1. Merhaba, sitemize ÜCRETSİZ üye olarak yorumlar ile katkıda bulunabilir veya aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Ücretsiz üye olmak için tıklayın...
 2. Merhaba Ziyaretçi Ödüllü yemek yarışması
  Notu Gizle
 3. Notu Gizle

ikdisad finale girmeden çözülecek sorular

Konusu 'Açıköğretim' forumundadır ve MATMAZEL87 tarafından 20 Mayıs 2009 başlatılmıştır.

  20 Mayıs 2009
  Konu Sahibi : MATMAZEL87
 1. MATMAZEL87

  MATMAZEL87 kızını büyütmekte... Üye

  Katılım:
  8 Nisan 2009
  Mesajlar:
  2.894
  Beğenildi:
  29
  Ödül Puanları:
  148
  . Aşağıdakilerden hangisi asgari ücret uygulamasının neden olabileceği olumsuzluklardan biridir?
  A) İş bulamayanların refah seviyesinin düşmesi
  B) İşverenlere ek maliyet yükü getirmesi
  C) Devletin vergi gelirlerinin azalması
  D) Çalışma isteğinin azalması
  E) Çalışanların refah seviyesinin düşmesi

  2. İki mal arasındaki çapraz talep esnekliği katsayısı pozitif bir değerse, bu iki malın birbirine göre durumu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tamamlayıcı mallarıdır B)İkame mallardır
  C) Lüks mallardır D) Zorunlu mallardır
  E) İlişkisiz mallardır

  3. İşgücü arzı aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak belirlenir?
  A) Çalışabilir yaştaki nüfusun büyüklüğüne
  B) Ücret düzeyine
  C) İşgücü verimliliğine
  D) Teknolojinin içinde bulunduğu düzeye
  E) İşgücü talebine

  4. Kamu harcamalarında meydana gelecek bir artışın toplam talep eğrisinde (AD) yaratacağı değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Eğri üzerinde aşağıya kayılır
  B) Eğri üzerinde yukarıya kayılır
  C) Değişiklik olmaz
  D) Sağa kayar
  E) Sola kayar

  5. Tekelcinin talep eğrisi ile piyasa talep eğrisinin aynı eğriler olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Üretim miktarının sabit olması
  B) Fiyatın sabit kalması
  C) Piyasada tek firma olması
  D) Ekonomik kârın söz konusu olmaması
  E) Yakın ikâme mallarının varlığı

  6. Marjinal ürün değeri aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
  A) Marjinal ürünün satışı sonucu elde edilen geliri
  B) Ortalama faktör verimliliğini
  C) Marjinal faktör verimliliğini
  D) Ölçeğe göre verimliliği
  E) Firma maliyetlerinin düzeyini

  7.
  I. Vergiler
  II. Kamu harcamaları
  III. Para miktarı
  Yukarıda sıralanan değişkenlerden maliye politikası kapsamında değerlendirilecek olanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) I , II ,ve III B) I ve III C) II ve III D) I, ve II E) Sadece III


  8. Bir firma istihdam ettiği işçi sayısını 10’dan 15’e çıkarttığında toplam geliri 100 bin YTL’ den 120 bin YTL’ ye yükseldiğine göre, emeğin marjinal ürün geliri kaç bin YTL’ dir?
  A) 12.5 B) 20 C) 5 D) 10 E) 4

  9. Özel firmaların kamusal mal üretmede isteksiz olmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fiyat mekanizmasının işlemeyişi
  B) Maliyetlerin çok yüksek olması
  C) Kârın düşük olması
  D) Üretimin çapraşık bir organizasyon gerektirmesi
  E) Teknolojinin kullanılamaması

  10. Marjinal fiziki ürünün sıfır olduğu üretim düzeyinde toplam fiziki ürün nasıldır?
  A) Sıfırdır B) Minimumdur.
  C) Maksimumdur. D) Artandır.
  E) Azalandır.


  11. Mutlak rezerv bankacılığında, verilecek kredi hacmini belirleyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Net sermaye B) Vadesiz mevduat hacmi
  C) Vadeli mevduat hacmi D) Rezerv miktarı
  E) Yasalar

  12. Aşağıdaki piyasalardan hangisinde üretici firmalar arasında karşılıklı bağımlılık gözlenir?
  A) Oligopol B) Tekel C) Tam rekabet
  D) Oligopson E) Monopson

  13. Bir dilim pasta 10 YTL ve bir fincan kahve 2 YTL ise, bir dilim pastanın fırsat maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 4 fincan kahve B) 2 fincan kahve
  C) 5 fincan kahve D) 1 fincan kahve
  E) 10 fincan kahve

