İlişkiler

Nasıl Boşanılır, Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Eşlerden birinin veya ikisinin isteği üzerine, hakimin kararıyla evlilik bağının ortadan kalkmasına boşanma denir. Kadınlar çok zora gelmedikçe boşanmaya yaklaşmaz bence.Özellikle biz Türk kadınları vefakar ve sabırlı kadınlarız.Kadınların boşanma profili eğitim durumlarına göre değişiklik gösteriyor. Evliliği çekilmez yapan sebepler, evlilik öncesi ve sonrası olmak üzere çok çeşitlidir Kültür ve inanç farklılığı, mesuliyetlere riayet etmeme, kötü muamele,dayak,işsizlik gibi sebepleri sayabiliriz.Ancak ayrılık her ne kadar kaçınılmaz olsa da bir kayıptır. Kişi öz güvene desteğe ve kararından emin olmaya ihtiyaç duyar.Boşanma davası hakkında-ki tüm bilgileri detaylarıyla konumuzda bulabilirsiniz.

Nasıl boşanılır? Boşanmak istiyorsunuz. Artık tak etti canınıza. İşte bitti dediğiniz yerdesiniz artık. Eşinizden ayrılmak istiyorsunuz ama boşanma davasını nasıl açacağınızı bilmiyorsunuz. Boşanma davası açmak ve boşanma sürecini başlatmak sandığınız kadar zor değil. Boşanmak istiyorsanız ve yeteri kadar düşündüyseniz korkmayın o kadar da zor olmaz her halde..

Boşanmak..

Boşanma davası eşlerden birinin ikametgahında, son altı ayda birlikte ikamet ettikleri yerin mahkemesinde ya da aile mahkemesinde açılabilir. Eşlerden biri başka bir şehre gittiği zaman oradan da davayı açabilir.

Yabancı uyruklularla evlenenler için, bulundukları ülkenin mahkemesi bu davayı kabul etmişse, Tükiye’de de bir tanıma tenfiz davası açmak gerekir. Başka bir ülkede boşanma gerçekleşmişse, Türk mahkemesinden de bunun tescil edilmesi gerekir.

Boşanma davası açmak için nüfus ve adres bilgileri yeterlidir. Basit bir dilekçeyle boşanma istemini ve gerekçelerini dile getirmek gerekir. Boşanmayla ilgili açılacak davada maddi manevi tazminatı, kusurun ne olduğunu belirtmekte fayda vardır. Çünkü mahkeme ona göre gerekli belgeleri toplayacaktır.

Karşı tarafın adresini de dilekçeye yazmak gerekir, çünkü mahkeme ileriki aşamada karşı tarafın mali ve iştimal durumunu belirlemek için onun bulunduğu adresten polis marifetiyle gelir durumunu, mal varlığını belirleyecektir. Bu belirleme, sonraki nafaka, tazminat gibi konularda yönlendirici olacaktır.

Boşanma davası için avukata gerek var mı?

Eski kanunumuza göre iki çeşit oluyordu boşanma. “Şiddetli geçimsizlik” adı altında genel boşanma sebebi ile özel boşanma sebepleri vardı. Daha sonra anlaşmalı boşanma getirildi.

Hiçbir durum için aslında avukata gerek yok. Basit bir dilekçeyle halledilebiliyor. Fakat söz konusu olan anlaşmalı boşanma dahi olsa, tarafların haklarının korunması adına bir protokol yapılması gerekeceğinden, çok küçük konular bile problem olabilir. Bu konuda uzman olan avukat yardımıyla bunları çözmek çok daha kolay olur.

Yapılacaklar konusunda iki taraf da anlaşmışsa, çok rahatlıkla avukatsız boşanabilirler. Ancak işlem sadece hakimin “boşandınız” demesiyle bitmiyor. Mahkemenin bunu kesinleştirmesi, kararın temyizden geçmesi, nüfus müdürlüğüne gerekli talimatın yazılması gibi işleri avukatın yapması çok daha kolaydır.

Çekişmeli boşanmalarda mutlaka avukata ihtiyaç vardır. Delillerin oluşturulması, tazminatlar, çocukların kimde kalacağı gibi pek çok konuda avukatın uzmanlığı gereklidir. Aile hukuku, hakimin çok geniş takdir yetkisine sahip olduğu bir hukuktur. Bu nedenle delilleri değerlendirmek, önceden hazırlanmak çok önemlidir.

