şifali Sular,kaplica,maden Sulari

yaren_76

mareşal
Kayıtlı Üye
Katılım
12 Temmuz 2006
Mesajlar
2.069
Emoji Skoru
31
Türkiye’ deki Kaplıcalar ve Maden Suları

Link Silinmiştir.

Link Silinmiştir.

Link Silinmiştir.

Türkiye’ deki Kaplıcalar ve Maden Suları

Kaplıcalar Hakkında Genel Bilgi:

Ilıca olarak da bilinir, maden sularından yararlanma amacıyla kaynarcaların çevresinde kurulan tesislere verilen genel addır.
Araştırmalar sonucunda çeşitli hastalıkların tedavisine yardımcı oldu-
ğu anlaşılan mineral iyonlarıyla yüklü maden sularının oluşumuna ilişkin değişik görüşler vardır. Bu görüşlerden biri, çatlaklardan sızan yerüstü sularının, yolu üzerindeki minarelleri eriterek derinlerdeki ısınmış katmanlara ulaştığı ve buradaki sıcaklığın etkisiyle buharlaşıp yoğunlaşarak yeryüzüne geri döndüğü biçimindedir. Magmaya yakın katmanlarda bazı minarelleri eritmiş durumda bulunan suların buhar-
laşıp yoğunlaşarak tektonik olaylarla yeryüzüne çıktığı görüşü ise baş-
ka bir yaklaşımdır. Maden suları fiziksel özellikleri bakımından çok sıcak, sıcak ve soğuk sular olarak sınıflandırılır. Kimyasal özellikleri bakımından ise bikarbonatlı, sülfatlı, tuzlu, kükürtlü, karbon dioksitli,
demirli, arsenikli, iyotlu, karışık ve radyoaktif madensuları vardır.
Maden suyunun yeryüzüne çıktığı kaynağa kaynarca denir. Bir kaynarca suyunun fiziksel ve kimyasal özelliği bir başkasına, hatta çok yakındaki bir kaynaktan çıkan maden suyunun özelliğine benze-
mez. Bu nedenle tıbbi tedaviye yardım amacıyla kullanımında özenli olmak gerekir. Öte yandan kaplıca sularının hastalıkların iyileştirilme-
sine katkıda bulunma ölçüsü hakkında ayrıntılı ve kesin bilimsel açık-
lama yoktur.
Kaplıca sözcüğü, ılıcanın üstüne bir hamam yapılması sonucunda or-
taya çıkan tesisin “kaplı ılıca” biçiminde tanımlanmasından türemiştir.
Kaplıcalar, özellikleri nedeniyle şifalı sular olarak da bilinen maden sularının yeryüzüne çıktığı kaynarcalar ile bunların çevresinde kurulan
hamam, havuz, klinik, otel gibi tedavi ve konaklama tesislerinden olu-
şur. Tesisler, kaplıca suyundan banyo ve içme kürleriyle yararlanılma-
sına göre farklılıklar gösterir. Üç haftayı bulan banyo kürleriyle hekim
denetiminde fizik tedavi yapılan hidroterapi aygıtlarıyla donatılmış
kaplıcalarda daha geniş tesisler kurulur.
Kaplıcalar sağlık açısından olduğu kadar turizm açısından da önem taşır. İnsanlığın eski çağlardan beri sağlık amacıyla şifalı sulardan ya-
rarlandıkları bilinmektedir. Anadolu’ nun çeşitli yörelerindeki kaplıcaların Yunan ve Roma dönemlerinden beri işletildiğini gösteren
yapı kalıntılarına rastlanır.

Türkiye Kaplıcaları:
Türkiye’ de özellikle kaplıca turizmi bakımından önem taşıyan
başlıca kaplıcalar Yalova, Çekirge, Oylat, Pamukkale, Bolu, Kızılca-
hamam, Gönen ve Haymana kaplıcalarıdır.

