Merhaba, sitemize ÜCRETSİZ üye olarak yorumlar ile katkıda bulunabilir veya aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Ücretsiz üye olmak için tıklayın...

Kiyamet

Konusu 'Alıntı Yazılar' forumundadır ve EU1 tarafından 5 Şubat 2007 başlatılmıştır.

  5 Şubat 2007
  Konu Sahibi : EU1
 1. EU1

  EU1 Ziyaretçi

  Nostradamus-Marduk-2012-2025-Sera etkisi- İklim değişikliği derken
  iyice şaşırdık. Neyin ne olduğunu birbirine karıştırır olduk. Kıyamet
  alametleri ve sembolleri nelerdir; bunları nasıl yorumlamalı ve
  anlamalıyız.. Bu yazı dizisi M.T.İ.A Derneği Başkanı Sayın Ergün
  Arıkdal'ın seminer konuşmalarından derlenmiştir.(Ruh ve Madde cilt 31-
  Sayı 363-364-365-366)

  NEFSİN SEMBOLÜ YECÜC ve MECÜC


  "Her devirde İnsanlık Ailesinin gelişim sürecine uygun bir uyku ve
  sonradan uyanıklık dönemi yaşanmıştır. Uykudan genel uyanmaya geçmeden
  önce menfi imajinasyon ve menfi düşünce çoğalır, otomatizma yayılır
  nefsin hakimiyeti artar.


  Dünya insanlığının bugün içinde bulunduğu ıstırap manzarası aslında
  hepimize çok şey söylüyor: İnsanoğlunun günlük yaşamında büyük bir
  huzursuzluk ve elem duyması, işlerinin hep ters gitmesi gibi
  oluşumlar, menfi yani olumsuz bir durum içinde olmasından ileri
  gelmektedir. Ve bu nedenle Yecüc Mecüc' ün yeryüzünü kaplaması deyimi
  zaten şu anda yaşanan bir gerçekliği ifade etmektedir.


  Yecüc ve Mecüc çoktan ortaya çıkmış ve yeryüzünü sarmıştır bile...


  Eciş bücüş adamların çıkıp da her tarafı saracağını bekleyenler daha
  çok bekler. Zira o bütün tezahürleriyle ortadadır. İnsanlar negatif
  duygusallığın, hissiliğin her çeşidini yaşamaktadır. Bu, nefsani
  azgınlık olarak tabir edilir. Nefsani azgınlığın Kutsal kitaplardaki
  sembolü, Yecüc ve Mecüc'tür.


  Çağımızda çığırından çıkmış durumda olan şuursuz, otomatik ve
  nefsani yaşayış her şeyiyle bütün dünyayı etkisi altına almıştır. Ve
  bu etki insanı öyle kandırır, öyle ikna eder ki, kurtulmak çok
  zordur.O halde Yecüc ve Mecüc'ün ortaya çıkışını, nefsin azması olarak
  açıklayabiliriz. Bağlı şuurla ilgili benliğin, egonun azgın hale
  gelmesi demektir. Toplum olaylarının % 99'u, azgın nefsin
  saldırılarından meydana gelen bir fenomenler zincirinden ibarettir. Bu
  epeydir sürmekte olan ve muhakkak ki, genel bir uyanmaya gitmekte olan
  insanlık için bir değişimin başlangıcını oluşturur."


  VESVESE-ŞÜPHECİLİK


  VESVESE ORTAMINDA BİLGİ ve BİLGELİK DEĞERİNİ KAYBEDER


  "Kıyamet alametlerinden biri de "vesvese" yani sistemli
  şüpheciliktir. "Sistematik şüphecilik" toplumlarda yaygınlaşmıştır.
  Kuran'da bu kavram "vesvasil" diye geçer. Vesvese, her şeyin değerini
  aşağılamak, küçültmek, düşürmek, alçaltmak manasına gelir. İnsan kendi
  özünü bu şekilde kaybeder. Bu durumu açıklamak için "sağır ve kör
  olmak" tabiri de kullanılmıştır. Sağır ve Kör olmak, kendi özünü
  yitirmek demektir.


  Vesvese, vicdan ve kalp güzelliğini yada hassasiyetini perdeler;
  insanın ruhsal yönünü karartır ve öz varlığına kadar ulaşan bir kurda
  benzer. Vesvese, insanın içini kemiren kurt gibidir. Ve şimdi yaygın
  bir durumdadır. Dikkat edilecek olursa, yeryüzünde fizik hastalıklara
  taş çıkartacak şekilde psikiyatrik rahatsızlıklar hızla
  yükselmektedir. Bunun sebebi, hemen hemen bütün insanlarda vesvese ile
  ifade edilecek ruhi bir çöküntünün mevcudiyeti, değer yargılarının
  adileşmesi, değerlendirmelerin en kaba şekilde oluşu ve bir vesvese
  halinin kemirici bir kurt gibi insanın içini sarmış olmasıdır


  İnsanların doğadan kopup fizik güzelliklere, fizik iyiliklere ve
  fizik algılamalara, özellikle ve en çok fizik ihtiyaçlara bağımlılık
  şeklinde, bir nevi hastalık derecesinde bağlı bulunmaları nefsi bir
  azgınlığın ifadesidir.Ve insan nefsi, bir nevi çıldırma tarzında,
  yani hiç bir akli, hiç bir düşünsel ve hiçbir olumlu imajinasyonun
  engel olamayacağı bir saldırı biçiminde, bu yolda ilerlemektedir.


  Bu, Kuran'daki ifadesiyle "Yecüc ve Mecüc" tür.


  Böyle zamanlarda yani uyanış zamanlarında "Bilgi ve Bilgelik",
  "Hikmet ve Hakimlik" değerini kaybeder. Yani, saf bilgi ve saf
  bilgiyle kendini doyurma işi ve bilge kişi değerini çoktan
  kaybetmiştir; öyle ki, hiç bir yerde yeterince ortaya çıkamaz hale
  gelmiştir. Bilgi ve bilgelik oluşamaz.


  Neden? Çünkü daha önce sözünü ettiğimiz gibi, her şeyin değeri
  aşağılanmaktadır. Aşağılayan nedir? Menfi imajinasyondur, menfi
  düşüncedir. otomatizmadır, vesvesedir; yani sistematik şüpheciliktir,
  şaşırtıcı bilgiler yoluyla bir nevi iblisin iğvasıdır.