  14. Aşağıdakilerden hangisi bir tüketicinin fayda maksimizasyonu sağladığı tüketim miktarını ifade eder?
  A) Tüketilen tüm malların marjinal faydalarının fiyatlarına oranına eşit olduğu tüketim miktarı
  B) Tüketilen tüm malların fiyatlarının marjinal faydalarına oranına eşit olduğu tüketim miktarı
  C) Tüketilen tüm malların marjinal faydalarının eşit olduğu tüketim miktarı
  D) Tüketilen tüm malların fiyatlarının eşit olduğu tüketim miktarı
  E) Tüketilen tüm malların toplam faydalarının marjinal faydalarına oranının eşit olduğu tüketim miktarı

  15. Tüketicinin gelirinde meydana gelecek bir artışın, diğer koşullar sabitken, denge fiyatı ve denge miktarı üzerinde yaratacağı etki aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hem denge fiyatı, hem de denge miktarı artar.
  B) Denge fiyatı artar, denge miktarı azalır.
  C) Denge fiyatı azalır, denge miktarı artar.
  D) Hem denge fiyatı, hem de denge miktarı azalır.
  E) Denge fiyatı artar, denge miktarı değişmez.

  16. 2004 yılında bankacılık sisteminin sahip olduğu rezervler 20 milyon YTL, vadesiz mevduat hacmi 80 milyon YTL artmış ise, basit kaydi para çarpanı değeri kaçtır?
  A) 2 B) 0.25 C) 16 D) 4 E) 1
  17. Bireylerin ve toplumların sahip oldukları sınırlı kaynakları sınırsız olan ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl dağıttıklarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sosyoloji B) Hukuk C) Siyaset
  D) İktisat E) Psikoloji

  18. Paranın satın alma gücünün elde tutulmasına olanak sağlaması, aşağıdaki para fonksiyonlarından hangisini ifade eder?
  A) Finansal yeniliklere olanak tanıma
  B) Hesap birimi olma
  C) Değişim aracı olma
  D) Tasarruf aracı olma
  E) Değer muhafaza aracı olma

  19. Belirli bir malın üretiminin diğer ülkelere göre daha etkin olarak, yani daha düşük fırsat maliyeti ile gerçekleştirilmesine ne ad verilir?
  A) Mutlak üstünlük
  B) Karşılaştırmalı üstünlük
  C) Sınırlı üstünlük
  D) Marjinal üstünlük
  E) Emek yoğun üstünlük

  20. Tekelci rekabet piyasasındaki bir firma aşağıdaki eşitliklerden hangisinin sağlandığı üretim düzeyinde kârını maksimize eder?
  A) Ortalama gelir = Ortalama maliyet
  B) Toplam gelir = Toplam maliyet
  C) Marjinal gelir = Marjinal maliyet
  D) Marjinal gelir = Ortalama gelir
  E) Toplam maliyet = Ortalama maliyet

  21. Bir X malının arz eğrisi yukarı doğru eğimli ise, malın fiyatında görülen bir artış aşağıdaki değişikliklerden hangisini doğurur?
  A) X malı arz miktarı artar.
  B) X malı arz miktarı azalır.
  C) X malı arzı artar.
  D) X malı arzı azalır.
  E) X malı arz miktarı değişmez.

  22.
  I. Faktör arzı
  II. Faktör talebi
  III. Faktör geliri
  Faktör fiyatlarının belirlenmesinde rol oynayan unsurlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmektedir?
  A) I, II ve III B) I ve III C) I, ve II
  D) II ve III E) Sadece III

  23. Paranın satın alma gücünü belirleyen değişken aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fiyatlar B) Faiz oranı C) Döviz kuru
  D) Ekonomik büyüme E) İşsizlik oranı


  24. Bir ekonomi için hesaplanan kamu harcamaları çarpanının değeri 3 ise, vergi çarpanının değeri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 2 B) -4 C) 0 D) -2 E) 4

  25. Toplam harcamaların üretimin değerinden büyük olması halinde stoklar ve gayrisafi milli hasıla nasıl bir değişim gösterir?
  A) Hem stoklar, hem de GSMH azalır.
  B) Stoklar azalır, GSMH artar.
  C) Hem stoklar, hem de GSMH artar.
  D) Stoklar artar, GSMH azalır.
  E) Hem stoklar, hem de GSMH değişmez.
  26. Arz ve talep eğrilerinin aynı miktarda sola kayması söz konusu olduğunda, denge fiyatı ve miktarındaki değişme hangi yöndedir?
  A) Denge fiyatı değişmez, denge miktarı azalır.
  B) Denge fiyatı ve denge miktarı artar.
  C) Denge fiyatı ve denge miktarı azalır.
  D) Denge fiyatı artar, denge miktarı azalır.
  E) Denge fiyatı ve denge miktarı değişmez.

