Küçük çocukları ölen annelerin kazanacağı sevap

Konusu 'Hamilelerden Haberler: Soru ve Sorunlar' forumundadır ve estur tarafından 10 Şubat 2010 başlatılmıştır.

  10 Şubat 2010
  Konu Sahibi : estur
 1. estur

  estur Geçici Olarak Hesap Pasiftir ! ÜZGÜN Üye

  Katılım:
  10 Nisan 2009
  Mesajlar:
  681
  Beğenildi:
  5
  Ödül Puanları:
  0
  KÜÇÜK ÇOCUKLARI ÖLEN

  ANNELERİN KAZANACAĞI SEVAP

  Hadisler

  954 Enes radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  “Henüz ergenlik çağına ulaşmamış üç çocuğu ölen her müslümanı Allah, çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar”

  Buhârî, Cenâiz 6, 91; Müslim, Birr 153 Ayrıca bk Tirmizî, Cenâiz 64; Nesâî, Cenâiz 25; İbni Mâce, Cenâiz 57

  956 numaralı hadis ile birlikte açıklanacaktır  955 Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  “Herhangi bir müslümanın (ergenlik çağına ermemiş) üç çocuğu ölürse, o kimseye cehennem ateşi ancak Allah’ın yemini yerine gelecek kadar kısa bir süre dokunur”

  Buharî, Cenâiz 6, Eymân 9; Müslim, Birr 150 Ayrıca bk Tirmizî, Cenâiz 64; Nesâî, Cenâiz 25; İbni Mâce, Cenâiz 57

  Sonraki hadis ile birlikte açıklanacaktır  956 Ebû Sâid el-Hudrî radıyallahu anh şöyle dedi:

  Bir kadın Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e geldi ve:

  - Ey Allah’ın Resûlü! Senin sözlerinden hep erkekler yararlanıyor Biz kadınlara da bir gün ayır, o gün toplanalım, Allah’ın sana öğrettiklerinden bize de öğret!” dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem:

  - “Peki şu gün şurada toplanınız!” buyurdu

  Kadınlar toplandılar Nebî sallallahu aleyhi ve sellem de gidip Allah’ın kendisine öğrettiklerinden onlara öğretti Sonra onlara:

  - “Sizden (henüz ergenlik çağına gelmemiş) üç çocuğunu âhirete gönderen her kadın için bu çocuklar cehenneme karşı mutlaka siper olur” buyurdu

  İçlerinden bir kadın:

  - “Bu durum iki çocuk gönderenler için de geçerli midir?” dedi Bunun üzerine Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem :

  - “Evet, iki çocuk gönderen için de durum aynıdır” cevabını verdi

  Buhârî, İlim 36, Cenâiz 6, 91; İ’tisam 9; Müslim, Birr 152 Ayrıca bk Tirmizî, Birr 13

  Açıklamalar

  Ölüm insanlar içindir Her ölüm olayı insanı üzer Ancak evlât acısı, bütün belâ ve sıkıntılardan daha fazla üzüntü verir Zira çocuk sevgisi, her türlü sevginin üstündedir Bu sebeple de insanlar, belki kendi can ve mal güvenliklerinden önce, çocuklarının güvenliğini düşünür ve onları korumak için her türlü tehlikeyi göze alırlar Üstelik anne ve babanın çocuklarına karşı duydukları sevgi, çocukların yaşlarıyla ters orantılıdır Yani çocuk ne kadar küçükse, o kadar fazla sevilir Ya da çocukların sevgisi, yaşlarının küçüklüğü oranında anne ve babalarının gönüllerinde büyür Böyle olunca çocuğunu kaybetmiş anne ve babaların üzüntüleri de hiç kuşkusuz pek derin olur İşte böylesi bir imtihanla bir veya birkaç defa karşılaşmış müslüman anne ve babaları teselli etmek, gerçekleri onlara duyurmakla olur Çocukları ölmüş anne ve babaları teselli eden bu üç hadiste evlât acısına dayanmasını bilenlerin mükâfatı haber verilmiş, bu acıya dayanamadığı için, intiharı düşünebilecek anne babalar uyarılmış, böylece onlar sabra ve dolayısıyla cennete çağırılmışlardır

