Sperm örneği evden veya dışarıdan getirilirse risk oluşur mu ? ve diğer sorular...

Kazen

Babalar ve Oğulları
Yönetici
Administrator
Katılım
12 Temmuz 2006
Mesajlar
15.592
Emoji Skoru
38.556
Sperm örneği evden veya dışarıdan getirilirse risk oluşur mu ?

Örneğin verildiği andaki jel kıvamından sıvı duruma geçmesi vücut ısısında (37°) daha hızlı ve sağlıklı olmaktadır. Sperm hareketliliği vücut ısısında gerçek değerini gösterdiği için en doğru değerlendirme dışarıda bekletilmemiş örneğe yapılabilmektedir. Normal şartlarda merkezimizde hazırlanmış olan özel bir odada verilecek sperm örneği oda ısısında 20 dakika bekletildikten sonra değerlendirilmektedir. Çok zorunlu hallerde örnek evden getirilecek ise koltuk altı veya avuçlar arasında, vücut ısısında tutulacak, 10 dakikayı aşmayacak bir sürede merkeze ulaştırılmalıdır.

Sperm değerlendirmesi sonucu

Meni örneği 3-4 günlük bir cinsel perhiz sonunda temiz bir cam ya da plastik kaba, dışarı kaçırmadan ve tercihen masturbasyon yöntemi ile alınmalıdır . Örneklerin 2 saat içinde incelenmeleri gerekir. 2-3 haftalık aralıklarla en az 2 sperm örneği almak ve birbirlerini destekleyen örnekleri temel almak en doğru yöntemdir. Normal bulunan örneklerde tekrara gerek yoktur.

Semen analizi WHO referans değerleri: volüm: ≥ 2.0 ml.
pH ≥ 7.2
Sperm yoğunluğu: ≥ 20 milyon/ml.
Total sperm ≥ 40 milyon
Motilite (hareket) ≥ % 50 ( a+b motilite) ya da % 25 ( a motilite)
Morfoloji (şekil) ≥ % 15 (strikt kriter)
Vitalite(canlılık) ≥ % 75
Lökosit < 1 milyon
MAR testi(Partiküllere yapışıklık gösteren sperm oranı) < % 50
IBT (Partiküllere yapışıklık gösteren sperm oranı) < %50

Sperm hareketliliği 4 grupta sınıflandırılır
+4 :İleriye doğru hızlı hareket (a)
+3 :Yavaş,doğrusal olmayan hareket (b)
+2 :Yerinde hareket (c)
+1 :Hareketsiz (d)

Spermin hareketi, özellikle orta kısım ve kuyruğun anatomik ve fonksiyon açısından sağlam olması ile ilişkilidir. Enfeksiyonlar, kuyrukla ilgili anormallikler, varikosel, alkol, antisperm antikorlar, immotil silia sendromu gibi hastalıklar sperm hareket bozukluğuna sebep olabilir.

Sperm sayı ve hareketi kadar morfolojisi de döllenme için önemlidir.Normal şartlarla döllenmenin olması için normal şekildeki sperm yüzdesi ortalama % 30 bulunmuş, % 15 in altına düşmesi halinde dölleme hızının azaldığı görülmüştür. IVF tedavisinde normal sperm oranı % 14 ün üzerinde iken döllenme oranı % 88, % 4-14 iken % 63, % 4 ün altında ise % 7.6 oranındadır.

Semen analizi sonuçlarına göre 4 değişik durum ile karşılaşabiliriz:
1. Tüm parametreler normal
2. Azoospermi (spermatogenetik elemanların olmaması, örnekte sperm bulunamaması)
3. Sperm sayı, motilite ve morfolojisinde yaygın anormallikler
4. Seminal özelliklerden birine spesifik izole problemler.

Arka arkaya 2. veya 3. sperm örneği alınmasına bazı durumlarda neden gerek duyuluyor ?

