• Korona Virusünden korunmanın 5 yolu
  1- Ellerinizi sabunla sık sık yıkayın!
  2- Dirseğinizin iç tarafına öksürün!
  3- Yüzünüze dokunmayın!
  4- Diğer insanlardan en az 1 metre uzak durun!
  5.a- Hasta hissediyorsanız evde kalın! 184 arayın!
  5.b- Zorunlu bir durum olmadıkça evden çıkmayın!

Dış Gebelik Belirtileri,Tedavi Yöntemleri

NILBERA

SeVGi KeLeBeĞi
Pro Üye
12 Temmuz 2006
6.268
89
Dış Gebelik


Tıbbi literatürde dış gebelik “ektopik gebelik” olarak da geçer.


Dış gebelik tanım olarak, sperm hücresi ile döllenmiş yumurtanın rahim dışında başka bir dokuya yerleşip o bölgede gelişmesidir.

Dış gebeliğin en çok yerleştiği yer ise bir kadının fallop kanalları, yani tüpleridir.


Yandaki resimde ameliyat sırasında tüpe yerleşmiş olan bir dış gebeliği görmektesiniz.

Tüpteki şişlik ve bombeleşme dikkat çekicidir.


Dış gebelikler tüpler haricinde; yumurtalıkta (ovarian gebelik), karın içerisinde (abdominal gebelik), rahim ağzında (servikal gebelik) da olabilmektedir.

Ayrıca rahim içerisinde normal bir gebelikle birlikte dış gebelik görülmesine “heterotopik gebelik” denir. Bu durum ortalama 30000 de 1 görülür.

Dış gebelik erken gebelik döneminde görülen ciddi komplikasyonlardan biridir. Oluşan gebelik dış gebelikse embriyo kesin olarak kaybedilmekte ve anne hayatı da ciddi olarak tehlike altında kalmaktadır.

Dış gebeliğe bağlı anne ölümleri, çok kısa süre öncelerine kadar gebeliğe bağlı anne ölümleri arasında birinci sıradaydı.

Günümüzdeki erken tanı yöntemleri ve tedavi seçeneklerindeki gelişmeler sayesinde hastalık erken dönemde, anne hayatını tehlikeye sokmadan tanınabilmekte; hatta annenin tüpünde hasar meydana gelmeden tedavi edilebilmektedir.

Dış gebelik genellikle yumurtanın tüpler aracılığı ile rahime transferi sırasında oluşan bir problemden kaynaklanmaktadır.

Kadın her adet döneminde yumurtalıklarından yumurta atar ve bu yumurta spermle karşılaşırsa birleşir ve tüpler aracılığı ile rahime doğru ilerler. Bu nedenle “tüm gebelikler tüplerde başlar”, ancak belli bir süre sonunda (6-7 günde) cenin bir yandan bölünerek diğer yandan tüplerin fizyolojik kasılma hareketleri ile rahim içine doğru yolculuğunu tamamlar ve oraya yuvalanır. Bu şekilde rahim içinde bir gebelik başlamış olur.

Tüp içerisindeki kanalda oluşan herhangi bir yapışıklığa bağlı mekanik bir problem veya tüplerinin fizyolojik olarak daha az hareketlerine bağlı bir durum varsa yumurtanın rahime doğru ilerlemesi engellenmektedir.

Tüplerdeki mekanik darlıklar, erkekten gelen spermin geçişine izin verirken yumurtanın geçişini engeller. Böylelikle tüpte döllenen yumurta rahime doğru ilerleyemez ve darlık bölgesine yerleşerek tüplerde büyümeye başlar (Tubal gebelik). Eğer problem teşhis edilemezse belli bir süre sonunda bu gebelik tüpü bombeleştirip yırtılmasına sebep olarak iç kanama ile kadının ölmesine neden olabilir.

