• Korona Virusünden korunmanın 5 yolu
  1- Ellerinizi sabunla sık sık yıkayın!
  2- Dirseğinizin iç tarafına öksürün!
  3- Yüzünüze dokunmayın!
  4- Diğer insanlardan en az 1 metre uzak durun!
  5.a- Hasta hissediyorsanız evde kalın! 184 arayın!
  5.b- Zorunlu bir durum olmadıkça evden çıkmayın!

Bronşiektazi

NILBERA

SeVGi KeLeBeĞi
Pro Üye
12 Temmuz 2006
6.268
89
BronşiektaziBronşiektazi bronşların iyileşmeyen, düzelmeyen genişlemesidir. Bronş ve çevre dokusunda ödemli bir harabiyet vardır.


Bronşiektazi çocukluk yaş grubunda başlar. Bronşların dar olması, alveol denilen hava keselerinin birbirleriyle olan yakınlığı ve çevresel hava dolaşımının iyi olmaması, akciğerin kolayca büzülmesi ve bronş duvarı yumuşaklığı bronşiektazi oluşumunu kolaylaştırır.Nedenleri::

Bazı hastalarda konjenital (doğumsal) bronşiektazi görülebilir, bronş gelişiminde bir duraklama vardır. Kistik gelişim olur ve kistin enfekte olması ile bronş duvarında harabiyet olur. Nadiren trakeo bronkomegali nedeniyle alt bronşlarda genişleme meydana gelebilir.Bronşiektazi genelde kronik akciğer enfeksiyonu sonu akut hale gelir. Sebebi bilinmemektedir. Enfeksiyon ile hava yollarının tıkanması en çok düşünülen nedendir. Kızamık, boğmaca ve pnömoni sonu bronşiektazi olur. En sık görülen bronşiektazi nedenlerinden biri kistik fibrozisdir. Yabancı cisim aspirasyonu, tüberküloza bağlı bronkopulmoner lenf nodu, rekürren ve kronik akciğer enfeksiyonu, tümörler, akciğer absesi, lokalize kistler, allerji ve astma bronşiektaziye sebep olabilir.


ımmün yetmezliklerde bronşiektazi görülür. Mide reflüleri kronikleştiğinde bronşiektaziye sebep olabilir. Konjenital kalp hastalıklarında bronşiektazi gelişebilir. Boğmaca sonu reverzibl veya yalancı bronşiektazi gelişebilir.Bulgular:

Öksürük ve mukoprülan balgam vardır. Ufak çocuklar balgamı yutarlar. Fizik aktivite ve durum değişikliği öksürüğü başlatır. Alt solunum yollarında düzelmeyen, tekrarlayan enfeksiyon vardır. ıştahsızlık, huzursuzluk, kilo alamama mevcuttur. Daha sonraları akut alevlenme devrelerinde balgamda ufak bir bulaşıdan yaygın kanamaya kadar giden kan tükürme olabilir. ıyileşme ve tekrarlamalar ile seyreder. Fizik muayene bulgusu azdır veya yoktur. Çomak parmak 1 yıldan fazla devam eden bronşiektazide olur. Krepitan ve bronşial raller duyyulur. Atelektazi ve pnömoni bulguları vardır. ılerleyen bronşiektazide dispne, gelişme geriliği tabloya ilave olur.


Bronşiektazide akciğer filminde patognomik bulgu yoktur. Akciğerin bir segmentinde bronş genişlemiştir, lineer çizgilenme vardır. Ağır olgularda filimde bal peteği görünümü vardır. Bronkografi tanı için önemli bir tetkiktir, son yıllarda bilgisayarlı tomografi yerine kullanılmaktadır. Bu bronkografi kadar hassas bir yöntem değilse de daha güvenle kullanılacak bir testtir. Xenon inhalasyonundan sonra bilgisayarlı tomografi daha hassas bir tanı yöntemidir.


Her bronşiektazi şüphesinde veya tespit edilince sinüzit, tüberküloz, astma, immün yetmezlik, siliyer disfonksiyon, kistik fibrozis, diğer allerjik hastalıklar araştırılmalıdır


Young sendromu sinüzit ve bronşiektazi ile seyreder, çocukta semptomatiktir. Azospermi görülebilir. ıleriki yaşlarda pulmoner semptomlar olmamaktadır, çomak parmak nadiren görülmektedir.


Sarı tırnak sendromu plevral effüzyon, lenfödem ve tırnakta sarı renkle giden, nadir görülen bir bronşiektazi nedenidir.

alıntıdır
 
Son düzenleme:

NILBERA

SeVGi KeLeBeĞi
Pro Üye
12 Temmuz 2006
6.268
89
BronşiyolitBebekler ve küçük çocuklarda solunum sıkıntısı, nefes vermede güçlük, hışıltılı ve çıtırtılı solunum sesleriyle ortaya çıkan akut viral alt solunum yolu enfeksiyonudur.Bronşiyolit genellikle salgınlar halinde ve en çok 18 aylıktan küşük çocuklarda ortaya çıkar. Altı aylıktan sonra görülme sıklığı doruğa çıkar.Bulaşan virüs üst solunum yolundan orta boydaki ve küçük bronşlar ve bronşiyallere yayılarak epitel nekrozu yapar.Belirtileri :

Tipik olarak hasta çocuk daha önce bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmiştir, ardından hızla hızlı ve çok sayıda nefes alma, çarpıntı ve kuru bir öksürükle birlikte solunum sıkıntısı başlar. Ağız çevresinde morarma, göğüs çevresinde nefes verme sırasına gözle görülür içeri çekilmeler ve hışıltılar sıkıntının arttığına işaret eder.

Çocuk genellikle oldukça bitkin görünse de her zaman ateş yoktur. Kusma ve ağızdan alımların azalması ile dehidratasyon gelişebilir. Yorgunlukla birlikte solunum daha da yüzeysel ve etkisiz olabilir. Çocuğun nefes alış verişi dinlendiğinde hışıltı, nefes verme süresinde uzama görülür.

Röntgende genellikle akciğerlerin ileri derecede şişmiş olduğu görülür.

Tedavisi :

Çocukların çoğu uygun ilaçlarla evde tedavi edilebilir ve sekel kalmadan 3-5 günde iyileşir. Solunum sıkıntısının artması, siyanoz, yorgunluk ve dehidratasyon hastaneye yatırılmasını gerektirir.

alıntıdır
 
Son düzenleme:
Yukarı Alt