SPK Lisanslama

Konusu 'Ekonomi-Finans-Borsa' forumundadır ve vicdan tarafından 23 Mayıs 2008 başlatılmıştır.

  23 Mayıs 2008
  Konu Sahibi : vicdan
 1. vicdan

  vicdan ~ справе&#1076 Üye

  Katılım:
  20 Kasım 2006
  Mesajlar:
  1.101
  Beğenildi:
  3
  Ödül Puanları:
  106
  Açıklamalı sorularla bilgilerimizi tazelyelim yerimseniben
   
 2. 23 Mayıs 2008
  Konu Sahibi : vicdan
 3. vicdan

  vicdan ~ справе&#1076 Üye

  Katılım:
  20 Kasım 2006
  Mesajlar:
  1.101
  Beğenildi:
  3
  Ödül Puanları:
  106
  Takas ve Operasyon


  SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ortakları arasında değildir?

  A) İstanbul Altın Borsası
  B) İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
  C) İMKB
  D) Türk Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği
  E) Eximbank
  ÇÖZÜM: 21.09.2001 tarihinde tüzel kişilik kazanan Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kurucu ortaklan, İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş., İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği, İstanbul altın Borsası ve Takasbank temsilcisidir. Merkezi Kayıt Kuruluş üyeleri, aracı kuruluşlar, ihraçcılar ve hesap temcilerinden oluşur.
  Doğru Cevap E şıkkıdır.

  SORU 2: Aşağıdakilerden hangisinin devri ciro ve senedin teslimi ile gerçekleşir?
  A) Hamiline yazılı hisse senetleri
  B) Nama yazılı hisse senetleri
  C) Depo sertifikası
  D) Bono
  E) Hiçbiri
  ÇÖZÜM: Ticaret kanunda nama yazılı hisse senetlerinin devri ciro ve senedin teslimi ile gerçekleşir. Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri teslim ile gerçekleşir.
  Doğru Cevap B şıkkıdır.

  SORU 3: Hisse senedinin doğal afet veya insan fiiliyle hamilin iradesi dışında senedin elden çıkması veya kullanılamaz hale gelmesi durumu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hisse senedinin devri
  B) Hisse senedinin zayii
  C) Hisse senedinin iptali
  D) Hisse senedinin mülkiyet devri
  E) Hiçbiri
  ÇÖZÜM: Kıymetli evrak olan hisse senetlerinde hak ile senet sıkı sıkıya birbirine bağlıdır. Hisse senedi zayi edildiğinde TTK'daki ödeme yasağı ve iptal prosedini uygulanarak hak ile senet arasındaki bağlılık mahkeme kararıyla kaldırılır. Doğru Cevap B şıkkıdır.

  SORU 4: Senedin kimin elinde olduğu bilinmiyorsa hamiline yazılı senetlerin iptal yöntemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Başvuru dilekçesiyle mahkemeye müracaat edilir.
  B) Hisse senedi çalınmış ise ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
  C) Davacının sadece zilyetliğini ispat etmesi yeterlidir.
  D) Hamil istirdat davası açacaktır.
  E) İyiniyetli hak sahipleri için Türk Ticaret Sicili gazetesinde üç kez ilan edilir.
  ÇÖZÜM: Senedin kimin elinde olduğu biliniyorsa senedi zayi eden hamil, önleyici tedbir aldıktan sonra, senedin kimde olduğunu biliyorsa istirdat davası açacaktır. Doğru Cevap D şıkkıdır.

  SORU 5: Takasbank saklama hesaplarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Saklama hesaplan havuz hesabı ve müşteri alt hesaplarından oluşur.
  B) Aracı kuruluşlar kullanıcı kodu ve şifrelerini kullanarak hesaplarını takip edebilirler.
  C) Takas işlemleri saklama havuz hesaplan kullanılarak gerçekleştirilmek-zorundadır.
  D) Aracı kuruluşlar Takasbank sisteminde müşterileri için alt hesaplar açmak zorundadırlar.
  E) Aracı kuruluşlar tarafından alınan menkul kıymetler havuz hesabına aktarılmadan direkt müşteri alt hesabına aktarılır.
  ÇÖZÜM: Aracı kuruluşlar tarafından alınan menkul kıymetler, müşteri alt hesaplarında saklanması gerektiğinden bu kıymetleri takas gününde takas hesabından saklama havuz hesabına aktarılması ve havuz hesabından da ilgili müşteri alt hesaplarına aktarılması gerekir.
  Doğru Cevap E şıkkıdır.

  SORU 6: Saklama merkezine teslim edilen ve aynı cinsten bütün menkul kıymetlerin birarada saklanması yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mislen saklama
  B) Aynen saklama
  C) Ayrı bir kasada saklama
  D) Nakit kasasında saklama
  E) Hiçbiri
  ÇÖZÜM: Mislen saklama yönteminde saklama merkezine teslim edilen aynı cinsten bütün kıymetler birarada (havuzda) saklanır. İade aynen değil mislen yapılır.
  Doğru Cevap A şıkkıdır.

  SORU 7:
  l. Yıpranmamış
  II. Yargı merciilerince üzerine tedbir konulmamış
  III. iptal edilmemiş
  IV. İtfa edilmemiş
  V. Anapara ödeme süresi geçmemiş
  Yukarıdakilerden hangisi saklamaya kabul edilecek menkul kıymetlerin özellikleri arasındadır?
  A) I, II ve V
  B) I, II, III, IV ve V
  C) Yalnız V
  D) I, II, IV
  E) Yalnız III
  ÇÖZÜM: Bu özelliklere sahip olmayan menkul kıymetler saklama merkezi tarafından kabul edilmez.
  Doğru Cevap B şıkkıdır.

  SORU 8: Teslim alınan menkul kıymetin sahte, yasaklı veya eksik olduğunun anlaşılması halinde sorumluluk kime aittir?
  A) Aracı kuruma
  B) Takasbanka
  C) Menkul kıymeti teslim alan
  D) Menkul kıymeti saklama merkezine en son teslim eden müşteriye
  E) Hiçbiri
  ÇÖZÜM: Sorumluluk, menkul kıymeti saklama merkezine en son teslim eden müşteriye aittir.
  Doğru Cevap D şıkkıdır.

  SORU 9: Aşağıdakilerden hangisi kıymet saklama işlemlerinde kullanılan saklama kasalarından değildir?
  A) Kıymet alma kasası
  B) Kıymet verme kasası
  C) Saklama kasası
  D) İstinye kasa
  E) Nakit kasa
  ÇÖZÜM: Nakit kasası yoktur. Doğru Cevap E şıkkıdır.

  SORU 10: Müşteri ismine saklama sistemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) İMKB üyesi aracı kurumlar ve bankalar Takasbank müşterileri adına hesap açtırmak zorundadır.
  B) Aracı kurum ve bankaların müşterilerinin kimlik bilgilerim Takasbank'a iletmesiyle "Takasbank Sicil Numarası" oluşturulur.
  C) Alo Takas numarası O 212 315 22 22'dir.
  D) Yeni açılan hesaplara ait kimlik bilgilerinin Takasbank'a iletilmesi süresi 30 gündür.
  E) Aracı kurumların müşterileri adına Takasbank'ta hesap açtırmaları isteğe bağlıdır.
  ÇÖZÜM: İMKB üyesi tüm Aracı Kurum ve Bankalar Takasbank nezdinde saklamak zorunda oldukları hisse senetlerini bu kıymetlerin sahibi olan müşterileri adına Takasbank sisteminde alt hesaplar açarak izlemek zorundadırlar.
  Doğru Cevap E şıkkıdır.

  SORU 11: Takasbank borsa para piyasasıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Saat 16:3°'a kadar kapatılan borçlar için 2 katı kadar temerrüt faizi uygulanır.
  B) Saat 16:3°'a kadar kapatılan borçlar için temerrüt faizi üst sınırı 1.000.000.000 TL + BSMV'dir.
  C) Temerrüt sayısı 5 - 8 olan aracı kuruluşa 5 işgünü işten uzaklaştırma cezası verilir.
  D) Alıcı ve satıcı aracı kuruluşlardan anaparanın % 0,002 (yüzbinde ikisi) oranında komisyon + BSMV alınır.
  E) Takasbank Borsa Para piyasasında işlem yapılacak minimum tutar 10 milyar TL olup emir tutarı l milyarın katları olarak artar.
  ÇÖZÜM: TBPP'da işlem yapılacak minimum tutar 5 milyar TL'dir. 10 milyar değildir. Emir tutan l milyon katları olarak artar.
  Doğru Cevap E şıkkıdır.

  SORU 12: Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Yatırımcı blokaj hesabı; yatırımcının sicil numarası ve sicil şifresini kullanarak Alo - Takas aracılığı ile bloke koyduğu hisse senedi miktarını gösteren hesaptır.
  B) Satış blokajı hesabı; yatırımcı tarafından satıldığı gerekçesi ile ilgili aracı kuruluş tarafından takas gününe kadar üzerlerine blokaj uygulanan hisse-senedi miktarını gösteren hesaptır.
  C) Menkul kıymet sahipleri sattıkları, menkul kıymetler üzerine de blokaj koyabilirler.
  D) Teminat hesabı; yatırımcıların Aracı kuruluştan kullandığı kredi karşılığı olarak vermiş oldukları ve aracı kuruluş tarafından teminat hesabına aktarılmış hisse senedi miktarını gösteren hesaptır.
  E) Portföy yönetim hesabı; Portföy yönetim şirketleri ve portföy yönetimi yetkisi olana Aracı kuruluşların kullandıkları ve portföy yönetimine konu olan bakiyelerin izlendiği hesaptır.
  ÇÖZÜM: Menkul kıymet sahipleri sattıkları menkul kıymetler üzerine blokaj koyamazlar. Menkul kıymet sahiplerinin sattıkları menkul kıymetler satış blokajı hesabına alınır.
  Doğru Cevap C şıkladır.

  SORU 13:
  I. Netleştirme
  II. Teslim Karşılığı Ödeme
  III. Kaydi Takas
  IV. Merkezi Takas
  V. Aynı gün valörlü işlemler
  Yukarıdakilerden hangisi takas prensipleri arasında yer alır?
  A) I, II ve III
  B) I,II,V
  C) I, II, III, IV ve V
  D) I ve II
  E) Yalnız IV
  ÇÖZÜM 13: Hepside takas prensipleri arasında yer alır. Doğru Cevap C şıkkıdır.

  SORU 14: Aracı kuruluşların takas merkezine olan borçlarını kapatmadıkça, takastan alacaklarının nezdine ödenmez prensibine ne denir?
  A) Teslim Karşılığı Ödeme
  B) Netleştirme
  C) Kaydi Takas
  D) Aynı gün valörlü işlem
  E) Merkezi Takas
  ÇÖZÜM: Aracı kuruluşlar takas merkezine olan borçlarını kapatmadıkça, takastan olan alacakları kendilerine ödenmez. Borcun kısmen kapatılması halinde alacak, kapatılan borca orantılı olarak ödenir.
  Doğru Cevap A şıkkıdır.

  SORU 15: "NORM mesajı" TETS (Takasbank Elektronik Fon Transferi sisteminde kullanılan ne tür bir mesajdır ve ne anlama gelir?
  A) Nakit içerikli mesajdır. "İsme" giden nakit transferleridir.
  B) Nakit içerikli olmayan mesajdır, "Hesaba" giden nakit transfer mesajlarıdır.
  C) Menkul kıymet içerikli mesajdır, "Haber" nitelikli olarak mesajlardır.
  D) Nakit içerikli olmayan mesajlardır, "İsme" giden nakit transferleridir.
  E) Nakit içerikli mesajdır; ihalelerde TCMB'ye tebliğ verilirken kullanılan mesajlardır.
  ÇÖZÜM: NORM mesajı nakit içerikli bir mesajdır ve "İsme" giden nakit transferleridir. Doğru Cevap A şıkkıdır.

  SORU 16:
  l. Takasbank'a yazılı talimat verebilirler.
  II. Takasbank'a EFT mesajı gönderebilirler
  III. Kendi/ofislerinde bulunan terminallerden virman işlemlerini gerçekleştirebilirler.
  IV. Fax çekebilirler.
  Aracı kuruluşlar virman işlemini yukarıdaki yıllardan hangisiyle yapamazlar?
  A) I, II ve III
  B) I, II ve IV
  C) yalnız IV
  D) I, II, III ve IV
  E) yalnız I
  ÇÖZÜM: Virman işlemi, hisse senetlerinin bir aracı kuruluşun saklama havuz hesabından diğer bir aracı kuruluşun saklama havuz hesabına aktarımım ifade eder. Virman yapmak isteyen aracı kuruluşlar;
  - Takasbank'a yazılı talimat verebilirler.
  - Takasbank'a EFT mesajı gönderebilirler.
  - Kendi ofislerinde bulunan terminallerinden virman işlemlerini gerçekleştirebilirler.
  Doğru Cevap A şıkkıdır.