DIŞ GEBELıKTE NEDENLER

Geçirilmiş Salpenjitis (Tüplerin iltihabı)
Dış gebelik geçiren kadınların %50'sinden fazlasının nedeni “salpenjit” yani tüplerin enfeksiyonudur. Salpenjit tek taraflı (unilateral) olabileceği gibi iki taraflı (bilateral) da olabilir.

Salpenjit sıklıkla cinsel yolla bulaşan bazı mikroorganizmaların (gonore ve klamidya gibi) tüplerde yaptığı enfeksiyondur. Bu enfeksiyon, çok ince olan tüp içi kanalları tam veya kısmi olarak tıkayıp, tüp içersindeki hassas mukozada mikroskopik boyutta zedelenmelere neden olur.

Cinsel yolla bulaştan koruyan kombine doğum kontrol hapları, prezervatif ile normal bakır spiraller dış gebelik görülme olasılığını azaltır. Ancak spiralle bir gebelik oluşması halinde, bunun dış gebelik olma şansı normale göre oldukça fazladır.

Hastalık tüpleri tam olarak tıkarsa gebelik hiç oluşmaz ve durumda kısırlık oluşur. Eğer tüp kısmi olarak tıkanmışsa veya mukozada mikroskopik zedelenme varsa da dış gebelik oluşabilir.

Doğuştan (konjenital) Tüp Anormallikleri
Kadının tüpleri yapısal olarak yumurta geçişinin mümkün olamayacağı kadar dar yapıda olabilir.

Tüplerin Etrafındaki Yapışıklıklar
Geçirilmiş salpenjitis, tüp etrafında yapışıklığa neden olabilir. Ayrıca apandisit, yumurtalık kisti operasyonları veya barsak operasyonları gibi alt karın bölgesine yapılan ameliyatlar sonrasında gelişen karın içi yapışıklılar tüplerin serbestçe hareket etmesini engelleyerek dış gebeliğe neden olabilir.

Doğum Kontrol Yöntemi Başarısızlığı
Tüp bağlanması sonrası veya rahim içi araç (spiral) kullanırken gebe kalınması halinde bu gebeliğin dış gebelik olması olasılığı biraz daha fazladır. Ayrıca yalnızca progesteron içeren doğum kontrol hapları (minipill’ler), progesteronlu spiraller veya progesteronlu cilt altı implantları da dış gebelik riskini bir miktar arttırırlar.

Progesteron hormonu, tüplerin hareketliliğinde azalmaya neden olarak dış gebelik şansını arttırır.

Kısırlık tedavileri
Kısırlığın bizzat tüplerdeki hasardan kaynaklanıyor olması, kısırlık tedavisi amacı ile yapılan girişimler ve ilaç tedavileri dış gebelik riskini bir miktar arttırır. Tüp bebek işlemleri ve ovulasyon indüksiyonları (yumurtlama tedavileri) bunlar arasındadır.

Dış gebelik toplumda yaklaşık 40-100 gebelikte bir görülmektedir. Son yıllarda dış gebelik vakalarında bir artış söz konusudur. Bunun sebebi eskiye oranla cinsel yolla bulaşan hastalık oranının artmış olması ve erken tanı yöntemlerindeki teknolojik gelişmedir.

DIŞ GEBELıKTE BELıRTıLER
Dış gebeliğin henüz tüpte hasara yol açmadığı, karın içine kanamanın olmadığı erken dönemdeki yakınmalar çok belirgin değildir. Hiç bir yakınma da olmayabilir.

Bununla birlikte alt karın bölgesinde ağrı, kasıkta tek taraflı ağrı, bir adet rötarı sonrasında lekelenme tarzındaki vaginal kanamalar, göğüslerde hassasiyet ve bulantı hissi sıklıkla rastlanılan şikayetlerdir.

Dış gebelik tanısı konamadan, karın içine kanama başlamışsa bu bulgulara ilaveten; alt karın bölgesinde ani ve şiddetli bazen omuza vuran bir ağrı ile tansiyon düşmesine bağlı baygınlık hissi ortaya çıkar.