Pamukkale
Ege Bölgesi’ nde sıcak maden suyu kaynaklarıdır. Denizli ilinin
Merkez ilçesine bağlı Pamukkale köyünün kuzeydoğusuna düşer.Yak-
laşık 400 m yükseklikteki Pamukkale travertenleri yakınında bulunan antik Hierapolis kenti kalıntılarının çevresinde yer alır.
Doğu-batı doğrultusunda uzanan bir kırık (fay) boyunca breşler ara-sından çıkan kaplıca suyu bikarbonatlı acı maden sularındandır. Sülfat
kalsiyum, sodyum, magnezyum ve karbon de dioksit içeren bu şifalı suların sıcaklığı 33-35.5 derece arasında değişir. Eskiden Hierapolis
kentinin içinde bulunduğu anlaşılan kaynarcalardan çıkan maden sula-
rının sıcaklığının 19. yy başlarında 80 derece olduğuna ilişkin tarihsel
kayıtlar vardır. Daha sonra oluşan bazı tektonik olaylar sonucunda kaynarcaların yer değiştirdiği sanılmaktadır. Toplam debileri yaklaşık
330 lt/sn’ dir.

Pamukkale maden sularından sindirim sistemi, solunum, dolaşım
ve romatizma hastalıklarının tedavisinde yaralanılır.

2- Kızılcahamam Kaplıcaları
Kızılcahamam turizm yönünden Ankara'nın en hareketli ilçelerinden biridir.Hititlere, Friglere, Lidyalılara, Rumlara ait tarihi kalıntılar, mağaralar ve tarihi eserlerden de anlaşılacağı üzere Kızılcahamam değişik medeniyetlere sahne olmuştur.
İlçenin genel özelliklerini Kaplıcaları ve Milli Parkı belirlemektedir. İçinde bulunan şifalı kaplıcalarıyla Kaplıcalar Diyarı adını haketmiştir. Doğal güzellikleri,ormanları çamur banyoları, tarihi eserleri maden ve memba suları ile meşhurdur. Kaplıcalar ile maden suları dünya çapında üne sahiptir.
Tatil yapmak,dinlenmek,tedavi olmak amacıyla yurt içi ve dışından özellikle Ankara’dan gelen konuklar için yakın olması nedeniyle tercih sebebidir. Kızılcahamam'da konaklama tesislerinin yatak kapasitesi yaklaşık 2500 civarındadır.
Festivalleri, kültürel ve sanatsal programları gezinti yerleri,ormanları piknik alanları, insanının cana yakınlığı,termal tesisleri ve ulaşım kolaylığı ile önemli bir turizm merkezidir.
İlçe ekonomisine büyük katkısı olan kaplıcaların Romatizmal, Dermatolojik, Ortopedik, Nörolojik ve Alerjik bazı hastalıkları tedavi ettiği bilinmektedir.
Genel Turizm Açısından:
- Meşhur soğuksu milli parkı,
- Her derde deva termal ve memba suları
- Kurtboğazı Barajı, Eğrekkaya ve Çamlıdere Barajları,
Aydos Yaylası,
-40 kilometre yakınında Karagöl
-Tarihi yapılar,hamamlar,
-Eski çağlara ait mağaralar
-Kız Kalesi, Gelin Kayası,
-Avcılık, olta balıkçılığı,binicilik
-Kamp ve piknik alanları
-Tertemiz hava, nefis bir tabiat