  Demek ki, bilgi ve bilgeliğin değerini kaybettiğini hissettiğimiz
  her ortam, her konuşma, her tavırlaşma bize bir sistematik şüpheciliği
  çağrıştırmalı ve uyanık olmalıyız. Kendimizi bir an önce böyle bir
  ortamdan kurtarmanın ve tekrar olumlu düşünmenin bir yolunu
  bulamazsak, bizde aynı vesveseye hizmet etmiş oluruz.


  Evet! Dedik ki, vesvese ortamında bilgi ve bilgelik değerini
  kaybeder. Belki tek tük mevcuttur, ama bu, binlerce hektarlık tarlada
  birkaç tane gelincik çiçeği misalidir; oysa her taraf eğrelti otuyla
  doludur.


  Onlar da bu negatif akım karşısında, boyunlarını çaresiz
  büküverirler...Ya da yapayalnız, her türlü acıya, sıkıntıya göğüs gerip
  ayakta kalmaya çalışırlar!..."


  İNSANIN UYANIŞI(İsrafil'in Borusu)


  "Ruhsal Dünya'nın uyarıları ve yardımlarıyla. kapalı şuur halinden,
  uyur-gezerlikten, sarhoşluktan, gerçek uyanıklık haline, ayıklığa
  geçilir. Menfi imajinasyon ve menfi düşüncelerin hakim olduğu nefsani
  şuur yok olursa, vesvese de ortadan kalkar. Bunun sembolü "İsrafil'in
  Borusu"nu, yani Kalk Borusu'nu; Uyan Borusu'nu çalmasıdır.


  Borunun ismi şuurdur. İsrafil'in Sur'u ötecektir, denir. Bu boru
  öttüğü zaman öyle bir ses çıkarırmış ki, onu dinleyenin kulaklarının
  zarı patlar, göğsü daralır, beyni allak bullak olurmuş ve herkesin
  işitebileceği bir sesmiş. Sur'un üflenmesi, kıyametin kopması
  demekmiş. "Nefn", Arapça üflemek, boru çalmak anlamına gelir. "Nefh-i
  Sür", İsrafil'in Sur'u anlamındadır.


  O halde, İsrafil tarafından Sur'un çalınması, o borunun öttürülmesi.
  yani bir nevi uyan, ayağa kalk borusunun üflenmesi, artık apaçık bir
  hale gelmektedir. İsrafil'in borusu, genel şuur uyanıklığına götüren
  maddi ve manevi tesirler süreci demektir.


  İsrafil'in Sur'u iki defa çalar. Biri, bireysel şuur uyanıklığı
  içindir. Diğeri ise, genel uyanıklık içindir. Sakın ola ki, birisinin
  upuzun bir boru alıp öttürmesi ve milletin ayağa kalkması akla
  gelmesin. Elbette ki, lavların fışkırması, denizin kabarması vb.
  tarzında maddi tesirler olabilir; ama bir de, insanın içinde meydana
  gelen birtakım değişiklikler vardır ki bunlar bir manevi tesirle
  beraber gelir. Tesir tek şekilde gelmez. Bu şuna benzer: Okuma yazması
  bile olmayan birinden Ziya Paşa'nın bir beytini açıklamasını
  istiyorsunuz ve bunu başaramayınca da onu dövüyorsunuz. Şimdi bu kişi
  sopadan sonra o beyit'i açıklayabilir mi? Ne öğrendi? İşte, kıyameti
  tek başına fiziki bir tesir halinde düşünmek de aynen buna benzer. Ama
  siz, ona, aynı zamanda manevi tesiri, yani Ziya Paşa'nın şiirlerini
  okuyup anlayabilecek bilgiyi de vermişseniz, sadece Ziya Paşa'nın
  değil, başka bir şiir de yazsanız, onu anlayacak ve kendine göre bir
  anlam çıkaracaktır."


  DABBET ÜL ARZIN ORTAYA ÇIKIŞI


  "Dabbet-ül arz, Arapça bir tamlamadır. Dabbe, hayvan veya binek
  hayvanı manasına gelir. Dabbet-ül arz ise, kıyamet vakti yaklaşınca
  yerden çıkacak olan korkunç bir hayvan anlamındadır.


  Buna benzer korkunç bir varlık, Yuhanna'nın vahyinde de geçer.
  Fiziki kıyamet vakti yaklaşınca canavarın yerden çıkacak olan
  tarifleri, dünya işlerinin tamamen Ruhsal Alem'e bağlanacağım ifade
  eder. İnsan tabiatında Ruhsallıktan verilmiş olan bilgilere,
  öğretilere, uyanlara karşı bir emniyet şuuru ortaya çıkacaktır. Şimdi
  ise Ruhsallık tanınmıyor; ayrıca insanlarda güven de yok. Ama bu güven
  hali yeniden meydana gelecektir.


  Kıyamet sembolleri arasında, kıyamete yakın dünyaya inecek,saçları
  kızıl ve tek gözlü olarak tasvir edilen bir kötülük simgesi daha var.
  O da; Deccal. Deccal yeryüzüne indikten sonra insanlar ikiye
  ayrılacak, inananlar ve inanmayanlar, Deccal kötülükleriyle insanlığın
  çok büyük bir bölümünü etkileyecek ve kontrolü altına alacak durum
  böyleyken mehdi ortaya çıkacak az sayıda olan inananları himayesi
  altına alıp deccal'la savaşacaklar ve savaş sırasında deccal'i ,
  iyileri kurtarmak üzere yeryüzüne bedenlenmiş olan Mehdi öldürecek
  ondan sonra dünyada adalet hüküm sürecek. Bu sembolik anlatım da tıpkı
  diğerindeki gibi uyanış öncesinde insanın kendi nefsi ile
  karşılaşmasını ve tüm nefsani davranışların azgınlaşacağı hatta bu tip
  davranışların beğeni toplayacağı bir dönemi işaret ediyor ki, o
  dönemi de zaten yaşıyoruz.Anlaşılıyor ki, ancak bu dönemin ihtiyaçları
  karşılandıktan sonra tekrar ruhsallığa dönüş olabilecek. Yani Deccal
  bir süre daha bizi sınamaya devam edecek.