  SORU 17:
  I. Nakden
  II. Başka bir bankadan EFT
  III. Takasbank nezdindeki başka bir hesaptan virman
  IV. Diğer piyasalardan olan alacakların mahsubu
  Yukarıdaki yollardan hangisi ile Aracı Kuruluşlar, Takasbank'a olan nakit borçlarını kapatabilirler?
  A) I, II, III, IV
  B) I ve II
  C) I, II, ve III
  D) yalnız I
  E) I ve II
  ÇÖZÜM: Hepside takas prensipleri arasında yer alır. Doğru Cevap A şıkkıdır.
   
 4. 23 Mayıs 2008
  Konu Sahibi : vicdan
 5. vicdan

  vicdan ~ справе&#1076 Üye

  Katılım:
  20 Kasım 2006
  Mesajlar:
  1.101
  Beğenildi:
  3
  Ödül Puanları:
  106
  Temel Finans Matematiği

  SORU 1: l yıllık dönemde %70 getiri sağlayan bir menkul kıymetin, ilgili dönemde %25 enflasyon gerçekleşmesi halinde reel getiri oranı % kaç olur?
  A) 25
  B) 30
  C) 36
  D) 45
  E) 70
  ÇÖZÜM:
  RGO = [(1 + %70) / (1 + %25)] - 1 = %36
  Doğru Cevap C'dir.

  SORU 2: A şahsı %60 kupon faiz oranlı bir tahvil satın almıştır, 1 yılda %28 reel geliri sağlandığına göre ilgili yılda gerçekleşen enflasyon oranı % kaçtır?
  A) 20
  B) 25
  C) 28
  D) 44,44
  E) 60
  ÇÖZÜM:
  RGO = [(Nominal Getiri Oranı - Enflasyon Oranı) / (1 + Enflasyon Oranı)]
  %28 = (%60-x) / (1+x)
  (l + x)%28 = %60-x
  0,28 + 0,28x = 0,60-x
  1,28x = 0,32
  x = 0,25
  Doğru Cevap B'dir.

  SORU 3: 2 yıl vadeli olarak ihraç edilmiş 6 ayda bir faiz ödemeli, yıllık %50 faiz oranlı, 100 000 000 TL nominal değerli bir tahvilin bir kupon faiz ödemesi kaç TL'dir?
  A) 23 750 000
  B) 25 000 000
  C) 47 500 000
  D) 95 000 000
  E) 100 000 000
  ÇÖZÜM: Tahvillerde faiz hesaplamaları ve anapara geri ödemeleri tahvilin nominal değeri üzerinden hesaplanır. Yıllık nominal faiz oram %50 ise, 6 ayda bir faiz ödemeli tahvilin, 6 aylık faiz oranı %50/2 = %25 olur. Buna göre l kupon faiz ödemesi = 100 000 000 x %25 = 25 000 000 TL'dir.
  Doğru Cevap B'dir.

  SORU 4: A şahsının ABC AŞ'ye ait 100 lot hisse senedi vardır. ABC AŞ. hisse senetlerinin nominal değeri 1000 TL olup, piyasa değeri 3000 TL'dir. ABC AŞ %50 nakit temettü dağıtma kararı aldığına göre A şahsının alacağı nakit temettü tutarı kaç TL'dir.
  A) 50 000
  B) 150 000
  C) 300 000
  D) 50 000 000
  E) 150.000.000
  ÇÖZÜM: Temettü ödemeleri nominal değer üzerinden hesaplanır.
  A şahsının elindeki hisse senetlerinin nominal değeri = 100 000 x 1000 = 100000000TL
  A şahsının alacağı temettü tutarı = 100 000 000 x %50 = 50 000 000 TL
  Doğru Cevap D'dir.

  SORU 5: A AŞ bu dönem 3000 TL temettü ödemesi yapmıştır. Temettü ödemelerinde her yıl % 10 artış beklenmekte olup, ortakların yatırımlarından bekledikleri getiri oranı % 50 olduğuna göre hisse senedinin bugünkü değeri kaç TL'dir?
  A) 6000
  B) 6600
  C) 7500
  D) 8250
  E) 9000
  ÇÖZÜM:
  =[3000(1+%10)] / (%50-%10)
  = 8250 TL.
  Doğru Cevap D'dir.

  SORU 6: B AŞ gelecek yıl 4000 TL temettü ödemesi yapacaktır. Temettü ödemelerinde her yıl %10 artış beklenmekte olup, ortakların yatırımlarından bekledikleri getiri oranı %50 olduğuna göre hisse senedinin bugünkü değeri kaç TL'dir?
  A) 8000
  B) 8800
  C) 9500
  D) 10000
  E) 11000
  ÇÖZÜM 23:
  4000 / (%50-%10) = 10,000 TL.
  Doğru Cevap D'dir.

  SORU 7: A firmasının hisse senetlerinin cari değeri 10000 TL olup, bu yıl ödenen temettü tutarı 5000 TL'dir. Ortakların yatırımlarından bekledikleri getiri oranı %65 olduğuna göre temettülerdeki artış oranı % kaçtır?
  A) 5
  B) 10
  C) 15
  D) 20
  E) 25
  ÇÖZÜM:
  10000= [5000(1+g)] / (%65-g)
  10 000 (%65 - g) = 5000 (1 + g)
  6500 - 10000g = 5000 + 5000g
  15000g = 1500
  g = %10
  Doğru Cevap B'dir.

  SORU 8: A firması hisse başına sürekli olarak 6000 TL temettü ödemektedir. Ortakların hisse senetlerinden bekledikleri getiri oranı %50 olduğuna göre hisse senedinin fiyatı kaç TL'dir?
  A) 3000
  B) 6000
  C) 9000
  D) 12000
  E) 15000
  ÇÖZÜM:
  6000/0,50=12,000 TL.
  Doğru Cevap D'dir.

  SORU 9: A firması imtiyazlı hisse senetlerine her yıl 4000 TL temettü ödemesi yapmaktadır. Firmanın imtiyazlı hisse senetlerinin cari değeri 5000 TL ise ortakların imtiyazlı hisse senedi yatırımlarından bekledikleri getiri oram % kaçtır?
  A) 50
  B) 60
  C) 75
  D) 80
  E) 125
  ÇÖZÜM:
  4000/5000 = %80
  Doğru Cevap D'dir.

  SORU 10: Bir firmanın özsermaye toplamının hisse senedi sayısına bölünmesi ile elde edilen değere ne ad verilir?
  A) Piyasa Değeri
  B) Defter Değeri
  C) Net Aktif Değeri
  D) Nominal Değer
  E) Tasfiye Değeri
  ÇÖZÜM:
  Defter Değeri = Özsermaye Toplamı / Hisse Senedi Sayısı
  Doğru Cevap B'dir.

  SORU 11: Hisse senedinin üzerinde yazılı değere ne ad verilir?
  A) Piyasa Değeri
  B) Defter Değeri
  C) Net Aktif Değeri
  D) Nominal Değer
  E) Tasfiye Değeri
  ÇÖZÜM: Hisse senedinin üzerinde yazılan değere Nominal Değer veya itibari değer adı verilir. Genellikle 1000 TL'dir.
  Doğru Cevap D'dir.

  SORU 12: A firmasının kaynak yapısı %40 özkaynak, %60 borçtur. Borçların faiz oranı %50, özkaynakların maliyeti %60'tır. İşletmenin vergi oranı %40 olduğuna göre A firmasının ağırlıklı ortalama kaynak maliyeti % kaçtır?
  A) 36
  B) 42
  C) 48
  D) 54
  E) 56
  ÇÖZÜM:
  %60 . %40 + %50 . %60 (1-%40) = %42
  Doğru Cevap B'dir.

  SORU 13: ABC firmasının 31.12.2002 tarihli "Fiyat / Kazanç Oranı 4", hisse başına kârı 2000 TL ise bu firmanın hisse senedinin 31.12.2002 tarihli piyasa fiyatı kaç TL'dir?
  A) 500
  B) 1000
  C) 2000
  D) 4000
  E) 8000
  ÇÖZÜM:
  F/ K = Hisse Senedi Piyasa Fiyatı / Hisse Başına Kâr
  4 = Hisse Senedi Fiyatı / 2000
  Hisse Senedi Fiyatı = 8000 TL
  Doğru Cevap E'dir.

  14. ve 15. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırınız:

  A Firmasının 31.12.2002 tarihli hisse senedi kapanış fiyatı 6000 TL, aynı tarihli özsermayesi 100 Milyar TL'dir. Firmanın toplam 50 milyon adet hisse senedi bulunmaktadır.

  SORU 14: A hisse senedinin defter değeri kaç TL'dir?
  A) 500
  B) 1000
  C) 2000
  D) 4000
  E) 8000
  ÇÖZÜM:
  100 Milyar TL. / 50 Milyon Adet = 2000 TL:
  Doğru Cevap C'dır.

  SORU 15: A hisse senedinin Piyasa Değeri / Defter Değeri Oranı kaçtır?
  A) l
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5
  ÇÖZÜM:
  6000 / 2000 = 3
  Doğru Cevap C'dir.

  SORU 16: Çeşitlendirme yoluyla azaltılan veya yokedilebilen riske ne ad verilir?
  A) Sistematik Risk
  B) Faiz Oram Riski
  C) Sistematik Olmayan Risk
  D) Politik Risk
  E) Enflasyon Riski
  ÇÖZÜM: Sistematik olmayan risk çeşitlendirme yoluyla yok edilebilir.
  Doğru Cevap C'dir.

  SORU 17: Aşağıdakilerden hangisi firmadan kaynaklanan bir risk türüdür?
  A) Döviz Kuru Riski
  B) Finansal Risk
  C) Enflasyon Riski
  D) Faiz Oranı Riski
  E) Politik Risk
  ÇÖZÜM: Firmadan kaynaklanan riskler sistematik olmayan risktir. Yani bu riskler çeşitlendirme yoluyla yokedilebilir. Bu riskin unsurları şunlardır:
  a) Endüstri riski
  b) Finansal Risk
  c) Yönetim Riski
  Doğru Cevap B'dir.

  SORU 18: Borsada işlem gören hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişmeleri ve temettü ödemelerini dikkate alarak hesaplanan endekslere ne ad verilir?
  A) Performans endeksi
  B) Getiri Endeksi
  C) Fiyat Endeksi
  D) Pazar Endeksi
  E) DİBS Fiyat Endeksi
  ÇÖZÜM: Hisse senedi piyasasında hem hisse senedindeki fiyat değişimlerinden kaynaklanan getiriyi, hem de temettü ödemelerinden kaynaklanan getirileri dikkate alan endekslere getiri endeksi adı verilir.
  Doğru Cevap B'dir.

  SORU 19: Aşağıdakilerden hangisi İMKB hisse senedi endekslerinden biri değildir?
  A) İMKB Ulusal - 100 Endeksi
  B) İMKB Ulusal - 50 Endeksi
  C) Gözaltı Pazarı Endeksi
  D) İMKB Bölgesel, YŞP Endeksi
  E) İMKB Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Endeksi
  ÇÖZÜM: Gözaltı Pazarı endeksi diye bir endeks yoktur.
  Doğru Cevap C'dir.

  SORU 20: Aşağıdakilerden hangisi İMKB hisse senedi piyasasında yer alan sektör endekslerinden biri değildir?
  A) Sınai
  B) Hizmetler
  C) Mali
  D) Metal Ana
  E) Teknoloji
  ÇÖZÜM: Sektör endeksleri
  a) İMKB Ulusal - Sınai
  b) İMKB Ulusal - Hizmetler
  c) İMKB Ulusal - Mali
  d) İMKB Ulusal - Teknoloji
  Metal Ana endeksi, İMKB Ulusal Sınai Sektör Endeksinin bir alt sektör endeksidir.
  Doğru Cevap D'dir.

  SORU 21: Aşağıdakilerden hangisi İMKB Ulusal - Hizmetler Sektör endeksinin bir alt sektör endeksi değildir?
  A) Elektrik
  B) Ulaşım
  C) Sigorta
  D) Turizm
  E) Ticaret
  ÇÖZÜM: Sigorta alt sektör endeksi, İMKB Ulusal - Mali Sektör endeksinin bir alt sektör endeksidir.
  Doğru Cevap C'dir.
   
