Tek Harf Falı

Konusu 'Burçlar, Tarot ve Astroloji' forumundadır ve haten tarafından 6 Haziran 2007 başlatılmıştır.

  6 Haziran 2007
  Konu Sahibi : haten
 1. haten

  haten Aktif Üye Üye

  Katılım:
  30 Mart 2007
  Mesajlar:
  171
  Beğenildi:
  0
  Ödül Puanları:
  86
  Ölçülü, uyaklı ve tek harf yorumu için yazılmış, Türkçe falnamelerin en eskilerinden biri Fal-ı Türkî-i Manzum’dur (Manzum Türkçe Fal).

  Prof. İ.H.Ertaylan’ın incelemesinde Bursa Camii Kebir Kütüphanesi, mecmua 34 numarada kayıtlı olduğunu belirterek verdiği şiirin, yazarı belli değildir.

  Eser, “Çalab adın biz evvel yad idelüm / Anun ile söze bünyad idelüm / Kim oldur cümle halka ruzu viren / Getüren gündüzü düni gideren (Biz önce Tanrı’nın adını analım / Onunla söze temel atalım / Ki odur bütün yaratıklara günü veren / Gündüzü getirip geceyi gideren)” dizeleriyle başlar. Adını bilmediğimiz ozan, bu kutsal falı, Tanrı adını anarak yazdığını, padişah ve vezirinin bu faldan hoşnut olduklarını bildirerek sürdürür şiirini.

  Ozana göre, Peygamber de “fal çeşidinin çok olduğunu, ama bu faldan daha doğru fal olmadığını” buyurmuştur. Bu faldan kuşku duymamak gerektir. Ozan, falın nasıl açılacağını anlatır: önce aptes tazelenip şükredilecektir. Sonra saygıyla Kuran ele alınıp “üç Fatiha üç Kulhüvallah” okunacaktır. Hz. Peygamber’e “üç salavat getirerek”, temiz kalple “doğru bir niyet” edilecektir. Buradaki doğru niyet kuşkusuz kimsenin kötülüğünü istememekle ilgili olmalı. Bundan sonra Kuran, gelişigüzel bir yerinden açılıp, “sağdaki sayfanın, yedinci satırının başındaki harfe” bakılacaktır. Arap harflerinin sıralamasıyla, çıkması olası harflerin neye işaret olduğu anlatılır. Bugünkü dille aktarıyorum:

  Eğer elif gelirse iyidir işin

  Kargaşadan kurtulup büyük rütbelere eriştin

  Rızk verici Tanrı sana arka çıktı

  Ululukla güzel baht olacak hep yoldaşın.

  Be gelirse falına inanki yakında

  Sana zenginlik, yüksek rütbe gelecek, kesinlikle

  Büyük bir adam sana huzur sağlayacak

  Dünya halkı seni kıskanacak.

  Gelirse te harfi senin falına

  Müjdeler olsun iyilik var yolunda,

  Daima tövbe et kötülüklerine, zevklerden kaçın, ibadet et,

  Yalvar Tanrına, namazını kıl her zaman, müjde bunda.

  Se gelirse kutludur sana fal

  Bil ki yakında eline geçecektir çok mal

  Senin gibi büyük olmayacak memleketinde

  Sen de iyiliğinde gez dillerde.

  Eğer cim geldiyse çalış aman

  İşin iyidir, Tanrı’dır arkan

  Çünkü bu dünyada iyi iş yapmak demek

  Çalışmak ve Tanrı’yı iş edinmek

  Ha gelirse büyük bir sevinç var, müjdelerim

  Dileğine erdirsin seni Rabbim

  Bahtının ışığını Allah yaksın

  Kötü talihini iyiye döndürsün.

  Eğer hı ise gerçektir hizmetlilerinden

  Rahat edeceksin, sevdiğin işinden de

  Yine uzaklaşsın senden belalar

  Kötüler sana karşı duramasınlar

  Eğer dal ise falın aman ne iyi

  Acil işlerinde yardımcın bil Tanrı’yı

  Ona danış da yap her işi

  Kötü olmaz danışıklı iş sonucu.

  Eğer zel ise bil ki falının anlamı gerçekten haşin

  İşin şeytanla aman ondan sakın

  Bu niyetten sana hiç yarar gelmez

  Vazgeç bu sevdadan işin iyi olmaz.

  Eğer re ise yıldızın parladı

  Talihin değişti yolun aydınlandı

  Saygınlığın artacak halk arasında

  Sözün geçerli olacak sultanın bile yanında.

