Inkilap tarihi yıl sonu sınavına hazırlık soruları

Konusu 'Açıköğretim' forumundadır ve evrim2008 tarafından 21 Mayıs 2009 başlatılmıştır.

  21 Mayıs 2009
  Konu Sahibi : evrim2008
 1. evrim2008

  evrim2008 Sabırlıyım,bekliyorum:) Üye

  Katılım:
  18 Mart 2009
  Mesajlar:
  572
  Beğenildi:
  0
  Ödül Puanları:
  106
  1-Darwin'e göre, insanı diğer canlılardan ayıran en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Ahlak duygusuna sahip olmak

  2-Devrimlerin amaçlarını gerçekleştirebilmek için en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Kültür değişikliğini sağlamak

  3-Aşağıdakilerden hengisi kültürü oluşturan öğelerden biri değildir?Yanıt: Demografi

  4-Kültürün gelişmesinde en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?Yanıt: Toplumsal etkileşimin olması

  5-14. yüzyıldan sonra İslâm aleminde duraklama ve gerilemenin başlamasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: İçtihat yolunun kapanması

  6-Aşağıdakilerden hangisi "Ulus Devlet" kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur?
  Yanıt: Fransız Devrimi'nin getirdiği milliyetçilik akımı

  7-Sosyalistlerle sosyal demokrasiyi savunanlar arasındaki en belirgin fark aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Yönetime geçme konusunda, sosyalistlerin ihtilalciliği, sosyal demokratların halkın oyuna uymayı kabul etmesi

  8-Yerleşik büyük bir kültür kuran ilk Türk kavmi aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Uygurlar

  9-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Türklerine batı biliminin öğretilmesinde öncülük etmiştir?
  Yanıt: Tıp

  10-Demokratik hukuk devletinin işleyebilmesi için gerekli olan temel koşul aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Yargı gücünün bağımsız olması

  11-Aşağıdakilerden hangisi, Karl Marx'ın sosyalizm kuramının savunduğu görüşlerden biri değildir?
  Yanıt: Sınıfların çıkarlarını korumak için güçlü bir devlet gereklidir.

  12-Aşağıdakilerden hangisi, yargı gücünün işlevlerinden biri değildir?Yanıt: Toplumun refahı ve güvenliği için gerekli yasaları çıkarmak

  13-İnsanların, güvenle yaşadıkları bir devlet düzeninde diledikleri mesleği seçme, istedikleri siyasal, kültürel ve ekonomik etkinlikler içerisine girebilmeleri, temel insan haklarından hangisi ile ilgilidir?
  Yanıt: İnsanın, kişiliğini dilediği gibi geliştirme hakkı

  14-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde demokratik bir hukuk devleti kurulamamasının nedenlerinden biridir?
  Yanıt: Kur'an ve Hadis'te saptanmış suç ve cezalara dokunulamaması

  15-Çoğunluğun her zaman haklı olduğu formülünü ortaya atarak yasaların ancak bu yolla yapılabileceğini söyleyen düşünür kimdir?
  Yanıt: Rousseau

  16-Aşağıdakilerden hangisi, Birleşmiş Milletler Örgütü'nün kabul ettiği İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni tanıma konusunda çekimser kalan ülkelerden biri değildir?
  Yanıt: Bulgaristan

  17-Ulus egemenliğine dayanan Yeni Türk Devleti'nin yönetim şekli olarak Cumhuriyet'i benimsediği günlerde, geleneksel Osmanlı kurumlarından hangisi ayakta kalmıştır?
  Yanıt: Hilafet

  18-Türk Hukuk Devrimi'nde, II. Dünya Savaşı'nın bitiminden sonraki en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Çok partili siyasal yaşama geçilmesi

  19-1926 yılında çıkarılan Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun'un temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Eğitim kurumlarının yeni bir düzene sokulması

  20-Türkiye'de bugün uygulanan eğitim sisteminin temel yapısı hangi kanunla kurulmuştur?
  Yanıt: Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun

  21-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin son zamanlarındaki eğitim sisteminin özelliklerinden biri değildir?
  Yanıt: İlköğretim zorunluluğunun uygulanır niteliğe kavuşmuş olması

  22-Yeni Türkiye Devleti'ndeki bütün okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması aşağıdakilerden hangisi ile olmuştur?
  Yanıt: Tevhid-i Tedrisat Kanunu