Boşanma davası hangi gerekçelerle açılabilir?

1. Anlaşmalı Boşanma: Yani taraflar çocuğun kimde kalacağından mali konulara kadar protokolleri belirleyerek mahkemeye başvurduklarında hakimin onayıyla boşanabilirler.

2. Genel Boşanma (Şiddetli Geçimsizlik): İkincisi, genel boşanma sebebi dediğimiz şiddetli geçimsizlik vardır. Burada davayı kim açmışsa kendi kusuru olmadığını ve aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu tanıklar vasıtasıyla ispat etmek durumundadır.

3. Özel Boşanma Sebepleri: Üçüncü boşanma gerekçesi olarak, özel boşanma sebepleri vardır. Bunlar da altı aydan fazla sürmüş terk, akıl hastalığı, cana kast ve fena muamele, onur kırıcı davranış, zina, suç işlemek ve haysiyetsiz yaşamdır.

Hayatın her durumu kanuna yazılamayacağı için, kanunda yazmayan durumlar için Yargıtay karar vermek durumunda kalır. Boşanma gerekip gerekmeyeceği konusunda, tarafların ve şahitlerin beyanlarına dayanarak karar verir. Mahkemelerin bu karara uyma zorunluluğu yoktur, direnme kararı verebilir. Bunun üzerine de Yargıtay Genel Kurulu iştihatı birleştirme kararı denilen, bir kanun metni gibi geçerli olan bir karar verir. Kanunumuza bu şekilde, özellikle kadınların lehine birçok ekleme yapılmıştır.

Boşanma davası hangi durumlarda reddedilir?

Hakim deliller oluştuktan sonra boşanma davasını kabul veya reddeder. Kanun, kusurlu tarafın boşanma davası açmaya hakkı yoktur, diyor. Hakim kusurlu tarafı tespit etmek için, o çift arasında geçenleri bilen insanları, yani tanıkları dinler, davayı açanın kusurlu olduğunu görürse davayı reddeder.

Özel boşanma sebepleri söz konusu ise, örneğin, akıl hastalığı ile ilgili bir dava açılmışsa, doktor karşı tarafa “akıl hastalığı yoktur” raporu verirse, dava reddedilir.

Terk sebebi ile ilgili açılan davalarda, bir ihtarname çekilir karşı tarafa. Geri dönerse dava reddedilir.

Haysiyetsiz hayatı ya da onur kırıcı davranışı ispat edemezseniz, dava reddedilir.

Dava reddedildiği tarihten itibaren eğer üç yıl sürmüşse bir ayrılık, bu çiftin anlaşamayacağı zaten belli olmuş olduğundan, yeniden bir boşanma davasıyla, “Biz üç yıl ayrı kaldık, karı koca gibi bir araya gelme irademiz oluşmadı” diyerek, bunu ispatlayan taraf yine boşanma davası açabilir.

Boşanmak için gösterilen gerekçe kanıtlanmak zorunda mıdır?

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na göre, bir şeyi iddia eden, ispatlamakla yükümlüdür. İddianızı delille kanıtlarsınız. İddia ettiğiniz şeyi karşı taraf kabul edebilir ya da belgelerle ispatlayabilirsiniz. Örneğin, maaş bordrosu ile karşı tarafın gelirini ispatlarsınız. Karşı taraf, belgelerin aksini ispat edebilir. Örneğin, iş yerinden asgari ücret gibi görünen bordro almıştır, halbuki çok daha fazla maaş alıyordur. Sonra bunun aksi de tanıklarla ispat edilebilir.

Banka hesapları, trafik kayıtları gibi belgeler, mali durumu ispatta kullanılır. Şahitler, kusurun kimde olduğuna dair hakimi ikna etmeye yönelik kullanılır. Çünkü tazminatlar kusur konusu dikkate alınarak belirlenir. Kusurlu olanın dava açmaya bile hakkı yoktur. Kusurlu iseniz davayı kaybedersiniz.

Eşlerden biri boşanmak istemiyorsa dava nasıl ilerler?

Eşlerden birinin boşanmak istememesinin sebebi, gerekli maddi gücü olmaması, karşı tarafa bedel ödetmek istemesi, alacaklarını alma yolunda bunu bir araç olarak görüp davayı uzatmak istemesi olabilir.