  Eğer ze ise gider kuşkularını

  Tevekkül et sağlamlaştır imanını

  Onlarla silahlan, dayan ercesine

  İnanma kimseye işini bildiğince işle.

  Sin ise eğer herkes sana yönelecek

  Küçük de büyük de saygı gösterecek

  Saygın olacaksın yıldızın parlayacak

  Talih ayağını öpecek.

  Şin ise falın, anlamı “savaştır düşmanla”

  Fakat düşman yenilecek sonunda

  Bir iki gün sabretmek gerektir

  Her işte sabretmek her yöntemden iyidir

  Sad gelirse sakın acele etme ey yoldaş

  Sabret kıyma canına ey kardeş

  Ta ki dileğini elde edesin

  Sevinme nasıl olur göresin

  Falın dad iken iyidir işin

  Sana doğru durur ok gibi işin

  Eğer tı geldiyse falın gerçektir

  Zenginlik ve talih sana yönelecektir

  Bu niyetle gönlünü sağlam tut

  Bil ki Tanrın sana yardım edecektir

  Zı gelirse senin için uğurludur

  Sevinçlerin kapısı açılır

  Tuttuğun toprak altın olsun elinde

  Kalmasın kaygı mayası evinde

  Eğer ayın geldiyse gülüp sevin

  Çünkü halk içinde sayılan oldun sen

  Artacak bu saygı gün günden

  Kaynaklanacak ummadığın yerden

  Eğer gayın geldiyse öfke ve kindir

  Gerçekliğini bil bunun kesinliğini

  Her zaman sakın ondan kendini

  Fe ise falın sana düzen kurmuş düşmanın

  Güvenesin diye yardımcı görünür sana

  Aman sakın kendini, asla aldanma

  Eline düşersen ağlarsın sonra

  Kaf ise eğer hizmetçilerin yolunu bulup

  Sana dil uzatırlar çekiştirirler

  Sakın, çekin bu kadınların dilinden

  Sertlikten kaçın, kurtul ellerinden

  Kef’ken falın toplarsın malın çoğunu

  Görürsün nicenin sana muhtaç olduğunu

  Kaldır gönlündeki büyüklük tutkusunu

  Aynı Tanrı yarattı zengini yoksulu

  Falın lam ise sıkıntı var önünde

  Gamını artırma telaşlanma yine de

  Ki işlerin sonunda feraha çıkacak

  Mutlu bir talihin olacak

  Eğer mim ise falın, çoğalır malın

  Hak açar rızk kapısını düzelir durumun

  Sen şimdi garip de olsan sayılsan da muhtaç

  Takacaksın kısa süre sonra başına taç

  Eğer nun gelirse falında kaygılan

  Birkaç gün sabret dayan

  Eğer bu niyetinde direnirsen

  Ağlayacak mısın gülecek misin bilemem

  Falında he gelmesi iyi değil hem

  Görünür falında gam üstüne gam

  Öylü zorluklar var ki yolunda dostum

  Aşmak için Allah yardımcın olsun dostum

  Ve eğer vav gelirse canım şansın var

  Sana hem ululuk hem zenginlik oldu yar

  Hem bu dünyanın malını toplayacaksın

  Hem de öte dünyada mutlu olacaksın

  Lamelif çıktıysa eğer karşına

  İşin gücün sonunda kargaşa

  Bu çıkmaz sevdadan vazgeç yakınken

  Etmesin seni işinden gücünden

  Eğer ye gelirse günahlarındır, bağışlat

  Yalvar Tanrı’ya yüceliğine güvenip anlat

  Yardım edici ancak O’dur kuluna

  Ona benzer şefkatli ve iyi bulunmaz

  Falname düzenleyicileri Arap alfabesinin bütün harflerini ya kullanmamakta ya da sırasını bozmaktadır. Bu örnekte görüldüğü gibi. Yazma kitapların çeşitli kişilerce kopya edildiği, yazarının denetleme olanağı olmadığı düşünülürse, eksik ve yanlışların kopya edenlerden kaynaklandığı da düşünülebilir. Bu tür yanlışlıklar, ölçü aksaklıklarına da yol açar. Düzyazıyla yazılan (mensur) falnamelerden çoğunda, ayet de, her yorumda yer alır. Bu ayetlerin yorumunu da vermek gerektiğinden, bu tür örnekleri aktarmak bu kitabın amacını aşacaktır. Yorumlarında günlük dili kullanmış bir metni yazmak daha doğru bence. Raif Yelkenci yazmalarından İ.H.Ertaylan’ın bugünkü yazıya aktardığı Haza Fal-ı Kur’an-ı Azim (Mükemmel, Yüce Kuran Falı) adlı yapıtı, dilini güncelleştirerek aktarıyorum.

