Anne - Çocuk

En Değişik Bebek İsimleri Ve Anlamları

Bebeğine isim arayışı içinde olan anne babalar sizler için En değişik bebek isimleri ve anlamları 2019 isim galerimizi bir araya getirdik.
Aden (Kız&Erkek) Arapça: Cennet bahçesi.

Açangül: Açılan gül çiçeği.

Açelya: Fundagillerden çok renkli çiçekler açan bitki.

Açılay: Ay’ın şekilleri, yansıması.

Adal: Ün kazan.

Afet: Ortalığı birbirine katacak kadar güzel kadın.

Nadir Bulunan Kız Ve Erkek Bebek İsimleri Tıklayınız

Afife: Namuslu, namusuna çok…

Ahuse Coşkulu güzellik

Ahsen Çok güzel, olağanüstü güzel.

Ahu Ceylan, karaca 2.Çok güzel,ince,zarif kadın.

Ahueda: Nazlı güzel.

Ahuela: Çok güzel gözlü

Ahugül: Çok güzel.

Ahugüzar: Becerikli güzel.

bebek_isimleri_2015 (1)Ahunaz: Nazlı güzel,nazenin.

Ahunisa: Çok güzel kadın.

Ahunur: Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan.

Ahuse: Coşkulu güzellik

Ahuşen: Güzel ve neşeli.

Ajda: Filiz,sürgün. Çok genç.

Ajlan: Hızlı, çabuk, telaşlı

Akasya: Güzel kokulu bir süs bitkisi.

Akel: Eli uğurlu anlamında.

Akgün: Parlak gün, uğurlu gün, ışıklı.

Aksev: Aydınlığı sev,ışık saç.

Aksu: Anadolu’da değişik boylarda bir çok akarsuyun adı.

Aktan: Ak renkli tan; Kutlu tan, uğurlu tan.

Ala: Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş.

Alagül: Çok renkli gül.

Alçiçek: Kırmızı çiçek.

Alçin: Kızıl renkli küçük bir kuş.

Aleda: Nazlı, kaprisli

Alev: Yanan cisimlerin görüntüsünü tarif etmek için kullanılan bir kelime.

Aleyna: Bizim üzerimize olsun.

Algin: Birine gönül vermiş, vurgun, tutkun.

Algül: Kırmızı gül. Gül kırmızısı.

Alim: Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, alben

Alkim: Gökkuşağı.

Alkız: Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız.

Alpike: Kahraman kraliçe.

Altin: Yüksek değerli bir maden

Açılay: Ay’ın şekilleri, yansıması

Aktan: Ak renkli tan; Kutlu tan, uğurlu tan

Alçin: Kızıl renkli küçük bir kuş

Asya: Dünyanın en büyük kıtası

Ayda: Dere kıyılarında yetişen bir bitki

Ayşıl: Ay ışığı

Alin (Kız) Fransız: Kibar zarif narin.

Alkım (Erkek) Türkçe: Gökkuşağı

Almina (Kız) Osmanlıca: Güneş tutulmasındaki kızıllığa verilen ad.

Anka (Kız) Kökeni bilinmiyor: Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir efsanevî kuş.

Aral (Erkek) Türkçe: Takım ada

Arel (Erkek) Türkçe: Temiz dürüst.

Arden (Kız&Erkek) Kökeni bilinmiyor: Bolluk bereket.

Asel (Kız) Arapça: Cennetteki dört ırmaktan biri bal ırmağı.

Ayet (Erkek) Arapça: Kur’anıkerim surelerini oluşturan cümlelerden her biri.

Ayliz (Kız) Kökeni bilinmiyor: Ay parıltısı

Aymira(Kız) Kökeni bilinmiyor: Ayın etrafındaki kızıllık.

Aytun (Erkek) Türkçe: Geceyi aydınlatan.

Ayza (Kız) Kökeni Bilinmiyor: Ay gibi güzel yüzlü kız

bebek_isimleri_2015 (2)Baler (Erkek) Türkçe: Tatlı dilli, cana yakın kimse

Balın: Yar, sevgili

Belde: Memleket

Bade Aşk, kutsal sevgi

Bahar Yazla kış arasında olan mevsim

Balca Bal gibi, bala benzer

Balın Yar, sevgili

Banu Prenses; Hanımefendi

Başak Arpa çavdar gibi ekinlerin tanelerini taşıyan baş kısmı

Bediz Resim, tasvir, süs, bezek

Begüm Hanım; Timuroğulları’ndan gelen prenses

Belgi İşaret

Belgin Kesin ve eksiksiz belirlenen

Beliz İşaret, iz; alamet

Benek Namuslu kadın

Bengi Ölümsüz, sonsuz

Bengisu Ölümsüzlük suyu

Beniz Yüz

Berin En yüksek, en ulu anlamında

Berna Bağlı, bağlanmış; Genç, körpe, delikanlı

Berrak Duru

Berran Keskin, kesici

Betül Erkeklerden çekinen namuslu kadın

Beyza Çok beyaz, lekesiz

Bihter Daha iyi, en iyi

Bike Evlenmemiş, çocuğu olmamış kadın

Bilge Çok bilgili ve bilgisini yararlı kullanan kişi

Bilhan Çok bilgili

Billur Pek duru, pürüzsüz

Bingül BİN+GÜL=Gülü bol; Gül bahçesi

Binnaz BİN+NAZ= Çok nazlı

Binnur BİN+NUR=Çok ışıklı, ışığı gür

Birsen Yanlız sen

Buket Çiçek demeti

Burcu Güzel koku, ıtır

İslami Kız İsimleri Tıklayınız

Burçak Bir bitki

Burçin Dişi geyik

Buğra Dişi deve

Buse Öpücük

Büküm Bükme eylemi

Büşra Müjde, sevinçli haber

Beliz: İşaret, iz

Benan; Parmak uçları

Benay: ay gibiyim

Barkın (Erkek) Tükçe: Gezgin, Seyyah, Sürekli gezip dolaşan.

Baha: Kıymet, değer, para.

Baler: Tatlı dilli, cana yakın

bebek_isimleri_2015 (3)Balkı: Şimşek, ışık, parlayış.

Baran: Direnci kıran güç, ulu, yüksek.

Baray: Sonsuzluk.

Barbaros: Kızıl sakal.

Barin: Güç ve kuvvet.

Barın: Güç Kuvvet.

Barış: Sulh.

Barış: Sulh.

Barkan: Çölde oluşan küçük kum kitlesi.

Barkın: Gezmek, görmek, gezgin.

Barlas: Kahraman.

Bars: Kaplan benzeri yırtıcı hayvan.