DIŞ GEBELıKTE TANI YÖNTEMLERı
ß-hCG (“Beta-HCG” olarak okunur): Serumda bakılan gebelik testidir. Teşhis için ilk önce hastada gebelik varlığının saptanması için bir gebelik testi yapılmalıdır.

ıdrarda yapılan testlerde hatalı sonuçlara rastlanabildiği için serumda yapılan ß-hCG testleri tercih edilmektedir.

Hematokrit (tam kan sayımı): Dış gebelik iç kanamaya neden olmuşsa bu kanamanın şiddeti konusunda fikir vericidir.

Ultrason (vaginal ultrason): Kadın genital organlarının ayrıntılı olarak izlenebilmesine olanak sağlayan bir yöntemdir. Teşhiste ß-hCG testi ile birlikte altın standarttır.

Ultrasonografik olarak gebelik kesesinin nereye yerleştiği ve karın içi kanama olup olmadığı tespit edilebilir.

Kuldosentez: Gerekli görüldüğünde yapılan tanısal bir işlemdir. Vajinadan karın boşluğuna girilip enjektörle çekilerek karın içi kanamanın olup olmadığı tespit edilir.

Dilatasyon ve küretaj: Ultrasonda rahim içi gebelik olmadığı tespit edildiğinde, dış gebeliğe ait rahim içi değişiklikleri saptamak için yapılır. Kürtaj sonu alınan materyal inceleme için patolojiye gönderilir.

Dış gebelikte rahim içinde gebelik olmasa da gebeliğin hormonal etkisi ile “desidual reaksiyona bağlı (Arias Stella reaksiyonu)” rahim iç zarında (endometrium) kalınlaşma olmuştur. Bu nedenle hastanın kanaması olabilir. Yapılan kürtaj ile bu kanama da kesilmiş olur.

DIŞ GEBELıKTE TEDAVı YÖNTEMLERı

Tedavide izlenecek yol hastalığın tanı anındaki durumu ile ilgilidir. Eğer tüp hasar görmeden ve iç kanama meydana gelmeden tanı konulmuşsa ve erken dönemde ise hasta ameliyat edilmeden ilaç tedavisi denenebilir.

Son yıllarda kullanılmaya başlanan ilaç tedavileri (Methotrexate, Quinacrine) ile hastaya verilen ilaçlar tüpe yerleşmiş gebelik ürününün kanamaya yol açmadan sonlanmasını sağlamaktadır.

ılaç tedavisinde hastalar her an gelişebilecek iç kanama açısından sıkı bir takibe alınır. Seri olarak kan tahlilleri ile ß-hCG (Beta HCG) ölçümleri yapılır. Takipte ß-hCG testi düşüşü beklendiği şekilde gerçekleşmezse ikinci kür methotrexate veya cerrahi tedavi (ameliyat) düşünülebilir.

ılaç tedavisi dışında, son yıllarda vajinal yoldan dış gebelik materyalinin aspirasyonu veya gebelik kesesine toksik madde enjeksiyonu ile de tedavi mümkün olabilmektedir.

Son çalışmalarda; sonraki gebelik açısından tedavi metotlarının birbirine üstünlüğü olmadığı da bildirilmektedir.

Hastada iç kanama başlamışsa durum acildir ve ilk önce kanama şoku ile mücadele edilir. Hastaya damar yolu ile sıvı tedavisi ve kan verilerek, acil olarak ameliyata alınır. Ameliyat açık karın ameliyatı olabileceği gibi laparoskopik olarak da yapılabilir. Operasyonda gebelik materyali tüpten alınır, kanamalar durdurulur. Bazen tüpün tümden alınması gerekebilir.

Laparoskopik teknikle ise mikrocerrahi prensipleri uygulanarak tüpteki hasar giderilmeye çalışılır. Hiç doğurmamışlarda ve acil ameliyat gerekmeyenlerde “laparoskopik yaklaşım” tercih edilir.

