ordumuza sonsuz teşekkür

Konusu 'Tebrik, Teşekkür Ediyorum /:)' forumundadır ve çokoprens tarafından 24 Ekim 2007 başlatılmıştır.

  24 Ekim 2007
  Konu Sahibi : çokoprens
 1. çokoprens

  çokoprens iki prens annesi Üye

  Katılım:
  24 Nisan 2007
  Mesajlar:
  2.776
  Beğenildi:
  7
  Ödül Puanları:
  106
  ORDUMUZ GURURUMUZDUR


  Vatanına, özgürlüğüne ve şerefine büyük önem
  veren Türk Milleti'nin, milli varlığı ve istiklali uğruna
  gösteremeyeceği kudret, yapamayacağı fedakârlık yoktur.
  Fedakâr Türk evlatlarının her kademesinde görev aldığı Türk
  Ordusu, geçmişte olduğu gibi günümüzde de tüm dünya tarafından
  örnek gösterilmektedir. Ordumuz, Türk ulusunun varlığının
  teminatıdır. Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu ve dünyanın
  terazisinde dengeyi muha*faza edebilecek bir coğrafyada
  bulun*duğunu unutmamak gerekir.

  Milletimiz askerliği kutsal bir görev saymış, asker
  ocağını "peygamber ocağı" olarak bilmiştir. Bu kutsiyet
  duygusu bugün de tüm canlılığıyla sürmektedir. Batılı
  ülkelerde askerlik para kazanmak için girilen bir "meslek"
  iken, Türk gençleri için seve seve yapılan bir "vatan
  hizmeti"dir. Bölücü terör örgütüne karşı yürütülen çetin
  mücadele, bu bilinçle kazanılmıştır. Bu bilincin sürekli
  olarak ayakta tutulması ve yeni nesillere aynı coşkuyla
  aktarılması ise, devletimizin gücü ve bekası açısından son
  derece önemli bir meseledir. Bu gerçek göz önünde
  bulundurulursa, TSK ile devletin diğer kurumlarının arasını
  açmaya çalışan ve hatta sanki TSK'ni Türk milletinin
  değerlerinden uzakmış gibi göstermeye çalışan dış kaynaklı
  telkinlerin sinsi bir planın parçası olduğu anlaşılır. TSK,
  Türk Milleti'nin içinden çıkmış kahraman vatan evlatlarından
  oluşmaktadır ve Türk Milleti'nin değer, inanç ve ideallerinin
  hepsi TSK tarafından paylaşılmakta ve temsil edilmektedir.
  Unutulmamalıdır ki, Türkiye, dünyanın çok sorunlu, istikrarsız
  ve kritik bir bölgesinde yer almaktadır. Bu bölgede bir
  ülkenin güvenli, istikrarlı, müreffeh ve baki olabilmesi için,
  büyük bir askeri güce sahip olması gerektiği aşikârdır.
  Irak'taki savaş ve bu savaşla birlikte bir kez daha gündeme
  gelen Kuzey Irak meselesi, kahraman ordumuzun gücünün ve
  basiretinin ülkemizin en büyük güvencesi olduğunu bizlere bir
  kez daha hissettirmiştir.


  Her Türk evladı Kahraman Ordumuzun Kurtuluş
  Savaşı'nda verdiği mücadeleden haberdardır. Sayıca az olan
  ordumuz çektiği büyük sıkıntılara rağmen vatanını korumak için
  var gücüyle savaşmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren
  herkes ülke savunması için ölümü göze almış ve birçoğu da
  verdiği mücadelede şehit düşmüştür. Ama sonuçta zafer, bu
  yürekliliği gösteren Türk Milletinin ve Ordusunun olmuştur.

