Köpek Hastalıkları

Yelizz

Aktif Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
19 Aralık 2006
Mesajlar
445
Emoji Skoru
4
Normalin dýþýndaki her davranýþ hastalýk belirtisi olabilir. Bunlarý kýsa kýsa inceleyelim...

Tüylerin mat olmasý veya fazla tüy dökülmesi: Yanlýþ beslenme sonucu olabilir veya vitamin, amino asit noksanlýðý, hormonal dengesizlik, iç parazit, karaciðer-böbrek hastalýklarý, enfeksiyonlar buna sebep olmuþ olabilir.

Tüy dökümü lokalse mantar veya dýþ parazitlerin (örnek: uyuz, pire), egzama ve pire alerjisinin göstergesi olabilir.

Kuru ve sýcak bir burun: Her zaman hastalýk belirtisi olmamakla beraber, ateþinin yükseldiðini belli eder.

Hapþýrma, öksürme, aþýrý yutkunma veya öðürme: Boðaz ve gýrtlak bölgesinde bir yabancý cismi, larenjit, farenjit, bronþit, üþütme veya bakteriyel-viral bir hastalýðýn baþladýðýnýn sinyallerini verir.

Baþýn sürekli eðik durmasý veya sürekli kafa sallamasý: Kulak yollarýnda bir iltihabýn, kulaðýn içindeki yabancý cismin (örnek: pisi pisi otu) veya beyin rahatsýzlýðýnýn göstergesidir.


Köpeðin arka tarafýný yere sürtmesi: Parazit olabilir veya anal bezlerin iltihabi bir týkanýklýðý olabilir.

Rutin veteriner ziyaretlerinizde mutlaka anal bezlerin kontrolünü hekiminize hatýrlatýnýz.

Kusma: Kusma tek baþýna bir hastalýk deðildir. Çok önemli bir hastalýðýn göstergesi olabilir. Mutlaka hekiminize danýþýn. Nadiren kusma ise midede biriken tüy ve yabancý cisimlerin vücuttan atýlmasýna yönelik doðal bir durum olabilir.

Dýþkýdaki kan: Yabancý sivri bir cismin yutulduðunun veya kanlý ishal, gençlik hastalýðý gibi öldürücü ve bulaþýcý hastalýklardan birinin göstergesi olabilir. Hiç zaman kaybetmeden hekiminize götürün.

Bu anlatýlanlar en sýk karþýlaþýlanlardýr. Ani durum deðiþiklikleri daha tehlikelidir. Çünkü ani baþlayan rahatsýzlýklar, hiç istemeyeceðiniz þekilde çok ani ve kötü sonuçlanabilir (zehirlenmeler vs.)

Lutfen onlari ihmal etmeyin...
 
Yukarı Alt