Bartu: En eski Türk hanlarından biri.

Başer: Başta Gelen.

Batı: Güneşin Battığı Yön.

Batıhan: Batı’nın hükümdarı, hanı.

Batıray: Ay gibi yiğit.

Batuğ: Üstün olan, yiğit. Az.

Batuhan: Yiğit hükümdar.

Batur: Yiğit, yürekli, bahadır.

Belda (Kız) Osmanlıca: Asıl Kan,Soylu,Kan

Berfin (Kız) Farsça: Tertemiz, kar gibi beyaz.

Beliz (Kız) Kökeni bilinmiyor: İşaret, im, iz

Berfu (Kız) Farsça: Kar tanesi. 22-Bera (Erkek) Arapça: 1. Fazilet. 2. Seçkin olma vasfı. 3. Olgunluk.

Bige (Kız) Türkçe: Evlenmemiş, çocuğu olmamış

Bigem (Kız) Türkçe: Bilgili, çok bilen. İyi ahlaklı, olgun ve örnek kimse.

Bilun (Kız) Kökeni bilinmiyor: Yarım Ay

Biricik (Kız) Türkçe: Tek, bir tane, emsalsiz

Buğlem (Kız) Arapça: Cenneti müjdeleyen melek

En Güzel Çift İsimler 2015 Tıklayınız

 

Buğu (Kız) Türkçe: Su buharı

Çağkan (Erkek) Türkçe: Çalışkan, Hareketli, Canlı; Su Gibi Akan, Dinamik, Enerjik, Etkin

Çağıl (Kız) Türkçe: Çağlayan suyun sesin

Çise (Kız) Türkçe: İnce yağmur, çisenti.

Çisil (Kız) Kökeni bilinmiyor: İnce yağmur.

Dalya (Kız) Türkçe: Yıldız çiçeği

Delfin  (Kız) Yunanca: Suda yaşayan memeli. (Yunus

Damla: Çok küçük miktarda su. Çok az

Defne: Yaprakları güzel kokulu, yaz-kış yeşil olan bir bitki.

Demet: Çiçek bağlamı, deste

bebek_isimleri_2015 (4)Demi: Kadife,şeftali gibi şeylerin üzerinde bulunan ince tüy.

Deniz: Yeryüzünün çoğunu örten engin su.

Deren: Toplayan, düzenleyen, pekiştiren.

Derin: Sığ olmayan.

Deryanur: Bilgisiyle ışık saçan.

Derya: Büyük deniz anlamında.

Desen: Çiçek, çizgi gibi süs şekilleri.

Deste: Bağlam, demet.

Destegül: Mevlevi dervişlerinin giydiği ince kumaştan yelek. Bağlanmış gül demeti.

Devin: Hareket, kımıldanış.

Dilay    (Kız) Türkçe: Gönlü ay gibi parlak, ışıklı olan / ışıl ışıl berrak konuşan

Diyar   (Kız&Erkek) Kökeni bilinmiyor: Memleket

Dora   (Kız&Erkek) Türkçe:1. En yüksek yer, uç.2. Bir şeyin üst kısmı, yukarısı, tepe.3. Dağ doruğu

Elis      (Kız) Arapça : Güzel kokulu bir çicek.

Elisa    (Kız) Almanca:Elisa = Elyesa: Benî İsrail Peygamberlerindendir. Benî İsrail ise; günden güne Kitabullah’ı dinlemez olmuştu. Cenab-ı Hak Asuriye Devleti’ni onlara musallat eyledi.

Eliz     (Kız) Türkçe: El izi

Elvin   (Kız) Arapça: Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak

Erim (Erkek) Türkçe:1. Bir şeyin erebileceği uzaklık. 2. Vakıf olmak, yetmek.

Esila   (Kız) Arapça:”esila” ise zeval vaktinden gurup vaktine kadar demektir. Bu, öğle namazı ile ikindi namazını kapsar.

Fuşya (Kız) Alman: Bir süs çİçeği, bu çiçeğe özgü pembe renk.

Gazel (Kız&Erkek)  Arapça: Divan, Fars ve Arap edebiyatlarında en yaygın nazım şekli.

Gupse (Kız&Erkek)  Çerkezce: Gönülden olan, candan, sevecen.

Gurur (Kız&Erkek)  Türkçe: Özsaygı – İçdeğer

bebek_isimleri_2015 (5)Gulin  (Kız) Türkçe: Güle ait olan, gülden gelen

Günce (Kız) Türkçe: Günlük, günlük yazılan anı.

Güneş (Kız&Erkek) Türkçe: Çevresindeki sisteme ait gezegenlerin etrafında döndüğü, ışık ve ısı yayan büyük gök cismi

Güz    (Kız&Erkek) Türkçe: Sonbahar

Han    (Ekek) Türkçe: Hükümdar

Hare  (Kız) Farsça: Sert taş, kaya

Hayal (Kız) Arapça: İnsanın kafasında canlandırdığı şey

Hayat (Kız&Erkek) Arapça: Dirilik-canlılık

Hevin (Kız) Kürtçe: Aşk-sevda

Helin: Yuva

Hüma: Efsanelerde geçen, yere konmayıp sürekli gökte kaldığına inanılan cennet kuşu

Işık     (Kız&Erkek) Türkçe: Cisimleri görmemizi sağlayan ışıma, aydınlık,

Iraz    (Kız) Türkçe: uzak,ırak

İlkim  (Kız&Erkek) Türkçe: İlk doğan çocuklara verilen ad

İzem  (Kız&Erkek) Arapça :Büyüklük, ululuk

Karan (Erkek) Türkçe: Kahraman, yürekli

Kayla (Kız) Yunanca:Kötülükten uzak, masum

Laden (Kız) Farsça: Akdeniz ülkelerinde yetişen tüylü ve genellikle yapışkan yapraklı, beyaz veya pembe çiçekli, reçinesi hekimlikte kullanılan bir bitki

Lal (Kız) Türkçe: Dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz.

Lavin (Kız) İsveçce: Çığ, heyelan.

Lebriz (Kız) Farsça: Ağzına dek dolu, taşan

Lina (Kız) Arapça Cennet bahçesindeki bir meyva.