  RUHSALLIĞA GÜVEN


  Ruhsal Otorite'ye güven şuuru, bencil işlerin terkine sebeptir ki;
  bu da, uyanıklığın başlaması demektir.Yani insan, yavaş
  yavaş,"İnşallah" sözünün şuuruna varır; "Tanrı'nın izniyle" demenin
  manasını anlamaya başlar.


  Kanunlar ne demektir; nasıl çalışıyor? Kaza ve kader nasıl teşekkül
  ediyor? Nasipler nasıl oluyor? Uğraşıyor, didiniyorsun ve hiç bir şey
  elde edemiyorsun. Ya da hiç ummadığın bir zamanda da bir şey çıkıp
  geliyor. "Bu da neyin nesi? Akıl sır ermiyor!" diyorsunuz. Yani
  "inşallah" sözünü anlamaya başlıyorsunuz.


  "İnşallah" demek, "Ben Göğe ve Tanrı Kanunları'na güveniyorum."
  demektir. Bu güvenin oluşması kolay değildir. Bu sözü lafzen
  söylüyoruz, ama ruhen yatkın değiliz.


  "İnşallah", Tanrı'nın izniyle anlamına gelir ve ilahi bir otorite'yi
  kabul etmek demektir. Eğer insanın kalbinde ilahi otorite'ye karşı
  gerçek bir iman yoksa, kuru kuru sayı sayar gibi, "inşallah" demesi
  hiç bir şey ifade etmez. "Bizim işlerimiz de hep inşallah ile maşallah
  ile gidiyor." diyen materyalistik cahiller, akılları sıra insanlarla
  alay ederler.Tabii ki, her iş inşallah'la gider; her olay ilahi
  otorite'ye bağlı olarak cereyan eder. Kim geleceğini garanti etmiştir?
  Kimin geleceği hakkında elinde senedi vardır?


  Bu, bir iman ve bilgi meselesidir. Bu söz dillere pelesenk edilmiş
  olabilir, daima tekrarlanabilir. Ama bunu bilerek söyleyebilmek,büyük
  bir meseledir. "inşallah mal mülk sahibi olurum, inşallah işlerim
  tıkırında gider, vs." tarzındaki sözlerle insan, kendi maddi
  ihtiyaçlarının tatmini için, nefsinin doyurulması için Gökyüzünün arka
  çıkmasını bekliyor. Eğer gerçek bir inancı varsa, insan, "inşallah"
  diyemez. Acaba onun arzusu ile ilahi Arzu bir araya mı gelmiş oluyor
  ki, O'nu kendisi ile şahit tutuyor, teşrikçi kılıyor?"


  KIYAMET DEVRİNDE İNSANLAR AÇIK BİLGİYE KAVUŞURLAR


  "Ruhsal Otorite'ye güven şuuru, uyaklığın gözükmesi, bencil işlerin
  terkine sebep olur. Böylece şuurlanmış olan insanlar; kendileri, dünya
  ve evren hakkında ince bilgilere kavuşurlar; Dünya Okulu'nun açık
  bilgilerine ulaşırlar. Kutsal Ruh, ruhsallıktan gelen açık bilgilerle
  yaşanır.İnsanlar aldanma şuurundan, tasdik şuuruna geçerler, yani
  verilen bilgilerin doğruluğuna bizzat kani olurlar; iman, bilgiye
  dönmüştür.


  Buna eski dilde "Refik-i ala" denir. En yüksek arkadaş demektir, yani
  artık bir tasdik vardır. İman, bilgi haline geçmiştir ve bu aynı
  zamanda Ruhsallığın insan aracılığıyla "Yeryüzüne inişi" demektir.
  Bu bilme işi bir ihsandır, bir fazilettir, bir inayettir. Yani
  kurtarıcı bir husustur iman ile hareket edenlerin bilgiye
  kavuşmalarıdır. Hatadan çıkıp doğruya kavuşmaktır.


  Ruhsal hiyerarşinin kudret ve yüceliği o kadar büyüktür ki, insan
  şuurları bir türlü ona tam olarak iman edemez. Bu imansızlığın
  azalması için, binlerce yıldan beri uyarı ve bilgi faaliyetleri
  sürdürülmektedir. Ama dünyada yaşanan şuur darlığı bu bilgileri
  anlayıp benimsemeye yetmemektedir. Bunun İçin şuurları uyandıran
  tesirin gelmesi gerekir.


  İnsan ruhu maddeye olan şuursuz ve otomatik bağlantısından
  kurtulunca, nefsin takıntılarından sıyrılınca keşif sahibi olacaktır.
  Bu ise kendi bilgisini ve Ruhsal Dünya'nın bilgisini arılayıp,
  uygulaması anlamına gelir.


  İÇ UYANIKLIK


  Demek oluyor ki, her birimiz için bir Dabbe'nin çıkması lazımdır.
  Yani Ruhsal Alem'e bağlılığı ifade eden bir iç uyanıklığın meydana
  gelmesi lazımdır. İnsanlığın şimdiki durumunda öyle bir uyanma yoktur.
  Bugün aldanma devresi içinde bulunan insanlıkta, uyumakta olan bir
  insanlık aleminin vicdanında, henüz Ruhsallığa karşı bir emniyet şuuru
  ortaya çıkmamıştır. Eğer bir küçük kıyamet kopacaksa, kendimizde bir
  değişiklik olmaya başlayacaksa, kendi nefsimizde böyle bir şey
  aramamız lazımdır.


  Kendimizde göğe karşı böyle bir emniyet şuuru doğuyor mu? Rutubetin
  yayılması gibi, bizde uyanıklığa doğru giden bir gelişme başlamış
  mıdır? Eğer böyle bir hal teşekkül etmeye başlarsa, uyanmaya doğru,
  kıyama doğru, bir gidiş var demektir.


  Sufiler arasında, en yüksek makam, Abid'lik makamıdır. Abid, sadece
  ibadet eden, yani hakiki kul olan demektir. Bir sürü düşünceden,
  rütbeden ve sıfattan sıyrılmış olarak sadece kulluk yapar. Onun
  üzerinde bir tek ağırlık bile kalmamıştır.insanın kul olduğunu idrak
  etmesi lazım. Ama biz kendimizin kul olduğunu idrak ediyor muyuz?
  Elimize biraz para, biraz mevki, biraz kudret geçse, yapamayacağımız
  şey yoktur; aslan kesiliriz birbirimize karşı..."


