Hasan Vecih Bereketoglu

E

eny

Ziyaretçi
HASAN VECIH BEREKETOGLU

(Kahire, 1895 – Ankara, 1971)

Yüksek öğrenimini İstanbul Hukuk Fakültesi’nde yaptı. Resim sanatına olan ilgisi ve yakınlığı nedeniyle, hukuk mesleğini bırakıp, bütün zamanını resim çalışmalarına ayırdı. İlk resim derslerini Halil Paşa’dan aldı. 1923’te Paris’e giderek, Julian Akademisi’nde sanat öğrenimini pekiştirdi. 1930’lu yıllarda halkevi çalışmalarına katıldı. Bir ara Güzel Sanatlar Derneği’nin başkanlığını yaptı.

Özellikle İstanbul Kurbağalıdere, Salacak, Moda ve Fenerbahçe’den yaptığı peyzajlarla tanındı. Lokal bir ışık etkisi altında parıldayan bakır kapların yer aldığı ölü doğa resimleri, daha sonraki dönem resimlerinin değişmez konusu oldu. 1943’te Ankara’ya yerleşti. 1950’ye kadar Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürlüğü görevinde bulundu.

İzlenimci estetiğin görüş ve beğeni kalıpları içinde oluşturduğu resimleri, Türkiye’de asker ressamlarla, özellikle Halil Paşa ve arkadaşlarıyla başlamış ve Çallı kuşağıyla sürmüş olan akademik-izlenimci sanatın bir devamı niteliğindedir.