DİDAR OLUR

Sanma şâhım,...herkesi sen................sadıkâne...........yâr olur.
Herkesi sen,.....dostun mu sandın,......belki ol..............ağyâr olur.
Sadıkâne,.........belki ol...................... âlemde bir.........didâr olur.
Yâr olur,...........ağyâr olur,.................didâr olur,.........serdâr olu

Yavuz Sultan Selim