  Görüldüğü gibi bu üç hadisin üçü de, henüz ergenlik çağına gelmemiş üç çocuğu ölen anne ve babanın bu çocuklar sebebiyle cennete girecekleri konusunda -farklı ifadelerle de olsa- büyük bir müjde vermektedir Bu husus, birinci hadiste açıkça “Allah cennete kor” diye açıklanırken, ikinci hadiste “O kimseye cehennem ateşi ancak yemin yerini bulacak kadar dokunur” cümlesiyle, üçüncü hadiste ise, “Bu çocuklar cehenneme karşı mutlaka siper olur” ifadesiyle ortaya konulmaktadır Hz Peygamber’den nakledilen bu teselli dolu müjdeli beyanları sondan başa doğru düşünecek ve sıralayacak olursak, karşımıza şöyle bir kurtuluş çizgisi çıkar: Henüz buluğ çağına ermeden üç çocuğu ölmüş olan anne ve babalar için o çocuklar cehenneme karşı siper olurlar Bu durumdaki anne ve babalara cehennem ateşi, olsa olsa, yemin yerine gelecek kadar dokunur Onları Allah Teâlâ çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar

  Burada cennet müjdesi veren birinci hadisin, kırk kadar sahâbî tarafından rivayet edildiğine de işaret edelim

  Ölen çocukların “bulûğ çağına ermemiş” olmaları açıkça vurgulanırken, kız - erkek ayırımının yapılmadığı, mutlak olarak çocuk (veled) denildiği görülmektedir Dolayısıyla, kız olsun erkek olsun, bulûğ çağına ermemiş üç çocuğu ölen anne ve babalar sabredip ecrini Allah’tan beklemek şartıyla cennetle müjdelenmişlerdir Yavrusunun ölümüne sabretme ve Allah’ın hükmüne isyan etmeyip rızâ gösterme şartı, bu hadislerin ifadelerinden değilse bile delâletlerinden anlaşılmaktadır Buhârî, Sahih’indeki bu konuyla ilgili başlıkta ölüme rızâ gösterme şartını açıkça belirtmiştir (bk Cenâiz 6) Nitekim Allah Teâlâ da, “Sabredenlere mükâfatları hesapsız ödenecektir” [ Zümer sûresi (39), 10] buyurmuştur

  İkinci hadiste yer alan ve yemin yerini bulacak kadar diye tercüme ettiğimiz “tehılletü’l-kasem” ifadesi, yeminin bozulmamış olması yahut yerine gelmiş sayılması için yeterli olan en kısa süre anlamındadır Yemini helâl kılmak mânasına gelen bu ifade, çok kısa süreden kinâye olarak kullanılır Burada söz konusu olan yeminin, “İçinizden (cehenneme) oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur Bu, Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür” [Meryem sûresi (19), 71] âyetindeki ilâhî yemin olduğuna, bu ilâhî hükmün yerine getirilmesinin de cennetlikler için sadece sırattan geçmek anlamına geldiğine işaret edilmiştir Nitekim Meryem sûresinin 72 âyeti sonucu çok açık biçimde ortaya koymaktadır: “Sonra biz, Allah’tan sakınanları kurtarırız; zâlimleri de diz üstü çökmüş olarak orada bırakırız”

  Üçüncü hadiste ölen çocukların sayısı bakımından önemli bir müjdeyi daha bulmaktayız Sözü edilen ilâhî rahmetin, iki çocuğu ölen ebeveyni de kapsadığı beyanı Hatta bir başka rivayette, “Bir çocuğunu defneden kimse sabreder ve Cenâb-ı Hak’tan ecrini dilerse, o kimseye cennet nasip olur” buyurulmaktadır (bk Tecrid Tercemesi, IV, 313) Buhârî, bu rivayeti de dikkate almış olmalıdır ki “Bir çocuğu vefat eden, sabredip ecrini Allah’tan bekleyen müslümanın fazileti”ni başlık yapmıştır (bk Cenâiz 6) Yine Nesâî’deki rivayette, Hz Peygamber ile konuşan bir kadının “Keşke, bir çocuğu öleni de sorsaydım” sözlerine yer verilmektedir Bu da o konudaki ümidi ifade etmektedir

  Böylesine büyük müjde veren bu teselli cümlelerinin, çocukların ihmal edilerek çocuk ölümlerinin artmasına vesile olabileceği akla gelebilir Ancak bu, aslâ isabetli bir düşünce olamaz Çocukların bakım ve terbiyesine ait tavsiyeler ve hatta Hz Peygamber’in müslüman hanımlardan çocuklarını öldürmeyeceklerine dair aldığı söz, çocuk düşürmeyi nehyeden, nüfus artışını öğütleyen hadisler hatırlanınca, konumuza dair hadislerin, herhangi bir sebeple çocukları ölmüş olan anne ve babaları teselli etmekten başka bir amacı olmadığı anlaşılacaktır “Âhirette şefatçım olsun” diye kimse çocuğunu göz göre göre ölüme terketmez Aksine, ölmüş olan çocuğunun acısına, ancak âhirette kendisine siper ve cennete girmeye vesile olacağı düşüncesiyle dayanma gücü bulur Bu hadisler, müslümanlara, çocuklara kayıtsız kalmayı değil, musîbet günlerinde ayakta kalabilmek için gerekli olan sabrı ve dayanma gücünü telkin etmektedir

