Merhaba, sitemize ÜCRETSİZ üye olarak yorumlar ile katkıda bulunabilir veya aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Ücretsiz üye olmak için tıklayın...

yıl 1948

Konusu 'Dünya Tarihi' forumundadır ve ressam1970 tarafından 9 Nisan 2007 başlatılmıştır.

  9 Nisan 2007
  Konu Sahibi : ressam1970
 1. ressam1970

  ressam1970 Popüler Üye Üye

  Katılım:
  17 Mart 2007
  Mesajlar:
  660
  Beğeni:
  2
  Ödül Puanları:
  106
  AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNCE TÜRKİYE’YE YAPILACAK YARDIMDAN MÜNHASIRAN MİLLİ SAVUNMA İHTİYAÇLARI İÇİN SAĞLANACAK MADDELERİN VERGİ MUAFLIKLARI HAKKINDA KANUN
  Kanun Numarası: 5164
  Kabul Tarihi: 19/01/1948
  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/01/1948
  Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 6813
  Madde 1 - Amerika Birleşik Devletlerince Türkiye'ye yapılacak yardımlardan munhasıran milli savunma ihtiyaçları ile yine bu maksatla her çeşit yol, köprü, liman ve iskelelerin yapılması, onarılması, tamamlanması ve cihazlandırılması için sağlanacak:
  A) Kara, deniz ve hava harb teçhizatı, mühimmatı ve araçlariyle bunların yedek ve yenileme parçaları ve levazımı;
  B) Akaryakıtlar ile bunların taşınmasına, konmasına mahsus duba, sarnıç teneke, bidon gibi her türlü kab ve araçları, her çeşit taşıt, muhabere, inşaat, tesisat malzemesi, makineler, cihaz ve aletlerle bunların yedek ve yenileme parçaları ve levazımı, baraka, sabit ve sabih vasıtaları;
  C) Her türlü giyecek maddeleri;
  D) Garnizonlar ve hastaneler tesisi, askeri fabrika ve teknik atelyesi idaresi için lüzumlu her çeşit tezgah, malzeme, ham madde, eşya, ilaçlar ve müstahzarat, aletler ve cihazları;
  E) A, B, C, D fıkraları dışında milli savunma ihtiyacı için gelecek diğer her çeşit maddeleri;
  Gümrük vergisi ve zamlariyle Hazineye, özel idare ve belediyelere ait her türlü vergi ve resim, harç ve zamlarla ardiye ücretinden bağışık olarak yurda sokmağa Bakanlar Kurulu yetkilidir.
  Madde 2 - Birinci madde hükümlerine göre Bakanlar Kurulunca yurda sokulmasına karar verilecek maddeler, gümrüklerce hiç bir muameleye ve muayeneye tabi tutulmaksızın yurda sokulur. Bu suretle gümrüklerden geçirilecek eşyanın manifestoları Milli Savunma, Gümrük ve Tekel ve Bayındırlık Bakanlıklarınca birlikte, tesbit edilecek usul dairesinde kapatılır.
  Madde 3 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Madde 4 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
  Geçici Madde 1 - Bu kanunun yayımından önce Milli Savunma veya Bayındırlık Bakanlığınca getirilmiş olup birinci maddede yazılı ihtiyaçlarda kullanılmış veya kullanılacak olan maddeler hakkında da Bakanlar Kurulu karariyle bu kanunun hükümleri uygulanır.
  alıntı...
   
 2. 9 Nisan 2007
  Konu Sahibi : ressam1970
 3. ressam1970

  ressam1970 Popüler Üye Üye

  Katılım:
  17 Mart 2007
  Mesajlar:
  660
  Beğeni:
  2
  Ödül Puanları:
  106
  YIL :1954

  ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNİN 8070 DEKARININ SATILMASI HAKKINDA KANUN
  Kanun Numarası: 6238
  Kabul Tarihi: 29/01/1954
  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 05/02/1954
  Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 8626
  Madde 1 - 5659 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Atatürk Orman Çiftliği hudutları dahilinde bulunan araziden aşağıdaki miktarlar esas tutulmak üzere kadastroca tanzim edilecek ifraz haritalarına göre:
  a) Etimesğut bölgesinde İkinci Zırhlı Tugay tarafından halen işgal edilmiş bulunan 5450 dekar arazi ile askeri hava meydanı ittihaz edilen 650 dekar ve Çorakpınar mevkiinde Muhabere Alayı ve Hava Kontrol Grupu tarafından işgal olunan 455 dekar ve yine Çoraktepe mevkiinde Dördüncü Uçaksavar Bataryasının yerleştirilmiş bulunduğu 50 dekar olmak üzere ceman 6.605 dekar arazinin Milli Savunma Vekaletine,
  b) Güvercin İstasyonu civarında Ankara çimento Fabrikası ile tesis ve lojmanların inşa edilmiş olduğu 750 dekar sahanın Ankara Belediyesine,
  c) Devlet Demiryolları Hastanesinden Orman Çiftliği İstasyonuna imtidat eden demiryoliyle asfalt yol arasında ve bir kısmı da bu asfalt yolun güneyinde olmak üzere ziraate elverişli bulunmıyan 350 dekar çorak arazi ile Bahçelievler bölgesinde Fen Fakültesine mücavir 130 dekar ve İstanbul yoliyle Yenimahalle yollarının birleşme noktasında iki parçada 80 dekar olmak üzere ceman 560 dekar arazinin muhtelif yapı kooperatiflerine,
  d) Fişek Fabrikası kuzeyinde, bu fabrika ile yeni İstanbul yolu arasında olup Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi depo ve tesislerinin kurulu bulunduğu 135 dekar arazi ile Akköprü bölgesinde İstanbul yolunun dördüncü kilometresi civarında 20 dekar olmak üzere ceman 155 dekar arazinin Etibank ile Kömür Satış ve Tevzi Müessesesine,
  İlgili Vekalet veya teşekküllerle mutabık kalınacak bedel üzerinden satılmasına izin verilmiştir.
  Madde 2 - 1 inci maddede belirtilen ceman (8.070) dekar arazi dışında, Milli Müdafaa zaruretleriyle Çiftlik hudutları içinde bir fişek fabrikası tesisi elzem görüldüğü takdirde, Çiftliğin umumi istihsal faaliyetlerini aksatmamak ve 200 dekarı geçmemek şartiyle gerekli bulunan arazi, Vekiller Heyeti karariyle İşletmeler Vekaletine satılabilir.
  Madde 3 - Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
  Madde 4 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

  alıntı....  DEVAM EDECEK. BU GÜNLERİ ELEŞTİRİRKEN GEÇMİŞEDE BAKMAK GEREKİYOR.