Tüp Bebek Raporu Ile Ilgili Herşey Burada !!!

Konusu 'Tüp Bebek Özel Bölüm' forumundadır ve reCne tarafından 13 Nisan 2008 başlatılmıştır.

  13 Nisan 2008
  Konu Sahibi : reCne
 1. reCne

  reCne Popüler Üye Üye

  Katılım:
  18 Ekim 2007
  Mesajlar:
  172
  Beğenildi:
  5
  Ödül Puanları:
  108
  TÜP BEBEK RAPOR VE REÇETELERİ:
  Aşağıda yer alan açıklamalar meslektaşlarımıza reçete karşılarken yardımcı olmak amacıyla, kurum yetkilileri ile yapılan görüşmelerimiz sonucu derlenmiştir. Ancak, üyelerimizin Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği ve yayımlanan Yönetmelik esaslarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Reçete karşılarken ki tüm sorumluluğun eczacının kendisine ait olduğunu bir kez daha bilgilerinize sunarız.


  TÜP BEBEK ÖNCESİ UYGULAMA:
  Klasik ovülasyon indiksiyonu ve İntauterin inseminasyonunda(IUI)
  Hastaya yaşamı boyunca en fazla 3 siklus OI ve yine en fazla 3 siklus IUI uygulanabilir.
  3 Siklus Ovulasyon indiksiyonunda toplam 4500 iü Gonadotropin ve 3 siklus İntauterin inseminasyonunda toplam 4500 iü Gonadotropin kullanılır. Her siklusta maximum 10.000 iü Hcg (Human korionik gonadotropin)( (Choragon-OvitrellePregnyl-Profasi ) reçete edilebilir.
  2 inci basamak sağlık kuruluşlarında Kadın Hastalıkları Uzmanının yer aldığı 3 Hekimli sağlık kurulu raporu düzenlenir. Rapor tek kullanımlık olup, reçeteye rapor aslı eklenir.
  Raporda; hastanın yaşı, evli olduğu, kaçıncı siklus olduğu, tanı, uygulanacak tedavi, kullanılacak ilaçların günlük ve maksimum dozları belirtilecektir.
  Reçete Kadın Hastalıkları uzmanı tarafından ve her siklus için tek reçete olarak düzenlenecektir.
  Bayan yaşı 38 ve üzerinde olduğunda doğrudan tüp bebek uygulamasına geçilebilir. 40 yaşı bulduğunda tedavi sonlandırılır.
  Raporlar sisteme işlenirken, katılım paylı olarak ve Gonadotropin dozu, ünite olarak işlenecektir. Provizyon sisteminde 3 hane girilemediği için doz uygun şekilde çarpanları ile girilmelidir.
  Örnek : Reçetede 1050 ü lik ilaç ve günde 300 ü doz yazılmışsa sisteme 10x30 olarak girilmesi gerekiyor.


  TÜP BEBEK UYGULAMASI:
  Tüp Bebek uygulamasına geçilmeden önce tanıya ve hastanın durumuna bağlı olarak, önce klasik infertilite ve gerekirse IUI tedavisi uygulanır...
  Raporlar Üniversite ve Eğitim Araştırma Hastanesinde iki kadın doğum ve bir üroloji uzmanının yer aldığı 3 hekimli sağlık kurulu raporu olarak düzenlenir.
  Sağlık kurulu raporlarında, hasta yaşı, kimlik bilgilerinin yanında, tanı, endikasyon, uygulanacak tedavi, kullanılacak ilaçların günlük ve maksimum dozları da belirtilecektir.
  Sağlık kurulu raporlarında, tüp bebek tedavisini gerektiren kadına ve/veya erkeğe ait faktörlerin belirtilmesi yeterli olup, ekinde veya raporda teşhise esas belge ve bilgiler ayrıca aranmayacaktır....

  - Reçeteler uygulamanın yapıldığı merkezlerde, Kadın Doğum Uzmanı tarafından düzenlenecektir. (Sözleşmeli Tüp Bebek Merkezlerinde ve Tüp Bebek uygulaması yapılan Üniversite veEğitim ve Araştırma Hastanelerinde)
  -Uygulama süresince, raporlar tek siklus için çıkarılacak ve bir siklusta kullanılacak ilaçlar tek bir reçetede yazılacaktır. Her reçete karşılandığında raporun aslı alınarak kuruma gönderilecektir. .
  - Kullanılacak Gonodotropinin dozu tüp bebek uygulaması 3 siklus için toplam 9000 üniteyi aşamaz. Toplamda 9000 üniteyi aşmamak kaydıyla, hekim her siklus için istediği dozu yazabilir.(Siklus başına 3000 ünite kısıtlaması yoktur)

  -Tüp bebek tedavi bedelleri, kadın ve erkeğin farklı kamu sağlık güvencelerine sahip olması halinde tedaviye başlanılmasını gerektiren faktörlere bağlı olmaksızın, kadının kurumunca karşılanır.


