3-4 yaş çocuğun gelişimi...........

dalya05

Aktif Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
24 Ağustos 2008
Mesajlar
272
Emoji Skoru
2
1) Fiziksel Gelişim ve Hareket Gelişimi:
- 3 yaşından itibaren oyun çağına giren çocuk, motor becerilerinin gelişmesiyle çevre üzerinde egemenlik kurmakta ve bunu giderek genişletmektedir.
- Merdivenlerden yukarı ayak değiştirerek çıkar ancak inerken her basamakta iki ayağını bitiştirir.
- Çocuk bahçesinde veya yuvadaki aletlere çeviklikle tırmanabilir.
- Pedalları kullanarak 3 tekerlekli bisiklete binebilir.
- Parmak ucunda durabilir ve yürüyebilir.
- Her iki elini işbirliği içinde ustaca kullanabilir.
- Makas kullanabilir.

2) Zihinsel ve Bilişsel Gelişim:
- Çocuk ayrıntıları dikkate almadan genel olarak algılar ve ilişkisiz obje ve kavramları bütünleştirir.
- Çocuk zihinsel kıyaslama yapamaz.
- Çocuk miktar, ağırlık ve sayı korunumu nu anlayamaz.
- Çocuk, sınıflama ve gruplandırma yapamaz.
- Bildiği birkaç çocuk şiirini ezbere okuyabilir ve çocuk şarkıları söyleyebilir.
- Cinsiyetini ve cinsel rollerini öğrenir.
- Bazı durumları sembolize ederek, öyleymiş gibi, yaparmış gibi yapar. (uyurmuş gibi yapması, gazeteyi okur gibi yapması gibi)

3) Sosyal ve Duygusal Gelişim:
- 3 yaş çocuğu kazandığı güven ve özerklik duyguları oranında yavaş yavaş çevresini keşfetmekte ve çevre üzerinde bir denetim gücü kazanmaktadır.
- 3 yaş, cinsel-benlik duygusunun başladığı, cinsel rollerin belirlendiği bir dönemdir. Toplumun cinsiyete karşı tutumlarını dikkatle izlediği ve öğrenmeye çalıştığı görülür.
- 3-4 yaşlarındaki çocuklar grup halinde oynamaya, oynarken birbirleriyle konuşmaya ve grup içinde oynamak istediklerini seçmeye başlarlar.
- Çocuk giderek daha olumlu ve dengeli bir birey haline dönüşmeye başlar. Öfkelerini genelde eşyaya yöneltirler.
- Günlük hayatta yaşadıkların oyun içinde oyuncaklarına uygulayarak rahatlar.
- Olumlu bir tavır içine girer ve çevresindekilere sevgiyle ve güvenle yaklaşır.
- Oyuncak, şeker gibi nesneleri paylaşma anlayışı gelişmiştir.

4) Duyusal ve Algısal Gelişim:
- Konuşurken ses tonunu duruma göre değiştirir, yükseltip alçaltır.
- Adını, soyadını, cinsiyetini ve yaşını söyleyebilir.
- Öyküleri büyük bir istekle dinler; en çok sevdiklerini defalarca dinlemek için ısrar eder.

5) Dil Gelişimi:
- Cümleler daha gramatik hale gelir. Aralarında neden-sonuç ilişkisi bulunan düşünceler tek bir cümleyle ifade edilebilir.
- Konuşmalar benmerkezlidir. Yani çocuk oynarken ya da çalışırken dinlenip dinlenmediğini önemsemeden kendi kendine konuşur.
- Konuşurken başkalarının görüş açısını dikkate almazlar.
- 300 civarında kelime bilir ve yeni kelimelere karşı ilgi duyar.
- Kendi kendine çok uzun süren konuşmalar yapar.
- "Ve" bağlacını yerinde kullanır.
- Geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek kavramlarını anladıkça zaman belirten sözcükler kullanmaya başlar.
- Belirli sözcüklerin renk adları olduğunu bilir ancak hangi sözcüğün hangi rengin adı olduğunu bilemeyebilir.
 
Yukarı Alt