  Üçüncü hadiste, konu ile ilgisi olmayan çok önemli bir husus yer almaktadır Ona işaret etmeden geçemeyeceğiz O da Hz Peygamber’e gelip gün tahsisi isteyen kadının “Allah’ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için” diye koyduğu kayıttır Hz Peygamber, bu isteği kabul etmiş ve hadiste açıkça belirtildiği gibi, “Allah’ın kendisine öğrettiklerini onlara öğretmiş” ve peşinden de “sizden (henüz ergenlik çağına gelmemiş) üç çocuğunu âhirete gönderen her kadın için bu çocuklar cehenneme karşı mutlaka siper olur” buyurmuştur Ancak bu konu, Kur’ân-ı Kerîm’de yer almamaktadır Demek oluyor ki, Kur’ân-ı Kerîm’de yer almayan konularda da Allah Teâlâ, Peygamber’ini bilgilendirmektedir Üstelik orada sorulan soruya hemen cevap vererek “İki çocuğu ölen de aynı hükümdedir” buyurması bunu göstermektedir Zira verdiği cevap âhiret hayatıyla ilgili olduğu için, Hz Peygamber’in o konuda ictihad etmesi mümkün değildir Bu da gösteriyor ki, âyet olmaksızın Allah Teâlâ Hz Peygamber’e bazı konuları herhangi bir şekilde bildirmiştir Şu halde Hz Peygamber’e verilen bilginin Kur’an âyetlerinden ibaret olduğu yolundaki iddialar, kesinlikle doğru olmayan ve itibar edilmemesi gereken, tamamen cehâlet veya düşmanlıktan kaynaklanan kuru birer laftan ibarettir

  Hadislerden Öğrendiklerimiz

  1 Bulûğ çağına gelmeden ölen müslüman çocukları cennetliktir Müşriklerin çocukları hakkında İslâm bilginleri arasında görüş ayrılığı vardır Kitabımızın müellifi Nevevî’ye göre, bulûğa ermemiş müşrik çocukları da cennetliktir

  2 Kadınlar, erkeklerle konuşarak dînî meseleleri ve diğer ihtiyaç hissettikleri konuları öğrenebilirler

  3 Ölen çocuklarının acısına sabredip ecrini Allah’tan dileyen anne ve babalar cennetle mükâfatlandırılırlar

  4 Kadınların dînî eğitim ]ve öğretimlerine özen göstermek gerekir

  5 Hz Peygamber, vahiyden başka yollarla da bilgilendirilmiştir Onun ümmetini eğitmek için söyledikleri “Allah’ın kendisine öğrettikleri” cümlesindendir
   
 2. 11 Şubat 2010
  Konu Sahibi : estur
 3. GIYMATLIM

  GIYMATLIM Emrine Şükürler Olsun.. Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2009
  Mesajlar:
  6.558
  Beğenildi:
  11
  Ödül Puanları:
  148
  Allah razı olsun arkadaşım a.s.
   
 4. 11 Şubat 2010
  Konu Sahibi : estur
 5. musran

  musran ACISADA ÖLDÜRMEZ Üye

  Katılım:
  17 Mart 2008
  Mesajlar:
  943
  Beğenildi:
  0
  Ödül Puanları:
  106
  Allah ım şefaatlerine nail olmayı nasip etsin..teşekkürler arkadaşım paylaşım için..
   
 6. 11 Şubat 2010
  Konu Sahibi : estur
 7. estur

  estur Geçici Olarak Hesap Pasiftir ! ÜZGÜN Üye

  Katılım:
  10 Nisan 2009
  Mesajlar:
  681
  Beğenildi:
  5
  Ödül Puanları:
  0
  RABBıM cümlemizden razı olsun , meleğimiz gitti ama RABBıMıN MÜKAFATI BU ÇEKTıĞıMıZ ACIDAN KAT KAT BÜYÜK ..ACIMIZ BÜYÜK AMA RABBıMıZ HEPSıNDEN BÜYÜK..
   
 8. 11 Şubat 2010
  Konu Sahibi : estur
 9. GIYMATLIM

  GIYMATLIM Emrine Şükürler Olsun.. Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2009
  Mesajlar:
  6.558
  Beğenildi:
  11
  Ödül Puanları:
  148
  aynen öyle arkadaşım.
  moralin nasıl ? eşin seni anlayabiliyor mu?
   