Erken tanı konmuş hastalarda tedavi sonuçlarının daha yüz güldürücü olması nedeni ile her zaman için gebeliğin erken döneminde doktora başvurarak gebeliğin rahim içinde olup olmadığının tespit edilmesi önemlidir.
alıntıdır
 
Son düzenleme:

Elif

Onur Üyesi
Pro Üye
12 Temmuz 2006
32.948
24.649
Dış gebelik, normalde rahim içerisine yerleşmesi gereken gebelik ürününün, rahim dışında (yumurtalık yolları, yumurtalıklar, karın içi, rahim ağzı v.b) yerleşmesi ile oluşur. Görülme sıklığı, yaklaşık olarak % 0.5-1 olarak verilmektedir. Erken tanı, hastanın hayatını kurtardığı gibi üretkenliğini koruyarak, sonraki başarılı gebelik şansını da artırdığından, büyük önem taşımaktadır
Dış Gebeliğe Neden Olan Faktörler
Dış gebeliğe neden olan faktörleri şöyle sıralayabiliriz:
- Geçirilmiş, yumurtalık ve yumurtalık yolu iltihapları,
- Önceki kürtaj,
- Doğum veya ameliyatlara (apandisit gibi) bağlı olarak karın içinde oluşan yapışıklıklar,
- Yumurtalık yollarındaki doğumsal şekil bozuklukları,
- Önceki gebeliğin dış gebelik olması,
- Daha önce, yumurtalık yollarına yapılmış cerrahi girişimler,
- Yumurtalık veya yumurtalık yollarına ait tümörler
- Geçirilmiş sezaryen ameliyatı
- Yumurtalık yollarının hareketlerini bozan hormonal faktörler
- Endometriozis
- Tüp bebek tedavileri
- Hatalı uygulanan doğum kontrol metodları
Dış gebelikten kaynaklanan ölümler, elimizdeki tanı araçlarının gelişimiyle paralel olarak giderek azalmaktadır. Buna rağmen, bugün Amerika'da yapılan en son istatistikler, anne ölümleri içerisinde dış gebelik nedeniyle olan ölümlerin, 2. sırada olduğunu göstermektedir
 

Elif

Onur Üyesi
Pro Üye
12 Temmuz 2006
32.948
24.649
Dış gebelik belirtileri genel olarak :

- Karın veya kasık ağrısı
- Adet gecikmesi
- Vaginal kanama
- Tansiyon düşüklüğü
- Çarpıntı
- Ateş
Akılda tutulmalıdır ki, bu belirtilerin her zaman tümünü birarada görmek mümkün değildir. Dış gebelik belirtileri, sıklıkla diğer hastalıklarla karışır, bu nedenle hasta doktora erken dönemde başvurmaya özen göstermelidir.
En fazla karıştığı hastalıklar arasında şunları sayabiliriz:
- Mide- barsak şikayetleri
- Normal gebelik
- Kasık iltihapları
- Düşükler
- Psikiyatrik bozukluklar
- İdrar yolu iltihapları
- Hormonal bozukluğa bağlı kanamalar
- Yumurtalık kistleri
 

Elif

Onur Üyesi
Pro Üye
12 Temmuz 2006
32.948
24.649
Hasta çok erken dönemlerde yakalanmışsa, ilaç tedavisi denenebilir. Ancak genellikle hastalar daha geç dönemlerde başvurur, bu nedenle cerrahi tedavi uygulanır. Hastanın hayati tehlikesi yoksa ve dış gebelik rüptüre olmamışsa yani patlamamışsa, laparoskopik (Karında açılan bir delikte sokulan borumsu aletler ile iç ortam aydınlatılarak, optik sistemler altında) olarak, aksi halde laparatomi ile yani karın açılarak cerrahi müdahale yapılır. Mümkün olduğunca hastanın üretkenliğini koruyacak şekilde, gebelik ürünü ve yerleşmiş olduğu hasarlı bölge çıkarılır. Yapılan istatistiklere göre: Dış gebelik vakalarının yaklaşık olarak 10.000 de 4 ünde anne ölümü görülmektedir. Tedavi edilen hastaların %10-20 sinde, sonraki gebelikte de dış gebelikle karşılaşılmaktadır. Tedavi edilen hastaların % 50 sinde, kısırlık problemleri ortaya çıkmaktadır. Dış gebelik erken tanısı yüz güldürücü olan hastalıkların başında gelir. Bu nedenle hastalar en ufak bir şüphede doktora başvurmalı gerekli tetkikleri yaptırmalıdırlar.
 

Elif

Onur Üyesi
Pro Üye
12 Temmuz 2006
32.948
24.649
Link Silinmiştir.
 

CakmaKleopatra

asabiyim kompleksliyim!!!
Kayıtlı Üye
24 Şubat 2007
832
1
Dış Gebelik
Döllenmiş yumurta hücresinin rahim içi boşluğu dışında yerleşmesi sonucu meydana gelen patolojik olaya dış gebelik denir.Dış gebelik spermin cinsel ilişki sonrası vagina ve rahim içini geçtikten sonra tubanın ampuller kısımında yumurta hücresi ile karşılaşır ve buradan hareketler rahim içine yerleşmeyip; yumurtalık yoluna,yumurtalığın üstüne yada karın boşluğuna atılması ve orada yerleşmesine denir.Dış gebelik tüm gebelik vakalarının %0.3-2.2 oranında meydana gelir. En sık fallop tüplerinde görülür (%90-95).

İlk 3 ayda yaşanan anne ölümlerinin en sık sebebidir ve dış gebeliğe bağlı ölüm oranları % 7.5 iken son yıllarda cerrahi metodların gelişmesi nedeniyle % 5 lere düşmüştür. Döllenmiş olan yumurta herhangi bir nedenden dolayı tüplerden rahim boşluğuna kadar olan seyahatin tamamlayamaz. En sık tüplerde görüldüğü için ektopik gebelik denildiğinde genelde tubal gebelik anlaşılır. Gebelik erken dönem normal gebelik bulgularını taklit eder. Adet gecikmesi, gebelik testlerinin pozitif olması, bulantı, kusmalar, memelerde hassasiyet normal gebelikde olduğu gibi dış gebelikte de görülür.

Tüplere yerleşen gebelik büyümeye başlar ve belirli bir noktaya geldikten sonra tüpleri germesi neticesinde burada bir yırtılmaya ve kanamaya neden olur. Bu durum fark edilmez ve tedavi edilmez ise iç kanama sonucu anne ölümü ile sonlanabilir. Ektopik gebeliğin önemi buradan kaynaklanır.


NEDENLERİ

Fertilize olmuş yumurta hücresinin rahim içine ulaşmasını engelleyen faktörler.
1. Bunlardan en sık görüleni geçirilmiş enfeksiyonlardır.
2. Yumurtalık yoluna ait gelişme anormallikleri( tuba içindeki divertiküller,hipoplazik tuba ,kapalı ostium)
3. Karın içindeki iltihabi yapışıklıklar
4. Yumurtalık yolunu daraltan tümörler
5. Geçirilmiş yumurtalık yolu operasyonları

Geçirilmiş enfenksiyonlarda dokularda oluşan harabiyet hem spermin ve yumurta hücresinin geçişine engel olduğu gibi hemde fertilize olmuş ovumun ilerlemesine engel olur.


Geçirilmiş operasyonlar da dokularda yapışmalara neden olur.En sık over kisti nedeni ile yapılan cerrahi girişimler, apandisit ameliyatları sonrası bu tür yapışıklıklara rastlanır.Bir diğer etken tüplerde var olan doğumsal şekil bozukluklarıdır. Yine aynı mekanizma ile döllenmiş yumurtanın rahim içine ulaşması engellenir ve neticede ektopik gebelik ortaya çıkar.