Sperm sayısının çok yetersiz bulunduğu vakalarda daha fazla sperm elde etmek için bazen birden fazla numune alınması gerekebilir. İlk örnekte sperm taşıyıcı kanallardaki (vaz deferensler) spermler alınmaktadır. İkinci örnekte ise epididimal kanallardaki daha az beklemiş spermin elde edilmesi mümkündür. Daha yüksek oranda hızlı hareketli spermler elde edilmesi ihtimali ile ikinci veya nadiren üçüncü örneğe ihtiyaç duyulmaktadır. Bu uygulama sperm sayısı ve hareketliliği çok kısıtlı olan erkeklerde yapılmaktadır.

Semen örneği verirken ejakülatın bir kısmı kaybedilirse değerlendirme açısından risk oluşturur mu ?

Verilen meni örneğinin ilk kısmı daha fazla sperm hücresi içerdiğinden çok önemlidir. Eğer örneğin ilk kısmı sperm verme esnasında dışarıya akar veya kaybedilir ise bu durum laboratuar görevlilerine mutlaka iletilmeli, mümkünse örnek verme işlemi tekrarlanmalıdır.

Sperm özellikleri ve sayısı neden farklı zamanlarda değişiklik göstermektedir ?

Semen parametrelerini etkileyen bir çok faktör vardır. Geçirilen hastalıklar, kullanılan ilaçlar, kimyasal ve çevresel faktörler sperm özelliklerini etkilemektedir. Bu nedenle ilaç kullanılmış ve ateşli bir hastalık geçirilmemiş ise 3-4 hafta ara ile en az iki sperm örneğinin değerlendirilmesi ve bu örneklerin ortalamasına göre karar verilmesi merkezimizde benimsenmiş olan yöntemdir.

Sperm tetkikinde sperm sayısının çok az olması veya sperm bulunmaması durumunda ne yapılmaktadır ?

Öncelikle ürolog tarafından erkek değerlendirilir. Gerekli olan hormonel ve genetik inceleme (kromozom analizi, Y kromozomu ve mikrodelesyon, (FTR mutasyonu gibi), yapıldıktan sonra kadının tedavi için hazırlanması aşamasına geçilir. TESE, TESA, MESA, PESA sperm elde etmek için uygulanacak yöntemlerdir. Üreme hücrelerine rastlanmamışsa tedaviye son verilir.

Semen analizinde hiç sperm bulunmayan hastalarda nedenler nelerdir ?

"Azoospermia" dediğimiz semende hiç sperm çıkmaması durumunda genel olarak iki türlü neden olabilir: Testiste sperm yapımı azalmış veya sperm yapımı var ancak çıkısı sağlayan kanallarda problem var. Bu iki neden hastanın muayenesi ve hormon incelemeleri sonucunda tespit edilebilir. Son yıllarda erkek kısırlığında yeni genlerin öneminin ortaya çıkmasıyla genetik inceleme çok önem kazanmıştır.

Testikuler sperm yapım azlığına bağlı kısırlık olgularında tedavi nasıl uygulanmaktadır ?

Beyinden salgılanan ve sperm yapımını sağlayan hormon düzeyi yüksek ve testis boyutları küçük olan hastalarda testisten sperm bulunarak mikro enjeksiyon yöntemi ile biyolojik olarak baba olmaları mümkündür. Merkezimiz Türkiye&#8217;de testis spermi kullanarak ilk gebelik ve canlı doğumu gerçekleştirmiştir. Geçmişte testisten çoklu biopsi yöntemi uygulanarak rasgele testisin çeşitli bölgelerinden dokular alınarak sperm bulunmaya çalışılıyordu. Merkezimizde yine Türkiye&#8217;de önderliği yapacak mikroskop altında yeni bir cerrahi yöntemle testis sperm araştırması yapmaktayız. Dünyada ilk olarak NY Cornell Tıp Fak. uygulanan bu yöntemi başarı ile merkezimizde uygulamaktayız. Yeni operasyon tekniğinde testisin tek bir kesi ile tamamen açılması ve dokunun mikroskop ile 20 kat büyütülerek sperm yapımı olan bölgelerin tespiti ve o bölgelerden doku örneklerinin alınması şeklinde yapılmaktadır. Dolayısıyla eskiden uygulanan rasgele yöntemden başarı şansı daha yüksektir ve daha fazla sayıda sperm elde etme mümkün olmaktadır.

