Nutuk - Özet - Mustafa Kemal Atatürk

Konusu 'Kitap Özetleri' forumundadır ve EU1 tarafından 25 Mayıs 2007 başlatılmıştır.

  25 Mayıs 2007
  Konu Sahibi : EU1
 1. EU1

  EU1 Guest

  KİTABIN ÖZETİ:

  Nutuk, ülkemiz ve milletimiz üzerine büyük oyunların oynandığı günlerden başlayarak, Türk tarihinde bir dönüm noktası olan İstiklal Savaşını, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve inkılapların yapılışını, kısaca siyasi ve milli tarihimizi birinci elden anlatan değerli bir eserdir.Eser, TBMM’nin kuruluşundan Cumhuriyetin ilanına kadar uzanan başarılı bir tarihi akışın hikayesidir.
  Nutuk’ta, kendini her şeyi ile milletine adamış, olağanüstü yetenekleri ile dehanın en iyi örneğini vermiş büyük bir komutanın inkılapçı bir liderin ve ileri görüşlü bir devlet adamının, askeri ve siyasi aksiyonları ile Türkiye Cumhuriyeti’ne şekil veren temel düşünceler yer almıştır.Ayrıca eserde milli değerler sistemine bağlı Cumhuriyet rejiminin, tarih şuuru içindeki gelişmesinin adım adım nasıl olgunlaştırıldığını yakından görebiliriz.
  Bağımsızlık; tam bağımsızlık denildiği zaman, elbette siyasi, mali, kültürel ve benzeri her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik demektir.
  Demokrasi ve hürriyet; korku üzerine devlet kurulamaz.Toplara istinad eden hakimiyet payidar olamaz.Hürriyet, insanın,düşündüğünü ve dilediğini mutlak olarak yapabilmesidir.Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir.
  Cumhuriyet; cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir.Cumhuriyet ahlaki fazilete dayanan bir idaredir.Cumhuriyet fazilettir.Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir.
  Kültür; Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür.Bu sözü burada ayrıca izaha lüzum görmüyorum.Türk milleti. Ancak varlığını derin ve sağlam kültür sınırlarıyla çizdikten sonradır ki onun yüksek kapasitesi ve fazileti milletler arasında tanınır.Türk milletine. fıtri rengini veren bu inkılaplardan her biri çok geniş tarihi devirlerin öğünebileceği büyük işlerden sayılsa yerindedir.
  Medeniyet; bugünkü Türk milleti, mazinin en derin medeniyetlerinde kuruculuk iddia eden bu Türk kaviminin bugünkü çocukları açık ve sağlam yolu bulmuşlardır.
  Tarih; Büyük devletler kuran ecdadımız büyük medeniyetlere de sahip olmuştur.Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur.Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
  Din ve laiklik ; din vardır ve lazımdır.Temeli çok sağlam bir dinimiz vardır.Türk milleti daha dindar olmalıdır, yani bütün sadeliği ile dindar olmalıdır.Dinime, bizzat hakikate nasıl inanıyorsam buna da öyle inanıyorum.Şuura aykırı, ilerlemeye mani hiçbir şey ihtiva vermiyor.Milletimiz din ve dil gibi kuvvetli iki fazilete maliktir.
  Milletimiz din ve dil gibi kuvvetli iki fazilete maliktir.Bu faziletleri hiçbir kuvvet, milletimizin kalp ve vicdanından şekip alamamıştır ve alamaz.
   
 2. 23 Temmuz 2008
  Konu Sahibi : EU1
 3. duselal

  duselal Aktif Üye Üye

  Katılım:
  26 Ocak 2008
  Mesajlar:
  204
  Beğenildi:
  0
  Ödül Puanları:
  86
  [
  [​IMG]


  Nutuk (eser)

  Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'u sunduğu konuşmaSöylev, Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 15 - 20 Ekim 1927 tarihlerinde, yerli ve yabancı basın mensuplarının da katıldığı Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kongresinde gerçekleştirdiği otuz altı buçuk saat süren tarihî konuşması ve onun metnidir. 1919 - 1927 yılları arasında Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının faaliyetlerini özetleyen konuşma,[1] Kültür Bakanlığı Yayınevi tarafından (belgeler bölümü dışında) yaklaşık 900 sayfalık bir kitap olarak yayımlanmıştır ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bu dönemle ilgili en temel resmi tarih kaynağı olmak niteliğindedir.

  Söylev'in güncel Türkçeye çevrilmiş sürümleri pek çok yayınevi tarafından basılmış, üzerine pek çok araştırmalar yapılmıştır.

  Söylev, belgeleri sayesinde, Atatürk'ün tarihçi kimliğini de ortaya koymaktadır. Atatürk; yaşanılan olaylarla ilgili kayıtlı belgeleri toplamış ve Nutuk'u yazarken bu belgelere dayanarak icraatlerini özetlemiştir.