Lila (Kız) Türkçe: Vişneçürüğü leylak rengi

Loya (Kız) Lazca : Tatlı anlamındadır

Melsa (Kız) Arapça: Pürüzsüz düz yer

Meyra (Kız) Kökeni bilinmiyor : Parıldayan Işık

Mira (Kız) Latince: Bir kuyruklu yıldız adı

Miray (Kız) Farsça: Ayın ilk günleri

Narin (Kız) Farsça :İnce, zarif yapılı, nazik. Zayıf çelimsiz

Nefes (Kız) Farsça: Hayat yaşam kaynağı

Öniz (Kız&Erkek) Türkçe: Daha Önce İz Bırakmış

Övünç (Kız&Erkek) Türkçe:Övünme Sebebi

Özde (Kız&Erkek) Türkçe: Bir kimsenin benliğinde, manevi varlığında olan

Pamir (Erkek) Türkçe: Orta Asya’da yükseltisi 7000 m’yi geçen yüksek dağlık külle

Pera (Kız) Yunanca: Osmanlı döneminde Beyoğlu yakasına verilen ad.Yunanca “öte, ötesi” anlamına gelir.

Peri (Kız) Farsça: Dişi cin (güzel ve iyilik severlik sembolü olarak kabul edilirler). 2. Güzel kadın veya kız.

Perçem (Kız) Farsça: 1. Kâkül. Yele

Pırıl (Kız) Türkçe: Işıklı, Çok Parlak; Çok Temiz, Saf; Eksiksiz, Tam

Pinhan (Kız) Farsça: Gizli

Polen (Kız) Fransızca: Çiçek tozu

Rengin (Kız) Farça :1. Renkli, parlak renkli. 2. Güzel, hoş. Süslü.

bebek_isimleri_2015 (6)Renk (Kız) Farsça:cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum

Roman (Erkek) Latin-Amerika: Olmuş veya olması mümkün bir olayla birbirlerine bağlanmış çeşitli insanların, ailelerin, cemiyetlerin başlarından geçen çeşitli hadiseleri tafsilatıyla hikaye eden edebi eser.

Sare (Kız) Osmanlıca: Saf,temiz,kalabalık,topluluk anlamları da var

Serra (Kız) Arapça: Genişlik, kolaylık

Simin (Kız) Farsça: Gümüşten, gümüş gibi, gümüşe benzeyen parlak ışıltı

Şiir (Kız) Farsça: Bir Edebi Söz Sanatı, Özlü ve Uyaklı Anlatım Biçimi, Manzume;
Düşündüren, Duygulandıran, Etkileyen

Tanem (Kız) Türkçe: Benim Tanem, birtanem

Tansu (Kız&Erkek) Türkçe: Şafağın aydınlattığı su

Tardu (Kız&Erkek): Türkçe: Armağan, hediye

Tayga (Erkek) Türk ve Moğol: Avrupadan Doğu Asyaya kesintisiz uzanan orman

Umay (Kız) Türkçe: 1. Devlet kuşu.

Uras-Uraz (Erkek) Türkçe: Şans, talih

Uraz-Uras (Erkek) Türkçe: Şans, talih

Vera (Kız) Arapça : 1. Günah ve haramdan kaçınmak için şüpheli şeylerden uzak durma, takva, ittika. 2. Halk, mahluk, alem, kainat.

Yalım : Alev, ateş uzantısı

Yamaç : dağın eğik yüzeyi, eğik yanı, bayır; karşı

Yağız : koyu buğday rengi, esmer damlacıkları; Oğuz beylerinden biri

Yaz (Kız) Türkçe: Sıcak mevsim

 

Etiketler

307 Yorum

 1. Sevgili Site yöneticileri, ne zamandan beri “Berfin” farsca oldu???!!! Berfin Kürtce bir isimdir..eger bilmiyorsaniz emin olmadan yazmayin

 2. Arkadaşımın bebeğinin ismi Karlina anlamı ve kulağa hoş gelen tınısıyla 2015 ismi olabilir.Güçlü kar kraliçesi anlamında…

 3. kiz isimler: Iris, Ines, dilara, lara,helin,darya
  Erkek isimler: dalan, kaan, dogan, berk, berkan

 4. Benim adım Zülmahat ve ismin bana ait ama anlamını tam.olarak bilmiyorum bilen. Duyan varmı acaba

 5. kizimin adi BELiS anlami askin ilk meyvesi demek.ilk cocugu kiz olacak annelere duyurulur…

 6. Erkek olursa Ushan Miran, Ömer faruk, Osman ali, Ahmet Hamza
  Kız olursa Ayşe Kübra, Ayşenur safiyye, Aden Lina :) Çok kararsızım :))

 7. Benim üç kızım var. Isimleri;
  Ikizler Kayla & Arya
  Küçük kızım Lavin nasıl isimler güzel mi ?

 8. Kız olursa güneş erkek olursa hasan ve hüseyin inşallah ne olur allah rızası için dua edin çünkü bizimki biraz sıkıntılı allah hepimizin yardimcısı olsun.

 9. ben kuranda geçen kız isimlerine baktım çok güzeller ama karar veremiyorum.

 10. Ayyy cok guzel isimleriniz hepinizin sectigi, hele Kayla&Arya&Lavin cok guzeller. 3prensesannesii

 11. 3prensesinannesi merhaba. Bende Kızımın adını Lavin koymak istiyorum ama anlamını öğrenince biraz soğudum sanki isimden Çığ heyalandan başka anlamı var mı acaba

 12. Bende yeni hamislerdenim henuz cinsiyeti belli degil biz kiz istiyoruz ve kiz olursa “BUĞLEM” koymayi dusunuyorum ama etrafimdakiler soylemesi anlasilmasi zor diyorlar sizce de oyle mi acaba ? Kararsiz kaldim ?

 13. bence en güzel isim beğüm çünkü hint prenseslerine verilen unvan sözlükte öyle geçiyor

 14. kızımın ismi SECEM cennete düşen ilk yağmur damlası oğlumun adı DORUK zirve :)

 15. ARKADAŞLAR BUGÜN BENİM DOĞUM GÜNÜM:6TEMMUZ 2002 YILINDA DOĞDUM BENİM ADIM Dicle SİZCE GÜZEL Mİ İSMİM ANLAMI:NEHİR

 16. Oglumun adi kayra kizimin adida allah nasip ederse menesse koyacam anlamı herseyi unutturan demek ayrıca Hz yusuf un kızının adı.

 17. Erkek ismi en güzeli yusuf arda utku
  kız ismi beyza feyza belinay beren meyra ceren

 18. Merhaba benim adım aysima kızımın adını Alya oğlumun adını Kayra yada Utku sizce nasil ?

 19. 38 haftalık bebeğim doğmak üzere ama hala isim bulamadık kızımız olacak önerileriniz olursa sevinirim

 20. Benim oğlumun ismi Tolga ve su anda 2.bebegi bekliyoruz.ismini Leon koyucaz?

 21. kızım ismi aylık bir tane daha kızım olacak ismini amina koymayı dusunuyorum

 22. benimde bir oglum var adi sezgin simdi kizim olucak ama isim bulmakta zorlaniyorum

 23. Benimde 7 yaşındaki kızımın ismi Rüya 2 yaşındada oğlum var oda Tolga :)

 24. İlk kızım almira, kızım olursa Karlina çok güzel erkek olursa arel olabilir kararsızım.