 6. 23 Mayıs 2008
  Konu Sahibi : vicdan
 7. vicdan

  vicdan ~ справе&#1076 Üye

  Katılım:
  20 Kasım 2006
  Mesajlar:
  1.101
  Beğenildi:
  3
  Ödül Puanları:
  106
  İlgili Vergi Mevzuatı

  SORU 1: Vergi yasalarına göre kendisine vergi borcu yüklenebilen gerçek ve tüzel kişilere verilen ad aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Vergi sorumlusu
  B) Mükellef
  C) Borçlu
  D) Dar yükümlü
  E) Vergi kesen kişiler
  ÇÖZÜM: Vergi sorumlusu verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı sorumlu kişidir. Diğer şıkların sorusuyla ilişkisi yoktur.
  Doğru Cevap B şıkkıdır.

  SORU 2: Tarhın tanımı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Verginin ödenmesidir.
  B) Verginin ilgili vergi dairesi tarafından cebren tahsil edilmesidir.
  C) Vergi alacağının yasalara uygun olarak ilgili vergi dairesi tarafından hesaplanmasını ve miktar olarak belirlenmesini tespit eden idari işlemdir.
  D) Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından yükümlüye yazı ile bildirilmesidir.
  E) Verginin ödenme safhasına gelmesidir.
  ÇÖZÜM: A ve B şıklarının soru ile ilgisi yoktur. D şıkkı tebliğin tanımını ve E şıkkı da tahakkukun tanımını ifade eder.
  Doğru Cevap C şıkkıdır

  SORU 3: Üçer aylık dönemlerde peşin olarak ödenen geçici vergi oranları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Gelir vergisi yükümlülerinde %15 Kurumlar Vergisi yükümlülerinde %25
  B) Gelir Vergisi yükümlülerinde %20, Kurumlar Vergisi yükümlülerinde %25
  C) Gelir Vergisi yükümlülerinde %25, Kurumlar Vergisi yükümlülerinde %15
  D) Gelir Vergisi yükümlülerinde %15, Kurumlar Vergisi yükümlülerinde %15
  E) Gerçek kişilerde %15, Gelir Vergisi yükümlülerinde %25
  ÇÖZÜM: Gelir Vergisi yükümlüleri ile Kurumlar elde ettikleri gelirleri nedeniyle 3'er aylık dönemlerde peşin vergi ödemekle yükümlüdürler. bu verginin oranları; gelir vergisi yükümlülerinde %15 ve kurumlarda %25'dir.
  Doğru Cevap A şıkkıdır

  SORU 4: Vergiye tabi olması gereken bir olayın veya bir gelirin, ya tamamen yada belli bir miktar veya oransal bir kısmının vergi dışı bırakılması aşağıdaki şıklardan hangisinde ifade edilmiştir?
  A) Muafiyet
  B) Tevkifat
  C) Stopaj
  D) Vergi Ehliyeti
  E) İstisna
  ÇÖZÜM: Muafiyet kişi veya kurumların vergi dışı bırakılmasıdır. Stopaj ve tevkifat bir vergi kesintisidir. Vergi ehliyeti ise, kimlerin vergi mükellefi olacağını belirler. İstisna ise bir olayın bir miktarının vergi dışı bırakılmasıdır.
  Doğru Cevap E şıkkıdır

  SORU 5: Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şart değildir.
  B) Mükellef verginin ödenmesi bakımından vergi dairesine karşı sorumlu kişidir.
  C) Vergi sorumlusu kendine vergi borcu düşen kişidir.
  D) Mükellef ve vergi sorumlusu kanuni ehliyete sahip olmalıdır.
  E) Mükellef ve vergi sorumlusu her koşulda aynı kişidir.
  ÇÖZÜM: Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şart değildir. Küçük veya kısıtlı olan kişiler de mükellef olabilir. Ancak bunların işlemlerini kanuni temsilcileri yerine getirir. Doğru Cevap A şıkkıdır

  SORU 6: Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu'na göre gelirin unsurlarından biri değildir?
  A) Menkul sermaye iratları
  B) Serbest meslek kazançları
  C) Ticari kazançlar
  D) Kurum kazancı
  E) Ücretler
  ÇÖZÜM: Diğer şıklarda yer alan maddeler GVK'da yer alan gelir unsarları olmakla birlikte kurum kazancının Gelir Vergisi Kanunu ile ilgisi yoktur. Doğru Cevap D şıkkıdır.

  SORU 7: Aşağıdaki dar mükellef ile ilgili olarak belirtilen unsurlardan hangisi doğrudur?
  A) Bütün kazançları vergiye tabidir.
  B) Yurt dışından elde ettiği gelirlerinin yansı vergiye tabidir.
  C) Türkiye'de yerleşik olmayanlar sadece Türkiye'de elde ettiği gelirleri üzerinden vergi öderler.
  D) Türkiye'de yerleşmiş olanlar dar mükelleftir.
  E) Yılda l ay Türkiye'de kalanlar dar yükümlüdür.
  ÇÖZÜM: Dar yükümlüler sadece Türkiye'de elde ettiği gelirleri üzerinden vergiye tabidirler. Doğru Cevap C şıkkıdır

  SORU 8: Vergi tevkif atı yapanların bu kesintilerini her ay için izleyen ayın 20'sine kadar vergi dairesine bildirdikleri beyanname hangisidir?
  A) Yıllık beyanname
  B) Geçici vergi beyannamesi
  C) Münferit beyanname
  D) Toplu beyanname
  E) Muhtasar beyanname
  ÇÖZÜM: Yıllık beyanname yılda bir verilir. Münferit beyanname ise sadece dar yükümlülerin kullandığı beyannamedir. B ve D şıklarında verilenler de beyanname değildir.
  Doğru Cevap E şıkkıdır

  SORU 9: Sermaye Piyasası Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin özellikleri arasında ver almaz?
  A) Ortaklık veya alacaklılık hakkı sağlarlar.
  B) Yatırım aracı olarak kullanılırlar.
  C) Dönemsel gelir getirirler.
  D) l yıllık olarak ihraç edilirler.
  E) Belli bir meblağı temsil ederler.
  ÇÖZÜM: l yıllık olarak ihraç edilen menkul kıymet olabilir ancak bu her menkul kıymet için geçerli değildir. Ayrıca, SPK'da böyle bir özellik yoktur.
  Doğru Cevap D şıkkıdır

  SORU 10: Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu'nda yer alan değerleme ölçülerinden biri değildir?
  A) Tahakkuk değeri
  B) Emsal bedeli
  C) Mukayyet değer
  D) Borsa rayici
  E) Maliyet bedeli
  ÇÖZÜM: Diğer şıkların hepsi birer değerleme ölçüsü olmakla birlikte, tahakkuk değeri diye bir kavram yoktur. Doğru Cevap A şıkkıdır

  SORU 11: Sermaye piyasası araçlarından dönemsel olarak ve belli tutar veya oranlarda elde edilen gelir aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Değer artış kazancı
  B) Borsada satış kan
  C) Menkul sermaye iradı
  D) Gayrimenkul satış kazancı
  E) Ticari kazanç
  ÇÖZÜM: Değer artış kazancı, menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından (satışından) elde edilen gelirdir. B, C ve D şıklarının konu ile ilgisi yoktur. Menkul sermaye iradı menkul kıymetlerden elde edilen dönemsel nitelikteki kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlardır. Doğru Cevap C şıkkıdır

  SORU 12: Aşağıdakilerden hangisi menkul sermaye iratları içinde yer almaz?
  A) Hisse senetlerinden elde edilen kar payları
  B) Bono ve poliçeye dayalı alacakların tahsili
  C) îştirak hisselerinden doğan kazançlar
  D) Tahvil ve hazine bonosu faizleri
  E) Alacak faizleri
  ÇÖZÜM: Alacakların tahsili irat değildir. Ancak alacaklardan elde edilen faiz gelirleri irattır. Ayrıca mevduat faizleri menkul sermaye iradıdır. Doğru Cevap B şıkkıdır.

  SORU 13: Safı iradın bulunabilmesi için aşağıdaki giderlerden hangisi menkul sermaye iradından indirilemez?
  A) Depo etme giderleri
  B) Menkul kıymet alış maliyetleri
  C) Sigorta ücretleri (muhafazaları için)
  D) Faiz tahvil giderleri
  E) iratlar için ödenen vergi resim harçlar
  ÇÖZÜM: Menkul Kıymetleri edinme maliyetleri, menkul sermaye iradından düşülürse; safı irat diye bir şey kalmaz. Çünkü alış bedelleri irattan genelde yüksektir. Doğru Cevap B şıkkıdır

  SORU 14: Aşağıdaki menkul sermaye iratlarından hangisine indirim oranı uygulanmaz?
  A) Hisse senedi kar payları
  B) Her türlü tahvil ve hazine bonosu faizleri
  C) Her türlü alacak faizleri
  D) Mevduat faizleri
  E) Özel finans kurumlarından kazanılan kar payları
  ÇÖZÜM: GVK'nun 76. md.nin 2. fıkrasına göre; 75. maddenin 2. fıkrasında yer alan 5,6,7, 12 ve 14 nolu bentlerdeki menkul sermaye iratlarına indirim oram uygulanır ve bu kısım vergi dışı tutulur. Hisse senedi kar payları bu grupta yer almaz.
  Doğru Cevap A şıkkıdır

  SORU 15: indirim oranı nasıl hesaplanır?
  A) Yıla ilişkin yeniden değerleme oranının, aynı yılda gerçekleşen DT ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faize bölünmesi ile,
  B) Yılın yeniden değerleme oranının, aynı yılda gerçekleşen TCMB reeskont faiz oranına bölünmesiyle,
  C) Yılın yeniden değerleme oranını, TEFE'ye bölünmesiyle,
  D) Son yılın yeniden değerleme oranının, Önceki yıl yeniden değerleme oranına bölünmesiyle,
  E) Son yılın yeniden değerleme oranına .eşittir.
  ÇÖZÜM: indirim oranı yeniden değerleme oranının DT ve HB ihalesi bileşik ortalama faizine bölünmesiyle bulunur. 2001 yılı için %50,7 ve 2002 yılı için %87,4'tür.
  Doğru Cevap A şıkkıdır

  SORU 16: Devlet tahvili ve hazine bonolarının menkul sermaye iratlarında, indirim oranı haricinde başka bir istisna var mıdır? Varsa 2002 yılı için tutarı veya oranı kaçtır?
  A) Yoktur.
  B) Vardır. 2002 yılı için 76.600.000.000 TL'dir.
  C) Vardır. 2002 yılı için 50.000.000.000 TL'dir.
  D) Vardır. 2002 yılı için %60.
  E) Vardır. 2002 yılı için yeniden değerleme oranı kadar.
  ÇÖZÜM: Hazine bonoları ve devlet tahvili gelirlerinde GVK geçici 59. maddesine göre 2001 yılı için 50.000.000.000 TL bağışıklık istisnası vardır. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranı nispetinde artırılır. 2002 için = 50.000.000.000 + (50.000.000.000 x %53,2) = 76.600.000.000 TL.dir. Doğru Cevap B şıkkıdır

  SORU 17: 2003 yılı için indirim oram haricinde uygulanan bağışıklık istisnası kaç TL ve %kaçtır?
  A) %59
  B) %53,2
  C) 121.794.000.000 TL
  D) 76.600.000.000 TL
  E) 150.000.000.000 TL
  ÇÖZÜM: 2002 yılı bağışıklık tutarı, 2003 için; 2002 yılı yeniden değerleme oranı kadar artırılacaktır. 76.600.000.000 + (76.600.000.000 x %59) = 121.794.000.000 TL.
  Doğru Cevap C şıkkıdır

  SORU 18: Devlet tahvili ve hazine bonosu faiz gelirleri için belirlenen 2002 yılı ve 2003 yılı beyan sınırlan aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) 2002 yılı = 5.000.000.000 TL, 2003 yılı = 7.500.000.000 TL
  B) 2002 yılı = 6.650.000.000 TL, 2003 yılı = 8.500.000.000 TL
  C) 2002 yılı = 8.500.000.000 TL, 2003 yılı = 10.000.000.000 TL
  D) 2002 yılı = 1.000.000.000 TL, 2003 yılı = 2.000.000.000 TL
  E) 2002 yılı = 6.650.000.000 TL, 2003 yılı = 6.650.000.000 TL
  ÇÖZÜM: DT ve HB faiz gelirleri için beyan sınırları: 2002 yılında 6.650.000.000 TL ve 2003 yılında da 8.500.000.000 TL'dir. Bütün indirim ve bağışıklık uygulamaları sonucunda kalan tutar bu sınırlan aşıyorsa beyan edilir.
  Doğru Cevap B şıkkıdır
   
 8. 23 Mayıs 2008
  Konu Sahibi : vicdan
 9. vicdan

  vicdan ~ справе&#1076 Üye

  Katılım:
  20 Kasım 2006
  Mesajlar:
  1.101
  Beğenildi:
  3
  Ödül Puanları:
  106
  Tahvil ve Bono Piyasası


  SORU 1:
  I. T.C.M.B
  II. Borsa üyesi Bankalar
  III. Borsa üyesi Aracı Kurumlar
  Yukarıdakilerden hangisi Tahvil ve Bono piyasasında işlem yapabilir?
  A) Yalnız II
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  ÇÖZÜM: Tahvil ve Bono piyasasında
  a) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
  b) Borsada faaliyet gösteren banka ve aracı kurumlar
  c) Geçici süre ile işlem yapabilme izni verilen üyeler işlem yapabilirler.
  Doğru Cevap E şıkkıdır.