Fertilize olmuş yumurta hücresinin erken yerleşmesine neden olan sebebler:
1. Yumurtalık yolunda endometriosis odağı
2. Bir taraf yumurta hücresinin diğer taraf yumurtalık yoluna ulaşmasında

Spiralin dış gebelik meydana getirme olasılığı:
Spiral dış gebelik riskini arttırmaz. Ama spiral kullanan bir kadında gebelikten şüpheleniliyor ise bunun bir dış gebelik olmadığı mutlaka tespit edilmelidir. Sadece progesteron içeren minipil türü doğum kontrol hapları tubal hareketleri azaltarak dış gebelik olasılığını arttırırlar. Benzer şekilde progesteron içeren spirallerde de risk biraz daha yüksektir. Daha önce ektopik gebelik geçirenlerde de risk normale göre daha yüksektir. Bir dış gebelik geçiren kadının sonradan yine dış gebelik geçirme şansı %10 civarındadır.
BELİRTİLERİ

Erken gebelikte gözlenen tüm gebelik belirtileri dış gebelikte de görülür. Adet gecikmesi,adet gecikmesi sonrası az az düşük tehlikesi belirtisi olan kanamalar, mide bulantı ve kusmalar, kan ve idrarda yapılan gebelik testlerinin olumlu olması hep normal gebelik ile aynıdır ve dış gebeliğin fark edilmesini engelleyebilir..Günü geçtiğini ve gebelik semptomları olduğunu söyleyen hastanın yapılan ultrason maueynesinde rahmin içinde gebelik kesesi görülmez
Bunları daha sonra en sık alt karın bölgesinde ağrı, anormal vajinal kanama, omuz ağrısı, baygınlık hissi izler. Bu tablo ortaya çıktığında teşhis hastayı görmeden telefonda bile konabilir. Çünkü bu tabloda ektopik gebelik ürünü artık daha fazla genişletemediği tüpü yırtmış, iç kanama başlamış, tansiyon düşmüş, akut batın tablosu oturmuş ve hastanın hayatı ciddi ölçüde tehlike altına girmiştir.

TEŞHİS

Yukarıda sayılan türde herhangi bir bulgu vermeyen durumlarda tanı gebelik testleri pozitif olmasına rağmen ultrasonda gebeliğin rahim içerisin görülmemesi ile konabilir.
Vajinal yolla bakılan ultrasonda yumurtalık bölgesine uyan alanda gebelik ürünü saptanabilir. İç kanama ortaya çıktığında yine ultrasonda karın boşluğu içerisinde kan saptanabilir.Yine bu gibi hallerde vajinal bir iğne vasıtası ile karın boşluğuna girilerek yapılan aspirasyonda pıhtılaşmayan kan gelmesi tipikdir. Kanama belirtilerinin olmadığı hallerde ise kanda bhCG değerlerinin değişimine bakılarak tanıya varılmaya çalışılır. bhCG değerlerinin yüksek olmasına rağmen transvajinal ultrasonografide kesenin saptanamaması teşhisi kuvvetlendirir.
Ayırıcı tanıda erken gebelik, düşük tehdidi, tam olmayan düşük, akut apandisit, akut pelvis iltihabı, dejenere olmuş myom düşünülmelidir. Çok nadiren bir normal gebelik ve bir dış gebelik birarada olabilir.

TEDAVİ

Eğer bir yırtılma meydana gelmişse ve iç kanama mevcuttsa tek tedavi cerrahi girişimdir. Burada laparoskopi ile yada açık cerrahi ile var olan dış gebelik mahsülü çıkartılır. Uygun vakalarda tüp korunabilir ancak bazen dış gebeliğin geliştiği tüp alınmak durumunda kalınabilir.

Yırtılmanın meydana gelmediği vakalarda eğer gerekli bazı şartlar sağlanıyorsa yakın takip altında beklenebilir. Buna bekle ve gör yaklaşımı adı verilmektedir. Tubal gebeliklerin bir kısmında gebelik ürünü tüpleri yırtacak ve kanamaya neden olacak büyüklüğe ulaşamadan canlılığını yitirmekte ve bir süre sonra vücut tarafından ya absorbe edilmekte ya da bir vajinal kanama ile dışarıya atılmaktadır. Bu tür vakalarda beklemek hastayı cerrahi bir girişimden kurtarmakta, bu sayede hem operasyona bağlı gelişebilecek yapışıklık riski ortadan kaldırılmakta hem de tüpün alınması gibi bir komplikasyon yaşanmamaktadır.