 10. 11 Şubat 2010
  Konu Sahibi : estur
 11. estur

  estur Geçici Olarak Hesap Pasiftir ! ÜZGÜN Üye

  Katılım:
  10 Nisan 2009
  Mesajlar:
  681
  Beğenildi:
  5
  Ödül Puanları:
  0
  daha iyiyim canım önceki günlere nazaranla ,ama çok iyiyim diyemem bazen hiç ummadığım anda yaşlar dökülür gözlerimden ,annelik duygusu ne yüce bi duyguymuş , nasıl anlatsam sanki daha büyüdüğümü hissediyorum değişik bi duygu, evet eşimle birbirimizin hep destekçisi olduk ..ALLAH RAZI OLSUN eşimden , sen nasılsın canım moralin nasıl ? senin nasıl gidiyor ?
   
 12. 11 Şubat 2010
  Konu Sahibi : estur
 13. ayse.20

  ayse.20 cenneteki meleğime kardeş Üye

  Katılım:
  22 Nisan 2009
  Mesajlar:
  3.775
  Beğenildi:
  4
  Ödül Puanları:
  106
  arkadaşıım çok güzel bi paylaşım....
  sabr edip hayrın ve şerrin Allahtan geldiğine inanırsak rabbimde mükafatını verecektir
  meleklerimize layık günahsız bi hayat yaşarsak onlarla birlikte cennete girmeyi Allah nasip etsin bizeee
   
 14. 11 Şubat 2010
  Konu Sahibi : estur
 15. ayse.20

  ayse.20 cenneteki meleğime kardeş Üye

  Katılım:
  22 Nisan 2009
  Mesajlar:
  3.775
  Beğenildi:
  4
  Ödül Puanları:
  106
  meraba cnm sen daha yenisin galiba Allah sabır versin
  benim bebeğim vefat edeli 1,5 yıl oldu
  bi süre kendimi toparlayamadım sıkıntıdan tekrar çocukta olmadı
  kendimi toparladım bak şimdi yeniden hamileyim,
  acım biraz olsun dindi ama imtihanımı asla unutmam...
   
 16. 11 Şubat 2010
  Konu Sahibi : estur
 17. estur

  estur Geçici Olarak Hesap Pasiftir ! ÜZGÜN Üye

  Katılım:
  10 Nisan 2009
  Mesajlar:
  681
  Beğenildi:
  5
  Ödül Puanları:
  0
  evet canım çok yeni 6 gün oldu , takdiri ilahi , ne güzel hamilesin sağlıklıca inşallah doğar büyür , RABBİM hayırlı evlatlar nasip etsin cümlemize , evet bu dünya imtihanında zorlu yollardan geçiyoruz kırılıyor inciniyoruz , ama RABBİM kulunu böyle seviyor zorlu imtihanlardan geçerek katlanarak onun yolundan ayrılmayanları seviyor yanına kabul ediyor inşallah bizleride kabul eder , bence RABBİM bizi seviyor ki bizden bi parçayı cennete gönderdi , inşallah YÜCE YARADANIMIZA layık kul oluruz .. RABBİM CÜMLEMİZE SABIR GÜÇ FERAHLIK VERSİN .evlat sevgisi acısı çok başkaymış ..
   
 18. 11 Şubat 2010
  Konu Sahibi : estur
 19. GIYMATLIM

  GIYMATLIM Emrine Şükürler Olsun.. Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2009
  Mesajlar:
  6.558
  Beğenildi:
  11
  Ödül Puanları:
  148
  benim 1 aydır moralim daha iyi. burda arkadaşlarla paylaştıkça rahatladım. konuşmak iyi geliyor. her ne kadar eşlerimizle paylaşsak bile aynı durumu yaşayan insanlarla olan iletişimde yalnız olmadığını görerek direncin yükseliyor.. bu manada hepimiz birbirimizin destekçisiyiz.. inşaallah seninle aynı dönemlerde hamilelik yaşarız paylaşırız burda..geçen hafta açtığım bi topik var. günlük ordadan haberleşmeye çalışıyoruz. istersen uğrayabilirsin. hamileliği ilerleyen ve sona yaklaşan arkadaşlarla beraber yol almaya çalışıyorum. bana bir nevi moral oluyor. hakkımızda her zaman hayırlısı olsun.
  ve senin sözüne kesinlikle katılıyorum. ahirette bizim o bebeklere ihtiyacımız vardı ki Rabbim bize merhamet ederek böyle bir imtihanla, bi şefaatçimizin olmasını takdir etti..Kahrında hoş, Lütfunda hoş diyorum... :Saruboceq: