Ankete Katılanlar: 6284 sayılı kanun hakkında

'hiç bir bilgim yok !' Oy Verenler