  23-Aşağıdakilerden hangisi Mecelle'nin özelliklerinden biri değildir?
  Yanıt: Çok eşliliği önlemiş olması

  24-Üretim araçlarının, topluma ait olması gerektiğini savunan ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Sosyalist ekonomik sistem

  25-Türk Harfleri Hakkındaki Kanun hangi yıl kabul edilmiştir?
  Yanıt: 1928

  26. Aşar vergisi hangi yıl kaldırılmıştır?
  Yanıt: 1925

  27. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün ekonomik yaşamı dayandırdığı gruplardan biri değildir?
  Yanıt: Memur

  28-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk tarafından uygulamaya konulan temel iktisat politikalarından biri değildir?
  Yanıt:Özel girişimi sürekli ön plana çıkaran ekonomi politikası

  29.Osmanlı Devleti'nde Rumi Takvim daha çok hangi işlerde kullanılmıştır?
  Yanıt: Mali işlerde

  30.Türk İnkılâbı aşağıdakilerden hangisi hakkında yasal bir zorunluluk getirmemiştir?
  Yanıt: Kadınların giyeceği giysi

  31.Türk tarihinde ilk plânlı ekonomi dönemi hangi yıl başlamıştır?
  Yanıt:1934

  32.Türk İnkılâbı'nın kılık kıyafetle ilgili düzenlemelerinde, aşağıdakilerden hangisine konuyla ilgili yasal zorunluluk getirilmemiştir?
  Yanıt:Kadınlara

  33.Türk İnkılâbı'nda, aşağıdakilerden hangisi kişilerin toplum içindeki yerini kesin çizgileriyle belirlemiştir?
  Yanıt: Soyadı Kanunu

  34.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ideolojisinin temelini oluşturur?
  Yanıt: Akılcı ve bilimci düşünce

  35.Atatürk ideolojisinin üzerinde kurulduğu iki üst ilke aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Akılcılık-Ulusçuluk

  36.Ölçü birimleri ile ilgili kanun hangi yıl kabul edilmiştir?
  Yanıt: 1931

  37-Atatürk İlkeleri hangi yıl Anayasa'ya girmiştir?
  Yanıt:1937

  38. Aşağıdakilerden hangisi yumuşak ideolojilerin özelliklerinden biridir?
  Yanıt: Belirli bir kurucusunun olmaması

  39.Aşağıdakilerden hangisi, Aydınlanma düşüncesinin Osmanlı Devleti'ne yavaş bir şekilde girmesinin nedenlerinden biri değildir?
  Yanıt: Osmanlı Devleti'nde içtihat yolunun açık olması

  40.ABD hangi yıl kurulmuştur?
  Yanıt: 1787

  41.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün demokrasi ile ilgili düşüncelerinden biri değildir?
  Yanıt: Demokrasi, zorlayıcı bir toplumsal dayanışmadır.

  42.Egemenliği kullananların, bu hakka seçime dayalı olarak sahip bulundukları devlet biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Cumhuriyet

  43.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün egemenlik konusundaki düşüncelerinden biri değildir?
  Yanıt: Her insan egemenliğe farklı derecelerde sahiptir.

  44.Atatürk'ün "ulus" kavramı tanımında etkin olmayan öğe aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Din birliği

  45.Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün demokrasi ile ilgili görüşlerinden biri değildir?
  Yanıt: Demokrasi, bireysel değil toplumsaldır

  46.Ulus"un niteliği üzerinde düşünen ilk Türk bilim adamı kimdir?
  Yanıt: Ziya Gökalp

  47.Egemenliğin, birden çok soydan gelen belli sayıdaki insanlara ait olduğu devlet biçimine ne ad verilir?
  Yanıt: Oligarşi

  48.Toplumların kabile düzeyinden daha üstün bir yapıya ulaşmalarına ne ad verilir?
  Yanıt: Ulus

  49.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunun özelliklerinden biri değildir?
  Yanıt: Güçlü bir soylu sınıfının olması

  50.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün yaptığı ulus tanımında yer almaz?
  Yanıt: Demokratik değerlere bağlılığa inanmak

  51.Türkiye'nin devletçi bir ekonomik politika uygulamaya geçmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Her çareye başvurulduğu halde sanayi işletmesi kuracak özel girişimcilerin ortaya çıkmaması