Hastanın doku kaybı mikro cerrahi yöntemde çok az olmaktadır. Bu da operasyondan testislerin en az zarar görmesini sağlayarak testislerin testosteron hormon salınımı minimal etkilemektedir. Mikroskop altında yapılan mikrocerrahi yöntemin diğer bir avantajı testis dokusunu çevreleyen kapsüldeki damar yapısının görülerek, testisi besleyen damarlara zarar vermeden kesi yapılmasıdır. Bu operasyon sonrası olası komplikasyonları minimal düzeye indirgemektedir.

Eski operasyon yöntemi ile başarılı olunamamış ve daha önceleri bazı genetik yapısal nedenlere bağlı sperm yokluğu olan hastalarımızda bu yöntemle %55-65 gibi yüksek oranlarda sperm bulmaktayız.

Mikro tese nedir ?

Toplumda çocuğu olmayan çiftlerde erkek kısırlığı bu oranın yaklaşık yarısını oluşturur. Bir başka deyişle infertil çiftlerin yaklaşık yarısında erkek faktörü sorun olabilmektedir. Azospermi (hiç sperm olmaması), retrograd ejekülasyon (geriye doğru spermlerin boşalması) gibi erkege bağlı olgular yanında kadına ait yaş faktörü gibi durumlarda bu süre beklenmeden tedaviye başlamak gerekebilir
Tüp bebek tedavi içerisinde erkeklerin menisinde sperm olmasa da çocuk sahibi olmasına olanak vermiştir. Ancak bu işlemin yapılması, hastanın testislerinde sperm üretiminin az da olsa varlığını gerektirir. Yani spermlerin hastanın testislerinden elde edilmesi gerekir. Testislerden sperm elde edilmesi hastanın durumuna göre farklı metotlar uygulanarak yapılır.

Semen analizinde hiç sperm saptanmayan erkeklerde testis biyopsisi uygulanabilir. Bu işlemle sperm yokluğunun sebebinin ne olduğu ortaya konulur. Diğer bir deyişle bu yöntemle sperm yapılamadığı için mi semende görülemiyor yoksa tıkanıklık olduğu için mi semende görülemediği ortaya konulur.
TESE sperm yapımında şiddetli bozukluk olan olgularda testisin içindeki sperm üreten küçük odakları bulmak için başvurulan bir yöntemdir. Testisten birkaç odaktan birkaç milimetre boyutunda parçalar alınarak sperm varlığı araştırılır.
Mikrotese ise mikroskop altında sperm üretilen tüplerden sperm bulma işlemidir. Bu yöntemle tıkanıklığa bağlı olmayan yani sperm yapımında problem olan olgularda %36-%68 arasında sperm bulma şansı vardır.

Mikrotese yöntemi ile daha az testis dokusu ile her biyopside sperm bulma şansı artar. Yani klasik TESE işlemine göre bu şans daha yüksektir. Ayrıca diğer bir avantajı biyopsi yapılırken testis dokusu bölgesindeki damar yaralanmalarını en aza indirir ve küçük parçalarda embriyoloğun daha kolay sperm bulmasına yardımcı olur.

Mikroskop eşliğinde testisten sperm bulma (microdissection tese) işleminden sonra hasta ne kadar dinlenmek zorundadır ?