Hakim, dosyanın tamamlanmasıyla zaten kararını verecektir. Tarafların uzatmasına bağlı değildir karar. Ancak istemeyen eş, gerekli belgeyi vermeyerek bir veya iki celse uzatabilir davayı.

Tarafların aile nüfus tablosu, şahit beyanları, gerekli evraklar gelip dosya tamamlandığında, hakim için aydınlatılması gereken herhangi bir konu kalmadığında hakim kararını verir; ya davayı kabul eder ya da reddeder.

Anlaşmalı boşanma nedir?

Anlaşmalı boşanma için tarafların en az bir yıl evli kalmış olması gerekir. Bundaki temel amaç, hakim aile hukukunu korumak zorunda olduğu için, insanları biraz daha düşünmeye sevk etmektir.

Anlaşmalı boşanma için aile mahkemesine müracat ettiğiniz takdirde mahkeme size bir gün verir. Hakim iki tarafı da orada görmek durumundadır. Diğer tür davalarda görmek zorunda değil, vekille de temsil edilebilirsiniz. Hakim o şahsın iradesinin gerçekten boşanma yönünde olup olmadığını tespit etmek ister. Kişi, kendi rızasıyla mı, yoksa zorlama ile mi davayı açıyor, hakim görmek ister. Hakim ikna olmazsa davayı reddedebilir.

Ama anlaşmalı boşanma davalarını, artık Türk halkının sosyal ve kültürel pozisyonu da yükseldiği için, çok uzatmadan, aklı başında insanlara sunulmuş bir kolaylık olarak ele alıyor kanun.

Boşanma davasında çocuğun velayetine nasıl karar verilir?

Velayet konusunda hakim öncelikli olarak çocuğun menfaatini düşünür. Tarafların durumlarını göz önünde bulundurur. Fakat Türkiye’de tarafların durumundan ziyade daha çok anne çocuğu almaktadır. Yani anne ister ve hakim de verir. Çok aksi bir durum olmadıktan sonra kadın çalışmasa dahi kadın tarafı çocuğu alır.

Kadın, boşanma gerçekleştikten sonra, zaman içinde erkeğin başka biriyle evlenmesi gibi durumlarda yanlış karar verdiğini, çocuğu almakla birtakım sorumluluklar altına girdiğini, aldığı nafaka ile yaptığı iş arasında bir yetersizlik olduğunu düşünerek nafakanın artırılmasını isteyebilir.

Hakim, kim daha çok sevgi dolu, çocuğa daha iyi bakabilir, daha iyi okullarda okutabilir, psikolojik ve sosyolojik olarak çocuğun iyi bir vatandaş olması için katkıda bulunabilir gibi kriterlere de bakarak velayeti taraflardan birine verir.

Altı yaşına kadar çocuk annede kalır, sonra baba alır gibi şehir efsaneleri vardır; ancak bunların kanunda hiçbir karşılığı yoktur.

İlgili Konular;

Etiketler

İlgili Makaleler

20 Yorum

 1. 6 yıllık evlıyım şiddetli geçimsizlik ve aldatması var karsı tarafın ben nasıl daca acarımda hem 2 cocugumu alıp hem şiddeti ve aldatmanın bana verdıgı sorunları nasıl dava açımında babana ön gösterge gösterın

 2. Türk kadınları vefakarmış boşanmaya yanaşmazmış. 4 yıllık sevgilim evlendik balayından geldik 2 hafta geçmedi evi terketti. Beni sevmediğine karar vermiş! 70000 tl borçla ortada kaldım! Birde nafaka verecem. Aman be…

 3. Merhaba ben eşimle boşanmak istiyorum cocugum 1 bucuk yaşında ailesinden dolayı gecimsizlik yaşıyoruz boşanma sonucu oğlum kimde kalır yardımcı olabilir misiniz

 4. Bende bosanmak istiyorum eşimi aldattim bu nedenden ayrılalım diyorum nasil ilerler acaba itiraf edicem tazminat istemiyorum sadece iki çocuğumu versin yeter hic bir maddi manevi talebim yok.