  A- Erkek Faktörü:
  Üro-androlojik tedaviye cevap vermeyen, oligoastenozoospermi, azoospermi, % 100 globozoospermia,
  Oligoastenozoospermi vakalarında tekrarlanan incelemelerde yıkama sonrası total progresif motil sperm sayısının 5 milyondan az olması gerekmektedir.


  B- Kadın faktörü:
  1- Tubal faktör
  a) Primer silier diskinezi - Kartegener Sendromu varlığı, eğitim ve araştırma veya üniversite hastanelerinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmiş olgular ile laparoskopi ile onaylanmış bilateral tam tubal tıkanıklık saptanan (ağır distal tubal hastalık, bilateral organik proksimal tubal tıkanıklık, bilateral bipolar tubal tıkanıklık) veya tüp yokluğu olan olgular,
  b) Ağır pelvik yapışıklık belirlenen veya tubal cerrahi (laparoskopi veya açık cerrahi ile ) sonrasında bir yıl içinde gebe kalamayan,
  olgulardır.

  2- Endometriozis
  Hafif ve orta derece endometriozis açıklanamayan infertilite, ileri evre (evre 3–4) endometriozis ise tubal patoloji gibi değerlendirilir. (Endometriozis cerrahisi tedavisinden sonra bir yıl medikal infertilite tedavisi uygulanmış olmasına rağmen gebeliğin sağlanamadığı durumlarda veya üç siklus gonadotropinler verilerek uygulanmış ovulasyon indüksiyonu + IUI tedavisi sonrası gebelik elde edilemeyen endometriozis olgularında tüp bebek tedavisine (IVF) başlanabilir.)

  3- Hormonal – ovulatuar bozukluklar
  a) Oligo – anovulasyon ,
  b) DSÖ Grup I-II ovulatuar bozukluklarda veya hiperprolaktinemiye bağlı anovulasyonda standart tedaviye yanıtsızlık açıklanamayan infertilite gibi değerlendirilir.
  Tüp bebek uygulamasına geçilmeden önce anovulasyon nedeni ile (özellikle; PCOS olgularında tanıya dayanak teşkil eden klinik ve laboratuar bulgularının belgelenmesi koşuluyla) klasik ovulasyon indüksiyonu için gonadotropin kullanımında, ilaveten intrauterin inseminasyon (IUI) işlemi yapma zorunluluğu yoktur. Hasta üç siklus gonadotropin uygulaması sonrası (IUI olsun veya olmasın) gebe kalamıyor ise tüp bebek tedavisine başlanabilir.

  C- Açıklanamayan İnfertilite:
  Hem erkek, hem de kadının tetkiklerinin normal olmasına ve en az üç siklus gonadotropinlerle IUI uygulanmasına rağmen evlilik tarihinden itibaren 3 yıl (evlenme yaşı 35 ve üzerinde ise 1 yıl) veya daha uzun süreli gebe kalamama halinde sağlık kurulu raporu ile tüp bebek tedavisine başlanabilir.