  Günümüzden yaklaşık 90 yıl önce topraklarımız, onu parçalamak
  isteyen düşmanların işgali altındaydı. Bu düşmanlar, içten ve
  dıştan yürüttükleri sinsi faaliyetlerle ülkemizin yönetimini
  ele geçirmeye çalışıyorlardı. 1. Dünya Savaşı'nda birçok
  cephede savaşmış Türk halkı oldukça güç durumdaydı. Açlık ve
  hastalıkların her köşeyi sardığı yurdumuzda, bir Kurtuluş
  Savaşı vermek imkânsız gibi gözüküyordu. Bu şartları gören ve
  ulusumuza son darbeyi vurmak isteyen düşman birlikleri hiç
  ummadıkları bir şekilde karşılık bulacaklardı. Sabırlı,
  tevekküllü, ümit var, fedakâr ve doğuştan asker Türk milletini
  göz ardı eden düşman birlikleri, kendilerinden emin bir
  şekilde başladıkları işgal girişimlerini, canlarını kurtarmak
  için topraklarımızdan kaçarak sonlandıracaklardı. Büyük Önder
  Atatürk öncülüğünde sürdürülen Kurtuluş Mücadelesi, Türk
  Ordusunun büyüklüğünü dost düşman herkese göstermiştir.
  Türklerin birçok özellikleri yanında en çok belirmiş olan yönü
  iyi bir asker olmasıdır. Çok eski devirlerden beri çeşitli
  adlarda kurulmuş olan Türk Devletinin temeli düzenli bir
  askeri teşkilata dayanır. Askerlik ilk önce Türklerde milli
  bir görev sonra bir meslek olmuştur. Türkler, mükemmel askeri
  kuruluşları ve değerli komutanları sayesinde varlığını ve
  bütünlüğünü dünyaya tanıtmıştır. Türk askeri cesur, feragat
  sahibi, disiplinli ve saygılıdır.

  Kanuni devrinde Avusturya sefiri olarak İstanbul'da bulunan
  Büsbek (Busbecq), Türk askerlerinden ve ordu kuruluşlarından
  şöyle söz eder;

  "Türkler, sefer esnasında sabırlı, tahammülü ve iktisatla
  hareket ederler.
  Türk sistemini kendi sistemimizle mukayese edince istikbalin
  başımıza getireceği şeyleri düşünerek titriyorum. Bu ordu
  galip gelecek ve payidar olacak, biz ise mahvolacağız. Çünkü
  Türkler hiç sarsılmamış kuvvete sahip oldukları gibi,
  kendilerine has zafer itiyatları, meşakkatlere tahammül
  kabiliyeti, intizam, disiplin, kanaatkârlık ve uyanıklık var."
  Son yüzyıllarda uğradığımız yenilgiler Türk askerinin değil,
  değersiz komutanların ve bozuk devlet kuruluşunun eseridir.
  Nitekim Birinci Dünya Savaşında küçümsenen Türk ordusunun
  çeşitli cephelerde gösterdiği başarılar, Türk askerlik ruhunun
  kahramanca bir görüntüsüdür. Yine Türk askerlik ruhunun
  ölmezliğini bilmeyen yabancılar, İstiklal Savaşındaki
  zaferimizi "Türk mucizesi" diye adlandırdılar. Tarihin bilinen
  en eski düzenli ordusunu Türkler kurmuştur. Doğuştan bir
  askeri zekâ ve kabiliyete sahip olan Türklerin ismi, tarih
  boyunca “asker” kelimesiyle bir arada kullanılmıştır. Bu
  yüzdendir ki; “Her Türk asker doğar!” terimi yabancı
  milletlerin bile kabullendiği bir cümle olmuştur. Milli
  varlığımızın teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Ulu Önder
  Atatürk'ün izinde emin adımlarla ilerlerken onun kendisine
  miras bıraktığı üstün seciyeyi, kişilik ve ahlak özelliklerini
  de büyük bir gurur ve liyakat la üzerinde taşımaktadır. Bu
  değerli emaneti gelecek nesillere aktarmayı şerefli bir görev
  kabul etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, iç ve dış
  düşmanlara karşı, ülkemizin varlığının ve bekasının en büyük
  teminatıdır. Bu şerefli kurum, milli varlığımızı korumak için
  yüz binlerce şehit vermiş, tarihi şanlı zaferlerle dolu bir
  ordunun mirasçısıdır. Yüksek karakterini ve üstün seciyesini
  Türk'ün ayak bastığı her karış toprakta tarih boyunca
  ispatlamıştır Kurtuluş Savaşı Türk Milleti'nin tarihinde bir
  altın sayfadır. Ancak Türk'ün tarihi bunun gibi daha pek çok
  kahramanlıklarla doludur. Türk Milleti dünya tarihine
  damgasını vurmuş şanlı bir millettir. Asırlar boyunca üç
  kıtada eşsiz devletler kurmuş, ayak bastığı her yere barış,
  adalet ve medeniyet götürmüş, dünya milletlerine örnek
  olmuştur. Türk Milleti'nin devlet kurma ve yönetmedeki
  yeteneğini kavrayabilmek için Türk Milleti'nin medeniyet ve
  kültürünü, üstün ahlakını, vatan ve millet anlayışını, idari
  ve askeri yapılanmasını iyi tanımak gereklidir. Türk Orduları
  tarih boyunca tüm milletlere örnek olmuştur. Düşmanlarına
  korku, dostlarına ise güven vesilesi olan Türk askeri bugün de
  üstün vasıflarıyla tüm dünyaya örnektir Tarih boyunca Türk
  Orduları diğer tüm milletlerin hem imrendikleri hem de
  çekindikleri bir güç olmuştur. Türk askeri, düşmanlarına
  korku, dostlarına ise büyük güven vermiştir. Bu güven Büyük
  İslam âlimi İmam-ı Azam tarafından "Kılıç, Türklerin elinde
  bulunduğu sürece senin dinine zeval yoktur" şeklinde dile
  getirilmiştir. Bu sözle İmam-ı Azam, Türk askeri yeryüzünde
  bulunduğu sürece İslam Dinine kimsenin zarar veremeyeceğine
  işaret etmiştir.
  Türk Milleti sahip olduğu güçlü ordular sayesinde tarih
  boyunca çok güçlü devletler kurmuştur. Şöyle bir
  ansiklopedileri karıştırdığımızda görüyoruz ki Türklerin tarih
  boyunca 180'e yakın devlet kurup birçok başarıya imza
  atmıştır.
  Ordumuz, halkına verdiği güven ve gururla dünyada Türk Silahlı
  Kuvvetleri olarak şanlı tarihiyle yerini almaktadır. Büyük bir
  görev aşkıyla bu emaneti alan Türk Silahlı Kuvvetleri,
  Atatürk'ün çizdiği yolda emin adımlarla taviz vermeden şerefle
  yürümekte, Türk Milleti'nin bekasına ve bağımsızlığına karşı
  gelişen, gizli ve açık her türlü tehditle mücadele etmektedir