  HER İNSANIN ZAYIF YÖNLERİ VARDIR


  "Derler ki: "Derecesine göre, satın alınamayacak kimse yoktur. Yeter
  ki. sen fiyatını biç!" Bu, insanlar için çok önemli bir realitedir.
  Demek ki, herkes realite realitedir ve herkesin zayıf bir noktası
  vardır; orada kalakalır. O noktada artık bir şey yapamaz ve daha üst
  mertebede olan, ona istediğini yaptırabilir. Demek ki, iğvaya
  düşmeyecek İnsan yoktur. Bunu maddi olarak değil de daha geniş anlamda
  alalım. İğvaya düşmeyecek, sapıtmayacak, şaşırmayacak insan yoktur
  demek, her birimizin kendimize göre bir şeytanı vardır demektir.


  Sembolik olarak ifade edecek olursak, farkına bile varmadan, onun
  taktığı çelme ile tepe üstü yere düşeriz. Doğrulduğumuz zaman,
  hayretle gene yere düştüğümüzü anlarız. Oysa, daha önce bir daha
  düşmeyeceğimize dair kendi kendimize söz vermiştik: mücadelede kesin
  kararlıydık. Ama ne oldu? Tekrar yere düştük... Artık, o oyunu bir daha
  bize tekrar etmezler. Fakat iblisin oyunu biter mi? Onu bırakır ve
  öbür oyunu dener. Bizim bilmediğimiz ne oyunlar var... Bu, genel
  oyunları öğreninceye kadar sürer.


  Umumi oyun ise, nefsi ya da kendini tanımanın içinden geçer.
  Kendimizi tanıdığımız zaman, şaşırtıcı, saptırıcı ve kandırıcı
  iblis'in,yani mekanik nefsin, otomatik hayatın da işleyişini
  öğreniriz.


  UYUYAN İNSAN SEVEMEZ


  Uyuyan insan sevgi gösterileriyle aslında kendi nefsini okşar.
  Kendimizi aldatmanın hiç gereği yok. İnsanlar sevemez. İnsanların
  sevgisi egosantriktir. Ne yaparsanız yapınız, o döner dolaşır size
  gelir. İnsan kendi sevgisinin merkezindedir, yani kendini sever. Çünkü
  o kapasite henüz gelişmemiştir. İnsanlar hiç bir şeyi terk edemez.
  Yani fen'a dediğimiz hadise meydana gelmemiştir. Sevgi bile bir
  başkasını kendisine esir etmek için değil midir? Tutku ile aşk ile
  seviyor; romanlar, şiirler yazılıyor ve cinayetler işleniyor.
  Çelişkiye bakın.


  Yeryüzünde sevmek demek, kişinin kendisine ait bir şey bulması
  demektir. Bu, önder kabul edilen büyük insanları sevmekte de vardır.
  İnsanlar kolay kolay sevemez. Realite icabı, bizim, gerçek sevgiyle
  bir ilişkimiz yoktur. Bu, bir kusur değildir, ama bunu bilmemek
  kusurdur. Biz ancak nefsimizi severiz. Nefsimize uygun, meşrebimize
  uygun, bize yumuşak gelen şey bizim için iyidir. Katı realiteler,
  gerçekler, bizim için iyi değildir. İnsanın sevebilmesi için gerçekten
  uyanması ve her türlü hale karşı dayanıklı olması gerekir."


  ...bunu onlara bir tabak içinde vermeyin, bırakın kendi emekleri ile
  kazansınlar; bu suretle onu daha iyi takdir edeceklerdir. Kolayca
  gelenin değeri anlaşılmaz, zorlukla yapılabilen en büyük mükafatı
  getirir...


  Silver Birch


  MADDİ VE MANEVİ BİR ARADA


  "Maddi olanla manevi olan bir arada olmak gerekir. Tek başına hiç
  bir şey olmaz. Çünkü insan tek bir ünite değildir; insan, ruh ve
  maddeden oluşmuş üçüncü bir varlıktır.


  O halde insanın, iki dili vardır, maddi ve manevi olmak üzere iki
  tane beyni vardır. Bunların her ikisine birden hitap etmek
  zorundasınız. Sadece birine hitap edildiği zaman diğeri cüce kalır,
  yarım kalır, kadük olur, dejenere olur ve hiçbir şeye yaramaz. Her iki
  beynin beraberce gelişmesi gerekir. Genel şuur uyanıklığına götüren
  maddi ve manevi tesirler sürecine ise, "İsrafil'in borusu" denir.


  Şuur uyanıklığına geçmek, nefsin terki ile olur. Bu çok zordur, çok
  acılıdır ve çok korkunçtur. İşte, kıyametin kopuşunu anlatan tasvirler
  bu fiilleri temsil eder. Bir çok zorluklar vardır; dağlar yürür,
  ormanlar yanar, hayvanlar kaçışır, insanlar perişan olur, çocuklar
  gider, buna benzer şekilde hatıra gelebilecek her türlü felaket,
  korkunç olan ve bizim duyularımızın algılayabildiği, beynimize sokulan
  menfi imajinasyonların her türlüsü nefsin terkini anlatır.


  Bizim için en acı şey nefsaniyetimizi terk edebilmektir. Büyük
  azaplar çekilir. Kıskanç bir insanın, fasık bir insanın kıskançlıktan
  vazgeçmesinin, fesatlıktan vazgeçmesinin ne demek olduğunu bilir
  misiniz? Çocuğun elinden süt şişesini alırsanız ne olur? Evinize
  hırsız girse neler hissedersiniz? Canınıza kasteden biri sırtınıza
  bıçağı dayasa ne hissedersiniz? Suratınıza alev püskürse ne
  hissedersiniz? İşte, bütün bunların hepsi, bu sefer içeriden dışarıya
  doğru taşmaya başlar. Yani dışarıdan bir müdahale olmadan siz kendi
  kendinizle hesaplaşmaya başlarsınız. Bunu niçin yaparsınız? Değişmek
  için, yenilenmek için... yani Kıyam etmek için, Uyanmak için...


  Öyle bir şuur uyanıklığına geçmeniz lazım ki, sizi uyuşuk halde
  tutan, sizi bağlayan, yani dar şuur fiilinde tutan her şeyden, farkına
  varıp, anlayıp, uzaklaşma keyfiyeti başlasın. Zor iş!...