ÜYÜK KAPLICA :
Büyük Kaplıca

İlçe merkezindedir, modern bir görünümde olup, içmeden ziyade banyo kürleri için kullanılır. Derinden gelen, volkanik sulardandır. Kaplıca bölümü, Türk hamamı bölümü ve kadın ve erkeklere ait havuzlardan oluşur. Sodyum bikarbonatlı, hafif klorürlü bir sudur. Kızılcahamam Belediyesi'nin yönetiminde işletilmektedir. Romatizma,egzama, kırık çıkık tedavi sonucu çıkan ağrılarda, kadın hastalıkları, dolaşım yolları, çocuk hastalıklarına iyi gelir. Suyunun sıcaklığı 50 derecedir.
rKüçük Kaplıca
Büyük Kaplıca kaynağının üst tepelerindedir. Suyun geldiği yerdeki kaya oyularak kubbeli bir hamam halini almıştır. Kaya aralığından çıktığı yerdeki sıcaklığı 51 derecedir. Kurnalı hamamdaki sıcaklığı ise 43 dereceye düşer. Tedavi yönünden Büyük Kaplıca'nın şifa değerini taşır.
,Sey Hamamı Kaplıcası
KIZILCAHAMAM' a 14 km uzakta Güvem bucağı' na 3 km uzakta bir dere kenarında kaynar. Sıcaklık 43 derecedir. Meşe ve çam ağaçlarının süslediği bir yerdedir. Su, bir değirmen döndürecek kadar bol akar. Erkeklere ve kadınlara ayrı ayrı hamamları ve havuzları vardır. Sular, havuzların dibinden kaynar. Havuzlara, soğuk su katılmadan girilebilir. Kalsiyum bikarbonatlı olan su içilir. Hazmı kolaylaştırır. Romatizma, nevralji, nevrit, kadın hastalıklarında faydalıdır. Geç tutan kırıklar ve mafsal tutukluklarında iyi sonuç alınır.

Maden Suları:
Çamlık Maden Suları.

Mide,karaciğer ,safrayolları, dolaşım sistemi bozokluklarına , bronşiti olan hastalara kalp yorgunluğu ve yetersizliğine ve iç organları hastalıklarına iyi gelmekte ve hazmı kolaylaştırmaktadır.
Kuruluşu 1957
Nitrit mg/lt yok- 100ml'de kaliform bakteri sayısı 0 olup madensuları yönetmeliğine uygundur.
Tüm işlemler eldeğmeden yapılmaktadır.
As-Koop Maden Suları
Mide,karaciğer ,safrayolları, dolaşım sistemi bozukluklarına , bronşiti olan hastalara kalp yorgunluğu ve yetersizliğine ve iç organları hastalıklarına iyi gelmekte ve hazmı kolaylaştırmaktadır.
Kuruluş 1976
Tüm işlemler el değmeden yapılmaktadır.

Altın Memba Suları
Soğuksu Milli Parkı içerisinde ormanın içinde bulunan su kaynağından beslenmektedir. Bu suya ''ALTINSU'' adını 17/7/1934 tarihinde ilçeye gelen ulu önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK vermiştir.
Kuruluş 1950 'li yıllar
Üretim otomatik makinelerde el değmeden yapılmaktadır
Berrak, renksiz PH=6,5 tortu yoktur.

3- Gönen Kaplıcaları
Marmara Bölgesi’ nde, Balıkesir’ in Gönen ilçesinde yer alan sıcak su kaynaklarıdır. Gönen kent merkezinin kuzey kesiminde bulunan kaplıcalara gelen sıcak sular, yöreden geçen kırık (fay) hattını örten ve geniş bir alan yayılan alüvyon katmanlarının gözeneklerine yerleşmiş durumdadır. Buradaki sıcak su kaynakları Eski kaynak, Çemberli kaynak ve Büyük Kanal adıyla da anılan Mermerli Kuyu’ dur.
Kaynaklar, kaplıca tesislerinin ortasındaki geniş bir parktadır. Eski kaynak suyu 52 derece, Çemberli kaynak suyu 75 derece, Mermerli
Kuyu’ nun suyu da 77 derecedir. Sodyum, sülfat, bikarbonat ve klorür bakımından zengin olan bu kaynak suları, magmatik ve hipotonik su-
lar grubundadır.
Gönen kentine 10 km kadar uzaklıkta Ekşidere Dağ Ilıcası ve Ekşidere Gençlik Suyu kaynakları vardır. Öteki sulardan daha soğuk olan bu kaynaklardan çıkan suların radyoaktivitesi yüksektir. Dağ Ilıcası’ nın suyu 44 derece, Gençlik Suyu ise 18 derecedir.


Gönen Maden sularının banyo olarak romatizma, bağırsak, kan ve kadın hastalıklarında, içme kürleriyle kullanıldığında da sindirim sistemi hastalıklarında olumlu etkisi olduğu bilinir. Gelişmiş ulaşım olanakları ve modern tesisleri olan Gönen Kaplıcaları, kaplıca turizmi
bakımından Türkiye çapında önem taşır ve ilgi görür.