  Atatürk'ün Türk Ordusuna Son Mesajı;

  Zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan, her zaman
  zaferle beraber medeniyet nurlarını taşıyan kahraman Türk
  Ordusu;
  Memleketini en buhranlı ve müşkül anlarda zulümden, felaket ve
  musibetlerden ve düşman istilasından nasıl korumuş ve
  kurtarmış isen Cumhuriyetin bugünkü feyizli devrinde de
  askerlik tekniğinin bütün modern silah ve vasıtaları ile
  mücehhez olduğun halde vazifeni aynı bağlılıkla yapacağına hiç
  şüphem yoktur.
  Bugün, Cumhuriyetin on beşinci yılını mütemadiyen artan büyük
  bir refah ve kudret içinde idrak eden büyük Türk milletinin
  huzurunda kahraman ordu, sana kalbi şükranlarımı beyan ve
  ifade ederken büyük ulusumuzun iftihar hislerine de tercüman
  oluyorum.

  Türk vatanının ve Türklük camiasının şan ve şerefine dâhili ve
  harici her türlü tehlikelere karşı korumaktan ibaret olan
  vazifeni her an ifaya hazır ve amade olduğuna benim ve büyük
  ulusumuzun tam bir iman ve itimadımız vardır. Büyük ulusumuzun
  orduya bahşettiği en son sistem fabrikalar ve silahlar ile her
  türlü vazifeyi ifaya müheyya olduğunuza eminim. Bu kanaatle
  kara, deniz ve hava ordularımızın kahraman ve tecrübeli
  komutanları ile subay ve eratını selamlar ve takdirlerimi
  bütün ulus muvacehesinde beyan ederim.
  Büyük Önder Atatürkün, "Ordumuz; Türk topraklarının ve
  Türkiye idealini tahakkuk ettirmek için sarf etmekte olduğumuz
  sistemli çalışmaların yenilmesi imkânsız teminatıdır"
  ifadesiyle de dikkat çektiği gibi, Ordumuz varlığımızın en
  önemli güvencesidir. Şanlı Ordumuz, milli varlığımızı korumak
  için yüz binlerce şehit vermiş, tarihi şanlı zaferlerle dolu
  bir ordunun mirasçısıdır. Ve bu mukaddes ordu, Türk
  Milleti'nin sahip olduğu üstün seciyeyi büyük bir gurur ve
  liyakat la en güzel şekilde üzerinde taşımaktadır. Şerefli
  Ordumuz yüksek karakterini tarihin her döneminde tüm dünyaya
  ispatlamıştır. Ordumuz bugüne kadar, hiçbir karşılık
  beklemeksizin memleketimizin ve milletimizin hayrını,
  güvenliğini ve bütünlüğünü gözetmiş; tüm kurumlarıyla
  Cumhuriyetimizin savunucusu olmuştur

