Uygarlık Tarihi 2009 Final Sınavına Hazırlık Çalışma Soruları

Konusu 'Açıköğretim' forumundadır ve evrim2008 tarafından 11 Mayıs 2009 başlatılmıştır.

  11 Mayıs 2009
  Konu Sahibi : evrim2008
 1. evrim2008

  evrim2008 Sabırlıyım,bekliyorum:) Üye

  Katılım:
  18 Mart 2009
  Mesajlar:
  572
  Beğenildi:
  0
  Ödül Puanları:
  106
  1. Tarımın başladığı ve hayvanların evcilleştirildiği bir kültür evresi olarak tanımlanan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

  aKalkolitik
  bMezolitik
  cTunç çağı
  dPoleolitik
  eNeolitik

  cevap e

  2. Sümer mimarisinin tapınak yapısı olan ve üst üste oturtulmuş kerpiç taraçalardan oluşan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

  aMegaron
  bTümülüs
  cMastaba
  dZiggurat
  ePiramit
  cevap d

  3. Yeni Krallık Dönemi’nin başında yerleşmiş bir geleneğe göre, ı.Ö. 3000 yılında, hangi kralın Aşağı ve Yukarı Mısır’ı birleştirdiği düşünülmektedir?

  aI. Amenemhet
  bMenes
  cKeops
  dI. Tutmosis
  eII. Amenofis
  cevap b
  4. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu uygarlıklarından biridir?

  aAkkad
  bAssur
  cBabil
  dHitit
  eSümer

  cevap d
  5. ı.Ö. 201 tarihinde yapılan Pai-Teng Antlaşması hangi iki büyük devlet arasında imzalanmıştır?

  aÇin - Hun
  bÇin - ıskit
  cHun - ıran
  dÇin - ıran
  eıskit - Hun
  cevap a

  6. Ekhinos ne demektir?

  aTanrıların içkisi
  bSütun başlıklarının en üstünde yer alan taş levha
  cDor düzeninde abakusun altında kalan dış bükey kesitli silme
  dıki sütun ekseni genişliğinde bir sütun çemberi ile çevrelenmiş tapınak planı
  eÜzerinde kurban kesilen ve tanrıya sunu yapılan mimari öge

  cevap c
  7. Prokonsül ne demektir?

  aPara zenginliği ile asil ünvanı kazanan sınıftır.
  bBir provinciayı yönetmek için gönderilen validir.
  cDevleti yönetmek için Comitia Curiata üyeleri arasından her yıl seçilen iki üyedir.
  dToprak sahiplerinin oluşturduğu sosyal sınıftır.
  eOrdunun seçkin bir birliğidir.

  cevap b
  8. Bir zaferi kutlamak amacıyla inşa edilen anıtsal kapılara ne ad verilir?

  aBasilika
  bZafer takı
  cAtrium
  dAquadukt
  eBasilika

  cevap b

  9. Hangi kral döneminde Paris kenti Fransız yönetiminin ve kültürünün merkezi oldu?

  aV. Louis
  bI. Philip Augustus
  cIV. Louis
  dIX. Louis
  eII. Philip Augustus
  cevap e


  10. Feodal dönemde güçlü beylerin, derebeylerinin, lortların arazilerinde çalışan ve onların mülkü sayılan, toprakla uğraşan köylülere ne ad verilir?

  aInvestiture
  bSerf
  cEndüljans
  dPontif
  eFief

  cevap b
  11. Coğrafi keşiflere ve sömürgecilik faaliyetlerine ilk başlayan Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

  aAlmanya
  bıtalya
  cıngiltere
  dDanimarka
  ePortekiz

  cevap e
  12. “Vitruivus Adamı” hangi sanatçının eseridir?

  aRafaello
  bBoticelli
  cMichalangelo
  dLeonardo Da Vinci
  eGiotto

  cevap d

  13. “Kuvvet kuvveti durdurmalı yoksa özgürlük olmaz.” görüşüyle Batı demokrasisinin temelini atan düşüdür aşağıdakilerden hangisidir?

  aLuther
  bVoltaire
  cJ. J. Rousseau
  dJ. Locke
  eMontesquieu

  cevap e

  14. Aşağıdakilerden hangisi aydınlanma felsefesinin ilkelerinden biri değildir?

  aLâiklik
  bAkıl
  cÖzgürlük
  dBilimsel yöntem
  eHurafelere bağlılık

  cevap e

  15. “ınsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi” hangi tarihte yayınlanmıştır?