  Haza Fal-ı Kur’an-ı Azim, Kuran falı açmak isteyenin yapması gerekenleri sıralayarak başlar: “Bir kimesne, Kuran falı açmak dilese, evvel üç kerre Fatiha ve üç kerre Ayetü’l Kürsî ve üç İhlas okuya ve üç salavat getire (Bir kimse Kuran falı açmak isterse, üç kere Fatiha ve üç kere Ayetü’l Kürsî ve üç İhlas okusun ve üç salavat getirsin).”

  Fal bakmak isteyen kimse yine saygıyla Kuran’ı eline alacak, rasgele bir yerinden açacaktır. Ancak yapacakları, daha önce örneklediğimiz falnamenin yönteminden farklıdır:

  “Sağ yandaki sayfaya iyice baksın, kaç Allah adı olduğunu görsün, o sayıda sol yandaki kâğıtları (yaprakları) açıp, (karşısına çıkan sayfada) o sayıda satır saysın, satır tamam olunca ondan sonra gelen satırın ilk harfi ne gelirse o harfle (o harfin yorumuna göre) davransın.

  Bu falname hemen vahy (Tanrı tarafından bildirilen, esinlendirilen fikir( derecesindedir, kuşkulanılmasın. Kutbü’l-arifin (bilgililerin ulusu) merhum Şeyh Fahreddin Efendi’nin kendi kullandığı fal daima buydu, böylece bilinsin.”

  Bu açıklamalardan sonra harflerin yorumuna geçilir:

  “Elif gelse iyilik ve sevinçtir. Tamam rahatlıktır. Bütün işleri ve dilekleri sonuçlanmaktır.

  Be gelse yine iyiliktir, sevinçtir, devlettir (talih, zenginlik, yüksek rütbe) ve bir kimseden büyük fayda görüp murada ermektir.

  Te gelse tövbedir ve sağlıktır ve seferde (yolculuk ya da savaş) ise sağlıkla evine gelsin ve seferi mübarek (kutlu) olsun.

  Se gelse fayda görüp işi yüce olup menzili (evi, durağı) yüce olup dünya ve ahretle ilgili dilekleri yerine gelmektir.

  Cim gelse fayda bulmak, kâr etmek, menfaat (çıkar) görmektir niyetine göre.

  Ha gelse dileği yerine gelmektir ve güç ve dostlardan yardımdır.

  Hı gelse Tanrı’dan günahlarının bağışlanmasını dilemektir ve sabır gerekir tuttuğu niyet için.

  Dal gelse dileğinin gerçekleşmesidir ve sevinç, devlet (talih, zenginlik, yüksek rütbe) bulmaktır.

  Zel gelse kahırdır (çok üzüntü) ve düşmandır ve hiledir, ama Hak teala (yüce Tanrı) yardımıyla dileği gerçekleşmektir, sağlıktır.

  Re gelse fazlasıyla devlet (talih, zenginlik, yüksek rütbe) bulup ve isteği gerçekleşip ve gizli işleri sonuçlanmak, rahat olmaktır.

  Ze gelse o günlerde kendi halinde (sakin, bir şeye karışmaz) olmak daha iyidir. Dileğine erişmek görünmez. Sabır hoştur.

  Sin gelse ferah ve sevinmektir ve selamettir (korkudan uzaklaşma, kurtuluş, iyi sonuç) ve bir iyilikle dileği gerçekleşmek birlikte olmaktır.

  Şin gelse çok zarar etmektir. Korku ve hile ve aldatılmadır. Halkın dilinden gereğinden çok incinir, ama sabrederse düşmanı kahrolur.

  Sad gelse dileğinin hepsine ulaşır ve o kişiye devlet (talih, zenginlik, yüksek rütbe) yönelir, ama hareket ve seferden (yolculuk) çekinmeli.

  Dad gelse Hak teala (yüce Tanrı) o kişiye hükümet (yetki) ve riyaset (başkanlık) ve kuvvet ve nusret (başarı, üstünlük) verir. Halk içinde aziz (güç sahibi, saygın) olur.

  Tı gelse o kimseye iyilik kapısı açılır ve kötülük kapısı kapanır ve ahrette iman üzere olur. İnşaallahü teala. (Yüce Tanrı isterse).

  Ayın gelse bu niyetinden çok korksun. Caysın ve yüce Tanrı’dan bağışlanmasını dilesin ve tövbe edip kendi iyi malından sadaka versin.