  27.
  Yukarıdaki tabloda özetlenen ekonomi için hesaplanacak marjinal tasarruf eğilimi değeri nedir?
  A) 0.50 B) 0.1 C) 0.30 D) 0.40 E) 0.20
  28. Aşağıdakilerden hangisi serbest ticarette uluslar arası mal fiyatlarının eşitlenmesine engel olan faktörlerden biridir?
  A) Nakliye maliyetleri B) Verimlilik
  C) Döviz kuru D) Faiz oranları E) Ölçüm farklılığı

  29. Genişlemeci bir para politikasının fiyatlar ve üretim üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hem fiyatlar, hem de üretim azalır.
  B) Fiyatlar artar, üretim azalır.
  C) Fiyatlar azalır, üretim artar.
  D) Hem fiyatlar, hem de üretim artar.
  E) Fiyatlar değişmez, üretim artar.

  30. Harcama çarpanının değeri 3 iken, kamu harcamalarındaki 100 bin YTL' lik bir artışın gelir üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 300 bin YTL artış B) 300 bin YTL azalış
  C) 33 bin YTL artış D) 33 bin YTL azalış
  E) 103 bin YTL artış  31. Bir malın fiyatı 200 YTL iken satın alınmak istenen miktarı 12 adettir. Malın fiyatı 300 YTL' ye çıktığında satın alınmak istenen miktar 6' ya düştüğüne göre talebin fiyat esnekliği değeri kaçtır?
  A) -0,5 B) -0,2 C) -1 D) -2 E) -5  32. Aşağıdakilerden hangisi bir mala ilişkin olarak piyasada dengenin sağlandığını gösterir?
  A) Arz = Talep B) Arz + Talep = 0
  C) Arz – Talep = 1 D) Arz – Talep = Fiyat
  E) Arz + Talep = Fayda

  33. Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin sınıflandırılmasında kullanılan ayırımı gösterir?
  A) Ekonomik ve serbest hizmetler
  B) Kişisel ve ticari hizmetler
  C) Dayanıklı ve dayanıksız hizmetler
  D) Tüketici ve üretici hizmetleri
  E) Faydalı ve faydası olmayan hizmetler

  34. Aşağıdakilerden hangisi ürün farklılaştırmasına yol açmaz?
  A) Satış koşulları B) Ürünün ambalajı
  C) Mağazanın görünümü D) Maliyet farklılıkları
  E) Reklamlar
  35. Fiyattaki değişmenin talep edilen miktarda hiçbir değişmeye neden olmadığı durumda talep esnekliğinin katsayısı nasıldır?
  A) e = 0 B) e = ∞ C) e = 1
  D) e < 0 E) e > 1  36. Bir kararı uygularken vazgeçilen bir başka karara ne ad verilir?
  A) Sabit maliyet B) Marjinal maliyet
  C) Ortalama maliyet D) Fırsat maliyeti
  E) Toplam maliyet


  37. Ek faktör birimlerinin kullanılması sonucu, firmanın toplam gelirinde ortaya çıkan artışa ne ad verilir?
  A) Toplam ürün geliri B) Maksimum ürün geliri
  C) Ortalama ürün geliri D) Optimal ürün geliri
  E) Marjinal ürün geliri

  38. Türkiye' de banknotların basımı aşağıdakilerin hangisi tarafından yapılmaktadır?
  A) Merkez Bankası B) Hazine
  C) İçişleri Bakanlığı D) Sermaye Piyasası Kurulu E) Ticari bankalar

  39.
  Yukarıdaki tabloya göre, 3. fincan kahvenin marjinal faydası kaçtır?
  A) 1 B) 3 C) 4 D) 6 E) 7

  40. Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın ilgi alanı içerisinde yer almaz?
  A) Toplam iç borç stoku B) İşsizlik oranı
  C) Enflasyon oranı D) Ekonomik büyüme oranı
  E) Bir firmanın kârlılık oranı

  41. Bir ekonomide planlanan toplam harcamalar 170 bin YTL, gayrisafi milli hasıla değeri 150 bin YTL ise, stoklarda nasıl bir değişme meydana gelir?
  A) 20 bin YTL azalma B) 20 bin YTL artma
  C) 320 bin YTL artma D) 320 bin YTL azalma
  E) 100 bin YTL artma
  42. Karşılaştırmalı üstünlük kuramına göre, diğer ülkelerle maliyet karşılaştırması yapılırken, aşağıdaki maliyet kavramlarından hangisi esas alınır?
  A) Sosyal maliyet B) Kaynak kullanım maliyeti
  C) Marjinal maliyet D) Fırsat maliyeti
  E) Toplam maliyet

  43.
  I. Faiz oranı
  II. Fiyatlar
  III. Gelir
  Yukarıda sıralanan değişkenlerden para talebini ters yönde etkileyen veya etkileyenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Sadece I B) I ve II C) I ve III
  D) II ve III E) I, II ve III

  44. Bir ülkede para politikasının yürütülmesinden sorumlu olan birim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Merkez bankası B) Planlama teşkilatı
  C) Maliye bakanlığı D) Hazine idaresi
  E) Başbakanlık

  45. Bir firmanın ürünlerinin satışından elde ettiği gelire ne ad verilir?
  A) Minimum gelir B) Marjinal gelir
  C) Ortalama gelir D) Optimal gelir
  E) Toplam gelir