  a2 Kasım 1773
  b26 Ağustos 1789
  c26 Mart 1769
  d10 Eylül 1771
  e4 Temmuz 1776

  cevap b

  16. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi’nin ekonomik sonuçlarından biri değildir?

  aış gücünün, temel malların üretimi yerine mamül mallar ve hizmetlerin üretiminde yoğunlaşması
  bKentlerin nüfusunun yoğunlaşması
  cÜretim birimlerinin şahsi olmaktan çıkması
  dEkonomik faaliyetlerin uluslar arası pazarlara yönelik olması
  eSermayeye dayalı üretim süreçlerinin yoğun ve yaygın kullanılması

  cevap b
  17. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın genel nedenlerinden biri değildir?

  aSilahlanma yarışının hızlanması.
  bıtalya’nın Akdeniz’e egemen olma arzusu
  cDevletlerarası bloklaşma.
  dBağımsızlık isyanlarının artması .
  eHammadde ve sömürge arayışı.

  cevap b

  18. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın özel nedenlerinden biri değildir?

  aUzak Doğu ve Afrika sömürgelerinde rekabet yaşanması.
  bFransız Devrimi’nin yaydığı milliyetçilik düşüncesi
  cRusya’nın tarihi emellerine ulaşmak istemesi.
  dAlmanya ve ıngiltere arasında hammadde ve pazar arayışından kaynaklanan rekabet.
  eıtalya’nın Akdeniz’e egemen olma arzusu.

  cevap b


  19. ınsanoğlunun bin yıllar boyunca aynı yerde üst üste kurmuş olduğu yerleşmelerin yıkıntılarının oluşturduğu yapay tepeye ne ad verilir?

  aPiramit
  bMastaba
  cMegaron
  dTümülüs
  eHöyük

  cevap e

  20. Aşağıdakilerden hangisi Türk devletlerinde hükümdarların taşıdığı ünvanlardan biri değildir?

  aKağan
  bYabgu
  cŞanyü
  dErkin
  eToy

  cevap e

  21. Aşağıdakilerden hangisi Klasik Çağ’da Yunan dünyasında gerçekleşen olaylardan biri değildir?

  aAttika-Delos Deniz Birliği’nin kurulması
  bKallias Barışı
  cMaraton Savaşı
  dYunanistan'da Pers istilası
  eKleisthenes Reformları

  cevap e

  22. Aşağıdakilerden hangisi Roma imparatorlarından biri değildir?

  aDiocletionus.
  bHerakles
  cAugustus
  dVespasionus.
  eHadrianus.

  cevap b

  23. Aşağıdakilerden hangisi I. Friedric Barbarossa döneminde gerçekleşen olaylardan biridir?

  aKarolenj Hanedanı’nın idareyi ele geçirmesi.
  bI. Haçlı Seferi’nin gerçekleşmesi.
  cVisigotlar’ın büyük kitleler halinde Roma topraklarına girmesi.
  dI. F. Barbarossa’nın ıtalya’nın Bologna kentinde canlanan kültür ve eğitim faaliyetleri çerçevesinde yeniden hayat bulan Roma hukuku çalışmalarına destek vermesi.
  eI.F. Barbarossa’nın Clarendan Nizamnamesi adı verilen bir düzenlemeyi ilan ederek iradesini ruhban sınıfına dayatması.

  cevap d
  24. Aşağıdakilerden hangisi reformun sonuçlarından biri değildir?

  aKatolik kilisesinin otoritesinin artması
  bYeni mezheplerin ortaya çıkması.
  cAvrupa’da Din Savaşları’nın ve Otuz Yıl Savaşları’nın başlaması.
  dBilim, sanat ve kültürde gelişmenin öncüsü olması.
  eKatoliklerle Protestanlar arasında yoğun mücadele yaşanması.

  cevap a

  25. Aşağıdakilerden hangisi “Ütopya” adlı eserin yazarıdır?

  aJean Badin
  bThomas Morus
  cJohn Caluin
  dNiccola Machiavelli
  eMartin Luther

  cevap b

  26. Aşağıdakilerden hangisi Isaac Newton’un bilimsel buluşudur?

  aSuyun kaldırma gücü
  bGözlem ve beney
  cMatbaa
  dGenel çekim yasası
  eElektrik

  cevap d

  27. Aşağıdakilerden hangisi Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’nin özelliklerinden biri değildir?

  aDespot devlet düşüncesine karşı çıkması.
  bYöneticilerin, yönetme gücünü yönetilenlerin onayından alması.
  cınsanın doğal ve vazgeçilmez hak ve özgürlüklerini kısıtlaması
  dTüm insanların eşit yaratıldığı düşüncesinin savunulması.
  eDemokrasi yolunda diğer milletlere örnek oluşturan ilk belge olması.

