Uyuşturucu ve çocuk..

Konusu 'Zararlı Alışkanlıklar: Bağımlılık, Tiryakilik' forumundadır ve Lereenim tarafından 7 Nisan 2009 başlatılmıştır.

  7 Nisan 2009
  Konu Sahibi : Lereenim
 1. Lereenim

  Lereenim Onur Üyesi Pro Üye

  Katılım:
  17 Ağustos 2006
  Mesajlar:
  4.224
  Beğenildi:
  167
  Ödül Puanları:
  353
  Uyuşturucu-uçucu maddeler ve çocuk konusunda ne biliyoruz?

  Uyuşturucu maddeler, merkez sinir sistemine etki eden, az veya çok sürekli kullanılan, davranış, karakter ve şuur değişikliği yapan, meydana getirdikleri davranış değişiklikleri hemen hemen hiçbir toplumda kabul görmeyen, üretim, ticaret ve satışı yasak ya da yasal kurallara bağlı maddelerdir. Bu maddelerin kimilerinin tıbbi maksatla belirli doz ve sürelerde kullanılması özel reçete ile mümkündür. Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imali ve ticaretinde çocukların kullanılması suç olduğu gibi bunların çocuklara satılması da suçtur. Bu konuda herkesin toplumsal sorumluluğu vardır. Bu gibi durumlarla karşılaşanların İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesini 0212 636 19 57 veya 0212 636 22 80 numaralardan telefonla aramaları çocukların güvenliği açısından bir vatandaşlık görevidir. Uçucu maddeler ise uyuşturucu niteliğinde olmadığı için satışı yasak olmayan ama bağımlılığa neden olan ve kullanıldığında kalıcı fiziksel rahatsızlıklardan ölüme kadar pek çok zararlı etkisi olan maddelerdir. Sanıldığının aksine, bu maddeleri sadece sokakta yaşayan çocuklar kullanmamaktadır. Özellikle sanayide ve atölyelerde çalışan çocuklar bu maddelerin tehdidi altındadır. Öte yandan, okullu çocuklar arasında da bu tür maddelerin kullanımına rastlanmaktadır.

  Bağımlılık yapan uçucu maddeler nelerdir, nerelerde rastlanır?
  • Çeşitli boyalarda sulandırıcı ve temizleyici olarak (tiner gibi)
  • Ayakkabı, deri ürünleri fabrikalarında
  • Lastik bot, yapay deri, boya, vernik, yer cilası üreten işyerlerinde
  • Emaye, yer muşambası, yapay gübre imalatında
  • Yapıştırıcı üretiminde
  • Basımevleri ve boyahanelerde
  • Mobilya ve oyuncak imalatında

  Yoğun olarak kullanılan kimyevi ürünlerdeki “benzen” adlı çözücü madde ve benzerleri uçucu maddelerdir.

  Uçucu maddelerin etkileri nelerdir?
  • Konuşma, algılama bozuklukları
  • Bilinç bozuklukları
  • Depresyon
  • Karaciğer yetmezliği
  • Karaciğer tümörü
  • Böbrek, akciğer kanseri
  • Lösemi
  • Ölüm
  bu uçucu maddelerin yıkıcı etkileridir.

  Medya ve çocuk ilişkisi nasıl olmalıdır?

  Medya, çocuğun yaşamında çok önemli rolü olan bir güçtür.
  Medya çocuğun gelişiminde ve eğitiminde, bilgi ve belgelere ulaşmasında aktif bir role sahiptir.
  Çocuk, gazete, dergi TV haberlerinde, dizilerde, programlarda, reklamlarda belirli kurallar içinde yer almalıdır.
  Çocukların fiziksel, zihinsel, ruhsal, ahlaki gelişimini olumsuz yönde etkileyecek yayın yapılmaması esastır.
  Suça itilen küçüklerin suçları ve bunların yargılanmaları ile ilgili olarak her türlü yayın yapılması yasaktır.
  İhmal ve istismara uğrayan, mağdur çocuklar hakkında yapılan yayınlarda kimlik ve kimliği belirten yayın yapılamaz, görüntü verilemez. Ancak bu konuda kamuoyunun bilgi edinme hakkının da korunması gerekir.
  Çocuklara yönelik ve içinde çocukların kullanıldığı reklâmlarda, onların yararlarına zarar verecek unsurlar bulunmamalı ve çocukların duyguları göz önünde tutulmalıdır.
  Medyanın bu konulardaki görevlerini gereği gibi yerine getirmemesi halinde Basın Konseyi’ne veya Radyo Televizyon Üst Kuruluna görüşlerinizi bildirebilirsiniz.
  (Alo RTÜK 178 RTÜK: 0312 297 50 00)