  Bu, insanın cebindeki parasını dağıtmaya benzemez, evindeki eşyayı da
  dağıtmaya benzemez. Onları verir, kurtulursunuz, ama varlığınız kalır
  hiç olmazsa. Burada ise can pazara gidiyor. Zor iştir. İşte, kıyamet
  budur. Gerçekten uyanmak zor iştir. Bütün kıyamet tasvirlerinin esası,
  nefsin terkidir. Ağlasak da, sızlasak da, bağırsak da,çağırsak da, bu
  terk işlemi yapılacaktır. Bu defterin dürülme vakti geliyor.


  Kapalı şuur halinden, otomatik şuur halinden, uyurgezerlikten, el
  yordamı ile yaşamaktan, bir nevi sarhoşluktan, maddeye bağlanmış
  olmanın verdiği hazların sarhoşluğundan gerçek uyanıklık haline;
  ayıklığa geçmek,nefsin terki ile olur. Çok zordur, çok acıklıdır,çok
  korkunçtur. Ama hiçbir şey insan için imkansız değildir. Burası
  imkanlar alemi, burada her şey mümkün..."


  PUTLARA TAPMAK


  "Eskiler insanı uyanışa götüren yola, "kan ve ateş yolu" demişlerdir.
  Bu öyle bir yol ki, ancak içinizin kan ağlamasına bakar. Çünkü çok
  şeyleri bırakıyorsunuz, çok sevdiğiniz varlığınızın bir çok bağlarını
  koparıyorsunuz. Bu, insanın putlarından vazgeçmesi demektir. Tanrı'ya
  inanıyoruz diye hiç övünmeyelim, zira bir bakıma hepimiz putperestiz.
  Putperestlik demek, Tanrı'ya şirk koşmak, ortak koşmak, bir başka
  Tanrı edinmek manasına gelmez. Haşa! Olacak iş değil. Putperestliğin
  gerçek anlamı, kendi kendimize yarattığımız kıymetlerdir, yani nefsin
  her türlü bağlılığı puttur, putperestliktir. Ve bu da tip tiptir. Hep
  değişir; yaştan yaşa, seneden seneye, işten işe değişir. Belli bir
  süre belli bir puta bağlanırsanız;o biter, bir diğerine bağlanırsınız
  ve bu böylece birinden diğerine atlayarak gider.


  Bu putlar arasında incelik farkı olabilir, yani daha kabasından daha
  ince putlara gidilebilir. Fakat insan öyle çelişkili bir varlıktır ki,
  Yaradan'ına ibadet ederken veya O'na içinden gelerek kulluk ederken
  dahi etrafta Yecüc Mecüc ler, yani putları dolaşır durur. İnsan,
  başkasını bırakıp kendi hayatını gözünün önüne getirecek olursa,
  Yecüc Mecüc'ün hep çevresinde olduğunu görür. Biz, birtakım putların
  gerçekleşmesi için dua ederiz. ''Yarabbi, senden sağlıktan başka bir
  şey istemiyorum." ne demektir? Bu dua şu anlama gelir: "Ne olur beni
  öldürme. Burada bu kadar güzellikler var, elbiseler var, para pul var,
  yiyecekler var, iyice yiyip içeyim, giyineyim, eğleneyim vb:'. Baştaki
  sözlerin arkasında bu yatar.


  Kendimize dürüst davranacak olursak görürüz ki, yapılan ibadet bile
  Tanrı için değil, kendimiz içindir. Tanrı'nın ibadete, benim
  tapınmama, benim duama ihtiyacı yoktur ki! Yaradan'ın mahlukundan
  böyle muhtaçlığı olur mu? Yaradan herhangi bir şeye muhtaç olur mu?
  Demek ki, muhtaç olan benim. Ben O'ndan bir şeyler koparmak istiyorum.
  Onu yapmakla, O benden bir şey istemiyor; ben olmasam da O var.
  Birtakım sapık sufi yun, "İnsanoğlu olmasaydı, Tanrı olmazdı." diyor.
  Oysa onun böyle düşünmesine bile sebep Tanrı'dır, ona o beyni veren
  O'dur. İnsan, olsa ne olur, olmasa ne olur. O isteseydi,ne o kelimeyi
  insana verirdi, ne de o beyni insanda teşekkül ettirirdi. Ve o kendini
  bilmez sufi de böyle saçmalamazdı.


  Demek ki, menfi imajinasyon, menfi düşünce ve otomatizmanın
  yayılması, nefsin azması ve vesvese halinin her tarafı kaplaması,Yecüc
  Mecüc sembolü ile ifade edilmiştir.


  İsrafil'in Sur'u ise, genel şuur uyanıklığına götüren maddi ve
  manevi tesirlerin süreci demektir. İsrafil, bütün bu süreci tanzim
  eden bir tabiat kuvvetidir. Buradaki tabiat kuvveti, fiziki tabiat
  kuvveti değil de, yaratılışla alakalı dört büyük ilahi kuvvet'ten bir
  tanesidir."


  DECCAL'İN ORTAYA ÇIKIŞI


  "Kıyamet alametlerinin en önemlisi daha önce de sözünü ettiğimiz
  gibi, Deccal'in ortaya çıkışıdır. O yüzden bu kavramı çok iyi
  anlamak ve zihnimizde netleştirmek için tekrar kısaca ele almakta
  yarar vardır.


  Deccal aldatıcı anlamına gelir. Bu durum şöyle tasvir edilir:
  Solunda cennet, sağında cehennem olan (halbuki Kuran'da cennet
  sağdadır) ve iki kaşı arasında kafir yazılı bir varlık, yani bir küfr
  ehli ortaya çıkar. Demek ki, bu bir varlık değildir. Bir insanın
  solunda cennet, sağında cehennem olur mu? Ne demektir bu? Yani, sol
  tarafında bütün hazlar, sağ tarafında bütün elemler ve ortasında da
  küfr var. "Deccal, kendisine iman edenlere su içirip, yemek yedirir.
  Yiyen ve içen artık iflah olmaz." derler.


  "Bazı insanlar, bazı varlıklar, Deccal'in suyundan içmemek ve
  yemeğinden yememek için ot kökü yiyerek Deccal'in zararlarından
  kendilerini kurtarabilirler." deniyor. Dikkat edilirse, bütün
  anlatılanlar teşbihidir, benzetim yoluyla ifade edilmektedir.