  46.
  Yukarıdaki tabloya göre, bir haftada tüketilen portakal miktarı 3 kg'dan 6 kg'a çıktığında marjinal fayda kaç birimdir?
  A) 40 B) 60 C) 20 D) 30 E) 10
  47.
  I. Devlet tarafından üretilme
  II. Herkes tarafından tüketilebilme
  III. Faydadan mahrum bırakılamama
  Yukarıda sıralanan özelliklerden kamusal malların taşıması gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) II ve III B) I ve II C) I ve III
  D) I, II ve III E) Yalnız I

  48. Diğer malları üretmek için kullanılan makineler, araçlar ve fabrikalar bir üretim faktörü olarak aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
  A) Sermaye B) Toprak C) Temel girdi
  D) Girişim E) Emek

  49. Aşağıdakilerden hangisi serbest ticarette uluslar arası mal fiyatlarının eşitlenmesine engel olan faktörlerden biridir?
  A) Nakliye maliyetleri B) Verimlilik
  C) Döviz kuru D) Faiz oranları
  E) Ölçüm farklılığı

  50. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınma kavramları arasındaki farkı ifade eder?
  A) Büyüme sayısal, kalkınma niteliksel bir kavramdır.
  B) Kalkınma hızı tasarruf oranı ile büyüme oranının toplamına eşittir.
  C) Büyüme hızı her zaman kalkınma hızından yüksektir.
  D) Büyüme hızı ile kalkınma hızı arasındaki fark nüfus artış oranını verir.
  E) Büyüme kalkınmaya göre daha geniş kapsamlı bir kavramdır.
   
 2. 20 Mayıs 2009
  Konu Sahibi : MATMAZEL87
 3. MATMAZEL87

  MATMAZEL87 kızını büyütmekte... Üye

  Katılım:
  8 Nisan 2009
  Mesajlar:
  2.894
  Beğenildi:
  29
  Ödül Puanları:
  148
  51. Fiyatlar genel düzeyini ifade etmek amacıyla kullanılan fiyat indekslerinde temel yıl olarak kabul edilen yıla ilişkin indeks değeri hangi değerle gösterilir?
  A) 10 B) 1 C) 0 D) 1000 E) 100

  52. Devlet üretim miktarına sınırlama getirerek, piyasadaki mal ve hizmet miktarını piyasa koşullarında oluşacak denge miktarının altında belirlerse aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?
  A) Fiyat düşer. B) İşlem hacmi artar.
  C) Fiyat artar. D) Piyasaya yeni üreticiler girer.
  E) Üreticilerin geliri azalır.

  53. Ekonomik kârdan söz edebilmek için, toplam hasılatın aşağıdakilerin hangisinden daha yüksek olması gerekir?
  A) Toplam değişken maliyetlerinden
  B) Toplam açık maliyetlerden
  C) Toplam örtük maliyetlerden
  D) Toplam sabit maliyetlerden
  E) Toplam fırsat maliyetlerden

  54. Eğer para nötr ise, para miktarındaki değişmeler aşağıdaki değişkenlerden hangisini etkiler?
  A) Fiyatlar genel düzeyini B) Üretim miktarını
  C) İşsizlik oranını D) Yatırım miktarını
  E) Reel harcama miktarını

  55.
  I. İşgücü miktarı
  II. Binalar
  III. Hammadde miktarı
  Yukarıdakilerden hangileri imalat yapan bir firma için kısa dönemde sabit bir girdidir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III

  56. Harcamaların geliri aşan kısmına ne ad verilir?
  A) Negatif tasarruf B) Reel tasarruf
  C) Brüt tasarruf D) Pozitif tasarruf
  E) Ortalama tasarruf

  57. Mal, sermaye ve teknoloji ihracatına getirilen yasaklamalara ne ad verilir?
  A) Tarife uygulaması B) Korumacılık
  C) İthal ikamesi D) İhracat ambargosu
  E) Fiyat ve miktar kontrolü

  58. Aşağıdakilerden hangisi ödünç verilebilir fonlar içerisinde yer almaz?
  A) Bireylerin tasarrufları B) Tüketici kredileri
  C) Ticari krediler D) Yatırım kredileri
  E) Devletin borçlanma talebi

  59. Gayrisafi milli hasıla hesaplanırken sadece tamamlanmış mal ve hizmetlerin göz önüne alınmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Çifte saymaya engel olmak
  B) Piyasa fiyatlarının esas alınmasını sağlamak
  C) Fiyat artışlarının etkisini gidermek
  D) Nüfus artışlarının etkisini gidermek
  E) Ürün kalitesindeki iyileşmeleri göz önüne almak