  SORU 2:
  I. Devlet İç Borçlanma Senetleri
  II. Gelir ortaklığı Senetleri
  III. Gayrimenkul Sertifikalan
  IV. Borsa kotunda yeralan Özel Sektör Tahvilleri
  Yukarıdakilerden hangisi İMKB Tahvil Bono Piyasasında yer alan Kesin Alım Satım Pazarında işlem görebilir?
  A) I ve IV
  B) I, II ve IV
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) Hepsi
  ÇÖZÜM: Kesin alım satım pazarında; Türk lirası ve döviz ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetleri ve Gelir Ortaklığı Senetleri, Gayrimenkul Sertifikalan ile Borsa kotunda bulunan Özel Sektör Tahvilleri işlem görür. Doğru Cevap E şıkkıdır.

  SORU 3: İMKB Tahvil Bono Piyasasında aynı gün valörlü işlemlerin işlem saatleri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 9:30 - 12:°° / 14:°° - 16:30
  B)9:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00
  C) 9:30 - 12:00 / 13:00 - 14:eek:o
  D) 9:30 - 12:°° / 14:°° - 15:°°
  E) 14:°° - 15:°°
  ÇÖZÜM: Aynı gün valörlü (Repo - Ters Repo Pazarında aynı gün başlangıç valörlü) işlemler saat 9:30 - 12:°° ile 13:°° - 14:°° arasında yapılmaktadır.
  Doğru Cevap D şıkkıdır.

  SORU: İMKB Tahvil Bono Piyasasında ileri valörlü işlemlerin, işlem saatleri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 9:30 - 12:00 / 14:00 - 16:30
  B) 9:30 - 12:00 / 13:00. 17:00
  C) 9:30 - 12:00 / 14:00 - 15:00
  D) 9:30 - 12:00 / 13:00 - 14:00
  E) 14:°° - 15:°°
  ÇÖZÜM: İleri valörlü (Repo - Ters Repo Pazarında ileri başlangıç valörlü) işlemler saat 9.30 - 12.00 ile 13.00 - 17.00 arasında yapılmaktadır.
  Doğru cevap B şıkkıdır.

  SORU 5: Bankalararası TL piyasası için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Bu piyasada işlem için herhangi bir teminat istenmemektedir.
  B) Bir banka "line" ı olan bir banka ile işlem yapabilir.
  C) Bu piyasa organize bir piyasadır.
  D) İşlemler "line" limitli dahilinde yapılabilir.
  E) Likiditenin azalması ve bankaların borç ihtiyacının artması borç oranlarını artırır.
  ÇÖZÜM: Bu piyasa organize bir piyasa değildir. Doğru Cevap C şıkkıdır.

  SORU 6: Repo Ters Repo Piyasasında minimum işlem miktarı aşağıdakiler-den hangisidir?
  A) l Milyar TL ve katları
  B) 10 Milyar TL ve katları
  C) 100 Milyar TL ve katları
  D) 5 Trilyon TL ve katları
  E) 10 Trilyon TL ve katları
  ÇÖZÜM: Repo Ters Repo piyasasında emirler minimum emir büyüklüğü ve katları şeklinde iletilir. Yürürlükteki minimum ve maksimum emir büyüklükleri:
  Normal Emirler Pazarı => 500 Milyar TL Küçük Emirler Pazarı => l Milyar TL
  Doğru Cevap A şıkkıdır.

  SORU 7: Kesin Alım Satım Pazarında Maksimum tek emir kaç TL'dir?
  A) l Milyar TL
  B) 100 Milyar TL
  C) 500 Milyar TL
  D) 5 Trilyon TL
  E) 10 Trilyon TL
  ÇÖZÜM: Kesin alım satım pazarında maksimum emir büyüklüğü nominal değer üzerinden 5 Trilyon TL'dir.
  Doğru Cevap D şıkkıdır.

  SORU 8: Repo Ters Repo Pazarında maksimum tek emir kaç TL'dir?
  A) l milyar TL
  B) 100 Milyar TL
  C) 500 Milyar TL
  D) 5 Trilyon TL
  E) 10 Trilyon TL
  ÇÖZÜM: Repo Ters Repo pazarında maksimum emir büyüklüğü 10 trilyon TL'dir.
  Doğru Cevap E şıkkıdır.

  SORU 9: Devlet tahvili ve hazine bonosu işlemlerinde valör süresi en fazla kaç gündür?
  A) 1
  B) 3
  C) 7
  D) 30
  E) 90
  ÇÖZÜM: Devlet tahvili ve hazine bonosu işlemlerinde valör süresi en fazla 90 gün olup, işlem gören diğer menkul kıymetlerde valör süresi en fazla 7 gündür.
  Doğru Cevap E şıkkıdır.

  SORU 10: Repo Ters Repo Pazarında maksimum kaç gün ileri başlangıç valörlü emir verilebilir?
  A) 1
  B) 3
  C) 7
  D) 30
  E) 90
  ÇÖZÜM: Repo Ters repo pazarında 7 güne kadar ileri başlangıç valörlü emir iletilebilir. Bitiş valörü için herhangi bir kısıtlama yoktur.
  Doğru Cevap C şıkkıdır.

  SORU 11: İşlem günü 11.03.2003 Salı günü olan repo ters Repo işleminin başlangıç valörü aşağıdakilerden hangisi olamaz?
  A) 12.03.2003 Çarşamba
  B) 13.03.2003 Perşembe
  C) 14.03.2003 Cuma
  D) 17.03.2003 Pazartesi
  E) 19.03.2003 Çarşamba
  ÇÖZÜM: Repo Ters Repo pazarında 7 güne kadar ileri başlangıç valörlü emir iletilebilir.
  Doğru Cevap E şıkkıdır.

  SORU 12: TRT 240903 F22 ISIN kodu olan borçlanma senedi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 24.09.2003 itfa tarihli TL cinsinden çıkarılmış devlet tahvili
  B) 24.09.2003 itfa tarihli TL cinsinden çıkarılmış hazine bonosu
  C) 24.09.2003 itfa tarihli TL cinsinden çıkarılmış devlet tahvili kuponu
  D) 24.09.2003 itfa tarihli yabancı para cinsinden çıkarılmış devlet tahvili
  E) 24.09.2003 itfa tarihli TL cinsinden çıkarılmış hazine bonosu
  ÇÖZÜM: Devlet îç Borçlanma Senetleri için ISIN kodunda:
  I. İlk iki hane ülke kodu olup TR: Türkiye'nin kodudur.
  II. 3. hane menkul kıymet türü olup T: Devlet Tahvilini, B: hazine bonosunu ifade eder.
  III. 4,5,6,7,8 ve 9. haneler menkul kıymetin itfa tarihini belirtir.
  IV. 10. hane menkul kıymetin TL yada yabancı para cinsinden olduğunu ve tüm menkul kıymet, anapara veya kupon olduğunu belirtmektedir.
  V. 11. hane aynı itfa tarihine denk gelen, aynı özelliklere sahip menkul kıymetlere verilen sıra numarasıdır.
  VI. 12. hane kontrol hanesidir.
  Doğru Cevap D şıkkıdır.

  SORU 13: Aşağıdakilerden hangisi fiyat istikrarının faydalarından değildir?
  A) Para ikamesi azalır.
  B) Gelir dağılımın bozulmasını önler
  C) Enflasyondan kaynaklanan risk priminin artmasına yol açar.
  D) Verimsiz harcama ve yatırımları azaltır.
  E) Göreceli fiyatların karşılaştırılmasını kolaylaştırır.
  ÇÖZÜM: Fiyat istikrarı sonucu enflasyon en düşük seviyelerde olduğundan, enflasyondan kaynaklanan risk primi azalır.
  Doğru Cevap C şıkkıdır.

  SORU 14: Faiz oranı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Hazine ihale ödemesi TL faiz oranlarını artırır.
  B) Merkez Bankasının döviz alması TL faiz oranlarını düşürür.
  C) Ekonomik ve politik istikrarsızlık TL faiz oranlarını artırır.
  D) Faiz oranlarının artması tahvil fiyatlarını düşürür.
  E) Döviz fiyatlarındaki hızlı artış TL faiz oranlarını düşürür.
  ÇÖZÜM: Döviz fiyatlarında meydana gelen hızlı artış TL ve Repo faiz oranlarını artırır.
  Doğru Cevap E şıkkıdır.

  SORU 15: TCMB'nın doğrudan bono satışı faiz oranlarını ve tahvil fiyatlarını nasıl etkiler?
  A) Faiz oranlarını artırır.
  B) Faiz oranlarını düşürür.
  C) Faiz oranlarım etkilemez.
  D) Tahvil fiyatları artar.
  E) Tahvil fiyatları etkilenmez.
  ÇÖZÜM: TCMB'nin doğrudan bono satışı TL faiz oranlarım artırır. Doğru cevap A şıkkıdır.

  SORU 16: Aşağıdakilerden hangisi kamu kesimi değildir?
  A) Konsolide bütçe
  B) Kamu İktisadi Teşebbüsleri
  C) Özelleştirilmiş KİT'ler
  D) Mahalli İdareler
  E) Sosyal Güvenlik Kuruluşları
  ÇÖZÜM: Kamu kesimi;
  a) Konsolide Bütçe
  i) Genel bütçe: Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Bakanlıklar
  ii) Katma bütçeler
  b) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)
  i) Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK)
  ii) İktisadi Devlet Teşekkülleri (İDT)
  c) Mahalli İdareler
  i) İl Özel İdareleri
  ii) Belediyeler
  iii) Köyler
  d) Fonlar
  i) Destekleme Fiyat İstikrar Fonu
  ii) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
  iii) Savunma Sanayi Destekleme Fonu
  iv) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu
  v) Özelleştirme Fonu
  vi) Tanıtım Fonu
  e) Sosyal Güvenlik Kuruluşları
  i) T.C. Emekli Sandığı
  ii) Sosyal Sigortalar Kurumu
  iii) Bağ - kur
  f) Döner Sermayeler
  Doğru Cevap C şıkkıdır.

  SORU 17:
  I. Vergi Gelirleri
  II. Devlet İştirakleri Gelirleri
  III. Fon gelirleri
  IV. Hibe
  V. Alınan Borçlar
  Yukarıdakilerden hangileri konsolide bütçe gelirleri içinde yer alır?
  A) I ve II
  B) I, II ve III
  C) I, II, III ve IV
  D) I, II, III ve V
  E) Hepsi
  ÇÖZÜM: Konsolide Bütçe Gelirleri
  a) Vergiler
  i) Dolaysız Vergiler
  ii) Dolaylı Vergiler
  b) Vergi Dışı Normal Gelirler
  i) Devlet İştirakleri Gelirleri
  ii) Devlet tarafından yönetilen kurumlar hasılatı
  iii) Devletin taşınır ve taşınmaz mallarından elde edilen gelirler
  iv) Faiz gelirleri
  v) Cezalar
  c) Özel Gelir ve Fonlar
  i) Hibe ve Yardımlar
  ii) Bütçeleştirilen Fon gelirleri
  Doğru Cevap D şıkkıdır.

  SORU 18:
  I. Personel giderleri
  II. Yatırım giderleri
  III. Transfer ödemeleri
  Yukarıdakilerden hangisi konsolide bütçe giderleri içinde yer alır?
  A) yalnız I
  B) yalnız II
  C) yalnız III
  D) I ve II
  E) I, II ve III
  ÇÖZÜM: Konsolide Bütçe Giderleri
  a) Cari Giderler
  i) Personel giderler
  ii) Diğer cari giderler
  b) Yatırım Giderleri
  c) Transfer Harcamaları
  - Faiz ödemeleri
  i) İç Borç faizi
  ii) dış Borç faizi
  - Kitlere transferler
  - Devlet iştiraklerine katkı payı
  - Vergi iadeleri
  - Sosyal Güvenlik kurumlarına transferler
  - Fon ödemeleri
  - Diğer transferler
  Doğru Cevap E şıkkıdır.