4- Haymana Kaplıcaları
İç Anadolu Bölgesi’ nde maden suyu kaynağıdır. Ankara’ nın
güneydoğusunda, Haymana kasabasındaki tepelik bir alanda yer alır.
Bikarbonatlı ve karbondioksitli sulardandır. Kalker yapılı bir tepecik-
ten kaynaklanır. Yöredeki çöküntü alanında yüzeyden görülmeyen kırıklardan sızan suların geçirimsiz kayaçlar arasından kaynak noktasına doğru çıktığı sanılır.

*************************************

Doğadan gelen sağlık
Bütün dünyada büyük bir sağlık sorunu olan romatizmal hastalıklarda ilaç tedavisine destek olarak kaplıcalar

tercih ediliyor. Özellikle kireçlenmede şifalı suların çok etkili olduğu belirtiliyor

nsanlığa yüzyıllardır büyük sıkıntı veren, çoğunluğu yaşam boyu süren eklem hastalığı olarak seyreden rahatsızlıklara, 'romatizmal hastalıklar' adı veriliyor. Dünyada 1 milyar, ülkemizde ise yaklaşık 5 milyon romatizmal hasta var. Hastalığı, coğrafi koşulların yanı sıra bazı meslek gruplarının çalışma koşulları ve psikolojik faktörler de körüklüyor. Duruş bozuklukları yanlış ya da zorlayıcı eklem hareketliliği içinde bulunan terziler, berberler, hamallar, dansçılar ve sporcular, ilerleyen yaşlarda romatizmaya maruz kalıyor. Ülkemizde yer alan kaplıcaların büyük çoğunluğu romatizmal rahatsızlıklar için tercih ediliyor.

KİREÇLENMEYE BİREBİR
Uludağ Üniversitesi Atatürk Rehabilitasyon Merkezi Başkanı Prof. Dr. Merih Yurtkuran, kaplıca tedavisinde suyun sıcaklığının önemli olduğunu vurgulayarak, 'Aşırı sıcak, romatizmayı alevlendirebilir' dedi.

Prof. Dr. Yurtkuran, halk arasında kuru romatizma veya kireçlenme olarak bilinen 'Ostroartrit' hastalığının aslında bir hastalık olmadığını belirterek 'Yaşlanma ile beraber vücudun yıpranma olayına karşı eklemlerin bazı bölümlerinde destekleyici kemik oluşumları ortaya çıkar. Bunlar ağrı, eklem tutukluğu ve hareket kısıtlılığı yaparsa, tedavi gerekir' dedi.

Bütün dünyada romatizma tedavilerinin, hastalığın verdiği rahatsızlıkları giderme esasına dayandığını anlatan Prof. Dr. Merih Yurtkuran, özellikle kireçlenme şikayetlerinden yakınanların en etkili tedavi yolu olarak kaplıcalardan faydalandıklarını söyledi.

SU SICAKLIĞI ÖNEMLİ
Prof.Dr.Yurtkuran, mineralli suların romatizma tedavisinde etkili olduğunu belirterek 'Mineralli sularda da kükürtlü sular birinci sırada gelir' diye konuştu.

Kaplıca suyunun debisinin hastalık yönünden önem taşımadığını kaydeden Merih Yurtkuran, 'Debi, suyun bolluğunu gösterir. Fazla ısı, örneğin 37 derece üstündeki sıcaklık, iltihaplı romatizmayı daha da alevlendirebilir. Ayrıca kalp ve yüksek tansiyon hastalıkları, idrar yolu, akciğer enfeksiyonu da yüksek ısıda alevlenebilir. 65-70 yaş üzerindeki hastalar da kaplıca tedavisine mutlaka hekim kontrolu altında girmelidirler. Ayrıca banyo süresinin 15 günlük kür şeklinde olması gerekir' dedi.

Su oteli
Oruçoğlu tesislerinde yaz-kış, uzman doktorlar denetiminde kapsamlı tedavi şekilleri uygulanıyor.