  Gayın gelse üzerine iyilik kapısı açılır ve kötülük kapanır ve bir topluluktan dileğine erişir, sevinir.

  Fe gelse bütün düzensiz işleri yoluna girip sonuçlanır, mutlu ve şen olur.

  Kaf gelse bütünüyle saygınlığa ulaşıp iyi yerden fayda görüp, iyilik edip mutlu ve şen olur.

  Kef gelse sabır ve tövbe edip, haramlardan (yapılması dince yasaklanan şeyler) sakınıp, helal malından sadaka versin.

  Lam gelse dileğine erişir ve devlet bulup mutlu olur.

  Mim gelse melamettir (azarlama, kınama). Her yönden bu durumda Tanrı’dan af vebağışlanma dileğiyle sabır gerektir.

  Nun gelse rahatlar ve mutluluklardır ve bütün istediği şeylerin gerçekleşmesi, sevinilmesidir.

  Vav gelse halka muhtaçlığı kalmaz, ama Tanrı’dan bağışlanma istemek ve tövbeyle uğraşmak gerektir, nimete (iyilik, yaşamak için gerekli şeyler. Tanrı vergisi yiyecek, içecek) ulaşıp, mutlu olsun.

  He gelse dileği gerçekleşmektir ve de düşmana karşı üstünlük kazanıp ve hem düşmanı kahrolmaktır.

  Lamelif gelse bütün işlerinde zorluk çekmektir. Ama bu niyetten sonra hayır (iyilik) vardır.

  Ye gelse iyilikler ve bolluklar ve sevinçler ve gönül ferahlıkları, iyi haberler ve mutluluklar ve sağlıklar ve selametlikler (korkudan uzaklaşma, kurtuluş, iyi sonuç) demektir ve sefer (savaş ya da yolculuk) etmek dilerse iyidir.

  Hepsi uğurludur. Temmet (bitti).”
   
 2. 7 Haziran 2007
  Konu Sahibi : haten
 3. BenBurcuyum

  BenBurcuyum Aktif Üye Üye

  Katılım:
  3 Ağustos 2006
  Mesajlar:
  56
  Beğenildi:
  0
  Ödül Puanları:
  76
  canım tşkler
   
 4. 5 Aralık 2011
  Konu Sahibi : haten
 5. xxmelisxx

  xxmelisxx Aktif Üye Üye

  Katılım:
  4 Aralık 2011
  Mesajlar:
  25
  Beğenildi:
  0
  Ödül Puanları:
  31
  teşekkrler paylaşım için
   
 6. 23 Ocak 2012
  Konu Sahibi : haten
 7. adelia

  adelia yengeç Pro Üye

  Katılım:
  20 Ağustos 2011
  Mesajlar:
  6.422
  Beğenildi:
  988
  Ödül Puanları:
  188
  bunu deniycem bakalım ne cıkıcak
   
 8. 24 Ocak 2012
  Konu Sahibi : haten
 9. adelia

  adelia yengeç Pro Üye

  Katılım:
  20 Ağustos 2011
  Mesajlar:
  6.422
  Beğenildi:
  988
  Ödül Puanları:
  188
  ben baktım allaha şükür güzel şeyler çııktı ne diyelim artık hayırlısı
   
 10. 31 Ocak 2012
  Konu Sahibi : haten
 11. talena

  talena Popüler Üye Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2010
  Mesajlar:
  310
  Beğenildi:
  112
  Ödül Puanları:
  113
  İlk defa okuyorum.ama Hangı Uygulama yapılması gereklıdır bırıncı ornek mı ıkıncı ornek mı? Bırazda ürktüm Kuran'dır.sonucta.. Allah'ım hepimizin dileklerini kabul etsin İnşallah..
   
 12. 15 Temmuz 2012
  Konu Sahibi : haten
 13. dilber

  dilber Popüler Üye Pro Üye

  Katılım:
  19 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.486
  Beğenildi:
  1.454
  Ödül Puanları:
  238
  çok sağol güzel bir paylaşım....
   
 14. 15 Temmuz 2012
  Konu Sahibi : haten
 15. dilber

  dilber Popüler Üye Pro Üye

  Katılım:
  19 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.486
  Beğenildi:
  1.454
  Ödül Puanları:
  238
  ıFe ise falın sana düzen kurmuş düşmanın

  Güvenesin diye yardımcı görünür sana

  Aman sakın kendini, asla aldanma

  Eline düşersen ağlarsın sonra..

  çok doğru çıktı....