  Hangi davalarda çocukların görüşünün alınması mutlaka gereklidir?

  - Tüm idari ve adli mercilerde çocuğu ilgilendiren durumlarda karar vermeden önce çocuğun görüşünün ilgili merci tarafından alınması gereklidir.
  - Boşanma, ayrılık, çocukların velayeti, kişisel ilişki, babalık, evlat edinme davalarında Mahkeme mutlaka çocuğun görüşünü almaya mecburdur.

  Suça itilen çocukların durumları nedir?
  Herkes suçu kesinleşinceye kadar masumdur. Ceza Kanunu’na aykırı davranan çocuklara özel hükümler uygulanır. 0-12 yaş grubundakilerin ceza sorumluluğu yoktur.12-18 yaş grubundakiler Çocuk Mahkemelerinde yargılanırlar. Çocukların suçtan korunabilmesi için haklarındaki işlemler onlara özel makamlarca ve onlara özel usullerle yürütülmektedir. Çocuklar yakalandıkları anda Baro’ya bildirilerek kendilerine bir avukat atanması sağlanmaktadır. Yeni yasal düzenlemelere göre, belli suçlarda mağdurun zararının karşılanması halinde soruşturma ve kovuşturma ortadan kaldırılmaktadır.
  Suça itilen çocuklar hakkında yargılamanın amacı:
  - Çocukların haklarını ve güvenliklerini korumak
  - Bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerini sağlamak
  - Toplumun da gereksinimlerini sağlamaktır.
  Çocuğun suça itilmesini önlemek, özel bir kanunla yargılanmasını sağlamak, onu topluma kazandırıcı tedbir ve cezaları yürürlüğe koymak ve yeniden toplumsallaştırmayı gerçekleştirmek amacı güden çeşitli uluslar arası ve ulusal yasalar vardır.

  Suç mağduru çocukların durumları nedir?

  Suç mağduru çocuklar ve/veya veli, vasileri Baro’lara başvurarak Adli Yardımdan yararlanabilirler. İstanbul Barosunda Mağdur Çocuklara Hukuki Yardım Birimi, ihmal ya da istismar edilerek mağdur edilen tüm çocuklara ücretsiz avukatlık hizmeti verir. Ayrıca görülmekte olan davalarda tespit edilen suç mağduru çocuklar için Savcılık ve/veya Mahkeme Baro’dan avukat talep etmektedir.

  Çocukların haklarının korunması ve gelişimlerinin güvence altına alınması için ne yapabiliriz?

  - Çocukların haklarını ve onlara karşı gerek kendimizin, gerekse devletin ve diğer birimlerin yükümlülüklerini öğrenebilir, uygulayabilir ve uygulanmasını talep edebiliriz.
  - Çocukların ihmal ve istismarını önlemek için öğrendiğimiz veya şüphelendiğimiz durumları karakollara, Cumhuriyet Savcılıklarına veya çocukları korumakla yükümlü kurumlara (Valilik, Belediye, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu), Baro’lara ve sivil toplum kuruluşlarına bildirebiliriz.
  - Unutmayalım ki, çocuklara karşı işlenmiş suçların yetkili makamlara bildirilmemesi suçtur ve cezası ağırlaştırılmıştır.
   
 2. 7 Nisan 2009
  Konu Sahibi : Lereenim
 3. Lereenim

  Lereenim Onur Üyesi Pro Üye

  Katılım:
  17 Ağustos 2006
  Mesajlar:
  4.224
  Beğenildi:
  167
  Ödül Puanları:
  353
  Çocukların Haklarını Nasıl Koruyabilirsiniz?