 25. Kendi ismim Amine yı önerebilirim isim arayan arkadaslara anlamı da çok güzel.Peygamberimizin annesinin ismi anlamı korkusuz güvenilir emin kadın herkes çok beğenir değişik hoş bi isim benceee :))

 26. Benim kizim olursa adi defne veye deste
  Erkek olursa mete veya metin
  Cok kararsisim kiz ve erkek icin hangisi uyumluysa lutefen bana yazin

 27. Slm benim 1 oğlum var ismi ÜVEYS EFE.. kızım Olursa da ismi Almila olsun istiyorum

 28. Selam benim oglumun adi hakki ailece memnunuz net sert duzgun delikanli bildik icten bir isim.

 29. Benim 4 çocuğum var iki erkek bir kız isimleri şunlar AYAZ,BERAT,SİYER VE MİRAY bu isimler benim küçüklükten beri düşündüğüm isimler☺

 30. Mrb. Benim oğlumun ismi İRŞAD. İkinci bebeğimizi bekliyoruz. Kız isminde karar verdik ama erkek olursa henüz karar vermiş değiliz.. BİLGEHAN AYAZ düşünüyoruz. Yorumlarınızı bekliyorum..

 31. Merhaba , benim ilk kizimin ismi emine ikinci kizimin ismi yazel ( gunahsiz kul ) 3 kizim yolda asel dusunuyorum

 32. Yazel gerçekten güzelmiş beğendim ama şu isimler de güzel bence asel:cennet ırmaklarindan biriymis ve Lina buda cennette bir meyveymis gerçekten de çok sakin isimler

 33. Benim 2 oğlum var isimleri büyük oğlum MUHAMMED BARAN ve küçük oğlum SALTUK BUĞRA cok güzel isimler tavsiye ederim

 34. Selam arkadaşlar.Benim henüz çocuğum yok ama olursa adını kız olarak Esila yani akşam güneşi ve Almila ya da Hayal koymak isterim sizede öneriyorum :) erkek olursada aras ve araf koymak istiyorum.

 35. bi kızım olcak insaallah isim arayışındayım guzel isim öneren varsa yardımcı olabilir mi

 36. Meraba isim ariyanlara kendi fikrimi solemek istiyorum bence zumra ismi cok guzel begenenler?:)

 37. Kızımın ısmı ferin meva tavsiye ederim ferin farsça meva arapça bir isim

 38. Adacım senin kızınınadı defne 1oğlunun ismide mete olsun çünkü daha popüler

 39. Benim 2 kızım var biride yolda kızlarımın 2 si ikiz isimlerini Masal ve Melis koyduk 3 cüsünüde Rabia düşünüyoruz

 40. Merhaba, benden önce bir Anne 3. cocuguna rabia ismini koymak istedigni söylemis, Masal ve Melis mevcut cocuklar.

  Bence Masal ve Melisden sonra 3. cocugun ismini de “M” ile birsey koyun, Rabia cok uyumsuz olmus

 41. Bence derin çok güzel bir isim hayal de oyle.. Erkek olursa ya rüzgar koyacağım ya da deniz. Ama kız olursa yine dedigim gibi derin, hayal, beren yada yine deniz koyabilirim.

 42. Sevgili arkadaşlar merhaba. Size iki kız ismi önereceğim.
  1.si Belinay( ayın göle yansıması/peygamber çiçeği)
  2.si ise Ayşıl(ay ışığı)
  Bu iki isim hem birbiriyle anlam yönünden uyumlu hemde çok güzel iki isimdir . Tavsiye edediyorum hepinize sevgiler :)s

 43. Benım kızımın adıda AFRANUR anlamı cennette el değmemiş kum demek size önerebilirim

 44. 2 kızım var. Büyük kızım İrem, küçük kızım Venüs. Bence isimler benzer olmamalı kardeşlerin çünkü karıştırıyorsunuz yoksa ?

 45. benim kızımın adıda cemre.ikincinin cinsiyeti daha belli değil ama erkek olursa mehmet emre olacak. kız isminde kararsizim

 46. benim ismim IŞIL..ve kendi ismim olmasa kesinlikle kızımın adını ışıl koyardım..Erkek olarakta Diyaz ismini begeniyoruz

 47. Bende gebeyim ama daha ogrenemedik cinsiyetini kiz olursa hira erkek olursa ensar

 48. Benim iki kızım var. Büyük kızımın zeynep küçük kızımın Alin Vera.

 49. Bende kararsizim erkek olursa ruzgar toprak batin diyorum.kiz.olursa hira öykü elizan hangisi sizce

 50. Oğlumun adı poyraz efe…kızım olursa ileride Mira, Naz ya da Defne koyarım yine oğlum olursa da ata aras diye düşünüyorum

 51. kız ismi olarak meva koyucam ama önünde bi isim şart ne olablır

 52. Merhaba bir oglum var adi mert bir kizim yada oglum olursa ne olsun diye dusunuyorum???

 53. En begendigim kiz isimleri ; sare , berra
  Erkek isimleri ; bartu , aras

 54. Ben de yeni evliyim kizim olursa yağmur oglum olursa toprak koymayi dusunuyorum birbirleriyle kavga edip sinirlendiklerinde yagmurum yağsin topragim islansim ve evim çamur dolsun istiyorum bi hikayeyi duydugum ilk andan itibaren hep buydu fikrim

 55. Kızımız olacak isim konusunda karar veremedik bi türlü.. Duru yada asya düsünüyoruz öneride bulunursanız sevinirim

 56. benimde kızım olacak ama 3 isimde kararsız kaldım alya(gök ve sema) belinay(aygibi parlayan,peygamber çiçeği) ve buğlem(cenneti müjdeleyen melek) karar veremiyorum …

 57. Merhaba oğlumun adı Ali Deniz 2. Erkek olursa Poyraz kız olursa Beren düşünüyorum.

 58. Benm ilk cocugum olcak insallah. Kiz olursa REYYAN NAZ erkek olursa EYMEN AYAZ . cennet kapilarinin isimleri olan eymen ve reyyan cok guzel isimler.