  "Deccal yeryüzünü gezer. Mekke ve Medine hariç her tarafı dolaşır;
  yalnız oralara giremez. Dımışk yakınlarındaki beyaz minareye Hz. İsa
  indirilir. Hz. İsa'nın elinde süngü vardır. Deccal, Hz. İsa'yı görünce
  tuzun suda eridiği gibi erir gider. Hz. Isa, Deccal 'i süngüyle vurur
  ve öldürür. Böylece Deccal ortadan kalkar." diye anlatılır.


  DECCAL NEFSANİYETİ TEMSİL EDER


  Şimdi bu, tasvir edilmiş bir tablodur. Acaba bu olayın küçük kıyamet
  olarak anlamı nedir? Çünkü insana lazım olan budur. Deccal, içgüdüsel
  ve otomatik hissiyatı, nefsaniyeti temsil eder.


  Kıyamet döneminde yaşanan kargaşa, nefsin tam manasıyla baş
  kaldırması demektir.Yani, yanlış olanı, doğru olana karıştırmak
  demektir. Daha önce İblis' ten bahsetmiştik. Kıyamet zamanı,
  karıştırıcı, iltibas edici İblis'in hakimiyeti ortaya çıkar. Deccal
  ile iblis hakimiyeti arasında çok yakın bir alaka vardır. Çünkü bunun
  sonucunda genel bir teşevvüş (şaşkınlık) devri meydana gelmiştir.


  Demek ki Deccal, dünyanın içinde bulunduğu genel teşevvüş halini
  ifade eder. Ve Deccal çoktan çıkmıştır. Geldi, gelecek diye beklemeye
  hiç gerek yok. O mevcuttur. Şu anda insanlar bir şaşkınlık
  içerisindeler. Yani, yanlış olanı doğru olandan ayırt edememe hali
  içindeyiz.


  Bu devir, bir nevi sapıtma, yolunu şaşırma, Sırat-ı Müstakim'den
  ayrılmış olma devridir. Yani Sırat Köprüsünden, vicdanla nefs
  arasındaki o kıl kadar ince ayırım köprüsünden ayrılma, yolunu şaşırma
  devridir.


  Teşevvüş içinde Deccal ismini alan, azgın nefs ve teşevvüşe, bir
  bakıma insanın şeytanı da denmektedir. Genel teşevvüşe paralel olarak
  azgın nefsin ya da nefsani aşırılığın durumu Deccal'in ifadesidir.
  Bunların hepsi de hali hazırda çevremizde mevcuttur."


  DOĞRULUĞUN ÖNEMİNİ YİTİRMESİ


  Deccal, insan nefsaniyetinin vicdan ve sevgiden yoksun olarak,
  bilgisizce, körlük ve sağırlık içinde geri tesirlerin başarılı
  olmasına hizmet etmesi ve insana kötülüğü emretmesidir. İşte teşevvüş
  (şaşkınlık) budur. DeccaIi seviyedeki insan yani bu denli kendini
  şaşırmış insan, Deccal 'e göre, her türlü şer işleriyle cennete,
  iyilikle uğraşarak yani uygunsuz işlerle olan alakasını keserek de
  cehenneme gider. Her türlü kötülüğü yaptığı zaman Deccal'in
  cennetindedir; doğru ameller ise insanı Deccal'in cehennemine
  götürmektedir. Yani, vicdanı ortaya çıktığı zaman, insan, ıstırap
  çekiyor; nefsi ile hareket edip, vicdansızca davrandığı zaman da huzur
  duyuyor. İnsanın böyle şaşırtılması, iyiliğin, doğruluğun,
  dürüstlüğün, inancın neredeyse ayıp kabul edilmesi devri, "Kıyamet
  devridir".


  "Ben sana ne iyilik ettim ki, sen bana kötülük yapıyorsun." ifadesi
  tam Deccal ifadesidir. Bu bir teşevvüş-şaşkınlık-iyiyi/doğruyu ayırt
  edememe-ne yaptığını bilememe halidir. Bu davranışlar belki de
  isteyerek yapılmıyor, zira insanoğlu derin bir teşevvüşün içindedir.
  Ne yaptığının farkında değildir, çünkü Deccal 'i bir seviyede
  bulunuyor. Her türlü şer işleriyle cennet hayatı yaşıyor; esrar,
  eroin, döviz kaçakçılığı, gümrük kaçakçılığı, adam öldürmek vs. gibi
  akla gelebilecek her türlü kötülük yapılıyor. İnsanın değeri maddi
  kıymete göre tartılıyor. "Kaç paralık adamsın" deyimi ile insan değeri
  ölçülüyor, sarraflık yapılıyor.


  Uygunsuz işlerle olan alakanızı keserseniz dürüst hareket ederseniz,
  vicdanlı davranırsanız, dedikodu yapmazsanız, iki küsü
  barıştırırsanız, iki yanlış işi doğrultursanız, birine hizmet
  ederseniz, insanlara sevecenlik gösterirseniz, Deccal sizi cehennemine
  atar. Fesatlık yaparsanız,hain olursanız onun cennetine gidersiniz.
  Ama bu, teşevvüş içerisinde bulunan Deccal 'i bir cennettir. Dünyanın
  şimdiki hali budur. Kötülüğe, şerre, nefsaniyete prim veriliyor.


  "Doğru sözlü dokuz köyden kovuluyor." Esasında bu, düşünen insan
  için, teşevvüş alametinden başka bir şey değildir; şaşkınlığın bir
  sonucudur. İnsanın kim olduğunu unutmuş olması anlamına gelir."


  HAKİKATİN ÖRTÜLMESİ


  "Nefsaniyetin, şuursuzluk içinde körü körüne, alabildiğine
  yaşanması, hakikatin örtülmesi, karanlık perdenin çekilmesi,
  yoğunlaşması, "küfr" demektir. Kafirler demek, küfr içerisinde olanlar
  demektir. Kuran'da böyle geçer. Kafir başka dinden olan manasına
  gelmez. Gerçekleri örten anlamındaki kafir Kelimesi, Deccal'in iki
  kaşının ortasındaki yazıdır. Demek ki, kıyamet alametlerinden biri de
  budur. Yani, "hakikatleri örteceklerdir" manasına gelir. Her türlü
  vicdan ikazının dinlenmemesi demektir. Küfrün en büyüğü, en belirgin
  olanı, vicdan sesini dinlememektir. Vicdan sesini duymazlıktan gelmek,
  hakiki küfr'dür. Küfr, insanın kendi şuurundaki perdeden dolayı
  doğruyu ve gerçeği görememesi, kendi kendini perdelemesi, örtmesi
  demektir.