  SORU 19:
  I. Gelir- Gider arasındaki farktır.
  II. GSMH'ya oran olarak belirtilir.
  III. Hazine müsteşarlığı tarafından hesaplar ve yayımlanır.
  Kamu Borçlanma Gereği ile ilgili hangisi doğrudur?
  A) yalnız I
  B) yalnız II
  C) yalnız III
  D) I ve II
  E) I, II ve III
  ÇÖZÜM: Kamu kesimi borçlanma gereği, kamu kesiminin bir yıl içinde gelirleri ile giderleri arasında oluşan farkı, yani borçlanma ihtiyacını gösterir ve genellikle GSMH'ya oran olarak ifade edilir. Kamu Kesimi Borçlanma Gereği, DPT tarafından hesaplanmakta ve yayınlanmaktadır.
  Doğru Cevap D şıkkıdır.

  SORU 20: Kamu borçlanmalarının ihale türü, senedin vadesi ve ihale zamanını hangisi belirler?
  A) TCMB
  B) Maliye Bakanlığı
  C) Hazine Müsteşarlığı
  D) DPT
  E) TBMM
  ÇÖZÜM: İhale türü, senedin vadesi ve ihale zamanı Hazine tarafından belirlenir.
  Doğru Cevap C şıkkıdır.
   
 10. 23 Mayıs 2008
  Konu Sahibi : vicdan
 11. vicdan

  vicdan ~ справе&#1076 Üye

  Katılım:
  20 Kasım 2006
  Mesajlar:
  1.101
  Beğenildi:
  3
  Ödül Puanları:
  106
  Hisse Senetleri Piyasası

  SORU 1: Petrokent turizm, İş Bankası A tertip ve İş Bankası kurucu hisse senetleri haricindeki hisse senetlerinin l lot'u kaç adet hisse senedinden oluşur?
  A) 10
  B) 100
  C) 500
  D) 1000
  E) 1020
  ÇÖZÜM: 1 lot hisse senedi 1,000 Adet veya 1,000,000 TL nominal değerli hisse senedi demektir .Ancak istisna olarak
  a) Petrokent Turizm hisse senedi => l lot = 1020 adet
  b) T. İş Bankası A Tertib hisse senedi => l lot = 100 adet
  c) T. İş Bankası kurucu hisse senedi l => lot = l adet hisse senedinden oluşur.
  Doğru Cevap D şıkkıdır.

  SORU 2: Bir hisse senedinin fiyat adımının belirlenmesine temel teşkil eden fiyat aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Referans fiyat
  B) Ağırlıklı ortalama fiyat
  C) Baz fiyat
  D) Tavan fiyat
  E) Taban fiyat
  ÇÖZÜM: Hisse senedinin seans içinde işlem görebileceği üst (tavan) ve alt (taban) fiyat limitlerinin ve fiyat adımlarının belirlenmesine temel teşkil eden fiyata "Baz Fiyat" denir.
  Doğru Cevap C şıkkıdır.

  SORU 3: Baz fiyatın hesaplanmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Hisse senedinin işlem gördüğü en son seanstaki kapanış fiyatıdır.
  B) Hisse senedinin işlem gördüğü en son seanstaki kapanış fiyatının en yakın fiyat adımına yuvarlanması ile elde edilir.
  C) Hisse senedinin işlem gördüğü en son seanstaki ağırlıklı ortalama fiyatın üst fiyat adımına yuvarlanması ile elde edilir.
  D Hisse senedinin işlem gördüğü en son seanstaki ağırlıklı ortalama fiyatın alt fiyat adımına yuvarlanması ile elde edilir.
  E) Hisse senedinin işlem gördüğü en son seanstaki ağırlıklı ortalama fiyatın en yakın fiyat adımına yuvarlaması ile elde edilir.
  ÇÖZÜM: Baz fiyat, hisse senedinin işlem gördüğü en son seanstaki ağırlıklı ortalama fiyatın en yakın fiyat adımına yuvarlanması ile elde edilir. Doğru Cevap E şıkkıdır.

  SORU 4: Her hisse senedi için bir defada gerçekleşebilecek en küçük fiyat değişimlerine ne denir?
  A) Fiyat limitleri
  B) Tavan fiyat
  C) Taban fiyat
  D) Fiyat adımı
  E) Referans fiyat
  ÇÖZÜM: Bir defada gerçekleşebilecek en küçük fiyat değişimine "fiyat adımı" adı verilir.
  Doğru Cevap D şıkkıdır.

  SORU 5: Bir önceki seans ağırlıklı ortalama fiyatı 3220 TL olan X hisse senedinin fiyat adımı kaç TL'dir?
  A) 10
  B) 25
  C) 50
  D) 100
  E) 250
  ÇÖZÜM:
  Baz fiyat aralığı - Fiyat adımı
  -------------------------------------
  10-1000 TL =>10 TL ve katları
  1025 - 2500 => 24 TL ve katları
  2550-5000 => 50 TL ve katları
  5100 - 10 000 => 100 TL ve katları
  3320 TL => 2550 - 5000 TL Baz fiyat aralığında yer aldığından fiyat adımı 50 TL'dir.
  Doğru Cevap C şıkkıdır.

  SORU 6: 5. sorudaki X hisse senedinin baz fiyatı kaç TL'dir?
  A) 3000
  B) 3100
  C) 3200
  D) 3250
  E) 3300
  ÇÖZÜM: 3220 TL => 2550 - 5000 TL baz fiyat aralığında yer aldığından fiyat adımı 50 TL olarak belirlenir.
  Buna göre; 3200 - 3250 fiyat adımları arasında yer alan 3220 TL, 3200 fiyat adımına daha yakın olduğundan baz fiyat 3200 TL olur.
  Doğru Cevap C şıkkıdır.

  SORU 7: Fiyat limitleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Normal emir işlemlerinde fiyat limitleri baz fiyatın ± % 10'nudur.
  B) Küsurat işlemlerde fiyat limitleri baz fiyatın ± % 10'nudur.
  C) Özel emirlerin fiyat aralığı borsa yönetimi tarafından belirlenebilir.
  D) Toptan satışlar pazarında fiyat limitleri ± % 25'tir.
  E) T. İş Bankası kurucu hisse senetlerinde fiyat limitleri ± % 25'tir.
  ÇÖZÜM: Toptan satışlar pazarında limit uygulaması yoktur. Doğru Cevap D şıkkıdır.

  SORU 8:
  I. Rüçhan hakkı kupon pazarında fiyat limiti ± % 25'tir.
  II. Toptan satışlar pazarında fiyat limit uygulaması yoktur.
  III. T. İş bankası kurucu hisse senetlerinde fiyat limiti ± % 25'tir.
  IV. Özel emirlerde fiyat limiti ± % 25'tir.
  Yukarıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız IV
  D) II ve IV
  E) II, III ve IV
  ÇÖZÜM: Özel emirlerde fiyat limiti borsa yönetimi tarafından belirlenmedikçe ± %10'dur. Doğru Cevap C şıkkıdır.

  SORU 9: Fiyat limitiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Fiyat limitlerinin hesaplanmasında "baz fiyat" temel teşkil eder.
  B) Normal emirlerde baz fiyatın % 10 fazlası yukarı fiyat adımına yuvarlanarak tavan fiyat hesaplanır.
  C) Normal emirlerde baz fiyatın % 10 düşüğü aşağı fiyat adımına yuvarlanarak taban fiyat hesaplanır.
  D) 5 işgünü ve üzerinde kapalı kalmış hisse senetleri işleme serbest marjla açılır.
  E) Rüçhan hakkı kupon pazarında baz fiyatın %10 fazlası yukarı fiyat adımına yuvarlanarak tavan fiyat hesaplanır.
  ÇÖZÜM: Rüçhan hakkı kupon pazarında fiyat limitleri baz fiyatın ± %25'idir. Doğru Cevap E şıkkıdır.

  X hisse senedinin 10 Mart 2003 tarihindeki bazı verileri aşağıdaki gibidir.
  Açılış - En Yüksek - En düşük - Kapanış - Ağırlıklı Ortalama
  1. seans - 35500 - 36500 - 34500 - 36000 - 35910
  2. seans - 35500 - 36500 - 35500 - 36500 - 36240

  SORU 10: X hisse senedinin 11 Mart 2003 tarihindeki l. seans fiyat adımı kaç TL'dir?
  A) 50
  B) 100
  C) 250
  D) 500
  E) 1000
  ÇÖZÜM:
  Baz fiyat aralığı = 25 500 - 50 000 TL => Fiyat Adımı = 500 TL ve katları
  36 000 TL baz fiyat bu aralıkta yer aldığı için fiyat adımı 500 TL olur. Doğru Cevap D şıkkıdır.

  SORU 11: X hisse senedinin 11 Mart 2003 tarihindeki 1. seans baz fiyatı kaç TL'dir?
  A) 34 500
  B) 35 500
  C) 36 000
  D) 36 240
  E) 36 500
  ÇÖZÜM:
  Ağırlıklı ortalama fiyat = 36 240 => fiyat adımı = 500 TL'dir.
  Fiyat adımları 36 000 - 36 500 - 37 000 şeklindedir.
  Doğru Cevap C şıkkıdır.

  SORU 12: X hisse senedinin 11 Mart 2003 tarihindeki 1. seans tavan fiyatı kaç TL'dir?
  A) 39 500
  B) 39 600
  C) 39 864
  D) 40 000
  E) 40 150
  ÇÖZÜM:
  I. Aşama = Baz fiyat x (1+%10) = 36 000 . (l + % 10) = 39 600
  II. Aşama: Bulunan sonuç yukarı fiyat adımına yuvarlanır. 39 600 => 40 000 TL'ye yuvarlanır. Tavan fiyat 40 000 TL'dir. Doğru Cevap D şıkkıdır.

  SORU 13: X hisse senedinin 11 Mart 2003 tarihindeki l. seans taban fiyatı kaç TL'dir?
  A) 32 000
  B) 32 400
  C) 32 500
  D) 32 616
  E) 32 850
  ÇÖZÜM:
  I. Aşama = Baz Fiyat x (l - % 10) = 36 000 .0,9 = 32 400
  II. Aşama: Bulunan sonuç aşağı fiyat adımına yuvarlanır. 32 400 => 32 000 TL'ye yuvarlanır. Taban Fiyat 32 000 TL'dir. Doğru Cevap A şıkkıdır.

  SORU 14: 8 milyar TL kredi alan bir portföyün değeri 20 milyar TL ise öz-kaynak oranı da kaçtır?
  A) % 40
  B) % 50
  C) % 60
  D) % 70
  E) % 80
  ÇÖZÜM: 8/20 = %40 kredi => %60 özkaynak olur.
  Doğru Cevap C şıkkıdır.

  SORU 15: Aşağıdakilerden hangisi "fiyat önceliği"ni tanımlamaktadır?
  A) Girilen emirlerde fiyat eşitse zaman olarak önce girilen emir önceliğe sahiptir.
  B) Müşteri emirleri borsa emirlerinden önce girilir.
  C) Yüksek fiyatlı satış emirleri düşük fiyatlı satış emirlerine göre önceliği-sahiptir.
  D) Yüksek fiyatlı alış emirleri düşük fiyatlı alış emirlerine göre önceliğe sahiptir.
  E) Borsa emirleri, müşteri emirlerine göre önceliğe sahiptir.
  ÇÖZÜM: Fiyat önceliğine göre;
  Düşük fiyatlı satış emirleri yüksek fiyatlı satış emirlerine göre,
  Yüksek fiyatlı alış emirleri düşük fiyatlı alış emirlerine göre önceliğe sahiptir.
  Doğru Cevap D şıkkıdır.

  SORU 16: X hisse Senedine ilişkin
  I. Müşteri A'nın 11,01'de 5400 TL'den alış emri girilmiştir.
  II. Müşteri B'nin saat 11.01'de 5300 TL'den alış emri girilmiştir.
  III. Müşteri C'nin saat 11,00'de 5300 TL'den alış emri girilmiştir.
  Emirlerin öncelik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?
  A) I, II, III
  B) I, III, II
  C) III, II, I
  D) II, III, I
  E) II, I, III
  ÇÖZÜM: Alış emirlerinde yüksek fiyat l. önceliğe sahiptir. Dolayısıyla 5400 TL'lik alış emri 5300 TL'lik alış emrine göre önceliğe sahiptir. Verilen emirlerde fiyat eşit ise, zaman açısından önce girilen emir önceliği sahiptir. Dolayısıyla 5300 TL alış emirlerinde saat 11.00'de girilen emir, 11.01'de girilen emire göre önceliğe sahiptir.
  Doğru Cevap B şıkkıdır.