  Konu başlıkları
  1 Genel Değerlendirme
  2 Söylev'den Konu Başlıkları
  3 Söylev Hakkında
  4 Dili
  5 Kaynaklar
  6 Dış bağlantılar  Genel Değerlendirme Gazi, CHP Kongresini açarken yaptığı ilk konuşmada "senelerden beri devam eden ef'al (eylem) ve icraatımızın milletimize hesabını vermek" amacıyla söylevi verdiğini belirtirse de Prof. Mete Tunçay'a göre "Nutuk bir hesap verme olmaktan çok, ... yakın geçmişle bir hesaplaşmadır. [2]

  Nutuk anaakım Kemalizm ve Türkiye Cumhuriyet'i resmi tarih ideolojisi nazarında şu özellikleri ile ön plana çıkarılmaktadır:

  Nutukta, en büyük hizmet ve gayretlerle elde edilen rütbe ve nişanları söküp atmaktan çekinmeyecek kadar vatan ve millet sevgisiyle dolmuş bir askerle, tarihî ve millî karakterinin onda şahıslanmış olduğunu gören bir milletin, el ele vererek, dayandığı millî birlik, katlandığı fedakârlık ve gösterdiği irade gücü sayesinde, imkânsızlıklardan nasıl imkânlar ve mucizeler yaratabildiğini dünyaya anlatan bir eserdir.[3]
  Nutuk'ta Atatürk zamanın birçok ünlü ünsüz aktörü hakkında düşüncelerini dile getirir ve bu çerçevede aralarındaki fikir ayrılıklarına da değinir. Bunlardan bazıları:...": Kâzım Karabekir Paşa, Rauf Bey (Orbay), Refet Paşa (Bele), Cemâl Paşa (Mersinli), Nurettin Paşa (Sakallı), Kara Vasıf Bey (Karakol), Zeki Bey (Kadirbeyoğlu), Celâleddin Arif Bey, Cafer Tayyar Paşa (Eğilmez), Ali İhsan Paşa (Sabis), Bekir Sami Bey (Kunduh), Rıza Nur Bey, Çerkes Ethem Bey ve kardeşleri, Selahattin Bey (Köseoğlu), Hüseyin Avni Bey (Ulaş), Ali Rıza Paşa, Şerif Paşa, Ahmet İzzet Paşa (Furgaç), Çürüksulu Mahmut Paşa.

  Söylev'den Konu Başlıkları [değiştir]Anadolu'nun durumu ve kurtuluş çareleri
  Milli teşkilatların kurulması ve kongreler
  İstanbul hükumeti ile ilişkiler
  Milli teşkilatın yeniden düzenlenmesi
  Misak-ı Milli ve gelişmeler
  Büyük Millet Meclisi'nin toplanması
  İsyanlar ve Doğu cephesindeki gelişmeler
  Düzenli orduya geçme kararı
  İstanbul hükumetinin Ankara ile temas arayışları
  Batı cephesindeki gelişmeler ve Birinci İnönü Muharebesi
  Londra Konferansı ve İkinci İnönü Muharebesi
  Sakarya Meydan Muharebesi ve müteakip gelişmeler
  Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Savaşı, Mudanya Mütarekesi
  Lozan Barış Konferansı ve Saltanatın kaldırılması, Hilafet meselesi
  Halk Fırkası'nın kuruluş ve Lozan Barış Anlaşması ve müteakip gelişmeler
  Cumhuriyetin ilanı
  Hilafetin kaldırılması
  Mustafa Kemal'e karşı 'muhalefet', 'Paşalar meselesi' ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
  Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Gençliğe hitabesi[4]

  Söylev Hakkında Atatürk, gençliğe hitabında, nutkun felsefesi hakkında ipuçları vermektedir.

  Atatürk, Nutuk ile geçmişi anlatıp aynı zamanda gelecekte düşebileceğimiz tehlikeleri önceden sezmemiz için alınacak derslerden bahsetmektedir.

  Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı dönemi'ni birinci ağızdan aktardığı, Cumhuriyet tarihi açısından önemli bir eserdir.


  Bazı sayfalarda açıkça belirttiği "sonraki yıllarda durumun kolay ve açıkça değerlendirilmesi için bu kadar ayrıntıya yer verilmiştir" sözü ile Atatürk Kemalist ideoloji'ye göre ileri görüşlülüğünü bir kere daha ortaya koymuş olduğu kabul edilir..


  Atatürk'ün yetiştiği dönemde kullanılan söz dağarcığı ve tümce yapısı bakımından ulusal edebiyat devrinin temsil ettiği dildir. Klâsik Osmanlıca'ya göre oldukça sadeleştirilmiştir. O devirde kullanılan Arapça ve Farsça sözcükler ve bu dillerden alınan kurallarla oluşturulan tamlamalar, devlet dilinde kullanımından dolayı Söylev'e girmiş sözcükler nedeniyle dili günümüze göre oldukça ağırdır. Dil kullanılırken anlatılan duruma göre bazen kısa ve keskin tümceler bazen de uzun ve hareketli söyleyişlere yer verilmiştir.


  Kaynaklar ]Mustafa Kemal Atatürk Söylev
  Sinan Meydan Nutuk'un Deşifresi
  Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek-Parti Yönetiminin Kurulması, Yurt Yayınları, İstanbul, 1981.
  Taha Parla, Türkiye'de Siyasal Kültürün Resmi Kaynakları - Cilt 1: Atatürk'ün Nutuk'u, İletişim Yayınları, İstanbul, 1991
  ^ Nutuk'un Deşifresi, Sinan Meydan, Truva Yayınları [kaynak belirtilmeli]
  ^ Mete Tunçay, Türkiye'de Tek Parti Yönetimi'nin Kurulması: 1923-1931, Yurt Y. Ankara 1983, s. 174, 178.
   
  Son düzenleme: 23 Temmuz 2008