  • Kimler çocuktur?
  • Çocukların temel hakları nelerdir?
  • Velayet ve vesayet nedir?
  • Çocuğun kendini ifade etmesi niçin önemlidir?
  • Çocuk ihmal ve istismarı nedir?
  • Hangi çocuklar tehlike altındadır?
  • Çocuğa karşı şiddetin yoğun olduğu yerlerde önleme nasıl olmaktadır?
  - Aile içi şiddet neden ve nasıl önlenmelidir?
  - Çalışan çocukları bekleyen tehlikeler nelerdir?
  - Eğitim ve Koruma Kurumlarında şiddet nasıl önlenmelidir?
  • Uyuşturucu - uçucu maddeler ve çocuk konusunda neler biliyoruz?
  • Medya ve çocuk ilişkisi nasıl olmalıdır?
  • Hangi davalarda çocuğun görüşünün alınması mutlaka gereklidir?
  • Suça itilen çocukların durumu nedir?
  • Suç mağduru çocukların durumu nedir?
  • Çocukların haklarının korunması ve gelişimlerinin güvence altına alınması için ne yapabiliriz?

  Kimler çocuktur?

  18 yaşından küçük herkes çocuktur.

  Çocukların temel hakları nelerdir?

  YAŞAMA, KORUNMA, GELİŞME ve KATILIM hakları, çocukların temel haklarıdır.

  Velayet ve vesayet nedir?

  Velayet ve vesayet çocuğun korunması ve temsili için öngörülmüş hukuki kurumlardır. Asıl olan 18 yaşına kadar çocuğun ana-babasının velayeti altında olmasıdır. Boşanma, ölüm durumlarında velayet ana-babadan birine verilir. Ana-babanın velayet görevini kullanamayacağı çeşitli durumlarda çocuğa Mahkeme’ce vasi tayin edilir. Veli ve vasilerin görevi, çocuğun güvenlik içinde yetişmesi için uygun bir ortam sağlamak, onun bakımı, şefkat gereksinimini karşılamak, temsil etmektir. Bu görevin kötüye kullanılması, çocuğa kötü muamele yapılıp güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi halinde Mahkeme çocuk hakkında çeşitli tedbirlere başvurur. Bu tedbirler tehlikenin büyüklüğüne göre, ana-babanın veya vasinin uyarılmasından velayet veya vesayet kararının kaldırılmasına ve çocuğun bir kuruma yerleştirilmesine kadar değişik biçimde uygulanır.

  Çocuğun kendini ifade etmesi niçin önemlidir?

  Çocuğun kişiliğinin gelişmesi için onu ilgilendiren her konuda hoşgörülü bir ortamda kendisini ifade etmesi sağlanmalıdır. Aksi halde kişiliğinin bastırılması, onu çeşitli olumsuz davranışlara iter: içine kapanma, okulda başarısızlık, okuldan ve evden kaçma, şiddet, suç işleme gibi.
   
 4. 9 Nisan 2009
  Konu Sahibi : Lereenim
 5. Lereenim

  Lereenim Onur Üyesi Pro Üye

  Katılım:
  17 Ağustos 2006
  Mesajlar:
  4.224
  Beğenildi:
  167
  Ödül Puanları:
  353
  ÇOCUKLARIN HAKLARININ KORUNMASI VE GELİŞİMLERİNİN GÜVENCE ALTINA ALINMASI İÇİN BAŞVURULABİLECEK BAZI MERKEZLER

  SHÇEK Toplum ve Çocuk Merkezleri  Okmeydanı
  0212 220 53 66

  Koca Mustafa Paşa
  0212 632 00 17

  Gazi Mahallesi
  0212 650 33 21

  Sultanbeyli
  0216 496 45 99

  Ümraniye
  0216 472 72 99

  Yakacık
  0216 309 91 25

  Beyoğlu
  0212 297 39 26

  Kadıköy
  0216 330 39 18

  Ağaçlı
  0212 205 21 14

  Ayvansaray
  0212 534 86 72

  Zeytinburnu
  0212 416 25 53

  Bağcılar
  0212 489 09 41

  Alo Çocuk
  183

  Alo Polis
  155
  (Her ilçede Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirlikleri de vardır)


