Resim Sanatinda Perspektifin Yeri Ve Gelişimi

Elif

Onur Üyesi
Pro Üye
12 Temmuz 2006
32.392
23.276
RESİM SANATINDA PERSPEKTİFİN YERİ VE GELİŞİMİ;
Perspektif bilgisi resim çalışmalarında çizimi kolaylaştırarak mantık, ölçü ve orantı içinde sağlam bir yapı oluşturur. Çevresindeki varlıklar bizden uzaklaştıkça gözümüze daha küçük görünürler. Renkleri donuklaşır, grileşir, gerçekte oldukları gibi algılanamazlar. Bu görünümleri çizgi ve renklerle ifade etmek istersek, bazı kurallar ve kavramlar karşımıza çıkar. Bu kurallara perspektif denir.Perspektif kuralları ilk defa İtalyan sanatçılar tarafından ortaya konmuştur. 20. yüzyıla kadar kullanılmış dışavurumcuların anlatım için deformasyonlara (biçim bozması) gitmeleri üzerine terk edilmiştir. Kübistler ve onları izleyen soyut akım sanatçıları, resim işlevinin iki boyutlu olduğunu kabul edince perspektif, günümüzde resimde bir sorun olmaktan çıkmıştır.

PERSPEKTİF KURALLARINA UYGUN ÇİZİMLERDE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR;
Bina içi sokak çizimlerinde perspektif kurallarına uygun çizim yapmak için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır.Bina içi çizimlerde, konunun her iki yanının uyum ve birlik içinde görünmesi ve daha iyi çizilebilmesi için çizimi yapılacak binanın sonunda ve ortasında durulmalıdır.Enteriyör çizimde, göz çizgisinin, çizilecek yerin neresinden geçtiği belirlenerek resim kağıdının uygun yerine çizilir.Göz çizgisi üzerinde esas nokta işaretlenir, karşı duvarın eni ve boyu tasarlanarak çizilir.Esas noktadan, çizilen karşı duvarın köşelerine uygun yan duvarların çizgileri (kağıdın kenarlarına kadar) uzatılır.Daha sonra kapı, pencere ve eşyaların görünümleri tek noktalı paralel perspektif kurallarına göre çizilir.Tek kaçış noktalı sokak görünümü çizimlerinde daha iyi bir görünüm elde edebilmek için sokağın ortasında veya ortasına yakın bir yerde durulur.Sokağın görünümüne göre göz çizgisi (ufuk çizgisi) kağıda çizilir. Göz çizgisi üzerinde esas nokta belirlenir.Sokak görünümleri oluşturan biçimlerin (çatı, dam, yol ve pencere kenarları) kaçan çizgileri esas nokta üzerinde birleştirilerek sokağı oluşturan biçimlerin görünümleri çizilir.Bir ucu bizden uzaklaşan yatay çizgiler değişir. Eğer bu yatay çizgiler, göz çizgisinin altında ise, uzaklaşan uçlar yukarıya doğru, eğer üstünde ise aşağıya doğru ve göz çizgisinin üzerinde birleşeceklermiş gibi eğim alırlar.İki kaçış noktalı sokak görünümleri çiziminde, çizilecek sokağın görünümüne göre göz çizgisi belirlenerek kağıt üzerine çizilir.Göz çizgisi üzerinde kaçış noktaları işaretlenir. Kaçış noktaları, kağıdın yan kenarına yakın olduğunda, görünüm daha uyumlu bir birlik içinde olur.Ön görünümde yer alan binanın yüksekliği belirlenerek göz çizgisine dik olarak çizilir.Sokaktaki görünümleri oluşturan biçimlerin kaçan çizgileri (çatı, dam, yol ve pencere kenarları) kaçış noktalarıyla birleştirilir.Kaçan çizgiler üzerinde, sokağı oluşturan biçimlerin görünümleri çizilir
 
Yukarı Alt