  Tarih boyunca "Öleni görüp, üç dakikaya kadar kendisinin de
  öleceğini bilip, en ufak bir fütur (yılgınlık) bile
  göstermeyip; sarsılmadan! Okumak bilenler ellerinde Kuran'ı
  Kerim, Cennete girmeye hazırlandığı. Bilmeyenler, kelime-i
  şahadet getirerek ölüme yürüdüğü Bir örnek yoktur. Bu, Türk
  askerlerindeki ruh kuvvetini gösteren, şaşılacak ve övülecek
  bir misaldir. Emin olmalıyız ki, Çanakkale muharebesini
  kazandıran bu yüksek ruhtur.

  Bu ruha sahip bir milletin evlatları olarak bizler sahip
  olduğumuz tüm güzel değerlerimize önce evlatlarımıza, ailemize
  ve toplumumuza sonrada her Türkün kutsal bildiği vatanımıza ve
  bu vatanın muzaffer bekçileri ordumuza sahip çıkmalı onları
  korumalı yıpranıp güçsüz düşmesine sebep olacak her türlü
  davranış eylem ve sözden uzak durmalıyız.

  Yazar & Kaynak: Nevzat ERDAĞ


  ordumuza, komutanlarımıza, askerlerimize, o askerleri doğuran eli öpülesi analarımıza SONSUZ TEŞEKKÜR
   
 2. 25 Ekim 2007
  Konu Sahibi : çokoprens
 3. eda_eda

  eda_eda Guest

  asena abla çok doğru yazmışsın..gerçektende rahat uyuyorsam askerimizin sayesinde..komutanlarımızın sayesinde..ülkemde güvendiğim tek birim ordumuz Allah başımızdan eksik etmesin..Cumhuriyetimiz önce onlara sonra bizlere emanet...
   
 4. 1 Kasım 2007
  Konu Sahibi : çokoprens
 5. bersu

  bersu Popüler Üye Üye

  Katılım:
  4 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  1.177
  Beğenildi:
  1
  Ödül Puanları:
  146
  Allah canla başla canlarını ortaya koyan askerlerimize en iyi şeyleri nasip etsin.Ordumuzu da başımızdan eksik etmesin.Böyle rahat uyuyosak evimizde,güvenlik birimlerimizin ve askerlerimizin sayesinde.
   
 6. 8 Kasım 2007
  Konu Sahibi : çokoprens
 7. ayhandan

  ayhandan Aktif Üye Üye

  Katılım:
  12 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  18
  Beğenildi:
  1
  Ödül Puanları:
  76
  emeğine sağlık çok güzeldi
   
 8. 8 Kasım 2007
  Konu Sahibi : çokoprens
 9. UzmaN

  UzmaN Popüler Üye Üye

  Katılım:
  19 Şubat 2007
  Mesajlar:
  5.097
  Beğenildi:
  8
  Ödül Puanları:
  146
  Tüm şaşa,taktir,teşekkürler ordumuz içindir..Asttı ve üsttü ile tüm ordu mensubu kardeşlerimize dua ve teşekkür gönderiyorum..Allah her daim yanlarında olsun,değil kahpe bir kurşun,küçük çakıl taşlarına bile rastlamasınlar..
  Güç,kalite,zafer,ihtişam,merhamet ve insanlık timsali Türk Ordusuna tüm taktir ve teşekkürler feda olsun..
   
 10. 8 Kasım 2007
  Konu Sahibi : çokoprens
 11. çokoprens

  çokoprens iki prens annesi Üye

  Katılım:
  24 Nisan 2007
  Mesajlar:
  2.776
  Beğenildi:
  7
  Ödül Puanları:
  106
  her ne kadar son günlerde türk ordusunun gücü ve imajı birtakım olaylarla yıpratılmaya çalışılsa da ordumuza saygımız ve sevgimiz sonsuzdur, dünyada bu kadar yürekli, bu kadar vatansever ordu bulunmamaktadır.