  60. Bir ekonomide bütçe dengesi ve dış ticaret dengesi sağlanmış ise, denge koşulu aşağıdakilerden hangisine indirgenir?
  A) Tasarruflar = Yatırımlar B) Reel faiz = Nominal faiz
  C) Enflasyon = 0 D) GSMH = GSYİH
  E) Milli Gelir = Kullanılabilir gelir

  61.
  Yukarıdaki tabloda özetlenen ekonomi için 2 yılında gerçekleşen ortalama tüketim eğilimi değeri nedir?
  A) 0.90 B) 0.80 C) 0.70 D) 0.60 E) 0.50  62. Marjinal ürün değeri aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
  A) Marjinal ürünün satışı sonucu elde edilen geliri
  B) Ortalama faktör verimliliğini
  C) Marjinal faktör verimliliğini
  D) Ölçeğe göre verimliliği
  E) Firma maliyetlerinin düzeyini

  63. Aşağıdakilerden hangisi yatırım harcamaları içerisinde yer almaz?
  A) Bireylerin günlük gereksinimlerini karşılayacak mal ve hizmetlere yaptıkları harcamalar
  B) Firmaların ve devletin yeni teçhizat ve tesisat alımı için yaptıkları harcamalar
  C) Stoklardaki azalmalar
  D) Bireylerin yeni ev yaptırmak için yaptıkları harcamalar
  E) Firmaların ve devletin yeni bina yaptırmak için yaptıkları harcamalar

  64. İthal edilen mallara konulan vergiye ne ad verilir?
  A) Ambargo B) Kota C) Tarife
  D) İthalat nomenklatürü E) Tarife dışı engel

  65. Tam rekabetçi bir firma 1,000 birim malı toplam 30 bin YTL&#8217; ye üreterek kârını maksimize ediyorsa ve malın birim satış fiyatı 40 YTL ise, toplam kâr kaç bin YTL&#8217; dir?
  A) 20 B) 5 C) 10 D) 2 E) 12
  66. Fayda sağladığında yok olup, biten mallara ne ad verilir?
  A) Lüks mallar B) Serbest mallar
  C) Düşük mallar D) Dayanıksız mallar
  E) Dayanıklı mallar

  67. Aşağıdakilerden hangisi dışsallıkların özelliklerinden biri değildir?
  A) Tam rekabet koşularının gerçekleşmesi sonucu oluşmaları
  B) Pozitif veya negatif olabilmeleri
  C) Hem üreticiler hem de tüketiciler tarafından meydana getirilebilmeleri
  D) Kamusal malların dışsallıkların özel bir türü olması
  E) Ekonomik yapı içerisinde dışsallıkların taraflarını belirlemenin mümkün olması

  68. Talep esnekliğinin arz esnekliğinden daha küçük olması durumunda, uygulanan verginin büyük kısmını aşağıdakilerden hangisi üstlenir?
  A) Üreticiler B) Tüketiciler C) Devlet
  D) Kurumlar E) Talep edenler

  69. Sadece satın alan için fayda sağlayan mallara ne ad verilir?
  A) Özel mallar B) Kamusal mallar
  C) Dışsal mallar D) Düşük mallar E) Lüks mallar
  70. Bireylerin ve toplumların sahip oldukları sınırlı kaynakları sınırsız olan ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl dağıttıklarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Siyaset B) Hukuk C) İktisat
  D) Sosyoloji E) Psikoloji

  71. Kamu harcamaları çarpanının 3, vergi harcamaları çarpanının -2 olduğu bir ekonomide, kamu harcamalarının 250 bin YTL ve vergilerin 300 bin YTL arttırılması durumunda milli gelirde kaç bin YTL&#8217; lik değişme meydana gelir?
  A) Milli gelir 150 bin YTL artar.
  B) Milli gelir 150 bin YTL azalır.
  C) Milli gelir 750 bin YTL artar.
  D) Milli gelir 600 bin YTL azalır.
  E) Milli gelir 300 bin YTL artar.


  72. Mal, sermaye ve teknoloji ihracatına getirilen yasaklamalara ne ad verilir?
  A) İhracat ambargosu B) Korumacılık
  C) İthal ikamesi D) Tarife uygulaması
  E) Fiyat ve miktar kontrolü

  73.
  Yukarıdaki tabloya göre, 5. fincan kahvenin marjinal faydası kaçtır?
  A) 1 B) 3 C) -4 D) 6 E) 7  74. İşlem amaçlı para talebinde, elde tutulacak para miktarını belirleyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Harcamaların düzeyi B) Paraya duyulan güven
  C) Gelecek kaygısı D) Banka mevduat hacmi
  E) Yatırım hacmi

  75. Tekelcinin talep eğrisi ile piyasa talep eğrisinin aynı eğriler olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yakın ikâme mallarının varlığı
  B) Fiyatın sabit kalması
  C) Üretim miktarının sabit olması
  D) Ekonomik kârın söz konusu olmaması
  E) Piyasada tek firma olması