  Şişli Etfal Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Servisi
  0212 231 22 09-1279 veya 1746

  İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Bölümü
  0212 531 45 44

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş İstanbul Grup Başkanlığı
  0212 533 46 97

  İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi
  0212 245 63 51 – 251 63 25 / 149

  İstanbul Barosu Adli Yardım Birimi
  0212 251 63 25 / 150 veya 163

  Kadıköy Adli Yardım Birimi
  0216 414 68 53

  Kartal Adli Yardım Birimi
  0216 352 53 94

  Bakırköy Adli Yardım Birimi
  0212 583 12 33
   
 6. 9 Nisan 2009
  Konu Sahibi : Lereenim
 7. HanimKelesimiGetir

  HanimKelesimiGetir TEK DİL TEK VATAN Pro Üye

  Katılım:
  20 Mart 2008
  Mesajlar:
  83.238
  Beğenildi:
  33.941
  Ödül Puanları:
  563
  Lereenim çok güzel bilgiler sağolun.
  Anne ve babalara çok iş düşüyor burada çocuklarımızı bu zehirden kurtarmak için yapılması gereken ilgiyi ve şefkati göstermemiz lazım.
  Onları bu tehlikeden uzak tutmak için ne gerekiyorsa yapmamız lazım.
   
 8. 9 Nisan 2009
  Konu Sahibi : Lereenim
 9. yesilim

  yesilim Popüler Üye Pro Üye

  Katılım:
  25 Kasım 2006
  Mesajlar:
  9.033
  Beğenildi:
  11
  Ödül Puanları:
  148


  En değerli varlıklarımız, çocuklarımız.
  Tüm çocuklara sahip çıkmalı, dikkat etmeliyiz
  Ellerine sağlık lereenim

