bağışıklı sistemi bozuklukları

  1. Dilekdilek06

    ANA pozitif olup da doğal yoldan hamile kalan var mııı

    Evet kızlar son zamanlarda buna taktım. ANA (anti nükleer antikor) pozitif olup da ilaç kullanmadan doğal yoldan hamile kalan var mı? Doktorlar gebe kalmada engel değil diyor ama ben örnekleri merak ediyorumm🙏🏻
  2. isabel

    Çocuklarda orta kulak iltihabı

    Kulak iltihapları, çocuk doktorları tarafından en sık konan tanıdır. Çocukların % 60-80’i, bir yaşına geldiklerinde en az bir orta kulak enfeksiyonu geçirmiş olurlar. İki-üç yaşına gelen çocukların ise % 80-90’ı en az bir kez orta kulak enfeksiyonu tanısı almışlardır. TANIM Tıpta otitis medya...