antakya’yı kurdu ve şehre babasının ismi olan Antiokhia adını verdi. Zamanla büyüyen kent, başkent halini aldı.

  AFYONKARAHıSAR
  Afyon türkülerinde sık sık “Hisar” sözcüğü geçer. “Hisarın bedenleri çevirin gidenleri” Bu hisar sözcüğünün Afyon türkülerinde sık sık yinelenmesi nedensiz değildir. Eski adı Akroenos olan şehri Selçuklular uzun süren bir kuşatmadan sonra ele geçirdiler. “Hisar” kuşatma anlamına gelir. Acılarla elde edilen yere “Karahisar” dediler ve orada, kara taşlardan bir kale kurdular. Onaltıncı yüzyılda bölgede afyon yetiştirlmeye başlayınca, Karahisar’ın başına bir de Afyon eklendi ve şehir “Afyonkarahisar” adını aldı.

  ADAPAZARI
  Bu ilimize Adapazarlılar kasaca Ada der. Çünkü Sakarya ve Çark suyu arasında yer alan şehir, tıpkı bir adayı andırır. “Pazar sözüne gelince: Burası onyedinci yüzyılda yörenin Pazar yeriydi. ışte, Adapazarı bu iki sözcüğün “Ada” ve “Pazar” sözcüklerinin birleşmesinden oluştu. Adapazarı, Sakarya ilimizin merkezidir.
   
  Son düzenleyen: Moderatör: 6 Şubat 2010
 2. 27 Ocak 2010
  Konu Sahibi : Meryemce
 3. forzam61

  forzam61 Aktif Üye Üye

  Katılım:
  26 Ocak 2010
  Mesajlar:
  110
  Beğenildi:
  0
  Ödül Puanları:
  86
  guzel bır paylasım bılgı ıcın tesekkur ederım
   
 4. 5 Mart 2010
  Konu Sahibi : Meryemce
 5. moonserose

  moonserose evli,mutlu,çok uykulu... Pro Üye

  Katılım:
  28 Kasım 2008
  Mesajlar:
  4.401
  Beğenildi:
  653
  Ödül Puanları:
  188
  burda amisos tepesi var ama samsun un eski adının amisos olduğunu bilmiyordum ilk defa duydum. benim duyduğum şu şi samsunun ismi rumlardan kalmaymış ve samson muş,dilden dile değişerek samsun a dönüşmüş
   
 6. 8 Nisan 2010
  Konu Sahibi : Meryemce
 7. backwood

  backwood Sakin ol şampiyon!!! Üye

  Katılım:
  3 Ağustos 2009
  Mesajlar:
  5.168
  Beğenildi:
  31
  Ödül Puanları:
  153
  güzel paylaşım tşklr