   
 10. 10 Nisan 2009
  Konu Sahibi : Lereenim
 11. Lereenim

  Lereenim Onur Üyesi Pro Üye

  Katılım:
  17 Ağustos 2006
  Mesajlar:
  4.224
  Beğenildi:
  167
  Ödül Puanları:
  353
  COCUKLARIMIZ OLMADAN BIR DUNYA VE HAYATIN NEYE BENZEYECEGINI DUSUNUN BUGUN!!!  ALKOLIKLIK NEDIR KIME ALKOLIK DENIR ALKOLIK GENCLIK AKSAMCI BABALAR ICKICI TOPLUM Alkolik kime denir ?  COCUKTAN AILESINE NOTLAR  Beni simartmayin. Her istedigimin yerine getirilmemesi gerektigini cok iyi biliyorum-sadece sizi test ediyorum!
  Bana karsi disiplinli, kati olmaktan korkmayin. Ben bunu tercih ederim, kendimi daha cok emniyette, guvende hissediyorum.
  Kotu aliskanliklar edinmeme musaade etmeyin.Bunlarin erken donemlerde teshis edilip onlenmesi hususunda sizlere guveniyorum.
  Oldugumda da kucuk hissetmemi asla saglamayin.Bu benim sadece daha da fazla aptalca hareket etmemi saglar!
  Elinden geliyorsa beni lutfen baska insanlarin onunde duzeltmege calisma. Eger benimle ozel basbasa ve yavasca konusursan cok daha fazla etkili olacak.
  Hatalarimin gunah oldugunu hissettirmege calisma bana.Bu benim degerlerimi sarsiyor.
  Beni olacaklardan/sonuclardan koruma.Bazen aci cekerek ogrenmem gerekiyor.
  “Senden nefret ediyorum” dedigimde uzulme. Bazen nefret ettigim sen degilsin; beni yonlendirmek icin kullandigin gucun.
  Kucuk hastaliklarima fazla uzulme. Bazen bunlarla istedigim, ihtiyacim olan ilgiyi buluyorum cevremde,sende.
  Sikayet etme, soylenme. Soylenirsen, kendimi sanki sagirmisim gibi korumam gerekecek.
  Kendimi arzu ettigim kadar iyi ifade edemedigimi unutmayin. Iste bu yuzden her zaman dogru olamiyor soylediklerim, yaptiklarim.
  Soru sordugumda gecistirmeyin, cevabi ertelemeyin.Eger boyle yaparsaniz, artik soru sormadigimi goreceksiniz ve cevaplari, istedigim bilgileri baska yerlerde arayacagim
  Tutarsiz olmayin. Bu benim aklimi tamamen karistirir ve size guvenimi kaybetmeme neden olur.
  Korkularimin aptalca oldugunu soylemeyin. Bana korkularim korkunc sekilde gercekler ve anlamaga calisirsan beni sakinlestirebilir, guvenimi kazanmama yardimci olabilirsin.
  Kendinin mukemmel veya hep basarili oldugunu bana devamli soyleme, hatirlatma bile. Cunku senin bunlarin hicbiri olmadigini anladigimda bu bana cok buyuk sok olur.
  Benden ozur dilemenin senin asla yapamayacagin bir is oldugunu sakin dusunme. Durustce ozur dilemen benim sana surpriz ve beklenmedik sekilde yakinlasmami, isinmami saglayacak.
  Denemeyi, yeni seyleri ogrenmeyi, anlamayi, kesfetmeyi cok sevdigimi asla unutma. Onsuz olamam, alis.
  Ne kadar cabuk buyudugumu unutma. Bana ayak uydurman cok zor olmali, lutfen dene.
  Cok fazla sevgi ve anlayis olmadan buyuyup gelisemiyecegimi lutfen unutma, ama bunlari sana soylemem gerekmiyor, oyle degil mi?
  Lutfen saglikli ol ve spor, egzersiz yap. Sana ihtiyacim var. KAYNAK-ISIMSIZ
  Alkol bagimliligi ve oteki bagimliliklar hakkinda detayli bilgilenmek icin, beyinde bagimlilik nasil olusmakta bakin ALKOLIKLIK NEDIR KIME ALKOLIK DENIR ALKOLIK GENCLIK AKSAMCI BABALAR ICKICI TOPLUM  AILEDE VE/ VEYA AILE AGACINIZDA ALKOLIKLIK VE/VEYA DIGER UYUSTURUCU BAGIMLILIKLARI VARSA, COCUKLARA COK DIKKAT EDIN. ALKOLIK OLMAGA VE UYUSTURUCULARA YATKIN EN BUYUK RISK GRUBUDURLAR. HATTA BU COCUKLAR, OTEKI COCUKLARA GORE 5 DEFA DAHA YUKSEK RISK GRUBUNDADIRLAR UZMANLARA GORE VE DOLAYISI ILE BIR TEK SIGARA VEYA BIR TEK BIRA DAHI ICMELERI ONLENMELIDIR EN AZ 21 YASINA KADAR. EN AZ 21 YASINA KADAR HIC SIGARA VE ICKI ICMEYENLERIN, DAHA SONRA BUNLARI ICMESI, UYUSTURUCU KULLANMASI RISKI DUSMEKTEDIR
  .
   
 12. 11 Haziran 2009
  Konu Sahibi : Lereenim
 13. Lereenim

  Lereenim Onur Üyesi Pro Üye

  Katılım:
  17 Ağustos 2006
  Mesajlar:
  4.224
  Beğenildi:
  167
  Ödül Puanları:
  353
  Sokaklardaki uyuşturucu argosu
  * Satıcılar, uyuşturucuyu 'zekâ zehiri' 'Çalı', 'Paspal', 'Terayağı çiçeği', 'Temcit pilavı', 'Kıkırdama dumanı', 'Yeşillik', 'Aşk otu', 'Meryem habercisi', 'Meryem kadın', 'Süprüntü', 'Beygir', 'Beyaz', 'Beyaz cevher', 'Kar', 'Sır' ve 'Oğlan' gibi adlarla pazarlıyorlar.
  İstanbul Haber Servisi -Uyuşturucu satıcıları, salt uyuşturucu kullanıcıların bildiği ilginç adlarla uyuşturucu maddelerini pazarlıyorlar.Uyuşturucu satıcıları, esrarı ''Çalı'', ''Paspal'', ''Terayağı çiçeği'' eroini de ''Süprüntü'', ''Beygir'' gibi adlarıyla satıyorlar.