Operasyondan sonra hasta genel anestezi aldigindan 2-3 saat gözlem altında tutulduktan sonra evine gönderilmektedir. İşlemden 2 gün sonra pansuman ve kontrol yapılır. Ortalama 7 gün aşırı bedensel aktiviteden, uzun yolculuk, uzun sure araba kullanmak gibi durumlardan kaçınmaları tavsiye edilir. 15 gün cinsel aktivitede bulunulmamalıdır.
 

ruyamelexgxim

Aktif Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
8 Şubat 2007
Mesajlar
809
Emoji Skoru
6
kazen benim eşim hst. oda değil bir tuvalette sperm örneği vermek zorunda kaldı bende bunun özel bir odada verilmesi gerektiğini duymuştum eşim çok zorlanmış ve tam bir boşalma yaşayamamış ve herzamanki gibi olmayan sarı renkli azcık bişey gelmiş ve dışarı kaçırmış ilk geleni sağlıklı sonuç olurmu bu şekilde bence olmaz ama?
 
E

EU3

Ziyaretçi
tabi ki en doğru olanı bir tüp bebek merkezinde bu örneğin alınması..Çünkü bu merkezlerde özel bir oda var.İçinde duşu, videosu var..Semen alındıktan sonra hemen labaratuara ulaşıyor..İşin asıl uzmanları tüp bebek merkezlerinde..Lütfen sperm analizlerinizi tüp bebek merkezlerinde yaptırınız..

Tüp bebek - Patuli hemşire
 

kuzum

Bu konida hassasum
Pro Üye
Katılım
12 Temmuz 2006
Mesajlar
8.575
Emoji Skoru
267
kazen benim eşim hst. oda değil bir tuvalette sperm örneği vermek zorunda kaldı bende bunun özel bir odada verilmesi gerektiğini duymuştum eşim çok zorlanmış ve tam bir boşalma yaşayamamış ve herzamanki gibi olmayan sarı renkli azcık bişey gelmiş ve dışarı kaçırmış ilk geleni sağlıklı sonuç olurmu bu şekilde bence olmaz ama?
Hastanelerde maalesefki tuvalette alıyorlar sperm örneğini. En iyisi bir labaratuvar yada tüp bebek merkezinde vermek, her imkan var çünkü:1yes2:
 

hascey

Guru
Kayıtlı Üye
Katılım
26 Mart 2007
Mesajlar
55
Emoji Skoru
15
merhaba benim eşimde de sperm bulunamadı. Tüp bebek yoluyla bebek sahibi olabileceğimiz söylendi. Bilgisi olan lütfen bana yazsın. Teşekkürler...
 

Kazen

Babalar ve Oğulları
Yönetici
Administrator
Katılım
12 Temmuz 2006
Mesajlar
15.592
Emoji Skoru
38.556
kazen benim eşim hst. oda değil bir tuvalette sperm örneği vermek zorunda kaldı bende bunun özel bir odada verilmesi gerektiğini duymuştum eşim çok zorlanmış ve tam bir boşalma yaşayamamış ve herzamanki gibi olmayan sarı renkli azcık bişey gelmiş ve dışarı kaçırmış ilk geleni sağlıklı sonuç olurmu bu şekilde bence olmaz ama?

Merhaba,
Özğür dilerim şimdi gördüm sorunuzu. Rahatsız ortamda verilen sperm örnekleri asla doğru sonucu vermeyecektir. Sonuçlar sizi yanıltabilir. Lütfen doğru ortamda vermelerini sağlayın. O kapıdan girerken acaba kapıdakiler ne düşünür, lavabo siteril mi gibi düşünceler negatif etki yaratır.
 

melissa78

Guru
Kayıtlı Üye
Katılım
12 Eylül 2007
Mesajlar
509
Emoji Skoru
74
selam hasibe benim esimdede sperm bulunamadi,benim esime tese önerdiler senin esine önerdilermi canim?esim evde yapip urologa götürdü,4 gün iliskiye girmedik 5.günü sabah 7 de 15 dakikada götürdü ve koltuk altinda ama malesef bise cikmadi
 
Yukarı Alt