Afyon'daki Thermal Resort Oruçoğlu, adeta bir su oteli. Otel, şifalı sularıyla pek çok hastalığa çare oluyor. Özellikle ağrılı romatizmal hastalıklardan lumbago, siyatik, bel fıtığı, nevrit, nevral ve her türlü kireçlenmelere iyi geldiği belirtilen Afyon'daki kaplıcalar şu hastalıklarda oldukça etkili:

Ortopedik ameliyat sonrasında oluşan tutukluk ve sertliklerin giderilmesi ve kırıkları iyileştirilmesi, sedef ve benzeri deri hastalıklarına, mide bağırsak ve safra kesesi hastalıkları, böbrek, idrar yolları ve bazı kadın hastalıkları, çocuk felci geçirmiş çocukların rehabilitasyonu, organizmanın güçlendirilmesi, erkeklerdeki kısırlık problemleri, asabiyet ve ruhsal yorgunluk sorunlarının giderilmesi.

250 odalı, 600 yataklı otelin bir özelliği de termal suyunun odalarda da bulunması. Yeryüzünün derinliklerinden gelen 36-40 derece ısıdaki termal su, oteldeki havuzlu aile banyoları, kadın ve erkekler için ayrı termal havuzlar ve Türk hamamlarında hastalara şifa veriyor. Oruçoğlu'nda doktor ve fizyoterapistlerin denetiminde fizik tedavi rehabilitasyon merkezi var.

Termal suyun özellikleri
İstanbul Üniversitesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin raporuna göre, Oruçoğlu Otel'deki sondaj kaynağının suyu 49 derece ısıda ve toplam 2.7 gr/lt'de mineral eşik değerde. Serbest olarak karbondioksit gazı taşıdığı gibi PH 6.40 t kimyasal yapısına göre sodyum bikarbonat, sodyum klorür, bromür ve florür içeriyor.

Romatizmalar için önerilen kaplıcalar
Adana-Haruniye

Afyon-Gazlıgöl, Gecek, Kızılkürse, Ömer, Sandıklı

Amasya-Terziköy

Ankara-Acısu, Ayaş, Dutlu, Haymana, Karakaya, Kızılcahamam, Seyhamamı

Aydın-Alangüllü, Germencik, Sazlık

Balıkesir-Akçay, Asarköy, Balya, Bostancı, Ekşidere, Gönen, Güre, Hisaralan, Hozluca, Kokarlar, Pamuklu, Yıldızdağ

Bilecik-Çaltı

Bingöl-Kös

Bolu-Merkez, Sarıot

Bursa-Armutlu, Çekirge, Karamustafa, Kükürtlü, Oylat

Çanakkale-Hıdırlar, Kestanbolu, Kızılca, Küçükçetmi, Külcüler

Denizli-Babacık, İnaltı, Karahayıt, Tekkekokar, Yenice

Diyarbakır-Çermik

Düzce-Efteni

Elazığ-Buranhame, Kolan

Erzincan-Ekşisu

Erzurum-Ilıca

Eskişehir-Merkez, Sakarya

Hakkari-Zümrüt

Hatay-Reyhanlı

İçel-Hocantı

İzmir-Bademli, Balçova, Bergama, Bergamapaşa, Cuma, Çeşme, Dereköy, Dikili, Nebiler

Kayseri-Tekgöz

Kırşehir-Bulamaç, Karakurt, Mahmutlu, Terme

Konya-Ilgın, Seydişehir

Kütahya-Dereli, Eynal, Gediz, Göbel, Hamamköyü, Ilıcaköy, Muratdağı, Naşa, Samrık, Yoncalı

Manisa-Çeren, Gebeler, Kurşunlu, Açıkdere, Saraycık, Sart, Urganlı

Nevşehir-Kozaklı

Niğde-Çiftehan

Sakarya-Kilhamamı

Samsun-Hamamayağı, Havza

Siirt-Hista, Sağlarca

Sivas-Akçaağıl, Balıklı, Sıcakçermik

Tokat-Sulusaray

Tunceli-Bağın

Uşak-Aksaz, Hamamboğazı

Van-Hasanabdal

Yozgat-Karadikmen, Köhne, Sarıkaya, Yerköy

Zonguldak-Karaçayır

Yalova-Merkez
 
Yukarı Alt