  76. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın normal bir kârla çalışabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmelidir?
  A) Fiyat = Toplam maliyet
  B) Fiyat = Marjinal maliyet
  C) Fiyat = Ortalama gelir
  D) Fiyat = Marjinal gelir
  E) Fiyat = Ortalama maliyet

  77. Marjinal tüketim eğilimi 0.77 ve marjinal ithal eğilimi 0.10 ise, harcama çarpanı değeri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 6 B) 4 C) 5 D) 3 E) 10
  78. Hızlı nüfus artışı sonucu işçi başına düşen sermaye miktarının azalması aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
  A) Sermaye sığlaşması B) Yatırım sapması
  C) Nüfus yoğunlaşması D) Aşırı istihdam
  E) Verimlilik paradoksu

  79. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının varsayımlarından biridir?
  A) Mallar homojendir
  B) Çok sayıda alıcı, sınırlı sayıda satıcı vardır
  C) Sınırlı sayıda alıcı, çok sayıda satıcı vardır
  D) Piyasaya giriş serbest, çıkış kısıtlıdır
  E) Piyasaya giriş kısıtlı, çıkış serbesttir  80. Ekonomide yüksek oranda işsizlik söz konusu ise devlet aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
  A) Vergileri arttırmalıdır.
  B) Özel ve kamu kesimi harcamalarını arttırmalıdır.
  C) Reeskont oranını düşürmelidir.
  D) Yatırımlara uygulanan vergi indirimlerini kaldırmalıdır.
  E) Faiz oranlarını arttırmalıdır.

  81. Bir ekonomik olayla ilgili teori oluşturma ve bu teoriyi test etmede ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İncelenecek ekonomik olayın seçilmesi
  B) Ekonomik olayla ilgili önemli değişkenlerin belirlenmesi
  C) Başlangıç varsayımlarının ve hipotezlerin belirlenmesi
  D) Teorinin öngörülerinin gerçek yaşamdaki olaylarla karşılaştırılması
  E) İktisat politikalarının oluşturulması

  82. Arz ve talep eğrilerinin aynı miktarda sağa kayması söz konusu olduğunda, denge fiyatı ve miktarındaki değişme hangi yöndedir?
  A) Denge fiyatı değişmez, denge miktarı azalır.
  B) Denge fiyatı ve denge miktarı artar.
  C) Denge fiyatı ve denge miktarı azalır.
  D) Denge fiyatı artar, denge miktarı azalır.
  E) Denge fiyatı değişmez,denge miktarı artar.

  83. Bir teoriyi test etmede kullanılan bilimsel süreçte, incelenecek ekonomik olayın belirlenmesinden sonra, aşağıdaki aşamalardan hangisine geçilir?
  A) Modelin temel hipotezinin ortaya konması
  B) Modelin varsayımlarının ifade edilmesi
  C) Önemli olan değişkenlerin belirlenmesi
  D) Teorinin öngörülerinin belirlenmesi
  E) Teorinin öngörülerinin gerçek yaşamdaki olaylarla karşılaştırılması

  84. Bir ekonomide sermaye stokuna yeteri kadar ilave yapılmaz ise aşağıdaki değişmelerden hangisi ortaya çıkar?
  A) Sermaye stoku azalır ve toplam arz eğrisi sağa kayar.
  B) Sermaye stoku azalır ve toplam arz eğrisi sola kayar.
  C) Sermaye stoku artar ve toplam arz eğrisi sağa kayar.
  D) Sermaye stoku artar ve toplam arz eğrisi sola kayar.
  E) Sermaye stoku ve toplam arz eğrisi değişmez.

  85. Harcama çarpanının değeri 3 iken, vergilerdeki 100 bin YTL&#8217; lik bir artışın gelir üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 300 bin YTL artış B) 200 bin YTL azalış
  C) 300 bin YTL azalış D) 200 bin YTL artış
  E) 103 bin YTL artış


  86. Aşağıdakilerden hangisi dışsallıkların özelliklerinden biridir?
  A) Negatif olabilmeleri
  B) Sadece üreticiler tarafından yaratılmaları
  C) Sadece tüketiciler tarafından yaratılmaları
  D) Her zaman pozitif olmaları
  E) Sadece özel mallara özgü olmaları

  87. Talep esnekliğinin arz esnekliğinden daha büyük olması durumunda, uygulanan verginin büyük kısmını aşağıdakilerden hangisi üstlenir?
  A) Üreticiler B) Tüketiciler C) Devlet
  D) Kurumlar E) Talep edenler

  88. Paranın ihtiyat amacıyla talep edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Marjinal tüketim eğiliminin 1'den küçük olması
  B) Harcamaların sabit bir oranda artması
  C) Gerçekleşen harcamaların planlanan harcamalara eşit olması
  D) Para dışındaki diğer finansal varlıkların değeri konusunda belirsizlik olması
  E) Beklenmeyen harcamaların karşılanması