 5. Vefakar bu söz okadar komikki tabi üzerine alınanda…1 yıllık evliyim bir vefakarlık göremedim sevgi desen lafta derya deniz, çocuk istiyorum daha çok erkenmiş, herşeye karar vermek için pazarlık yapmalar ve en son hiç benim dediğim olmuyor diyerek hep kadının dediğinin olması.Sevgim var ama başka çarem kalmadı yoksa daha fazla adli dengemi kaybedeceğim.Kadınlardan dileğim lütfen ama lütfen biraz çokaz saygı

 6. Kadinlarda erkeklere zerre kadar saygi yok sonra hep kendilerini hakli gorup seni ailenden uzaklastirmak isterler ben her erkek icin demiyorum ama her kadin elindekinin degerini bilmeli..

 7. Ben bu işleri böyle bilmezdim saygı gösterildiği zaman ezilen taraf olmayacak. Kalıyor insan daha fazla bu muameleye maruz kalamicam bende 4 yaşındaki oğlum için mücadele veriyorum ama artık çokbnet kocamin saygısız ve sevgisiz hareketlerine daha fazla dayanamicam

 8. 1 senelik evliyim boşanmak istiyorum şiddetli gecimsizlik durumum iyi değil ne yapmaliyim

 9. Ben bosanmaya hazirlaniyorum dava acicam ins bu ay esimin psikolojisi bozuk hergun tartisma hergun istemsizlik bu durumda artik bende istemiyorum yasimda gencken cocuklarimla yeni bir hayat kurucam ins hepimizin hakkimizda hayirlisi

 10. Bosanmak istiyormm esim uzakta yasiyo beni ailesinin yanina birakip gtti 6 7 ayda bir gelip 10 gun kalip gdyo arayip sormiluyo ailesindn surekli hakaret isitiyormm bosanmak istedigimi soyluyorum cocugumla tehtid edyolarr esim disinda butun sulalesiyle muhhattabimm ne yapmalaymm

 11. Ben 6 senelik evliym 4 yasinda kizim var
  Cok mutsuzum psikolojik siddet ne saygi ne sevgi bosanmaya karar verdim diger turlu gazetenin 3.sayfasina manset oluruz bosanma davasi icin nasil bi yol izlemeliyim

 12. men her weye dozdum..her hereketine her weyine..ama artiw bezdim..bowanmaq isteyirem..ama o yoxdu.biliremki gekmiyecek mehkemeye..bawqa cur ne edim?nece bowanim???

 13. Ben 15 yil evliyim esimle bosanmak istiyorum 3 tane erkek çocuğu var siddetli gecimsizlik yasiyorum cocuklarin yas 14,11,8 ben 15 yil turk vatandasiyim bosanma davasi icin nasil bi yol izlemeliyim ?Avukat tutmayi gerek varmi? Yardimci olursaniz cok mutlu olurum.Saygilar

 14. 5 yillik evliyim. Dun itibariyle isten cikarildim ve bir dunya borc icindeyim. 2 yasinda bir kizimiz var fakat surekli evde bir tartisma bir bagiris var. Kizimin psikolojisi bozuldu bozulacak. Yaklasik 6-7 aydir ayni evde 2 yabanci gibiyiz. Artik anladim ki en dogrusu kizim icin ayrilmak. Ama diger taraftanda kizimdan kopmak istemiyorum. Yasadigimiz kavgalarin %60i benden %40 i ondan kaynakli. Bu durumda kizimin velayitini alarak nasil bosanabilirim. Bu konuda yol gosterebilecek var mi?
  Not: kizimi ilk etapta alamasam bile 4 yasindan sonra ikinci mahkeme ile alma olasiligim var mi?

 15. 13yıllık evliyim eşim sürekli başka kadınlarla aldatıyo sürekli kavga dayak her türlü şiddet var ayrılmak istiyorum beni tehdit ediyor kendisi pisikolojik hasta öfke konturoluyar ben kendinden zarar görmeden nasıl boşanırım 3 çocugum var onları nasıl alabilirim çocuklar beni istiyo alma olasılıgım yük sekmi yardımcı olursanız sevinirim

 16. benim ailemde onun aileside boşanmamızı istemiyo kayınpederim çocukları ben alırım diyo sizce bu mümkünmü eşimden nafaka nasıl alırım ben altınım çoktu onları yedi onları alma ihtimalim varmı teşekkürler

Başa dön tuşu
Kapalı