  KIYAMET DEVRİ TEŞEVVÜŞ (ŞAŞKINLIK) DEVRİDİR


  Bilgi sahibi, olgun kişi bile, dünyanın bu teşevvüş çağında nefsin
  esaretine düşerek, doğruyu anlayamayacak hale gelmiştir. İrfan sahibi,
  yani açık seçik bilgi sahibi, nefsi ile arkadaşlık etmek zorunda
  bulunmaktadır. Böyle bir gerçeği de ifade etmek gerekir. Denir ki,
  yiyecek ve içecek ancak onun yanında bulunmaktadır. Yani, bir insan
  iman sahibi de olsa, olgun olsa da bu teşevvüş çağının bir icabı
  olarak, nefsinin esaretine düşecek, doğruyu anlamayacak, doğru olanı
  da örtmek zorunda kalacaktır. Çünkü devrin teşevvüşü bazen bunu
  gerektirir. Bu bakımdan kendimizi fazlaca itham etmemeliyiz. Bütün iyi
  niyetimize rağmen, elimizde olmadan bazı sürçmeler, bazı takılmalar
  meydana gelebilir. Bu, genel bir tesirin etkisinden başka da bir şey
  değildir.


  Deccal devri tam anlamıyla sürüyor. İnsan nefsi ile olan cihadını
  kaybetmek üzeredir.Merkez daima kendisidir. Nefsi arzular, bedeni
  hazlar, şehvani lezzetler gibi adi fiil ve zevklerin peşindedir. Bu
  ise, Deccal'in verdiğini almaktır. Deccal'in etkisi altında kalmaktır.


  Bilgiye dayanmayan, ama mubah (geçerli) sayılan yollara fazlasıyla
  sapmak zararlı bir şeydir. Haram değildir, yasak edilmemiştir, ama
  mubah edilmiştir. Nefis terbiyesinde, yapıp yapmamakta, bir şeyi
  yerine getirip getirmemekte vicdani ve ahlaki bir sakınca olmamakla
  beraber, insanın kendisini hür hissetmemesi gerekir. Yani vicdanen ve
  ahlaken o işi işlemenizde bir sakınca yoktur, yasak değildir; yani
  mubahtır. Ama mubahtır diye, normal olarak bir iki defa yapmanız
  gereken o fiili siz alışkanlık haline getirip 50- 100 defa yaparsanız,
  sanki haram, yani yasak edilmiş bir şeyi yapıyormuşçasına aynı sonucu
  verir. Şöyle bir örnek verebiliriz: Kanınızı tahlil ettirdiniz ve
  şeker hastalığınızın olmadığım öğrendiniz. Ve hastaneden çıkar çıkmaz
  soluğu tatlıcıda aldınız; arka arkaya birkaç porsiyon yediniz.
  Şekeriniz yok ya; ertesi gün tekrar, ertesi gün tekrar ve bir ay sonra
  karaciğerin iflası sonucu sarılığa yakalandınız.


  Buna benzer şekilde vicdanen ve aklen, yapmanızda bir sakınca
  olmayan bir şeyi bile çok ölçülü yapmak gerekir. Bu, oto kontroldür.
  Ben hürüm; istediğimi yaparım,kim karışır; kimseye zararım yok,
  tarzındaki davranışlar ölçülü olmadığı taktirde, insanı zarara
  sokabilir. Bu, bütün sistemin kontrol altına, akli bir düzen içerisine
  alınması demektir. Görülüyor ki, bilgiye dayanmayan, ama mubah sayılan
  yollara fazlasıyla sapmak, insanı uykuya sokan boş hayal ve ümitlere
  dalmak, geçici olan tatlara, dünya'nın süslerine, şan ve şöhretine,
  putlarına bağlanmak Deccal'in cennetine girmek gibidir."


  GERÇEK CENNET İNSAN UYANINCA YAŞANIR


  "Deccal cenneti, ıstıraplı uyanış teşevvüşü ile yer yer cehenneme
  döner.Yani, Ruhsal dünya, cenneti cehenneme; cehennemi de cennete
  çevirebilir. Cennetin cehenneme çevrilmesi demek, rüyadaki gibi
  eğlence cennetindeki bir insanın ıstıraplı bir teşevvüşle
  (şaşkınlıkla) uyanmaya başlaması demektir. İnsan, o cennette gördüğü
  her şeyin birer serap, birer aldatmaca, hiç bir işe yaramayan şeyler
  olduğunu; boş hayaller, boş ümitler olduğunu fark etmeye başlıyor.
  Böylelikle cennet cehenneme dönüyor.


  Ruhsal dünya, insanı, cennet hali olarak uyku içerisinde,
  gerçeklerle ilgili olmayan bir tasavvur içerisinde, bir imajinasyon
  içerisinde tutarken, onu realiteyle karşılaştırmaya başladığı vakit,
  cennet cehenneme dönüyor. İnsanlığın bugünkü hali böyledir. Ama bu
  ümit vericidir, zira herkes ıstırap içerisinde, hiç kimse cennet hali
  yaşamıyor.Herkesin bir cehennemi var bugün!...


  Asıl cennet, bu cehennemin ötesindedir. "Cennete giden yol
  cehennemden geçer." Sözü bunu ifade eder. Cehennemi yaşamayan, onu
  görmeyen cennete gidemez. Cehennem ıstırabı, nefsin bağlarından
  kurtulmaktır, bu bağları atabilme gücüdür. Cehennemin geneli de
  dünyadır; mizanıyla, terazisiyle, ateşiyle, küreğiyle mükemmel
  kurulmuştur, insanlar inim inim inlemektedirler.