  D- Diğer endikasyonlar:
  Kadın veya erkekte genetik bir hastalığın bulunması nedeniyle sağlıklı çocuk sahibi olmak amacıyla veya bir hastalığın tedavisinin başka tıbbi bir yöntemle mümkün olmaması halinde allojenik amaçlı kordon kanı temini için preimplantasyon genetik tarama yapılarak tüp bebek tedavi yöntemi uygulanabilir. Bu uygulama için, eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinde, içinde genetik uzman hekiminin bulunduğu kurullar tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenecektir
  Rapor ve reçetede dikkat edimesi gereken hususlar:
  Bu raporlarda kaçıncı siklus olduğu, hastanın yaşı ve evli olduğu belirtilmeli. Ancak belirtilmemişse ; hasta eşi üzerinden bakılıyorsa karne ön yüz fotokopisi, kendi çalışıyorsa evlilik cüzdanı fotokopisi eklenebilir.
  * Erkek infertilitesinde de gonatropin yazılacaksa, eşinin üzerine yazılabilir.
  * Raporda sperm sayısı yazmak zorunlu değildir.-Erkek faktörü (male faktör) belirtilmesi zorunludur.
  - Rapor kadının adına çıkarılacaktır.
  - 3 Siklus IUI ve 3 Siklus OI işlemi uygulaması şartı yok.
  * Human Krionik Gonodotropin miktarı bu kapsam dışında olup, 5000-10000 ünite verilebilir. Bir siklusta bu dozu aşamaz. (Choragon-OvitrellePregnyl-Profasi Hp)Bazı raporlar ve reçetelerde 2 adet pregnyl 5000 ve 1adet 1500 yazılıyor. 1500 ünitelik verilmeyecek .
  * Bayan yaşı 38 olunca kaç siklus uygulandığına bakılmaksızın direk tüp bebek tedavisine geçilebilir. 40 yaşından sonra infertilite ve tüp bebek tedavisi uygulanamaz.Raporda hastanın doğum tarihi mutlaka gün/ay/yıl olarak belirtilmelidir. 40 yaşın hesaplanmasında doldurulmuş yaş esas alınacaktır.
  Örneğin, 08 Mart 1967 doğumlu kadının, üremeye yardımcı yöntemleri ile tedavi giderlerinin karşılanabilmesi için 08 Mart 2007 tarihinden önce tedaviye başlanmış olması gereklidir. Bu tarihten sonra uygulanacak olan takip eden denemelere (tüp bebek uygulamalarına) ait giderler ve ilaç bedelleri Kurumca karşılanmaz.
  * Sekonder infertilite tanısıyla da hastaya rapor düzenlenemez ve tedavi yapılamaz.
  * Ege Ünivesitesinde düzenlenen Tüp bebek raporlarında : Tanı olarak Primer infertilite +YUT( Yardımcı Üreme Tedavisi) karar verildi yazmaktadır. Bu raporlarda tedaviye sebep olan faktör mutlaka belirtilmelidir. Bundan sonra ayrıca ikinci bir raporda tedavi planı yazmaktadır. Bu şekilde ikili rapor düzenlenmişse, karar raporunun da 3 hekimli olması gerekmektedir. Karar raporunun fotokopisi ve tedavi raporunun aslı kuruma gönderilecektir. Çünkü karar raporu 3 siklus boyunca geçerlidir.
  * Ayrıca, Ege Üniversitesi hemen herzaman önce ilacı kullanıp reçeteyi ve raporu sonra düzenlemektedir. Bu durumda bazı ilaçlarda özellikle fiyat farkları ve rapor tarihinde ve düzenlenmesinde sorun yaşanmaktadır. Meslektaşlarımızın bu konuda dikkatli olmasında büyük yarar var.
  *Gerek tüp bebek, gerekse IUI rapor ve reçetelerinde Lucrın Daily yazılmaktadır. Ancak bu ilacın endikasyonu olmadığından kurumlarca ödenmemektedir.


  ÖNEMLİ: Tüp bebek raporları düzenlenirken; yukarıda açıklandığı üzere bazı tanılarda uygulamaya geçilmeden önce 3 siklus OI ve 3 siklus IUI veya yalnızca 3 siklus OI veya 3 siklus IUI uygulanma şartları vardır.Tüp Bebek raporuna ait reçete karşılarken , rapordaki tanı doğrultusunda bu uygulamaların yapıldığının sistemde kullandığı ilaçlardan bunun kontrol edilmesi gerektiğini, orada yeterli sayıda siklus görülemiyorsa kuruma telefon edilerek teyit alınması gerektiğini belirtmişlerdir. Çünkü kurum reçete kontrolünü buna göre yapıyor.
  Tüp bebek tedavisi en fazla üç uygulama ile sınırlı tutulduğundan, yapılan her bir uygulamaya ait kayıtlar, Kurum elektronik ortamına işlenerek takibi yapılır.
   
 2. 13 Nisan 2008
  Konu Sahibi : reCne
 3. reCne

  reCne Popüler Üye Üye

  Katılım:
  18 Ekim 2007
  Mesajlar:
  172
  Beğenildi:
  5
  Ödül Puanları:
  108
  Tüp Bebeğe kısıtlama geliyor..