  cevap c

  28. Aşağıdakilerden hangisi “ınsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi”nin temel ilkelerinden biri değildir?

  aHer yurttaş serbestçe düşünebilir, konuşabilir, yayın yapabilir.
  bKanunsuz suç olmaz.
  cHer türlü egemenlik, esas olarak ulusundur.
  dÖzgürlük, başkasına zarar vermeden her şeyi yapabilme gücüdür.
  eKanunlar sadece belirli bir sınıf tarafından yapılır

  cevap e

  29. Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan ve Almanya’nın cezalandırıldığı konferans aşağıdakilerden hangisidir?

  aLozan Konferansı
  bParis Barış Konferansı
  cMudanya Mütarekesi
  dSivas Konferansı
  eSevr Antlaşması

  cevap b

  30. Aşağıdakilerden hangisi Paris Barış Konferansı sonucunda Avrupa’da yaratılan devletlerden biri değildir?

  aLetonya.
  bFinlandiya.
  cPolonya.
  dEstonya.
  eırlanda

  cevap e

  31. Aşağıdakilerden hangisi Mısır tanrılarından biri değildir?

  aGeb
  bŞu
  cHorus
  dEnki
  eRa

  cevap d

  Bu sorular Aöf e-ögrenme portalı taranarak hazırlanmıştır.Teşekkürlerinizi eksik etmezseniz bu tip soruların devamı gelecektir...Başarılarşakkıdı
   
  Son düzenleme: 25 Mayıs 2009
 2. 18 Mayıs 2009
  Konu Sahibi : evrim2008
 3. bereli

  bereli Aktif Üye Üye

  Katılım:
  18 Mayıs 2009
  Mesajlar:
  2
  Beğenildi:
  0
  Ödül Puanları:
  76
  kaydirigubbakcemile5 bu paylaşımı yaptıgın için çok teşkkür ederim devamı bekliyorum senin sayende çalışma şansım oldu.devam edersende olcak

  23 sorunu cevabı d sıkkıdır. kaydirigubbakcemile5
   
 4. 19 Mayıs 2009
  Konu Sahibi : evrim2008
 5. evrim2008

  evrim2008 Sabırlıyım,bekliyorum:) Üye

  Katılım:
  18 Mart 2009
  Mesajlar:
  572
  Beğenildi:
  0
  Ödül Puanları:
  106
  Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana gerçekten çok sevindim bir insanın bile benim sayemde çalışmış olması çok hoş başarılar :)Devamı elbette gelecek sen yeterki çalış:)Evet,23. sorunun cevabı d şıkkı fırsat bulupta düzeltememişim bilgilendirdiğin için teşekkürler...Başka hangi derslerden soru istersin elimde olanları aktarmaya çalışayım?
  Teşekkürle insan daha şevk kazanıyor,arkadaşlar sorulara bakmışlar bir teşekkürü esirgemişler :KK43:
   
 6. 23 Mayıs 2009
  Konu Sahibi : evrim2008
 7. sebboyyy

  sebboyyy Popüler Üye Üye

  Katılım:
  1 Mart 2009
  Mesajlar:
  1.383
  Beğenildi:
  1
  Ödül Puanları:
  106
  eğer elinde varsa iletişimide ekleyebilirmisin
   
 8. 24 Mayıs 2009
  Konu Sahibi : evrim2008
 9. ela

  ela Guest

  cnm eline sağlık ama 6.soru c olucak dış bükey kesitli silme ekhinostur.
  elinde iletişim varsa çok makbule geçer..
   
 10. 25 Mayıs 2009
  Konu Sahibi : evrim2008
 11. evrim2008

  evrim2008 Sabırlıyım,bekliyorum:) Üye

  Katılım:
  18 Mart 2009
  Mesajlar:
  572
  Beğenildi:
  0
  Ödül Puanları:
  106
  Kolay gelsin,elimde iletişim bilgisi soruları yok geçen araştırdım ama net bişey bulamadım birşey bulursam eklerim...
   
 12. 25 Mayıs 2009
  Konu Sahibi : evrim2008
 13. evrim2008

  evrim2008 Sabırlıyım,bekliyorum:) Üye

  Katılım:
  18 Mart 2009
  Mesajlar:
  572
  Beğenildi:
  0
  Ödül Puanları:
  106
  6.soru düzeltilmiştir.Elimde iletişim bilgisi soruları yok maalesef bulursam ekleyeceğim ...