 59. Remle ismi de çok güzel Peygamber efendimizin eşlerinden birinin adı Remle bint-i Ebî Süfyan. Anlamı çölde bulunan kum tanesi

 60. Slm benim bir oglum var adi mert
  Kiz ismi cok kafami karistiriyo erva mira amine aymira dila karar veremedim

 61. Oğlumun adını Tuğberk koyduk göklerin hakimi demek oluyor anlamı

 62. Bnm adım Yüsra ve çok nadir bulunan bir isim benim ismimide bulundurursanız daha güzel olabilir :) anlamında 1-sol taraf(kalp) 2-cennet 3-kolaylık İnşirah suresinde geçer

 63. Benim annem kardesimin ismini çagdas koyacakti sonradan ailece karar verdik kuzey koyduk.

 64. Benim adım Aleyna şura anlami tam olarak bilmiyorum ama herkez ismini cok beyeniyor “ben hariç”

 65. Benimde ikizim olacak kız için elif ismini erkek için Ramazan ismini düşünüyoruz sizden ricam Elif ve Ramazanın yanına ikinci isim söyleye bilir misiniz?

 66. Aleyna şura isminin anlamı
  Aleyna :üzerimize
  Şura :toplantı demek

  Ayrıca benim adımda Kübra anlamı en büyük ismimi çok seviyorum hem eski hem modern bence özel bir isim :)

 67. Oglum Kaan, kizim.Ayzit Umay . Sansliyim ki Ayzit dan cok fazla yok .Hatta bulundugum ulkede tek isim(yurt disindayim). Cok yeni hamileyim suan
  Isim konusunda hiiic bir fikir yok aklimda . Belki faydasi olur diye buradayim .Ama Aklim karisti?

 68. Kızımın adı Esin Şura ikinci de yolda erkek olursa emin koyucam ama yanına hangi ismi koysam karar veremedim şura ya uyan bi isim olmalı kız olursa da Emel ya da Açelya düşünüyom

 69. Allahın izniyle 3ay sonra kızımız olacak aklımda hep humayun-humayın veya hümayün ismi vardı banaanemin ismi araştırdım ama pek kimsede yok kararsız kaldık ??

 70. 1 hafta sonra bende cinsiyetini öğrenicem erkek olursa “ÖMER EDİZ” kız olursa “ELİZ(Güzel kokulu bir Çiçek ) LİNA (Cenet bahçesindeki bir meyve)” anlamı düşünüyorum

 71. Şura Tuğra olabilir şuraya Tuğra uyar kız olursada kayra kayra hem erkek hem kız adı ikisinede koyabilirsiniz

 72. bence
  SELİZ:düzgün akıcı ifade
  BERFİN:kar tanesi
  SİNEMYİZ ONU BİLMİYOM ARAŞTIRIN ARTIK ZAHMET OLCAK

 73. Gupse diye isim mi olur?? Ne o öyle??
  Millet değişik isim bulcaz diye saçmalıyor tümden. Hele bazı isimlerde kız mı erkek mi ne olduğu belli değil?!

 74. Benim iki oglum var ertugrul eymen. Muhammed yekta allahin mucizesi onlar ama kizim.olursa iklima takarim mutlakaa adem as)kizii nin adidir.erkek isteyenlere abdul samet hoss :-)

 75. Benim adım hayat. Adımı çok beğeniyorlar kızları olursa hayat katacaklarını söylüyorlar suzede tavsiye ediyorum. Ama benim kızım olursa Mevsim Ada olmasını istiyorum. Oglum olursada Yusuf Berr olmasını istiyorum. Tavsiye ederim :)

 76. bende anne adayıyıyım.cinsiyetimiz belli değil ama erkek olursa
  “deniz meriç” kız olursa yine
  “buğlem deniz ” düşünüyorum..

 77. Yakında oğlum olacak ismini toprak uras düşünüyorum sizce nasıl fikri olan varmı mail atsın lütfen

 78. Bnm kızım olacak isim koymakta çok kararsizim benim aymira adinda kızım var 2.bebegime isim arıyorum beğendiğim isimler alya Miray Elisa aselmina secenrklerim bunlar

 79. Ben kızım olursa adını Minalya, erkek olursa adını Eymen koyacağım

 80. Oğlumun adını şu isimlerden seçebilirim. Tuğrul, Arda, MehmetAkif, Berkay, Burkay

 81. Benim kizimn adı Öykü Cennet oğlum olursada Ayaz dusunuyrum yanına ne koymalıyım sizce ?

 82. Kiz isim olarak Hira Mira Buglem de olabilir Işıl da erkek poyraz seçkin toprak rüzgar yağız

 83. Oglumun adı asaf emir. Kizim olacak 2 aya insallah onuda balın su dusunuyoruz.d

 84. İlk oğlumun ismi anıl Berkay ikinci bebegimde 5 aylık oda erkek anıl Berkay ismine en uygun bi isim dusunuyorum sizce ne olabilir

 85. Benim 1 oglum var adi emir yakinda kizim olacak insallah buğlem veya aysima dusunuyorum cok kararsizim:(

 86. BBenimde2 ooğlum var büyükberke kküçüğü batuhan suan yine hamileyim ama cinsiyet bilmem erkek olursa bora kz olursa ırmak düşünüyorum

 87. Bende kızıma modern ama manası hoş olmasını istedigimden Yade ismini koydum. Lakin burda öyle isimler varki lütfen koymadan önce bir daha düşünün. Sırf kulağa hoş geliyor duyulmadik diye gerçek anlamını araştırmadan hangi din mezhepe ayıt bilmeden yahut çocuğun o ismin altında ezilip veya ileride okul çağında vs nasıl zorluklar yaşayabilir düşünmeden rastgele bir isim seçmemenizi öneririm.

 88. 3 cocugum var.iki erkek bir kiz isimlerine gelince furkan 2.oglum ahmet hakan ve prensesim ebrar kizim cok seviyorum isimlerini

 89. Ben kızıma değişik bir isim koymayı düşünüyorum tutku lâl olmasına karar verdim sizce güzel mi tavsiyelerinizi bekliyorum ?

 90. benim adımda anlamıda çok güzel normalde ikinci adım elisa ama elsa diyorlar

 91. Buğlem çok güzel bir isim söylenmeside kolay bence konulabilir. Benim kızım var ismi Derin ?
  Şimdi 7 aylık hamileyim oğlum olucak isim bulamıyorum ?

 92. Kız : Eslem Berenis, Hüdâ, Dîna
  Erkek: Poyraz, Kandemir, ÖmerEfe

  çok farklı isimler hoşuma gidiyorrr ?

 93. Modernlik uğruna çocuklara saçma sapan , söylenmesi zor isimler koyuyorsunuz. Bir an önce şu özentinin geçmesini diliyorum , yoksa 10 sene sonra daha düzgünce ismi olan çocuk göremicez.