  Cevat AKSAKAL / Sağlık kurumları yönetimi uzmanı

  1 Haziran 2008 tarihinde yürürlüğe girecek 5510 Sayılı Kanun'da yapılması gereken değişiklikleri içeren; "5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı", Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 29 Kasım 2007 tarihinde Başbakanlık'a gönderilmiştir.

  Üreme güçlüğünün, tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunun benimsenerek 2005 yılından beri tüp bebek tedavisine destek veren devlet, yeni kanunda / kanun tasarısında, tüp bebek tedavisi ile ilgili, mevcut uygulamaya göre, kısıtlayıcı düzenlemelere yer verilmiştir.

  Yeni Kanun / tasarı ile tüp bebek yardımı alma hakkında getirilen kısıtlamalar ve haklar:

  1. Yürürlükteki mevzuatta Kadın 40 yaşına kadar 3 kez bu tedaviden yararlanabiliyor. Ay, gün olarak, 40 yaşını dolduran hastalar tedaviden maalesef yararlanamıyorlar. 5510 sayılı yeni kanunda ise kadının 23 yaşından büyük, 39 yaşından küçük olması gerekmektedir.

  2. Yürürlükteki mevzuatta üç denemeye kadar tedavi hakkı varken, yeni kanunla en fazla iki deneme ile sınırlı olmak üzere yardımcı üreme yöntemi tedavileri ödenecektir.

  3. Yürürlükteki mevzuatta sağlık hizmetinden faydalanma hakkı bulunanların tüp bebek tedavisi için ek bir koşul aranmazken, yeni kanun ile en az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması şartı gelmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca 03 Ocak 2008 tarihinde yayınlanan 2007/96 sayılı genelge ile SSK sigortalılarının bundan böyle sağlık karnesi verilmeyeceği ve TC kimlik numarası ile provizyon alınabileceği belirtilmiştir. Bu işlem tüp bebek tedavilerini de kapsamakla birlikte, yeni kanun ile getirilen en az beş yıl genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması şartı sağlık karnesinin aranmaması koşulu ile bağlantılı değildir.

  4. 5510 SK ile : Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutarı belirleyen "katılım payı" getirilmektedir. Yürürlükteki mevzuatta, devlet katkısı için hak sahiplerinden herhangi bir katkı alınmazken, yeni kanun ile yardımcı üreme yöntemi tedavisinde katılım payı ilk denemede % 30, ikinci denemede % 25 oranında uygulanacaktır. Yürürlükteki mevzuatta 1.240.-YTL olan devlet katkısı için hastalar herhangi bir katkı ödemezken, yeni mevzuatta hastalar bu miktarın birinci denemede 372.-YTL, ikinci denemede ise 310.-YTL katkı payını ödeyeceklerdir. Bu durumda Katılım payı, tedavi eden kurumun degil, GSS'nin geliri olmakta ve hastane ya da eczane, katlım payının tahsilinde görevlendirilmiş bulunmaktadır.

  5. Yürürlükteki mevzuatta devlet katkısı dışında, cepten ödeme miktarı için sınır bulunmamaktadır. Yeni kanun tasarısı ile genel sağlık sigortası kurumunun belirlediği rakamın %20 sine kadar özel merkezler fark alabilecektir.

  6. Şayet Sosyal Güvenlik Kurumu Özel merkezlere %20 ilave ücret hakkı verirse bu durumda vatandaş birinci deneme için devlete 372.-YTL, tedavi olduğu merkeze ise 248 .-YTL olmak üzere toplam 620.-YTL cepten ödeme yapacaktır. Kanun gerekçesinde : "Hastanın kendi tercihleri nedeniyle maliyetleri artıran durumlarda dahi alınabilecek ilave ücretler için tavan belirlenmiştir" hükmüne yer verilmiştir.

  7. Tüp bebek tedavisi yöntemi ayaktan statüsüne girdiğinden, İlaçlar için katkı payı uygulaması yeni kanunda da devam etmektedir.

  8. Yürürlükteki mevzuatta üniversite hastanelerinde öğretim üyelerine ödenen fark ücretleri, yeni kanunda da korunmuştur.

  9. Yürürlükteki mevzuata göre Tüp bebek için zorunlu tutulan sağlık kurulu raporu, Sağlık Bakanlığı eğitim/araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerine verilmiştir. Yeni mevzuatta ise sağlık kurulu raporu zorunlu olmakla birlikte hastanelerin belirlenmesi yetkisi Sosyal Güvenlik Kurumu'na bırakılmıştır.
   