  İstanbul polisinin son bir yılda düzenlediği seri operasyonlar zor durumda kalan uyuşturucu satıcıları kullandıkları çekici isimlerle uyuşturucu maddelerini pazarlamaya çalışıyorlar.Uyuşturucu tacirlerinin polisi yanıltmak için kullandıkları ''uyuşturucu argosu'' nu yeni isimlerle genişlettikleri belirlendi.

  Narkot polislerinin yaptığı araştırmalara göre, uyuşturucu satıcıları en çok kullanılan uyuşturucu maddelerden birisi olan ve doğrudan zekâyı etkileyen esrar, ''zekâ zehiri'' ''Çalı'', ''Paspal'', ''Terayağı çiçeği'', ''Temcit pilavı'', ''Kıkırdama dumanı'', ''Yeşillik'', ''Aşk otu'', ''Meryem habercisi'' ve ''Mereyem kadın'' olarak nitelendiriyorlar.

  Eroinin isimleri
  Bir kez kullanmakla bağımlılık yaratan eroin ise ''Süprüntü'', ''Beygir'', ''Beyaz'', ''Beyaz cevher'', ''Kar'', ''Sır'' ve ''Oğlan'' gibi isimlerle anılıyor.Uyuşturucu tacirleri arasında başlangıçta insanın üzüntü, sıkıntı ve bazı ağrılarını giderdiği belirtilen afyona, ilk kullanım aşamasında ''balayı dönemi'' deniliyor.

  İlaç sanayiinde kullanılan fakat uyuşturucu bağımlıları tarafından da kullanılan morfin de, ''Cevher'', ''Amerikan kelebeği'', ''Matmazel Emma'' ve ''Maymun'' gibi isimlerle anılıyor. Koka bitkisinden elde edilen, burundan veya damardan alınan ve pahalı olduğu için genellikle zenginler tarafından kullanılan kokaine de, ''Koko'', ''Kar'', ''Yaprak'', ''Altın tozu'', ''Cennet'', ''Neşe pudrası'', ''Beyaz kız'', ''Dinamit'', ''Kırıntı'', ''Neşeli cin'' ve ''Şans tozu'' deniliyor. Uyuşturucu piyasasında eroin bulamayanlar ve tıpta ağrı kesici ve öksürük giderici olarak kullanılan kodeinden de, ''okul çocuğu'' olarak bahsediliyor. Kokainden 100 kat daha fazla zararlı olduğu kaydedilen ve kullanıldığı zaman ''insanı adete çarptığı'' belirtilen LSD'ye de, ''Cennet mavisi'', ''Eski küpler'', ''Şahin'' ve ''Şeker topalı'' deniliyor.

  Uyarıcı etkisi bulunan ''Extacy'', ''Captagon'' ve ''Viagra'' gibi haplar da ''Canlılık hapları'', ''Göz açıcılar'', ''Uyandırıcılar'', ''Kamyon şoförleri'', ''Yardımcı pilotlar'', ''Şeftaliler'', ''Güller'', ''Portakallar'', ''Yeşilimsiler'', ''Atlı karıncalar'' ve ''Ayak topu'' olarak anılıyor.
   
 14. 11 Haziran 2009
  Konu Sahibi : Lereenim
 15. EU3

  EU3 Guest

  paylaşımınız için teşekkürler ...
  bu zehirleri minicik yavrulara veren zalimlerin Rabbim katında yeri olmasın inşallah :Saruboceq:
   
 16. 11 Haziran 2009
  Konu Sahibi : Lereenim
 17. samyeli34

  samyeli34 Popüler Üye Pro Üye

  Katılım:
  14 Ağustos 2006
  Mesajlar:
  1.936
  Beğenildi:
  68
  Ödül Puanları:
  153
  lereenim Allah razı olsun...
  inşaallah bu konuda herkes duyarlı olur...
  goren bılen şahıt olan goz yummaz....