  52.1926'da kabul edilen Türk Medeni Kanunu'nun laiklik için temel sayılabilecek maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Rüşt yaşına ulaşan çocuğun dinini seçmekte özgür olması

  53.Devletin, yurttaşların eğitimi ve sağlığı ile ilgili konularla alakadar olması gerektiği, Atatürk ilkelerinin hangisinde açıklanmaktadır?
  Yanıt: Devletçilik

  54.Türk Devriminin, düşünce ve eylem alanındaki en önemli aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Laiklik

  55.Din ve devlet arasında kesin bir çizgi çekilebilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
  Yanıt: Vicdan özgürlüğü

  56.Osmanlı toplumunda, aşağıdakilerden hangisi halkçılığın ilk belirtisi olarak nitelendirilebilir?
  Yanıt: Dilin sadeleştirilmesi

  57.Lâikliğin, bir devletin temelini ve hukukunu dine dayandırmaması düşüncesi, hangi dönemde hız kazanarak büyük bir bilimsel etkinlik haline gelmiştir?
  Yanıt: 17. yüzyıl sonlarında

  58.Atatürk İlkelerinin resmi sıralamasında, sonda bulunan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Devrimcilik

  59.Aşağıdakilerden hangisi Türk devrimini korumanın yollarından biri değildir?
  Yanıt: Devrimin temelinin değiştirilebilmesi

  60.İlk büyük devrim aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Fransız Devrimi

  61.Türk yurttaşlarına geniş bir din ve vicdan özgürlüğü tanıyan ilk anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: 1924 Anayasası

  62.Aşağıdakilerden hangisi Türk Devrimi'nin özelliklerinden biri değildir?
  Yanıt: Dil birliği sağlaması

  63.Atatürk'ün yakın arkadaşlarından Kâzım Karabekir'in Atatürkçülük ile ilgili eleştirisi aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Devrim adımlarının çok hızlı atılması

  64.Atatürk, devrim atılımlarını hangi yıl tamamlamıştır?
  Yanıt: 1936

  65.Aşağıdakilerden hangisi Türk devrimini bir bütün olarak reddeden kişilerin özelliklerinden biri değildir?
  Yanıt: Demokratik kuralların işletilememesinin nedeni olarak Milli Şef'lik sistemini göstermeleri

  66.Aşağıdakilerden hangisi sistemi bir bütün olarak reddeden ikinci cumhuriyetçilerin Atatürkçülüğe yönelik eleştirilerinden değildir?
  Yanıt: İstiklâl Mahkemelerinin onbinlerce kişiyi idam ettiği" düşüncesi

  67.Türk Devrimi'nin Batı'daki etkileri daha çok hangi konuda olmuştur?
  Yanıt: Siyasal

  68.İnsan Hakları ve Ana Özgürlükleri Korumaya Dair Sözleşme, hangi tarihte imzalanmıştır?
  Yanıt: 1950
  69.Asyalı uluslar, Türk Devrimi'nin daha çok hangi özelliğini benimsemişlerdir?
  Yanıt: Yenilikçi

  70.Türk siyasal bilincini geliştiren ve güçlendiren en önemli öğe aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Egemenliğin ulusa ait olması

  Bu sorular daha önce çıkmış sorular+e ögrenmede sorulan sorulardır.Sınavda çok işinize yarayacağını düşünüyorum.Herkese başarılar:sm_cool:
   
 2. 27 Ağustos 2009
  Konu Sahibi : evrim2008
 3. evrim2008

  evrim2008 Sabırlıyım,bekliyorum:) Üye

  Katılım:
  18 Mart 2009
  Mesajlar:
  572
  Beğenildi:
  0
  Ödül Puanları:
  106
  Çok kıymetli sorular incelemeden geçmeyin...
   
 4. 17 Mayıs 2011
  Konu Sahibi : evrim2008
 5. bulancak28

  bulancak28 Sosyologia Üye

  Katılım:
  1 Haziran 2010
  Mesajlar:
  3.874
  Beğenildi:
  229
  Ödül Puanları:
  153
  teşekkürler paylaşım için:KK52:
   
 6. 6 Mayıs 2012
  Konu Sahibi : evrim2008
 7. bulancak28

  bulancak28 Sosyologia Üye

  Katılım:
  1 Haziran 2010
  Mesajlar:
  3.874
  Beğenildi:
  229
  Ödül Puanları:
  153