 94. Merhaba arkadaşlar ben oğlum olursa adını yuha ve ya yesa koyacağım.
  YUHA bir ayetin sonudur ve vahyedilen anlamı taşır.
  YESA; sol yan ve ya sol taraf anlamına gelir aslında kızlara da konabilir.

  Kızlara geçersek üç dört isim var. Birincisi hadis iki mekke üç ervanur ya da sadece erva dört de siyna.
  HADİS= peygamberimiz (sav) in sözleri.
  MEKKE= ben Mekke’de yaşıyorum ve açıkçası eşim de Arap ve bizim yaşadığımız her şeyi ve buranın kokusunu üzerinde taşısın diye bu ismi koymak istedik. Siz de çocuğunuz buranın kokusu ve verdiği hisleri taşısın diye koyabilirsiniz.
  ERVA= güçlü kadın demek bir bebeğe göre ağır bir isim ama bence sevimli be bebeklere de yakışıyo.
  SIYNA= küçükken bir dede adımı söyleyemediği için bana siyna derdi. Yine de senadan geldiği için övünen övgüye layık demek.

 95. Oğluna YUHA adını koymaya ne dersin? Ya da YESA?

  Allah sağlık huzur ve bereket ile versin çocuğunu inşallah.

 96. kızım olursa masal oğlum olursa enes
  ama ikiz kız olursa
  masal öykü koyarım

 97. Kürtçe farscadan gelen bir dil zaten ikiside yakin diller bir cok şey ayni rakamlar vs sadece şive farkı var . bu kadar… Berf farscada kar demektir. Ben iranliyim oyuzden bilgim tam .

 98. Benim bi oglum var adi DEMIR kizimizda olursa eger adini DERIN koyacagiz

 99. Benim ismim Şevval. Uyumlu olsu diye kızım olursa adını ŞİİR koyucam.

 100. Hiç duymadığım isimler var yahu otomobil, mutfak aletleri markası gibi… Bu da böyle bir devir işte :( gözünü seveyim eski isimlerin: Ahmet, Ali, Ayşe, Nazlı, Elif… Net!

 101. Merhaba,
  Benim bir oğlum bir kızım var .
  Oğlumun adı Emir Asaf
  Kızımın adı Nilsu

 102. Ilk kızımın adı Bade ece 2..bebeğim de kız ve adını Lina koymayı düşünüyoruz ama Lina ya uyumlu 2.bir isim bulamadık yardimci olursaniz sevinirim.

 103. Benim adım Eflal,anlamı ; Meyveleri yerde kökleri gökyüzünde olan cenneteki bi meyve ağacı. İsmimi seviyorum fakat biraz farklı olduğu için çok yanlış anlaşılıyor: eflak, efilay, eftal gibi

 104. Meraba benim 2 oğlum var isimleri mahmut mehmet bir kız coçuğum oluyor sizce ismi ne olsun bunlara yakin bir isim babasi ismi abdulkadir

 105. Kızımın adı “Nil” belki koymak isteyen olabilir. Pek akla gelmeyen naif bir isim

 106. Merhaba hanımlar,
  Çocuklar isimlerinin anlamından çok etkilenir. Biz de kız olursa Hira ismini koymayı düşünüyorduk başta ama isimlerin enerjisini ve anlamının etkisini öğrendikten sonra vazgeçtik. Çocuğuma mağara diye seslenmek istemediğimi fark ettim. Kuran’da geçen anlamı güzel isimler zaten kulağa da hoş gelecektir :)

 107. Kızımiz olacak ve ilk bebeğim isim konusunda fikrinizé ihtiyacım var yardimci olursaniz sevinirim.

  1. Favori ismim elifsare
  2. İsim eslem
  3. isim buglem
  4. isim esila
  5.ve son isim zuhreLina
  sizce hangisi

 108. Iki çocugum var 3. yolda inşallah
  1. Mehmet enes
  2.Sevilay naz
  3. Kız olacak belinay, buğlem, eda, hira, eslem, betül, beyza düşünüyoruz ama karar veremiyoruz yardım lütfen

 109. şu yok eski isimlerin suyumu çıktı yok ehlibeytten koyun yok yeni isimler kötü bütün Türkiye Ayşe Fatma. Hayriye zaten biraz çağ insanı olun

 110. KIZ:SAMYELİ(güneyden esen sıcak rüzgar)
  EFTELYA(deniz kızı yunanca)
  HİRA(mağra)
  ANKA(masallarda geçen efsanevi kuş)

  ERKEK:KAYS(mecnunun gerçek adı)
  POYRAZ(sert rüzgar)
  ESAD(arapça aslan)

 111. Oğlumun adı Utku 1 ay sonra kızım olacak inşallah… duru yada buğlem düşünüyorum sizce hangisi güzel?

 112. Çocukların isimleri bütün hayatlarına ve karakterleine yansır,bu yüZden isim seçerken sırf kulağa hoş geliyor diye seçmemeye özen gösterelim. Sare söylenmesi güzel bi isim olmasına karşın anlamı puttur.tavsiye isimlerim:defne/maral/yagmur/deniz/rüzgar/mavi/kerem/eylül/masal/cemre/selen/masal/can/derin/hayal/alya/eymen/aslı

 113. 1 ay sonra kızım olcak ins… ismini ( Almila yada lina) düşünüyoruz iki isim arasinda kararsız kaldık. İleride oğlum olursa aybars olcak ins..

 114. Tuğçe Allahım kızını kucagina saglikli bir sekilde almayi nasip eylesin inş… buğlem guzel isim ama (Duru)daha güzel

 115. Benim esimin ismi Feyza cok guzel isim . Oglumun ismi Berke. Esim hamile ve kiz olursa Asel dussunuyoruz erkek olursa bilmiyoruz :D

 116. merhaba. benim 3 çocuğum var.kızım 4 yasinda ismi de Hatice Büşra. ikiz ogullarim da 6 aylıklar. isimleri de Anas Musab ve Enes Burak. Dubaiden sevgiler✋

 117. Kesinlikle kizim olursa adini simin koyucam cok cok guzel bence..ama aden ve ayza isimlerinide cok begeniyorum

 118. Kulaga hos gelsin diye o kadar sacma isim mi olur. Adriana diyen var. Batin arapca iskembe demek. Az arastiririn arkadas komik duruma dusuyorsunuz. Buglem falan komik