 4. 14 Nisan 2008
  Konu Sahibi : reCne
 5. Karxixnca Kxixz

  Karxixnca Kxixz Aktif Üye Üye

  Katılım:
  30 Ekim 2007
  Mesajlar:
  554
  Beğenildi:
  13
  Ödül Puanları:
  86
  ben şimdi hiç aşılama yaptırmadım bir defa tüp bebek denedim olmadı ikinciyi deneyecegim ve tüp bebek raporu çıkaramıyorum çünkü aşılamam yok bu olmadan olmazmı
   
 6. 14 Nisan 2008
  Konu Sahibi : reCne
 7. nesrin1071

  nesrin1071 Aktif Üye Üye

  Katılım:
  4 Mart 2008
  Mesajlar:
  30
  Beğenildi:
  0
  Ödül Puanları:
  76
  malesef 3 aşılamadan sonra tüp bebek raporu veriliyor
   
 8. 14 Nisan 2008
  Konu Sahibi : reCne
 9. reCne

  reCne Popüler Üye Üye

  Katılım:
  18 Ekim 2007
  Mesajlar:
  172
  Beğenildi:
  5
  Ödül Puanları:
  108
  evet canım öncelikle aşılama yapılıyor 3 kez..sonrasında tüp bebek uygulamasına geçiliyor
   
 10. 16 Nisan 2008
  Konu Sahibi : reCne
 11. _emogirl_

  _emogirl_ Aktif Üye Üye

  Katılım:
  11 Nisan 2008
  Mesajlar:
  480
  Beğenildi:
  0
  Ödül Puanları:
  86
  evet malesef biz 3 deneme hakkımıızıda kullandık 3ündede rapor cıkartmıştık ama bu sefer 4.denemizde kendimiz yaptırcaz devlet karşılamıyo, saglık olsun ne yapalım bu arada bana aşılama yapılmadan ben direk tüpbebeğe başladım bnim tüplerim tıkalıydı ama bugibi durumlarda direk tüpbebek uygulanıyo sanırm
   
 12. 16 Nisan 2008
  Konu Sahibi : reCne
 13. EU2

  EU2 Guest

  özel tıp merkezlerinde yapılan 3 aşılama sonrası sskdan faydalanmak adına tüpbebek heyet raporu alabilmek için ne yapmak lazım kızlar..ay kaç gundur bunlara takmış durumdayım çok uzun sürer heyet raporu almak diyorlar kimsedende net bi Cevap alamadım henüz...
  ben mayıstaki 3.aşılamamdan sora tutmaz ise heyet raporu alıp özelde Tüpbebek yaptırmak istiyorumda bilgi toplim dedim şimdiden
  :smiley-cool:
  Diceksiniz belki 3.aşılaman tutar... ama sanmıyorum kızlar.. kafamçokkarıştı
   
 14. 17 Nisan 2008
  Konu Sahibi : reCne
 15. reCne

  reCne Popüler Üye Üye

  Katılım:
  18 Ekim 2007
  Mesajlar:
  172
  Beğenildi:
  5
  Ödül Puanları:
  108
  öncelikle inanmak lazım hemen olumsuz düşüncelere kapılma..inş. herşey yolunda gider ve raporada tedaviyede gerek kalmadan kendiliğinden geliverir bebişler..
   
 16. 5 Ağustos 2008
  Konu Sahibi : reCne
 17. ahlal81

  ahlal81 Aktif Üye Üye

  Katılım:
  24 Ocak 2008
  Mesajlar:
  85
  Beğenildi:
  0
  Ödül Puanları:
  76
  arkadaşlar tüp bebeği devlet desteği olmadan yaparsak devlet laçları karşılıyor mu acil
   
 18. 5 Ağustos 2008
  Konu Sahibi : reCne
 19. Bonadea

  Bonadea Aktif Üye Üye

  Katılım:
  24 Kasım 2007
  Mesajlar:
  765
  Beğenildi:
  6
  Ödül Puanları:
  86
  Tüp Bebek raporu 2 nüsha olarak düzenlenir. Biri eczaneye diğeri tüp bebek merkezine. Eğer sen sadece birini kullanırsan o kendi tercihin. Geçmiş olsun.