Bekle ve gör tedavisine alınacak hastalar çok iyi seçilmeli, hasta durumu hakkında detaylı olarak bilgilendirilmeli ve bilinçlendirilmeli, iç kanamaya ait belirtiler hasta ve yakınlarına iyice öğretilerek ortaya çıkmaları durumunda hiç vakit kaybetmeden hastaneye ulaşmaları sağlanmalıdır.
Bu tedavi grubundaki hastalar hergün ya da gün aşırı kontrollere çağırılmalı, her seferinde ultrason ve bhCG testi ile takip edilmelidir. bhCG değerleri düşmeye başladıktan sonra artık iç kanama ve diğer komplikasyonların gelişme riski son derece azalmıştır. Değerler gebelik öncesi değerlere düşene kadar bu takiplere devam edilir. Bazı durumlarda ultrasonda tüp içerisinde gebelik ürünü görülebilir. Eğer bebeğe ait kalp atımları saptanmıyor ise bu durumda bir cerrahi girişime gerek kalmaz. Yukarıdaki şartlarda takip yeterli olur. Bir diğer tedavi yaklaşımı ise kemoterapi uygulanmasıdır. Yine belirli kriterlere göre dikkatli seçilmiş vakalarda bebek canlı bile olsa kemoterapi uygulayarak gebeliğin iç kanamaya neden olmadan sonlandırılması mümkün olmaktadır.

Nadir şekilleri Dış gebelik nadiren tüpler dışında bölgelerde de yerleşebilir. Bazen tüp içinde yerleşen gebelik bir süre sonra düşükle sonuçlanır ve materyal karın boşluğu içine düşer. Canlılığını henüz kaybetmediği için burada yeniden yerleşir ve gelişmeyi sürdürür. Literatürde karın boşluğuna yerleşen ve miada kadar ulaşan gebelikler mevcuttur. Tüpler dışında yumurtalıklarda, rahim ağzında da dış gebelik görülebilir. Dış gebeliğin en talihsiz şekli heterotopik gebelik adı verilen durumdur. Burada aynı anda hem bir dış gebelik hem de normal rahim içi gebelik aynı anda bulunur. Ultrasonografide rahim içinde normal gelişmekte olan bir gebelik görüldüğünden ektopik çok rahat bir şekilde atlanabilir.

Ektopik gebeliğinin tehlikelerinden korunmanın en kolay yolu adet gecikmesi olduğunda vakit kaybetmeden doktora gitmektir. Bu sayede en erken zamanda saptanan dış gebelik kadına ve tüplere zarar vermeden tedavi edilebilir.


 

mertim

yorgun savaşçı
Kayıtlı Üye
22 Mart 2007
43
0
selam arkadaşlar,
aranızda dış gebelik geçiren ve tedavi olan var mı acaba
bilgilerinizi benimle paylaşırsanız sevinirima.s.
 
S

sud

Ziyaretçi
Dış gebelik geçiren ben varım hemde çok yeni. Tecrubelerimi paylaşabilirim.
 
I

ilkbaharnisan

Ziyaretçi
merhabalar sud ben yeni katildim foruma 1,5 senedir evliyim ilk evlendigim dönem iki aylik sancilihamileligim vaedi ve bebek bozuldu sadece su keksesi kaldi ve kürtaj oldum 2007 aralik ayinin 12 sinden itibaren kanamam olmadi 5 haftalikken doktora gittim ne bebek nede kese görunmedi kanimi aldilar 390cikti 6 haftalikken yine gittim kanimi aldilar 519 cikti ve ekranda nokta seklinde bir siyahlik gördü doktor bana hemen cevap yazarsan sevinirim cok korkuyorum:KK43:
 
Yukarı Alt