 119. Benim oğlum ayberk kızım Mira şimdi bi kızım daha olacak isim ne kalabilir yardım edin lutfennn

 120. Benim oğlum ayberk kızım Mira bi kızım daha olacak ismini ne katabili im yardım lütfen

 121. Kızımın ismi NASYA
  Anlamı Allahın mucizesi

  Bir kızım daha olursa TANYA düşünüyorum (eşimin ismi TANSU onun ilk hecesini kullanıp)
  Erkek olursa EFE düşünüyorum

 122. İkizlerim var biri kız biri erkek. Kızımın adı Arya oğlumun adı Aren. Şimdi de hamileyim, mayıs ayına denk geleceği için Mayıs koyacağız. :)

 123. Benim kızımın adı alvina şimdi oğlum olucak ama hala isim bulamadım önerilerinizi bekliyorum

 124. esma hanım merhaba oğlunuza musab koyabilirsiniz yeğenimin ismi cift isterseniz de ali musab olabilir :) benim de bi oğlum var ismi Omer Bilal. sonra kızımız oldu ismini Ahu Nisa koyduk. 2 haftaya kadar ikizlerimiz olucak ikisi de oğlan. onu da Ertuğrul Alp ve Yavuz Selim koyacaz sizce nasıllar. neden çift isim diye sormayın öyle iste?

 125. Kuzey ve Güney de güzel isimler bence ayrıca medusa da anlamıda çok güzel

 126. Kuzey ve Güney de güzel isimler bence ayrıca medusa da anlamıda çok guzel veya cok cocugunuz varsa gokyuzunden yola cıkarak bulut,güneş,yıldız,ya da okyanus deniz nehir ırmak gibi isimler olabilir ☺

 127. Merhabalar, benimde kızım olacak isim konusunda kararsızım, oğlum var adı Batuhan, kızımıda uyumlu olsun diye Hanzade, düşünüyoruz sizce Hanzade, Nazende, Mahinur hangisi güzel ???

 128. Benimde kizim olacak inşallah ilk,Hanzade düşündük ama agir gibi geldi,asya istiyordum kuranda geçmesini de istiyorum o yüzden Ranâ da karar kildik 😊

 129. Katre: Cennetteki en berrak demekmiş. Rus ismi gibi ama farklı , modern ve anlami güzel

 130. Dünya’da çok güzel 😊 hem kız hem erkek ismi olarak kullanılabiliyor

 131. Benim kızım var (Okyanus) ismi ama bir tane daha olsaydı AYSİRA ESİLA AVŞA 3den birini koyardım. Bu arada Kızımın ismini kimse koymasın. .benim kızım tek en azından bulunduğum şehirde eminim ki bir tane

 132. Elvin isminin kökeni hakkında kesin bilgisi olan var mı? Acil cevap bekliyorum kızımın doğmasına az kaldı

 133. Bir kızım var adı özgebuglem ve ikinci cocugumu bekliyorum ama hiç bir isim kızımın isminden daha güzel gelmiyor çok kararsız im :(

 134. Ben size yardımcı olabilirim:)
  1-Hale(çok güzel bir isim tavsiye ederim)
  2-Ecrin(çok tatlı bir isim…)
  3-Ece(çok havalı bir isim)

  1-Berkay(buda çok havalı)
  2-Yusuf(güzel…)
  3-Ömer(tatlı…)

 135. Kızımız olursa zümra,oğlumuz olursa kayra koymayı düşünüyoruz bebegimizin adını sizce güzel mi

 136. Kızım oldu çok şükür şimdi beş buçuk aylık ismi fatma Betül.. Gamzeli ela gözlü bi kızım var dünya bi yana Betül bir yana

 137. Kız olursa: sare, deniz, derin, beren, damla, aslı, defne, duru, ceren, nehir

  Erkek olursa: aras, toprak, bulut, berkay, erdem, kenan, emre

  Seçenek çok biliyorum ama hepsi de güzel isimler. Allah aşkına farklı olacak diye ismi söylerken ıkınarak çıkartılan seslerden bi vazgeçin artık

 138. Bizim ailede çok güzel isimler var!!!!!
  KIZ
  Buğlem çevan
  Yağmur
  Berjin
  Dicle
  Viyan
  Arin
  Sevin
  Helin
  Sonya
  Zelal
  Ben Evindar

  ERKEK
  Dewran
  Eymen
  Sabrullah
  Nasrullah
  Ayat
  Ayaz
  İsrafil
  Mikail
  Cebrail
  Valla ciddiyim ama Azrail yok😂

  Dahada var ama benden bu kadar…..
  Eğer yardımcı olabilirsem çok mutlu olurum…..😊😊😊😊😊

 139. İsmim Efser Gaye. Efser üseksiel bir isim bu nedenle annemle babam zorluk çekmemem için böyle düşünmüşler. İsmime bayılıyorum. Bu arada efser taç demek.

 140. 2 aylık hamileyim kızım olursa ismi AYZA olacak anlamı ay gibi güzel yüzlü kız :) sizede tavsiye ederim.

 141. Benimde allahın izniyle bir kızım olcak 10 gün sonra adını belis asel koymayı düşünüyoruz

 142. Benim kızımın adı İKLİMA cennette esen ılık rüzgar demek hz adem in ilk kızının ismi yani ilk kız çocuğu ismi.

 143. Kız isim Linar olabilir mi? (by the way I’m from Macedonia and I found this name from a Syrian mother)

 144. Gupse cerkez kiz isimidir bu yuzden deyisik gelmis olabilir, turk isim degil yani.

 145. Kızımın adı Nisa
  Oglumun adı Ensar-Efe
  Rabbim bir evlat daha nasip ederse
  Elif-Lena
  Miran-Bedri
  Olur İnşallah

 146. Kızınız olursa ışılsu koymanızı tercih ederdim
  Işılsu: parlayan su

  Gerçekte ismim Işılsu

 147. Gupse çerkesce bi isimdir. Cerkes olmadiginiz icin beğenmemeniz ve anlamamaniz gayet normal. Ama en azindan saygi duymalisiniz.