  89.
  Yukarıdaki şekilde yer alan üretim imkanları eğrisine göre, mevcut kaynak düzeyi ile ekonominin gerçekleştiremeyeceği üretim bileşimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) D B) A C) B D) C E) E

  90. Aşağıdakilerden hangisi GSMH hesaplanırken göz önüne alınacak harcama türlerinden biri değildir?
  A) Marjinal sosyal maliyetler B) Yatırım harcamaları
  C) Net ihracat D) Tüketim harcamaları
  E) Kamu harcamaları
  91. Aşağıdakilerden hangisi tekelci firmanın karşılaştığı talep eğrisi ile özdeştir?
  A) Ortalama maliyet eğrisi B) Marjinal gelir eğrisi
  C) Toplam gelir eğrisi D) Ortalama gelir eğrisi
  E) Marjinal maliyet eğrisi  92.
  Yukarıdaki tabloda özetlenen ekonomi için 2 yılında gerçekleşen ortalama tasarruf eğilimi değeri nedir?
  A) 0.20 B) 0.10 C) 0.30 D) 0.40 E) 0.50


  93. Ölçülebilen ve günlük yaşamda karşılaşılan faiz oranı aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
  A) Nominal faiz oranı B) Reel faiz oranı
  C) Efektif faiz oranı D) İtibari faiz oranı
  E) Ticari faiz oranı  94. Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur?
  A) Vergi oranlarının düşürülmesi
  B) Kamu harcamalarının artması
  C) Para arzının azalması
  D) Faiz oranlarının düşmesi
  E) Yatırımların artması


  95. Vergi sisteminin, vergi oranlarının düşürülerek bireyin çalışma isteğini, tasarrufları ve yatırımları teşvik edecek şeklinde reforme edilmesini içeren politikalar aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Liberal politikalar
  B) Dış ticaret politikaları
  C) Para politikaları
  D) İthal ikameci politikalar
  E) Arz yönlü politikalar


  96. Toplam harcamaların üretimin değerinden küçük olması halinde stoklar ve gayrisafi milli hasıla nasıl bir değişim gösterir?
  A) Stoklar azalır, GSMH artar.
  B) Hem stoklar, hem de GSMH azalır.
  C) Hem stoklar, hem de GSMH artar.
  D) Stoklar artar, GSMH azalır.
  E) Hem stoklar, hem de GSMH değişmez.


  97.
  Yukarıdaki şekilde yer alan talep eğrisi üzerindeki iki nokta arası için hesaplanan ortalama esneklik değeri aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
  A) Yay esnekliği B) Nokta esnekliği
  C) Miktar esnekliği D) Sayısal esneklik
  E) Normal esneklik


  98. Bir ekonomide marjinal tüketim eğilimi 0.80 ve marjinal ithal eğilimi değeri 0.05 ise harcama ve vergi çarpanı değerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Harcama çarpanı 4, vergi çarpanı -3
  B) Harcama çarpanı 3, vergi çarpanı -4
  C) Harcama çarpanı 4, vergi çarpanı -4
  D) Harcama çarpanı 3, vergi çarpanı -3
  E) Harcama çarpanı 1, vergi çarpanı 0

  99. Aşağıdakilerden hangisi faktör talep esnekliğini etkileyen faktörler arasında yer almaz?
  A) Malın talep esnekliği
  B) Üretim miktarı
  C) Marjinal ürün gelirinin azalma biçimi
  D) Faktörler arası ikâme olanağı
  E) Zaman

  100. Aşağıdaki piyasalardan hangisinde üretici firmalar arasında karşılıklı bağımlılık gözlenir?
  A) Monopol
  B) Tekel
  C) Tam rekabet
  D) Oligopol
  E) Monopson


  101. Ortalama tüketim eğilimi ile ortalama tasarruf eğiliminin toplamı kaça eşittir?
  A) 0 B) 1 C) 2 D) 5 E) 10

  102. Bir grup mal ve hizmetin 2000 yılı fiyatları ile ifade edilen değeri 100 bin lira, 2004 yılı fiyatları ile ifade edilen değeri 140 bin lira ise, bu mal ve hizmet grubunun fiyatları 2000-2004 döneminde yüzde kaç oranında artmıştır?
  A)-40 B) 20 C) 0 D) -20 E) 40

  103. Bir firmanın ürünlerinin satışından elde ettiği gelire ne ad verilir?
  A) Toplam gelir
  B) Marjinal gelir
  C) Ortalama gelir
  D) Optimal gelir
  E) Minimum gelir

  104. Sınırlı uzmanlaşma kavramının ardında yatan olgu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sermaye sığlaşması
  B) Emek yoğun teknoloji
  C) Artan maliyet
  D) Nüfus yoğunlaşması
  E) Kur aşınması

