Reklam
Güzellik

Ağız Çevresi Çizgi ve Kırışıklık Tedavisi

Ağız çevresi çizgi ve kırışıklıklar için tedavi yöntemleri.. Ağız çevresinde oluşan kötü görünümlü kırışıklıklar belirli bir yaştan sonra derinleşmekte ve gözle görülür hale gelmektedir. Ağız çevresi kırışıklıkları

YUZ KASLARI VE MASAJ
Yüzkaslarının güçlü ve dinç kalabilmelerinde, masajın da büyük bir önemi vardır

* Kaş ortasında ve burun kökünde bulunan kasların, gevşemesinden dolayı meydana gelen dikey çizgileri yok etmek için, sağ ve sol avuç içleri yüze dönük bir şekilde, iki elin parmak uçları, başparmak kullanılmamak şartı ile iki kaşın ortasında birleştirilecek şekilde bir araya getirilir. Elleri kuvvetlice bastırarak cilt sıvazlanırken şakaklara doğru çekilir. Aynı hareket beş dakika tekrarlanmalıdır.

* Alındaki yatay çizgileri yok etmek için, sağ el baş parmağı sağ şakağa, sol el başparmağı da sol şakağa dayanır. Sonra, iki elin diğer dört parmağı, parmaklar birbirine muntazam bir şekilde bitişik olarak kaşlarla alındaki saç sınırı arasında ve alın ortasından şakaklara doğru yavaş yavaş sıvazlanarak, yukarıdan aşağıya doğru zigzag hareketlerle okşar gibi gezdirilir Bu hareketin de süresi beş dakika olmalıdır.

* Her alın çizgisi teker teker işaret parmağıyla alın ortasından şakağa doğru sıvazlanır.
*Bütün bu masajlar, gece yatmadan önce ve cilt kremlendikten sonra birbiri ardından yapmak çizgilerin yok edilmesi bakımından yararlıdır.

YANAK KASLARI
Yanak kaslarının düşmesi ve zayıflamasından meydana gelen çizgi ve kırışıklıklar uygulanacak bir masaj sayesinde giderilebilir.

* İki elin dört parmağıyla burundan başlayarak yanak üst kısmından şakaklara doğru çok hafif sıvazlama hareketleri yapılır. Ellerin tersi ile çene altından başlayarak, gözlerin altına kadar sıvazlanmalıdır. Her iki hareket de hiç değilse birer dakika devam etmelidir, Bundan başka, yine çene altından başlayarak parmak uçlarıyla hafif darbeler vurmak ve bu darbeleri yanaklarda gezdirerek, şakağa kadar indirmek çok yararlıdır. Aynı kısmın baş parmak ve işaret parmağı arasında tutularak hafif hafif çimdiklenmesi olumlu sonuç verir. Buna da bir dakika devam etmelidir.
*Yüz kasları için biraz yorucu olmasına rağmen faydası görülen bir başka hareket de şöyledir: Yanakları iyice kremledikten sonra ağız havayla şişirilir. Böylece gerilen yanak cildine, parmak uclarmı birleştirerek hafif darbeler vurulur. Bu hareket iki dakika sürmelidir.

AĞIZ ÇEVRESİNDEKİ ÇİZGİLER VE MASAJI
Ağız çevresindeki kasların gevşemelerinden dolayı meydana gelen kırışıklıkları yok etmek için yapılacak masajlar da vardır. Bunun için,

* Dudakların üst ve altındaki kırışıklıkları, başparmağı kullanılmamak şartıyla diğer dört parmakla sağdan sola ve soldan sağa doğru hafif hafif sıvazlanır. Bu hareketlere birbuçuk dakika kadar devam etmek yararlıdır.

* Çenealtı kaslarının gevşemelerinden dolayı meydana gelen kırışıklıklar için de kollar omuzlar hizasına kaldırılarak dirsekler omuzlarla bir seviyeye getirildikten sonra her iki eli orta parmakları ile işaret parmakların tersiyle çene altına trampet çalar gibi hafif hafif vurmak yeterlidir. Bu masaj da günde bir dakika kadar sürdürülmelidir.

* Boyunda gevşeyen kaslar için göğsün bittiği yerden başlayarak iki elle çene altına kadar sıvazlamak suretiyle yapılan masaj çok yararlıdır. Ayrıca sağ elle boyunun sol kısmı, sol elle de sağ kısmı hafif hafif çimdiklenmeli ve bu hareket yaklaşık olarak iki dakika devam etmelidir.
Ancak bu hareketlerden istenen sonucun alınması için her gün bir defa olmak kaydı ile uzun süre devam edilmelidir.

MORALİN GÜZELLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

*Gözaltı kırışıklıkları, boyun hatları, alındaki çizgiler ve burundan ağıza inen hatlar, kadınları olduklarından daha yaşlı gösterirler. Fakat yüzde, özellikle yanaklardaki çizgiler, yüzü çirkinleştirmez.

*Sağlıklı bir sinir sistemi, yüz kaslarının uzun bir süre kuvvetli kalmalarını sağlayacaktır. Tabii ki bu arada, bilgili bir yüz ve cilt bakımını da ihmal etmemek gerekir.

Karakter hatları için üzülmemek gerekir. kadın aynaya bakarken, nasıl yaşlandığına değil, ne kadar genç olduğuna dikkat etmelidir. Çünkü, moral de güzellikle yakından ilgilidir. Moral bozukluğunun sinir sistemini aksatması hiç şüphe yok ki yüz kaslarını da etkileyecektir.

Kaynak : Yüzde, Göz kenarında, Ağız kenarında, Yanaklarda ve Boyunda meydana gelen kırışıklık

İlgili Konular;

Etiketler
Başa dön tuşu
Kapalı