  SORU 17: Y hisse Senedine ilişkin
  I. Müşteri A'nın saat 10:30'da 2000 TL'den satış emri girilmiştir.
  II. Borsa üyesi B'nin saat 10:30'da 2000 TL'den satış emri girilmiştir.
  III. Borsa üyesi C'nin saat 10:30'da 1975 TL'den satış emri girilmiştir.
  Emirlerin öncelik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?
  A) I, II, III
  B) II, III, I
  C) I, III, II
  D) II, I, III
  E) III, I, II
  ÇÖZÜM: Satış emirlerinde düşük fiyat, yüksek fiyata göre önceliğe sahiptir. Dolayısıyla 1975 TL'lik fiyat 2000 TL'lik fiyata göre önceliğe sahiptir.
  Fiyat ve zaman eşit ise müşteri emirleri, borsa üyesi emirlerine göre önceliğe sahiptir. Dolayısıyla aynı anda verilen eşit fiyatlı emirlerden müşteri emri Önceliklidir. Doğru Cevap E şıkkıdır.

  SORU 18: Emir girişindeki sınırlamalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Maksimum lot miktarı, hisse senedinin bir önceki ay sözleşme başına ortalama lot miktarına göre belirlenir.
  B) Hisse senetleri 7 farklı maksimum lot miktarından birine tabidir.
  C) Özel emirler de dahil tüm emirlerde bir defada sisteme girilebilecek her lot emri 1,5 trilyon TL'yi aşamaz,
  D) Kalanı iptal et emirlerinde maksimum lot sınırı yoktur.
  E) Kalanı iptal et emirlerinde emrin değeri 1,5 trilyon TL'yi aşamaz.
  ÇÖZÜM: Özel emirlerde 1,5 trilyon TL'lik sınır yoktur.
  Kalanı iptal et emirlerinde maksimum lot miktarının olmayıp l ,5 trilyon TL işlem değeri sınırı vardır.
  Doğru Cevap C şıkkıdır.

  SORU 19: Aşağıdakilerden hangisi normal emirlerden değildir?
  A) Limit fiyatlı emirler
  B) Lot altı emirler
  C) Kalanı iptal et emirleri
  D) Özel limit fiyatlı emirler
  E) Limit değerli Emirler
  ÇÖZÜM: Normal emirler 4 kısımdan oluşup l lot ve katlarından oluşan emirlerdir. Bunlar:
  1) Limit fiyatlı emirler
  2) Kalanı iptal et emirleri
  3) Özel limit fiyatlı emirler
  4) Limit değerli emirler'dir.
  Lot altı emirler ise "Küsurat emirler" olarak isimlendirilip, l lot'un altındaki emirlerdir. Doğru Cevap B şıkkıdır.

   
 12. 23 Mayıs 2008
  Konu Sahibi : vicdan
 13. vicdan

  vicdan ~ справе&#1076 Üye

  Katılım:
  20 Kasım 2006
  Mesajlar:
  1.101
  Beğenildi:
  3
  Ödül Puanları:
  106
  Sermaye Piyasası Mevzuatı

  SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kanunu'nun konularından birisi değildir?
  A) Halkın tasarruflarını menkul kıymet yatırımlarına çekerek iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın biçimde katılmalarını sağlamak,
  B) Sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içerisinde çalışmasını sağlamak,
  C) Tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını sağlamak,
  D) Halka açık olmayan anonim ortaklıkların halka arzedilmeyen hisse senedi ihraçlarını düzenlemek,
  E) Sermaye piyasasını düzenlemek ve denetlemek,

  ÇÖZÜM: SPK'nun konusu; tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin bir şekilde katılmasını sağlamak amacıyla; sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını, düzenlemek ve denetlemektir. (SPK : Madde 1)
  Doğru Cevap D şıkkıdır.  SORU 2: Aşağıdakilerden hangisi SPK'na tabi değildir?

  A) Sermaye piyasası araçlarının halka ihracı,
  B) Sermaye piyasası kurumları,
  C) Borsalar ve diğer teşkilatlanmış piyasalar,
  D) Halka açık olmayan anonim ortakların halka arzedilmeyen hisse senetleri ihracı,
  E) Sermaye piyasası faaliyetleri

  ÇÖZÜM: Sermaye piyasası araçları, bu araçların ihracı, halka arzı ve satışı, bunları ihraç veya halka arz edenler, borsalar ve diğer teşkilatlanmış diğer piyasalar, sermaye piyasası faaliyetleri, sermaye piyasası kurumlan ve Sermaye Piyasası Kurumları bu kanuna tabidir. Doğru Cevap D şıkkıdır.  SORU 3: Ortaklık veya alacaklılık hakkı sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan ibareleri aynı olan ve şartları SPK'ca belirlenen kıymetli evraklara verilen ad nedir?

  A) Menkul Kıymet
  B) Türev Araç
  C) Finansal araç
  D) Hisse Senedi
  E) Tahvil

  ÇÖZÜM: Soruda sayılan nitelikler genel olarak bütün menkul kıymetlerin nitelikleridir. Doğru Cevap A şıkkıdır.  SORU 4: Anonim ortaklıkların, esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla, yönetim kurulu kararı ile TTK'nun sermaye artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın hisse senedi çıkarabilecekleri azami miktarı gösteren, ticaret siciline tescil ettirilmiş sermayeye ne ad verilir?

  A) Nominal Sermaye
  B) Kayıtlı Sermaye
  C) Çıkarılmış Sermaye
  D) Başlangıç Sermayesi
  E) Ödenmiş Sermaye

  ÇÖZÜM:

  Başlangıç Sermayesi: Kayıtlı sermayeli anonim ortaklıkların sahip olmaları zorunlu olan asgari çıkarılmış sermayedir.
  Çıkarılmış Sermaye: Kayıtlı sermayeli anonim ortaklıkların satışı yapılmış hisse senetlerini temsil eden sermayeleridir.
  Ödenmiş Sermaye: Sermaye hesabı ile ödenmemiş sermaye hesabı arasındaki farktır.
  Nominal Sermaye: Bütün hisse senetlerinin ifade ettiği sermayenin defter değeridir. Doğru Cevap B şıkkıdır.  SORU 5: Hisse senedi sahibi sayısı kaçı geçen anonim ortaklıkların hisse senetleri halka arz olunmuş sayılır?

  A) 50
  B) 100
  C) 150
  D) 250
  E) 350

  ÇÖZÜM: Pay sahibi sayısı 250' yi aşan anonim ortaklıklar hisse senetlerini halka arzetmiş sayılırlar ve bu ortaklıklar, halka açık anonim ortaklık hükümlerine tabi olurlar. Hisse senetlerini ilan halka arz eden bir anonim ortaklık, ortak sayısı 250'nin altında olsa bile halka açık anonim ortaklık kabul edilir. Doğru Cevap D şıkkıdır..  SORU 6: Halka açık anonim ortaklıkların çıkarabilecekleri tahvil tutarının üst sınırını aşağıdakilerden hangisi belirler?

  A) Özkaynaklar Toplamı
  B) Ödenmiş Sermaye
  C) Özkaynaklar - Zarar
  D) Kayıtlı Sermaye
  E) (Ödenmiş Sermaye+Yedek Akçeler+Yeniden Değerleme Artış Fonu) - Zarar

  ÇÖZÜM: Halka açık anonim ortaklıkların ihraç edebilecekleri tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin toplam tutarı, Kurula gönderilen bağımsız denetimden geçmiş son mali tabloda yer alan çıkarılmış sermaye veya ödenmiş sermaye ile genel kurulca onaylanan son mali tabloda görülen yedek akçelerin ve yeniden değerleme artış fonunun toplamından varsa, zararların indirilmesinden sonra kalan miktarı geçemez.
  Doğru Cevap E şıkkıdır.  SORU 7: Halka açık anonim ortaklıkların kar dağıtımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) HAAO'lar anasözleşmesinde birinci temettü oranının gösterilmesi zorunludur.
  B) Yönetim kurulu üyelerine ve personele kardan pay dağıtılabilmesi için anasözleşmede bu konuda hüküm bulunması gerekir.
  C) Kardan yasalarca belirtilen yedek akçeler ayrılmadan yönetim kurulu üyelerine kardan pay dağıtılamaz.
  D) HAAO'lar anasözleşmelerinde hüküm bulunması, ve genel kurulun yönetim kurulunu yetkilendirmesi koşuluyla temettü avansı dağıtabilirler.
  E) Birinci temettü dağıtılmadan personele ve yönetim kurulu üyelerine kârdan pay dağıtılabilir.

  ÇÖZÜM: Birinci temettü dağıtılmadan personele ve yönetim kurulu üyelerine kârdan pay dağıtılamaz. Doğru cevap E şıkkıdır.  SORU 8: Sermaye Piyasası Kurulu üyeleri göreve başlamadan önce aşağıdakilerden hangisinin huzurunda yemin ederler?

  A) Yargıtay
  B) Danıştay
  C) Başbakan
  D) Cumhurbaşkanı
  E) Maliye Bakanı

  ÇÖZÜM: Kurul başkan ve üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Divanı huzurunda görevlerinin devamı süresince Kurulun işlerini tam bir dikkat ve dürüstlük içinde yürüteceklerine, Kanun hükümlerine aykırı hareket etmeyeceklerine ve ettirmeyeceklerine dair yemin ederler.
  Doğru Cevap A şıkkıdır.  SORU 9: SPKurulunun aşağıdaki işlerden hangisini Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler odası ile istişare ederek belirlemesi gerekir?

  A) Sermaye piyasası araçlarının kurul kaydına alınması,
  B) Bağımsız denetleme faaliyetlerinde bulunacak kuruluşların, kuruluş şartlarının ve çalışma esaslarının belirlenmesi,
  C) Sermaye piyasası araçlarının ihraç limitlerinin belirlenmesi,
  D) Aracı kurumların kuruluş ve çalışma esaslarının belirlenmesi,
  E) Borsada işlem görecek hisse senetlerinin belirlenmesi

  ÇÖZÜM: S.P. Kurulu, sermaye piyasasında bağımsız denetleme yapacak kuruluşların, kuruluş ve çalışma esaslarını Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ile istişarede bulunarak belirlemek zorundadır.
  Doğru Cevap B şıkkıdır.  SORU 10: Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Kurul, biri birinci, biri ikinci başkan olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
  B) Kurul, başkan dahil en az beş üyenin hazır bulunmasıyla toplanır ve salt çoğunlukla karar verir.
  C) Kurul, gerektiğinde sözleşmeli uzman personel çalıştırabilir.
  D) Kurulun bütün giderleri emrinde kurulacak bir fondan karşılanır.
  E) Kurul üyeleri 5 yıl süre ile seçilirler.

  ÇÖZÜM: Kurul üyeleri 6 yıl süre ile seçilirler. Doğru Cevap E şıkkıdır


  .
  SORU 11: Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası kurumlarından birisi değildir?

  A) Aracı Kurumlar
  B) Yatırım Ortaklıkları
  C) Yatırım Fonları
  D) Factoring Şirketleri
  D) Yatırım Danışmanlığı Şirketleri

  ÇÖZÜM: Factoring şirketleri sermaye piyasası kurumlan olmayıp, işletmelerin yurtiçi alacaklarını ve bunlara ait riskleri satın alan uzmanlaşmış şirketlerdir.
  Doğru Cevap D şıkkıdır.  SORU 12: Aşağıdakilerden hangisi aracı kurumların kuruluş ve faaliyetleri ile ilgili olarak yanlış bir ifadedir?

  A) Anonim ortaklık şeklinde kurulmaları gerekir.
  B) Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması gerekir.
  C) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması gerekir.
  D) Hisselerin devri sırasında SPK' dan izin alınması zorunludur.
  E) Müfettiş çalıştırma zorunlulukları yoktur.