  Burada olanlar yukarıda da olur. Yani fiziki bedeni terk ettikten
  sonra geçtiğimiz spatyom ya da ahirette de, bu işler daha etkili
  olarak mükemmelen devam eder."Burada olanlar,orada olanların suyunun
  suyudur."derler; "Yeryüzündeki ateş, cehennem ateşinin yedi kat
  yıkanmışıdır." derler. Bu ateş, bizim bildiğimiz ateş değildir. Bu
  sözün altında çok büyük bir hakikat vardır. Bizim yeryüzünde
  duyduğumuz ıstırap, acı, pişmanlık, tövbe vs. belli bir dozdadır.
  Bedene bağlı şuurun savunma mekanizmaları, bu acılan bir yerde keser,
  durdurur. Bu ıstırabı fazla yaşamayız. Ağlarız, sızlarız, avunuruz ve
  bir derece olsun onu unuturuz. Ama ruh alemine geçildiği vakit fiziki
  bağlar koptuğu için, koruyucu mekanizmalar da ortadan kalkar. Ve
  varlık vicdanı ile baş başa kalır. Vicdan, ruh alemine geçildiği zaman
  da vardır. Hesap soracak olan da odur. Hiç bir şekilde sorgu meleği
  denen başka bir varlık aramamak gerekir. Ve orada çekilen vicdan
  azabı, göğün ateş misali çok daha acılıdır, zira belirttiğimiz gibi
  savunma mekanizmaları ortadan kalkmıştır.


  Deyim uygunsa, orada kalkan olmadığı için yumruğu direkt yer insan.
  Burada tesirle varlık arasında bazı barajlar vardır; tesirin şiddeti
  azaltılır. Ama spatyomda baraj kalkar. Tesir adeta agrandize olur,
  büyür, yankılanır. Orada sessiz ağlanır. "


  NEFSİYLE SAVAŞAN UYANMA YOLUNDADIR


  "Nefsine karşı baş kaldıran, nefsiyle savaşan, nefsini uslu akıllı
  eden uyanma yolundadır. Hz. Peygamber'in, "Ben şeytanımı Müslüman
  ettim.' demesidir. Şeytan nefsidir."Nefsimi Müslüman ettim." demek,
  "onu selim kıldım, selamet yoluna götürdüm, akıllı kıldım" demektir.
  Yani akla, şeytan varlığını Müslüman dinine dahil etmek gelmemelidir.
  Nefsini uslu eden, sabır ve metanetle vicdanına prim veren Deccal'in
  cehennemindedir, yani orada zulüm görürler. Bu devirde Deccal vardır.
  Nefsinize baş kaldırmayıp onu pohpohluyorsanız; nefis ile savaşmak
  yerine, onunla sulh yapmışsanız; nefsinizi saldırgan halde, sapık
  halde tutuyorsanız; vicdan yerine başka şeylerle meşgul iseniz, cennet
  hali içerisindesiniz yani Deccal'in cennetindesiniz. O zaman zulüm
  görmezsiniz. Yani bu sefer de Deccal zulmetmez de siz kendi kendinize
  zulmedersiniz o ayrı...


  Deccal'in bütün dünyayı dolaşıp durması, nefsin bütün tekamül
  seviyelerinde insanı teşevvüşe düşürmekte olması manasına gelir.
  Elbette ki, nefsinin dizginleri elinde olanlar ile uyanıkların
  seviyesinde bu teşevvüşler olmuyor. Nefs denen Deccal, her kılığa
  girerek gerçeği bilen, bilge kişiyi de sarsar. Bazı vehimlere düşürür.


  Şüphenin, şekillerin, teşevvüşün putların hüküm ve tesirinin
  kesilmesi Hakikat Ruhunun dünyayı sarmasıyla olur ki, simgesi Hz.
  İsa'dır. Hz. İsa'nın diğer bir kozmik ismi de, "Hakikat Ruhu'dur".
  Vicdanı ve sevgiyi sembolize eder.


  Bunun İslam'da da bir menkıbesi vardır. Hz.İsa, ahir zamanda Şam'ın
  kuzeyindeki Beyaz Minare'ye iner ve bir Türk mimari eseri olan o
  minarede ezan okur, nida eder. Yani bütün insanları oradan davet
  edecektir. Beyaz renk de önemlidir; kendisi de beyaz giyinirdi. Beyaz,
  Hakikat Ruhu'nu ifade eder. Minare şeklen semayı, göğü gösterir. Hz.
  İsa'nın oradan nida etmesi, Göklerin insanlara bir nidası, bir çağrısı
  var demektir.Yani sembol açıldığında, Bu doğrudan doğruya vicdandır.


  Bizler için "Hakikat Ruhu", sevgi ve vicdandan ibarettir. Yani,
  insanları sevmek ve vicdanımızın sesini dinlemekle, "Hakikat Ruhu'na"
  bağlanmış oluyoruz.


  Demek ki, uyanış devrinde bütün insanlık arasında artık Deccal'in
  hükmü değil, vicdanın ve insanlık sevgisinin yayıldığı görülecektir.
  Şimdiki gibi, nefsin ve nefretin, düşmanlığın ve kötülüğün, göz
  oyuculuğun ve gırtlak sıkıcılığın değil; gerçekten insanlık sevgisinin
  ve vicdanın hükümran olduğu görülecektir. Yani vicdan sesi, rölatif
  değil, doğrudan doğruya Yukarı'dan gelen, ulühiyete bağlı yüksek
  tesirin insandaki tezahürüdür. Yani vicdan, artık insana kalmış bir
  şey değildir; benim vicdanım, senin vicdanın yok. Yukarı'nın tesiri
  doğrudan doğruya vicdanlarda yansımaya başlıyor. Biz bireysel olarak
  kendi içimizde bu uyanışı şimdi de yaşıyorsak, kıyameti daha evvelden
  yaşar, çeker gideriz...Ya da başkalarına yardım etmek için kalırız..."
   
 2. 3 Haziran 2010
  Konu Sahibi : EU1
 3. papatyam58

  papatyam58 ŞipidikYüzenGurbaa Üye

  Katılım:
  30 Nisan 2010
  Mesajlar:
  2.984
  Beğeni:
  2
  Ödül Puanları:
  61
  çok güzl bi yazı tamamını okuyamdm ama fırsat buldkça okucam tşk.
   
İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren kadinlarkulubu.com adresimizde 5651 Sayılı Kanun'un 8. Maddesine ve T.C.K' nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.

Kadinlarkulubu.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim linkinden iletişime geçildikten sonra en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve avukatımız size yazılı/sözlü geri dönüş yapacaktır.