  105. Ücretlerin azalma ve artma yönünde esnek olduğunu kabul ederek bir ekonomide uzun süreli işsizliğin ortaya çıkmayacağını öne süren iktisat yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fiyat yapışkanlığı modeli
  B) Keynesyen model
  C) Monetarist model
  D) Klasik model
  E) Post Keynesyen mode
  106. Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret haddinde bir iyileşmeye işaret eder?
  A) İhracat fiyatlarının artması
  B) İhracat fiyatlarının düşmesi
  C) İthalat fiyatlarının artması
  D) İthalat miktarının artması
  E) İhracat miktarının azalması
   
 4. 20 Mayıs 2009
  Konu Sahibi : MATMAZEL87
 5. MATMAZEL87

  MATMAZEL87 kızını büyütmekte... Üye

  Katılım:
  8 Nisan 2009
  Mesajlar:
  2.894
  Beğenildi:
  29
  Ödül Puanları:
  148
  _cevaplar_

  1 a 31 c 61 b 91 d
  2 b 32 a 62 a 92 b
  3 a 33 b 63 a 93 a
  4 d 34 d 64 c 94 c
  5 c 35 a 65 c 95 e
  6 a 36 d 66 d 96 d
  7 d 37 e 67 a 97 a
  8 e 38 a 68 b 98 a
  9 a 39 b 69 a 99 b
  10 c 40 e 70 c 100 d
  11 b 41 a 71 a 101 b
  12 a 42 d 72 a 102 e
  13 c 43 a 73 c 103 a
  14 a 44 a 74 a 104 c
  15 a 45 e 75 e 105 d
  16 d 46 c 76 e 106 a
  17 d 47 d 77 d
  18 e 48 a 78 a
  19 b 49 c 79 a
  20 c 50 a 80 b
  21 a 51 e 81 a
  22 c 52 c 82 e
  23 a 53 e 83 c
  24 d 54 a 84 b
  25 b 55 b 85 c
  26 a 56 a 86 a
  27 e 57 d 87 a
  28 c 58 e 88 e
  29 d 59 a 89 d
  30 a 60 a 90 a
   
 6. 20 Mayıs 2009
  Konu Sahibi : MATMAZEL87
 7. MATMAZEL87

  MATMAZEL87 kızını büyütmekte... Üye

  Katılım:
  8 Nisan 2009
  Mesajlar:
  2.894
  Beğenildi:
  29
  Ödül Puanları:
  148
  BAŞARILARRalkisalkisalkis
   
 8. 20 Mayıs 2009
  Konu Sahibi : MATMAZEL87
 9. kader1

  kader1 Popüler Üye Üye

  Katılım:
  22 Haziran 2008
  Mesajlar:
  558
  Beğenildi:
  33
  Ödül Puanları:
  108
  arkadaşım emegine saglık bu sorular iktisat hazırlık okuyanlar içinde geçerlimi
   
 10. 21 Mayıs 2009
  Konu Sahibi : MATMAZEL87
 11. evrim2008

  evrim2008 Sabırlıyım,bekliyorum:) Üye

  Katılım:
  18 Mart 2009
  Mesajlar:
  572
  Beğenildi:
  0
  Ödül Puanları:
  106
  ıktisat yada işletme fakültelerinde lisans öğrenimine hazırlık dersleri;
  Genel muhasebe
  Genel işletme
  Hukuka giriş
  ıktisada giriş

  Hazırlık sınıfında bulunan öğrenciler bu derslerden sorumludur.Eğer final sınavına gircekseniz bu derslerle ilgili tüm konu ve sorular sizi kapsıyor.

  Kaynak:2008-2009 Öğretim yılı kayıt kılavuzu.
   
 12. 21 Mayıs 2009
  Konu Sahibi : MATMAZEL87
 13. MATMAZEL87

  MATMAZEL87 kızını büyütmekte... Üye

  Katılım:
  8 Nisan 2009
  Mesajlar:
  2.894
  Beğenildi:
  29
  Ödül Puanları:
  148
  işletme ikdtisad 1. sınıf final soruları arkadaşlar
   
 14. 25 Mayıs 2009
  Konu Sahibi : MATMAZEL87
 15. ekim.29

  ekim.29 Allahumme Ya Mübdi Üye

  Katılım:
  14 Nisan 2008
  Mesajlar:
  3.830
  Beğenildi:
  30
  Ödül Puanları:
  148
  çok t.ederim emegine saglık
   
 16. 28 Mayıs 2009
  Konu Sahibi : MATMAZEL87
 17. gaasem

  gaasem Aktif Üye Üye

  Katılım:
  13 Kasım 2007
  Mesajlar:
  305
  Beğenildi:
  0
  Ödül Puanları:
  86
  çok teşekkürler emeğine sağlık
   
 18. 18 Ağustos 2009
  Konu Sahibi : MATMAZEL87
 19. ozlemarda

  ozlemarda Şeker Prenses&#9812;Tuz Kral&#9813; Üye

  Katılım:
  24 Nisan 2009
  Mesajlar:
  3.570
  Beğenildi:
  4
  Ödül Puanları:
  106
  Soruları aldım canım Allah razı olsun