  ÇÖZÜM: Aracı kurumların, işlemlerinin sermaye piyasası mevzuatına uygunluğunu denetlemek üzere yeteri kadar müfettiş çalıştırmaları zorunludur.
  Doğru Cevap E şıkkıdır..  SORU 13: Sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföylerini işletmek amacıyla kurulan anonim ortaklıklar aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Aracı Kurumlar
  B) Yatırım Ortaklıkları
  C) Yatırım Fonları
  D) Portföy Yönetim Şirketleri
  E) Döviz Büfeleri
  ÇÖZÜM: Yatırım ortaklıkları, sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer değerli madenler portföylerini işletmek amacıyla kurulan anonim ortaklıklardır. Bu portföy bir yatırım aracından oluşabileceği gibi bunların karması da olabilir.
  NOT: Gayrimenkul yatırım ortaklıklarında aracı kurumlardan farklı olarak, kuruluşta ve sermaye artırımında ayni sermaye konabilir.
  Doğru Cevap B şıkkıdır.

  SORU 14: Aşağıdaki sermaye piyasası kurumlarında hangisi tüzel kişiliğe sahip değildir?
  A) Aracı Kurumlar
  B) Yatırım Ortaklıkları
  C) Yatırım Fonları
  D) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
  E) Hiçbiri
  ÇÖZÜM: Halktan katılma belgeleri karşılığında toplanan paralarla, belge sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek amacıyla kurulan mal varlığına "Yatırım Fonu" denir.
  Yatırım fonu tüzel kişiliğe sahip değildir. Ancak mal varlığı kurucunun mal varlığından ayrıdır. Kurucu fonu, katılımcıların haklarını koruyacak şekilde temsil eder, yönetir ve denetler. Fon varlığının korunması ve saklanmasından kurucu sorumludur.
  Doğru Cevap C şıkkıdır

   
 14. 23 Mayıs 2008
  Konu Sahibi : vicdan
 15. vicdan

  vicdan ~ справе&#1076 Üye

  Katılım:
  20 Kasım 2006
  Mesajlar:
  1.101
  Beğenildi:
  3
  Ödül Puanları:
  106
  Men. Kıy. Diğ. Ser.


  SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
  A) Dönemsel gelir getirmesi
  B) Nama ve hamiline yazılı olması
  C) İbarelerinin aynı olması
  D) Ortaklık veya alacaklılık hakkı sağlaması
  E) Yönetime katılma hakkı sağlaması
  ÇÖZÜM: Menkul kıymetler; "ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel getir getiren, misli nitelikte, seri halde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve şartları kurulca belirlenen kıymetli evraktır." şeklinde tanımlanır. Tanımda da görüleceği gibi A, B, C ve D şıkları menkul kıymetlerin ortak özellikleri arasında değildir. Doğru Cevap E şıkkıdır.

  SORU 2: Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet değildir?
  A) Hisse senedi
  B) Tahvil
  C) Hazine bonosu
  D) Çek
  E) Finansman Bonosu
  ÇÖZÜM: Menkul kıymetler olarak;
  - Hisse senedi
  - Tahvil faiz kuponları
  - Hisse senedi türevleri
  - Hazine bonoları
  - Geçici ilmühaberler
  - Katılma intifa senetleri
  - Yeni pay alma kuponları
  - Kâr ve zarar ortaklığı belgeleri
  - Tahviller
  - Banka bonoları
  - Tahvil türevleri
  Doğru cevap D şıkkıdır.

  SORU 3: Vadesi 60 günden az 720 günden çok olmamak üzere ihraçcı tarafından belirlenen, ihraçcıların borçlu sıfatıyla düzenleyip kur kaydına alınmak suretiyle ihraç ederek sattıkları emre veya hamiline yazılı menkul kıymet niteliğindeki kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hazine bonosu
  B) Hisse senedi
  C) Finansman bonosu
  D) Tahvil
  E) Gelir ortaklığı senedi
  ÇÖZÜM: Vadelerinin kısalığı nedeniyle para piyasası aracı olarak kabul edilen finansman bonolarının nominal değeri anapara ile faiz içerir. Doğru Cevap C şıkkıdır.

  SORU 4: Menkul kıymetlerin ihraç edildiği ülke dışındaki başka ülkelerde de halka arz edilmesinde kullanılan ve asıl menkul kıymetleri temsil eden belgelere ne denir?
  A) Depo sertifikası
  B) Devlet tahvili
  C) Gelir ortaklığı senedi
  D) Çek
  E) Mevduat sertifikası
  ÇÖZÜM: Depo sertifikası, Takasbank veya Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülen saklama kuruluşlarında depo edilen yabancı menkul kıymetleri temsilen çıkarılan ve bu menkul kıymetlerin verdiği hakları aynen sağlayan, bunlara özdeş hamiline yazılı, nominal değeri temsil ettiği yabancı menkul kıymetin para birimi cinsinden ifade edilen sermaye piyasası aracıdır.
  Doğru Cevap A şıkkıdır.

  SORU 5: Aşağıdakilerden hangisi hisse senedi çıkaracak kuruluşlar arasında değildir?
  A) Anonim şirketler
  B) Bankalar
  C) Sigorta şirketleri
  D) Limited şirketler
  E) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler
  ÇÖZÜM: Hisse senetleri sadece sermaye şirketi niteliğinde olan anonim şirketler ve anonim şirket statüsünde kurulan diğer şirketler tarafından çıkarabilir. Ayrıca özel kanunlarla kurulan bazı kuruluşlar da hisse senedi çıkarabilir. Hisse senedi ihraç edebilecek şirket ve kuruluşlar;
  - Anonim şirketler
  -Özel kanunla kurulmuş kurumlar (T.C.M.B, bankalar, anonim şirket şeklinde kurulmuş iktisadi devlet teşekkülleri, Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT), bağlı ortaklıklar, sigorta şirketleri v.b.)
  Doğru Cevap D şıkkıdır.

  SORU 6: Aşağıdakilerden hangisi hisse senedi türlerinden biri değildir?
  A) İmtiyazlı hisse senetleri
  B) Primsiz hisse senetleri
  C) Bedelli hisse senetleri
  D) Kurucu hisse senetleri
  E) Vadeli hisse senetleri
  ÇÖZÜM : Hisse senedi türlerini aşağıdaki şekilde sınıflandırabiliriz;
  - Hamiline ve nama yazılı hisse senetleri
  - Adi ve imtiyazlı hisse senetleri
  - Bedelli ve bedelsiz hisse senetleri
  - Primli ve primsiz hisse senetleri
  - Kurucu ve intifa senetleri
  Doğru Cevap E şıkkıdır.

  SORU 7: Bir işletmenin varlığının belli bir süre içinde zorunlu satışı ile sağlanabilecek değerden tüm borçlar ödendikten sonra kalan miktarın hisse senedi sayısına bölünmesiyle bulunan değer aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Defter değeri
  B) Piyasa değeri
  C) Tasfiye değeri
  D) Gerçek değer
  E) Nominal değer
  ÇÖZÜM: Hisse senedinin başlıca değer tanımlamaları aşağıdaki şekildedir;
  Defter değeri; Bir işletmenin özsermaye toplamının pay senedi sayısına bölünmesiyle belirlenen değerdir.
  işleyen teşebbüs değeri; İşletmenin bir bütün olarak, çalışır durumda devredilmesi halinde bulunacak değerdir.
  Net aktif değeri; Hisse senedinin belli bir faaliyet dönemi sonunda (genellikle bir yıl) düzenlenen bilançodaki net aktif tutarı ile belirlenen değerdir.
  Gerçek değer; bir pay senedinin gerçek değeri, o pay senedinin ait olduğu işletmenin varlıkları, kârlılık durumu, dağıtılan kâr payları, sermaye yapısı gibi değişkenlerin belirlediği değer olarak tanımlanır.
  Tasfiye değeri; Bir işletmenin varlığının belli bir süre içinde zorunlu satışı ile sağlanabilecek değerden tüm borçlar ödendikten sonra kalan miktarın hisse senedi sayısına bölünmesiyle bulunan değerdir. Doğru Cevap C şıkkıdır.

  SORU 8:
  I. Nominal fiyat, hisse senedinin üzerinde yazılı fiyattır.
  II. Hisse senedi alacaklılık hakkı sağlar.
  III. Menkul kıymetler misli nitelikte çıkarılırlar.
  IV.Çek, bir menkul kıymettir.
  Yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) I ve II
  B) Yalnız I
  C) I ve III
  D) I, II, III
  E) III ve IV
  ÇÖZÜM: Çek bir menkul kıymet değildir. Hisse senetleri ortaklık hakkı sağlar, alacaklılık hakkı sağlamazlar. L ve III. ifadeler doğrudur. Doğru Cevap C şıkkıdır.

  SORU 9: Aşağıdakilerden hangisi, anonim şirketlerin sermaye artırımı nedeniyle ihraç ettikleri hisse senetlerini öncelikle mevcut ortakların satın almalarım sağlar?A) Oy hakkı
  B) Rüçhan hakkı
  C) İmtiyazlı hakkı
  D) Kârpayı alma hakkı
  E) Opsiyon hakkı
  ÇÖZÜM: Rüçhan hakkı; anonim şirketlerin sermaye artırımı nedeniyle ihraç ettikleri hisse senetlerini öncelikle mevcut ortakların satın almalarını sağlar. Doğru Cevap B şıkkıdır.

  SORU 10: Nominal değerlerinden yüksek bir bedelle ihraç edilen hisse senetlerine ne ad verilir?
  A) Primsiz hisse senetleri
  B) Primli hisse senedi
  C) İmtiyazlı hisse senedi
  D) Bedelli hisse senedi
  E) Kurucu hisse senedi
  ÇÖZÜM: Türk hukuk sisteminde nominal değeri bulunmayan hisse senedi ihracı söz konusu değildir. Üzerinde yazılı değer ile ihraç edilen hisse senetlerine primsiz, nominal değerlerinden yüksek bir bedelle ihraç edilen hisse senetlerine primli hisse senedi denir.
  Doğru Cevap B şıkkıdır.

  SORU 11: Aşağıdakilerden hangisi hisse senetlerinin halka arzında satış yöntemlerinden biri değildir?
  A) Sabit fiyatla talep toplanması
  B) Borsada satış yöntemi
  C) Bankalar tarafından satılması
  D) Bankalar tarafından satılması
  E) Talep toplanmaksızın satış yöntemi
  ÇÖZÜM: Hisse senetlerinin halka arzında satış yöntemlerini, talep toplam yöntemi, talep toplamaksızın satış yöntemi ve borsada satış yöntemi olarak üçe ayırabiliri z.Talep toplama yönteminde de sabit fiyatla talep toplanması ve fiyat teklifi alma yoluyla talep toplanması olarak ikiye ayırabiliriz.
  Doğru Cevap D şıkkıdır.

  SORU 12: Sahibine esas sözleşmede belirtilen hükümler gereğince diğer bazı hisse senetleri sahiplerine göre kâr payı, oy hakkı gibi hususlarda ayrıcalık sağlayan hisse senetleri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Primli hisse senetleri
  B) Adi hisse senetleri
  C) İmtiyazlı hisse senetleri
  D) Bedelli hisse senetleri
  E) Oydan yoksun hisse senetleri
  ÇÖZÜM: Hisse senetleri ana sözleşmede aksine bir hüküm yoksa sahiplerine eşit haklar sağlar. Bu tip hisse senetlerine adi hisse senedi denir. Bir kısım hisse senetleri ise kâra iştirak ve genel kurulda oy kullanma bakımından ana sözleşme ile sahiplerine imtiyazlı haklar tanıyabilir. Bu tür hisse senetlerine imtiyazlı hisse senetleri denir.
  Doğru Cevap C şıkkıdır.

  SORU 13: Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Tahvil bir menkul kıymettir.
  B) Mevduat sertifikaları bir menkul kıymettir.
  C) Kâr/zarar ortaklığı belgesi menkul kıymettir.
  D) Hazine bonosu bir menkul kıymettir.
  E) Finansman bonosu bir menkul kıymettir.
  ÇÖZÜM: Mevduat sertifikaları yürürlükte olan bir menkul kıymet değildir. Tahvil, kâr/zarar ortaklığı belgesi, hazine bonosu ve finansman bonosu ise yürürlükteki menkul kıymetlerdir.
  Doğru Cevap B şıkkıdır.

  SORU 14: Ortaklıkların sermaye artırımı ile ihraç edebilecekleri oy hakkı hariç, sahibine kâr payından ve istendiğinde tasfiye bakiyesinden imtiyazlı olarak yararlanma hakkını ve diğer ortaklık haklarını veren hisse senetleri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Primli hisse senetleri
  B) Oydan yoksun hisse senetleri
  C) Bedelli hisse senetleri
  D) Bedelsiz hisse senetleri
  E) İmtiyazlı hisse senetleri
  ÇÖZÜM: Anonim ortaklıklar esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak şartıyla oy hakkı hariç, sahibine kâr payından ve istendiğinde tasfiye bakiyesinden imtiyazlı olarak yararlanma hakkı sağlayan hisse senetlerini halka arz edebilirler. Bu tür hisse senetlerine oydan yoksun hisse senetleri denir.
  Doğru Cevap B şıkkıdır.