  HEPİMİZ MEHMET'İZ
   
 12. 10 Kasım 2007
  Konu Sahibi : çokoprens
 13. DERXIXNDENXIXZ

  DERXIXNDENXIXZ aşka aşığım bal gibi... Üye

  Katılım:
  28 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  616
  Beğenildi:
  1
  Ödül Puanları:
  86
  makus talihimizi muzaffer geleceğe dönüştürerek çağdaş yaşamımızı ve cumhuriyetimizi kuran başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere genç cumhuriyetin bütün asker kadrolarına, ülkemizin bağımsızlığını ve huzurunu korumak için canını,aklını,bilgisini,görgüsünü,emeğini ve enerjisini fedakarca ortaya koyan Cumhuriyetin Muzaffer ordusunun tüm fertlerini ve onu canı gibi seven asker-millet Türk ulusunu şükranla hürmetle ve muhabbetle selamlamak isterim
   
 14. 10 Kasım 2007
  Konu Sahibi : çokoprens
 15. misty

  misty Popüler Üye Üye

  Katılım:
  10 Aralık 2006
  Mesajlar:
  1.532
  Beğenildi:
  3
  Ödül Puanları:
  106
  [youtube]CEF3E2nSD4I[/youtube]
   
 16. 11 Kasım 2007
  Konu Sahibi : çokoprens
 17. ngs2007

  ngs2007 Aktif Üye Üye

  Katılım:
  15 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  730
  Beğenildi:
  1
  Ödül Puanları:
  86
  Orgeneral Yaşar Büyükanıt,dtp yi kastederek,"O partinin adını bile ağzıma almak istemiyorum" dedi.

  Helal olsun sana paşam,işte şerefli ve asil Türk Askeri.Sizi tebrik ediyorum.
   
 18. 11 Kasım 2007
  Konu Sahibi : çokoprens
 19. ftmdgn

  ftmdgn Aktif Üye Üye

  Katılım:
  16 Mart 2007
  Mesajlar:
  223
  Beğenildi:
  1
  Ödül Puanları:
  86
  Sorguları tamamlanan 8 asker Van'daHakkari'nin Dağlıca bölgesinde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 8 asker, çıkarıldıkları Van Askeri Mahkemesi tarafından tutuklandı.

  Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı'na çıkarılan 8 asker, "Suçun vasıf ve mahiyeti askeri disiplini aşırı derecede sarsmış olması, Büyük zararlar doğuran emre itaatsizlikte ısrar suçunun işlendiğini gösteren kuvvetli delilerin bulunması ve izinsiz olarak başka ülkenin topraklarına geçmek" gerekçeleriyle tutuklu yargılanacak.

  Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı'nca yapılan soruşturmadan sonra Van'a gönderilen 8 asker, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı'na çıkarıldı. İfadelerine yeniden başvurulan 8 asker, "Suçun vasıf ve mahiyeti askeri disiplini aşırı derecede sarsmış olması, büyük zararlar doğuran emre itaatsizlikte ısrar suçunun işlendiğini gösteren kuvvetli delilerin bulunması ve izinsiz olarak başka ülkenin topraklarına geçmek" suç ve gerekçeleriyle tutuklanma talebiyle Askeri Mahkeme'ye sevk edildi.

  Askeri Mahkeme 8 askerin ifadelerini aldıktan sonra, tutuku yargılanmalarına karar verdi. Tutuklanan askerler Van Askeri Cezaevi'ne gönderildi.
  Van Barosu tarafından görevlendirilen Av. Ramazan Korkmaz, sanık askerlerin ifadelerinde söz konusu suçlamaları reddettiğini ve emre ittiatsızlık yapmadıklarını belirttiklerini söyledi.  [​IMG]

  KAÇIRILANLARIN BİRİSİ TÜRK BAYRAĞI YAKMAKTAN;BİRİSİ PKK YA YARDIM YATAKLIKTAN ; BİRİSİNİN AİLESİ OLDUĞU GİBİ PKK YA YARDIM YATAKLIKTAN SABIKALI.TUTUKLAMA GEREKÇESİNDE EMRE ISRARLA İTAATSİZLİK,İZİNSİZ YURT DIŞINA ÇIKMA GİBİ SEBEPLER VAR.VE BUNLARIN KUVVETLİ DELİLLERLE İSPATLANDIĞI SÖYLENİYOR.NİYE TUTUKLANDIKLARINI DÜŞÜNÜN ARTIK.

  YAA BİR DÜŞÜNÜN 12 ASKER ŞEHİT 16 ASKER YARALI,SAATLERCE SÜREN BİR ÇATIŞMA VAR VE BU 8 ASKER BURUNLARI BİLE KANAMADAN ESİR DÜŞÜYOR.SİZCE NEDEN????


  TSK sonsuz teşekkürler