 148. Kızımın adı Alpin , anlamı Alp dağlarında yetişen dağ çiçeği adı .

 149. Benim bir arkadaşımın adı Periza anlamı da peri kızı demek isteyenler bu ismi de koyabilir benim hoşuma gidiyo açıkçası

 150. Beste hanım, bilgıniz yoksa yorum yazmayın. Ne zamandır SARE ısmı put anlamına gelir?
  Hz. İbrahimin hanımının ısmı……

 151. Safiye mi sayfiyemi çünkü daha önce hiç safiyye diye bir isim duymadım benim ismimde safiye de ondan sorma ihtiyacı duydum

 152. Kızımın adı Ebrar Eyşan
  Ebrar(hayır sahibi,hayırlı kul)
  Eyşan(güzel kadın,şanı yüksek)

 153. Kızımız olacak 3 ay sonra allahın izni ile birsiru fikir e ihtiyacımız var..

 154. Merhabalar
  Kiz ismi olarak erva:peygamberimizin halasinin ismi şura, aden
  Erkek olursa:yusuf islam oglumun ismi

 155. Merhaba batin karın bölgesi demek benim oğlumun adı Baatın Alp Allah in 99 isminden biri böyle koyarsanız daha anlamlı olur

 156. Ecrin nisa guzelmi lütfen cevap
  Dilasude
  Hatice Kübra
  Buse
  De var ama ecrin nisa dusunuyorum guzelmi iki oğlum var
  Harun ikincisi
  Muhammet Ensar guzelmi kizima isim???

 157. Benim kuzenim o ismi koydugundan ben koyamiyorum ama cok begendigim bir isim..:)

 158. çok güzel isimler paylaştığın için teşekkür ederim hocam eline sağlık

 159. Allah aşkına çocuklarınza vermeyi düşündüğünüz isimleri önce bi araştırın…
  ‘Araştırın’ derken 3-5 uyduruk siteye bakın demiyorum; kitaplardan araştırın veya bilgili kişilere sorun.

  Mesela ZÜMRA…
  Zümra iddia edildiği gibi ‘güzel, cesur, ahlaklı, bilgili kadın’ anlamına gelmez.
  Zümra aslında Türkçemize Zümre olarak geçmiş olan kelimenin Araplar tarafından kullanılan biçimi.
  Zümra/Zümre ‘grup, topluluk, cins’ demektir.

  BUĞLEM…
  Isim siteleri bu ismin ‘Cennet’i müjdeleyen melek’ ve ‘bereketli bulut’ anlamlarına sahip olduğunu iddia ediyor.
  Buğlem esasen güvenilir hiçbir kaynakta geçmez. Büyük ihtimalle hiçbir anlama sahip değildir yani.

  BELINAY…
  Belinay kesinlikle ‘Peygamber çiçeği’ veya ‘ayın gölün yüzeyine yansıması’ gibi bir anlama sahip değil!

  Belinay esasen bu 2 anlama sahip:
  1. Korku saçan ay
  Belin eski Türkçe’de ‘korku, ürkü’ demek.
  Belinay da böylelikle ‘korku saçan ay’ demektir.

  2. Bölünen ay
  Belinay belinmek + ay kelimelerinden oluşuyor.
  Belinmek eski Türkçe’de ‘bölünmek’ demektir.
  Belinay da böylelikle ‘bölünen ay, ay gibi bölün’ gibi bir anlama sahiptir.

  Ve daha birçok isim daha…

 160. Ogkumun adi :)Göktuğ ege

  Kiza ise .Öykü bade . Erva derin.
  Inci neva. Elif duru

 161. 7yasinda oğlum var onun ismi efekaan şimdi bi kızım olucak onun isminide Elizan koymayı düşünüyorum

 162. Anne adayları bebeklerinize güzel isim koymak isteyebilirsiniz. Ama isim koyarken dikkat etmelisiniz. Belinay esila cemre irem aleyna beliz elis eliz ceylin vb. Bunun gibi bir sürü isim… bunlar ve bunun gibi birçok isim konulmaması gereken isimler. Oysa ki kezban da Kur-an da geçiyor. Ama anlamı yalancı. Kur-an da geçiyor diye her ismi koymamak gerek. Öyleyse kezban ida koyun. Bunlar benim tavsiye ve düşüncelerim…
  Erkek: Tuğra, tuğtekin, abdulbatin, habil talha,bilge kağan, yaser: “şehit oğlu şehit”, revaha: Peygamber Efendimiz (s.a.v) in şairi.
  Kiz: Hafsa(Peygamber Efendimiz (s.a.v) in eşi ve hz. Omer in kızı tusem, kayla, maria:
  Peygamber Efendimiz (s.a.v) in eşi ve ismi değiştirilmemiştir, ikra, nursima

 163. internetten rastgele bulduğunuz isimleri yazmışsınız ama bir çoğu hem saçma sapan isimler hem de anlamları yanlış. keşke önce doğru düzgün araştırıp da koysaydınız şu sayfaya bunları. yorumlarda da bazı kişilerin çocuklarına verdikleri isimleri görünce üzüldüm çocukları adına ve onların cehaleti adına.

 164. Neden bir Türk olarak çocuğunuzun isim’ini arapça yada farsça koymak istiyorsunuz? Türk

 165. Bence ziyan etmişsin 3 kızının adına yazık zehralar ayseler tugbalara zeyneplere ne olmuş

 166. Yorumları okudukça gülüyorum çocuklarınıza niye saçma sapan isimler koyarsiniz anlamam. Neymiş modern isimmis neymiş kimsede yok mus neymiş değişikmiş hahahah

 167. Benim oglumun adı tuğra. Henuz cinsiyeti belli degil ama yoldaki bebegim kiz olursa ece naz (cok narin kibar) erkek olursa sarp dusunuyorum. Illa kardeslerin isimleri uyumlu olmasi sart degil bence.degisik degisik cümleler koymayin cocuklarinizin isimlerini diye düşünüyorum…..

 168. Ertuğrul mükembel bi isim bence bebegınızı hep bebek kalacakmıs gıbı düşünmeyin

 169. Erkek isimleri hangisi sizce?
  Melik-duha
  Kayra
  Aliyar
  Beyazit’dan vazgectim anlami beyaz it, yezit in babasi imis???
  Onerilerinizi bekliyorum baska isimde olabilir

 170. merhaba benimkızımın adı kesinlikle kimnederse desin “yaprak olucak ” egecanla efecan olacak ikizlerimin adıda diğerlerinin adıdaumutla ateş olacak birdeşafak vardefne varbirdeneanlamageliyor fırtınavarbirde birazcık alevgibileramaolsunlarbakarımben kafkaskadınyım eveallah.

 171. kendine güveniolmazmış teyzemin y harfiyle başlyançocuğunun kendinegüveni yok doğru ya neyapacağım ben şimdi

 172. iki tane ikiz erkek yuh olsun yani isim koymak annesinin hakkıdır . hiçminnetimolmaz ki.

 173. EFKAN İSMİ MÜKEMMEL BİR İSİM . KIZ OLURSADA ASEL KELİME ANLAMI İSE CENNETE AKAN BAL IRMAĞI

 174. ben DALYA ve MİRA yı çok beğendim fakat DENİZ kız içinde erkek içinde en sevdiğim isim :D

Başa dön tuşu
Kapalı