  SORU 15: Aşağıdaki tahville ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Tahvil bir borç senedidir.
  B) Tahvil şirket sermayesine katılma hakkı sağlar.
  C) Tahvil bir menkul kıymettir.
  D) Tahvilde bir vade vardır.
  E) Tahvil alacaklılık hakkı sağlar.
  ÇÖZÜM:
  Tahvillerin özelliklerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz;
  - Tahvil bir borç senedidir.
  - Tahvil sahibi tahvil çıkaran kuruluşun uzun vadeli alacaklısıdır.
  - Tahvilin getirişi belli ve sabittir.
  - Tahvilde kesin bir vade vardır ve bu vade sonunda tahvil sahibi ile şirket arasındaki hukuki ilişki sona erer.
  - Tahvil sahibi şirketin aktifi üzerindeki alacağından başka hiçbir hakka sahip değildir. Şirketin yönetimine katılamaz.
  - Tahvil bir menkul kıymettir.
  Doğru Cevap B şıkkıdır.

  .
   
 16. 23 Mayıs 2008
  Konu Sahibi : vicdan
 17. vicdan

  vicdan ~ справе&#1076 Üye

  Katılım:
  20 Kasım 2006
  Mesajlar:
  1.101
  Beğenildi:
  3
  Ödül Puanları:
  106
  Genel Ekonomi


  SORU 1: Üretim faktörlerinden Emek'e ödenen fiyat aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Faiz
  B) Kâr
  C) Rant
  D) Gelir
  E) Ücret

  ÇÖZÜM: Üretim faktörlerinin gelirleri:

  Emek-ücret
  Sermaye-faiz
  Doğal kaynak-rant
  Girişimci-kâr'dır.

  Doğru Cevap E şıkkıdır.  SORU 2: Aşağıdakilerden hangisi ikame mala örnek değildir?

  A) Tavuk - Hindi
  B) Tereyağı - Margarin
  C) Sığır eti - Koyun eti
  D) Çay-Şeker
  E) Zeytinyağı - Ayçiçekyağı

  ÇÖZÜM: İkame mallar birbirinin yerine geçebilen yani birbirinin yerine kullanılabilen mallardır. Doğru Cevap D şıkkıdır.  SORU 3: Dünya ekonomisinde ülkelerin ekonomik performanslarının karşılaştırılmasında temel gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

  A) GSYİH
  B) GSMH
  C) Reel GSMH
  D) Net dış alem faktör gelirleri
  E) İhracat

  ÇÖZÜM: Dünya ekonomisinde ülkelerin ekonomik performanslarının karşılaştırılmasında temel olarak GSYİH (gayrisafi yurt içi hasıla) kullanılır. Çünkü bu gösterge, ulusal sınırlar içinde yaratılan katma değeri göstermektedir. Doğru Cevap A şıkkıdır.  SORU 4: GSYİH ile GSMH arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) GSYİH = GSMH + Net dış alem faktör gelirleri
  B) GSYİH = GSMH - Net dış alem faktör gelirleri
  C) GSYİH = GSMH - Dış alem faktör gelirleri
  D) GSYİH = GSMH + Dış alem faktör gelirleri
  E) GSYİH = GSMH - İthalat vergisi

  ÇÖZÜM: GSYİH: Yurtiçinde yapılan toplam üretim GSMH: Tüm ülke vatandaşlarının (yurtiçinde olsun, yurtdışında olsun) ürettikleri toplam üretim

  GSYİH = GSMH - Net Dış Alem Faktör gelirleri Doğru Cevap B şıkkıdır.  SORU 5: Bay A, X malını 200 milyon TL'ye almaya razı iken bu malı 150 milyon TL'ye satın almıştır. Bu olay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Üretici 50 milyon TL rant sağlamıştır.
  B) Üretici 150 milyon TL rant sağlamıştır.
  C) Üretici 200 milyon TL rant sağlamıştır.
  D) Tüketici 50 milyon TL rant sağlamıştır.
  E) Üretici 150 milyon TL rant sağlamıştır.

  ÇÖZÜM: Eğer bir mal 150 milyon TL'den satılıyor iken bu malı 200 milyon TL vermeye razı olan bir kimsenin bu malı 150 milyon TL'den yani piyasa fiyatından satın alması halinde elde ettiği 50 milyon TL'lik avantaja "Tüketici Rantı" adı verilir. Diğer yandan bu malı piyasada 150 milyon TL'den satılırken, 100 milyon TL'ye satmaya razı olan bir işletmenin bu malı piyasa fiyatından satması halinde elde ettiği ek 50 milyon TL üretici rantı olur. Doğru Cevap D şıkkıdır.  SORU 6: Aşağıdakilerden hangisi "toplam arzı" ifade eder?

  A) Toplam Yurtiçi üretim - İthalat + İhracat - Stok Değişimi
  B) Toplam Yurtiçi üretim - İhracat + İthalat - Stok Değişimi
  C) Toplam Yurtiçi üretim + İhracat + İthalat - Stok Değişimi
  D) Toplam Yurtiçi üretim + İhracat - İthalat + Stok Değişimi
  E) Toplam Yurtiçi üretim + İhracat + İthalat + Stok Değişimi

  ÇÖZÜM: Toplam Arz = [Toplam yurtiçi üretim - İhracat] + İthalat - Stok Değişimi Doğru Cevap B şıkkıdır.  SORU 7: Aşağıdakilerden hangisi talep enflasyonunun bir göstergesidir?

  A) Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)
  B) Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE)
  C) Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE)
  D) Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH)
  E) Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH)

  ÇÖZÜM: TÜFE talep enflasyonunun bir göstergesi iken, ÜFE maliyet ve yapısal enflasyonun bir göstergesidir. Doğru Cevap A şıkkıdır.  SORU 8: Üretim faktörlerinin alınıp satıldığı piyasalara ne denir?

  A) Nihai mal ve hizmet piyasaları
  B) Finansal piyasalar
  C) Sermaye piyasaları
  D) Faktör piyasaları
  E) Para piyasası

  ÇÖZÜM: Doğal kaynak, emek, sermaye gibi üretim faktörlerinin alınıp satıldığı piyasalara üretim faktör piyasaları adı verilir. Doğru Cevap D şıkkıdır.
   
 18. 23 Mayıs 2008
  Konu Sahibi : vicdan
 19. vicdan

  vicdan ~ справе&#1076 Üye

  Katılım:
  20 Kasım 2006
  Mesajlar:
  1.101
  Beğenildi:
  3
  Ödül Puanları:
  106
  SORU 9:

  I. Nihai Mal ve Hizmet Piyasası
  II. Finans Piyasaları
  III. Üretim Faktör Piyasaları

  Yukarıdakilerden hangisi reel kesim içinde yer alır?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve III
  E) I, II ve III

  ÇÖZÜM: Reel kesim; Nihai mal ve hizmet piyasaları ile üretim faktör piyasalarından oluşur. Doğru Cevap D şıkkıdır.  SORU 10: Safi Milli hasıla için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) GSYİH - Amortismanlar
  B) GSYİH - Dolaylı vergiler
  C) GSMH - Amortismanlar
  D) GSMH - Dolaylı vergiler
  E) GSMH - Transfer harcamaları

  ÇÖZÜM: SMH = GSMH - Amortismanlardır. Doğru Cevap C şıkkıdır.  SORU 11: Milli Gelir için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Ücret + Faiz + Kâr + Rant
  B) Kişisel Gelir - Transfer ödemeleri
  C) SMH - Dolaylı vergiler
  D) GSMH - Amortismanlar
  E) Kullanılabilir Gelir + Kişisel Gelir - Transfer Ödemeleri

  ÇÖZÜM:

  GSMH
  (-) Amortismanlar
  ---------------------------
  Safi Milli Hasıla (-)
  Dolaylı vergiler
  ---------------------------
  Milli Gelir
  (+) Transfer Ödemeleri
  ---------------------------
  Kişisel Gelir
  (-) Direkt Vergiler
  ---------------------------
  Kullanılabilir Gelir

  Doğru Cevap D şıkkıdır.  SORU 12: Yakın ikame imkanı bulunmayan bir malın tek satıcısının olduğu piyasaya ne denir?

  A) Monopson
  B) Monopol
  C) Monopolü rekabet
  D) Tam rekabet
  E) Oligopol

  ÇÖZÜM: Tekel durumundaki bir satıcı firmanın olduğu piyasaya Monopol adı verilir. Doğru Cevap B şıkkıdır.  SORU 13: Birbirinin yerini alabilen fakat aynı olmayan (heterojen) mal satan az sayıda firmanın oluşturduğu piyasa aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tam rekabet
  B) Saf Oligopol
  C)Farklılaştırılmış Oligopol
  D) Saf Monopol
  E) Monopollü rekabet

  ÇÖZÜM: Az sayıda firmanın oluşturduğu piyasaya oligopol piyasa adı verilir. Bu firmalar birbirinin aynı mal satıyorlarsa saf oligopolden, birbirinden farklı ama benzer mallar satıyorlarsa farklılaştırılmış oligopolden söz edilir. Doğru Cevap C şıkkıdır.  SORU 14: Tam rekabet piyasasında bulunan bir firmanın en yüksek kârı elde etmesi koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Fiyat = Marjinal hasılat
  B) Ortalama Hasılat = Ortalama Maliyet
  C) Ortalama Hasılat = Marjinal Hasılat
  D) Marjinal maliyet = Marjinal Hasılat
  E) Ortalama Maliyet = Marjinal Maliyet

  ÇÖZÜM: Tüm piyasalarda firmanın maksimum kâr elde ettiği noktada marjinal maliyet, marjinal hasılata eşittir. Doğru Cevap D şıkkıdır.  SORU 15: Tam rekabet piyasasında uzun dönemde aşırı kâr ortadan kalkmaktadır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Marjinal maliyetin marjinal hasılata eşit olması
  B) Çok sayıda alıcını olması
  C) Çok sayıda satıcının olması
  D) Piyasaya giriş çıkışların serbest olması
  E) Üretilen malların homojen olması

  ÇÖZÜM: Tam rekabet piyasasında piyasaya giriş çıkışlar serbest olduğundan uzun dönemde aşırı kâr ortadan kalkar. Doğru Cevap D şıkkıdır.  SORU 16: Kamu açığının artması sonucu devletin daha çok borçlanma isteği sonucu reel kesimin istediği oranda fon bulamamasına ne ad verilir?

  A) Dışlanma etkisi
  B) Yüksek faiz
  C) Risk primi
  D) Bütçe açığı
  E) Konsolidasyon

  ÇÖZÜM: Devletin borcunun artması ile reel kesimin fon bulamamasına dışlanma etkisi (crowding out) adı verilir. Doğru Cevap A şıkkıdır.  SORU 17: Kamu gelirleri>Kamu harcamalarından büyük ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Kamu kesimi dengededir.
  B) Kamu kesimi fazla vermektedir.
  C) Kamu kesimi açık vermektedir.
  D) Dış ticaret açığı vardır.
  E) Dış ticaret fazlası vardır.

  ÇÖZÜM: Kamu Gelirleri > Kamu harcamaları => Kamu kesimi fazla vermektedir. Doğru Cevap B şıkkıdır.  SORU 18: Aşağıdakilerden hangisi kamu kesimi içinde yer almaz?

  A) Yerel Yönetimler
  B) Döner Sermayeler
  C) Sosyal Güvenlik Kuruluşları
  D) Özelleştirilmiş Kurumlar
  E) Konsolide Bütçe İdareleri

  ÇÖZÜM:

  Kamu kesimi;

  a) Konsolide Bütçe idareleri

  i) Genel Bütçeli İdareler
  ii) Katma Bütçeli İdareler

  b) Kamu İktisadi Teşebbüsleri
  c) Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlar
  d) Yerel Yönetimler
  e) Fonlar
  f) Sosyal Güvenlik Kuruluşları
  g) Döner Sermayeler

  Doğru Cevap D şıkkıdır.  SORU 19: Konsolide Bütçe Harcamaları ile Konsolide Bütçe Gelirlerinin eşit olmasına ne denir?

  A) Kamu Kesimi Dengesi
  B) Kamu Kesimi Açığı
  C) Bütçe Açığı
  D) Bütçe Fazlası
  E) Denk Bütçe

  ÇÖZÜM: Konsolide Bütçe Harcamaları = Konsolide Bütçe Gelirleri => Denk Bütçe
  Doğru Cevap E şıkkıdır.